E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 193 din  9 decembrie 1999

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 604 din 10 decembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 4 se introduc articolele 4^1 si 4^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    (1) Supravegherea si indrumarea activitatii agentiei sunt asigurate de un consiliu de supraveghere si indrumare, format din 5 membri, cu urmatoarea componenta:
    a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finantelor;
    b) 4 membri, cate un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei, Ministerului Justitiei, Departamentului de Control al Guvernului si Agentiei Romane de Dezvoltare.
    (2) Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorilor institutiilor prevazute la alin. (1).
    (3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere si indrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice si experienta in domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor.
    (4) Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare nu pot fi parlamentari si le este interzis sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura care i-ar pune intr-o pozitie in care interesul lor personal ar intra in conflict cu obligatiile si cu indatoririle lor fata de agentie.
    (5) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de supraveghere si indrumare se face de catre primul-ministru, caz in care conducatorul institutiei al carei reprezentant a fost revocat va face o noua propunere, in termen de 10 zile.
    Art. 4^2
    (1) Consiliul de supraveghere si indrumare are urmatoarele atributii:
    a) aproba politica si strategia in domeniul valorificarii activelor bancare aflate in portofoliul agentiei;
    b) aproba directiile principale in conducerea operatiunilor si raspunderile ce revin personalului agentiei;
    c) supravegheaza si indruma activitatea de aducere la indeplinire a strategiilor si directiilor de actiune aprobate;
    d) avizeaza si propune Guvernului aprobarea sau modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al agentiei;
    e) aproba structura organizatorica a agentiei;
    f) aproba raportul anual de activitate al agentiei;
    g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    (2) Consiliul de supraveghere si indrumare se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, hotarand cu majoritatea voturilor membrilor sai.
    (3) La sedintele Consiliului de supraveghere si indrumare participa fara drept de vot secretarul de stat al agentiei."
    2. Articolul 5^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    Secretarul de stat al agentiei are urmatoarele atributii:
    a) reprezinta agentia in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii, cu persoanele juridice si fizice, romane si straine, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale;
    b) elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului de supraveghere si indrumare politica si strategia in domeniul valorificarii activelor bancare aflate in portofoliul agentiei;
    c) supune spre aprobare Consiliului de supraveghere si indrumare directiile principale de actiune ale agentiei si instituirea raspunderilor ce revin personalului acesteia;
    d) asigura elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al agentiei, pe care il remite spre avizare Consiliului de supraveghere si indrumare;
    e) dispune masuri operative pentru executarea dispozitiilor legale privind agentia, precum si pentru indeplinirea politicii si strategiei in domeniul valorificarii activelor bancare din portofoliul agentiei;
    f) aproba statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale agentiei;
    g) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul agentiei;
    h) prezinta primului-ministru, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual de activitate al agentiei, aprobat de Consiliul de supraveghere si indrumare;
    i) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege."
    3. Articolul 5^2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5^2
    (1) Finantarea agentiei este asigurata, in primul an calendaristic de activitate, partial, prin alocatii de la bugetul de stat si, in completare, din sursele prevazute la alin. (2).
    (2) In urmatorii ani de activitate ai agentiei finantarea cheltuielilor de functionare si operare se asigura din urmatoarele surse si se gestioneaza in regim extrabugetar:
    a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garantia statului, contractate de agentie pe piata interna sau externa;
    b) comisioane aferente serviciilor de consultanta prestate de agentie, pe baza de contract;
    c) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agentie;
    d) alte surse.
    (3) Agentia aplica dispozitiile legale in materie cu privire la controlul intern, auditul intern si controlul financiar preventiv la institutiile publice.
    (4) Agentia poate, potrivit legii, sa beneficieze de audit extern."
    4. Dupa alineatul (1) al articolului 6 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare primesc o indemnizatie lunara in cuantum de 20% din salariul secretarului de stat al agentiei."
    5. Litera b) a alineatului (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "b) valorifica activele bancare la valoarea de piata a acestora, rezultata din raportul dintre cerere si oferta, prin:
    - initierea si/sau finalizarea procedurilor de executare silita;
    - vanzarea creantelor prin licitatii publice sau prin alte proceduri prevazute de lege;
    - negocierea creantelor si esalonarea scadentelor;
    - reesalonarea scadentelor, cu actualizarea, dupa caz, a valorii garantiilor;
    - conversia creantelor in actiuni sau in parti sociale;
    - operatiuni specifice pietei de capital ori alte mecanisme reglementate legal;
    - alte masuri de natura sa faciliteze valorificarea optima a creantelor."
    6. Articolul 8^1 se abroga.
    7. Dupa alineatul (1) al articolului 10 se introduc alineatele (2) si (3) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Periodic, agentia va realiza auditul operatiunilor si al pozitiei financiare, precum si estimarea independenta a valorii nete si a valorii realizabile a fiecarui activ bancar aflat in portofoliul sau.
    (3) In vederea indeplinirii sarcinilor prevazute la alin. (2), agentia va incheia, in conditiile legii, contracte cu firme de audit sau de evaluare cu recunoastere internationala."
    8. Dupa alineatul (4) al articolului 13 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Alegerea metodei de valorificare a activelor bancare, selectarea activelor bancare care se valorifica sub valoarea neta, precum si a firmelor de specialitate prevazute la art. 13 sau a oricarui alt cumparator al unei/unor creante neperformante, precum si clauzele din actele juridice incheiate de agentie pentru valorificarea activelor bancare, incluzand, intre altele, clauzele privind sumele si termenele la care se valorifica activele bancare, nu sunt supuse controlului Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controleaza numai incasarea si folosirea, potrivit destinatiilor prevazute de lege, a veniturilor realizate de agentie."
    9. Alineatul (3) al articolului 19^1 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Salariatii agentiei, membrii Consiliului de supraveghere si indrumare si membrii Comitetului de coordonare a restructurarii au obligatia de a pastra secretul profesional, fiind interzisa folosirea sau dezvaluirea, in timpul activitatii in cadrul agentiei si apoi pe o perioada de 5 ani de la incetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor agentiei sau ale bancilor carora li se aplica dispozitiile prezentei ordonante de urgenta."
    10. Litera e) a alineatului (1) al articolului 19^2 va avea urmatorul cuprins:
    "e) membrii Consiliului de supraveghere si indrumare, membrii Comitetului de coordonare a restructurarii si salariatii agentiei."
    11. Dupa articolul 22 se introduce articolul 23 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    In cazul debitorilor societatii comerciale la care statul sau autoritatile administratiei publice locale sunt actionari, care au evidentiate in conturile din bilant creante neperformante si creante bugetare restante, se pot aplica si metodele de stingere a creantelor bugetare restante, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998, cu modificarile si completarile ulterioare."
    Art. 2
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Guvernul, la propunerea agentiei, va aproba modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.
    Art. 3
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1999 si prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la OUG 193/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 193 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu