E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 19 2002 modificat de OUG 70 2018
Ordonanţa 19 2002 modificat si completat de OUG 49 2018
Ordonanţa 19 2002 modificat de Ordonanţa 12 2017
Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 231 2013
Ordonanţa 19 2002 modificat de OUG 24 2013
Ordonanţa 19 2002 modificat de OUG 101 2011
Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 229 2008
Ordonanţa 19 2002 modificat de Ordonanţa 28 2007
Articolul 2 din actul Ordonanţa 19 2002 in legatura cu Legea 148 2004
Ordonanţa 19 2002 aprobat de Legea 640 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 17 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 20 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 22 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 23 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 24 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 26 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 28 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 29 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 31 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 33 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 38 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 39 din actul Ordonanţa 19 2002 modificat de Legea 640 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 19 2002 in legatura cu articolul 8 din actul OUG 32 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 19 din 24 ianuarie 2002

privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 87 din  1 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol

    Art. 1
    (1) Fondul locativ de protocol se constituie exclusiv din imobile proprietate publica a statului.
    (2) Administrarea fondului locativ de protocol se face de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumita in continuare R.A. - A.P.P.S., care asigura evidenta, punerea la dispozitie, intretinerea, repararea si conservarea acestuia, in conditiile legii.
    Art. 2
    Fondul locativ de protocol are urmatoarea destinatie:
    a) resedinte oficiale - pentru Presedintele Romaniei, presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor, primul-ministru si persoanele care au avut calitatea de sef al statului roman;
    b) locuinte de protocol - pentru persoanele care sunt alese sau numite in unele functii sau demnitati publice, pe durata exercitarii acestora;
    c) baza materiala destinata activitatii de reprezentare si protocol - pentru delegatiile oficiale invitate de Administratia Prezidentiala, Senat, Camera Deputatilor, Guvernul Romaniei si Curtea Constitutionala.
    Art. 3
    (1) Resedintele oficiale, cu toate dotarile aferente, se atribuie persoanelor mentionate la art. 2 lit. a), la cererea acestora, de catre Guvern si le sunt puse la dispozitie de catre R.A. - A.P.P.S. pe intreaga perioada a exercitarii mandatului sau pe perioada prevazuta de Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman, dupa caz.
    (2) Pentru resedintele oficiale R.A. - A.P.P.S. va incheia cu institutiile in care isi desfasoara activitatea persoanele beneficiare contracte de inchiriere si contracte de prestari de servicii cu privire la cheltuielile de intretinere pentru energie, gaze, apa, canal, amortizarea si uzura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, taxele si impozitele pe cladiri si terenuri. Aceste contracte opereaza permanent, indiferent daca imobilele in cauza sunt sau nu sunt utilizate, iar chiria legala si cheltuielile aferente utilizarii resedintei oficiale se suporta de catre institutiile in care isi desfasoara activitatea persoanele beneficiare.
    Art. 4
    (1) Pot beneficia de locuinte de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevazute de lege, persoanele care indeplinesc urmatoarele functii publice: vicepresedinti ai Senatului si ai Camerei Deputatilor, ministri si asimilati ai acestora, precum si presedintele Curtii Constitutionale, presedintele Curtii Supreme de Justitie, presedintele Curtii de Conturi, presedintele Consiliului Legislativ si avocatul poporului.
    (2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) atribuirea locuintei de protocol se face prin decizie a primului-ministru si se pune la dispozitie acestora de catre R.A. - A.P.P.S. pe baza de contract de inchiriere.
    (3) Atribuirea locuintelor de protocol se poate face numai daca persoanele prevazute la alin. (1) nu detin in localitatea in care isi desfasoara activitatea o alta locuinta care sa corespunda criteriilor aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (4) Pentru locuintele de protocol chiria si cheltuielile de intretinere pentru energie, gaze, apa, canal, amortizarea si uzura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, dupa caz, taxele si impozitele pe cladiri si terenuri se suporta direct de catre persoanele beneficiare.
    (5) Locuintele de protocol care nu sunt atribuite potrivit alin. (2) pot fi folosite temporar, potrivit reglementarilor legale, cu aprobarea primului-ministru.
    Art. 5
    Contractul de inchiriere a resedintelor oficiale si a locuintelor de protocol inceteaza, de drept, in termen de 60 de zile de la data expirarii mandatului sau, dupa caz, a eliberarii din functie, situatie in care persoana in cauza are obligatia de a elibera locuinta.
    Art. 6
    (1) Baza materiala destinata activitatii de reprezentare si protocol este constituita din case de oaspeti, vile, palate si constructii speciale, cu terenul aferent pentru aceasta destinatie, situate in municipiul Bucuresti si in unele judete.
    (2) Imobilele care constituie baza materiala destinata activitatii de reprezentare si protocol, cu toate dotarile aferente, sunt puse la dispozitie autoritatilor publice mentionate la art. 2 lit. c), la cererea acestora, de catre R.A. - A.P.P.S., pe baza de contract de prestari de servicii.
    Art. 7
    Imobilele care constituie fondul locativ de protocol sunt dotate cu mijloace fixe si obiecte de inventar din fondurile R.A. - A.P.P.S., prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
    Art. 8
    (1) Cheltuielile curente si de capital pentru conservarea, protectia, intretinerea, repararea, consolidarea, modernizarea si efectuarea investitiilor necesare locuintelor de protocol si resedintelor oficiale se efectueaza si se suporta din fondurile R.A. - A.P.P.S., prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.
    (2) Cheltuielile pentru administrarea, functionarea, conservarea si protejarea bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol se suporta potrivit prevederilor art. 7 si 8 din Hotararea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Angajarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (2) se va efectua de catre R.A. - A.P.P.S., cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice.
    Art. 9
    Imobilele care constituie fondul locativ de protocol se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 10
    (1) Persoanele care ocupa in prezent imobile incluse in fondul locativ de protocol si care nu isi mai exercita mandatul sau nu mai detin una dintre functiile mentionate sunt obligate sa le elibereze in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 9.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) vor beneficia de alte locuinte ce le vor fi puse la dispozitie, dupa caz, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, de catre R.A. - A.P.P.S. sau de catre Regia Autonoma "Locato", daca nu detin o alta locuinta.

    CAP. 2
    Vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A. - A.P.P.S.

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 11
    (1) Imobilele, proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A. - A.P.P.S., care au situatia juridica clarificata si nu sunt grevate de sarcini, pot fi vandute potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    (2) In sensul prezentului capitol, prin imobile se intelege constructiile care au alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si terenurile.
    Art. 12
    Sumele obtinute din vanzarea imobilelor prevazute la art. 11 raman la dispozitia R.A. - A.P.P.S. si vor fi folosite, in mod exclusiv, pentru investitii in constructii noi sau pentru amenajarea la standarde de confort superior a unor imobile, in scopul modernizarii bazei materiale aflate in administrarea R.A. - A.P.P.S.
    Art. 13
    Vanzarea imobilelor se realizeaza prin licitatie sau, dupa caz, prin negociere directa, in conditiile prezentei ordonante.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reguli comune privind vanzarea imobilelor

    Art. 14
    Consiliul de administratie al R.A. - A.P.P.S. aproba in mod periodic lista imobilelor care urmeaza sa fie vandute in conditiile prezentei ordonante, precum si metoda de vanzare a acestora.
    Art. 15
    R.A. - A.P.P.S. indeplineste urmatoarele operatiuni:
    a) tine evidenta imobilelor care cad sub incidenta prezentei ordonante;
    b) selecteaza evaluatorul imobilelor prin licitatie;
    c) stabileste pretul de oferta, pe baza unui raport de evaluare;
    d) organizeaza licitatia si negociaza pretul de vanzare cu solicitantul, in cazul vanzarii imobilelor prin negociere directa, dupa caz;
    e) aproba vanzarea imobilelor cu plata in rate.
    Art. 16
    (1) In vederea vanzarii imobilelor R.A. - A.P.P.S. stabileste un pret de oferta, pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorul va fi selectat de R.A. - A.P.P.S. prin licitatie, in conditiile legii.
    (2) Pretul de oferta stabilit potrivit alin. (1), care nu poate fi mai mic decat valoarea contabila a imobilului, va fi cuprins in oferta de vanzare prin licitatie si, respectiv, va fi avut in vedere ca baza de pornire in cazul vanzarii prin negociere directa.
    Art. 17
    Raspunderea privind corectitudinea stabilirii pretului de oferta prin raport de evaluare revine exclusiv evaluatorului selectat prin licitatie si care a intocmit raportul de evaluare.
    Art. 18
    (1) Imobilele pot fi inscrise pe lista prevazuta la art. 14 din initiativa R.A. - A.P.P.S. sau a persoanelor prevazute la art. 31.
    (2) Daca initiativa inscrierii pe lista apartine R.A. - A.P.P.S. si imobilul se afla in folosinta unei persoane potrivit art. 31, in termen de 15 zile de la inscrierea imobilului pe lista, R.A. - A.P.P.S. va solicita persoanei fizice sau juridice respective prezentarea unui punct de vedere scris cu privire la cumpararea imobilului prin negociere directa.
    (3) Persoana fizica sau juridica prevazuta la art. 31 va raspunde in termen de 15 zile de la primirea solicitarii R.A. - A.P.P.S., precizandu-si optiunea.
    (4) Daca persoana prevazuta la alin. (3) opteaza pentru cumpararea prin negociere directa, procedura va fi finalizata in termen de 10 zile de la data depunerii optiunii.
    (5) Daca persoana prevazuta la alin. (3) nu raspunde in termenul prevazut sau nu opteaza pentru cumpararea prin negociere directa, R.A. - A.P.P.S. va proceda la vanzarea imobilului prin licitatie, in conditiile legii.
    Art. 19
    In cazul vanzarii imobilului prin licitatie potrivit art. 18 alin. (5), R.A. - A.P.P.S. va informa in mod obligatoriu potentialii cumparatori cu privire la contractele de locatiune, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune sau prestari de servicii, care au ca obiect imobilul in cauza.
    Art. 20
    Cu ocazia vanzarii fiecarui imobil R.A. - A.P.P.S. va incheia un proces-verbal cuprinzand datele cu privire la desfasurarea procedurii de vanzare si la pretul obtinut.
    Art. 21
    Contractul de vanzare-cumparare se semneaza din partea R.A. - A.P.P.S. de presedintele consiliului de administratie.
    Art. 22
    (1) Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pretul de vanzare al imobilelor care se vand catre persoanele prevazute la art. 31 se poate achita in rate, la cererea acestora.
    (2) R.A. - A.P.P.S. poate aproba plata in rate a pretului de vanzare de catre orice alt cumparator.
    (3) In celelalte cazuri achitarea integrala a pretului se va face in termen de cel mult 15 zile de la semnarea contractului.
    (4) In cazul in care un cumparator, persoana fizica sau juridica de drept privat, se afla in situatia de a cumpara, in conditiile prezentului capitol, doua sau mai multe imobile situate in aceeasi localitate, R.A. - A.P.P.S. va aproba vanzarea in rate doar pentru unul dintre imobile, la alegerea cumparatorului.
    Art. 23
    (1) Vanzarea imobilelor cu plata in rate se face catre cumparatorii prevazuti la art. 22 alin. (1) si (2) in urmatoarele conditii:
    a) avans de minimum 30% din pretul de vanzare;
    b) rate lunare esalonate pe un termen de maximum 2 ani, fara acordarea unor termene de gratie.
    (2) R.A. - A.P.P.S. va solicita cumparatorului constituirea de garantii pentru asigurarea platii ratelor, precum:
    a) constituirea unei ipoteci asupra imobilului care face obiectul vanzarii;
    b) scrisoare de garantie emisa de o banca comerciala romana sau de o banca comerciala straina cu care o banca romana are relatii de corespondent;
    c) garantia personala a unui fidejusor, persoana fizica sau juridica de cetatenie, respectiv de nationalitate romana, in conditiile Codului civil, constand intr-o obligatie unilaterala si neconditionata de plata a ratei, daca aceasta nu a fost achitata la termen, partial ori integral, de catre cumparator.
    (3) In contractele de vanzare cu plata pretului in rate, la cuantumul fiecarei rate se aplica o dobanda care sa acopere inflatia, la care se adauga doua procente, in cazul in care pretul este stabilit si platit in moneda nationala, si dobanda LIBOR plus o marja negociata de parti, in cazul in care pretul este stabilit si/sau platit in valuta. R.A. - A.P.P.S. va comunica cumparatorului, cu 10 zile inainte de scadenta fiecarei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobanda.
    (4) In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate consecutive, respectiv in cazul nerespectarii prevederilor art. 22 alin. (3), dupa caz, contractul de vanzare-cumparare se considera reziliat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate.
    Art. 24
    (1) Terenul aferent constructiei se vinde o data cu aceasta, daca este clarificata situatia sa juridica. Pretul de vanzare a terenului aferent se determina prin raport de evaluare, pornindu-se de la valoarea de circulatie a terenului, determinata pe baza urmatoarelor criterii:
    a) situarea terenului in localitate;
    b) categoria localitatii si zona din cadrul acesteia, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura.
    (2) Terenul a carui situatie juridica se clarifica dupa data vanzarii constructiei, cu exceptia celor care sunt proprietate publica a statului, va fi vandut cumparatorului constructiei, la cererea acestuia, prin negociere directa, avandu-se in vedere valoarea de circulatie a terenului, stabilita potrivit alin. (1).
    (3) Terenul proprietate publica, aferent constructiei, se atribuie direct cumparatorului printr-un contract de concesiune. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, concesiunea se face de catre R.A. - A.P.P.S., fara intocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini si fara vreo forma de publicitate, prin negociere directa intre concedent si concesionar.
    (4) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobandit numai de persoane fizice sau juridice romane. Cumparatorul constructiei, persoana fizica sau juridica straina, are dreptul de a i se concesiona terenul aferent, in conditiile prevazute la alin. (3).
    Art. 25
    Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a imobilului, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare, precum si celelalte cheltuieli aferente vanzarii sunt suportate de R.A. - A.P.P.S. din veniturile incasate potrivit art. 12.

    SECTIUNEA a 3-a
    Vanzarea imobilelor prin licitatie

    Art. 26
    Vanzarea imobilelor se realizeaza prin licitatie, in conditiile legii, cu exceptia celor care se vand prin negociere directa in conditiile stabilite de prezentul capitol.
    Art. 27
    (1) R.A. - A.P.P.S. va face public anuntul de vanzare a imobilelor prevazute in lista mentionata la art. 14, in termen de 15 zile de la aprobarea listei sau de la exprimarea optiunii prevazute la art. 18 alin. (5).
    (2) Anuntul de vanzare va cuprinde:
    a) denumirea si sediul vanzatorului, descrierea si datele de identificare ale imobilului supus vanzarii;
    b) locul, data si ora inceperii licitatiei;
    c) numele, prenumele si numarul de telefon ale persoanei desemnate sa dea relatii suplimentare;
    d) documentele necesare pentru participarea la licitatie;
    e) garantia de participare la licitatie, constituita potrivit legii; garantia de participare la licitatie nu poate fi mai mica decat suma cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a imobilului, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare;
    f) taxa de participare la licitatie;
    g) pretul de oferta cu indicarea modalitatii de achitare.
    (3) Anuntul de vanzare se publica in unul sau mai multe cotidiene locale si nationale de larga circulatie si se afiseaza la sediul R.A. - A.P.P.S. cu cel mult 30 de zile, dar nu mai putin de 15 zile, inainte de data tinerii licitatiei.
    Art. 28
    (1) Licitatia are loc la data stabilita in anuntul de vanzare si este valabila daca au fost prezentate cel putin 3 oferte.
    (2) In cazul in care nu se ofera cel putin 75% din pretul de oferta, licitatia va fi reluata dupa publicarea unui nou anunt de vanzare, in termen de 5 zile de la desfasurarea primei licitatii, dar nu mai putin de 7 zile, inainte de data tinerii celei de-a doua licitatii.
    (3) A doua licitatie este valabila daca s-au prezentat cel putin doua oferte.
    (4) In cazul in care la a doua licitatie nu se inregistreaza o oferta care valoric reprezinta cel putin 50% din pretul de oferta, R.A. - A.P.P.S. poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu plata pretului in rate.
    Art. 29
    Eventualele contestatii referitoare la desfasurarea procedurii de vanzare se depun in termen de 3 zile de la data anuntarii rezultatului licitatiei si se solutioneaza in termen de 48 de ore de catre o comisie desemnata prin decizie a directorului general al R.A. - A.P.P.S.
    Art. 30
    Incheierea contractului de vanzare-cumparare a imobilului se va face in termen de cel mult 10 zile de la data expirarii termenului de solutionare a contestatiilor.

    SECTIUNEA a 4-a
    Vanzarea imobilelor prin negociere directa

    Art. 31
    In urma initiativei R.A. - A.P.P.S. sau a solicitarii scrise a persoanelor fizice ori juridice de drept privat care folosesc imobilele prevazute la art. 11 alin. (1) in baza unor contracte de locatiune, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune sau prestari de servicii, valabil incheiate, vanzarea acestora se face prin negociere directa.
    Art. 32
    (1) Daca initiativa apartine persoanelor prevazute la art. 31, R.A. - A.P.P.S. comunica solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, in termen de 15 zile de la data primirii acesteia.
    (2) Daca cererea solicitantului este admisa, se trece la negocierea directa a vanzarii imobilului.
    Art. 33
    (1) Pretul de vanzare al imobilului se stabileste prin negociere directa intre solicitant si R.A. - A.P.P.S., pornindu-se de la pretul de oferta determinat potrivit art. 16.
    (2) In situatia in care solicitantul a realizat lucrari de investitii la imobilul supus vanzarii, raportul de evaluare va evidentia separat si valoarea acestora.
    (3) Solicitantul are dreptul la deducerea valorii lucrarilor de investitii din pretul de vanzare negociat numai daca acestea indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;
    b) au fost executate pe baza unei autorizatii de construire, in conditiile legii.
    (4) Valoarea investitiilor deduse in conditiile alin. (2) nu poate depasi jumatate din valoarea totala stabilita prin raportul de evaluare.
    Art. 34
    Incheierea contractului de vanzare-cumparare a imobilului se va face in termen de cel mult 10 zile de la data finalizarii procedurii de vanzare.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 35
    Procedurile de vanzare a imobilelor aflate in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor continua, cu recunoasterea valabilitatii actelor si a etapelor consumate, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data producerii lor.
    Art. 36
    Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala.
    Art. 37
    Litigiile cu privire la desfasurarea procedurilor de vanzare a imobilelor proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A. - A.P.P.S., sunt de competenta instantelor de contencios administrativ.
    Art. 38
    Imobilele cumparate in conditiile prezentei ordonante nu pot fi instrainate prin acte intre vii si acestora nu li se poate schimba destinatia timp de 10 ani de la data dobandirii.
    Art. 39
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
    - Hotararea Guvernului nr. 940/1996 privind utilizarea fondului locativ de protocol din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 253 din 18 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare;
    - art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 236/1997 privind transmiterea, cu plata, a unor imobile in si din patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 2 iunie 1997, cu modificarile ulterioare;
    - orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 19/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 19 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 19/2002
OUG 70 2018
OUG 49 2018
Ordonanţa 12 2017
Legea 231 2013
OUG 24 2013
OUG 101 2011
privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Legea 229 2008
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Ordonanţa 28 2007
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Legea 148 2004
pentru abrogarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome "Locato" de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Legea 640 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
OUG 32 2002
privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome "Locato" de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu