Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 33 din 30 ianuarie 2003

privind infiintarea Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din  1 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si luand in considerare prevederile art. 1^10 - 1^12 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 412/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, denumit in continuare CERONAV, institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) CERONAV se organizeaza prin fuziunea Centrului de Perfectionare a Personalului din Marina Civila si Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta cu Centrul de Perfectionare a Personalului din Navigatia Fluviala Galati, unitati care functioneaza in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si care se desfiinteaza.
    (3) CERONAV are sediul in municipiul Constanta, Str. Pescarilor nr. 69A.
    (4) CERONAV are o subunitate in municipiul Galati, Str. Portului nr. 23, si puncte de lucru in municipiul Constanta, str. Baba Novac nr. 101A si Baza Nautica - Siutghiol.
    (5) CERONAV poate infiinta subunitati si puncte de lucru si in alte localitati din tara, cu aprobarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si poate organiza activitati temporare in strainatate pentru activitati specifice.
    Art. 2
    (1) CERONAV asigura functia de pregatire si perfectionare a personalului care deserveste mijloacele de transport naval sau care desfasoara activitati de transport naval, activitati conexe si activitati auxiliare acestora, prevazuta de art. 1^10 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 412/2002.
    (2) CERONAV asigura pregatirea teoretica si practica a personalului din transporturile navale in concordanta cu reglementarile interne in domeniu si cu legislatia europeana referitoare la: personalul navigant, profesia de transportator de marfuri pe caile navigabile interioare, consilierii de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase pe cai navigabile interioare, modalitatile de navlosire a navelor si de stabilire a preturilor de transport, precum si la alte aspecte ale transportului naval pentru care se instituie standarde privind nivelul cunostintelor, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    Art. 3
    Se desemneaza CERONAV ca organism national de instruire in vederea perfectionarii navigatorilor ce servesc la bordul navelor maritime pentru atingerea nivelului minim de pregatire cerut de prevederile Conventiei internationale privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care Romania a aderat prin Legea nr. 107/1992, cu amendamentele pe care Romania le-a acceptat prin Ordonanta Guvernului nr. 122/2000, aprobata prin Legea nr. 20/2001.
    Art. 4
    CERONAV se finanteaza integral din venituri proprii, constituite din tarifele percepute pentru activitatile si operatiunile specifice.
    Art. 5
    (1) CERONAV are urmatoarele atributii principale:
    a) organizarea si derularea programelor de pregatire si perfectionare specifice, obligatorii pentru confirmarea competentei personalului navigant maritim, maritim-portuar, fluvial si de alte cai navigabile interioare, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale in domeniu, aflate in vigoare;
    b) formarea profesionala continua si specializarea profesionala a personalului navigant maritim, maritim-portuar, fluvial si de alte cai navigabile interioare;
    c) organizarea si derularea programelor de formare profesionala a transportatorilor de marfuri pe caile navigabile interioare;
    d) organizarea si derularea programelor de formare profesionala a consilierilor de siguranta si a expertilor pentru transportul marfurilor periculoase pe apa, in conformitate cu reglementarile nationale si internationale in domeniu;
    e) formarea profesionala continua, specializarea si perfectionarea personalului de exploatare si operare portuara, a personalului care desfasoara alte activitati conexe sau auxiliare activitatilor de transport naval, precum si a altor categorii de personal;
    f) documentarea si cercetarea stiintifica, efectuarea de studii, expertize, prognoze, baze de date in domeniul de activitate, pentru necesitati proprii sau pentru terti, pe baza de contract;
    g) participarea la lucrarile organismelor internationale sau regionale din domeniul transporturilor navale, la care Romania este parte;
    h) ducerea la indeplinire a unor obligatii ce revin statului din conventiile si acordurile internationale, referitoare la pregatirea si perfectionarea personalului navigant maritim, fluvial si de alte cai navigabile interioare, la care Romania este parte;
    i) consultanta de specialitate, pe baza de contract;
    j) organizarea de si participarea la simpozioane, seminarii, expozitii pe teme de specialitate;
    k) elaborarea, traducerea, multiplicarea, tiparirea si comercializarea de publicatii si lucrari proprii, specifice domeniului sau de activitate;
    l) administrarea terenurilor si a altor bunuri, proprietate publica a statului, care i-au fost incredintate spre administrare;
    m) administrarea obiectivelor de investitii, aprobate cu finantare de la bugetul de stat, al caror beneficiar este CERONAV;
    n) alte activitati privind valorificarea unor produse din activitati proprii si prestari de servicii, in conditiile legii.
    (2) Guvernul poate aproba si alte atributii pentru CERONAV.
    Art. 6
    In scopul realizarii atributiilor sale, CERONAV se poate asocia cu institutii publice, regii autonome, societati comerciale, asociatii si fundatii, in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Conducerea CERONAV este asigurata de catre consiliul de conducere, compus din 9 persoane, al carui presedinte este directorul general.
    (2) Directorul general si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (3) Salarizarea si celelalte drepturi de personal ale directorului general, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 8
    (1) Personalul salariat din cadrul Centrului de Perfectionare a Personalului din Marina Civila si Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta si al Centrului de Perfectionare a Personalului din Navigatia Fluviala Galati este considerat transferat in cadrul CERONAV incepand cu data infiintarii acestuia.
    (2) Personalul transferat beneficiaza de salariile si drepturile avute anterior organizarii CERONAV, pana la incheierea contractului colectiv de munca.
    (3) Salarizarea personalului CERONAV se face in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 27/1999.
    Art. 9
    In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va aproba prin hotarare, la propunerea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Regulamentul de organizare si functionare a CERONAV, atributiile, patrimoniul, personalul si regimul contractelor existente.
    Art. 10
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 33/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 33 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu