E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 38 din 30 ianuarie 2000    * Republicata

privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluarii si asigurarea conditiilor de munca si viata la bordul navelor maritime sub pavilion strain care utilizeaza porturile sau instalatiile romanesti din largul marii, care opereaza pe sau deasupra platoului continental romanesc

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 717 din  2 octombrie 2002


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 224 din 23 aprilie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 13 mai 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 2000 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000.

    Art. 1
    Obiectul prezentei ordonante il constituie:
    a) implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluarii si asigurarea conditiilor de munca si viata la bordul navelor maritime sub pavilion strain care utilizeaza porturile romanesti sau instalatiile romanesti din largul marii, care opereaza pe sau deasupra platoului continental romanesc in scopul reducerii cazurilor de operare a navelor maritime substandard;
    b) instituirea controlului navelor maritime sub pavilion strain, denumit controlul statului portului - PSC, in conformitate cu reglementarile europene si internationale privind procedurile armonizate de inspectie si retinere a navelor.
    Art. 2
    Activitatea de control al statului portului - PSC constituie o obligatie a Guvernului Romaniei, care deriva din Conventia internationala SOLAS 74 si se organizeaza in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 3
    In sensul prezentei ordonante, termenii utilizati au urmatoarele semnificatii:
    1. ape nationale - ape nationale navigabile ale Romaniei, astfel cum sunt definite prin Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civila;
    2. autoritate competenta - Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale si avand rol de autoritate de stat in domeniul transporturilor maritime;
    3. certificate statutare - certificate prevazute de conventiile aplicabile, eliberate de autoritatea competenta a statului de pavilion sau de societatea de clasificare imputernicita in acest sens de autoritatea competenta, care contin date concrete si corecte, indeplinesc prevederile conventiilor si carora le corespund particularitatile navei, echipajul si echipamentele acesteia;
    4. conventii aplicabile:
    a) Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974 (SOLAS 74), la care Romania a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979;
    b) Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul din 1978, incheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), la care Romania a aderat prin Legea nr. 6/1993;
    c) Conventia internationala din 1966 asupra liniilor de incarcare, incheiata la Londra la 5 aprilie 1966 (LL 66), la care Romania a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1971;
    d) Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 78), la care Romania a aderat prin Legea nr. 107/1992;
    e) Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, incheiata la Londra la 20 octombrie 1972, la care Romania a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 239/1974;
    f) Conventia internationala asupra masurarii tonajului navelor, incheiata la Londra la 23 iunie 1969 (TONNAGE 69), la care Romania a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 23/1976;
    g) Conventia nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale, adoptata la Conferinta Generala a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 29 octombrie 1976 (ILO 147), ratificata de Romania prin Ordonanta Guvernului nr. 56/1999;
    h) protocoalele si amendamentele la conventiile prevazute la lit. a) - g), la care Romania este parte, precum si codurile de aplicare obligatorie prevazute de aceste conventii;
    5. deficienta - o stare care nu este conforma cu cerintele unei conventii;
    6. inspectie - verificarea la bordul unei nave a valabilitatii certificatelor statutare a documentelor necesare, a starii navei, a echipamentelor sale si a echipajului acesteia, precum si a conditiilor de viata si de munca ale echipajului;
    7. inspectie detaliata - inspectie in care nava, echipamentele si echipajul acesteia, in totalitate sau in parte, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (3), fac obiectul unei inspectii mai amanuntite, care include constructia si echipamentele navei, echipajul, conditiile de viata si de munca ale acestuia, precum si conformitatea cu procedurile operationale la bord;
    8. inspector PSC - persoana fizica autorizata de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sa efectueze inspectii in cadrul controlului statului portului - PSC si care isi angajeaza raspunderea in fata autoritatii competente;
    9. instalatii romanesti din largul marii - instalatii fixe sau mobile care opereaza pe sau deasupra platoului continental romanesc;
    10. nava - orice nava maritima careia i se aplica una sau mai multe conventii aplicabile si care arboreaza pavilionul unei tari straine;
    11. nava substandard - nava ale carei corp, masini, echipamente sau siguranta operationala sunt in mod substantial sub standardele cerute prin conventiile aplicabile sau al carei echipaj nu este in conformitate cu documentul privind echipajul minim de siguranta la bord;
    12. societate de clasificare - o societate imputernicita de autoritatea competenta a statului de pavilion sa elibereze certificatele statutare, prevazute de conventiile aplicabile, navelor care arboreaza pavilionul sau;
    13. retinere - masura luata de autoritatea competenta atunci cand starea navei sau a echipajului acesteia nu corespunde in mod substantial prevederilor conventiilor aplicabile, indiferent daca aceasta masura afecteaza sau nu programul normal al navei;
    14. stoparea operatiunilor - interdictia pentru o nava de a opera datorita deficientelor constatate care, in parte sau in totalitate, ar imprima un caracter de periculozitate pentru nava, pentru porturi sau pentru instalatiile romanesti din largul marii.
    Art. 4
    (1) Prevederile prezentei ordonante se aplica oricarei nave, inclusiv echipajului acesteia, care:
    a) face escala intr-un port romanesc sau la instalatii romanesti din largul marii;
    b) ancoreaza intr-un port romanesc sau la instalatii romanesti din largul marii.
    (2) In cazul navelor cu un tonaj brut mai mic de 500, autoritatea competenta va aplica acele cerinte ale conventiilor care sunt aplicabile si, in masura in care una dintre conventii nu este aplicabila, va lua toate masurile necesare pentru a asigura ca respectiva nava nu pune in pericol siguranta, sanatatea sau mediul.
    (3) La efectuarea inspectiei unei nave care arboreaza pavilionul unui stat care nu este membru al uneia dintre conventiile aplicabile autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca tratamentul aplicat unei astfel de nave si echipamentului sau nu este mai favorabil decat cel aplicat unei nave care arboreaza pavilionul unui stat membru la acea conventie aplicabila.
    (4) Navele de pescuit, navele militare, navele auxiliare, navele construite din lemn, navele guvernamentale exploatate in scopuri necomerciale, precum si navele de agrement care nu sunt angajate in comert nu fac obiectul prevederilor acestei ordonante.
    Art. 5
    Dotarile necesare desfasurarii activitatii de control al statului portului - PSC se vor finanta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 6
    (1) Anual autoritatea competenta va asigura controlul a minimum 25% din numarul total de nave sub pavilion strain care intra in porturile romanesti.
    (2) Inspectiile la nave vor fi efectuate ca urmare a:
    a) initiativei autoritatii competente;
    b) cererii sau informatiei asupra navei, furnizata de un alt stat parte la una dintre conventii; sau
    c) informatiei asupra navei, furnizata de un membru al echipajului, de un organism profesional, o asociatie, un sindicat sau de orice alta entitate care are interese in ceea ce priveste siguranta navei, a echipajului si a pasagerilor sai sau protectia mediului marin.
    Art. 7
    (1) Inspectorii PSC vor efectua inspectii care vor consta intr-o vizita la bordul navei in vederea verificarii validitatii certificatelor statutare si a altor documente care trebuie sa existe la bordul navei in original, in conformitate cu prevederile conventiilor aplicabile, a starii navei, a echipamentului si echipajului sau, precum si a conditiilor de viata si de munca ale echipajului.
    (2) Daca certificatele statutare si documentele prevazute la alin. (1) sunt valabile si inspectorul PSC este satisfacut de starea generala a navei, inclusiv de cea a compartimentului masinilor si de conditiile de munca si viata ale echipajului si pasagerilor, inspectia se va limita la deficientele raportate sau observate, in cazul existentei acestora.
    (3) Atunci cand inspectorul PSC are motive intemeiate de a crede, in baza observatiilor facute la bord, ca starea navei, a echipamentului sau a echipajului acesteia nu indeplineste in mod substantial cerintele unei conventii aplicabile, va fi efectuata o inspectie detaliata.
    (4) Motive intemeiate exista atunci cand inspectorul PSC descopera probe care, in baza judecatii sale profesionale, justifica o inspectie detaliata a navei, a echipamentului sau a echipajului acesteia.
    Art. 8
    (1) La terminarea inspectiei sau a inspectiei detaliate inspectorul PSC trebuie sa transmita comandantului navei un document care va contine rezultatele inspectiei si detalii asupra oricaror decizii luate de inspectorul PSC, precum si orice actiuni de remediere care trebuie luate de comandantul, proprietarul sau de operatorul navei.
    (2) In cazul existentei unor deficiente care necesita retinerea navei, documentul care se transmite comandantului navei, in conformitate cu alin. (1), va include mentiunea ca masura retinerii navei va fi publicata in conformitate cu prevederile art. 15.
    Art. 9
    (1) Autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca toate deficientele confirmate sau descoperite in timpul inspectiei sunt remediate in conformitate cu prevederile conventiilor aplicabile.
    (2) In cazul unor deficiente care pun in pericol, in mod obiectiv, siguranta, sanatatea sau mediul, autoritatea competenta, prin nota scrisa, va lua masura retinerii navei sau a stoparii operatiunilor. Nota scrisa privind retinerea navei sau stoparea operatiunilor va fi comunicata imediat comandantului navei si reprezentantului proprietarului ori, dupa caz, operatorului navei in Romania. Nota scrisa privind retinerea navei sau stoparea operatiunilor va fi retrasa numai atunci cand pericolul este inlaturat ori atunci cand autoritatea competenta hotaraste ca nava poate pleca sau ca operatiunile pot fi terminate fara nici un risc pentru siguranta si sanatatea pasagerilor ori a echipajului, fara a prezenta un pericol pentru alte nave sau un pericol de poluare a mediului marin.
    (3) In circumstante exceptionale, atunci cand starea generala a unei nave este in mod evident substandard, autoritatea competenta poate suspenda inspectia acesteia pana cand comandantul, proprietarul sau operatorul navei ori reprezentantii acestora au luat masurile necesare in vederea conformarii cu prevederile corespunzatoare ale conventiilor aplicabile.
    (4) In cazul in care autoritatea competenta a luat masura retinerii navei, aceasta va informa imediat, prin nota scrisa, administratia statului de pavilion si consulul sau, in absenta acestuia, urmatorul reprezentant diplomatic al statului de pavilion despre toate circumstantele in care a fost emisa nota de retinere a navei. Acolo unde este necesar va fi informata si societatea de clasificare responsabila de eliberarea certificatelor statutare ale navei.
    (5) Prevederile prezentei ordonante nu vor aduce atingere nici unor prevederi aditionale ale conventiilor aplicabile cu privire la procedurile de notificare si de raportare referitoare la controlul statului portului - PSC.
    (6) In exercitarea controlului statului portului - PSC, conform prevederilor prezentei ordonante, autoritatea competenta va face tot posibilul pentru a evita retinerea sau intarzierea nejustificata a unei nave. Daca o nava este retinuta sau intarziata in mod nejustificat, proprietarul ori operatorul acesteia are dreptul la despagubire pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. In toate aceste cazuri proba retinerii sau intarzierii nejustificate a navei este in sarcina reclamantului.
    (7) Autoritatea care a luat masura retinerii navei sau stoparea operatiunilor este direct raspunzatoare daca aceasta masura se dovedeste ca a fost luata in mod nejustificat.
    (8) In cazul in care comandantul, proprietarul sau agentul unei nave notifica autoritatii competente, inainte sau imediat dupa intrarea navei in port, orice deficiente ale navei care intra sub incidenta conventiilor aplicabile, a caror remediere urmeaza sa fie facuta inainte de plecarea navei din port, retinerea acesteia va fi hotarata numai daca deficientele care o justifica au fost descoperite dupa ce comandantul a anuntat ca nava este pregatita pentru inspectie. Aceeasi procedura va fi aplicata atunci cand autoritatea competenta primeste notificarea ca nava este programata in vederea efectuarii inspectiilor de clasa sau a celor conforme prevederilor legislatiei statului pavilionului.
    Art. 10
    (1) Proprietarul sau operatorul unei nave ori reprezentantii acestora in Romania au dreptul de a contesta nota de retinere a navei data de autoritatea competenta. Contestatia nu determina suspendarea masurii de retinere.
    (2) Contestarea notei de retinere se face in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) O data cu emiterea notei de retinere autoritatea competenta va informa comandantul navei despre dreptul sau de a face contestatie.
    Art. 11
    (1) Atunci cand deficientele prevazute la art. 9 alin. (2) nu pot fi remediate in portul in care se exercita controlul statului portului - PSC, autoritatea competenta poate permite navei respective sa plece spre cel mai apropiat santier de reparatii disponibil, numai daca sunt respectate conditiile specifice determinate de acesta in vederea asigurarii plecarii navei intr-o stare care nu prezinta nici un risc pentru siguranta si sanatatea pasagerilor sau a echipajului si nici un pericol pentru alte nave sau nici un pericol de poluare a mediului marin.
    (2) In conditiile prevazute la alin. (1), atunci cand portul spre care se indreapta nava in vederea remedierii deficientelor se afla intr-un alt stat, autoritatea competenta va informa in scris autoritatea competenta a acelui stat, partile prevazute la art. 9 alin. (4) si orice alta autoritate implicata, cu privire la starea navei, in scopul asigurarii tuturor conditiilor pentru plecarea acesteia.
    (3) In cazul existentei unui acord international privind controlul statului portului - PSC, la care Romania este parte, autoritatea competenta va lua masuri pentru a asigura ca navelor prevazute la alin. (1) care pleaca:
    a) fara sa se fi conformat conditiilor determinate de autoritatea competenta a unuia dintre statele membre ale acestui acord; sau
    b) care refuza sa se conformeze cerintelor conventiilor aplicabile, neindreptandu-se spre santierul de reparatii indicat, li se va refuza accesul in toate porturile romanesti pana cand proprietarul sau operatorul nu va furniza autoritatii competente proba indeplinirii in totalitate a cerintelor conventiilor aplicabile. In aceste circumstante autoritatea competenta va informa imediat toate autoritatile competente ale celorlalte state membre ale acordului.
    (4) In cazuri de forta majora accesul navelor prevazute la alin. (3) poate fi permis in scopul reducerii pericolului pentru viata omeneasca sau a riscului de poluare. Autoritatea competenta va efectua in mod obligatoriu inspectia acestor nave.
    Art. 12
    (1) Inspectiile vor fi efectuate de inspectori PSC, autorizati in acest sens de autoritatea competenta.
    (2) Inspectorul PSC poate fi asistat de specialisti avand calificarea si experienta corespunzatoare, atunci cand expertiza profesionala necesara nu poate fi asigurata de autoritatea competenta.
    (3) Inspectorii PSC si persoanele care ii asista in conformitate cu prevederile alin. (2) nu trebuie sa aiba nici un interes comercial in portul in care se efectueaza inspectia sau cu privire la nava inspectata. Inspectorii PSC nu vor fi angajati si nici nu vor desfasura activitati pentru organizatii neguvernamentale care elibereaza certificate statutare sau de clasa ori care efectueaza inspectii necesare in vederea eliberarii acestor certificate pentru nave.
    (4) Fiecare inspector PSC va detine in timpul exercitarii atributiilor sale o legitimatie speciala, eliberata de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, care atesta faptul ca inspectorul PSC este autorizat sa efectueze inspectii in cadrul controlului statului portului - PSC.
    (5) Inspectorii PSC vor urma cursuri de pregatire speciala pentru a aprofunda cunostintele necesare privind prevederile conventiilor aplicabile si efectuarea inspectiilor. De asemenea, inspectorii PSC vor participa la seminarii periodice pentru actualizarea cunostintelor.
    Art. 13
    (1) Pilotii angajati in vederea intrarii, iesirii sau efectuarii de manevre in port vor informa imediat autoritatea competenta despre orice deficiente constatate in timpul desfasurarii activitatilor specifice, care ar pune in pericol siguranta navigatiei sau ar reprezenta un pericol de poluare a mediului marin.
    (2) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine si administratiei portului.
    Art. 14
    (1) Administratiile porturilor, celelalte organe portuare si societatile comerciale care isi desfasoara activitatea in porturi vor furniza, la solicitarea autoritatii competente, informatiile necesare in vederea efectuarii activitatii de control al statului portului - PSC si vor coopera cu aceasta, daca este cazul, in vederea clarificarii aspectelor legate de retinerea navelor sau de stoparea operatiunilor.
    (2) Autoritatea competenta va coopera si va mentine schimbul de informatii cu autoritatile competente ale altor state, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante si cu acordurile privind controlul statului portului - PSC la care Romania este parte.
    (3) Autoritatea competenta va informa Organizatia Maritima Internationala, respectiv Biroul International al Muncii, despre retinerile navelor si despre toate circumstantele in care au fost luate masurile de retinere, in conformitate cu cerintele specifice ale fiecarei conventii.
    Art. 15
    (1) Autoritatea competenta va publica un buletin in fiecare trimestru al anului, care va cuprinde informatiile privind navele retinute pe perioada celor 3 luni premergatoare, precum si navele care au fost retinute de cel putin doua ori in ultimele 24 de luni.
    (2) Informatiile publicate vor include:
    a) numele navei;
    b) numele proprietarului sau al operatorului navei;
    c) numarul dat de Organizatia Maritima Internationala;
    d) statul pavilionului;
    e) societatea de clasificare, imputernicita in acest sens de autoritatea competenta care a eliberat navei certificatele statutare, in conformitate cu prevederile conventiilor aplicabile, in numele statului de pavilion;
    f) motivele retinerii;
    g) portul si data la care s-a facut retinerea.
    Art. 16
    (1) Daca in urma efectuarii inspectiilor prevazute la art. 7 alin. (1) si (3) se confirma sau se descopera deficiente care reclama retinerea navei, in conformitate cu prevederile uneia dintre conventiile aplicabile, contravaloarea prestatiilor legate de efectuarea inspectiilor pentru anularea masurii de retinere a navei va fi suportata de proprietarul sau de operatorul navei ori de reprezentantul acestuia in portul in care s-a facut inspectia.
    (2) Contravaloarea prestatiilor legate de efectuarea inspectiilor prevazute la art. 11 alin. (4) va fi suportata de proprietarul sau de operatorul navei.
    (3) Retinerea navei nu va inceta decat in urma efectuarii in totalitate a platii sau in schimbul unei garantii suficiente de rambursare a contravalorii prestatiilor prevazute la alin. (1) si (2).
    Art. 17
    (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora regulamentul de aplicare a prevederilor prezentei ordonante, care va fi aprobat prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei asigura direct sau prin delegare de competenta, prin institutii publice subordonate, aplicarea prevederilor prezentei ordonante.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 38/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 38 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 38/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu