E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 10 2004 abrogat de Legea 85 2014
Ordonanţa 10 2004 completat de Ordonanţa 12 2012
Ordonanţa 10 2004 modificat de Ordonanţa 12 2012
Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 76 2012
Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 207 2011
Ordonanţa 10 2004 modificat de Ordonanţa 13 2011
Ordonanţa 10 2004 modificat de OUG 37 2010
Ordonanţa 10 2004 completat de OUG 37 2010
Articolul 57 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 60 din actul Ordonanţa 10 2004 abrogat de Legea 278 2004
Articolul 61 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 62 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 63 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 64 din actul Ordonanţa 10 2004 articole noi... Legea 278 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 7 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 9 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 10 din actul Ordonanţa 10 2004 abrogat de Legea 278 2004
Articolul 11 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 14 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 15 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 16 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 17 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 18 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 19 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 20 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 21 din actul Ordonanţa 10 2004 abrogat de Legea 278 2004
Articolul 22 din actul Ordonanţa 10 2004 abrogat de Legea 278 2004
Articolul 23 din actul Ordonanţa 10 2004 abrogat de Legea 278 2004
Articolul 56 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 2 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 24 din actul Ordonanţa 10 2004 abrogat de Legea 278 2004
Articolul 25 din actul Ordonanţa 10 2004 abrogat de Legea 278 2004
Articolul 26 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 28 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 34 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 35 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 36 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 37 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 38 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 39 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 41 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 43 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 44 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 45 din actul Ordonanţa 10 2004 abrogat de Legea 278 2004
Articolul 46 din actul Ordonanţa 10 2004 abrogat de Legea 278 2004
Articolul 2 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 47 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 48 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 49 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 50 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 51 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 53 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 55 din actul Ordonanţa 10 2004 completat de Legea 278 2004
Ordonanţa 10 2004 aprobat de Legea 278 2004
Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Articolul 2 din actul Ordonanţa 10 2004 modificat de Legea 278 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 10 din 22 ianuarie 2004

privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din 30 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    TITLUL I
    Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, reglementata prin prezenta ordonanta, se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul in strainatate.
    (2) Cooperativelor de credit li se aplica prevederile prezentei ordonante in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002.
    Art. 2
    (1) In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) administrator - persoana ori organismul desemnat de autoritatile administrative sau judiciare a carui sarcina este de a administra masurile de reorganizare;
    b) lichidator - persoana ori organismul desemnat de autoritatile administrative sau judiciare a carui sarcina este de a administra procedurile de lichidare;
    c) autoritati administrative sau judiciare - autoritatile stabilite conform legii nationale, care decid cu privire la luarea masurilor de reorganizare sau de incepere a procedurilor de lichidare;
    d) procedura reorganizarii - masurile adoptate de autoritatile administrative sau judiciare, destinate sa mentina ori sa restabileasca situatia financiara a unei institutii de credit si care ar putea afecta drepturile preexistente ale unor terti, inclusiv masurile care implica posibilitatea unei suspendari a platilor, a unei suspendari a masurilor de executare sau a unei reduceri a creantelor; persoanele care sunt implicate in activitatea interna a institutiilor de credit, administratorii si actionarii nu sunt considerati terti;
    e) procedura falimentului - procedura colectiva initiata si controlata de autoritatile administrative sau judiciare, cu scopul de a realiza activele unei institutii de credit sub supravegherea acestor autoritati, inclusiv in cazul in care procedura se inchide printr-un concordat sau alta masura similara;
    f) instrumente financiare - valori mobiliare, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv, instrumente ale pietei monetare, contracte futures, inclusiv contracte care implica plata unor diferente in numerar, contracte forward pe rata dobanzii, swap-uri pe rata dobanzii, cursul de schimb si actiuni, optiuni pe orice instrument financiar prevazut in aceste categorii, inclusiv contracte care implica plata unor diferente in numerar, precum si optiuni pe cursul de schimb, rata dobanzii si instrumente financiare derivate pe marfuri si orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata;
    g) piete reglementate - reprezinta piata instrumentelor financiare reglementate si supravegheate si care: functioneaza regulat, este caracterizata de faptul ca reglementarile emise sau supuse aprobarii definesc conditiile de functionare, de acces pe piata, conditii ce guverneaza listarea instrumentelor financiare si conditiile ce trebuie indeplinite de un instrument financiar inainte de a fi tranzactionat pe piata si respecta cerintele de raportare si transparenta stabilite de reglementari in vederea asigurarii protectiei investitorilor;
    h) insolventa - reprezinta acea stare a institutiei de credit aflate in una dintre urmatoarele situatii:
    1. incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti;
    2. scaderea sub 2% a indicatorului de solvabilitate a institutiei de credit;
    3. retragerea autorizatiei de functionare a institutiei de credit, in conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a imposibilitatii de redresare financiara a unei institutii de credit aflate in administrare speciala;
    i) contract de compensare bilaterala - oricare dintre urmatoarele:
    1. orice contract sau clauza cuprinsa intr-un contract incheiat intre institutia de credit debitoare si orice alta entitate, inclusiv persoane fizice, avand ca obiect operatiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pietele reglementate, pietele asimilate sau prin pietele la buna intelegere, prin care se stipuleaza compensarea unor obligatii de plata sau obligatii de a face, prezente sau viitoare, decurgand din sau avand legatura cu unul sau mai multe astfel de contracte, inclusiv orice garantie accesorie ori avand legatura cu acestea; sau
    2. orice contract sau clauza, de natura celor prevazute la pct. 1, prin care se stipuleaza compensarea unor obligatii de plata sau obligatii de a face, prezente sau viitoare, decurgand din unul sau mai multe contracte de compensare bilaterala, inclusiv orice garantie accesorie ori avand legatura cu acestea, in temeiul carora compensarea bilaterala contractuala se poate realiza prin una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati:
    a) stingerea si/sau devansarea scadentei oricarei obligatii de plata sau obligatii de a face decurgand din unul sau mai multe contracte din categoria celor prevazute mai sus;
    b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valori de lichidare ori valori de inlocuire a oricarei obligatii care a fost stinsa sau a carei scadenta a fost devansata potrivit prevederilor lit. a);
    c) conversia intr-o singura moneda a oricarei valori calculate potrivit prevederilor lit. b);
    d) compensarea, pana la obtinerea unei sume nete, a oricaror valori calculate potrivit prevederilor lit. b), asa cum au fost convertite potrivit prevederilor lit. c).
    (2) Termenii: institutie de credit, stat membru, stat membru de origine, stat membru gazda, sucursala si autoritate competenta au intelesul prevazut in Legea nr. 58/1998.

    CAP. 2
    Participantii la procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit

    Art. 3
    (1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti, judecatorul-sindic, administratorul special, administratorul, lichidatorul.
    (2) Procedurile prevazute de prezenta ordonanta, cu exceptia recursului, sunt de competenta exclusiva a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul social al institutiei de credit debitoare, astfel cum acesta figureaza in registrul comertului, si sunt exercitate de tribunal si un judecator-sindic.
    (3) Judecatorul-sindic este nominalizat, in fiecare caz, de presedintele tribunalului dintre judecatorii desemnati ca judecatori-sindici, in temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Principalele atributii ale tribunalului, potrivit prezentei ordonante, sunt:
    a) darea hotararii de deschidere a procedurii;
    b) judecarea contestatiei institutiei de credit debitoare impotriva cererii introductive formulate de Banca Nationala a Romaniei sau de creditori, pentru deschiderea procedurii;
    c) desemnarea, prin hotarare, a judecatorului-sindic, a administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atributiilor acestora si, daca este cazul, inlocuirea lor;
    d) judecarea actiunilor introduse de judecatorul-sindic ori de comitetul creditorilor pentru anularea unor constituiri de garantii sau a unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare hotararii de deschidere a procedurii;
    e) judecarea contestatiilor formulate de institutia de credit debitoare sau de creditori impotriva masurilor luate de judecatorul-sindic, administratorul special, administrator si de lichidator;
    f) confirmarea planului de reorganizare dupa votarea lui de catre creditori;
    g) confirmarea planului de distribuire a sumelor obtinute din lichidare;
    h) autentificarea actelor juridice incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesara forma autentica;
    i) aprobarea modalitatii de lichidare si confirmarea tranzactiilor de cumparare de active si asumare de pasive;
    j) stabilirea raspunderii civile a organelor de conducere, a cenzorilor si a personalului de executie sau cu atributie de control din institutia de credit ajunsa in stare de insolventa;
    k) darea hotararii de inchidere a procedurii.
    (5) Hotararile tribunalului sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate cu recurs in conditiile legii.
    Art. 4
    (1) Pentru hotararile date de tribunal in baza prevederilor art. 3, curtea de apel va fi instanta de recurs.
    (2) Recursul va fi judecat in termen de 15 zile de la inregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea partilor urmand sa fie facuta, in conditiile art. 86 - 94 din Codul de procedura civila, in cazul Bancii Nationale a Romaniei, Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, administratorului special, administratorului sau lichidatorului, si prin publicitate in doua ziare de difuzare nationala, in cazul celorlalte parti.
    (3) Prin derogare de la art. 300 alin. 2 si 3 din Codul de procedura civila, hotararile tribunalului nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs. Instanta de recurs va putea suspenda urmatoarele hotarari:
    a) hotararea de respingere a contestatiei institutiei de credit debitoare, facuta in conditiile art. 16 alin. (2);
    b) incheierea prin care se decide intrarea in faliment, pronuntata in conditiile art. 26 alin. (1);
    c) hotararea prin care se solutioneaza obiectiunile la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare, pronuntata in conditiile art. 107 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    Potrivit prezentei ordonante, principalele atributii ale judecatorului-sindic sunt:
    a) controlul asupra activitatii administratorului special, administratorului sau lichidatorului;
    b) stabilirea programului sedintelor adunarilor creditorilor ori de cate ori considera necesar si prezidarea sedintelor;
    c) avizarea planului de reorganizare, anterior supunerii acestuia spre aprobarea creditorilor, si remiterea planului aprobat tribunalului, in vederea confirmarii;
    d) avizarea planului de distribuire a sumelor obtinute din lichidare si supunerea acestuia tribunalului, spre confirmare;
    e) luarea masurilor care se impun din analiza rapoartelor prezentate de lichidator si solutionarea obiectiilor la acestea, inclusiv avizarea modalitatii de lichidare si a tranzactiilor de cumparare de active si asumare de pasive;
    f) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de institutia de credit debitoare in dauna drepturilor creditorilor in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
    g) introducerea de actiuni pentru anularea constituirilor de garantii sau transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de institutia de credit debitoare in dauna intereselor creditorilor, prin:
    1. acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar, derulate conform prevederilor legale;
    2. operatiuni comerciale in care prestatia institutiei de credit debitoare o depaseste vadit pe cea primita, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
    3. acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor partilor implicate in aceasta de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile;
    4. acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al institutiei de credit debitoare este mai mica decat valoarea actului de transfer;
    5. constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;
    6. plati anticipate ale datoriilor efectuate in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulterioara deschiderii procedurii;
    7. acte incheiate cu persoane aflate in relatii speciale cu institutia de credit debitoare, in anul anterior deschiderii procedurii; persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit debitoare sunt cele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata;
    h) admiterea planului de lichidare a unor bunuri din averea institutiei de credit debitoare pana la acoperirea pasivului;
    i) sesizarea tribunalului cu orice problema care ar impune o solutionare de catre acesta, in conformitate cu atributiile conferite prin prezenta ordonanta;
    j) efectuarea oricaror acte de procedura cerute de prezenta ordonanta.
    Art. 6
    (1) In indeplinirea atributiilor lor, care implica aplicarea unor reglementari bancare, tribunalul, judecatorul-sindic, administratorul special, administratorul si lichidatorul pot cere si punctul de vedere al Bancii Nationale a Romaniei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere bancara.
    (2) Prevederile cap. II sectiunea a 3-a "Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor" din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica in mod corespunzator si procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, cu exceptia art. 13^1 alin. (6) si art. 16 alin. (2).
    (3) Comitetul creditorilor poate introduce actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial facute de institutia de credit debitoare in dauna creditorilor atunci cand astfel de actiuni nu au fost introduse de judecatorul-sindic.
    (4) Prevederile cap. II sectiunea a 3^1 -a "Adunarea generala a asociatilor/actionarilor. Comitetul asociatilor/actionarilor" din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica in mod corespunzator si procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit.
    Art. 7
    (1) In cursul derularii planului de reorganizare judiciara, la cererea comitetului creditorilor formulata in cazurile si in conditiile prevazute la art. 16 din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a judecatorului-sindic sau a Bancii Nationale a Romaniei, tribunalul poate ridica organelor de conducere ale institutiei de credit debitoare dreptul de a reprezenta institutia de credit, de a administra bunurile institutiei respective si de a dispune de acestea; in acest caz, tribunalul va desemna administratorul, ii va preciza atributiile si ii va stabili remuneratia.
    (2) Prin hotararea judecatoreasca privind deschiderea procedurii falimentului, tribunalul ridica administratorilor institutiei de credit debitoare dreptul de a reprezenta institutia de credit, de a administra bunurile institutiei respective, de a dispune de ele, va desemna lichidatorul, va preciza atributiile acestuia si ii va stabili remuneratia. Prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare, aprobata prin Legea nr. 505/2002, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar va putea fi desemnat lichidator.
    (3) Tribunalul ridica drepturile tuturor organelor de conducere - adunarea generala, membrii consiliului de administratie, conducerea executiva - in situatia in care Banca Nationala a Romaniei cere intrarea directa in faliment a institutiei de credit.
    (4) Prevederile Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la remuneratia administratorului si lichidatorului, se aplica in mod corespunzator.
    Art. 8
    Institutia de credit debitoare si oricare dintre creditori pot face contestatie impotriva masurilor luate de judecatorul-sindic, administratorul special, administrator si de lichidator, in cazurile expres prevazute de lege. O astfel de contestatie va trebui sa fie inregistrata in termen de 5 zile de la data la care masura a fost luata, iar solutionarea acesteia se va face in maximum 15 zile de la data inregistrarii contestatiei. Daca socoteste necesar, tribunalul va tine o sedinta, cu citarea autorului contestatiei, a institutiei de credit debitoare, a creditorilor si a Bancii Nationale a Romaniei, cu participarea judecatorului-sindic.
    Art. 9
    (1) In orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice, tribunalul poate inlocui judecatorul-sindic, administratorul special, administratorul sau lichidatorul, prin incheiere irevocabila, data in Camera de consiliu; pentru aceasta tribunalul va putea solicita punctul de vedere al Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) Pe data stabilirii atributiilor noului judecator-sindic/administrator special/administrator/lichidator de catre tribunal vor inceta atributiile celui numit anterior. Judecatorul-sindic nou-numit va prelua activitatea de la judecatorul-sindic inlocuit, sub controlul tribunalului. Administratorul special/administratorul/lichidatorul nou-numit va prelua activitatea de la administratorul special/administratorul/lichidatorul inlocuit, sub controlul judecatorului-sindic.
    (3) Atributiile administratorului special sunt cele stipulate la art. 81 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 200 si 201 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, iar ale administratorului sunt cele prevazute la art. 18 din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor de la lit. d) si e).
    (4) Institutia de credit debitoare pentru care a fost desemnat administratorul special sau administratorul este supusa reglementarilor generale in domeniu ale Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 10
    Potrivit prezentei ordonante, principalele atributii ale lichidatorului sunt:
    a) in momentul primirii hotararii judecatoresti privind deschiderea procedurii falimentului va deschide la o banca, care functioneaza pe teritoriul Romaniei, selectata in cel mult 10 zile, prin licitatie in raport de criterii de eficienta in vederea apararii intereselor creditorilor, inclusiv din punctul de vedere al dezvoltarii retelei teritoriale, doua conturi, unul in lei si altul in valuta, cu mentiunea "cont tip institutie de credit in faliment", cu drept exclusiv de dispozitie in interesul procedurii falimentului. In conturile tip institutie de credit in faliment vor fi virate de catre lichidator sumele existente in conturi la alte institutii financiar-bancare. Lichidatorul va comunica imediat Bancii Nationale a Romaniei denumirea bancii comerciale si conturile deschise la aceasta, dupa care Banca Nationala a Romaniei va transfera imediat in aceste conturi disponibilitatile aflate in evidentele sale ale institutiei de credit. Operatiunile institutiei de credit in faliment se vor desfasura in continuare prin aceste conturi;
    b) inventarierea bunurilor institutiei de credit debitoare si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor, aplicarea sigiliilor la deschiderea procedurii falimentului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) examinarea activitatii institutiei de credit debitoare in raport cu situatia de fapt, intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la starea de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si supunerea acestui raport judecatorului-sindic spre aprobare, in termen de cel mult 30 de zile de la deschiderea procedurii falimentului; la cererea lichidatorului, judecatorul-sindic va putea prelungi aceasta perioada, pentru motive temeinice, prin incheiere irevocabila;
    d) angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar in vederea lichidarii si conducerea activitatii acestuia, angajarea putandu-se face si din cadrul personalului existent al institutiei de credit debitoare;
    e) conducerea activitatii institutiei de credit debitoare, respectiv efectuarea de operatiuni in interesul procedurii falimentului, inclusiv reesalonari de credite si stabiliri de noi rate ale dobanzilor aferente activelor institutiei de credit debitoare, cu conditia ca orice nou nivel al ratei dobanzilor sa nu fie mai mic decat nivelul ultimei dobanzi de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, precum si participari la piata valutara interbancara, luarea tuturor masurilor, cum ar fi redimensionarea personalului angajat in scopul reducerii permanente a cheltuielilor de functionare si lichidare;
    f) mentinerea, rezilierea sau denuntarea unor contracte incheiate de institutia de credit debitoare, precum si incheierea de noi contracte in interesul procedurii falimentului;
    g) examinarea creantelor asupra institutiei de credit debitoare si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea; nu sunt supuse examinarii creantele bugetare, in cazul carora se vor observa dispozitiile legale speciale;
    h) primirea sumelor in lei si in valuta pe seama institutiei de credit debitoare si consemnarea acestora, in termen de 24 de ore, in noile conturi ale institutiei de credit debitoare;
    i) luarea masurilor corespunzatoare privind conturile in valuta ale institutiei de credit debitoare, deschise la institutii de credit corespondente, prin:
    1. notificarea corespondentilor asupra declararii in stare de faliment a institutiei de credit debitoare, precum si asupra blocarii disponibilitatilor din conturile respective in valuta;
    2. transferarea ulterioara, in termenul cel mai scurt, a disponibilitatilor in noul cont deschis in valuta la banca comerciala, ce se dezvolta pe analitice - pentru fiecare valuta; sumele aflate in contul in valuta vor fi convertite in lei si transferate in contul deschis in lei;
    3. efectuarea de plati pentru operatiunile in curs ale institutiei de credit debitoare, precum si administrarea eficienta a disponibilitatilor;
    j) urmarirea incasarii creantelor din averea institutiei de credit debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de aceasta inainte de deschiderea procedurii;
    k) lichidarea bunurilor si drepturilor din averea institutiei de credit debitoare - ansamblul procedeelor, masurilor si tehnicilor pentru realizarea activelor institutiei de credit in faliment, cu respectarea principiului costului minim presupus, respectiv al valorificarii optime a acestora, in scopul achitarii datoriilor catre creditori prin:
    1. tranzactii privind cumpararea de active si asumarea de pasive, prin care o institutie de credit cu o situatie financiara buna achizitioneaza, partial sau total, activele institutiei de credit debitoare si isi asuma, partial sau total, pasivele acesteia, incluzand totalitatea depozitelor garantate. Tranzactiile privind cumpararea de active si asumarea de pasive pot fi efectuate la vedere sau la termen cu optiune. Pentru tranzactiile prevazute la acest alineat, lichidatorul poate sa perceapa de la institutia de credit achizitoare o prima negociata, in functie de calitatea activelor cumparate si pasivelor asumate, platibila la momentul transferului proprietatii, precum si o prima pentru exercitarea optiunii, in functie de termenul optiunii, platibila la momentul negocierii. Dupa cumparare, pentru activele care fac obiectul unor operatiuni frauduloase pentru care se probeaza ca au la baza fraude sau ca provin din furturi de instrumente financiare, partile pot modifica tranzactia initiala, urmand ca institutia de credit achizitoare sa primeasca de la lichidator, in contravaloare, alte active ori sume de bani;
    2. vanzarea de bunuri, cum ar fi cladiri, terenuri, valori mobiliare, operatiuni de lichidare ce se realizeaza cu respectarea prevederilor sectiunii a 6-a "Falimentul" a cap. III din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    3. alte tehnici de realizare a activelor, cum ar fi cesiuni de creanta ori novatii, realizate in interesul procedurii falimentului la o valoare negociata;
    l) intocmirea unui raport lunar asupra evolutiei procedurii falimentului, respectiv asupra stadiului indeplinirii atributiilor de catre lichidator, pe care il va prezenta judecatorului-sindic, spre aprobare; un astfel de raport va include informatii referitoare la valoarea totala a creantelor asupra institutiei de credit debitoare si la valoarea totala a activelor acesteia care au fost valorificate, la sumele obtinute din lichidarea si incasarea de creante, la planul de distribuire intre creditori;
    m) intocmirea bilantului final de lichidare; daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorul este obligat sa intocmeasca situatiile financiare anuale si sa le depuna la organele si la termenele prevazute de lege;
    n) sesizarea judecatorului-sindic despre orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
    o) incheierea oricarui document in numele institutiei de credit debitoare, initierea si coordonarea, in numele acesteia, a oricarei actiuni sau proceduri legale;
    p) efectuarea oricaror acte de procedura cerute de lege.

    CAP. 3
    Procedura

    SECTIUNEA 1
    Deschiderea procedurii. Efectele deschiderii procedurii

    Art. 11
    Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului se deschide pe baza unei cereri introduse de catre institutia de credit debitoare sau de creditorii acesteia ori de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 12
    (1) Institutia de credit debitoare aflata in stare de insolventa, astfel cum aceasta este definita la art. 2 alin. (1) lit. h) pct. 1 sau/si 2, este obligata sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supusa prevederilor prezentei ordonante, in termen de maximum 30 de zile de la data intervenirii/crearii starii de insolventa.
    (2) Prevederile pct. 1 "Cererea debitorului" al sectiunii 1 din cap. III "Procedura" din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator institutiei de credit debitoare.
    Art. 13
    (1) Orice creditor care are o creanta certa, lichida si exigibila poate introduce la tribunal o cerere, in conditiile prevazute la art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva unei institutii de credit debitoare care nu a onorat integral o astfel de creanta pe o perioada de cel putin 30 de zile lucratoare de la scadenta, in cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, inclusiv in cazul cooperativelor de credit afiliate la acestea, respectiv pe o perioada de cel putin 7 zile lucratoare de la scadenta, in cazul celorlalte institutii de credit.
    (2) Creditorul nu va putea introduce cererea fara sa faca dovada ca, in prealabil, ca urmare a introducerii unei actiuni de executare silita asupra contului institutiei de credit debitoare, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de tert poprit, a comunicat ca institutia de credit respectiva nu detine disponibilitatile necesare pentru onorarea platilor respective.
    Art. 14
    (1) Banca Nationala a Romaniei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere bancara, va introduce cerere pentru deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului impotriva institutiei de credit aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. h).
    (2) Banca Nationala a Romaniei va cere intrarea imediata in faliment a institutiei de credit debitoare aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. h) pct. 2 sau/si 3.
    (3) Cererea Bancii Nationale a Romaniei va trebui sa fie insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei institutiei de credit respective;
    b) dovada numirii administratorului special, in cazul in care institutia de credit debitoare nu se afla in procedura de administrare speciala inaintea introducerii cererii;
    c) orice alte documente necesare justificarii actului de sesizare a tribunalului.
    Art. 15
    (1) In urma inregistrarii cererii, introdusa conform art. 12, 13 si 14, tribunalul va notifica imediat despre aceasta partilor mentionate la aceste articole.
    (2) Banca Nationala a Romaniei va desemna un administrator special si ii va stabili remuneratia la data primirii notificarii mentionate la alin. (1), in situatia in care institutia de credit nu se afla in procedura de administrare speciala la acea data. Administratorul special va avea atributiile prevazute la art. 9 alin. (3).
    (3) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta ordonanta, inclusiv remuneratia, vor fi suportate din averea institutiei de credit debitoare.
    (4) In lipsa disponibilitatilor in conturile prevazute la art. 10 lit. a), se vor utiliza disponibilitati din fondul de lichidare prevazut de Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 16
    (1) La primul termen de judecata, tribunalul va analiza cererea si, in situatia in care institutia de credit debitoare nu contesta starea de insolventa in cazul cererilor introduse de partile prevazute la art. 13 si 14, va da hotararea privind deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului.
    (2) Contestatia impotriva cererii de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului se poate face in termen de 5 zile de la data comunicarii cu privire la depunerea acestei cereri.
    (3) Tribunalul se va pronunta asupra contestatiei in termen de 10 zile de la inregistrarea contestatiei.
    (4) In cazul in care cererea de deschidere a procedurii, formulata de Banca Nationala a Romaniei, cuprinde si propunerea de intrare imediata in faliment a institutiei de credit debitoare, aceasta va putea contesta, in termen de 15 zile de la data comunicarii cererii, sub sanctiunea decaderii, atat starea de insolventa, cat si propunerea de intrare imediata in faliment. In acest caz, tribunalul se va pronunta asupra ambelor capete de cerere prin aceeasi hotarare.
    (5) In urma pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului si, dupa caz, de intrare in faliment, ca urmare a cererii introduse conform art. 12, 13 si 14 si a desemnarii administratorului special sau a lichidatorului, tribunalul va comunica aceasta partilor prevazute la articolele mentionate, administratorului special sau lichidatorului si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, precum si oficiului registrului comertului la care institutia de credit debitoare este inregistrata, pentru efectuarea mentiunii "institutie de credit in insolventa", respectiv "institutie de credit in faliment". Comunicarea va fi facuta publica in doua ziare de difuzare nationala. In situatia in care institutia de credit are deschise sucursale in alte tari, Banca Nationala a Romaniei va comunica de indata despre deschiderea procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului autoritatii de supraveghere bancara din tara gazda a sucursalei respective, in conformitate cu prevederile legale.
    (6) De la data deschiderii procedurii, toate actele institutiei de credit debitoare vor purta, dupa caz, una dintre mentiunile prevazute la alin. (5).
    Art. 17
    (1) De la data deschiderii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra institutiei de credit debitoare sau bunurilor sale, daca legea nu prevede altfel.
    (2) Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a actiunilor prevazute la alin. (1). Termenele vor reincepe sa curga dupa 30 de zile de la inchiderea procedurii.
    (3) Actiunile introduse de lichidator in aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante sunt scutite de taxe de timbru.
    (4) Data deschiderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului reprezinta data la care depozitele devin indisponibile.
    (5) In afara cazurilor prevazute de lege sau a celor autorizate de tribunal, toate actele, operatiunile si platile efectuate de institutia de credit debitoare ulterior deschiderii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului sunt nule.
    (6) De la data la care depozitele devin indisponibile, deponentii sunt indreptatiti sa primeasca, in conditiile legii, compensatiile aferente depozitelor garantate. De la aceeasi data Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar se subroga in toate drepturile deponentilor garantati, proportional cu cuantumul reprezentand valoarea garantata a depozitelor.
    Art. 18
    Nici o dobanda, penalitate de orice fel ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor asupra institutiei de credit debitoare de la data deschiderii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului.
    Art. 19
    (1) Dupa ce s-a dispus deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului potrivit art. 16 alin. (1), este interzis, sub sanctiunea nulitatii, persoanelor care au detinut functii de conducere, precum si actionarilor semnificativi ai institutiei de credit debitoare sa instraineze fara acordul judecatorului-sindic actiunile sau, dupa caz, partile sociale detinute la institutia de credit debitoare.
    (2) Judecatorul-sindic va dispune indisponibilizarea actiunilor, respectiv a partilor sociale, potrivit prevederilor alin. (1), in registrele speciale de evidenta sau in conturile inregistrate electronic.
    Art. 20
    Salariatii institutiei de credit aflate in procedura reorganizarii judiciare si a falimentului vor desemna doua persoane care sa ii reprezinte in cursul procedurii pentru recuperarea creantelor reprezentand salariile si alte drepturi banesti.

    SECTIUNEA a 2-a
    Planul de reorganizare. Reorganizarea institutiilor de credit

    Art. 21
    (1) Prevederile cap. III sectiunea a 4-a "Planul" din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si procedurii reorganizarii judiciare a institutiilor de credit, cu exceptia art. 60 alin. (3).
    (2) Executarea planului de reorganizare a unei institutii de credit nu va putea depasi un an de la data confirmarii acestuia.
    Art. 22
    O copie a planului propus va fi transmisa si Bancii Nationale a Romaniei, care va fi citata la sedinta convocata de judecatorul-sindic, potrivit dispozitiilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare. Tribunalul va putea solicita opinia Bancii Nationale a Romaniei cu privire la sansele obiective de realizare a planului propus.
    Art. 23
    Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui plan, in conditiile art. 59 din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, a expirat, judecatorul-sindic constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 77 alin. (1) din legea mentionata si va sesiza tribunalul in vederea deschiderii de indata a procedurii falimentului.
    Art. 24
    (1) Prevederile cap. III sectiunea a 5-a "Reorganizarea" din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si procedurii reorganizarii judiciare a institutiilor de credit.
    (2) Banca Nationala a Romaniei va putea solicita tribunalului intrarea in faliment a institutiei de credit debitoare in cazul situatiei prevazute la art. 73 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 25
    Toate rapoartele pe care administratorul special, administratorul sau lichidatorul este obligat sa le intocmeasca in conformitate cu prevederile legii vor fi transmise in mod obligatoriu si Bancii Nationale a Romaniei.

    SECTIUNEA a 3-a
    Falimentul institutiilor de credit debitoare. Tranzactii privind cumpararea de active si asumarea de pasive

    Art. 26
    (1) Tribunalul va decide prin incheiere intrarea in faliment a institutiei de credit debitoare:
    a) in cazurile prevazute la art. 77 din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare;
    b) in cazul prevazut la art. 16 alin. (4).
    (2) Prevederile cap. III sectiunea a 6-a "Falimentul" din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, se vor aplica in mod corespunzator si procedurii falimentului institutiilor de credit, cu exceptia art. 100 alin. (2), in ceea ce priveste inceperea lichidarii dupa afisarea tabelului de creante, si a art. 108, in ceea ce priveste ordinea de plata a creantelor creditorilor asupra institutiei de credit in faliment.
    Art. 27
    Dupa darea hotararii judecatoresti privind deschiderea procedurii falimentului unei institutii de credit, lichidatorul intocmeste raportul prevazut la art. 10 lit. c), care trebuie sa includa, intre altele, si propuneri privind modalitatea de lichidare prevazuta la art. 10 lit. k) pct. 1.
    Art. 28
    Dupa avizarea de catre judecatorul-sindic si aprobarea de catre tribunal a modalitatii de lichidare prevazute la art. 10 lit. k) pct. 1, lichidatorul organizeaza imediat, in situatia in care modalitatea de lichidare aprobata prevede, negocierea privind tranzactia de cumparare de active si asumare de pasive; in acest scop, lichidatorul organizeaza o sedinta de informare cu toate institutiile de credit considerate de acesta eligibile in vederea prezentarii conditiilor si termenilor negocierii. Prealabil sedintei de informare, lichidatorul semneaza cu toate institutiile de credit prezente la sedinta un acord de confidentialitate, prin care acestea se angajeaza sa pastreze, in conditiile legii, secretul profesional cu privire la informatiile din cererea de oferta referitoare la institutia de credit aflata in stare de faliment ce urmeaza a face obiectul negocierii.
    Art. 29
    In functie de interesul manifestat de institutiile de credit participante la sedinta, lichidatorul redacteaza o cerere de oferta privind cumpararea de active si asumarea de pasive, care cuprinde, in principal, urmatoarele elemente:
    a) categoriile de active si pasive ce urmeaza a face obiectul tranzactiei si volumul acestora, incadrate in functie de gradul de lichiditate si exigibilitate;
    b) valoarea de lichidare pentru fiecare categorie de active;
    c) prima ce poate fi stabilita de catre lichidator si care va fi platita de institutiile de credit ofertante si care se stabileste in functie de mai multe elemente, intre care calitatea activelor si pasivelor, celeritatea operatiunii;
    d) termenul de inaintare catre lichidator a ofertelor institutiilor de credit respective.
    Art. 30
    Lichidatorul transmite, in regim de confidentialitate, cererea de oferta privind cumpararea de active si asumarea de pasive institutiilor de credit ofertante, stabilite de acesta, participante la sedinta de informare si care si-au manifestat interesul pentru o astfel de tranzactie.
    Art. 31
    In cadrul termenului pentru primirea ofertelor prevazut in cererea de oferta, care nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice, institutiile de credit ofertante transmit lichidatorului, in plic inchis, ofertele privind tranzactiile propuse de cumparare de active si asumare de pasive.
    Art. 32
    In cel mai scurt timp, lichidatorul analizeaza ofertele primite si alege, pe principiul costului minim presupus, oferta institutiei/institutiilor de credit ofertante cu care urmeaza sa se incheie conventia de cumparare de active si asumare de pasive.
    Art. 33
    In functie de calitatea activelor institutiei de credit aflate in stare de faliment, institutiile de credit achizitoare pot sa isi asume diferentiat, conform legii, pasivele, respectiv numai depozitele garantate ori depozitele in totalitate, atat garantate, cat si negarantate, ajungandu-se pana la preluarea in intregime a institutiei de credit declarate in stare de faliment.
    Art. 34
    In cazul in care nu se primesc oferte in termenul stabilit in cererea de oferta ori ofertele primite nu se incadreaza in cerintele de fezabilitate ale unei astfel de tranzactii sau daca tribunalul nu aproba tranzactia, lichidarea urmeaza a se efectua prin celelalte metode prevazute in prezenta ordonanta, iar lichidatorul, altul decat Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, va comunica de indata despre aceasta Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, care va trece neintarziat la plata compensatiilor, in conformitate cu prevederile legii.
    Art. 35
    In situatia in care tranzactia privind cumpararea de active si asumarea de pasive este aprobata de catre tribunal, acesta va stabili si remuneratia lichidatorului.
    Art. 36
    Prevederile art. 17 alin. (4^3) si (4^4) din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile administratorului special, administratorului si lichidatorului, cu exceptia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar atunci cand acesta detine una dintre aceste calitati.
    Art. 37
    (1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea institutiei de credit debitoare, grevate, in favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel, vor fi distribuite in urmatoarea ordine:
    a) taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestora, precum si plata remuneratiei administratorului special, administratorului sau lichidatorului;
    b) creantele creditorilor garantati, cuprinzand tot capitalul, dobanzile, majorarile si penalitatile de orice fel, precum si cheltuielile.
    (2) In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri vor fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate, creditorii vor avea pentru diferenta creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare, potrivit naturii lor prevazute la art. 18. Daca dupa plata sumelor prevazute la alin. (1) rezulta o diferenta in plus, aceasta va fi depusa, prin grija lichidatorului, in contul averii institutiei de credit debitoare.
    (3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice distribuire de suma, facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunului supus garantiei sale, daca aceasta este necesar pentru a impiedica un astfel de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantiei sale ar fi fost vandut anterior distribuirii.
    Art. 38
    Creantele vor fi platite in lei, in cazul falimentului, in urmatoarea ordine:
    1. taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea institutiei de credit debitoare, precum si plata remuneratiei persoanelor angajate in conditiile legii, inclusiv a administratorului special, a administratorului sau a lichidatorului, dupa caz;
    2. creantele rezultand din activitatea debitorului dupa deschiderea procedurii;
    3. creantele izvorate din raporturi de munca pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;
    4. creantele bugetare, creantele Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, precum si creantele Bancii Nationale a Romaniei decurgand din credite acordate de aceasta institutiei de credit;
    5. creantele decurgand din operatiuni de trezorerie, din operatiuni interbancare, din operatiuni cu clientela, din operatiuni cu titluri, din alte operatiuni bancare, precum si din cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, din chirii, precum si alte creante chirografare;
    6. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta: a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social; b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit;
    7. creantele actionarilor institutiei de credit in faliment, respectiv creantele membrilor cooperatori ai cooperativelor de credit afiliate casei centrale a cooperativelor de credit in faliment, derivand din dreptul rezidual al calitatii lor, in conformitate cu prevederile legale si statutare.

    CAP. 4
    Raspunderea organelor de conducere, a cenzorilor si a personalului de executie sau cu atributii de control din institutia de credit ajunsa in stare de insolventa

    Art. 39
    (1) Tribunalul poate dispune ca o parte din pasivul institutiei de credit ajunse in stare de insolventa sa fie suportata de catre membrii organelor de conducere, cenzori, auditori financiari, personalul de executie si/sau cu atributii de control care au detinut functiile respective in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, daca au contribuit la ajungerea acesteia in stare de insolventa prin una dintre urmatoarele fapte:
    a) au folosit bunurile sau creditele institutiei in folosul propriu;
    b) au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea institutiei de credit;
    c) au dispus in interesul personal continuarea unei activitati care ducea in mod vadit institutia de credit la incetarea de plati;
    d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea;
    e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul institutiei de credit ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia;
    f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura institutiei de credit fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;
    g) au acordat credite cu incalcarea cerintelor prudentiale aprobate prin normele in vigoare, precum si cu nerespectarea normelor interne in vigoare;
    h) in luna precedenta deschiderii procedurii au platit sau au dispus sa se plateasca, cu preferinta, unui creditor in dauna celorlalti creditori;
    i) au intocmit situatii financiare, alte situatii contabile ori raportari cu nerespectarea prevederilor legale;
    j) in cadrul actiunilor interne de verificare nu au identificat si nu au sesizat, prin nerespectarea atributiilor de serviciu, faptele care au condus la fraude si gestiune defectuoasa a patrimoniului.
    (2) Aplicarea dispozitiilor alin. (1) nu inlatura aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infractiune.
    Art. 40
    Sumele platite potrivit art. 39 alin. (1) vor intra in averea institutiei de credit debitoare si vor fi destinate platii datoriilor.
    Art. 41
    In vederea luarii masurilor prevazute la art. 39 alin. (1), tribunalul poate fi sesizat de catre judecatorul-sindic, administratorul special, administrator, lichidator sau de catre oricare dintre creditori, de Banca Nationala a Romaniei ori se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, si va putea dispune masuri asiguratorii.
    Art. 42
    Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. 39 alin. (1) se efectueaza potrivit prevederilor Codului de procedura civila, cu exceptia cazurilor in care legea speciala dispune altfel.
    Art. 43
    (1) Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului va fi inchisa dupa cum urmeaza:
    a) procedura reorganizarii judiciare prin continuarea activitatii sau prin lichidare pe baza de plan va fi inchisa de catre tribunal, la solicitarea judecatorului-sindic, printr-o hotarare de inchidere, in urma indeplinirii tuturor obligatiilor de plata asumate in planul confirmat. Daca o procedura se deschide ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi inchisa in conformitate cu prevederile lit. b);
    b) procedura falimentului a fost inchisa de catre tribunal, la solicitarea judecatorului-sindic, printr-o hotarare de inchidere, atunci cand tribunalul a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea institutiei de credit in faliment au fost distribuite si fondurile nereclamate de catre cei indreptatiti in termen de 90 de zile de la data raportului final au fost consemnate de catre lichidator la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau au fost depuse la o alta institutie de credit, iar extrasul de cont va fi depus la tribunal. Hotararea va fi comunicata in scris sau prin presa in cel putin doua ziare de difuzare nationala tuturor partilor implicate conform prevederilor Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) Dupa intrarea in faliment a institutiei de credit debitoare, lichidatorul va depune spre pastrare la directia arhivelor nationale judeteana sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti documentele institutiei de credit debitoare, arhivate conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. In termen de 60 de zile lucratoare de la pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii falimentului, lichidatorul va depune la directia arhivelor nationale judeteana sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti restul de documente ale institutiei de credit debitoare.
    Art. 44
    In orice stadiu al procedurii, tribunalul va putea pronunta o sentinta de inchidere a procedurii daca se constata ca nu exista active in averea institutiei de credit debitoare ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele creditoare.
    Art. 45
    Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza, in masura compatibilitatii, cu cele ale Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele ale Codului de procedura civila.

    TITLUL II
    Reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei institutiilor de credit

    CAP. 1
    Domeniul de aplicare

    Art. 46
    Prezentul titlu cuprinde:
    a) norme pentru determinarea legii aplicabile procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, care privesc institutiile de credit, persoane juridice romane, inclusiv sucursalele acestora cu sediul in strainatate, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine, aflate in stare de insolventa;
    b) norme privind conditiile in care autoritatile implicate se informeaza si se consulta reciproc cu privire la masurile de reorganizare si la procedurile de lichidare ale institutiilor de credit.

    CAP. 2
    Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor acestora stabilite in alte state membre

    SECTIUNEA 1
    Competenta si legea aplicabila

    Art. 47
    (1) Instanta competenta determinata conform legii romane este singura autoritate imputernicita sa decida aplicarea unei proceduri a reorganizarii judiciare si a falimentului cu privire la o institutie de credit, persoana juridica romana, inclusiv la sucursalele acesteia stabilite in alte state membre.
    (2) Instanta competenta va informa de indata, prin intermediul Bancii Nationale a Romaniei, autoritatile competente din statele membre gazda asupra deciziei de a deschide o procedura a reorganizarii judiciare si a falimentului, inclusiv asupra efectelor practice pe care o astfel de procedura le poate avea. Daca nu este posibila informarea inainte de adoptarea deciziei, aceasta va fi facuta imediat dupa aceea.
    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu aduc atingere prevederilor referitoare la exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor instantei.
    Art. 48
    (1) Deschiderea unei proceduri a reorganizarii judiciare si a falimentului cu privire la o institutie de credit autorizata in Romania, inclusiv cu privire la sucursalele acesteia stabilite in alte state membre, este guvernata de legea romana in ceea ce priveste:
    1. regimul si aplicarea procedurii reorganizarii judiciare;
    2. regimul si aplicarea procedurii falimentului, in special cu privire la:
    a) bunurile care fac obiectul procedurii falimentului si regimul bunurilor dobandite de institutia de credit dupa deschiderea procedurii;
    b) atributiile institutiei de credit si ale lichidatorului;
    c) conditiile in care poate fi invocata compensarea legala;
    d) efectele procedurii falimentului asupra contractelor in derulare in care este parte institutia de credit;
    e) efectele procedurii falimentului asupra procedurilor individuale de executare silita promovate de creditori, cu exceptia proceselor aflate pe rolul instantelor din alte state membre, caz in care se aplica dispozitiile alin. (2);
    f) creantele care trebuie sa fie declarate asupra institutiei de credit si regimul creantelor care iau nastere dupa deschiderea procedurii falimentului;
    g) regulile privind declararea, verificarea si admiterea creantelor;
    h) regulile privind distribuirea veniturilor obtinute din realizarea activelor, ordinea de prioritate a achitarii creantelor si drepturile creditorilor care au obtinut o plata partiala dupa deschiderea procedurii falimentului in temeiul unui drept real sau prin invocarea compensarii legale;
    i) conditiile si efectele inchiderii procedurii falimentului;
    j) drepturile creditorilor dupa inchiderea procedurii falimentului;
    k) cine suporta costurile si cheltuielile aferente procedurii falimentului;
    l) regulile privind nulitatea, anularea sau inopozabilitatea actelor juridice care prejudiciaza drepturile tuturor creditorilor.
    (2) Fac exceptie de la dispozitiile alin. (1):
    a) actele juridice, drepturile si procedurile prevazute la art. 37 - 40, 42, 43 si 45 - 47 din Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei, caz in care se vor aplica, in mod corespunzator, dispozitiile legii respective;
    b) exercitarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra unor instrumente financiare a caror existenta ori transmitere este supusa inregistrarii intr-un registru, intr-un cont sau intr-un sistem centralizat de depozitare, tinut ori localizat intr-un stat membru, care va fi guvernata de legea statului membru respectiv;
    c) contractele de report si contractele care stau la baza tranzactiilor desfasurate pe o piata reglementata, care vor fi guvernate de legea aplicabila contractelor respective;
    d) compensarea contractuala, caz in care se aplica legea care guverneaza contractele respective.

    SECTIUNEA a 2-a
    Publicarea hotararii de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului si desemnarea administratorilor sau lichidatorilor

    Art. 49
    (1) Instanta competenta va lua de indata masurile necesare pentru publicarea unui extras din hotararea de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si in doua ziare de difuzare nationala din fiecare stat membru gazda.
    (2) Continutul extrasului din hotararea care face obiectul publicarii va trebui sa mentioneze, in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statelor membre in cauza, obiectul si temeiul juridic al hotararii adoptate. Continutul extrasului va trebui sa mentioneze clar termenul de introducere a recursului, inclusiv data la care expira acest termen, precum si adresa instantei competente.
    (3) Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului se aplica indiferent de efectuarea publicitatii prevazute la alin. (1) si produce efecte depline asupra creditorilor.
    Art. 50
    (1) Instanta competenta are dreptul de a solicita inregistrarea in registrul imobiliar, in registrul comertului si in orice alt registru public tinut in celelalte state membre a hotararii de deschidere a unei proceduri de reorganizare judiciara sau de faliment fata de o institutie de credit.
    (2) Instanta competenta va lua masurile necesare pentru a asigura inregistrarea ori de cate ori aceasta este obligatorie, conform legii statului membru respectiv.
    (3) Cheltuielile de inregistrare vor fi considerate cheltuieli ale procedurii.
    Art. 51
    (1) Administratorul sau, dupa caz, lichidatorul desemnat conform legii va putea actiona, fara alta formalitate, pe teritoriul statelor membre gazda in baza unei copii certificate de pe hotararea instantei competente care l-a numit sau in baza unui certificat, emise de aceasta.
    (2) Administratorul sau, dupa caz, lichidatorul va putea exercita pe teritoriul statelor membre gazda toate competentele care ii revin potrivit legii romane. El va putea sa numeasca alte persoane care sa il sprijine sau sa il reprezinte in derularea procedurii pe teritoriul acestor state, in special in scopul de a surmonta dificultatile intampinate eventual de creditorii din aceste state.
    (3) In exercitarea competentelor sale lichidatorul va respecta legislatia statului membru pe teritoriul caruia actioneaza, in special cu privire la procedurile de valorificare a activelor si la furnizarea de informatii angajatilor institutiei de credit din statul membru respectiv. Competentele nu pot include utilizarea fortei sau dreptul de a solutiona litigii ori dispute.
    Art. 52
    (1) Persoana care executa o obligatie intr-un stat in beneficiul unei institutii de credit fara personalitate juridica supuse unei proceduri de insolventa deschise intr-un alt stat, in loc sa o execute in beneficiul lichidatorului desemnat in cadrul acelei proceduri, este liberata daca nu a avut cunostinta de deschiderea procedurii.
    (2) Persoana care executa obligatia respectiva anterior indeplinirii masurilor de publicitate prevazute la art. 49 este prezumata, pana la proba contrarie, ca nu a avut cunostinta de deschiderea procedurii de insolventa; executarea obligatiei ulterior indeplinirii masurilor de publicitate prezuma, pana la proba contrarie, ca persoana a avut cunostinta de deschiderea procedurii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Informarea si drepturile creditorilor

    Art. 53
    (1) Dupa deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului unei institutii de credit, persoana juridica romana, avand sucursale deschise in alte state membre, autoritatea administrativa sau judecatoreasca ori administratorul sau lichidatorul, dupa caz, ii va informa de indata si in mod individual pe creditorii cunoscuti care au resedinta obisnuita, domiciliul ori sediul social in celelalte state membre.
    (2) Informarea sub forma unei notificari scrise trebuie sa se refere, in special, la termenele limita, sanctiunile prevazute pentru nerespectarea acestor termene si cerintele legale pentru luarea in considerare a creantelor de catre instanta competenta sa inregistreze cererile de admitere a acestora sau observatii in legatura cu aceste creante, precum si cu celelalte masuri ori proceduri prevazute. Notificarea va indica si daca creantele preferentiale sau cele pentru care au fost constituite garantii reale sunt sau nu sunt supuse verificarii.
    Art. 54
    (1) Orice creditor al institutiei de credit debitoare, avand domiciliul/resedinta sau, dupa caz, sediul social intr-un alt stat membru decat Romania, inclusiv autoritatile publice, au dreptul sa isi declare creantele sau sa formuleze observatii scrise in legatura cu creantele lor asupra institutiei de credit, care vor fi adresate lichidatorului. Declaratia de creante sau, dupa caz, observatiile formulate pot fi inaintate in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale acelui stat membru, dar trebuie sa poarte mentiunea in limba romana: "Declaratie de creante" sau, dupa caz, "Observatii privind creantele".
    (2) Creantele creditorilor avand domiciliul/resedinta sau, dupa caz, sediul social in afara teritoriului Romaniei vor fi tratate in acelasi mod si vor avea acelasi rang de preferinta ca si creantele de aceeasi natura ale creditorilor avand domiciliul/resedinta sau, dupa caz, sediul social pe teritoriul Romaniei.
    (3) Creditorii care isi exercita dreptul prevazut la alin. (1) vor transmite copii de pe actele care atesta creantele lor, daca exista, si vor indica natura creantei, data la care aceasta a luat nastere si valoarea acesteia, daca exista privilegii, garantii reale si alte asemenea drepturi in legatura cu creantele respective si care sunt creantele garantate astfel.
    (4) La solicitarea lichidatorului, creditorii trebuie sa furnizeze si traducerea in limba romana a "Declaratiei de creante" sau, dupa caz, a "Observatiilor privind creantele" si a documentelor prezentate.
    (5) Lichidatorul va asigura informarea periodica a creditorilor, in modalitatea considerata corespunzatoare, in special cu privire la progresele inregistrate in valorificarea activelor institutiei de credit debitoare.

    CAP. 3
    Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului aplicabila sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre

    Art. 55
    Autoritatile administrative sau judiciare ale statului membru de origine sunt singurele imputernicite sa decida cu privire la aplicarea uneia sau mai multor masuri de reorganizare ori deschiderea unei proceduri de lichidare cu privire la o institutie de credit, inclusiv in sucursalele acesteia stabilite in alte state membre. Legea statului membru de origine se va aplica in conformitate cu dispozitiile art. 48 alin. (1). Dispozitiile art. 48 alin. (2) se vor aplica si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre.
    Art. 56
    (1) Daca asupra unei institutii de credit dintr-un stat membru care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei a fost dispusa o procedura de reorganizare judiciara sau de faliment, acestea se vor aplica fara alte formalitati pe teritoriul Romaniei si vor produce efecte in conditiile si de la data prevazute in legislatia din statul membru respectiv.
    (2) Procedura de reorganizare judiciara sau de faliment se va aplica in conformitate cu legislatia din statul membru de origine, cu exceptiile prevazute la art. 48 alin. (2).
    (3) La primirea notificarii corespunzatoare de la autoritatea competenta a statului membru de origine, Banca Nationala a Romaniei va informa de indata, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, despre decizia de deschidere a unei proceduri de reorganizare judiciara sau de faliment.
    (4) Autoritatile administrative sau judiciare competente din statul membru de origine, administratorul sau lichidatorul vor comunica cu privire la decizia de deschidere a unei proceduri de reorganizare judiciara sau de faliment oficiului registrului comertului la care institutia de credit respectiva este inregistrata, in vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. De asemenea, comunicarea va fi transmisa de autoritatile mentionate la doua ziare de difuzare nationala din Romania, in vederea publicarii.
    (5) Persoanele imputernicite sa puna in aplicare masurile dispuse de autoritatea administrativa sau judiciara din statul membru de origine vor putea actiona, fara alta formalitate, pe teritoriul Romaniei in baza unei copii certificate de pe actul de numire sau a unui certificat emis de respectiva autoritate, insotite de o traducere in limba romana.
    (6) Persoanele prevazute la alin. (5) vor putea exercita pe teritoriul Romaniei toate competentele care le revin potrivit legislatiei din statul membru de origine. Aceste persoane vor putea sa numeasca alte persoane care sa le reprezinte pe teritoriul Romaniei, inclusiv in scopul de a acorda asistenta creditorilor pe parcursul aplicarii masurilor in cauza.
    (7) In exercitarea competentelor sale pe teritoriul Romaniei, persoanele prevazute la alin. (5) vor respecta legislatia romana, in special cu privire la procedurile de valorificare a activelor si la furnizarea de informatii angajatilor din Romania ai institutiei de credit straine. Competentele nu pot include utilizarea fortei sau dreptul de a solutiona litigii ori dispute.

    TITLUL III
    Dispozitii generale

    CAP. 1
    Alte dispozitii

    Art. 57
    (1) Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza, in masura compatibilitatii, cu dispozitiile Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
    (2) Instanta competenta potrivit legii romane va informa fara intarziere, prin intermediul Bancii Nationale a Romaniei, autoritatile competente din statele membre gazda asupra hotararii de deschidere a procedurii, inclusiv asupra efectelor practice pe care o astfel de procedura le poate avea, daca o astfel de hotarare a fost luata cu privire la o sucursala din Romania a unei institutii de credit avand sediul in alt stat decat un stat membru, dar care are deschise sucursale pe teritoriul altor state membre. Daca nu este posibila informarea inainte de adoptarea hotararii, aceasta va fi facuta imediat dupa aceea. In cazul pronuntarii unei hotarari de deschidere a procedurii falimentului, in comunicare se va mentiona si faptul ca autorizatia de functionare a sucursalei respective a fost retrasa.
    Art. 58
    Persoanele care trebuie sa primeasca sau sa transmita informatii in legatura cu procedurile de informare ori consultare prevazute in prezenta ordonanta au obligatia de a pastra secretul profesional in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) si ale art. 55 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu dispozitiile cuprinse in cap. VIII din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia oricaror autoritati judiciare carora li se aplica prevederile nationale in vigoare.
    Art. 59
    In cazul intrarii in faliment, pentru scopuri statistice, institutiile de credit vor fi considerate ca apartinand in continuare sectorului bancar. Raportarile care trebuie intocmite si transmise de catre lichidator Bancii Nationale a Romaniei, periodicitatea si modalitatea de transmitere a acestora vor fi stabilite prin norme de catre Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 60
    Tribunalul va comunica Bancii Nationale a Romaniei hotararea sa privind deschiderea procedurii falimentului institutiei de credit debitoare in ziua pronuntarii acesteia. La data comunicarii hotararii privind deschiderea procedurii falimentului, Banca Nationala a Romaniei va inchide imediat, dupa finalizarea decontarii platilor din ziua respectiva in conformitate cu reglementarile in vigoare, conturile institutiei de credit debitoare deschise in evidentele sale si va transfera disponibilitatile in conturile tip "institutie de credit in faliment", deschise la o banca comerciala, conform art. 10.
    Art. 61
    (1) Orice contract de compensare bilaterala, astfel cum este prevazut la art. 2 lit. i), incheiat de institutia de credit debitoare este valabil si poate fi executat si/sau este opozabil acesteia, debitorului sau oricarui garant al acestuia, conform conditiilor rezultand din intelegerea partilor, si nu va putea fi suspendat, anulat ori limitat in orice alt mod printr-un act al organelor care aplica procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.
    (2) Singura obligatie care poate fi datorata, respectiv pretinsa a fi executata in contul averii institutiei de credit debitoare, in baza unui contract de compensare bilaterala, este aceea de a executa, respectiv de a pretinde sa fie executata, obligatia neta rezultata din compensarea realizata in baza contractului de compensare, obligatie care poate consta in plata unei sume nete si/sau in executarea unei obligatii de a face.
    (3) Nici o atributie conferita prin prezenta ordonanta organelor care aplica procedura nu va avea ca efect inlaturarea aplicarii contractului de compensare bilaterala prin stingerea si/sau devansarea scadentei, in baza contractului, a obligatiilor de plata sau obligatiilor de a face decurgand din unul sau mai multe contracte din categoria celor prevazute la art. 2 lit. i) pct. 1 si 2, aceste atributii putand fi exercitate numai asupra sumei nete care rezulta din aplicarea contractului de compensare bilaterala.
    (4) In sensul prezentului articol, un contract de compensare bilaterala si toate contractele care fac obiectul acestuia vor fi considerate un singur contract si, in acest sens, cu exceptia cazurilor in care se dovedeste intentia frauduloasa a partilor, organele care aplica procedura nu vor putea impiedica, cere anularea ori decide desfacerea, dupa caz, a operatiunilor cu instrumente financiare derivate, realizate in baza contractelor care fac obiectul unui contract de compensare bilaterala, pe motiv ca aceste operatiuni instituie un tratament preferential in favoarea unor creditori in perioada de 180 de zile anterioara datei deschiderii procedurii.
    (5) Nici o cerere de ordonanta presedintiala sau o alta procedura de urgenta nu poate fi utilizata pentru a limita, intarzia sau suspenda executarea unui contract de compensare bilaterala potrivit prezentului articol.

    CAP. 2
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 62
    Profitul obtinut in cadrul derularii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit se impoziteaza potrivit prevederilor legale.
    Art. 63
    (1) Prevederile prezentei ordonante vor intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor titlului II, care vor intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    (2) Romania va informa, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Comisia Europeana cu privire la intrarea in vigoare a dispozitiilor exceptate.
    Art. 64
    Dispozitiile prezentei ordonante se aplica numai procedurilor deschise dupa data intrarii in vigoare a acesteia, cu exceptia prevederilor art. 43 alin. (2), care se aplica si procedurilor aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 65
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului institutiilor de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 22 aprilie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 10/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 10 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 10/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu