E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.24 din 10.04.2013

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 12 aprilie 2013SmartCity1

Luând în considerare necesitatea completării bazei materiale de reprezentare şi protocol utilizate de beneficiarii prevăzuţi de lege, precum şi a stabilirii fondurilor necesare întreţinerii, conservării şi modernizării acesteia,reţinându-se interesul general al degrevării bugetului de stat de sumele plătite de către Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională pentru acoperirea cheltuielilor cu administrarea şi funcţionarea bazei materiale de reprezentare şi protocol,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în utilizarea unor sume importante de la bugetul de stat pentru întreţinerea şi conservarea bazei materiale de reprezentare şi protocol, sume care ar putea fi utilizate pentru acoperirea unor necesităţi sociale stringente,în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Titlul va avea următorul cuprins: ORDONANŢĂ privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat 2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Fondul locativ de protocol şi bunuri mobile se constituie din bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului.(2) Administrarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile se face de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», denumită în continuare R.A. - A.P.P.S., care asigură evidenţa, punerea la dispoziţie, întreţinerea, repararea şi conservarea acestuia, în condiţiile legii. 3. La articolul 2, partea introductivă va avea următorul cuprins: Articolul 2Fondul locativ de protocol şi bunuri mobile are următoarea destinaţie: 4. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins: c)baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol - pentru activităţile Administraţiei Prezidenţiale, Senatului, Camerei Deputaţilor, Guvernului României şi Curţii Constituţionale. 5. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol este constituită din case de oaspeţi, vile, palate şi construcţii speciale, cu terenul aferent pentru această destinaţie, situate în municipiul Bucureşti şi în unele judeţe, precum şi din bunuri mobile.(2) Bunurile mobile şi imobilele care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispoziţia autorităţilor publice prevăzute la art. 2 lit. c), la cererea acestora, de către R.A.-A.P.P.S., cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. 6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Cheltuielile curente şi de capital pentru conservarea, protecţia, întreţinerea, repararea, funcţionarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea şi efectuarea investiţiilor necesare fondului locativ de protocol şi bunuri mobile se efectuează şi se suportă din fondurile R.A.-A.P.P.S. 7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă. 8. În tot cuprinsul ordonanţei , orice referire la noţiunea de „fond locativ de protocol“ se înlocuieşte cu sintagma „fond locativ de protocol şi bunuri mobile“. Articolul II(1) Se aprobă transmiterea bunurilor mobile, având datele tehnice prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat în domeniul public al statului.(2) Bunurile mobile şi imobile care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor mobile care trec din domeniul privat în domeniul public al statului

Nr. crt. Nr./data actului normativ în temeiul căruia au intrat bunurile în domeniul privat al statului Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Temeiul legal din Legea nr. 213/1998 în baza căruia se face trecerea Ordonatorul/ Administratorul de la care se face trecerea (CIF şi denumire) Ordonatorul/ Administratorul la care trece bunul Datele de identificare ale bunului care face obiectul trecerii din domeniul privat al statului în domeniul public al statului
1 Hotărârea Guvernului nr. 16/2013 Elicopter EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637 art. 108 din Constituţia României, republicată; art. 8 din Legea nr. 213/1998 Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ CIF: 2351555 Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ CIF: 2351555 EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637
2 Hotărârea Guvernului nr. 16/2013 Simulator ENTROL FLIGHT SIMULATOR H 15 sn 001 FNPT II MCCH art. 108 din Constituţia României, republicată; art. 8 din Legea nr. 213/1998 Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ CIF: 2351555 Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ CIF: 2351555 ENTROL FLIGHT SIMULATOR H 15 sn 001 FNPT II MCCH

ANEXA Nr. 2LISTA bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol

Nr. crt. Imobilul
1. Complex „Lotus“ cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus şi anexele: piscina, băile reci, lac, debarcader, plaja şi terenul aferent în suprafaţă de 134.883,69 mp din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa
2. Vila „Panseluţa“ cu terenul aferent în suprafaţă de 12.073,66 mp din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa
3. Complex Palat Olăneşti, compus din corp vechi şi corp nou, cabană, heliport, parc şi terenul aferent în suprafaţă de 107.687,21 mp din Olăneşti, Aleea Salcâmilor nr. 2, judeţul Vâlcea
4. Vila „Carpaţi“ cu garaj, construcţii speciale şi terenul aferent în suprafaţă de 14.152,50 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 21, judeţul Braşov
5. Vila „Postăvarul“ cu construcţii speciale şi terenul aferent în suprafaţă de 11.746,60 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, judeţul Braşov
6. Vila „Izvorul“ şi terenul aferent în suprafaţă de 11.308,60 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, judeţul Braşov
7. Vila „Covasna“ cu terenul aferent în suprafaţă de 17.107,21 mp din Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10, judeţul Covasna
8. Complex Foişor, compus din: Palatul „Foişor“, Casa Veche a Grădinii, Casa Nouă a Grădinii, Casa Păpuşii, sere, casă heliport, anexe şi construcţii speciale, parc şi pădure, cu terenul aferent în suprafaţă de 165.553,00 mp din Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova
9. Complex Scroviştea, compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure şi terenul aferent în suprafaţă de 25.618.000 mp din Scroviştea, Şos. Bucureşti-Ploieşti km 32, judeţul Ilfov
10. Complex Palat Snagov, compus din palat, anexe poartă şi terenul aferent în suprafaţă de 253.580,00 mp din Snagov, judeţul Ilfov - parţial
11. Palatul Primăverii 50 cu clădiri anexe (club şi spălătorie, cabine poartă şi garaj, depozit) şi terenul aferent în suprafaţă de 15.025,25 mp din municipiul Bucureşti, Bd. Primăverii nr. 50, sectorul 1
12. Palatul Primăverii - Lac 1 cu anexe şi terenul aferent în suprafaţă de 33.346,59 mp din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), sectorul 1
13. Casa de oaspeţi - Lac 2 cu terenul aferent în suprafaţă de 36.199,36 mp din municipiul Bucureşti, str. Turgheniev nr. 22-24, sectorul 1
14. Vila Dante, cu terenul aferent în suprafaţă de 4.240,30 mp, având suprafaţa construită de 1.387,70 mp, situat în str. Dante Aligheri nr. 11, sectorul 1, Bucureşti
15. Construcţii satul Uzlina, comuna Murighiol, judeţul Tulcea, cu terenul aferent în suprafaţă de 31.100,00 mp, din care:
- sală conferinţe - 396 mp;
- bazin copii - 92 mp;
- bazin adulţi - 114 mp;
- bungalow - 99 mp;
- bungalow - 99 mp;
- bungalow - 99 mp;
- bungalow - 99 mp;
- umbrar barbeque - 43 mp;
- cabană - 357 mp;
- anexă - 8 mp;
- cabană - 90 mp;
- staţie de tratare a apei - 52 mp;
- rezervor apă - 10 mp;
- pavilion expunere păsări - 340 mp.
16. Elicopter EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637
17. Simulator ENTROL FLIGHT SIMULATOR H 15 sn 001 FNPT II MCCH, replică a aparatului de zbor EUROCOPTER EC 155B


SmartCity5

COMENTARII la OUG 24/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 24 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu