E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Ordonanţa 109 1999 modifica articolul 17 din actul Legea 146 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 109 1999 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 22 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 109 1999 abrogă articolul 2 din actul Ordonanţa 22 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 109 1999 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 22 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 109 1999 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 22 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 109 1999 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 22 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 109 1999 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 22 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 109 1999 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 22 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 109 1999 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 22 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 109 1999 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 22 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 109 1999 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 22 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 109 1999 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 22 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 109 1999 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 22 1992
Articolul 1 din actul Ordonanţa 109 1999 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 22 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 109 din 30 august 1999

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 423 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 1 lit. K pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobata prin Legea nr. 114/1992, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Ocrotirea sanatatii in Romania este finantata din urmatoarele surse:
    a) bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate, conform legii;
    b) bugetul de stat si bugetele locale, in conditiile legii;
    c) bugetul Fondului special pentru sanatate, care de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se va numi Fondul special pentru sanatate publica;
    d) veniturile proprii ale unitatilor sanitare finantate in regim extrabugetar."
    2. Articolul 2 se abroga.
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Fondul special pentru sanatate publica se gestioneaza de catre Ministerul Sanatatii si se constituie din urmatoarele surse:
    a) taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii;
    b) cota de 25% din amenzile aplicate pentru exercitarea inspectiei sanitare de stat;
    c) valorificarea bunurilor din dotarea unitatilor sanitare;
    d) venituri din activitati proprii ale unitatilor finantate de la bugetul de stat."
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Taxele prevazute la art. 3 lit. a) se suporta de catre:
    a) persoanele juridice care realizeaza incasari din actiuni publicitare la produsele din tutun, tigari si bauturi alcoolice, in cota de 12% din valoarea acestor incasari;
    b) persoanele juridice care realizeaza venituri din vanzarile de produse din tutun, tigari si bauturi alcoolice, in cota de 2% din sumele realizate din vanzarea produselor respective, dupa deducerea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata, datorate bugetului de stat."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Constituie sursa a Fondului special pentru sanatate publica cota de 25% din amenzile aplicate si incasate de persoanele imputernicite de Ministerul Sanatatii pentru exercitarea inspectiei sanitare de stat, conform legii.
    (2) Sumele incasate de unitatile sanitare din valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor aflate in dotare se fac venituri la Fondul special pentru sanatate publica."
    6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Veniturile proprii ale institutiilor sanitare publice, finantate integral de la bugetul de stat, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta."
    7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Sumele datorate potrivit prevederilor art. 4 se vireaza lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare, la Fondul special pentru sanatate publica.
    (2) Pentru nevirarea la termenele stabilite a taxelor datorate potrivit prevederilor prezentei ordonante se percep majorari de intarziere in cuantumurile stabilite pentru impozitele si taxele datorate bugetului de stat. Majorarile de intarziere se fac venit la Fondul special pentru sanatate publica.
    (3) Pentru neplata la termen a obligatiilor ce revin persoanelor juridice si fizice prevazute in prezenta ordonanta, Ministerul Sanatatii va proceda la executare silita, potrivit prevederilor legale."
    8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Contributiile restante datorate de persoanele fizice si juridice la Fondul special pentru sanatate publica, precum si majorarile de intarziere calculate potrivit legii, se vor vira in contul Fondului special pentru sanatate publica, pe seama directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, la trezoreriile teritoriale respective.
    (2) Directiile de sanatate publica teritoriale vor vira contributiile prevazute la alin. (1) la Ministerul Sanatatii, in bugetul Fondului special pentru sanatate publica, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la incasarea lor."
    9. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Veniturile realizate potrivit prevederilor art. 4 se utilizeaza pentru finantarea programelor nationale de sanatate si pentru alte cheltuieli prevazute de lege."
    10. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Disponibilitatile Fondului special pentru sanatate publica ramase la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza in conditiile legii."
    11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Pentru prestatiile prevazute in anexa, care se efectueaza contra cost, tarifele se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii."
    12. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Controlul asupra modului de aplicare a prevederilor prezentei ordonante se efectueaza de catre Ministerul Sanatatii prin organele proprii sau prin imputerniciti, precum si de alte organe de control abilitate prin lege."
    13. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Ministerul Sanatatii este autorizat sa elaboreze norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante, cu avizul Ministerului Finantelor."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Art. 3
    Art. 17 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                            VENITURILE PROPRII
ale institutiilor sanitare publice, finantate integral de la bugetul de stat

    Veniturile din activitatea unitatilor sanitare finantate integral de la bugetul de stat se constituie din sumele realizate din:
    1. consultatii, tratamente, investigatii si alte servicii medicale acordate conform legii;
    2. prestatii medico-sanitare pentru regii autonome, societati comerciale, institutii publice ori alte persoane juridice sau fizice, potrivit reglementarilor in vigoare;
    3. examenele medicale si psihologice pentru obtinerea de certificate medicale, cu exceptia certificatelor pentru incapacitate temporara de munca si a celor solicitate de categoriile de persoane scutite de la plata acestor examene, prevazute prin reglementarile legale speciale;
    4. contributia lunara a parintilor sau a tutorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese;
    5. taxa pentru examene si concursuri organizate de unitatile sanitare sau unitatile cu retea proprie;
    6. inchirieri si concesionari, conform prevederilor legale;
    7. taxe pentru examenele medico-legale, conform legii;
    8. activitatea colectivelor de cercetare din sistemul de sanatate publica;
    9. contravaloarea sangelui si a produselor labile si stabile din sange si plasma, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii, livrate de catre centrele de transfuzii de sange judetene si al municipiului Bucuresti;
    10. consultanta si asistenta tehnica in domeniul sanitar;
    11. eliberarea de autorizatii, avize si alte acte oficiale, conform legii, pentru persoanele fizice;
    12. valorificarea bunurilor aflate in dotare catre persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 109/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 109 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu