Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.70 din 17.07.2018

pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul „Sala Palatului" şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 19 iulie 2018SmartCity1

1. Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural „Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia, cu modificările ulterioare, nu au fost puse în aplicare, întrucât soluţia avută în vedere la adoptarea acestui act normativ s-a dovedit a fi neviabilă, motiv pentru care imobilul „Sala Palatului" nu a fost efectiv preluat în administrare de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.Situaţia extraordinară care necesită intervenţia legislativă prin delegare este determinată de starea precară a imobilului „Sala Palatului", care impune în regim de maximă urgenţă intervenţii pentru consolidarea şi reabilitarea acestui imobil simbol al vieţii culturale din Bucureşti, cerinţă care implică, totodată, transmiterea dreptului de administrare a imobilului, anterior demarării procedurilor de obţinere a fondurilor necesare lucrărilor, către întreprinderea publică abilitată în acest sens.Consecinţele negative ale neadoptării măsurilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt deteriorarea gravă a imobilului „Sala Palatului", imposibilitatea, în scurt timp, a utilizării acestuia şi lipsirea capitalei României de clădirea reprezentativă a vieţii culturale contemporane, în condiţiile în care municipiul Bucureşti nu dispune de o altă sală de spectacole comparabilă ca anvergură cu imobilul „Sala Palatului".2. Având în vedere importanţa deosebită şi rolul funcţiilor de Preşedinte al României, preşedinte al Senatului, preşedinte al Camerei Deputaţilor, prim-ministru, preşedinte al Curţii Constituţionale, preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedinte al Curţii de Conturi, preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii şi preşedinte al Academiei Române, se impune modificarea cadrului legal pentru ca persoanele care ocupă aceste funcţii să beneficieze de reşedinţe oficiale din cadrul fondului locativ de protocol şi bunuri mobile aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" printr-o procedură mai suplă, care să asigure un caracter de confidenţialitate şi securitate, impuse de lege. Neadoptarea măsurilor prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative concretizate în nerespectarea prevederilor legale în vigoare.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I
(1) Se aprobă transmiterea bunului imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, prin Centrul Cultural „Sala Palatului", în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".
(2) Se aprobă transmiterea bunurilor de natura activelor fixe şi obiectelor de inventar identificate conform anexei nr. 2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, prin Centrul Cultural „Sala Palatului", în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".
(3) Patrimoniul Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se majorează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la alin. (1) şi a bunurilor prevăzute la alin. (2).
Articolul IIAlineatul (1) al articolului 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3
(1) Reşedinţele oficiale, cu toate dotările aferente, se atribuie persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), la cererea acestora, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, şi le sunt puse la dispoziţie de către R.A. - A.P.P.S. pe întreaga perioadă a exercitării mandatului sau pe perioada prevăzută de Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural „Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.026 din 27 decembrie 2017, cu modificările ulterioare. Articolul IV Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,Ioana-Andreea LambruMinistrul culturii şi identităţii naţionale,George Vladimir IvaşcuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului" în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Nr. crt. Nr. M.F.P. Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
1. 153183 Imobil „Sala Palatului", str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1, Bucureşti CF: 226281 Statul român, domeniul public, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" CUI: 2351555 Statul român, domeniul public, în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului" CUI: 4192812 Suprafaţa terenului - 8.955 mp Suprafaţa utilă - 20.287,52 mp Suprafaţa construită la sol - 6.998 mp Suprafaţa desfăşurată - 21.212 mp 34.966.575,08

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor de natura activelor fixe şi obiectelor de inventar (în număr de 45) aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (CUI: 4192812) pentru Centrul Cultural „Sala Palatului" în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" (CUI: 2351555)

Nr. crt. Nr. inv. MFP Denumire Data punerii în funcţiune Preţ unitar Cant. Valoare evidenţă Valoare totală
1 21089 BR. RE. PE ASTEPTARE HO. FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
2 21090 BR. RE. DE VEGHE HO. FLAMANDU 01.01.1991 1.800 1 1.800 1.800
3 21091 BR. RE. LA FERESASTRA H. FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
4 21092 BR. RE. DARURI I HO. FLAMANDU 01.01.1991 1.800 1 1.800 1.800
5 21093 BR. RE. DEP. O AMIN. HO. FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
6 21094 BR. RE. DIN PROFIL HO. FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
7 21095 BR. RE FALCONIER HO. FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
8 21096 BR. RE. PR. LA GHERGHEF FLAMINDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
9 21097 BR. RE. PICTORUL HOREA FLAMANDU 01.02.1991 1.500 1 1.500 1.500
10 21098 BR. RE. LA DESEN HOREA FLAMANDU 01.01.1998 1.500 1 1.500 1.500
11 21099 BR. RE. PROFIL PIERDUT FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
12 21100 BR. RE. SOMN IN MAINI H. FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
13 21101 BR. RE. FATA ARLECHIN H. FLAMINDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
14 21102 BR. RE. ANOTIMPURILE MUNCII HF 01.01.1991 500 4 2.000 2.000
15 21103 BR. RE. FEMEIA CU LIRA FLAMANDU 01.01.1991 1.000 1 1.000 1.000
16 21104 BR. RE. FEM. CU CARTE H. FLAMANDU 01.01.1991 1.000 1 1.000 1.000
17 21105 PIC. FR. DE ARTAR V. MARGINEAN 01.11.1996 2.000 1 2.000 2.000
18 21106 PIC. LIVADA DE MERI E. NICULESCU 01.01.1996 600 1 600 600
19 21107 PIC. PLANTATIE EMILIA NICULESCU 01.11.1996 600 1 600 600
20 21108 PIC. FLORI DAN HATMANU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
21 21109 PIC. FLORI DE LILIAC EUGEN POPA 01.01.1991 1.000 1 1.000 1.000
22 21110 PIC. BUJORI VIRGIL ALMASAN 01.01.1991 2.000 1 2.000 2.000
23 21111 PIC. DUBLU PEISAJ V. MARGINEAN 01.11.1996 1.000 1 1.000 1.000
24 21112 PIC. FLORI DE CAMP EUGEN POPA 01.01.1991 600 1 600 600
25 21113 PIC. PRIMAVARA VIRGIL ALMASAN 01.01.1991 2.000 1 2.000 2.000
26 21114 PIC. FLORI SIMIONA CHINTILA 01.01.1991 600 1 600 600
27 21115 PIC. CRINI VIRGIL ALMASAN 01.01.1991 1.800 1 1.800 1.800
28 21116 PIC. TRIPTIC FLORIN CIUBOTARU 01.11.1996 1.600 1 1.600 1.600
29 21117 PIC. GAROAFE DIMITRIE GRIGORAS 01.01.1991 500 1 500 500

Nr. crt. Nr. inv. MFP Denumire Data punerii în funcţiune Preţ unitar Cant. Valoare evidenţă Valoare totală
30 21118 PIC. ANEMONE NIVOLAE BLEI 01.01.1991 120 1 120 120
31 21120 PIC. IARNA IN DELTA P. POPOVICI 01.01.1991 500 1 500 500
32 21121 TAPIS. ROD VIORICA IACOB 01.01.1991 3.000 1 3.000 3.000
33 21123 TAPIS. COMPOZITIE FILARET O. 01.01.1991 1.000 1 1.000 1.000
34 21124 TAPIS. MIHAI-VITEAZUL L. SARU 01.12.1982 4.000 1 4.000 4.000
35 21125 TAPIS. BRAZDA BOGATA IL. BALOTA 01.01.1991 1.800 1 1.800 1.800
36 21126 TAPIS. PRIMAVARA NICOLAE BALAJ 01.01.1991 1.200 1 1.200 1.200
37 21127 TAPIS. DRUM GABRIELA BEJA 01.01.1991 600 1 600 600
38 21128 TAPIS. MUNTELE FILARET OLOIER 01.01.1991 2.500 1 2.500 2.500
39 21129 TAPIS. ARC PESTE TIMP O. PASTINA 01.01.1991 1.000 1 1.000 1.000
40 21130 TAPIS. PEISAJ V GEORGETA PECULA 01.01.1991 400 1 400 400
41 21131 TAPIS. SOLARA SZERVATUSZ B. 01.01.1998 1.200 1 1.200 1.200
42 21132 TAPIS. COVOR ZB. ANA LUPAS 01.01.1991 2.000 1 2.000 2.000
43 21133 TAPIS. UNDE I OLOIER MARIANA 01.11.1996 1.000 1 1.000 1.000
44 21134 TAPIS. UNDE II OLOIER MARIANA 01.11.1996 1.000 1 1.000 1.000
45 21135 TAPIS. COMPOZITIE I M.FLAMIND 01.01.1991 1.000 1 1.000 1.000SmartCity5

COMENTARII la OUG 70/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 70 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu