E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 aproba Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 adauga dupa articolul 11 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 adauga dupa articolul 16 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 adauga dupa articolul 26 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 27 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 31 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 33 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 35 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 abrogă articolul 36 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 abrogă articolul 38 din actul Ordonanţa 25 2002
Articolul 1 din actul Legea 506 2002 modifica articolul 39 din actul Ordonanţa 25 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 506 din 12 iulie 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 549 din 26 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 25 din 30 ianuarie 2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza modul de urmarire a executarii obligatiilor asumate de cumparatori pe perioada derularii contractelor de vanzare-cumparare de actiuni detinute de stat la societatile comerciale, societatile si companiile nationale."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Prezenta ordonanta se aplica contractelor avand ca obiect vanzarea-cumpararea de actiuni detinute de stat la societatile comerciale, incheiate de Fondul Proprietatii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si aflate in derulare, pentru efectele produse de acestea dupa intrarea ei in vigoare."
    3. Literele d), e), g), l) si n) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "d) vanzator - Fondul Proprietatii de Stat sau Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, ca parte in contract, denumita in continuare A.P.A.P.S. sau Autoritate;
    e) cumparator - persoana fizica sau juridica de drept privat, de cetatenie, respectiv de nationalitate romana sau straina, parte in contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat cu Fondul Proprietatii de Stat sau cu A.P.A.P.S.;
    ...........................................................................
    g) scadenta - termenul pana la care cumparatorul s-a angajat sa isi indeplineasca o obligatie contractuala;
    ...........................................................................
    l) perioada de derulare a contractului - perioada pana la indeplinirea oricareia si a tuturor obligatiilor partilor contractante, conform clauzelor contractuale si prevederilor prezentei ordonante; intra sub incidenta acestei definitii inclusiv acele contracte care pana la aparitia prezentei ordonante confereau A.P.A.P.S. dreptul de a pretinde cumparatorilor aducerea la indeplinire/conformarea fata de obligatiile ce izvorau din contract;
    ...........................................................................
    n) afiliat - persoana juridica la care cumparatorul este asociat/actionar, cu exceptia societatii ale carei actiuni fac obiectul contractului de vanzare-cumparare;"
    4. La articolul 3, dupa litera n) se introduce litera o) cu urmatorul cuprins:
    "o) termen intermediar - termen de realizare esalonata a unei obligatii contractuale pana la scadenta."
    5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Societatile privatizate prin incheiere de contracte de vanzare-cumparare de actiuni sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a acestora. Sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a contractului si societatile care dupa privatizare au fuzionat, dupa caz, cu alta societate comerciala sau cu cumparatorul, precum si cele rezultate prin divizare, daca aceste operatiuni au avut loc inauntrul perioadei de derulare a contractului.
    (2) Controlul postprivatizare se exercita de catre A.P.A.P.S. prin departamentele de specialitate si are ca obiect urmarirea modului in care sunt respectate de catre cumparator obligatiile asumate prin contractele respective si, dupa caz, urmarirea evolutiei principalilor indicatori economico-financiari ai societatilor la care au fost vandute actiuni ale statului prin contracte aflate in perioada de derulare."
    6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Reprezentantii legali ai societatii sunt obligati sa transmita Autoritatii, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data implinirii termenului intermediar/scadentei fiecarei obligatii contractuale a cumparatorului, un raport cu privire la modul de indeplinire a acesteia."
    7. La articolul 8, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplica contractelor incheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante, in cazul in care in acestea sunt prevazute alte termene de raportare."
    8. Alineatele (1) si (3) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Reprezentantii legali ai societatilor si cumparatorul sunt obligati sa comunice Autoritatii situatia in care, conform prevederilor legale in vigoare, pentru societate a fost declansata procedura de reorganizare judiciara sau de faliment ori, dupa caz, procedura de lichidare voluntara.
    ...........................................................................
    (3) Comunicarea prevazuta la alineatele precedente va fi transmisa Autoritatii in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de la tribunal a hotararii cu privire la declansarea procedurii in cauza, respectiv de la data desemnarii lichidatorilor in cazul lichidarii voluntare."
    9. Capitolul IV va avea urmatorul titlu:
    "CAP. 4
    Atributiile Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in domeniul controlului postprivatizare"
    10. Litera e) a articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "e) poate sa incheie cu cumparatorul, la solicitarea acestuia, acte aditionale la contract in perioada de derulare, pe baza unei analize economico-financiare in urma careia se constata necesitatea revizuirii clauzelor respective;"
    11. Capitolul V va avea urmatorul titlu:
    "CAP. 5
    Masuri privind eficientizarea procesului de control postprivatizare"
    12. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    In scopul asigurarii conditiilor necesare pentru urmarirea modului de realizare a obligatiilor contractuale si organizarii in mod corespunzator a activitatii de control postprivatizare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, la incheierea contractelor se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) investitiile asumate, inclusiv cele pentru protectia mediului, vor fi efectuate in numerar, cu obligatia ca sumele in cauza sa fie inregistrate intr-un cont curent bancar deschis pe numele societatii;
    b) sumele varsate de cumparator in contul obligatiei de investitii, cu exceptia celor destinate protectiei mediului, pot fi utilizate de societate, in conditiile prevazute de lege, inclusiv pentru plata datoriilor societatii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, bugetele locale etc., ale caror scadente sunt anterioare datei incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni;
    c) investitia este considerata realizata daca, in conformitate cu prevederile contractului, cumparatorul prezinta, in termen de 30 de zile lucratoare de la data implinirii termenului intermediar/scadentei, documentele financiar-contabile care sa ateste virarea sumelor respective in contul curent bancar al societatii pana la data scadenta prevazuta in contract, insotite de o declaratie pe propria raspundere data de catre administratorii si cenzorii societatii ori de o firma specializata de audit, prin care se confirma operatiunea in cauza;
    d) administratorii societatii au obligatia ca, in termen de maximum 90 de zile lucratoare de la data scadentei obligatiei investitionale, sa initieze procedura de majorare a capitalului social si de inregistrare a acesteia la oficiul registrului comertului, in numele si pe seama cumparatorului care a virat sumele in cauza in contul curent bancar, in conformitate cu obligatia asumata prin contract, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    e) ceilalti actionari, altii decat cumparatorul, pot beneficia de dreptul de preferinta la subscriptie pentru a participa la majorarea capitalului social, urmand a-si exprima aceasta optiune in conditiile si in termenul prevazute de reglementarile legale in vigoare."
    13. Dupa articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    Pentru contractele incheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante si aflate in derulare investitiile asumate, inclusiv cele pentru protectia mediului, vor putea fi efectuate atat in forma si termenii contractuali conveniti, cat si in numerar, cu conditia ca sumele in cauza sa fie inregistrate in contul curent bancar al societatii."
    14. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    In cazul investitiilor asumate pentru protectia mediului documentele prevazute la art. 11 lit. c) vor fi insotite, in mod obligatoriu, de confirmarea eliberata de autoritatea de mediu competenta privind realizarea masurilor prevazute in programul de conformare, anexa la avizul de mediu eliberat in scopul privatizarii societatii in cauza."
    15. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Efectuarea de catre alte persoane decat cumparatorul a investitiilor asumate prin contract de acesta va fi considerata ca realizata sub conditia suplimentara a prezentarii de catre cumparator a dovezii prin care tertul s-a angajat ferm si irevocabil sa execute obligatiile respective in numele si pe seama cumparatorului, cu respectarea art. 11."
    16. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) si (1^2) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Sunt considerate ca realizate si obligatiile de investitii efectuate de asociatii si/sau afiliatii cumparatorului, in nume propriu.
    (1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplica si membrilor asociatiilor PAS, chiar daca detin in nume propriu actiuni/parti sociale ale societatii privatizate."
    17. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sunt asimilate investitiilor efectuate si sumele aferente partii cuvenite cumparatorilor, persoane fizice sau juridice, in calitate de actionari, din profitul net si care, in urma unei hotarari a adunarii generale a actionarilor, au fost repartizate pentru fondul de dezvoltare/surse proprii de finantare din care s-au efectuat investitii in exercitiul financiar curent sau in cele urmatoare."
    18. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) A.P.A.P.S. poate ca, la solicitarea cumparatorului/societatii si pe baza documentatiei prezentate de cumparator si/sau de societate, dupa caz, sa convina cu acesta/aceasta:"
    19. La articolul 15 alineatul (1), literele b) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) prelungirea termenului de realizare a investitiilor peste termenele intermediare si/sau scadenta prevazute in contract, daca prin aceasta cumparatorul nu isi pierde pozitia de adjudecatar conform grilei de punctaj pentru selectia ofertantilor, aplicata la incheierea contractului;
    ...........................................................................
    f) desfiintarea contractului;"
    20. La articolul 15 alineatul (1), dupa litera f) se introduc literele f^1) si f^2) cu urmatorul cuprins:
    "f^1) esalonarea/reesalonarea platii sumelor datorate Autoritatii ca dividende, sume primite pentru restructurare;
    f^2) esalonarea/reesalonarea platii oricaror alte sume datorate Autoritatii;"
    21. Alineatele (2), (3) si (5) ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In situatia in care din documentatia prezentata conform alin. (1) rezulta ca exista conditii ca societatea si/sau cumparatorul, dupa caz, sa plateasca sumele datorate Autoritatii, aceasta poate incheia cu societatea, respectiv cu cumparatorul, la solicitarea acestora, conventii/acte aditionale pentru reesalonarea platii, respectiv a angajamentelor.
    (3) In cazul ratelor cu titlu de pret, prevederile alin. (2) se aplica numai cu conditia incadrarii in scadenta ultimei rate prevazuta in contract, cu exceptia situatiilor precizate la art. 22.
    ...........................................................................
    (5) Pentru ratele ramase de achitat cu titlu de pret, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in actul aditional se va introduce, in mod obligatoriu, nivelul dobanzii calculat astfel: pentru contractele de vanzare de actiuni cu plata pretului in rate, la cuantumul fiecarei rate se aplica o dobanda care sa acopere inflatia, la care se adauga doua procente, in cazul in care pretul este stabilit si platit in moneda nationala, si dobanda LIBOR plus o marja negociata de parti, in cazul in care pretul este stabilit si/sau platit in valuta."
    22. La articolul 15, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu urmatorul cuprins:
    "(6) Incepand cu data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, pentru sumele datorate Autoritatii reprezentand dividende, rate aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum si pentru alte sume datorate Autoritatii, conventia/actul aditional va cuprinde, in mod obligatoriu, dispozitii prin care se aplica nivelul dobanzii de referinta comunicat lunar de Banca Nationala a Romaniei."
    23. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Este interzisa exceptarea de la plata a majorarilor, penalitatilor sau a dobanzilor, dupa caz, aferente sumelor platite cu intarziere/neplatite, atat in ceea ce priveste plata ratelor/pretului pentru pachetul de actiuni, cat si in ceea ce priveste nerealizarea investitiilor, inclusiv a celor de mediu.
    (2) In cazuri justificate din punct de vedere economic exceptarile de la plata penalitatilor prevazute la alin. (1) pot fi acordate prin hotarare a Guvernului.
    (3) Penalitatile datorate de cumparator pentru nerealizarea investitiilor se cuvin societatii comerciale ale carei actiuni fac obiectul contractului de vanzare-cumparare. Modalitatea de plata a sumelor in cauza, precum si de utilizare a acestora de catre societatea comerciala vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante."
    24. Dupa articolul 16 se introduce articolul 16^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 16^1
    (1) A.P.A.P.S. si cumparatorii pot conveni modificarea termenului de denuntare unilaterala a contractului de catre Autoritate, in ceea ce priveste obligatia de plata a pretului.
    (2) Prelungirea termenului de denuntare unilaterala a contractului de catre Autoritate se poate face cu obligarea cumparatorului la plata de penalitati de intarziere. Termenul de denuntare unilaterala a contractului de catre Autoritate nu poate fi prelungit cu mai mult de 90 de zile lucratoare.
    (3) Pentru ratele ramase de achitat, aferente pretului de cumparare, in actul aditional se va introduce in mod obligatoriu nivelul dobanzii prevazute la art. 15 alin. (5)."
    25. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Prevederile art. 16 alin. (1) si (2) se aplica si pentru penalitatile/daunele datorate Autoritatii de catre societate, aferente dividendelor, ratelor aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum si altor sume datorate acesteia."
    26. Alineatele (1) si (2) ale articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Plata penalitatilor nu exonereaza cumparatorul de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia cazurilor in care in contractele de vanzare-cumparare de actiuni nu este prevazuta expres aceasta obligatie.
    (2) Incheierea actelor aditionale de catre Autoritate, in ceea ce priveste modificarea angajamentelor de investitii si/sau de plata a pretului actiunilor, este conditionata de instituirea in favoarea A.P.A.P.S. a unei garantii reale mobiliare asupra unei parti sau intregului pachet de actiuni care face obiectul contractului de vanzare-cumparare de actiuni sau garantii financiare. In cazul in care se constata ca actiunile sunt grevate de sarcini, cumparatorul are obligatia de a prezenta garantii financiare."
    27. La articolul 20 alineatul (1), partea introductiva si litera b) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) A.P.A.P.S. poate sa accepte, la solicitarea cumparatorului:
    ...........................................................................
    b) efectuarea unei novatii prin schimbare de debitor, prin schimbarea debitorului initial (cumparatorul) din contract cu o alta persoana care se angajeaza fata de A.P.A.P.S. sa execute obligatiile contractuale."
    28. La articolul 20, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Actul aditional incheiat in conditiile alin. (1) are ca efect si transmiterea tuturor drepturilor contractuale catre delegat/noul debitor si va prevedea in mod obligatoriu asumarea de catre acesta a tuturor garantiilor contractuale privind realizarea obligatiilor contractuale."
    29. La articolul 20 alineatul (2), literele a) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) noul debitor indeplineste conditiile prevazute pentru ofertanti de reglementarile legale in vigoare referitoare la achizitionarea unui pachet de actiuni detinut de A.P.A.P.S. in societatile comerciale cu capital de stat;
    ...........................................................................
    d) in cazul novatiei prin schimbare de debitor, pentru contractele cu plata in rate se va negocia cu noul debitor plata sumelor aferente pretului contractului, inclusiv a dobanzilor si eventualelor penalitati datorate la plata pretului si neonorate de debitorul initial; plata sumelor restante datorate Autoritatii cu titlu de pret si penalitati si/sau dobanzi se va efectua de catre noul debitor in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la semnarea actului aditional."
    30. La articolul 20 alineatul (3), partea introductiva si litera c) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) In vederea analizarii si aprobarii novatiei/delegatiei trebuie prezentate Autoritatii urmatoarele:
    ...........................................................................
    c) in cazul in care cumparatorul si/sau noul debitor sunt societati comerciale, este necesara aprobarea adunarii generale a asociatilor/actionarilor cu privire la efectuarea novatiei/delegatiei;"
    31. Alineatul (5) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Pentru garantarea obligatiilor privind realizarea investitiilor si/sau plata pretului pe care le preia noul debitor vor fi instituite garantii suplimentare (contract de garantie reala mobiliara asupra unei parti sau a intregului pachet de actiuni, garantii financiare etc.), daca astfel de garantii nu au fost prevazute in contract."
    32. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) In cazul desfiintarii contractului pe cale conventionala sau judiciara Autoritatea va retine de la cumparator toate sumele achitate de acesta in contul contractului, reprezentand, dupa caz, avans, rate, dobanzi, penalitati achitate cu orice titlu, pana la desfiintarea acestuia."
    33. La articolul 21, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) si (1^2) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul desfiintarii contractului pe cale conventionala sau judiciara, pentru prejudicii cauzate Autoritatii, cumparatorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din:
    a) sumele reprezentand dobanzile si penalitatile datorate pentru ratele scadente si neachitate pana la data desfiintarii contractului, precum si penalitatile datorate ca urmare a neindeplinirii celorlalte obligatii contractuale;
    b) sumele reprezentand dividendele incasate de cumparator in perioada de valabilitate a contractului;
    c) sumele prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.045/2001 privind recuperarea onorariilor de succes platite consultantilor de catre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL).
    (1^2) Prevederile alin. (1) si (1^1) se aplica si proceselor in curs de judecata avand ca obiect desfiintarea contractului, incepute inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante."
    34. Alineatele (2) si (4) ale articolului 21 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru prejudiciile cauzate societatii de catre cumparator, aceasta poate cere instantei judecatoresti daune-interese.
    ...........................................................................
    (4) Cheltuielile aferente efectuarii expertizei economico-financiare prevazute la alin. (3) vor fi avansate de catre societate sau, dupa caz, de catre Autoritate si vor fi recuperate de la cumparator."
    35. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) A.P.A.P.S. si cumparatorul pot conveni continuarea contractului prin renuntarea la punerea in aplicare a unei hotarari judecatoresti/arbitrale ce are ca efect desfiintarea contractului sau la aplicarea pactului comisoriu, in cazul contractelor care contin astfel de clauze.
    (2) In acest sens Autoritatea si cumparatorul vor incheia o conventie de mentinere in vigoare a contractului, cumparatorul obligandu-se sa plateasca toate sumele datorate Autoritatii in termen de maximum 60 de zile de la semnarea acesteia.
    (3) In cazul in care se renunta la punerea in aplicare a unei hotarari judecatoresti/arbitrale ce are ca efect desfiintarea contractului, conventia de mentinere in vigoare a acestuia se incheie sub conditia rezolutorie a neindeplinirii obligatiilor asumate prin conventie. Ca urmare a indeplinirii conditiei rezolutorii, A.P.A.P.S. va pune in executare hotararea judecatoreasca/arbitrala ce are ca efect desfiintarea contractului.
    (4) Conventia de mentinere in vigoare a contractului prevazuta la alin. (2) va cuprinde in mod obligatoriu o clauza potrivit careia contractul va fi desfiintat de plin drept, in cazul neindeplinirii obligatiilor asumate in cuprinsul acesteia fiind aplicabile prevederile art. 21."
    36. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Este interzisa desfiintarea contractelor in cazul societatilor aflate in procedura de reorganizare judiciara sau faliment, reglementata de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cazul celor aflate in procedura de lichidare voluntara reglementata de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    37. Capitolul VI va avea urmatorul titlu:
    "CAP. 6
    Dispozitii speciale"
    38. Alineatele (1) si (3) ale articolului 25 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) In scopul organizarii si desfasurarii in conditii unitare a controlului postprivatizare, prevederile art. 11 - 24 se aplica si contractelor aflate in derulare pentru perioada ramasa sa curga de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    ...........................................................................
    (3) Termenul prevazut la art. 11 lit. c) este de 90 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, pentru situatiile mentionate la alin. (2)."
    39. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) In cazul in care angajamentul investitional prevazut in contractele in curs de derulare nu a fost realizat la termenele intermediare, respectiv pe obiectivele prevazute in contract, dar, cumulat pana la incheierea ultimului termen intermediar/scadentei perioadei de investitii prevazute in contract, anterior/anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante, rezulta realizarea in cuantum valoric a obligatiei respective, nu se datoreaza penalitati/majorari de intarziere."
    40. La articolul 26, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) - (1^3) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care realizarea obligatiilor investitionale la termenele intermediare este garantata prin gaj/garantie reala mobiliara.
    (1^2) In cazul in care la incheierea ultimului termen intermediar/scadentei perioadei de investitii prevazute in contract, anterior/anterioara datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se constata nerealizarea sau realizarea partiala a obligatiei totale de investitie, pentru intreaga perioada scursa pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, cumparatorul datoreaza Autoritatii, incepand cu respectiva data, penalitatile contractuale calculate la valoarea nerealizata.
    (1^3) Penalitatile calculate conform prevederilor alin. (1^2) pot fi esalonate la plata in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3)."
    41. Alineatul (2) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica sumelor stabilite cu acest titlu prin hotarari judecatoresti/arbitrale definitive, datorate Autoritatii pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, iar sumele platite nu se restituie."
    42. Dupa articolul 26 se introduc articolele 26^1 - 26^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 26^1
    Daca se constata realizarea in cuantum valoric a angajamentului investitional chiar dupa scadenta, iar realizarea acestuia a fost garantata prin constituirea unor garantii, Autoritatea nu va proceda la executarea acestora.
    Art. 26^2
    Termenul de prescriptie pentru dreptul Autoritatii de a solicita penalitatile, respectiv de a executa gajul, in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de investitii, incepe sa curga de la data incheierii perioadei de investitii prevazute in contract.
    Art. 26^3
    Sumele avansate cu titlu de cheltuieli de judecata in procesele ramase fara obiect, precum si cele care se sting prin reanalizarea clauzelor contractuale, ca urmare a intrarii in vigoare a prezentei ordonante, vor fi suportate de catre cumparatori."
    43. La articolul 27 alineatul (1), partea introductiva si literele a), c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Pentru contractele incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, aflate in perioada de derulare, obligatiile contractuale privind efectuarea investitiilor se considera realizate in urmatoarele situatii:
    a) cand anexa la contract contine specificatia <<program de investitii>>, angajamentul investitional se considera realizat in urma aportului in numerar, indiferent daca sumele au fost folosite pentru efectuarea de investitii sau pentru finantarea unor nevoi curente ale societatii, cu conditia ca sumele in cauza sa fie evidentiate in contul curent bancar. Pentru obligatiile al caror termen intermediar/scadenta este anterior/anterioara datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante, aportul in numerar este considerat ca fiind investitie realizata, in baza declaratiei pe propria raspundere data de catre administratorii si cenzorii societatii ori de o firma specializata de audit, prin care se confirma virarea sumelor in cauza catre societate, cu titlu nerambursabil, in vederea stingerii obligatiei asumate prin contract;
    ...........................................................................
    c) in contractele cu clauza de atestare a investitiilor prin certificat emis de cenzorii societatii sau de o firma specializata de audit si care contin/nu contin specificatia expresa <<insotit de documente>> sau care contin clauza <<documente rezonabile>>, obligatia de investitii se considera realizata in baza certificatului de atestare emis de cenzori sau de o firma specializata de audit, in care este specificat in mod clar ca:
    - suma investita corespunde valorii investitionale asumate prin contract;
    - inregistrarea in contabilitate a investitiilor efectuate ca aport in natura sau in numerar este realizata in conformitate cu legislatia contabila in vigoare;
    - sursele de finantare a investitiilor corespund prevederilor din contract;
    d) in contractele care contin clauza de atestare a executarii angajamentului investitional prin majorarea de capital social si inregistrarea acestei operatiuni la Oficiul registrului comertului:
    - obligatia de investitie se considera realizata daca virarea sumelor in cauza in contul curent bancar de catre cumparator si inregistrarea acestei operatiuni in contabilitatea societatii au fost facute pana la termenul intermediar/scadenta prevazuta in contract, fara a fi necesara prezentarea dovezii inregistrarii la Oficiul registrului comertului a majorarii capitalului social, dar cu obligatia prezentarii la A.P.A.P.S. a dovezii virarii sumelor respective in contul curent bancar al societatii si inregistrarii acestora in contabilitatea acesteia;
    - in cazul majorarilor de capital prin aport in natura cumparatorul trebuie sa prezinte Autoritatii dovada inregistrarii in contabilitatea societatii a bunurilor respective ca imobilizari corporale/necorporale aduse in nume propriu, pana la termenul intermediar/scadenta prevazuta in contract, precum si declaratia pe propria raspundere a reprezentantilor legali ai societatii, prin care acestia certifica existenta in societate a aportului respectiv, in baza angajamentului asumat de cumparator prin contract;"
    44. Alineatul (2) al articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru obligatiile contractuale neexecutate pentru care scadenta este anterioara datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante, daca partile convin astfel prin act aditional la contract."
    45. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) In situatia in care contractele stipuleaza obligativitatea efectuarii de investitii in numerar exprimate in valuta, data de referinta pentru transformarea in lei a contravalorii sumelor in cauza o reprezinta data la care s-a efectuat varsamantul in contul curent bancar al societatii.
    (2) Determinarea echivalentului in valuta al sumei cuvenite cumparatorului in calitate de actionar din profitul net si care a fost utilizata pentru realizarea obligatiei de investitii se face prin luarea in considerare a cursului mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul in care a fost utilizata pentru investitii partea din profit conform prevederilor art. 13 alin. (2)."
    46. La articolul 31, litera a) a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) precizarea volumului valoric de investitii in conformitate cu termenele scadente prevazute in contract;
    ...........................................................................
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1), pentru perioada anterioara incheierii actelor aditionale, pentru situatiile prevazute la alin. (1) cumparatorul nu datoreaza penalitati de intarziere."
    47. Alineatul (1) al articolului 32 se abroga.
    48. Alineatul (2) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii care utilizeaza sumele reprezentand investitiile de mediu in alte scopuri decat cele prevazute in contracte, avand drept consecinta nerealizarea obiectivelor din programul de conformare."
    49. La articolul 32 alineatul (5), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) nu respecta prevederile art. 8 alin. (1) sau ale art. 11 lit. d);
    b) nu efectueaza operatiunea de evidentiere in contabilitate a sumelor reprezentand aport in numerar in contul curent bancar pana la scadenta obligatiei de investitii, prevazuta in contract."
    50. Litera b) a articolului 33 va avea urmatorul cuprins:
    "b) fuziunea dintre cumparator si societate este interzisa dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante, pana la realizarea integrala a obligatiilor asumate prin contract sub sanctiunea nulitatii de drept."
    51. Alineatul (2) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Schimbarea destinatiei sumelor respective atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz."
    52. Alineatul (2) al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Declansarea si derularea actiunilor de control se fac, dupa caz, prin colaborare si cu alte institutii cu competenta in domeniul controlului."
    53. Articolele 36 si 38 se abroga.
    54. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    A.P.A.P.S. va elabora si va supune spre aprobare Guvernului, in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, normele metodologice de aplicare a acesteia."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 506/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 506 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu