E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 5 2001 abrogat de Legea 76 2012
Articolul 2 din actul Ordonanţa 5 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 195 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 5 2001 modificat de articolul 1 din actul Legea 195 2004
Articolul 9 din actul Ordonanţa 5 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 142 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 5 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 142 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 5 2001 articole noi... articolul 1 din actul OUG 142 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 5 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 142 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 5 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 142 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 5 2001 articole noi... articolul 1 din actul OUG 142 2002
Ordonanţa 5 2001 aprobat de Legea 295 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 5 2001 modificat de Legea 295 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 5 2001 modificat de Legea 295 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 5 2001 modificat de Legea 295 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 5 2001 abrogat de Legea 295 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 5 2001 articole noi... Legea 295 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 5 2001 modificat de Rectificare 5 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 5 din 19 iulie 2001

privind procedura somatiei de plata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 422 din 30 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    (1) Procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.
    (2) Suma ce reprezinta obligatia prevazuta la alin. (1), precum si dobanzile, majorarile sau penalitatile datorate potrivit legii se actualizeaza in raport cu rata inflatiei aplicabila la data platii efective.
    Art. 2
    (1) Cererile, indiferent de valoarea obiectului acestora, se depun la judecatorie in cazul celor formulate in materie civila si la tribunal in cazul celor formulate in materie comerciala.
    (2) La instantele prevazute la alin. (1) cererile se solutioneaza de un singur judecator.
    (3) Judecatorul verifica din oficiu competenta instantei, procedand potrivit legii.
    Art. 3
    (1) Cererea introdusa potrivit art. 2 va cuprinde:
    a) numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului;
    b) numele si domiciliul debitorului persoana fizica, iar in cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, numarul certificatului de inmatriculare in registrul comertului sau in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar;
    c) sumele prevazute la art. 1 alin. (2), temeiul de fapt si de drept al obligatiilor de plata, perioada la care se refera acestea, termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei.
    (2) La cerere se anexeaza contractul sau orice alt inscris doveditor al sumelor datorate.
    (3) Cererea si actele anexate la aceasta se depun in copie in atatea exemplare cate parti sunt, plus unul pentru instanta.
    Art. 4
    (1) Judecatorul poate proceda, fara citarea partilor, la examinarea cererii si a inscrisurilor depuse in sustinerea acesteia.
    (2) Cand considera necesar pentru solutionarea cererii, judecatorul poate, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la citarea in pricinile urgente, sa citeze partile pentru explicatii si lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de debitor ori pentru intelegerea partilor asupra modalitatilor de plata.
    (3) La citatia pentru debitor se vor anexa in copie cererea creditorului si actele depuse de acesta in sustinerea cererii.
    (4) In citatie se va face mentiunea ca pana cel mai tarziu in ziua fixata pentru infatisare debitorul poate sa depuna intampinare, precum si actele ce pot contribui la solutionarea cererii.
    Art. 5
    In cazul in care creditorul primeste plata datoriei ori declara ca este multumit cu intelegerea asupra platii, judecatorul va lua act despre aceasta si va proceda la inchiderea dosarului, pronuntand o incheiere irevocabila. Incheierea privind intelegerea partilor asupra platii constituie titlu executoriu.
    Art. 6
    (1) Daca nu a intervenit inchiderea dosarului in conditiile art. 5, judecatorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lamuririlor partilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4 alin. (2) - (4).
    (2) Cand in urma examinarii prevazute la alin. (1) constata ca pretentiile creditorului sunt justificate, judecatorul emite ordonanta care va contine somatia de plata catre creditor, precum si termenul de plata.
    (3) Termenul de plata nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile. Judecatorul va putea stabili alt termen potrivit intelegerii partilor.
    (4) Ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de indata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Totodata debitorului i se vor comunica cererea creditorului si actele anexate la aceasta, daca acestea nu i-au fost comunicate potrivit art. 4 alin. (3).
    Art. 7
    Ordonanta prin care judecatorul a respins cererea creditorului este irevocabila. In acest caz, precum si in cazul in care prin ordonanta cererea sa a fost admisa in parte, creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun.
    Art. 8
    (1) Impotriva ordonantei prevazute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula actiune in anulare in termen de 30 de zile de la data inmanarii sau comunicarii acesteia.
    (2) Actiunea in anulare se solutioneaza de instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta.
    (3) Actiunea in anulare se depune la instanta la care functioneaza judecatorul care a dat ordonanta. Aceasta, daca nu constata propria competenta, va trimite dosarul instantei competente potrivit alin. (2).
    (4) Daca instanta investita admite actiunea in anulare, aceasta va anula ordonanta, iar la cererea creditorului va proceda, in conditiile dreptului comun, la judecarea in fond a cauzei.
    (5) Hotararea prin care a fost respinsa actiunea in anulare poate fi atacata cu recurs de catre debitor.
    Art. 9
    (1) Ordonanta de admitere in tot sau in parte a cererii creditorului, impotriva careia nu a fost introdusa actiune in anulare potrivit art. 8, este irevocabila.
    (2) La cererea creditorului, ordonanta prevazuta la alin. (1) sau, dupa caz, ordonanta impotriva careia a fost introdusa actiunea in anulare prevazuta la art. 8, care insa a fost respinsa prin hotarare ramasa irevocabila prin nerecurare ori prin respingerea recursului, va fi investita cu formula executorie, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. Astfel investita, ordonanta constituie titlu executoriu care se elibereaza creditorului. Totodata titlul, in copie, se comunica si debitorului.
    Art. 10
    (1) Cel interesat poate face contestatie la executare, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
    (2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca aparari de fond impotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului in care a atacat ordonanta de admitere a cererii creditorului cu actiunea in anulare prevazuta la art. 8.
    Art. 11
    Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.
    Art. 12
    Prezenta ordonanta va intra in vigoare la data de 15 august 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela StanoiuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 5/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 5 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu