E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 32 din actul Ordonanţa 25 2002 in legatura cu Ordin 59 2004
Ordonanţa 25 2002 in legatura cu Hotărârea 489 2003
Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 40 2003
Articolul 16 din actul Ordonanţa 25 2002 in legatura cu articolul 2 din actul Ordonanţa 40 2003
Ordonanţa 25 2002 aprobat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 25 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 13 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 25 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 17 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 18 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 22 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 23 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 25 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 26 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 26 din actul Ordonanţa 25 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 27 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 30 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 31 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 32 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 33 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 34 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 35 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 36 din actul Ordonanţa 25 2002 abrogat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 38 din actul Ordonanţa 25 2002 abrogat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Articolul 39 din actul Ordonanţa 25 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 506 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 25 din 30 ianuarie 2002

privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din  2 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza controlul postprivatizare, precum si modul de urmarire a executarii obligatiilor asumate de cumparatori, pe perioada derularii contractelor de vanzare-cumparare de actiuni detinute de stat la societatile comerciale, societatile si companiile nationale.
    Art. 2
    Prezenta ordonanta se aplica contractelor de vanzare-cumparare avand ca obiect actiuni detinute de stat la societatile comerciale, care au fost incheiate de Fondul Proprietatii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si sunt in derulare, pentru efectele produse de acestea dupa intrarea ei in vigoare.

    CAP. 2
    Definitii

    Art. 3
    In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) societate privatizata/societate - societate comerciala infiintata in baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, societate comerciala care a fost infiintata prin decizie a autoritatilor administratiei publice locale in baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, societate nationala, companie nationala sau societate comerciala rezultata din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local, ale caror actiuni detinute de stat au facut, fac sau vor face obiectul contractelor de vanzare-cumparare incheiate de Fondul Proprietatii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in calitate de succesor legal al acestuia;
    b) actiuni - valori mobiliare emise de societatile comerciale, care fac obiectul contractului; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare;
    c) contract - acordul de vointa exprimat in scris cu privire la vanzarea/cumpararea de actiuni detinute de stat la societatile comerciale, incheiat intre Fondul Proprietatii de Stat sau Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si cumparator;
    d) vanzator - Fondul Proprietatii de Stat sau, dupa caz, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, ca parte in contract, denumita in continuare A.P.A.P.S. sau Autoritate;
    e) cumparator - persoana fizica sau juridica de drept privat, de cetatenie, respectiv de nationalitate romana sau straina, parte in contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat cu Fondul Proprietatii de Stat sau, dupa caz, cu A.P.A.P.S.;
    f) investitii - imobilizarile corporale sau necorporale definite conform legislatiei contabile, aportul in numerar sau in natura, care sunt intrate in patrimoniul societatii cu caracter definitiv; imobilizarile corporale, chiar daca nu sunt puse in functiune la scadenta; cheltuielile suportate de cumparator pentru achitarea unor datorii ale societatii catre creditori ai acesteia, altii decat cumparatorul; sumele acordate - in lei sau in valuta - de catre cumparator societatii, cu titlu de imprumut, convertite ulterior in aport la majorarea capitalului social al societatii conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare;
    g) scadenta - termenul pana la care cumparatorul s-a angajat sa isi indeplineasca obligatiile contractuale;
    h) consolidare - actualizarea valorii obligatiilor asumate prin contract de catre cumparator;
    i) angajament investitional - volumul de investitii asumat de cumparator prin contract;
    j) documente doveditoare - documente care atesta realizarea in termen a obligatiilor contractuale (note contabile, bilant, certificat de inscriere de mentiuni eliberat de oficiul registrului comertului, raport intocmit de cenzorii societatii sau de catre firme specializate de audit), precum si orice alte inscrisuri stabilite de parti ca instrumente care probeaza indeplinirea obligatiilor contractuale asumate;
    k) informatii confidentiale - date cu privire la situatia economico-financiara a societatii, care fac obiectul analizei postprivatizare, precum si la clauzele contractuale prevazute in contractele de vanzare-cumparare de actiuni;
    l) perioada de derulare a contractului - perioada in care oricare si toate obligatiile partilor contractante vor fi fost indeplinite conform clauzelor contractuale si prevederilor prezentei ordonante;
    m) surse proprii - sumele de bani virate direct de catre cumparator in numele si pe contul sau, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale;
    n) subsidiar - persoana juridica la care cumparatorul este asociat, cu exceptia societatii ale carei actiuni fac obiectul contractului de vanzare-cumparare.
    Art. 4
    (1) Societatile privatizate prin incheiere de contracte de vanzare-cumparare de actiuni sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a acestora. Sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a contractului si societatile care in urma privatizarii au fuzionat, dupa caz, cu alta societate comerciala sau cu cumparatorul, precum si cele rezultate prin divizare, daca aceste operatiuni au avut loc inauntrul perioadei de derulare a contractului.
    (2) Controlul postprivatizare se exercita de catre A.P.A.P.S., prin departamentele de specialitate, si are ca obiective:
    a) urmarirea modului in care sunt respectate de catre cumparator obligatiile asumate prin contractele respective;
    b) urmarirea evolutiei principalilor indicatori economico-financiari ai societatilor la care au fost vandute actiuni ale statului prin contracte aflate in perioada de derulare.
    Art. 5
    Societatile prevazute la art. 3 lit. a) au obligatia de a pune la dispozitie A.P.A.P.S. toate documentele si informatiile care atesta atat modul de realizare a obligatiilor contractuale, cat si evolutia situatiei economice si financiare a acestora, pe intreaga perioada de derulare a contractului.
    Art. 6
    Rezultatele analizei si controlului postprivatizare cu privire la situatia economico-financiara a societatilor care intra sub incidenta prezentei ordonante nu vor fi facute publice de catre A.P.A.P.S., fiind utilizate numai in legatura cu scopul urmaririi postprivatizare a activitatii acestora si in stricta concordanta cu obligatiile contractuale.
    Art. 7
    Controlul postprivatizare se va exercita cu privire la:
    a) plata pretului, integral sau in rate, in cuantumul si la scadentele prevazute in contract;
    b) plata dividendelor cuvenite A.P.A.P.S. in calitatea sa de actionar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    c) respectarea clauzelor de natura sociala;
    d) efectuarea investitiilor, inclusiv a celor referitoare la mediu, in cuantumul si la termenele asumate prin contract;
    e) respectarea prevederilor legale privind inregistrarea in capitalul social al societatilor a valorii terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum si modul de distribuire a actiunilor nou-emise pentru aceasta valoare;
    f) modul de realizare a angajamentelor asumate de reprezentantii legali ai societatilor prin conventiile de asistenta financiara incheiate, inclusiv a programelor de restructurare aprobate, potrivit legii;
    g) respectarea oricaror alte obligatii asumate de cumparator prin contract.

    CAP. 3
    Obligatiile societatilor

    Art. 8
    (1) Reprezentantii legali ai societatii sunt obligati sa transmita Autoritatii, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data scadentei fiecarei obligatii contractuale a cumparatorului, un raport cu privire la modul de indeplinire a acesteia.
    (2) Totodata reprezentantii legali ai societatii au obligatia de a depune la A.P.A.P.S. o copie de pe situatiile financiare, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, in maximum 15 zile lucratoare de la data la care au fost depuse la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (3) Societatile care aplica programe de restructurare, aprobate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, cu modificarile ulterioare, sunt obligate sa informeze A.P.A.P.S. cu privire la modul de realizare a acestora, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la aplicarea fiecarei masuri, respectiv de la finalizarea programelor respective.
    (4) Reprezentantii legali ai societatilor, mentionati la alin. (1), au obligatia sa permita personalului Autoritatii verificarea scriptica si, dupa caz, faptica a modului de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de catre cumparator, precum si a situatiei economico-financiare a societatilor respective.
    Art. 9
    (1) Reprezentantii legali ai societatilor si, dupa caz, cumparatorul sunt obligati sa comunice Autoritatii situatia in care, conform prevederilor legale in vigoare, pentru societate a fost declansata procedura de reorganizare judiciara sau de faliment ori, dupa caz, procedura de lichidare voluntara.
    (2) Aceeasi obligatie le revine reprezentantilor legali ai cumparatorului, persoana juridica, in situatia in care pentru acesta a fost declansata una dintre procedurile prevazute la alin. (1).
    (3) Comunicarea prevazuta la alineatele precedente va fi transmisa Autoritatii in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de la tribunal a instiintarii cu privire la declansarea procedurii in cauza, respectiv de la data desemnarii lichidatorilor in cazul lichidarii voluntare.

    CAP. 4
    Atributiile Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

    Art. 10
    A.P.A.P.S. are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) urmareste derularea contractelor de vanzare-cumparare de actiuni, cu privire la clauzele continute in acestea, precum si cu privire la modul de indeplinire a obligatiilor asumate de cumparator;
    b) transmite Guvernului rapoarte anuale privind rezultatele activitatii de control al respectarii clauzelor contractuale, precum si cu privire la evolutia economico-financiara a societatilor respective, pe perioada de derulare a contractului;
    c) sesizeaza instantele de judecata in cazurile in care se constata nerespectarea clauzelor contractuale, precum si organele de cercetare, dupa caz;
    d) initiaza, dupa caz, rezolutiunea contractului, cu solicitarea de daune-interese;
    e) incheie cu cumparatorul, la solicitarea acestuia, acte aditionale la contract in perioada de derulare, pe baza unei analize economico-financiare in urma careia se constata necesitatea revizuirii clauzelor respective;
    f) transmite administratorilor societatilor date privind obligatiile asumate de cumparator prin contract, precum si scadentele pentru executarea acestora;
    g) in indeplinirea atributiilor sale A.P.A.P.S. colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice, Curtea de Conturi, Corpul de control al primului-ministru, Garda Financiara si cu alte organe sau institutii ale administratiei publice centrale si locale cu atributii in domeniul controlului financiar-contabil;
    h) indeplineste angajamentele proprii asumate prin contractele de vanzare-cumparare.

    CAP. 5
    Modalitatea de stabilire si urmarire a realizarii angajamentelor asumate prin contracte

    Art. 11
    In scopul asigurarii conditiilor necesare pentru urmarirea modului de realizare a obligatiilor contractuale si organizarii in mod corespunzator a activitatii de control postprivatizare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, la incheierea contractelor se vor avea in vedere urmatoarele:
    1. investitiile asumate, inclusiv cele pentru protectia mediului, vor putea fi efectuate sub forma baneasca, cu conditia ca sumele in cauza sa fie inregistrate in contul curent bancar;
    2. sumele varsate de cumparator in contul obligatiei de investitii, cu exceptia celor destinate protectiei mediului, pot fi utilizate de societate, in conditiile prevazute de lege, inclusiv pentru plata datoriilor societatii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetul Fondului asigurarilor sociale de sanatate, bugetele locale etc., ale caror scadente sunt anterioare datei incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni;
    3. investitia este considerata realizata daca, in conformitate cu prevederile contractului, cumparatorul prezinta in termen de 30 de zile lucratoare de la data scadentei documentele financiar-contabile care sa ateste virarea sumelor respective in contul curent bancar al societatii pana la data scadenta, insotite de o declaratie pe propria raspundere data de catre administratorii si cenzorii societatii ori de o firma specializata de audit, prin care se confirma operatiunea in cauza;
    4. societatea are obligatia ca, in termen de maximum 90 de zile lucratoare de la data scadentei obligatiei investitionale, sa initieze procedura de majorare a capitalului social si a inregistrarii acesteia la oficiul registrului comertului, in numele si pe seama cumparatorului care a virat sumele in cauza in contul curent bancar, in conformitate cu obligatia asumata prin contract, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    5. ceilalti actionari, altii decat cumparatorul, pot beneficia de dreptul de preferinta la subscriptie pentru a participa la majorarea capitalului social, urmand a-si exprima aceasta optiune in conditiile si in termenul prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    Art. 12
    In cazul investitiilor asumate pentru protectia mediului, documentele prevazute la art. 11 pct. 3 vor fi insotite si de confirmarea eliberata de autoritatea de mediu competenta privind realizarea masurilor prevazute in programul de conformare, anexa la avizul de mediu eliberat in scopul privatizarii societatii in cauza.
    Art. 13
    (1) Efectuarea de catre alte persoane decat cumparatorul a investitiilor asumate prin contract de acesta va fi considerata ca realizata sub conditia suplimentara a prezentarii de catre cumparator a dovezii prin care tertul s-a angajat ferm si irevocabil sa execute obligatiile respective in numele si pe contul cumparatorului, cu respectarea art. 11. Sunt considerate ca realizate si obligatiile de investitii efectuate de asociatii si/sau subsidiarii cumparatorului, in nume propriu.
    (2) Sunt asimilate investitiilor efectuate si sumele aferente partii cuvenite cumparatorilor, persoane fizice sau juridice, in calitate de actionari, din profitul net si care, in urma unei hotarari a adunarii generale a actionarilor, au fost repartizate pentru fondul de dezvoltare/surse proprii de finantare din care s-au efectuat investitii in exercitiul financiar curent sau urmator.
    Art. 14
    In sensul prezentei ordonante nu sunt recunoscute ca investitii realizate de cumparator in contul obligatiei asumate prin contract:
    a) sumele acordate de acesta societatii, care ii confera un alt drept decat acela de a dobandi actiuni;
    b) sursele proprii ale societatii sau atrase de catre aceasta, cu exceptia celor prevazute la art. 13 alin. (2).
    Art. 15
    (1) In cazuri bine justificate din punct de vedere al oportunitatii economico-financiare A.P.A.P.S. poate ca, la solicitarea cumparatorului si pe baza documentatiei prezentate de societate si/sau de cumparator, dupa caz, sa convina cu acesta:
    a) reesalonarea programului de investitii in cadrul perioadei prevazute in contract;
    b) prelungirea termenului de realizare a investitiilor peste scadenta/scadentele prevazuta/prevazute in contract, daca prin aceasta cumparatorul nu isi pierde pozitia de adjudecatar conform grilei de punctaj pentru selectia ofertantilor, aplicata la incheierea contractului;
    c) modificarea structurii angajamentelor de investitii prevazute in contracte, fie prin inlocuirea acestora, fie prin renuntarea la unele dintre ele;
    d) reesalonarea termenelor de plata a ratelor aferente pretului datorat pentru pachetul de actiuni;
    e) efectuarea unei novatii sau delegatii;
    f) rezilierea sau rezolutiunea, dupa caz, a contractului prin acordul de vointa al partilor;
    g) orice alte modificari considerate necesare de catre A.P.A.P.S.
    (2) In situatia in care din documentatia prezentata conform alin. (1) rezulta ca exista conditii ca societatea si/sau cumparatorul, dupa caz, sa plateasca sumele restante datorate Autoritatii, reprezentand dividende, sume primite pentru restructurare, pretul, angajamente investitionale etc., A.P.A.P.S. poate incheia cu societatea, respectiv cu cumparatorul, la solicitarea acestuia, acte aditionale pentru reesalonarea platii, respectiv a angajamentelor.
    (3) In cazul ratelor scadente aferente platii pretului, prevederile alin. (2) se aplica numai cu conditia incadrarii in termenul final prevazut in contract.
    (4) In cazul in care angajamentul investitional este redus la solicitarea cumparatorului, acesta este obligat sa plateasca Autoritatii sumele reprezentand diferenta dintre valoarea initiala a investitiilor asumate si valoarea diminuata a angajamentului investitional. Plata diferentei se poate face imediat sau in rate.
    (5) Pentru ratele reesalonate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se vor percepe dobanzi la nivelul dobanzii legale stabilite de Banca Nationala a Romaniei pentru obligatiile comerciale, conform Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti.
    Art. 16
    Este interzisa exceptarea de la plata a majorarilor, penalitatilor sau a dobanzilor, dupa caz, aferente sumelor platite cu intarziere/neplatite, atat in ceea ce priveste plata ratelor/pretului pentru pachetul de actiuni, cat si in ceea ce priveste nerealizarea investitiilor, inclusiv a celor de mediu, la termenul final prevazut in contracte, respectiv in actele aditionale la acestea.
    Art. 17
    Prevederile art. 16 se aplica si pentru penalitatile/daunele datorate Autoritatii de catre societate, aferente dividendelor, ratelor aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum si altor sume datorate acesteia.
    Art. 18
    (1) Plata penalitatilor nu exonereaza cumparatorul de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract.
    (2) La intocmirea actelor aditionale se va introduce in mod obligatoriu o clauza prin care se va garanta realizarea investitiilor si/sau plata pretului actiunilor, prin contract de gaj in favoarea Autoritatii asupra actiunilor care fac obiectul contractului. In cazul in care se constata ca actiunile sunt grevate de sarcini, cumparatorul are obligatia de a prezenta garantii financiare.
    (3) Penalitatile datorate de cumparator pentru nerealizarea obligatiilor contractuale pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante pot fi esalonate la plata, la cererea cumparatorului, de catre A.P.A.P.S., in cadrul perioadei de derulare a contractului.
    Art. 19
    In perioada de derulare a contractelor care contin obligatii asumate de catre cumparator transmiterea actiunilor de la acesta catre terti este conditionata de obtinerea prealabila a acordului scris al Autoritatii, in lipsa caruia aceasta poate cere in instanta declararea nulitatii transmisiunii actiunilor.
    Art. 20
    (1) A.P.A.P.S. poate, in cazuri bine justificate, sa accepte, la solicitarea cumparatorului:
    a) efectuarea unei delegatii imperfecte, atunci cand cumparatorul aduce in contract angajamentul unui al doilea debitor alaturi de el, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale;
    b) efectuarea unei novatii prin schimbare de debitor, prin schimbarea debitorului initial (cumparatorul) din contract cu o alta persoana care se angajeaza fata de A.P.A.P.S. sa execute intocmai obligatiile contractuale.
    (2) Acordul A.P.A.P.S. pentru situatiile prevazute la alin. (1) poate fi dat numai in urmatoarele conditii:
    a) noul debitor trebuie sa intruneasca conditiile prevazute pentru ofertanti de reglementarile legale in vigoare referitoare la achizitionarea unui pachet de actiuni detinut de A.P.A.P.S. in societatile comerciale cu capital de stat;
    b) noul debitor preia toate obligatiile contractuale ale cedentului-debitor initial, inclusiv eventualele penalitati pentru nerespectarea unor obligatii contractuale ale cedentului aferente perioadelor trecute - in cazul novatiei prin schimbare de debitor;
    c) noul debitor/delegat este tinut solidar cu debitorul initial pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv eventualele penalitati pentru nerespectarea unor obligatii contractuale aferente perioadelor trecute, fara ca debitorul initial/delegant sa fie descarcat in mod expres de obligatiile fata de A.P.A.P.S. - in cazul unei delegatii imperfecte;
    d) in cazul novatiei prin schimbare de debitor, pentru contractele cu plata in rate, se va negocia cu noul debitor plata sumelor aferente pretului contractului, inclusiv a dobanzilor si eventualelor penalitati datorate la plata pretului si neonorate de debitorul initial. Plata sumelor datorate Autoritatii cu titlu de pret si penalitati si/sau dobanzi se va efectua de catre noul debitor in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la semnarea actului aditional.
    (3) In vederea analizarii si aprobarii cesiunii totale sau partiale a actiunilor trebuie prezentate Autoritatii urmatoarele:
    a) solicitarea facuta in acest sens de cumparator, insotita de angajamentul ferm si neconditionat al viitorului debitor privind preluarea integrala a obligatiilor contractuale;
    b) toate documentele prevazute de legislatia de privatizare in vigoare pentru ofertantul-cesionar care achizitioneaza un pachet de actiuni de la A.P.A.P.S., inclusiv documentele privind bonitatea noului debitor, mai putin dovada platii taxei de participare la licitatie si garantia de participare;
    c) in cazul in care cumparatorul si/sau noul debitor sunt societati comerciale, este necesara aprobarea adunarii generale a asociatilor cu privire la efectuarea novatiei/delegatiei;
    d) orice alte documente, care in urma analizei se impun ca fiind necesare, privind asigurarea legalitatii novatiei/delegatiei si indeplinirii obligatiilor stipulate in contract si care sunt solicitate de catre A.P.A.P.S.
    (4) Novatia sau, dupa caz, delegatia se realizeaza prin act aditional la contract care va stabili sanctiunile care se vor aplica in cazul in care partile nu respecta prevederile acestuia.
    (5) Pentru garantarea obligatiilor pe care le preia noul debitor vor fi instituite garantii suplimentare (contract de garantie reala mobiliara asupra unui numar de actiuni care se va conveni intre parti, garantii financiare etc.), daca astfel de garantii nu au fost prevazute in contractul initial.
    (6) Novatia/delegatia isi produce efecte numai din momentul semnarii actului aditional la contract. Este interzisa, sub sanctiunea nulitatii, inscrierea in registrul actionarilor societatii a modificarilor structurii actionariatului societatii in lipsa prezentarii documentului sus-mentionat.
    Art. 21
    (1) In cazul desfiintarii contractului, A.P.A.P.S. va retine de la cumparator:
    a) cu titlu de daune-interese, al caror cuantum nu poate fi mai mic decat nivelul pretului sau al partii din pret achitate de cumparator pana la data notificarii rezolutiunii contractului, sumele achitate de cumparator;
    b) penalitatile achitate de cumparator cu orice titlu.
    (2) Pentru alte prejudicii cauzate Autoritatii sau societatii de catre cumparator aceasta poate cere instantei judecatoresti daune-interese.
    (3) Determinarea intinderii prejudiciilor si/sau a daunelor-interese prevazute la alin. (2) se va face pe baza unei expertize economico-financiare intocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operatiuni, desemnate de instanta judecatoreasca.
    (4) Cheltuielile aferente efectuarii expertizei economico-financiare prevazute la alin. (3) vor fi avansate de catre Autoritate sau, dupa caz, de catre societate si vor fi recuperate de la cumparator.
    Art. 22
    In cazuri justificate de situatia economico-financiara a societatii sau a cumparatorului, A.P.A.P.S. si cumparatorul pot conveni continuarea contractului prin renuntarea la punerea in aplicare a unei sentinte definitive de desfiintare a contractului sau la aplicarea pactului comisoriu, in cazul contractelor care contin astfel de clauze.
    Art. 23
    Este interzisa desfiintarea contractelor in cazul societatilor aflate in procedura de reorganizare judiciara sau faliment, reglementata de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, precum si in cazul celor aflate in procedura de lichidare voluntara reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 24
    In cazul in care majorarea capitalului social al societatii se face prin aport in numerar, prin compensarea unor creante lichide si exigibile ale cumparatorului asupra societatii, exprimate in valuta, cu actiuni la aceasta, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si in cazul in care obligatia de investitii asumata de cumparator este stabilita in echivalent valuta, data de referinta pentru conversia sumelor respective este data aprobarii majorarii capitalului social in adunarea generala a actionarilor, respectiv data varsamantului sumei in valuta, iar suma in lei se calculeaza prin raportare la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei valabil la acea data.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 25
    (1) In scopul organizarii si desfasurarii in conditii unitare a controlului postprivatizare prevederile art. 11 pct. 2 si 3, art. 13, art. 15 alin. (1), (2) si (3), art. 18 si 24 se aplica si contractelor aflate in derulare pentru perioada ramasa sa curga de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Pentru perioada de derulare a contractului implinita pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Autoritatea poate conveni cu cumparatorul, prin act aditional, aplicarea prevederilor alin. (1).
    (3) Termenul prevazut la art. 11 pct. 3 este de 45 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, pentru situatiile mentionate la alin. (2).
    Art. 26
    (1) In cazul in care angajamentul investitional prevazut in contractele in curs de derulare si a caror scadenta este anterioara intrarii in vigoare a prezentei ordonante nu a fost realizat la termenele intermediare, respectiv pe obiectivele prevazute in contract, dar, cumulat pana la incheierea perioadei de investitii prevazute in contract rezulta respectarea intocmai a obligatiei, nu se datoreaza penalitati/majorari de intarziere. In cazul in care la scadenta se constata nerealizarea sau realizarea partiala a obligatiei totale de investitie, cumparatorul datoreaza Autoritatii, incepand cu respectiva data, penalitatile contractuale calculate la valoarea nerealizata. Termenul de prescriptie pentru dreptul Autoritatii de a solicita penalitatile respective incepe sa curga de la data incheierii perioadei de investitii prevazute in contract.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica sumelor, stabilite cu acest titlu prin sentinte definitive, datorate Autoritatii pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, iar sumele platite nu se restituie.
    Art. 27
    (1) Pentru contractele incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante obligatiile contractuale privind efectuarea investitiilor, aflate in perioada de derulare, se considera ca fiind realizate in urmatoarele situatii:
    a) cand anexa la contract contine specificatia "program de investitii", angajamentul investitional se considera realizat in urma aportului in numerar, indiferent daca sumele au fost folosite pentru efectuarea de investitii sau pentru finantarea unor nevoi curente ale societatii, cu conditia ca sumele in cauza sa fie evidentiate in contul curent bancar.
    Operatiunea de evidentiere in contul curent bancar poate fi efectuata si ulterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante, dar nu mai tarziu de termenul final al obligatiei de investitii prevazute in contract;
    b) cand in contracte nu au fost specificate expres obiectivele de investitii, obligatiile de investitii sunt considerate ca fiind realizate indiferent daca acestea sunt sau nu adiacente obiectului principal de activitate al societatii pentru care s-a incheiat contractul;
    c) in contractele cu clauza de atestare a investitiilor prin certificat emis de cenzorii societatii sau de o firma specializata de audit si care nu contin specificatia expresa "insotit de documente" sau care contin clauza "documente rezonabile", obligatia de investitii se considera realizata numai daca in certificatul de atestare, emis de cenzori sau de o firma specializata de audit, se specifica in mod clar ca:
    - suma investita corespunde valorii investitionale asumate prin contract;
    - inregistrarea in contabilitate a investitiilor efectuate ca aport in natura sau sub forma baneasca este realizata in conformitate cu legislatia contabila in vigoare;
    - sursele de finantare a investitiilor corespund prevederilor din contract;
    d) in contractele care contin clauza de atestare a executarii angajamentului investitional prin majorarea de capital social si inregistrarea acestei operatiuni la oficiul registrului comertului:
    - obligatia de investitie se considera realizata daca virarea sumelor in cauza in contul curent bancar de catre cumparator si inregistrarea acestei operatiuni in contabilitatea societatii au fost facute in cadrul termenului prevazut in contract, fara a fi necesara prezentarea dovezii inregistrarii la oficiul registrului comertului a majorarii capitalului social, dar cu obligatia prezentarii la A.P.A.P.S. a dovezii virarii sumelor respective si inregistrarii lor in contabilitatea societatii;
    - in cazul majorarilor de capital prin aport in natura, cumparatorul trebuie sa prezinte Autoritatii dovada inregistrarii in contabilitatea societatii a bunurilor respective ca mijloace fixe aduse in nume propriu, precum si declaratia pe propria raspundere a reprezentantilor legali ai societatii, prin care acestia certifica existenta in societate a mijloacelor fixe respective, in baza angajamentului asumat de cumparator prin contract;
    e) achizitionarea unui bun in regim de leasing poate fi considerata realizare a investitiei asumate prin contract, daca bunul ce face obiectul contractului de leasing este achitat integral de catre cumparator in conformitate cu obligatiile contractuale, iar dreptul de proprietate asupra bunului este transferat societatii pana la scadenta prevazuta in contract.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru obligatiile contractuale neexecutate pentru care perioada de derulare a expirat, daca partile convin astfel prin act aditional la contract.
    Art. 28
    (1) Pentru contractele incheiate la societatile din domeniul turismului si comertului interior, create prin divizare pe baza normelor specifice interne ale Fondului Proprietatii de Stat si apoi privatizate, controlul postprivatizare se limiteaza la clauzele privind obligatia obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor si majorarea capitalului social cu valoarea acestora.
    (2) In cazul societatilor prevazute la alin. (1) litigiile in curs avand ca obiect obligarea cumparatorilor la respectarea clauzelor referitoare la investirea pe o perioada de 2 ani de la incheierea contractului a 50% din profit si la mentinerea unui numar de salariati cu contract de munca, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, sunt considerate lipsite de obiect.
    (3) In aplicarea prevederilor alin. (2) Autoritatea va notifica situatia la instanta judecatoreasca pe al carei rol se afla procesul.
    Art. 29
    (1) In cazul contractelor aflate in perioada de derulare, incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, care contin angajamente investitionale sub forma aportului in natura, data de referinta pentru transformarea in lei sau in valuta, dupa caz, a contravalorii investitiilor se considera, dupa cum urmeaza:
    a) pentru contractele in care este inserata clauza de majorare a capitalului social data de referinta se considera data aprobarii in adunarea generala a actionarilor a raportului de evaluare intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    b) pentru contractele in care nu s-a inserat clauza de majorare a capitalului social data de referinta este considerata data achitarii facturii de catre cumparator.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) contravaloarea investitiilor se calculeaza prin raportare la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei aplicabil pentru acea data.
    (3) Data de referinta stabilita conform alin. (1) va constitui si reperul in functie de care se apreciaza respectarea/nerespectarea scadentei prevazute in contract pentru efectuarea obligatiei de investitii, in situatia in care in contract partile nu au convenit o alta data.
    Art. 30
    In situatia in care contractele stipuleaza obligativitatea efectuarii de investitii in numerar exprimate in valuta, data de referinta pentru transformarea in lei a contravalorii sumelor in cauza o reprezinta data la care s-a efectuat varsamantul in contul curent bancar al societatii.
    Art. 31
    (1) Pentru contractele care contin angajamente investitionale de protectie a mediului, aflate in curs de executare, cumparatorul este obligat sa incheie, dupa caz, cu A.P.A.P.S. acte aditionale prin care urmeaza sa fie reglementate urmatoarele:
    a) precizarea volumului de investitii in conformitate cu termenele scadente prevazute in contract;
    b) includerea sau modificarea cuantumului penalitatilor pentru neefectuarea investitiilor de mediu;
    c) reducerea volumului valoric de investitii angajat prin contract corespunzator obiectivelor din programul de conformare, anexa la contract, pe baza confirmarii de catre autoritatea de mediu competenta a realizarii masurilor din programul de conformare;
    d) cuantificarea investitiilor de mediu in conformitate cu obligatia asumata prin contract si stabilirea de termene corespunzatoare;
    e) punerea de acord a termenelor in care trebuie prezentat certificatul de atestare a realizarii investitiilor de mediu cu termenele scadente prevazute in contract pentru realizarea acestora;
    f) modificarea programului de investitii de mediu in cazul in care, dupa semnarea contractului, cumparatorul prezinta un nou program de conformare aprobat de autoritatea de mediu competenta.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 16, pentru perioada anterioara incheierii actelor aditionale, pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) - d), cumparatorul nu datoreaza penalitati de intarziere.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 32
    (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 38.
    (2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii care utilizeaza sumele reprezentand investitiile de mediu in alte scopuri decat cele prevazute in contracte, avand drept consecinta nerealizarea obiectivelor din programul de conformare.
    (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei persoana care incalca dispozitiile prevazute la art. 8 alin. (4).
    (4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 70.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv, reprezentantul legal al societatii care:
    a) nu respecta obligatiile prevazute la art. 8 alin. (2) si/sau art. 8 alin. (3);
    b) nu respecta termenul de 10 zile lucratoare prevazut la art. 9 alin. (3);
    c) nu respecta obligatiile prevazute la art. 33.
    (5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii care:
    a) nu respecta prevederile art. 8 alin. (1) sau ale art. 11 pct. 4;
    b) nu efectueaza operatiunea de evidentiere in contabilitate a sumelor reprezentand aport in numerar in contul curent bancar pana la termenul final al obligatiei de investitii, prevazuta in contract.
    (6) Faptelor prevazute in prezentul capitol, daca sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit Codului penal sau unor legi penale speciale, constituie infractiuni, li se aplica prevederile legii penale.
    (7) Procesele-verbale de stabilire si sanctionare a contraventiilor, intocmite de personalul Autoritatii in urma controlului, se vor comunica Ministerului Finantelor Publice, urmand ca acesta sa urmareasca incasarea amenzilor, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    (8) Cuantumul amenzilor prevazute in prezentul articol se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 33
    In cazul societatilor care fac obiectul unor contracte in derulare, iar cumparatorul este actionar majoritar, prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare:
    a) schimbarea formei juridice a societatii este posibila doar cu acordul prealabil al Autoritatii, exprimat prin incheierea unui act aditional la contract, in cazul in care modificarea respectiva poate determina nerealizarea obligatiilor asumate prin contract de catre cumparator. Acordul nu este necesar in cazul in care legea obliga la schimbarea formei juridice a societatii, in acest caz cumparatorului revenindu-i obligatia de a instiinta A.P.A.P.S. si de a incheia cu aceasta un act aditional in termen de 45 de zile lucratoare de la aparitia situatiei care determina modificarea statutului juridic al societatii;
    b) fuziunea intre cumparator si societate este interzisa pana la realizarea integrala a obligatiilor asumate prin contract sub sanctiunea nulitatii de drept.
    Art. 34
    (1) In cazul angajamentelor investitionale pentru protectia mediului este interzisa utilizarea de catre societate a sumelor in cauza in alte scopuri decat efectuarea de investitii cu aceasta destinatie.
    (2) Schimbarea destinatiei sumelor respective atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    (3) Raspunderea pentru utilizarea sumelor respective pentru destinatia prevazuta in contract revine in egala masura administratorilor societatii si conducerii executive a acesteia.
    Art. 35
    (1) Controlul postprivatizare in cadrul societatilor, in domeniul urmaririi respectarii obligatiilor contractuale, ca urmare a unor sesizari si solicitari primite, precum si prin autosesizare, se efectueaza de catre A.P.A.P.S.
    (2) Declansarea actiunilor de control se face, dupa caz, prin colaborare si cu alte institutii cu competenta in domeniul controlului.
    (3) Notele de control care pun in evidenta indicii cu privire la existenta unor fapte de natura penala vor fi transmise si organelor de cercetare competente.
    Art. 36
    (1) In caz de neexecutare a obligatiilor asumate de cumparator prin contracte in care executarea acestor obligatii este garantata prin constituire de garantii reale mobiliare, A.P.A.P.S. poate cere instantei atribuirea bunurilor afectate garantiei, chiar in lipsa unei stipulatii in acest sens in contract.
    (2) Pentru contractele in derulare prevederile alin. (1) sunt aplicabile daca partile convin aceasta prin act aditional la contract.
    Art. 37
    Incheierea de catre A.P.A.P.S. a unor acte aditionale prin care se aduc modificari clauzelor de natura sociala se va face numai pe baza acordului dintre reprezentantii legali ai salariatilor, conducerea societatii si cumparator.
    Art. 38
    (1) Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, alte institutii cu atributii in ceea ce priveste eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor detinute de catre societati au obligatia ca in termen de 15 zile calendaristice de la data eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor sa comunice aceasta Autoritatii.
    (2) Pentru certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, autoritatile prevazute la alin. (1) vor face comunicarea in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitarii adresate de A.P.A.P.S. in acest sens.
    Art. 39
    A.P.A.P.S. va elabora si va supune spre aprobare Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, normele metodologice de aplicare a acesteia.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                         si Administrarea Participatiilor Statului,
                         Iacob Zelenco,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 25/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 25 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 25/2002
Ordin 59 2004
privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a formularului-tip al instiintarii de plata a amenzii
Hotărârea 489 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale
Ordonanţa 40 2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale
Legea 506 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu