E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 4 din 19 iulie 2001

pentru ratificarea Scrisorii de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnata la Bucuresti la 3 iulie 2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 405 din 20 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, ale art. 4 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor si ale art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Scrisoarea de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnata la Bucuresti la 3 iulie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         SCRISOARE DE INTELEGERE
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii

    I. Dispozitii generale

    Guvernul Romaniei, denumit in continuare GR, reprezentat de ministrul de interne, domnul Ioan Rus, si Guvernul Statelor Unite ale Americii, denumit in continuare GSU, reprezentat de insarcinatul cu afaceri, doamna Susan R. Johnson, ambele denumite in continuare parti, convin sa initieze si sa sprijine un proiect destinat sa consolideze institutiile romane cu atributii in aplicarea legii, prin acordarea de asistenta, care include instruire si dotare cu echipamente.
    Actiunile ce vor fi intreprinse si resursele ce vor fi furnizate de GR si, respectiv, de GSU pentru sprijinirea proiectului, astfel cum se prevede mai jos, sunt acceptate de parti drept angajamente ferme, daca nu intervin amendamente introduse de comun acord. Fondurile acordate de GSU in temeiul prezentei scrisori de intelegere sunt de 573.401 USD pentru cursuri de pregatire si 198.400 USD pentru echipamente specifice destinate aplicarii legii. Viitoarea finantare a acestor proiecte este posibila in baza aprobarii Congresului S.U.A., alocarii fondurilor si aprobarii acestora de catre adjunctul secretarului de stat pentru afaceri internationale in domeniul combaterii drogurilor si aplicarii legii.
    Modificarea prezentei scrisori de intelegere se poate face de comun acord de catre parti, sub forma de protocoale aditionale la aceasta.
    Ministrul de interne, domnul Ioan Rus, reprezentand GR, si insarcinatul cu afaceri, doamna Susan R. Johnson, reprezentand GSU, convin sa sprijine toate prevederile prezentei scrisori de intelegere, de la data semnarii si pana la incetarea valabilitatii acesteia, inclusiv modificarile efectuate de comun acord la prezenta scrisoare de intelegere.

    II. Descrierea proiectului

    Prezentul proiect este destinat sa intareasca capacitatea institutiilor romane cu atributii in aplicarea legii de a lupta impotriva activitatilor si organizatiilor criminale. Acest efort de cooperare va include sustinerea de seminarii de pregatire de scurta durata si furnizarea de echipamente specifice destinate aplicarii legii.
    Seminariile de pregatire sustinute de diverse agentii vor aborda domenii cum sunt: managementul fortelor de politie, stupefiante, infractiuni ecologice si infractiuni financiare. Aceste seminarii urmaresc sa imbunatateasca tehnicile de investigatie ale politistilor romani, sa dezvolte relatii stranse la nivelul contactelor de munca intre participanti si sa intensifice pe termen lung schimbul de informatii dintre cele doua state.
    Aceste cursuri de pregatire vor fi suplimentate de un program de asistenta tehnica in valoare de 198.400 USD, destinat Ministerului de Interne. Unitatilor Ministerului de Interne li se vor furniza echipament politienesc de baza pentru cercetare judiciara si criminalistica, calculatoare, incluzand, fara ca lista sa fie limitativa, veste antiglont, bastoane, catuse, lanterne, binocluri, echipamente de vedere pe timp de noapte, echipamente de telecomunicatii, sisteme individuale de inregistrare, truse de prelevare a probelor, truse de analiza a drogurilor, aparate foto digitale si vehicule.
    Pentru realizarea acestui obiectiv partile vor intreprinde actiuni in vederea sprijinirii acestui efort si vor aloca anual resurse, conform competentelor si potrivit procedurilor legislative in vigoare in statele lor.
    Durata planificata a prezentului proiect este de 2 ani. Acesta va incepe din momentul semnarii prezentei scrisori de intelegere de catre reprezentantii autorizati ai partilor si nu va depasi data de 30 septembrie 2002. Continuarea finantarii acordate de GSU dupa incheierea anului fiscal in curs este conditionata de inregistrarea unui progres satisfacator in realizarea obiectivelor proiectului si de disponibilitatea fondurilor aprobate si alocate in fiecare an de Congresul S.U.A. si aprobate de Departamentul de Stat al S.U.A., Biroul afacerilor internationale in domeniul combaterii drogurilor si aplicarii legii (INL).

    III. Obiectivul proiectului si verificarea rezultatelor obtinute

    Obiectivul specific al acestui proiect este de a sprijini personalul roman cu atributii in aplicarea legii, pentru prevenirea, depistarea si cercetarea eficienta a criminalitatii transnationale, pentru intensificarea schimbului de informatii si dezvoltarea unor relatii stranse la nivelul contactelor de munca intre diferitele agentii specializate.
    Progresele inregistrate in realizarea obiectivului proiectului vor fi apreciate prin cresterea capacitatii de investigatie a institutiilor romane specializate, in domeniile care au facut obiectul cursurilor de pregatire asigurate prin programul INL.
    Metodele de verificare a rezultatelor obtinute in cadrul acestui proiect includ observarea de catre personalul partilor si evidenta oficiala a numarului de infractori arestati care opereaza in domeniile ce fac obiectul pregatirii oferite de INL in cadrul acestui proiect.

    IV. Prevederi standard

    1. Finantare
    A. Plata fondurilor alocate de GSU pentru achizitionarea de bunuri si servicii se va face prin debitare in baza documentelor de subcontractare pregatite si emise de Ambasada S.U.A. in Romania sau de INL.
    B. Fondurile alocate de GSU, care nu au fost subcontractate in termen de 12 luni de la incheierea anului fiscal al GSU, in care este semnata prezenta scrisoare de intelegere, pot fi retrase de catre GSU. Perioada de subcontractare poate fi prelungita in baza unei cereri adresate Departamentului de Stat al S.U.A., INL.
    C. GR va asigura desfasurarea eficienta a activitatii curente a unitatilor Ministerului de Interne care beneficiaza de asistenta in baza acestei scrisori de intelegere, prin asigurarea finantarii corespunzatoare a cheltuielilor administrative curente si a celor conexe, cum sunt: plata utilitatilor si a chiriei spatiilor, a cheltuielilor privind telecomunicatiile, a salariilor si beneficiilor, inclusiv a asigurarilor medicale si a altor masuri de protectie, precum si prin angajarea si mentinerea unui personal competent.
    D. GR va depune toate diligentele necesare pentru a se asigura ca fondurile sau alte ajutoare furnizate in baza prezentei scrisori de intelegere nu sunt in nici un fel folosite in sprijinirea traficului cu droguri.

    2. Titlul de proprietate
    Daca nu se specifica altfel, titlul de proprietate asupra tuturor bunurilor achizitionate prin finantarea acordata de GSU va apartine GR.

    3. Bunuri si personal
    A. Bunuri
    1. Bunurile furnizate GR prin finantare de catre GSU vor fi destinate exclusiv acestui proiect si vor fi folosite in continuare pentru realizarea obiectivelor proiectului. GR este de acord sa restituie sau sa ramburseze GSU contravaloarea oricaror bunuri pe care le obtine prin finantare de catre GSU si care nu sunt folosite conform acestei prevederi. Fondurile provenite din vanzarea oricaror bunuri furnizate de GSU pentru acest proiect vor fi folosite pentru realizarea obiectivelor proiectului.
    2. Utilizatorul final va pune la dispozitie Ambasadei S.U.A. in Romania evidenta tuturor echipamentelor, rezervelor si materialelor, intr-o maniera cel putin la fel de riguroasa ca in cazul in care acestea ar fi fost achizitionate de GR din propriile fonduri.
    B. Personal
    1. Inainte de finantarea in baza acestei scrisori de intelegere a activitatilor de pregatire, a burselor sau schimburilor de experienta destinate personalului propus de GR persoanele care candideaza pentru participarea la aceste activitati trebuie sa prezinte o declaratie scrisa, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la aceasta scrisoare de intelegere, din care sa rezulte ca nu au fost condamnate pentru o infractiune in legatura cu drogurile si ca nu au fost implicate in traficul de droguri in ultimii 10 ani.
    2. GR se angajeaza sa mentina in domeniul pentru care a fost pregatit, pentru o perioada de minimum 2 ani, personalul care a beneficiat de pregatire in cadrul proiectului finantat in baza acestei scrisori de intelegere. Exceptarea de la aceasta cerinta se poate face printr-un acord scris incheiat intre reprezentantii desemnati ai ambelor guverne.

    4. Monitorizare si evaluare
    A. Fiecare parte va avea dreptul: 1. sa examineze orice bunuri achizitionate prin intermediul partii respective sau finantate de aceasta in baza acestei scrisori de intelegere, pentru a stabili daca bunurile respective sunt utilizate in conformitate cu termenii acestei scrisori de intelegere; si 2. sa inspecteze si sa faca auditul oricaror evidente si conturi referitoare la fondurile, bunurile si serviciile pe baza de contract, furnizate de partea respectiva in baza acestei scrisori de intelegere, pentru a stabili daca aceste fonduri, servicii sau bunuri sunt folosite conform termenilor prezentei scrisori de intelegere.
    B. Partile convin sa supravegheze in comun derularea proiectului si sa monitorizeze utilizarea echipamentelor si materialelor in cadrul acestuia cel putin o data pe an pe parcursul duratei proiectului. Fiecare parte isi va desemna personalul calificat care va participa la procesul de monitorizare si evaluare.
    C. Fiecare parte va pune la dispozitie celeilalte parti informatiile necesare pentru evaluarea eficacitatii operatiunilor proiectului, potrivit prezentei scrisori de intelegere. La incheierea proiectului se va redacta un raport final, ca parte integranta a acestui proces. Raportul final va include o sinteza privind contributiile GR si GSU la acest proiect, evidenta activitatilor desfasurate, obiectivele indeplinite si datele conexe de baza.

    5. Legislatia aplicabila
    A. Partile vor folosi fondurile si vor sprijini operatiunile proiectului in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare aplicabile in statele lor.
    B. Toate bunurile si serviciile achizitionate cu fondurile GSU vor fi achizitionate in si expediate din S.U.A., cu exceptia cazurilor in care prezenta scrisoare de intelegere nu prevede contrariul sau GSU nu dispune altfel.

    6. Impozite
    A. Materiale si echipamente
    Toate fondurile, materialele si echipamentele introduse de GSU in Romania in baza acestei scrisori de intelegere vor fi scutite de impozite, taxe de servicii, conditii de investitii sau de depozit si de control valutar aplicabile in Romania, iar importul, exportul, achizitia, utilizarea sau dispunerea de orice asemenea bunuri ori fonduri in legatura cu aceasta scrisoare de intelegere vor fi scutite de orice tarife, taxe vamale, taxe de import-export, taxe de achizitie sau folosire, precum si de orice alte impozite ori taxe similare aplicabile in Romania.
    B. Contracte de servicii
    Orice antreprenor strain, inclusiv orice firma de consultanta, si orice alt personal strain al unui astfel de antreprenor finantat in baza proiectului, precum si orice alte bunuri sau tranzactii avand legatura directa cu astfel de contracte si orice tranzactie privind achizitionarea de bunuri, finantata in baza proiectului, sunt scutite de taxe, tarife, impozite sau de alte taxe identificabile impuse prin legislatia in vigoare in Romania. Prevederile prezentului articol vor fi aplicate de GR oricarui antreprenor strain, inclusiv firmelor de consultanta si oricarui personal strain al unui astfel de antreprenor, in baza notificarii corespunzatoare de catre GSU.

    7. Statutul personalului GSU in Romania
    A. GR este de acord sa primeasca persoanele desemnate de GSU pentru a indeplini responsabilitatile asumate de GSU in temeiul acestei scrisori de intelegere. Pe baza notificarii corespunzatoare de catre GSU GR va acorda acestor persoane privilegiile si imunitatile de care se bucura personalul tehnic si administrativ al GSU care este atasat pe langa Ambasada S.U.A. in Romania, daca nu se prevede altfel in aceasta scrisoare de intelegere.
    B. Intregul personal al GSU desemnat sa isi desfasoare activitatea in Romania in legatura cu programele si proiectele de asistenta tehnica si de cooperare potrivit acestei scrisori de intelegere, precum si membrii de familie care il insotesc vor fi scutiti de toate impozitele romane pe venit si de impozitele pentru asigurari sociale in ceea ce priveste veniturile obtinute pe perioada sederii lor in Romania, precum si de impozitele pe bunuri pentru bunurile personale folosite in scop personal. Personalul respectiv si membrii de familie care il insotesc vor beneficia de acelasi tratament pe care il acorda GR personalului diplomatic al Ambasadei S.U.A. in Romania in ceea ce priveste plata taxelor vamale si de import pentru bunurile personale, echipamentele si proviziile importate in Romania pentru uzul lor personal.

    8. Drepturile omului
    Partile recunosc si sunt de acord ca protectia drepturilor omului este un element important al acestei scrisori de intelegere bilaterale. In acest sens partile inteleg si convin ca:
    A. Asistenta GSU pentru efortul GR de combatere a drogurilor si criminalitatii este conditionata de asigurarea de catre GR a unei protectii active a drepturilor omului in Romania.
    B. In conformitate cu legislatia si cu politicile Statelor Unite ale Americii nici asistenta GSU si nici fondurile nu vor fi furnizate in baza acestei scrisori de intelegere unei unitati a fortelor de securitate a GR sau pentru utilizarea de catre o astfel de unitate in cazul in care secretarul de stat al Departamentului de Stat al S.U.A. detine probe credibile ca respectiva unitate a comis grave incalcari ale drepturilor omului, exceptand situatia in care secretarul de stat al Departamentului de Stat al S.U.A. constata ca GR ia masuri eficiente pentru a deferi justitiei pe acei membri ai fortelor de securitate care se fac vinovati de aceste incalcari. Partile inteleg si convin ca prin masuri eficiente se intelege desfasurarea unei anchete credibile de catre GR si ca persoanele implicate fac obiectul unor sanctiuni disciplinare adecvate sau al unei urmariri penale impartiale, in conformitate cu legislatia nationala.

    9. Incetarea valabilitatii
    A. Prezenta scrisoare de intelegere va intra in vigoare la data primirii de catre GSU a notificarii scrise prin care GR informeaza despre indeplinirea procedurii legale interne necesare pentru intrarea sa in vigoare, daca aceasta notificare este primita in termen de 20 de zile de la semnarea prezentei scrisori de intelegere. Orice parte poate denunta aceasta scrisoare de intelegere prin notificarea prealabila a unei astfel de intentii, transmisa celeilalte parti cu 90 de zile inaintea datei avute in vedere pentru incetarea valabilitatii prezentei scrisori de intelegere. Incetarea valabilitatii acestei scrisori de intelegere va anula orice obligatii asumate de parti privind contributiile in temeiul acesteia, cu exceptia platilor pentru angajamente facute cu terti inaintea datei notificarii intentiei de denuntare a prezentei scrisori de intelegere.
    B. GSU isi rezerva dreptul de a sista orice asistenta acordata in temeiul acestei scrisori de intelegere, in baza unei notificari, sau de a lua alte masuri adecvate, daca se stabileste ca o institutie a GR, care beneficiaza de sau prin intermediul careia se acorda asistenta in temeiul acestei scrisori de intelegere, ori ca o persoana importanta din cadrul unei asemenea institutii sau orice alte persoane beneficiare ale diferitelor categorii de burse ori de pregatire, finantate in baza acestei scrisori de intelegere, au fost condamnate pentru o infractiune in legatura cu drogurile sau sunt ori au fost implicate in traficul de droguri, astfel cum sunt ele definite in Codul Federal nr. 22 al S.U.A., sectiunea 140, si in anexa nr. 2 la prezenta scrisoare de intelegere.
    C. Se intelege in mod explicit ca obligatiile prevazute la art. IV alin. 3 din aceasta scrisoare de intelegere, cu privire la folosirea bunurilor, vor ramane in vigoare si dupa incetarea valabilitatii acesteia.
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta scrisoare de intelegere.
    Semnata la Bucuresti la 3 iulie 2001, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si engleza, ambele texte fiind egal autentice.

                          Pentru Guvernul Romaniei,
                                  Ioan Rus,
                            ministru de interne

                  Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,
                              Susan R. Johnson,
                            insarcinat cu afaceri

    ANEXA 1

                        DECLARATIA PARTICIPANTULUI
            Infractiuni legate de droguri si trafic cu droguri

    1. Prin prezenta declar ca in ultimii 10 ani:
    A. Nu am fost condamnat pentru incalcarea sau pentru conspiratie in scopul incalcarii oricarei legi ori reglementari legale a Statelor Unite ale Americii sau a altui stat, in legatura cu stupefiante, substante psihotrope ori alte substante controlate.
    B. Nu sunt si nu am fost traficant ilicit de nici un fel de astfel de droguri sau alte substante controlate.
    C. Nu sunt si nu am fost in situatia de a omite denuntarea, de a instiga, de a conspira sau de a fi complice la trafic ilicit cu orice astfel de droguri sau substante.
    2. Inteleg ca Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii (DS) poate sa dispuna incetarea instruirii mele daca se stabileste ca am fost implicat in una dintre activitatile descrise mai sus in ultimii 10 ani sau pe perioada instruirii mele finantate de DS.

    Semnatura .................................

    Numele ....................................

    Data ......................................

    NOTA:
    1. Vi se cere sa semnati aceasta declaratie in baza prevederilor Codului Federal nr. 22 al S.U.A., sectiunea 140, privind interzicerea acordarii oricarei asistente pentru traficantii de droguri. Aceasta reglementare a fost emisa de DS si impune ca anumiti participanti sa semneze aceasta declaratie.
    2. Daca faceti o declaratie falsa, veti fi supus urmaririi penale in baza prevederilor Codului Penal al S.U.A., 18 - 1001.

    ANEXA 2

                                EXTRAS
din sectiunea 140 a Codului Federal nr. 22 al Statelor Unite ale Americii
                   Titlul 22 - Relatii internationale
    Sectiunea 140 - Interzicerea acordarii asistentei catre traficantii de droguri

    SUBSECTIUNEA A
    Dispozitii generale

    &140.1. Scop
    a) Prezenta sectiune implementeaza sectiunea 487 a Legii privind asistenta externa (Foreign Assistance Act) din 1961, cu modificarile ulterioare (22 U.S.C. Sectiunea 2291 f).
    b) Sectiunea 487 a) prevede ca Presedintele va lua "toate masurile corespunzatoare" pentru a se asigura ca asistenta acordata potrivit Legii privind asistenta externa din 1961 (FAA) si Legii controlului exportului de arme (AECA) "nu este acordata nici unei persoane sau prin intermediul nici unei persoane ori entitati despre care Presedintele cunoaste sau are motive juste sa creada ca":
    1. a fost condamnata pentru incalcarea sau pentru conspiratie in vederea incalcarii unei legi sau prevederi legale a Statelor Unite ale Americii, a unui stat federal, a Districtului Columbia sau a unui stat strain, in legatura cu stupefiante ori substante psihotrope sau alte substante controlate;
    2. este sau a fost traficant ilegal de orice astfel de substanta controlata ori este sau a fost un instigator, conspirator ori complice cu alte persoane la traficul ilegal cu orice substanta de acest fel, inclusiv prin omisiunea denuntarii unei astfel de infractiuni.

    &140.2. Autoritati
    Autoritatea pentru aplicarea sectiunii 487 FAA a fost delegata de catre Presedinte secretarului de stat prin documentul E.O. 12163, cu modificarile ulterioare, aceasta fiind in continuare delegata de secretarul de stat secretarului de stat adjunct pentru afaceri internationale in domeniul stupefiantelor si aplicarii legii, prin Delegatia de autoritate nr. 145 din 4 februarie 1980 (45 FR 11655), cu modificarile ulterioare.

    &140.3. Definitii
    Pentru scopul prezentei sectiuni se aplica urmatoarele definitii:
    a) Condamnat - actul de a fi gasit vinovat de sau raspunzator legal pentru o infractiune si de a primi o condamnare sau o hotarare a unei instante cu jurisdictie competenta, fie in urma unui verdict sau a recunoasterii vinovatiei si incluzand condamnarile in urma unei pledoarii nolo contendere.
    b) Coordonator de tara pe probleme de stupefiante - persoana desemnata de seful unei misiuni diplomatice a Statelor Unite ale Americii in alt stat, dupa consultarea secretarului de stat adjunct, pentru a coordona aplicarea politicilor si activitatilor Guvernului S.U.A. in statul respectiv in legatura cu eforturile de combatere a drogurilor.
    c) Asistenta acoperita - orice asistenta acordata de o agentie a Guvernului S.U.A. in baza FAA sau AECA, daca aceasta nu include:
    1. asistenta care prin efectul legii nu intra sub incidenta sectiunii 487 FAA, cum ar fi:
    (i) ajutorul si reconstructia in caz de dezastre in baza capitolului 9 al sectiunii I din FAA; si
    (ii) asistenta furnizata micilor fermieri, daca aceasta face parte dintr-un program alternativ de dezvoltare a comunitatii, conform sectiunii I sau capitolului 4 al sectiunii II din FAA;
    2. asistenta a carei valoare totala nu depaseste 100.000 USD pentru o anumita activitate, program sau acord, cu exceptia procedurilor prevazute la &140.8, care se vor aplica, indiferent de suma, celor care beneficiaza de diverse tipuri de burse si forme de pregatire a participantilor. Totusi asistenta se va considera asistenta acoperita, indiferent de suma, daca agentia care acorda asistenta are motive intemeiate de a suspecta ca o persoana sau o entitate acoperita poate fi ori a fost implicata in traficul cu droguri; sau
    3. plata taxelor sau a altor contributii determinate catre o organizatie internationala.
    d) Tara acoperita - o tara care a fost stabilita de Presedinte ca fiind fie "mare producatoare de droguri ilegale", fie "cu tranzit mare de droguri", potrivit capitolului 8 al sectiunii I din FAA. Lista tarilor acoperite se prezinta anual Congresului si este inclusa in Raportul asupra strategiei internationale de control al stupefiantelor.
    e) Trafic de droguri - orice activitate desfasurata ilegal pentru cultivarea, producerea, fabricarea, distribuirea, vanzarea, finantarea sau transportul ori pentru a sprijini, a instiga, a conspira sau a participa in baza unei intelegeri secrete cu alte persoane la activitati ilegale, inclusiv de spalare a banilor, in legatura cu stupefiante sau substante psihotrope, precursori chimici ori alte substante controlate, precum si omisiunea denuntarii celor de mai sus.
    f) Spalarea banilor   procesul prin care produsele rezultate din activitatea infractionala sunt transportate, transferate, transformate, preschimbate sau amestecate cu fonduri dobandite legal, in scopul tainuirii sau mascarii adevaratei lor naturi, surse, vanzari, dispuneri, deplasari ori a proprietarului acestor produse. Scopul spalarii banilor este de a face ca fondurile obtinute din sau asociate cu o activitate ilicita sa para ca au fost obtinute prin mijloace legale.
    g) Infractiune legata de stupefiante   incalcarea sau conspiratia in scopul incalcarii oricarei legi sau reglementari legale a Statelor Unite ale Americii, a unui stat federal, a Districtului Columbia sau a unui stat strain in legatura cu stupefiante sau substante psihotrope ori alte substante controlate.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 4/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 4 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 4/2001
OUG 76 2004
pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de intelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnata la Bucuresti la 3 iulie 2001 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2004
Ordonanţa 56 2003
pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de intelegere privind controlul drogurilor si aplicarii legii, semnata la data de 3 iulie 2001 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 5 august 2003
OUG 125 2002
pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de intelegere privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnata la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 24 septembrie 2002
Legea 664 2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnata la Bucuresti la 3 iulie 2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu