E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 18 din 20 august 1993

privind reglementarea tranzactiilor nebursiere cu valori mobiliare si organizarea unor institutii de intermediere

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 206 din 26 august 1993


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. d) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta reglementeaza oferta publica de valori mobiliare, intermedierea acestora pe piata primara si secundara, precum si crearea unei piete transparente in scopul mobilizarii economiilor banesti pe calea alocarii resurselor prin intermediul valorilor mobiliare in conditii adecvate de protectie a investitorilor.
    Art. 2
    In intelesul prezentei ordonante, expresiile si notiunile de mai jos se definesc astfel:
    a) valori mobiliare sunt acele instrumente negociabile emise in forma materiala sau in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului, in conditiile legii si in cele specifice de emisiune ale acestora, conform prezentei ordonante. Valori mobiliare pot fi actiunile, obligatiunile, titlurile si inscrisurile de stat, precum si instrumente financiare derivate sau orice alte instrumente, pe care Agentia Valorilor Mobiliare poate sa le includa in categoria valorilor mobiliare;
    b) emitent este orice persoana juridica, care, in conditiile legii si ale prezentei ordonante, a emis, emite sau intentioneaza sa emita valori mobiliare aflate in circulatie si care are obligatia de a recunoaste si onora drepturile evidentiate de catre acestea;
    c) investitor este orice persoana care cumpara, detine si vinde valori mobiliare in cont propriu si pentru alte scopuri decat intermedierea ca fapta de comert;
    d) actionar semnificativ este orice persoana care direct, prin intermediul sau impreuna si in legatura cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau de alte valori mobiliare ce ii dau dreptul la actiuni care, cumulat, ar reprezenta fie cel putin 5% din capitalul subscris al unui emitent, fie i-ar conferi cel putin 5% din drepturile de vot ale unui astfel de emitent;
    e) pozitie de control este orice participare la capital care confera detinatorilor - singuri sau impreuna - ai acesteia cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului respectiv; in stabilirea valorii acestei treimi vor fi incluse atat actiunile detinute, cat si cele care ar urma sa fie dobandite in cel mult 30 de zile, prin convertirea de catre emitent a unor obligatiuni sau warante;
    f) persoana implicata este sotul sau orice ruda pana la gradul al treilea sau afin pana la gradul al doilea cu persoanele fizice care, in mod individual sau impreuna cu alte persoane implicate, detin o pozitie de control asa cum este definita la lit. e), sau orice persoana juridica in care o astfel de persoana fizica, in mod individual sau impreuna cu alte persoane implicate, detine o pozitie de control. In cazul persoanelor juridice, se considera persoana implicata orice persoana care detine o pozitie de control in mod direct sau indirect, actionand concertat cu alte persoane fizice sau juridice;
    g) pozitie majoritara este orice participare la capitalul social care confera detinatorului sau detinatorilor acesteia, actionand in mod concertat, fie mai mult de jumatate din totalul drepturilor de vot definite la lit. e), fie drepturi de vot suficiente pentru a alege, numi, revoca, inlocui majoritatea numarului membrilor consiliului de administratie sau ai comitetului de directie al unui emitent;
    h) emisiune este operatiunea prin care emitentul ofera valori mobiliare investitorilor existenti sau potentiali;
    i) oferta publica este orice oferta facuta de un emitent, de catre investitori sau intermediari pentru a cumpara, a vinde, a converti, a schimba sau pentru a transfera pe orice alta cale drepturile aferente valorilor mobiliare, oferta facuta prin intermediul mass-media sau pe alte cai si adresata publicului larg sau doar unei anumite parti a acestuia, cu conditia ca aceasta parte sa cuprinda cel putin 100 de persoane, in caz contrar constituind un plasament privat;
    j) oferta primara este oferta publica de valori mobiliare emise in mod expres cu aceasta ocazie si cu scopul de a fi plasate pe piata;
    k) oferta secundara reprezinta vanzarea unui pachet de valori mobiliare emise in prealabil si cumparate initial prin plasament privat;
    l) plasament garantat reprezinta un angajament contractual, asumat de un intermediar legal autorizat, de a subscrie sau a cumpara valori mobiliare in scopul de a le plasa pe piata valorilor mobiliare si de a prelua in cont propriu toate acele valori mobiliare care nu au fost plasate pe piata in conditiile contractului;
    m) intermedierea de valori mobiliare este o activitate desfasurata de persoane legal autorizate, cu scopul de a cumpara sau vinde valori mobiliare ori drepturi aferente ori derivand din acestea, precum si desfasurarea de alte activitati conexe autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare;
    n) societatile comerciale pe actiuni de intermediere de valori mobiliare, denumite in continuare societati de intermediere, sunt persoane juridice legal autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare pentru a desfasura intermedierea de valori mobiliare cu titlu obisnuit, ca act de comert, fie in cont propriu - ca dealeri -, fie in contul unor terti - ca brokeri -, in schimbul unui comision sau in alte scopuri;
    o) agent de valori mobiliare este persoana fizica legal autorizata care, actionand in exclusivitate ca reprezentant al unei societati de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare, executa ordine de vanzare-cumparare de valori mobiliare sub numele si in contul acelei societati;
    p) informatii confidentiale sunt informatii de orice natura privitoare la un emitent sau la oricare din valorile mobiliare ale acestuia, care nu au fost inca dezvaluite publicului, informatii care, o data dezvaluite, ar putea influenta pretul sau alte aspecte in tranzactiile cu valori mobiliare ale emitentului sau in cele ale societatilor comerciale asociate, respectiv ale acelor societati in care emitentul detine o pozitie majoritara;
    r) preluarea este o tranzactie sau o serie de tranzactii prin care o persoana sau un grup de persoane implicate pot obtine impreuna cu actiunile deja detinute sau controlate, daca acestea exista, o pozitie de control sau majoritara in detinerile de actiuni cu drept de vot ale unui anumit emitent, detinere ce ar permite persoanei sau grupului de persoane care procedeaza la preluare sa influenteze, sa dirijeze sau sa controleze votul in adunarea generala a actionarilor, inclusiv pentru alegerea sau revocarea membrilor consiliului de administratie ori numirea si demiterea membrilor comitetului de directie al respectivei societati comerciale.
    Art. 3
    Emisiunea de valori mobiliare reprezentand imprumuturi de stat se face de Ministerul Finantelor. Intermedierea cu aceste valori mobiliare, daca si in masura in care este efectuata de intermediari aflati sub incidenta prezentei ordonante, se va conforma dispozitiilor de aplicare a acesteia.
    Intermedierea de valori mobiliare reglementate de Legea nr. 33/1991 nu face obiectul prevederilor prezentei ordonante, cu exceptia actiunilor si obligatiunilor oferite public si a altor valori mobiliare care confera drepturi asupra acestora.
    Art. 4
    Punerea in aplicare a prezentei ordonante, precum si supravegherea si impunerea respectarii prevederilor ei revin Agentiei Valorilor Mobiliare, care este investita cu autoritatea necesara in acest scop.

    CAP. 2
    Agentia Valorilor Mobiliare

    Art. 5
    Agentia Valorilor Mobiliare functioneaza in structura Ministerului Finantelor, cu rang de directie generala.
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare din structura Ministerului Finantelor se transforma in Agentia Valorilor Mobiliare, modificandu-se in mod corespunzator anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor.
    Art. 6
    Agentia Valorilor Mobiliare are ca obiective si raspunde de:
    a) punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante prin emiterea de reglementari;
    b) urmarirea, supravegherea si impunerea respectarii prevederilor prezentei ordonante si ale propriilor reglementari emise in aplicarea acesteia.
    Art. 7
    Agentia Valorilor Mobiliare este condusa de Consiliul de coordonare, format din 11 membri. Presedintele Consiliului de coordonare al Agentiei Valorilor Mobiliare este ministru de stat, ministrul finantelor.
    Art. 8
    Componenta si atributiile Consiliului de coordonare al Agentiei Valorilor Mobiliare se stabilesc prin ordin al ministrului de stat, ministrul finantelor.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor sale, Agentia Valorilor Mobiliare va colabora cu alte autoritati publice in aplicarea masurilor adoptate pentru protectia investitorilor in valori mobiliare si stimularea eficientei si transparentei pietei valorilor mobiliare.
    Agentia Valorilor Mobiliare poate coopera cu organisme similare din alte tari si cu institutii internationale din acest domeniu.
    Art. 10
    Agentia Valorilor Mobiliare are urmatoarele atributii:
    a) calificarea instrumentelor financiare ca valori mobiliare;
    b) calificarea investitiilor in valori mobiliare ca oferta publica sau plasament privat;
    c) calificarea persoanelor fizice sau juridice drept persoana implicata;
    d) reglementarea, supravegherea si impunerea respectarii prevederilor legale sau ale reglementarilor proprii si, acolo unde este cazul, in acordarea, suspendarea si anularea licentelor si autorizatiilor, precum si in aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta ordonanta privind:
    1. oferta publica de valori mobiliare;
    2. continutul, gradul de detaliere si modalitatea de informare prin prospecte;
    3. avizarea exercitarii intermedierii cu valori mobiliare; la infiintarea societatilor de intermediere si la orice extindere a obiectului lor de activitate, avizul are caracter conform;
    4. infiintarea si functionarea asociatiilor intermediarilor de valori mobiliare;
    5. continutul, gradul de detaliere si distribuire a situatiilor financiare si a altor informari periodice;
    6. accesul publicului la informatiile privind emitentul si tranzactiile desfasurate, inclusiv la cele privind faptele materiale care pot afecta protectia investitorului;
    7. folosirea informatiilor confidentiale;
    8. tranzactiile desfasurate de actionari;
    9. transferul pozitiilor de control sau al celor majoritare si executarea preluarii;
    10. infiintarea si functionarea serviciilor de inregistrare a valorilor mobiliare;
    11. activitatile consilierilor de plasament;
    12. infiintarea si functionarea de sisteme de depozitare colectiva a valorilor mobiliare;
    13. alte functii ale Agentiei Valorilor Mobiliare, conform prevederilor prezentei ordonante sau care ii pot fi atribuite prin reglementari ulterioare.
    Angajatii Agentiei Valorilor Mobiliare sunt obligati sa pastreze stricta confidentialitate a oricarei informatii obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor lor si care nu a devenit accesibila publicului larg. Conducerea si angajatii Agentiei Valorilor Mobiliare raspund pentru orice incalcare a confidentialitatii.
    Art. 11
    Agentia Valorilor Mobiliare va infiinta si organiza un sistem propriu de evidenta a valorilor mobiliare, caruia ii vor fi comunicate toate informatiile necesare cu privire la valorile mobiliare care se supun prevederilor prezentei ordonante si la respectivii lor emitenti si cu privire la toate celelalte persoane fizice si juridice - subiecti ai supravegherii Agentiei Valorilor Mobiliare.
    Obligatiunile de stat si celelalte valori mobiliare de natura acestora, prevazute la art. 3 alin. 1, vor fi inregistrate, de drept, la primirea documentului lor de emisiune.
    Sistemul de evidenta a valorilor mobiliare este accesibil publicului.
    Inregistrarea din Sistemul de evidenta a valorilor mobiliare este radiata in urmatoarele cazuri:
    a) la incetarea activitatii emitentului valorilor mobiliare inregistrate la Sistemul de evidenta a valorilor mobiliare;
    b) la amortizarea sau rascumpararea integrala a valorilor mobiliare inregistrate la Sistemul de evidenta a valorilor mobiliare;
    c) pentru alte cauze pe care Agentia Valorilor Mobiliare le poate stabili prin reglementari proprii.

    CAP. 3
    Oferta publica

    Art. 12
    Oferta publica primara, asa cum este definita la art. 2 lit. i) si j) al prezentei ordonante, poate fi facuta fie de catre emitent, fie de catre o societate de intermediere autorizata de Agentia Valorilor Mobiliare. Oferta publica secundara, asa cum este definita la art. 2 lit. i) si k), poate fi facuta fie de catre detinatorii respectivelor valori mobiliare, fie de catre o societate de intermediere autorizata de Agentia Valorilor Mobiliare.
    Oferta publica in care este implicata o societate de intermediere autorizata de Agentia Valorilor Mobiliare poate fi efectuata fie printr-un contract de garantare a plasamentului, fie prin metoda celei mai bune executii posibile, in care caz o societate de intermediere autorizata de Agentia Valorilor Mobiliare va actiona ca agent al ofertantului.
    Oferta publica de cumparare a unei pozitii de control sau majoritare, asa cum sunt definite la art. 2 lit. e) si g), sau cea efectuata in cursul unei preluari, asa cum este definita la art. 2 lit. r), se va realiza exclusiv de catre si cu responsabilitatea ofertantului, printr-o societate de intermediere autorizata de Agentia Valorilor Mobiliare, actionand ca agent al acestuia.
    Art. 13
    Orice oferta publica de valori mobiliare reglementata de prezenta ordonanta si definita in art. 2 necesita autorizarea prealabila din partea Agentiei Valorilor Mobiliare, anterior autentificarii si depunerii la Oficiul Registrului Comertului.
    Orice oferta publica facuta fara o astfel de autorizare ori nerespectand conditiile in care o astfel de autorizare este acordata este nula de drept si atrage sanctiunile prevazute de prezenta ordonanta si de reglementarile emise in aplicarea acesteia.
    Agentia Valorilor Mobiliare determina daca o oferta de valori mobiliare constituie o oferta publica sau plasament privat.
    Art. 14
    Agentia Valorilor Mobiliare nu va autoriza o oferta publica de valori mobiliare reglementata de prezenta ordonanta fara publicarea prealabila adecvata, printr-un prospect, a tuturor informatiilor relevante cu privire la emitent si la valorile mobiliare ce urmeaza a fi oferite public.
    Informatiile cuprinse in prospect vor fi prezentate pe raspunderea emitentului si vor fi certificate de catre acesta, din punct de vedere al realitatii, corectitudinii si continutului complet. In cazurile reglementate de Agentia Valorilor Mobiliare, informatiile din prospect vor fi certificate si de catre cenzorii emitentului si ai societatii de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare, implicate.
    Prospectul se publica si se pune la dispozitia investitorilor potentiali, simultan cu orice oferta adresata lor, in forma si modul stabilite de catre Agentia Valorilor Mobiliare prin reglementarile sale.
    Art. 15
    Continutul minim de informatii ce trebuie cuprinse in prospect, precum si forma lor de prezentare vor fi stabilite prin reglementari emise de Agentia Valorilor Mobiliare.
    Art. 16
    In scopul respectarii reglementarilor privind continutul, modul de prezentare si distribuire a prospectului, Agentia Valorilor Mobiliare poate dispune verificarea evidentelor, conturilor si a altor surse de date ale emitentului, ale filialelor sale ori ale actionarilor sai majoritari, precum si ale societatii de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare, implicate.
    In colaborare cu alte autoritati publice, dreptul de control al Agentiei Valorilor Mobiliare va fi extins si asupra evidentelor altor persoane juridice, inclusiv ale acelora care nu cad sub incidenta prevederilor prezentei ordonante, daca Agentia Valorilor Mobiliare considera necesara o astfel de masura pentru respectarea deplina a reglementarilor privitoare la prospect.
    Art. 17
    In termen de 30 de zile de la primirea tuturor informatiilor prevazute de prezenta ordonanta si de reglementarile emise in aplicarea acesteia, Agentia Valorilor Mobiliare va decide asupra oricarei cereri de autorizare a ofertei publice.
    Autorizatia va certifica numai faptul ca, la data aprobarii ofertei publice, emitentul indeplineste cerintele prezentei ordonante si ale reglementarilor date in aplicarea acesteia.
    Autorizatia nu constituie o aprobare sau o alta forma de apreciere de catre Agentia Valorilor Mobiliare a calitatii plasamentului in respectivele valori mobiliare. Aceasta rezerva trebuie inclusa in reclame si in orice alta forma de publicitate cu privire la oferta publica. Orice afirmatie contrara va atrage anularea autorizatiei si aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta ordonanta.
    Art. 18
    Autorizatia de a efectua o oferta publica de valori mobiliare va fi valabila pentru o perioada de cel mult 180 de zile de la data publicarii ei, cu conditia ca plasarea valorilor mobiliare sa inceapa in termen de 120 de zile de la aceasta data.
    La cererea partilor interesate, valabilitatea autorizatiei poate fi prelungita o singura data, pentru o perioada ce nu poate depasi 180 de zile de la data expirarii autorizatiei initiale.
    Independent de conditiile pe care Agentia Valorilor Mobiliare le poate stabili prin reglementari proprii, orice prelungire va fi conditionata de actualizarea tuturor informatiilor cuprinse in prospect, incluzand cel putin situatia financiara verificata de un cenzor, la o data calendaristica precedand cu cel mult 90 de zile data expirarii autorizatiei initiale.
    In cazul unor conditii de piata general nefavorabile, Agentia Valorilor Mobiliare poate acorda, din oficiu, prelungiri pe termen scurt, nedepasind 90 de zile, conform prevederilor din reglementarile proprii.
    Orice autorizatie de a efectua o oferta publica de valori mobiliare va produce toate efectele daca, pe durata valabilitatii autorizatiei, se pastreaza exactitatea, caracterul real si continutul complet al informatiilor cuprinse in prospect, precum si daca nu se produc evenimentele ulterioare nefavorabile.
    Art. 19
    Agentia Valorilor Mobiliare poate suspenda efectuarea unei oferte publice autorizate daca:
    a) conditiile pietei nu permit un plasament normal al respectivelor valori mobiliare;
    b) oferta publica este efectuata fara respectarea prevederilor prezentei ordonante sau ale reglementarilor ori conditiilor specifice cuprinse in autorizatie.
    Agentia Valorilor Mobiliare poate anula autorizatia de efectuare a unei oferte publice daca:
    a) cauzele suspendarii prevazute la alin. 1 lit. b) nu au fost inlaturate in termen de 30 de zile de la data suspendarii sau daca, inlaturate fiind, reaparitia lor ar impune o alta suspendare;
    b) in opinia motivata a Agentiei Valorilor Mobiliare, evenimentele ulterioare implica aparitia unor modificari fundamentale ale elementelor pe baza carora a fost eliberata autorizatia;
    c) partile autorizate au informat Agentia Valorilor Mobiliare ca nu mai intentioneaza sa procedeze la oferta publica respectiva;
    d) intervin alte cauze pe care Agentia Valorilor Mobiliare le poate stabili prin reglementari proprii.
    In caz de retragere sau anulare a unei autorizatii de oferta publica, respectivii emitenti sau ofertanti, precum si societatile de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare, implicate, indiferent de obligatiile ce le revin si sanctiunile care le pot fi aplicate, dupa caz, se vor supune cerintelor, inclusiv celor de restituire a fondurilor primite, ce vor fi formulate in reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare.

    CAP. 4
    Intermedierea de valori mobiliare

    Art. 20
    Nici o persoana fizica sau juridica nu se va angaja in intermedierea de valori mobiliare fara sa fi obtinut o autorizatie prealabila din partea Agentiei Valorilor Mobiliare.
    Intermedierea de valori mobiliare, asa cum este definita la art. 2 lit. m) al prezentei ordonante, se va desfasura pe piete organizate, infiintate si functionand conform autorizarii si sub supravegherea Agentiei Valorilor Mobiliare.
    Intermedierea de valori mobiliare fara respectarea prevederilor din reglementarile cu privire la transparenta pietei si protectia investitorilor impotriva fraudelor este ilegala si nula de drept, atragand asupra partilor, precum si asupra intermediarilor implicati, sanctiunile prevazute de prezenta ordonanta.
    Art. 21
    Intermedierea de valori mobiliare este supusa autorizarii si, cu exceptiile prevazute la art. 3, cuprinde urmatoarele activitati:
    a) vanzarea si cumpararea de valori mobiliare reglementate de prezenta ordonanta, in calitate de intermediar, actionand pe baza de comision, ca agent in contul clientilor;
    b) vanzarea si cumpararea de valori mobiliare reglementate de prezenta ordonanta, in calitate de intermediar, actionand in cont propriu;
    c) garantarea plasamentului valorilor mobiliare reglementate de prezenta ordonanta cu ocazia ofertelor primare sau secundare;
    d) acceptarea, prelucrarea si transmiterea ordinelor clientilor, cu scopul executarii lor prin alti intermediari autorizati;
    e) detinerea de fonduri ale clientilor si/sau valori mobiliare, in scopul executarii ordinelor implicand respectivele valori mobiliare;
    f) administrarea conturilor de portofolii individuale de valori mobiliare ale clientilor;
    g) pastrarea de fonduri ale clientilor si/sau de valori mobiliare, in scopul si in cursul administrarii portofoliilor prevazute la lit. f) sau in alte scopuri autorizate in mod expres prin reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare;
    h) acordarea de credite pentru finantarea tranzactiilor clientilor, in limita unui plafon stabilit de Banca Nationala a Romaniei, cu avizul Agentiei Valorilor Mobiliare;
    i) alte activitati referitoare la intermedierea de valori mobiliare prevazute in reglementarile emise de catre Agentia Valorilor Mobiliare.
    Autorizatia acordata de Agentia Valorilor Mobiliare poate cuprinde una, mai multe sau toate activitatile mai sus mentionate.
    Art. 22
    Intermedierea de valori mobiliare reglementata de prezenta ordonanta va fi desfasurata exclusiv de catre intermediari legal autorizati de Agentia Valorilor Mobiliare.
    Societatile de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare isi vor desfasura activitatea prin intermediul persoanelor fizice care, fie ca angajati, fie ca reprezentanti exclusivi ai unei societati de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare actioneaza ca agenti de valori mobiliare ai acesteia. Aceste persoane fizice isi desfasoara activitatea sub numele si in contul societatii de la care au primit ordine de tranzactii si nu le este permisa angajarea in servicii de intermediere de valori mobiliare in nume sau in cont propriu.
    Agentia Valorilor Mobiliare va stabili situatiile de incompatibilitate si procedurile de autorizare a agentilor de valori mobiliare, precum si cauzele si consecintele suspendarii, retragerii sau anularii autorizatiilor.
    Societatile bancare si alte institutii de credit supuse supravegherii Bancii Nationale a Romaniei nu vor efectua activitati de intermediere de valori mobiliare, nici in contul lor, nici in conturile clientilor lor sau ale tertilor. Acestea vor putea infiinta, in conditiile prezentei ordonante, societati de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare care vor functiona sub supravegherea acestei autoritati publice.
    Agentia Valorilor Mobiliare poate autoriza persoane juridice legal constituite, cu sediile in strainatate, care sunt autorizate sa efectueze intermediere de valori mobiliare, atat in tara de rezidenta, cat si in alte tari, sa se angajeze in activitati specifice privind intermedierea de valori mobiliare in Romania.
    Orice exercitare neautorizata a vreunei activitati de intermediere de valori mobiliare, precum si orice folosire neautorizata a expresiilor intermediere de valori mobiliare, societate de intermediere de valori mobiliare, agent de valori mobiliare sau a oricarei expresii analoage ori similare va atrage raspunderea potrivit prezentei ordonante.
    Art. 23
    Autorizatia de a efectua intermediere de valori mobiliare este acordata de catre Agentia Valorilor Mobiliare numai in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) intermedierea de valori mobiliare va constitui activitatea exclusiva a oricarei societati de intermediere autorizate. Activitatile auxiliare si cele de alta natura legate de intermedierea operatiunilor cu valori mobiliare vor fi limitate la cadrul stabilit prin reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare;
    b) societatilor de intermediere li se va cere sa faca dovada, in momentul infiintarii lor, a unui capital subscris minim si integral varsat si sa mentina in continuare o valoare neta minima a capitalului care urmeaza sa fie stabilita prin reglementari de Agentia Valorilor Mobiliare dupa cum urmeaza:
    1. pentru societatile de intermediere autorizate sa efectueze activitatile enumerate la art. 21 lit. a), b), d), e), f) si g): suma specificata drept nivel de baza al capitalului;
    2. pentru societatile de intermediere autorizate sa efectueze activitatile enumerate la art. 21 lit. a), d) si e): jumatate din nivelul de baza al capitalului prevazut anterior;
    3. pentru toate celelalte societati de intermediere: de trei ori nivelul de baza al capitalului;
    c) societatile de intermediere vor respecta coeficientii de risc privitori la active, asa cum vor fi specificati in reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare;
    d) societatile de intermediere vor detine cel putin 75% din totalul activelor lor sub forma de active ale pietelor de valori mobiliare, astfel cum vor fi definite de reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare;
    e) nici o societate de intermediere sau actionarii sai semnificativi nu vor putea detine actiuni intr-o alta societate de intermediere. Membrii consiliului de administratie sau ai comitetului de directie, precum si agentii de valori mobiliare ai unei societati de intermediere pot detine actiuni intr-o alta societate de intermediere autorizata de Agentia Valorilor Mobiliare, numai cu conditia ca detinerile lor individuale si cumulate sa nu depaseasca 5% si, respectiv, 20% din capitalul subscris al unei astfel de societati de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare, precum si cu conditia sa nu fie alesi ca membri ai conducerii unei astfel de societati de intermediere;
    f) alte conditii stabilite de Agentia Valorilor Mobiliare.
    Ori de cate ori Agentia Valorilor Mobiliare autorizeaza alte activitati legate de intermedierea de valori mobiliare, conform art. 21 lit. i) al prezentei ordonante, ea va determina nivelul minim al capitalului pentru astfel de activitati, dupa caz.
    Art. 24
    Agentia Valorilor Mobiliare nu va acorda autorizatia pentru intermediere de valori mobiliare unei societati de intermediere, daca:
    a) societatea de intermediere este declarata in faliment;
    b) oricare dintre actionarii sai principali, membri ai consiliului de administratie, personalul de conducere sau agentii de valori mobiliare:
    1. se incadreaza in situatia de la lit. a) sau detine o astfel de pozitie intr-o societate comerciala care se incadreaza in prevederile de la lit. a);
    2. are antecedente penale;
    3. a fost sanctionat de Agentia Valorilor Mobiliare cu interzicerea exercitarii oricarei activitati profesionale reglementate de prezenta ordonanta, pentru perioada in care aceasta interdictie ramane in vigoare.
    Art. 25
    Agentia Valorilor Mobiliare va stabili norme de conduita adecvate pentru societatile de intermediere autorizate si pentru persoanele fizice care efectueaza tranzactii in numele acestora, in calitate de agenti de intermediere de valori mobiliare.
    Aceste norme obliga societatile de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare si pe agentii lor de valori mobiliare sa asigure executarea prioritara a ordinelor clientilor in cele mai bune conditii existente pe piata, sa nu concureze si sa nu manipuleze executarea ordinelor clientilor ori sa determine executarea acestor ordine in conditii de pret si cost mai putin avantajoase pentru client decat pentru intermediar sau pentru o persoana implicata.
    Societatilor de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare si agentilor lor de valori mobiliare le este interzis sa isi indeplineasca functiile si atributiile in situatie de conflict de interese intre client si intermediar.
    Disputele rezultate din situatii conflictuale sau din alte motive vor fi supuse arbitrajului, potrivit Codului de procedura civila.
    Art. 26
    Societatile de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare vor stabili proceduri uniforme de inregistrare a tranzactiilor, mecanisme de control intern, precum si sisteme de organizare administrativa si contabila, care sa permita, in orice moment, verificarea modului de respectare a reglementarilor Agentiei Valorilor Mobiliare privind supravegherea activitatilor lor. Reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare vor determina continutul si forma rapoartelor periodice.
    Societatile de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare mentionate la art. 23 lit. b) pct. 3 vor transmite la Agentia Valorilor Mobiliare situatiile lor financiare, cel putin o data pe luna, iar societatile de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare mentionate la art. 23 lit. b) pct. 1 si 2 cel putin o data pe trimestru. Agentia Valorilor Mobiliare poate stabili perioade de raportare mai scurte pentru scopuri specifice. Agentia Valorilor Mobiliare va elabora, dupa caz, norme specifice de inregistrare a tranzactiilor cu valori mobiliare ale societatilor de intermediere autorizate.
    Situatiile financiare anuale vor fi verificate si certificate de cenzori.
    Supravegherea se va efectua si prin inspectii periodice, la fata locului, dupa cum hotaraste Agentia Valorilor Mobiliare.
    Societatile de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare vor supune autorizarii prealabile a Agentiei Valorilor Mobiliare orice modificare in modul lor de organizare si functionare, orice reducere sau marire a capitalului lor, precum si emisiunea altor valori mobiliare, daca este permisa conform prevederilor art. 22, informand imediat Agentia Valorilor Mobiliare in cazul schimbarii conducerii sau modificarii semnificative a structurii proprietatii.
    Art. 27
    Societatile de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare isi vor desfasura activitatile astfel incat:
    a) sa nu afecteze in mod artificial raportul liber dintre cererea si oferta de valori mobiliare, fie prin inregistrarea de tranzactii fictive, fie prin oscilatii ale preturilor nebazate pe transfer efectiv si autentic de proprietate asupra respectivelor valori mobiliare;
    b) sa nu efectueze tranzactii si in contul lor inainte de a fi executat toate ordinele clientilor pentru valori mobiliare ale aceluiasi emitent;
    c) sa nu efectueze tranzactii pe baza unor informatii confidentiale;
    d) sa nu efectueze tranzactii care contravin celorlalte prevederi ale reglementarilor Agentiei Valorilor Mobiliare.
    Societatile de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare, care actioneaza ca agenti conform prevederilor art. 21 alin. 1 lit. a), nu vor percepe comisioane peste nivelurile stabilite de Agentia Valorilor Mobiliare.
    Agentia Valorilor Mobiliare poate prevedea comisioane liber-negociabile intr-un plafon maxim care nu va putea fi depasit de intermediarii de valori mobiliare.
    Impartirea comisioanelor intre mai multi intermediari va fi reglementata de Agentia Valorilor Mobiliare.
    Art. 28
    Agentia Valorilor Mobiliare va suspenda autorizatia acordata societatilor de intermediere si/sau agentilor lor de valori mobiliare, pentru o perioada cuprinsa intre 5 si 90 de zile, in caz de nerespectare a prevederilor prezentei ordonante sau ale reglementarilor Agentiei Valorilor Mobiliare, numai daca nu sunt intrunite conditiile pentru anularea autorizatiei sau pentru alte sanctiuni prevazute de prezenta ordonanta.
    Agentia Valorilor Mobiliare va anula autorizatia de a efectua fie activitati specifice, fie orice intermediere de valori mobiliare daca autorizatia a fost obtinuta pe baza unor informatii false sau care au indus in eroare.
    Agentia Valorilor Mobiliare va retrage autorizatia de a efectua fie activitati specifice, fie orice intermediere de valori mobiliare:
    a) daca evenimente ulterioare ar duce la o incompatibilitate in obtinerea unei autorizatii de a efectua intermediere de valori mobiliare;
    b) in masura in care, cauzele suspendarii nu au fost inlaturate in cadrul perioadei de suspendare sau, daca au fost inlaturate, reaparitia lor ar intruni conditiile pentru o alta suspendare;
    c) daca societatile de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare sau agentii lor de valori mobiliare au desfasurat activitati interzise prin art. 27 si care, in conformitate cu reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare, intrunesc conditiile pentru anularea autorizatiei;
    d) la cererea partilor interesate, cu conditia ca toate creantele fata de o astfel de societate de intermediere autorizata de Agentia Valorilor Mobiliare sa fi fost stinse;
    e) pentru alte cauze stabilite de Agentia Valorilor Mobiliare.
    Reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare vor cuprinde prevederi prin care, in cazul retragerii sau anularii autorizatiei de a efectua intermedierea de valori mobiliare, Agentia Valorilor Mobiliare poate interzice actionarilor principali, membrilor consiliului de administratie, personalului de conducere si agentilor de valori mobiliare ai respectivei societati sa se angajeze, fie temporar, fie pe o perioada nedefinita, in intermedierea de valori mobiliare sau in orice alta activitate supusa prevederilor prezentei ordonante si reglementarilor Agentiei Valorilor Mobiliare.
    Art. 29
    Societatile de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare, agentii lor de valori mobiliare si alte persoane angajate profesional in intermedierea de valori mobiliare pot infiinta asociatii profesionale avand drept obiectiv ridicarea standardelor profesionale ale intermedierii de valori mobiliare, stabilirea si impunerea unor reguli de conduita si etica profesionala, precum si organizarea si functionarea sistemelor de raportare si difuzare publica a informatiilor privind valorile mobiliare tranzactionate in afara burselor de valori.
    Agentia Valorilor Mobiliare va emite reglementari privind autorizarea infiintarii, contractul de asociere, precum si supravegherea asociatiilor autorizate.
    Art. 30
    In masura in care nu contravin prevederilor art. 20 din prezenta ordonanta, tranzactiile neintermediate de valori mobiliare vor fi permise si considerate legale daca:
    a) partile intr-o astfel de tranzactie sunt soti sau rude pana la gradul al treilea si/sau persoane juridice controlate de astfel de persoane, cu conditia ca activitatea respectivelor persoane juridice sa nu faca obiectul reglementarilor prezentei ordonante;
    b) nici una dintre partile intr-o tranzactie privata nu este, sau nu devine, ca rezultat al unei astfel de tranzactii, actionar semnificativ, in sensul art. 2 lit. d) al prezentei ordonante;
    c) tranzactiile private cu valori mobiliare ale oricarui emitent si care implica orice persoana fizica sau juridica nu vor depasi, intr-o perioada de 12 luni, un numar de valori mobiliare echivalent cu 1% din totalul respectivelor valori mobiliare existente in circulatie;
    d) orice tranzactie privata va fi inregistrata si notificata, de fiecare dintre parti, in termen de 3 zile lucratoare, la Agentia Valorilor Mobiliare.
    Tranzactiile private care implica societati de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare, actionarii lor semnificativi, membrii consiliului de administratie, personalul de conducere, agentii de valori mobiliare, precum si consilierii de plasament sau cenzorii sunt interzise.
    Agentia Valorilor Mobiliare va emite reglementari pentru desfasurarea tranzactiilor private mentionate in acest articol.

    CAP. 5
    Protectia investitorilor

    Art. 31
    Dezvoltarea pietei valorilor mobiliare va fi bazata pe aplicarea conceptului de piata informata. Acest concept presupune indeplinirea cerintei ca atat investitorii existenti, cat si cei potentiali sa aiba dreptul de acces la informatie certa, corecta, suficienta si facuta publica la momentul oportun, privind valorile mobiliare, emitentii lor si activitatea acestora pe piata.
    Agentia Valorilor Mobiliare va stabili reglementari adecvate pentru ca publicul sa aiba acces echitabil la informatiile mentionate mai sus si va impune respectarea acestor cerinte din partea emitentilor, intermediarilor si a altor participanti pe piata.
    Art. 32
    Publicitatea informatiilor initiale privind valorile mobiliare oferite public si respectivii lor emitenti va fi facuta catre investitorii potentiali si catre public, in general, prin publicarea si distribuirea unui prospect, in conformitate cu prevederile art. 14 al prezentei ordonante si ale reglementarilor emise de Agentia Valorilor Mobiliare.
    Art. 33
    Emitentii de actiuni sau de alte valori mobiliare oferite public, inregistrati la Sistemul de evidenta a valorilor mobiliare, vor distribui un raport anual investitorilor in valorile lor mobiliare prin publicare si prin alte mijloace adecvate, la o data anterioara datei anuntarii adunarii generale anuale a actionarilor.
    Raportul anual va cuprinde obligatoriu activitatile unui astfel de emitent, impreuna cu situatiile financiare, elaborate pe baza aplicarii principiilor de contabilitate general acceptate si certificate de cenzori.
    Continutul minim, precum si forma acestui raport anual vor fi stabilite de Agentia Valorilor Mobiliare.
    De asemenea, acesti emitenti au obligatia de a elabora, prezenta, distribui si publica rapoarte semestriale necertificate, in termen de 45 de zile de la data inchiderii semestrului.
    Elaborarea, prezentarea, distribuirea si publicarea unor rapoarte si situatii financiare trimestriale vor fi supuse reglementarilor emise de Agentia Valorilor Mobiliare.
    Art. 34
    Emitentii de actiuni sau de alte valori mobiliare oferite public, inregistrate la Sistemul de evidenta a valorilor mobiliare, vor fi obligati sa informeze de indata investitorii despre aparitia unor fapte materiale.
    In intelesul prezentei ordonante, fapta materiala inseamna aparitia oricarei imprejurari privind unul sau mai multi emitenti de valori mobiliare ori referitoare la una sau mai multe emisiuni sau tipuri de valori mobiliare care, fiind facute publice, ar putea exercita un efect material semnificativ asupra pretului ori asupra altui aspect al evolutiei de piata a respectivelor valori mobiliare.
    Agentia Valorilor Mobiliare va emite reglementari privind procedura ce trebuie adoptata pentru efectuarea unei asemenea informari.
    Daca o astfel de informare catre investitori nu poate fi facuta de indata, fara riscul unor consecinte semnificative nefavorabile pentru emitent, Agentia Valorilor Mobiliare va fi informata si va lua masurile necesare in scopul fie al mentinerii unei piete ordonate a respectivelor valori mobiliare, fie al suspendarii tranzactiilor acestora, pana cand o astfel de publicitate poate fi facuta.
    Art. 35
    Pana cand informarea la care se face referire in art. 34 nu a fost facuta catre investitori ea constituie informatie confidentiala.
    Art. 36
    In intelesul prezentei ordonante, orice persoana va fi considerata detinator de informatie confidentiala daca:
    a) are acces la astfel de informatii:
    1. ca membru al structurii de conducere sau supraveghere ori al oricarei entitati similare a emitentului;
    2. pe parcursul angajarii sale de catre emitent sau pe parcursul activitatii profesionale pentru emitent;
    3. ca investitor in valorile mobiliare ale emitentului;
    b) are acces la astfel de informatie datorita unei pozitii sau legaturi identice cu cele de la lit. a) cu o persoana juridica avand acces la astfel de informatii;
    c) a obtinut astfel de informatii de la oricare dintre persoanele mai sus mentionate sau pe orice alta cale.
    Art. 37
    Orice persoana care se afla in situatia de detinator de informatii confidentiale este obligata sa nu valorifice respectiva informatie in avantajul propriu sau al unor terti.
    In particular, o astfel de persoana se va abtine sa dobandeasca sau sa instraineze pentru beneficiul sau ori al unui tert, direct sau indirect, valori mobiliare ale unui emitent sau ale unor emitenti la care se refera o astfel de informatie si care sunt tranzactionate intr-un segment al pietei de valori mobiliare supravegheat de Agentia Valorilor Mobiliare.
    Totodata, persoana in cauza se va abtine de a face publica sau de a facilita publicitatea informatiei confidentiale catre terti sau de a influenta un tert sa desfasoare vreuna din activitatile interzise prin prevederile prezentului articol.
    Art. 38
    Agentia Valorilor Mobiliare va determina continutul si forma evidentei tranzactiilor la toate societatile de intermediere autorizate, precum si valorificarea rezultatelor acesteia, inclusiv prin informatie distribuita clar si la timp Agentiei Valorilor Mobiliare si investitorilor.
    Art. 39
    Orice persoana care, actionand direct sau indirect, individual sau impreuna si in legatura cu terti, dobandeste valori mobiliare aflate sub incidenta prevederilor prezentei ordonante - devenind, ca rezultat al unei astfel de dobandiri, detinatorul sau proprietarul unor actiuni cu drept de vot sau al unor valori mobiliare ce confera drepturi la astfel de actiuni care, in mod cumulat, reprezinta 5% sau mai mult din totalul drepturilor de vot ale respectivului emitent - va informa Agentia Valorilor Mobiliare in termen de 2 zile de la data efectuarii tranzactiei.
    Persoana fizica sau juridica va informa, de asemenea, Agentia Valorilor Mobiliare despre orice tranzactie de dobandire sau instrainare de valori mobiliare ale unui emitent, atat timp cat pozitia sa reprezinta 5% sau mai mult din drepturile de vot, precum si daca, drept rezultat al tranzactiei, o astfel de persoana fizica sau juridica inceteaza de a mai detine sau de a fi proprietar asupra a 5% din drepturile de vot ale emitentului.
    Agentia Valorilor Mobiliare va emite reglementarile necesare procedurii de urmarire si impunere a respectarii acestor cerinte de raportare si publicitate.
    Art. 40
    Orice persoana care, actionand individual sau impreuna si in legatura cu alte persoane, intentioneaza sa dobandeasca valori mobiliare aflate sub incidenta prezentei ordonante si care, impreuna cu cele deja detinute sau aflate in proprietate, daca acestea exista, i-ar conferi persoanei sau grupului de persoane actionand impreuna si in legatura o pozitie de control asupra respectivului emitent, va face o oferta publica pentru dobandirea acestor valori mobiliare.
    Orice persoana fizica sau juridica care intentioneaza sa dobandeasca valori mobiliare reglementate de prezenta ordonanta, care, impreuna cu cele deja detinute sau aflate in proprietate, daca acestea exista, i-ar conferi persoanei sau grupului de persoane actionand impreuna si in legatura o pozitie majoritara asupra respectivului emitent, va face o oferta publica pentru cumpararea tuturor actiunilor emise si aflate inca in circulatie ale respectivului emitent.
    Art. 41
    Orice persoana fizica sau juridica care intentioneaza sa dobandeasca valori mobiliare prin oferta publica, conform prevederilor art. 40, va solicita o autorizatie prealabila din partea Agentiei Valorilor Mobiliare.
    Agentia Valorilor Mobiliare va conditiona emiterea autorizatiei de existenta unor dovezi suficiente si garantii, in sensul ca ofertantul sau ofertantii vor acorda tratament egal tuturor actionarilor societatii emitente.
    Art. 42
    Agentia Valorilor Mobiliare va stabili criteriile ce trebuie respectate pentru autorizare si procedura de urmat in executarea cererilor de preluare.
    Agentia Valorilor Mobiliare va emite reglementari privind aria de cuprindere, continutul si forma de prezentare a informatiilor emitentului, precum si publicitatea conditiilor cererii de preluare, garantiile constituite de catre sau in contul ofertantului, dreptul la contraoferta, precum si prevederi privind executarea proportionala a excesului de oferta, insuccesul sau retragerea cererilor de preluare, conditiile specifice in care acestea au loc, precum si alte aspecte administrative.

    CAP. 6
    Consultanti de plasament

    Art. 43
    Orice persoana fizica sau juridica care are ca principal obiect de activitate prestarea de servicii de consultanta de plasament in valori mobiliare catre public, in general, sau acele persoane care, in mod obisnuit si cu caracter profesional, presteaza asemenea servicii fara a constitui obiectul lor principal de activitate, vor cere o autorizatie din partea Agentiei Valorilor Mobiliare. Dupa ce a obtinut o asemenea autorizatie, persoana va fi inregistrata la Agentia Valorilor Mobiliare.
    Agentia Valorilor Mobiliare va stabili conditiile si incompatibilitatile privind obtinerea autorizatiei.
    Art. 44
    Prestarea serviciilor de consultanta privind plasamentul in valori mobiliare va constitui activitatea exclusiva a consultantilor autorizati conform prevederilor prezentei ordonante, cu exceptia acelor activitati auxiliare si adiacente pe care Agentia Valorilor Mobiliare le poate autoriza.
    Activitatile autorizate de servicii de consultanta de plasament in valori mobiliare includ analiza valorilor mobiliare, servicii de selectare a portofoliului, servicii de evaluare, precum si activitatile de publicare.
    Aceste servicii exclud acceptarea, prelucrarea, executarea si decontarea ordinelor clientilor de a dobandi si instraina valori mobiliare, inclusiv detinerea de disponibilitati banesti sau valori mobiliare pentru contul clientilor lor.
    Art. 45
    Reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare privind serviciile de consultanta de plasament in valori mobiliare vor stabili reguli de conduita si vor defini nivelurile de calificare profesionala pentru prestarea unor astfel de servicii.
    Reglementarile vor mai contine prevederi pentru sanctiuni, incluzand suspendarea si anularea respectivei autorizatii, in caz de nerespectare a cerintelor prezentei ordonante, a celor din reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare ori a celor din regulile de conduita si integritate profesionala.
    Reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare vor stabili sisteme si proceduri pentru consultantii de plasament in ceea ce priveste raportarea, inspectia si supravegherea acestora.

    CAP. 7
    Sisteme de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare

    Art. 46
    Decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare, pastrarea in siguranta a valorilor mobiliare, transferul proprietatii asupra acestora si alte servicii de inregistrare si plata a valorilor mobiliare, precum si orice alte activitati in legatura cu acestea pot fi desfasurate de persoane juridice specializate.
    Infiintarea acestor persoane juridice va fi supusa autorizarii prealabile a Agentiei Valorilor Mobiliare. Contractele de societate, statutele si reglementarile lor interne, precum si orice modificari ulterioare aduse acestora necesita avizul prealabil al Agentiei Valorilor Mobiliare care poate, de asemenea, sa dispuna respectivei persoane juridice sa adopte amendamente ori de cate ori acest lucru se impune.
    Art. 47
    Societatile comerciale de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare vor fi infiintate ca societati comerciale pe actiuni.
    Capitalul minim subscris si cel minim varsat vor fi stabilite prin reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare.
    Agentia Valorilor Mobiliare poate stabili procentaje maxime ale detinerilor de actiuni la o societate de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare atat pentru fiecare detinator in parte, cat si pentru acelasi sector de activitate.
    Art. 48
    Societatile comerciale de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare vor adopta o structura de conducere care sa asigure independenta administrativa si operationala fata de eventualele interese concurente ale actionarilor societatilor respective.
    Art. 49
    Societatile comerciale de compensare si depozitare colectiva a valorilor mobiliare isi exercita operatiunile cu valorile mobiliare depozitate prin agenti de compensare si depozitare, conform aranjamentelor contractuale prevazute in reglementarile interne ale societatilor.
    Functiile unui agent de depozitare si compensare pot fi exercitate de catre societatile comerciale pe actiuni autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare, banci si alte institutii de credit reglementate de Legea nr. 33/1991, societati de asigurari, precum si de catre orice persoana juridica autorizata de catre Agentia Valorilor Mobiliare in acest scop.
    Art. 50
    Regulamentele interne si procedura operationala vor asigura nivelurile adecvate de confidentialitate si protectie a datelor din conturile investitorilor.
    Depozitele de valori mobiliare deschise in numele agentilor de depozitare si compensare trebuie sa fie detinute astfel incat sa se poata face distinctia de valori mobiliare detinute pentru contul agentului de depozitare si compensare si cele detinute in contul unor terti.
    Agentii de depozitare si compensare au obligatia de a mentine in permanenta subconturi individualizate de valori mobiliare detinute in contul clientilor lor. Identitatea si structura acestor conturi vor ramane strict confidentiale atat fata de societatea de compensare si depozitare, cat si fata de orice alta persoana, cu exceptia solicitarilor exprese formulate de autoritatile judecatoresti sau in cazul investigatiilor efectuate de Agentia Valorilor Mobiliare.

    CAP. 8
    Raspunderea juridica

    Art. 51
    Agentia Valorilor Mobiliare, prin persoanele imputernicite in acest scop, poate aplica urmatoarele sanctiuni contraventionale:
    a) avertismentul scris;
    b) avertismentul publicat;
    c) amenda;
    d) interzicerea temporara sau definitiva a angajarii persoanelor fizice sau juridice in activitati aflate sub incidenta prezentei ordonante ori a reglementarilor emise in aplicarea acesteia;
    e) suspendarea autorizatiei;
    f) anularea autorizatiei.
    In caz de savarsire repetata a unor contraventii identice, va fi aplicata sanctiunea urmatoare ca asprime din cele mai sus enumerate. Daca o asemenea sanctiune corespunde celor mentionate la lit. d)-f) de mai sus, pot fi aplicate, suplimentar, si amenzi. In mod alternativ, in caz de repetare a contraventiei, Agentia Valorilor Mobiliare va avea dreptul sa aplice amenzi, fie la un nivel de doua ori mai mare decat al celei aplicate pentru fapta initiala, fie la nivelul maxim aplicabil in conformitate cu limitele stabilite in art. 53 alin. 2 lit. a)-d).
    Art. 52
    Aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta ordonanta persoanelor juridice nu impiedica Agentia Valorilor Mobiliare sa impuna sanctiuni identice sau altele, specifice, pentru aceeasi fapta persoanelor fizice care, ca membri ai consiliului de administratie, reprezentanti legali, persoane exercitand de jure sau de facto functii de conducere, specialisti in intermedierea de valori mobiliare sau in alte activitati reglementate de prezenta ordonanta, se fac responsabile pentru respectiva fapta sau care, avand obligatia si posibilitatea sa previna savarsirea ei, nu au facut-o.
    In plus fata de sanctiunile contraventionale prevazute de prezenta ordonanta, persoanele fizice mai sus mentionate vor raspunde solidar pentru pagube.
    Art. 53
    Pot fi sanctionate cu avertisment scris sau publicat, dupa cum hotaraste Agentia Valorilor Mobiliare, faptele datorate neglijentei, care au cauzat pagube materiale semnificative sau de alta natura persoanelor fizice sau juridice aflate sub incidenta prezentei ordonante ori publicului, in general, si care nu fac obiectul aplicarii obligatorii a sanctiunilor specificate mai jos.
    Se aplica amenzi dupa cum urmeaza:
    a) o suma cuprinsa intre 0,1-1% din capitalul varsat, in functie de gravitatea sau marimea pagubelor cauzate de fapte ilegale;
    b) o suma cuprinsa intre 0,1-1% din capitalul varsat pentru fiecare zi de depasire a termenelor de inaintare, publicitate sau distribuire a informatiilor ori a documentelor, in cazul nerespectarii acestor termene;
    c) o suma cuprinsa intre 1-3% din capitalul varsat, in cazul intocmirii si inaintarii unor situatii financiare ori al altor raportari sau publicitati false, incomplete, incorecte;
    d) in cazul incalcarii prevederilor legale sau ale reglementarilor privind uzul de informatii confidentiale ori a celor referitoare la cererile de preluare, intr-o suma echivalenta cu:
    - 50-100% din valoarea tranzactiei, sau
    - 100-200% din profiturile obtinute ca rezultat al unei asemenea tranzactii, aplicandu-se ca amenda suma cea mai mare.
    Sanctiunile constand in interzicerea temporara sau definitiva a angajarii persoanelor fizice sau juridice in activitati aflate sub incidenta prezentei ordonante ori a reglementarilor emise in aplicarea acesteia, exercitarii functiei sau activitatilor reglementate de prezenta ordonanta ori a reglementarilor emise de Agentia Valorilor Mobiliare pot fi aplicate pentru perioade de timp limitate.
    Sanctiunile constand in suspendarea autorizatiilor vor fi aplicate pentru perioade cuprinse intre 5-90 de zile.
    Autorizatia va fi anulata ca urmare a faptelor care au cauzat sau care ar fi putut cauza pagube materiale grave ori de alta natura persoanelor fizice sau juridice sau a exercitarii activitatilor reglementate de prezenta ordonanta, ori publicului, in general. Autorizatia va fi anulata in caz de reaparitie a faptelor sanctionate cu suspendare pe perioade maxime, conform prevederilor prezentei ordonante.
    Sanctiunea anularii autorizatiei atrage interdictia ca persoanele fizice raspunzatoare pentru respectiva fapta sa exercite activitati reglementate de prezenta ordonanta pentru o perioada de 5 ani sau pe termen nedefinit, dupa cum hotaraste Agentia Valorilor Mobiliare.
    Art. 54
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale si conditiilor in care au fost savarsite, nu sunt infractiuni:
    a) nerespectarea normelor emise de Agentia Valorilor Mobiliare in aplicarea prezentei ordonante;
    b) nerespectarea prevederilor referitoare la modalitatile de efectuare a ofertei publice prevazute de art. 12 alin. 3 si art. 13;
    c) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. 3 referitoare la modul de efectuare a publicitatii cu privire la oferta publica;
    d) perceperea de comisioane pentru activitatile reglementate de prezenta ordonanta in alte conditii decat cele prevazute de reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare;
    e) tinerea evidentelor de catre societatile de intermediere autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare in alte conditii decat cele prevazute de prezenta ordonanta;
    f) nerespectarea obligatiilor de verificare si certificare a situatiilor financiare, conform art. 26.
    g) desfasurarea fara autorizatie a oricaror activitati pentru care prezenta ordonanta prevede obligatia obtinerii unei autorizatii din partea Agentiei Valorilor Mobiliare.
    Art. 55
    In cazul contraventiilor prevazute la articolul precedent se poate aplica oricare din sanctiunile prevazute la art. 51.
    In cazul sanctionarii cu amenda, aceasta se va incadra, in cazul persoanelor juridice, in limitele prevazute la art. 53 alin. 2 lit. a), iar in cazul persoanelor fizice, amenda nu va putea depasi 1.000.000 lei.
    Art. 56
    In cazul amenzilor aplicate in baza prezentei ordonante nu se aplica prevederile art. 25 si 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 9
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 57
    In termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Agentia Valorilor Mobiliare va elabora si va supune spre aprobare Guvernului reglementarile necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 58
    Agentia Valorilor Mobiliare este autorizata sa actualizeze si sa supuna spre aprobare Guvernului toate nivelurile minime sau maxime ale sumelor exprimate in moneda nationala, incluzand, dar fara a se limita la aceasta, capitalul minim necesar, garantiile si amenzile in corelare fie cu dezvoltarea pietei valorilor mobiliare, fie cu evolutia conditiilor generale predominante in economie.
    Noile niveluri ale capitalului minim necesar se vor aplica tuturor autorizatiilor ce urmeaza a fi eliberate, incepand de la data ultimei actualizari operate de Agentia Valorilor Mobiliare. Cei care desfasoara activitati in baza unor autorizatii emise anterior actualizarii vor beneficia de o perioada de gratie de cel mult 6 luni.
    Art. 59
    Elaborarea, prezentarea si publicarea situatiilor financiare in concordanta cu principiile de contabilitate si supunerea lor cenzorilor, pe baza standardelor uniforme de control, vor fi obligatorii pentru toti emitentii de valori mobiliare care fac obiectul prezentei ordonante si pentru toate celelalte persoane juridice supuse supravegherii sau controlului Agentiei Valorilor Mobiliare. Situatiile financiare astfel elaborate se prezinta si se publica anual sau la alte termene intermediare, de indata ce respectivele principii si standarde au fost oficial adoptate de catre autoritatea de reglementare in domeniul contabilitatii si aplicarea lor obligatorie a fost stabilita de catre Agentia Valorilor Mobiliare pe aria de reglementare si supraveghere ce ii este atribuita de prezenta ordonanta.
    Art. 60
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 552/1992 privind circulatia titlurilor de valoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 258 din 15 octombrie 1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

               PRIM-MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului pentru
                       Coordonare, Strategie si
                       Reforma Economica,
                       Misu Negritoiu

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin GeorgescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 18/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 18 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu