E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 1 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 2 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 3 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 4 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 5 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 6 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 7 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 8 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 10 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 11 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 13 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 15 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 abrogă articolul 18 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 19 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 20 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 abrogă articolul 21 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 22 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 abrogă articolul 23 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 24 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 25 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 abrogă articolul 26 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 abrogă articolul 27 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 abrogă articolul 28 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 29 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 30 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 32 din actul Legea 15 1994
Articolul 4 din actul Ordonanţa 54 1997 republica Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 16 din actul Legea 15 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 54 1997 modifica articolul 17 din actul Legea 15 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 54 din 28 august 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 19 din 4 august 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 se completeaza cu un alineat care va avea urmatorul cuprins:
    "Persoanele juridice fara scop lucrativ care au dreptul, potrivit legii, sa desfasoare activitati economice vor amortiza capitalul imobilizat numai pentru acele activitati desfasurate in scopul obtinerii de profit si pentru care, potrivit legii, acestea sunt platitoare de impozit pe profit."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat in patrimoniul agentilor economici prin bunurile si valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care se consuma treptat."
    3. Articolul 3 alineatul 2 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului. Aceasta valoare va fi actualizata periodic in functie de indicele de inflatie;"
    4. Articolul 3 alineatul ultim se abroga.
    5. Articolul 4 litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) investitiile efectuate pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si alte zacaminte ce se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere subterane de deschidere a zacamintelor;"
    6. Articolul 4 se completeaza cu litera d), care va avea urmatorul cuprins:
    "d) investitiile efectuate la mijloacele fixe in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali."
    7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii: mijloacele fixe apartinand proprietatii publice, lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, precum si terenurile, inclusiv cele impadurite."
    8. Articolul 6 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici initiali ai mijlocului fix;"
    9. Articolul 6 litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) constructiile si instalatiile provizorii;"
    10. Articolul 7 litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) concesiunile, imobilizarile necorporale de natura superficiei si a uzufructului, brevetele si alte drepturi si valori asimilate;"
    11. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Duratele normale de functionare, precum si clasificatia mijloacelor fixe se aproba prin hotarare a Guvernului. La determinarea lor se va tine seama de parametrii tehnico-economici stabiliti de proiectanti si producatori prin cartile sau documentatiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum si de efectele uzurii morale.
    Aceste durate vor fi revizuite periodic, dar nu mai tarziu de 5 ani."
    12. Articolul 10 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) valoarea de intrare aferenta fiecarui mijloc fix, reevaluata in conformitate cu prevederile legale;"
    13. Articolul 10 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) costul de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;"
    14. Articolul 10 litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) valoarea actuala, pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit, estimata la inscrierea lor in activ pe baza propunerilor facute de specialisti si cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite bugetare la institutiile publice;"
    15. Articolul 11 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, pana la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor normale de functionare."
    16. Articolul 11 alineatul 3 se abroga;
    17. Articolul 11 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Amortizarea investitiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune se recupereaza de agentul economic care a efectuat investitia, pe perioada contractului."
    18. Articolul 13 se completeaza cu un alineat care va avea urmatorul cuprins:
    "Imobilizarile necorporale de natura concesiunii, superficiei si a uzufructului se amortizeaza pe durata contractului."
    19. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Terenurile se inregistreaza in contabilitate la intrarea in patrimoniu, la valoarea stabilita, in functie de clasele de calitate, suprafata, amplasare si/sau alte criterii legale, la costul de achizitie sau la valoarea aportului in natura, dupa caz."
    20. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    In situatii justificate, agentii economici sunt scutiti de la calculul amortizarii cu avizul organului teritorial ai Ministerului Finantelor, pentru urmatoarele active corporale:
    a) minele trecute in conservare sau scoase definitiv din functiune, precum si sondele de titei si gaze care nu se dau in productie, la propunerea Agentiei Nationale pentru Rezerve Minerale;
    b) mijloacele fixe din cadrul obiectivelor economice trecute in conservare pe o durata mai mare de 30 de zile;
    c) lucrarile de imbunatatiri funciare si de gospodarire a apelor, cu caracter general de deservire, destinate apararii contra inundatiilor si inlaturarii excesului de umiditate, si anume: diguri si canale principale, de desecare, precum si lucrarile de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor, destinate apararii terenurilor agricole si silvice si obiectivelor social-economice din zona aparata, senalele navigabile, tunelele de metrou, infrastructura caii ferate, drumurile, podurile, apeductele, precum si celelalte cai de comunicatie;"
    21. Articolul 17 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din functiune, agentii economici asigura acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate in urma valorificarii acestora. Diferenta ramasa neacoperita se include in cheltuieli exceptionale, nedeductibile fiscal, pe o perioada de maximum 5 ani, sau diminueaza capitalurile proprii, cu respectarea dispozitiilor legale."
    22. Articolul 17 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Durata recuperarii si anuitatile de acoperire a valorii neamortizate se stabilesc de catre consiliul de administratie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, definite la art. 1 alin. 3."
    23. Articolul 18 se abroga.
    24. Articolul 19 alineatul 1 partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Agentii economici amortizeaza mijloacele fixe potrivit prevederilor prezentei legi, utilizand unul dintre urmatoarele regimuri de amortizare:"
     25. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Componentele de aprobare a utilizarii regimului de amortizare liniara sau degresiva revin consiliului de administratie al agentului economic, respectiv responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ definite la art. 1 alin. 3.
    Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de catre organul teritorial al Ministerului Finantelor, la propunerea consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului."
    26. Articolul 21 se abroga.
    27. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Agentii economici, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, precum si persoanele juridice fara scop lucrativ au obligatia evidentierii in contabilitate, in conturi distincte, a mijloacelor fixe si a amortizarii acestora.
    Institutiile publice au obligatia evidentierii in contabilitate, in conturi distincte, a mijloacelor fixe si a sumelor rezultate din dezmembrarea si valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune."
    28. Articolul 22 alineatele 2 si 3 se abroga.
    29. Articolul 23 se abroga.
    30. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se face cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ definite la art. 1 alin. 3.
    La institutiile publice scoaterea mijloacelor fixe din functiune se face cu aprobarea ordonatorului principal de credite bugetare."
    31. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    La scoaterea din functiune a mijloacelor fixe care nu au fost complet amortizate, agentii economici, precum si persoanele juridice fara scop lucrativ vor proceda in conformitate cu prevederile art. 17 si 24 din prezenta lege."
    32. Articolele 26, 27 si 28 se abroga.
    33. Articolul 29 litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) modificarea, pe parcursul duratei normale de functionare a mijlocului fix, a duratei si a regimului de amortizare stabilite conform art. 8, art. 19 si art. 20 din prezenta lege."
    34. Articolul 29 litera f) se abroga.
    35. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Contraventiile prevazute la art. 29 din prezenta lege se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;
    b) cele de la lit. a), b) si e), cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Cuantumul acestor contraventii vor fi actualizate prin hotarare a Guvernului in functie de indicele de inflatie."
    36. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, sunt de competenta consiliilor de administratie ale agentilor economici, respectiv a responsabilului cu gestiunea ordonatorului principal de credite bugetare."
    Art. 2
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994.
    Art. 3
    Regularizarea diferentelor reprezentand amortizarea aferenta gradului de neutilizare pentru anul 1997 se va face prin includere in cheltuielile de exploatare la inchiderea exercitiului financiar.
    Regularizarea amortizarii aferente gradului de neutilizare, inregistrata pana la 31 decembrie 1996 in contul in afara bilantului contabil va fi reglementata prin hotarare a Guvernului.
    Art. 4
    Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Mircea CiumaraSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 54/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 54 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu