Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.70 din 17.07.2018

pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul „Sala Palatului" şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 19 iulie 2018SmartCity1

1. Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural „Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia, cu modificările ulterioare, nu au fost puse în aplicare, întrucât soluţia avută în vedere la adoptarea acestui act normativ s-a dovedit a fi neviabilă, motiv pentru care imobilul „Sala Palatului" nu a fost efectiv preluat în administrare de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.Situaţia extraordinară care necesită intervenţia legislativă prin delegare este determinată de starea precară a imobilului „Sala Palatului", care impune în regim de maximă urgenţă intervenţii pentru consolidarea şi reabilitarea acestui imobil simbol al vieţii culturale din Bucureşti, cerinţă care implică, totodată, transmiterea dreptului de administrare a imobilului, anterior demarării procedurilor de obţinere a fondurilor necesare lucrărilor, către întreprinderea publică abilitată în acest sens.Consecinţele negative ale neadoptării măsurilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt deteriorarea gravă a imobilului „Sala Palatului", imposibilitatea, în scurt timp, a utilizării acestuia şi lipsirea capitalei României de clădirea reprezentativă a vieţii culturale contemporane, în condiţiile în care municipiul Bucureşti nu dispune de o altă sală de spectacole comparabilă ca anvergură cu imobilul „Sala Palatului".2. Având în vedere importanţa deosebită şi rolul funcţiilor de Preşedinte al României, preşedinte al Senatului, preşedinte al Camerei Deputaţilor, prim-ministru, preşedinte al Curţii Constituţionale, preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedinte al Curţii de Conturi, preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii şi preşedinte al Academiei Române, se impune modificarea cadrului legal pentru ca persoanele care ocupă aceste funcţii să beneficieze de reşedinţe oficiale din cadrul fondului locativ de protocol şi bunuri mobile aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" printr-o procedură mai suplă, care să asigure un caracter de confidenţialitate şi securitate, impuse de lege. Neadoptarea măsurilor prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative concretizate în nerespectarea prevederilor legale în vigoare.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I
(1) Se aprobă transmiterea bunului imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, prin Centrul Cultural „Sala Palatului", în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".
(2) Se aprobă transmiterea bunurilor de natura activelor fixe şi obiectelor de inventar identificate conform anexei nr. 2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, prin Centrul Cultural „Sala Palatului", în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".
(3) Patrimoniul Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se majorează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la alin. (1) şi a bunurilor prevăzute la alin. (2).
Articolul IIAlineatul (1) al articolului 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3
(1) Reşedinţele oficiale, cu toate dotările aferente, se atribuie persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), la cererea acestora, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, şi le sunt puse la dispoziţie de către R.A. - A.P.P.S. pe întreaga perioadă a exercitării mandatului sau pe perioada prevăzută de Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural „Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.026 din 27 decembrie 2017, cu modificările ulterioare. Articolul IV Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,Ioana-Andreea LambruMinistrul culturii şi identităţii naţionale,George Vladimir IvaşcuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului" în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Nr. crt. Nr. M.F.P. Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
1. 153183 Imobil „Sala Palatului", str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1, Bucureşti CF: 226281 Statul român, domeniul public, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" CUI: 2351555 Statul român, domeniul public, în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului" CUI: 4192812 Suprafaţa terenului - 8.955 mp Suprafaţa utilă - 20.287,52 mp Suprafaţa construită la sol - 6.998 mp Suprafaţa desfăşurată - 21.212 mp 34.966.575,08

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor de natura activelor fixe şi obiectelor de inventar (în număr de 45) aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (CUI: 4192812) pentru Centrul Cultural „Sala Palatului" în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" (CUI: 2351555)

Nr. crt. Nr. inv. MFP Denumire Data punerii în funcţiune Preţ unitar Cant. Valoare evidenţă Valoare totală
1 21089 BR. RE. PE ASTEPTARE HO. FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
2 21090 BR. RE. DE VEGHE HO. FLAMANDU 01.01.1991 1.800 1 1.800 1.800
3 21091 BR. RE. LA FERESASTRA H. FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
4 21092 BR. RE. DARURI I HO. FLAMANDU 01.01.1991 1.800 1 1.800 1.800
5 21093 BR. RE. DEP. O AMIN. HO. FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
6 21094 BR. RE. DIN PROFIL HO. FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
7 21095 BR. RE FALCONIER HO. FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
8 21096 BR. RE. PR. LA GHERGHEF FLAMINDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
9 21097 BR. RE. PICTORUL HOREA FLAMANDU 01.02.1991 1.500 1 1.500 1.500
10 21098 BR. RE. LA DESEN HOREA FLAMANDU 01.01.1998 1.500 1 1.500 1.500
11 21099 BR. RE. PROFIL PIERDUT FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
12 21100 BR. RE. SOMN IN MAINI H. FLAMANDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
13 21101 BR. RE. FATA ARLECHIN H. FLAMINDU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
14 21102 BR. RE. ANOTIMPURILE MUNCII HF 01.01.1991 500 4 2.000 2.000
15 21103 BR. RE. FEMEIA CU LIRA FLAMANDU 01.01.1991 1.000 1 1.000 1.000
16 21104 BR. RE. FEM. CU CARTE H. FLAMANDU 01.01.1991 1.000 1 1.000 1.000
17 21105 PIC. FR. DE ARTAR V. MARGINEAN 01.11.1996 2.000 1 2.000 2.000
18 21106 PIC. LIVADA DE MERI E. NICULESCU 01.01.1996 600 1 600 600
19 21107 PIC. PLANTATIE EMILIA NICULESCU 01.11.1996 600 1 600 600
20 21108 PIC. FLORI DAN HATMANU 01.01.1991 1.500 1 1.500 1.500
21 21109 PIC. FLORI DE LILIAC EUGEN POPA 01.01.1991 1.000 1 1.000 1.000
22 21110 PIC. BUJORI VIRGIL ALMASAN 01.01.1991 2.000 1 2.000 2.000
23 21111 PIC. DUBLU PEISAJ V. MARGINEAN 01.11.1996 1.000 1 1.000 1.000
24 21112 PIC. FLORI DE CAMP EUGEN POPA 01.01.1991 600 1 600 600
25 21113 PIC. PRIMAVARA VIRGIL ALMASAN 01.01.1991 2.000 1 2.000 2.000
26 21114 PIC. FLORI SIMIONA CHINTILA 01.01.1991 600 1 600 600
27 21115 PIC. CRINI VIRGIL ALMASAN 01.01.1991 1.800 1 1.800 1.800
28 21116 PIC. TRIPTIC FLORIN CIUBOTARU 01.11.1996 1.600 1 1.600 1.600
29 21117 PIC. GAROAFE DIMITRIE GRIGORAS 01.01.1991 500 1 500 500

Nr. crt. Nr. inv. MFP Denumire Data punerii în funcţiune Preţ unitar Cant. Valoare evidenţă Valoare totală
30 21118 PIC. ANEMONE NIVOLAE BLEI 01.01.1991 120 1 120 120
31 21120 PIC. IARNA IN DELTA P. POPOVICI 01.01.1991 500 1 500 500
32 21121 TAPIS. ROD VIORICA IACOB 01.01.1991 3.000 1 3.000 3.000
33 21123 TAPIS. COMPOZITIE FILARET O. 01.01.1991 1.000 1 1.000 1.000
34 21124 TAPIS. MIHAI-VITEAZUL L. SARU 01.12.1982 4.000 1 4.000 4.000
35 21125 TAPIS. BRAZDA BOGATA IL. BALOTA 01.01.1991 1.800 1 1.800 1.800
36 21126 TAPIS. PRIMAVARA NICOLAE BALAJ 01.01.1991 1.200 1 1.200 1.200
37 21127 TAPIS. DRUM GABRIELA BEJA 01.01.1991 600 1 600 600
38 21128 TAPIS. MUNTELE FILARET OLOIER 01.01.1991 2.500 1 2.500 2.500
39 21129 TAPIS. ARC PESTE TIMP O. PASTINA 01.01.1991 1.000 1 1.000 1.000
40 21130 TAPIS. PEISAJ V GEORGETA PECULA 01.01.1991 400 1 400 400
41 21131 TAPIS. SOLARA SZERVATUSZ B. 01.01.1998 1.200 1 1.200 1.200
42 21132 TAPIS. COVOR ZB. ANA LUPAS 01.01.1991 2.000 1 2.000 2.000
43 21133 TAPIS. UNDE I OLOIER MARIANA 01.11.1996 1.000 1 1.000 1.000
44 21134 TAPIS. UNDE II OLOIER MARIANA 01.11.1996 1.000 1 1.000 1.000
45 21135 TAPIS. COMPOZITIE I M.FLAMIND 01.01.1991 1.000 1 1.000 1.000SmartCity5

COMENTARII la OUG 70/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 70 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu