E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1999 modifica articolul 1 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1999 modifica articolul 2 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1999 modifica articolul 3 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1999 modifica articolul 5 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1999 modifica articolul 8 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1999 modifica articolul 9 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1999 modifica articolul 12 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1999 modifica articolul 13 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1999 modifica articolul 19 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1999 modifica articolul 21 din actul OUG 51 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 54 din 24 august 1999

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 405 din 26 august 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale bancilor la care statul este actionar majoritar, in vederea pregatirii acestora pentru inceperea procedurii de privatizare, in scopul cresterii gradului de solvabilitate si credibilitatii interne si externe sau reglementarii problemelor de natura financiara ale acestora pentru mentinerea viabilitatii sistemului bancar, precum si accelerarea procedurilor de recuperare a creantelor cesionate."
    2. Litera b) de la alineatul (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "b) bunurile mobile si imobile, intrate in patrimoniul bancilor ca urmare a procedurilor de executare silita;"
    3. Litera d) de la alineatul (1) al articolului 2 se abroga.
    4. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Fac obiectul valorificarii, potrivit prezentei ordonante de urgenta, activele bancare prevazute la art. 2 alin. (1), existente in sold la data de 31 martie 1999 sau la data prevazuta in actul normativ privitor la restructurarea bancii la care statul este actionar majoritar."
    5. Dupa alineatul (3) al articolului 2 se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Sumele rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agentie au ca destinatie restituirea creditelor contractate conform art. 5^2 alin. (2) lit. a), inclusiv plata dobanzilor si a comisioanelor aferente acestora, acoperirea cheltuielilor de functionare si operare a agentiei prevazute la art. 5^2 alin. (2) lit. c), precum si cheltuielile de administrare si de valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenta se vireaza la bugetul de stat."
    6. Literele b) si e) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) creante neperformante - credite si dobanzi aferente si creante atasate acestora, evidentiate in conturile din bilant, asupra unor debitori, persoane fizice sau juridice, care, conform normelor Bancii Nationale a Romaniei, sunt clasificate in categoria <<indoielnic>> sau <<pierdere>>, precum si creante evidentiate in conturi extrabilantiere, in baza prevederilor normelor Bancii Nationale a Romaniei referitoare la utilizarea provizioanelor specifice de risc si a celor privind evidentierea in contabilitatea bancilor a creditelor si a dobanzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum si a bunurilor mobile si imobile dobandite ca urmare a executarii silite a creantelor.
    .........................................................................
    e) valoare realizabila - valoarea activelor estimata tinand seama de valoarea de piata a acestora si de costurile de administrare pana la data instrainarii acestora;"
    7. Dupa litera e) a articolului 3 se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) banci care inregistreaza pierderi - banci care, potrivit bilantului contabil sau situatiilor financiar-contabile periodice, inregistreaza pierderi - determinate prin cumularea in soldurile debitoare ale conturilor <<Profit si pierdere>> si <<Rezultatul reportat>> -, care reprezinta cel putin 50% din valoarea totala a capitalurilor proprii."
    8. La articolul 5 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Secretarul de stat este ordonator principal de credite pentru sumele alocate de la bugetul de stat."
    9. Articolul 5^2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5^2
    (1) Finantarea agentiei este asigurata, partial, prin alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Finantarea cheltuielilor de functionare si operare se asigura, in completare, si din urmatoarele surse:
    a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garantia statului, contractate de agentie pe piata interna sau externa;
    b) comisioane aferente serviciilor de consultanta prestate de agentie, pe baza de contract;
    c) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agentie;
    d) alte surse prevazute de lege."
    10. Litera a) de la alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "a) preia cu plata, de la bancile la care statul este actionar majoritar, active bancare din categoriile prevazute la art. 2 alin. (1), in scopul valorificarii lor. Plata se face in conditiile prevazute la art. 12^1;"
    11. Literele b) si c) ale articolului 8^1 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) reesalonarea scadentelor, cu actualizarea, dupa caz, a valorii garantiilor;
    c) conversia creantelor in actiuni sau parti sociale."
    12. Alineatul (6) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Pe data preluarii de catre agentie a activelor bancare contractele de credit ajunse la scadenta, incheiate intre banci si persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fara a fi necesara investirea cu formula executorie. Contractele de cesiune de creanta incheiate intre agentie si banci pentru preluarea creantelor neperformante nu sunt supuse transcrierii prevazute la art. 1.394 din Codul civil."
    13. Alineatele (3) si (7) ale articolului 9 se abroga.
    14. Dupa articolul 10 se introduce articolul 10^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 10^1
    Actiunile in justitie, indiferent de natura lor, si caile de atac sunt scutite de taxele judiciare de timbru."
    15. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) In cazul bancilor care inregistreaza pierderi, preluarea activelor supuse valorificarii conform art. 8^1 se face pe baza programului de restructurare intocmit de banca si se aproba de catre Fondul Proprietatii de Stat, Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei si Comitetul de coordonare a restructurarii.
    (2) Aprobarea sau respingerea programului de restructurare va avea loc in termen de 30 de zile de la data transmiterii, concomitent, a acestuia la institutiile abilitate potrivit alin. (1).
    (3) Bancile supuse prezentei ordonante de urgenta vor suporta costurile restructurarii conform programului de restructurare."
    16. Dupa articolul 12 se introduce art. 12^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    (1) Preluarea cu plata a activelor bancare supuse valorificarii se va face la valoarea neta, cu exceptia activelor evidentiate in conturile din bilant, a caror valoare neta este zero, precum si a activelor evidentiate in conturi extrabilantiere in baza prevederilor normelor Bancii Nationale a Romaniei privind utilizarea provizioanelor specifice de risc si a celor privind evidentierea in contabilitatea bancilor a creditelor si dobanzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, a caror valoare neta este egala cu valoarea nominala pentru care preluarea cu plata se face la o valoare reprezentand 0,1% din valoarea nominala a acestora.
    (2) Activele bancare supuse valorificarii, preluate de agentie, se inregistreaza in evidenta contabila a acesteia la valoarea nominala."
    17. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Urmarirea si valorificarea activelor bancare se efectueaza de catre agentie in mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate din tara ori din strainatate. Intermedierea se va realiza pe baza de contract incheiat de agentie cu firmele respective.
    (2) Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice organizate de catre agentie.
    (3) Firmele de specialitate pot prelua active bancare neperformante selectate de catre agentie, pe baza de contract de cesiune, iar plata pretului se va face integral la data incheierii contractului sau esalonat pe baza graficului aprobat de agentie. Pretul si graficul sunt aprobate de secretarul de stat al agentiei.
    (4) Pentru executarea silita a titlurilor executorii prevazute la art. 9 alin. (6), agentia isi poate organiza corp de executori proprii sau imputerniciti."
    18. Litera a) de la alineatul (2) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "a) coordoneaza punerea in aplicare a programelor de restructurare elaborate de banci, aprobate potrivit art. 12 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta;"
    19. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si in cazul creantelor bancare neperformante care sunt in curs de a fi preschimbate in actiuni sau in parti sociale la societatile comerciale debitoare si nu exclud utilizarea in continuare a acestei metode de valorificare a creantelor, chiar daca ea nu a fost inca initiata."
    20. Dupa articolul 21 se introduce articolul 22 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Valoarea activelor bancare preluate in alte conditii decat cele prevazute la art. 12^1 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta face obiectul regularizarii intre agentie si banca cedenta, astfel incat operatiunea sa se incadreze in prevederile art. 12^1 alin. (1)."
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999 si prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Guvernatorul
                       Bancii Nationale a Romaniei,
                       Mihai Bogza,
                       viceguvernator

                       Agentia de Valorificare
                       a Activelor Bancare
                       Ovidiu Grecea,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 54/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 54 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu