E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 19 2002 modificat de OUG 70 2018
Ordonanţa 19 2002 modificat si completat de OUG 49 2018
Ordonanţa 19 2002 modificat de Ordonanţa 12 2017
Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 231 2013
Ordonanţa 19 2002 modificat de OUG 24 2013
Ordonanţa 19 2002 modificat de OUG 101 2011
Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 229 2008
Ordonanţa 19 2002 modificat de Ordonanţa 28 2007
Articolul 2 din actul Ordonanţa 19 2002 in legatura cu Legea 148 2004
Ordonanţa 19 2002 aprobat de Legea 640 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 17 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 22 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 23 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 24 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 26 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 28 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 29 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 31 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 38 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 39 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 19 2002 in legatura cu articolul 8 din actul OUG 32 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 19 din 24 ianuarie 2002

privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 87 din  1 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol

    Art. 1
    (1) Fondul locativ de protocol se constituie exclusiv din imobile proprietate publica a statului.
    (2) Administrarea fondului locativ de protocol se face de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumita in continuare R.A. - A.P.P.S., care asigura evidenta, punerea la dispozitie, intretinerea, repararea si conservarea acestuia, in conditiile legii.
    Art. 2
    Fondul locativ de protocol are urmatoarea destinatie:
    a) resedinte oficiale - pentru Presedintele Romaniei, presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor, primul-ministru si persoanele care au avut calitatea de sef al statului roman;
    b) locuinte de protocol - pentru persoanele care sunt alese sau numite in unele functii sau demnitati publice, pe durata exercitarii acestora;
    c) baza materiala destinata activitatii de reprezentare si protocol - pentru delegatiile oficiale invitate de Administratia Prezidentiala, Senat, Camera Deputatilor, Guvernul Romaniei si Curtea Constitutionala.
    Art. 3
    (1) Resedintele oficiale, cu toate dotarile aferente, se atribuie persoanelor mentionate la art. 2 lit. a), la cererea acestora, de catre Guvern si le sunt puse la dispozitie de catre R.A. - A.P.P.S. pe intreaga perioada a exercitarii mandatului sau pe perioada prevazuta de Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman, dupa caz.
    (2) Pentru resedintele oficiale R.A. - A.P.P.S. va incheia cu institutiile in care isi desfasoara activitatea persoanele beneficiare contracte de inchiriere si contracte de prestari de servicii cu privire la cheltuielile de intretinere pentru energie, gaze, apa, canal, amortizarea si uzura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, taxele si impozitele pe cladiri si terenuri. Aceste contracte opereaza permanent, indiferent daca imobilele in cauza sunt sau nu sunt utilizate, iar chiria legala si cheltuielile aferente utilizarii resedintei oficiale se suporta de catre institutiile in care isi desfasoara activitatea persoanele beneficiare.
    Art. 4
    (1) Pot beneficia de locuinte de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevazute de lege, persoanele care indeplinesc urmatoarele functii publice: vicepresedinti ai Senatului si ai Camerei Deputatilor, ministri si asimilati ai acestora, precum si presedintele Curtii Constitutionale, presedintele Curtii Supreme de Justitie, presedintele Curtii de Conturi, presedintele Consiliului Legislativ si avocatul poporului.
    (2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) atribuirea locuintei de protocol se face prin decizie a primului-ministru si se pune la dispozitie acestora de catre R.A. - A.P.P.S. pe baza de contract de inchiriere.
    (3) Atribuirea locuintelor de protocol se poate face numai daca persoanele prevazute la alin. (1) nu detin in localitatea in care isi desfasoara activitatea o alta locuinta care sa corespunda criteriilor aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (4) Pentru locuintele de protocol chiria si cheltuielile de intretinere pentru energie, gaze, apa, canal, amortizarea si uzura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, dupa caz, taxele si impozitele pe cladiri si terenuri se suporta direct de catre persoanele beneficiare.
    (5) Locuintele de protocol care nu sunt atribuite potrivit alin. (2) pot fi folosite temporar, potrivit reglementarilor legale, cu aprobarea primului-ministru.
    Art. 5
    Contractul de inchiriere a resedintelor oficiale si a locuintelor de protocol inceteaza, de drept, in termen de 60 de zile de la data expirarii mandatului sau, dupa caz, a eliberarii din functie, situatie in care persoana in cauza are obligatia de a elibera locuinta.
    Art. 6
    (1) Baza materiala destinata activitatii de reprezentare si protocol este constituita din case de oaspeti, vile, palate si constructii speciale, cu terenul aferent pentru aceasta destinatie, situate in municipiul Bucuresti si in unele judete.
    (2) Imobilele care constituie baza materiala destinata activitatii de reprezentare si protocol, cu toate dotarile aferente, sunt puse la dispozitie autoritatilor publice mentionate la art. 2 lit. c), la cererea acestora, de catre R.A. - A.P.P.S., pe baza de contract de prestari de servicii.
    Art. 7
    Imobilele care constituie fondul locativ de protocol sunt dotate cu mijloace fixe si obiecte de inventar din fondurile R.A. - A.P.P.S., prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
    Art. 8
    (1) Cheltuielile curente si de capital pentru conservarea, protectia, intretinerea, repararea, consolidarea, modernizarea si efectuarea investitiilor necesare locuintelor de protocol si resedintelor oficiale se efectueaza si se suporta din fondurile R.A. - A.P.P.S., prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
    (2) Cheltuielile pentru administrarea, functionarea, conservarea si protejarea bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol se suporta potrivit prevederilor art. 7 si 8 din Hotararea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Angajarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (2) se va efectua de catre R.A. - A.P.P.S., cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice.
    Art. 9
    Imobilele care constituie fondul locativ de protocol se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 10
    (1) Persoanele care ocupa in prezent imobile incluse in fondul locativ de protocol si care nu isi mai exercita mandatul sau nu mai detin una dintre functiile mentionate sunt obligate sa le elibereze in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 9.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) vor beneficia de alte locuinte ce le vor fi puse la dispozitie, dupa caz, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, de catre R.A. - A.P.P.S. sau de catre Regia Autonoma "Locato", daca nu detin o alta locuinta.

    CAP. 2
    Vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A. - A.P.P.S.

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 11
    (1) Imobilele, proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A. - A.P.P.S., care au situatia juridica clarificata si nu sunt grevate de sarcini, pot fi vandute potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    (2) In sensul prezentului capitol, prin imobile se intelege constructiile care au alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si terenurile.
    Art. 12
    Sumele obtinute din vanzarea imobilelor prevazute la art. 11 raman la dispozitia R.A. - A.P.P.S. si vor fi folosite, in mod exclusiv, pentru investitii in constructii noi sau pentru amenajarea la standarde de confort superior a unor imobile, in scopul modernizarii bazei materiale aflate in administrarea R.A. - A.P.P.S.
    Art. 13
    Vanzarea imobilelor se realizeaza prin licitatie sau, dupa caz, prin negociere directa, in conditiile prezentei ordonante.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reguli comune privind vanzarea imobilelor

    Art. 14
    Consiliul de administratie al R.A. - A.P.P.S. aproba in mod periodic lista imobilelor care urmeaza sa fie vandute in conditiile prezentei ordonante, precum si metoda de vanzare a acestora.
    Art. 15
    R.A. - A.P.P.S. indeplineste urmatoarele operatiuni:
    a) tine evidenta imobilelor care cad sub incidenta prezentei ordonante;
    b) selecteaza evaluatorul imobilelor prin licitatie;
    c) stabileste pretul de oferta, pe baza unui raport de evaluare;
    d) organizeaza licitatia si negociaza pretul de vanzare cu solicitantul, in cazul vanzarii imobilelor prin negociere directa, dupa caz;
    e) aproba vanzarea imobilelor cu plata in rate.
    Art. 16
    (1) In vederea vanzarii imobilelor R.A. - A.P.P.S. stabileste un pret de oferta, pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorul va fi selectat de R.A. - A.P.P.S. prin licitatie, in conditiile legii.
    (2) Pretul de oferta stabilit potrivit alin. (1), care nu poate fi mai mic decat valoarea contabila a imobilului, va fi cuprins in oferta de vanzare prin licitatie si, respectiv, va fi avut in vedere ca baza de pornire in cazul vanzarii prin negociere directa.
    Art. 17
    Raspunderea privind corectitudinea stabilirii pretului de oferta prin raport de evaluare revine exclusiv evaluatorului selectat prin licitatie si care a intocmit raportul de evaluare.
    Art. 18
    (1) Imobilele pot fi inscrise pe lista prevazuta la art. 14 din initiativa R.A. - A.P.P.S. sau a persoanelor prevazute la art. 31.
    (2) Daca initiativa inscrierii pe lista apartine R.A. - A.P.P.S. si imobilul se afla in folosinta unei persoane potrivit art. 31, in termen de 15 zile de la inscrierea imobilului pe lista, R.A. - A.P.P.S. va solicita persoanei fizice sau juridice respective prezentarea unui punct de vedere scris cu privire la cumpararea imobilului prin negociere directa.
    (3) Persoana fizica sau juridica prevazuta la art. 31 va raspunde in termen de 15 zile de la primirea solicitarii R.A. - A.P.P.S., precizandu-si optiunea.
    (4) Daca persoana prevazuta la alin. (3) opteaza pentru cumpararea prin negociere directa, procedura va fi finalizata in termen de 10 zile de la data depunerii optiunii.
    (5) Daca persoana prevazuta la alin. (3) nu raspunde in termenul prevazut sau nu opteaza pentru cumpararea prin negociere directa, R.A. - A.P.P.S. va proceda la vanzarea imobilului prin licitatie, in conditiile legii.
    Art. 19
    In cazul vanzarii imobilului prin licitatie potrivit art. 18 alin. (5), R.A. - A.P.P.S. va informa in mod obligatoriu potentialii cumparatori cu privire la contractele de locatiune, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune sau prestari de servicii, care au ca obiect imobilul in cauza.
    Art. 20
    Cu ocazia vanzarii fiecarui imobil R.A. - A.P.P.S. va incheia un proces-verbal cuprinzand datele cu privire la desfasurarea procedurii de vanzare si la pretul obtinut.
    Art. 21
    Contractul de vanzare-cumparare se semneaza din partea R.A. - A.P.P.S. de presedintele consiliului de administratie.
    Art. 22
    (1) Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pretul de vanzare al imobilelor care se vand catre persoanele prevazute la art. 31 se poate achita in rate, la cererea acestora.
    (2) R.A. - A.P.P.S. poate aproba plata in rate a pretului de vanzare de catre orice alt cumparator.
    (3) In celelalte cazuri achitarea integrala a pretului se va face in termen de cel mult 15 zile de la semnarea contractului.
    (4) In cazul in care un cumparator, persoana fizica sau juridica de drept privat, se afla in situatia de a cumpara, in conditiile prezentului capitol, doua sau mai multe imobile situate in aceeasi localitate, R.A. - A.P.P.S. va aproba vanzarea in rate doar pentru unul dintre imobile, la alegerea cumparatorului.
    Art. 23
    (1) Vanzarea imobilelor cu plata in rate se face catre cumparatorii prevazuti la art. 22 alin. (1) si (2) in urmatoarele conditii:
    a) avans de minimum 30% din pretul de vanzare;
    b) rate lunare esalonate pe un termen de maximum 2 ani, fara acordarea unor termene de gratie.
    (2) R.A. - A.P.P.S. va solicita cumparatorului constituirea de garantii pentru asigurarea platii ratelor, precum:
    a) constituirea unei ipoteci asupra imobilului care face obiectul vanzarii;
    b) scrisoare de garantie emisa de o banca comerciala romana sau de o banca comerciala straina cu care o banca romana are relatii de corespondent;
    c) garantia personala a unui fidejusor, persoana fizica sau juridica de cetatenie, respectiv de nationalitate romana, in conditiile Codului civil, constand intr-o obligatie unilaterala si neconditionata de plata a ratei, daca aceasta nu a fost achitata la termen, partial ori integral, de catre cumparator.
    (3) In contractele de vanzare cu plata pretului in rate, la cuantumul fiecarei rate se aplica o dobanda care sa acopere inflatia, la care se adauga doua procente, in cazul in care pretul este stabilit si platit in moneda nationala, si dobanda LIBOR plus o marja negociata de parti, in cazul in care pretul este stabilit si/sau platit in valuta. R.A. - A.P.P.S. va comunica cumparatorului, cu 10 zile inainte de scadenta fiecarei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobanda.
    (4) In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate consecutive, respectiv in cazul nerespectarii prevederilor art. 22 alin. (3), dupa caz, contractul de vanzare-cumparare se considera reziliat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate.
    Art. 24
    (1) Terenul aferent constructiei se vinde o data cu aceasta, daca este clarificata situatia sa juridica. Pretul de vanzare a terenului aferent se determina prin raport de evaluare, pornindu-se de la valoarea de circulatie a terenului, determinata pe baza urmatoarelor criterii:
    a) situarea terenului in localitate;
    b) categoria localitatii si zona din cadrul acesteia, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura.
    (2) Terenul a carui situatie juridica se clarifica dupa data vanzarii constructiei, cu exceptia celor care sunt proprietate publica a statului, va fi vandut cumparatorului constructiei, la cererea acestuia, prin negociere directa, avandu-se in vedere valoarea de circulatie a terenului, stabilita potrivit alin. (1).
    (3) Terenul proprietate publica, aferent constructiei, se atribuie direct cumparatorului printr-un contract de concesiune. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, concesiunea se face de catre R.A. - A.P.P.S., fara intocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini si fara vreo forma de publicitate, prin negociere directa intre concedent si concesionar.
    (4) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobandit numai de persoane fizice sau juridice romane. Cumparatorul constructiei, persoana fizica sau juridica straina, are dreptul de a i se concesiona terenul aferent, in conditiile prevazute la alin. (3).
    Art. 25
    Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a imobilului, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare, precum si celelalte cheltuieli aferente vanzarii sunt suportate de R.A. - A.P.P.S. din veniturile incasate potrivit art. 12.

    SECTIUNEA a 3-a
    Vanzarea imobilelor prin licitatie

    Art. 26
    Vanzarea imobilelor se realizeaza prin licitatie, in conditiile legii, cu exceptia celor care se vand prin negociere directa in conditiile stabilite de prezentul capitol.
    Art. 27
    (1) R.A. - A.P.P.S. va face public anuntul de vanzare a imobilelor prevazute in lista mentionata la art. 14, in termen de 15 zile de la aprobarea listei sau de la exprimarea optiunii prevazute la art. 18 alin. (5).
    (2) Anuntul de vanzare va cuprinde:
    a) denumirea si sediul vanzatorului, descrierea si datele de identificare ale imobilului supus vanzarii;
    b) locul, data si ora inceperii licitatiei;
    c) numele, prenumele si numarul de telefon ale persoanei desemnate sa dea relatii suplimentare;
    d) documentele necesare pentru participarea la licitatie;
    e) garantia de participare la licitatie, constituita potrivit legii; garantia de participare la licitatie nu poate fi mai mica decat suma cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a imobilului, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare;
    f) taxa de participare la licitatie;
    g) pretul de oferta cu indicarea modalitatii de achitare.
    (3) Anuntul de vanzare se publica in unul sau mai multe cotidiene locale si nationale de larga circulatie si se afiseaza la sediul R.A. - A.P.P.S. cu cel mult 30 de zile, dar nu mai putin de 15 zile, inainte de data tinerii licitatiei.
    Art. 28
    (1) Licitatia are loc la data stabilita in anuntul de vanzare si este valabila daca au fost prezentate cel putin 3 oferte.
    (2) In cazul in care nu se ofera cel putin 75% din pretul de oferta, licitatia va fi reluata dupa publicarea unui nou anunt de vanzare, in termen de 5 zile de la desfasurarea primei licitatii, dar nu mai putin de 7 zile, inainte de data tinerii celei de-a doua licitatii.
    (3) A doua licitatie este valabila daca s-au prezentat cel putin doua oferte.
    (4) In cazul in care la a doua licitatie nu se inregistreaza o oferta care valoric reprezinta cel putin 50% din pretul de oferta, R.A. - A.P.P.S. poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu plata pretului in rate.
    Art. 29
    Eventualele contestatii referitoare la desfasurarea procedurii de vanzare se depun in termen de 3 zile de la data anuntarii rezultatului licitatiei si se solutioneaza in termen de 48 de ore de catre o comisie desemnata prin decizie a directorului general al R.A. - A.P.P.S.
    Art. 30
    Incheierea contractului de vanzare-cumparare a imobilului se va face in termen de cel mult 10 zile de la data expirarii termenului de solutionare a contestatiilor.

    SECTIUNEA a 4-a
    Vanzarea imobilelor prin negociere directa

    Art. 31
    In urma initiativei R.A. - A.P.P.S. sau a solicitarii scrise a persoanelor fizice ori juridice de drept privat care folosesc imobilele prevazute la art. 11 alin. (1) in baza unor contracte de locatiune, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune sau prestari de servicii, valabil incheiate, vanzarea acestora se face prin negociere directa.
    Art. 32
    (1) Daca initiativa apartine persoanelor prevazute la art. 31, R.A. - A.P.P.S. comunica solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, in termen de 15 zile de la data primirii acesteia.
    (2) Daca cererea solicitantului este admisa, se trece la negocierea directa a vanzarii imobilului.
    Art. 33
    (1) Pretul de vanzare al imobilului se stabileste prin negociere directa intre solicitant si R.A. - A.P.P.S., pornindu-se de la pretul de oferta determinat potrivit art. 16.
    (2) In situatia in care solicitantul a realizat lucrari de investitii la imobilul supus vanzarii, raportul de evaluare va evidentia separat si valoarea acestora.
    (3) Solicitantul are dreptul la deducerea valorii lucrarilor de investitii din pretul de vanzare negociat numai daca acestea indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;
    b) au fost executate pe baza unei autorizatii de construire, in conditiile legii.
    (4) Valoarea investitiilor deduse in conditiile alin. (2) nu poate depasi jumatate din valoarea totala stabilita prin raportul de evaluare.
    Art. 34
    Incheierea contractului de vanzare-cumparare a imobilului se va face in termen de cel mult 10 zile de la data finalizarii procedurii de vanzare.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 35
    Procedurile de vanzare a imobilelor aflate in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor continua, cu recunoasterea valabilitatii actelor si a etapelor consumate, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data producerii lor.
    Art. 36
    Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala.
    Art. 37
    Litigiile cu privire la desfasurarea procedurilor de vanzare a imobilelor proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A. - A.P.P.S., sunt de competenta instantelor de contencios administrativ.
    Art. 38
    Imobilele cumparate in conditiile prezentei ordonante nu pot fi instrainate prin acte intre vii si acestora nu li se poate schimba destinatia timp de 10 ani de la data dobandirii.
    Art. 39
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
    - Hotararea Guvernului nr. 940/1996 privind utilizarea fondului locativ de protocol din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 253 din 18 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare;
    - art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 236/1997 privind transmiterea, cu plata, a unor imobile in si din patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 2 iunie 1997, cu modificarile ulterioare;
    - orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 19/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 19 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 19/2002
OUG 70 2018
OUG 49 2018
Ordonanţa 12 2017
Legea 231 2013
OUG 24 2013
OUG 101 2011
privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Legea 229 2008
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Ordonanţa 28 2007
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Legea 148 2004
pentru abrogarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome "Locato" de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Legea 640 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
OUG 32 2002
privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome "Locato" de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu