E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.24 din 10.04.2013

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 12 aprilie 2013SmartCity1

Luând în considerare necesitatea completării bazei materiale de reprezentare şi protocol utilizate de beneficiarii prevăzuţi de lege, precum şi a stabilirii fondurilor necesare întreţinerii, conservării şi modernizării acesteia,reţinându-se interesul general al degrevării bugetului de stat de sumele plătite de către Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională pentru acoperirea cheltuielilor cu administrarea şi funcţionarea bazei materiale de reprezentare şi protocol,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în utilizarea unor sume importante de la bugetul de stat pentru întreţinerea şi conservarea bazei materiale de reprezentare şi protocol, sume care ar putea fi utilizate pentru acoperirea unor necesităţi sociale stringente,în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Titlul va avea următorul cuprins: ORDONANŢĂ privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat 2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Fondul locativ de protocol şi bunuri mobile se constituie din bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului.(2) Administrarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile se face de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», denumită în continuare R.A. - A.P.P.S., care asigură evidenţa, punerea la dispoziţie, întreţinerea, repararea şi conservarea acestuia, în condiţiile legii. 3. La articolul 2, partea introductivă va avea următorul cuprins: Articolul 2Fondul locativ de protocol şi bunuri mobile are următoarea destinaţie: 4. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins: c)baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol - pentru activităţile Administraţiei Prezidenţiale, Senatului, Camerei Deputaţilor, Guvernului României şi Curţii Constituţionale. 5. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol este constituită din case de oaspeţi, vile, palate şi construcţii speciale, cu terenul aferent pentru această destinaţie, situate în municipiul Bucureşti şi în unele judeţe, precum şi din bunuri mobile.(2) Bunurile mobile şi imobilele care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispoziţia autorităţilor publice prevăzute la art. 2 lit. c), la cererea acestora, de către R.A.-A.P.P.S., cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. 6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Cheltuielile curente şi de capital pentru conservarea, protecţia, întreţinerea, repararea, funcţionarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea şi efectuarea investiţiilor necesare fondului locativ de protocol şi bunuri mobile se efectuează şi se suportă din fondurile R.A.-A.P.P.S. 7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă. 8. În tot cuprinsul ordonanţei , orice referire la noţiunea de „fond locativ de protocol“ se înlocuieşte cu sintagma „fond locativ de protocol şi bunuri mobile“. Articolul II(1) Se aprobă transmiterea bunurilor mobile, având datele tehnice prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat în domeniul public al statului.(2) Bunurile mobile şi imobile care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor mobile care trec din domeniul privat în domeniul public al statului

Nr. crt. Nr./data actului normativ în temeiul căruia au intrat bunurile în domeniul privat al statului Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Temeiul legal din Legea nr. 213/1998 în baza căruia se face trecerea Ordonatorul/ Administratorul de la care se face trecerea (CIF şi denumire) Ordonatorul/ Administratorul la care trece bunul Datele de identificare ale bunului care face obiectul trecerii din domeniul privat al statului în domeniul public al statului
1 Hotărârea Guvernului nr. 16/2013 Elicopter EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637 art. 108 din Constituţia României, republicată; art. 8 din Legea nr. 213/1998 Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ CIF: 2351555 Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ CIF: 2351555 EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637
2 Hotărârea Guvernului nr. 16/2013 Simulator ENTROL FLIGHT SIMULATOR H 15 sn 001 FNPT II MCCH art. 108 din Constituţia României, republicată; art. 8 din Legea nr. 213/1998 Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ CIF: 2351555 Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ CIF: 2351555 ENTROL FLIGHT SIMULATOR H 15 sn 001 FNPT II MCCH

ANEXA Nr. 2LISTA bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol

Nr. crt. Imobilul
1. Complex „Lotus“ cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus şi anexele: piscina, băile reci, lac, debarcader, plaja şi terenul aferent în suprafaţă de 134.883,69 mp din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa
2. Vila „Panseluţa“ cu terenul aferent în suprafaţă de 12.073,66 mp din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa
3. Complex Palat Olăneşti, compus din corp vechi şi corp nou, cabană, heliport, parc şi terenul aferent în suprafaţă de 107.687,21 mp din Olăneşti, Aleea Salcâmilor nr. 2, judeţul Vâlcea
4. Vila „Carpaţi“ cu garaj, construcţii speciale şi terenul aferent în suprafaţă de 14.152,50 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 21, judeţul Braşov
5. Vila „Postăvarul“ cu construcţii speciale şi terenul aferent în suprafaţă de 11.746,60 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, judeţul Braşov
6. Vila „Izvorul“ şi terenul aferent în suprafaţă de 11.308,60 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, judeţul Braşov
7. Vila „Covasna“ cu terenul aferent în suprafaţă de 17.107,21 mp din Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10, judeţul Covasna
8. Complex Foişor, compus din: Palatul „Foişor“, Casa Veche a Grădinii, Casa Nouă a Grădinii, Casa Păpuşii, sere, casă heliport, anexe şi construcţii speciale, parc şi pădure, cu terenul aferent în suprafaţă de 165.553,00 mp din Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova
9. Complex Scroviştea, compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure şi terenul aferent în suprafaţă de 25.618.000 mp din Scroviştea, Şos. Bucureşti-Ploieşti km 32, judeţul Ilfov
10. Complex Palat Snagov, compus din palat, anexe poartă şi terenul aferent în suprafaţă de 253.580,00 mp din Snagov, judeţul Ilfov - parţial
11. Palatul Primăverii 50 cu clădiri anexe (club şi spălătorie, cabine poartă şi garaj, depozit) şi terenul aferent în suprafaţă de 15.025,25 mp din municipiul Bucureşti, Bd. Primăverii nr. 50, sectorul 1
12. Palatul Primăverii - Lac 1 cu anexe şi terenul aferent în suprafaţă de 33.346,59 mp din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), sectorul 1
13. Casa de oaspeţi - Lac 2 cu terenul aferent în suprafaţă de 36.199,36 mp din municipiul Bucureşti, str. Turgheniev nr. 22-24, sectorul 1
14. Vila Dante, cu terenul aferent în suprafaţă de 4.240,30 mp, având suprafaţa construită de 1.387,70 mp, situat în str. Dante Aligheri nr. 11, sectorul 1, Bucureşti
15. Construcţii satul Uzlina, comuna Murighiol, judeţul Tulcea, cu terenul aferent în suprafaţă de 31.100,00 mp, din care:
- sală conferinţe - 396 mp;
- bazin copii - 92 mp;
- bazin adulţi - 114 mp;
- bungalow - 99 mp;
- bungalow - 99 mp;
- bungalow - 99 mp;
- bungalow - 99 mp;
- umbrar barbeque - 43 mp;
- cabană - 357 mp;
- anexă - 8 mp;
- cabană - 90 mp;
- staţie de tratare a apei - 52 mp;
- rezervor apă - 10 mp;
- pavilion expunere păsări - 340 mp.
16. Elicopter EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637
17. Simulator ENTROL FLIGHT SIMULATOR H 15 sn 001 FNPT II MCCH, replică a aparatului de zbor EUROCOPTER EC 155B


SmartCity5

COMENTARII la OUG 24/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 24 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu