E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 278 2004 aproba Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 abrogă articolul 10 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 abrogă articolul 21 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 abrogă articolul 22 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 abrogă articolul 23 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 abrogă articolul 24 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 abrogă articolul 25 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 35 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 37 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 38 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 39 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 41 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 43 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 44 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 abrogă articolul 45 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 abrogă articolul 46 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 47 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 48 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 49 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 50 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 51 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 53 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 completeaza articolul 55 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 56 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 57 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 abrogă articolul 60 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 61 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 62 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 63 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 adauga dupa articolul 64 din actul Ordonanţa 10 2004
Legea 278 2004 modifica articolul 82 din actul Legea 58 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 278 din 23 iunie 2004

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 579 din 30 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 10 din 22 ianuarie 2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA
privind falimentul institutiilor de credit"
    2. Denumirea titlului I va avea urmatorul cuprins:
    "TITLUL I
    Procedura falimentului institutiilor de credit"
    3. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Procedura falimentului, reglementata prin prezenta ordonanta, se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul in strainatate."
    4. La articolul 2, litera a) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "a) administrator interimar - persoana fizica sau juridica desemnata de Banca Nationala a Romaniei, iar, in cazul cooperativelor de credit, si comitetul de administrare speciala desemnat de casa centrala a cooperativelor de credit, abilitate sa ia masuri conservatorii, in scopul prevenirii diminuarii activului si a cresterii pasivului institutiei de credit, de la momentul depunerii unei cereri de deschidere a procedurii falimentului si pana la data numirii lichidatorului;"
    5. La articolul 2 alineatul (1), literele b), c), d) si e) se abroga.
    6. La articolul 2 alineatul (1), punctul 3 al literei h) va avea urmatorul cuprins:
    "3. retragerea autorizatiei de functionare a institutiei de credit, in conformitate cu prevederile legale, ca urmare a imposibilitatii de redresare financiara a unei institutii de credit;"
    7. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Termenii: institutie de credit, stat membru, stat membru de origine, stat membru gazda, sucursala si autoritate competenta au intelesul prevazut in Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare."
    8. La titlul I, denumirea capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 2
    Participantii la procedura falimentului institutiilor de credit"
    9. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti, judecatorul-sindic si lichidatorul.
    (2) Procedurile prevazute de prezenta ordonanta, cu exceptia recursului, sunt de competenta exclusiva a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul social al institutiei de credit debitoare, astfel cum acesta figureaza in registrul comertului, si sunt exercitate de un judecator-sindic.
    (3) Judecatorul-sindic este nominalizat, in fiecare caz, de presedintele tribunalului dintre judecatorii desemnati ca judecatori-sindici, in temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Principalele atributii ale judecatorului-sindic, potrivit prezentei ordonante, sunt:
    a) emiterea hotararii de deschidere a procedurii;
    b) judecarea contestatiei institutiei de credit debitoare impotriva cererii introductive formulate de Banca Nationala a Romaniei sau de creditori, pentru deschiderea procedurii;
    c) desemnarea, prin hotarare, a lichidatorului, stabilirea atributiilor acestuia, controlul activitatii sale si, daca este cazul, inlocuirea sa;
    d) judecarea actiunilor introduse de lichidator ori de comitetul creditorilor pentru anularea unor constituiri de garantii sau a unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare hotararii de deschidere a procedurii;
    e) judecarea contestatiilor formulate de reprezentantul actionarilor institutiei de credit debitoare sau de creditori impotriva masurilor luate de lichidator;
    f) luarea masurilor care se impun din analiza rapoartelor prezentate de lichidator si solutionarea obiectiilor la acestea;
    g) confirmarea planului de distribuire a sumelor obtinute din lichidare;
    h) autentificarea actelor juridice incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesara forma autentica;
    i) aprobarea modalitatii de lichidare si a tranzactiilor de cumparare de active si asumare de pasive;
    j) stabilirea raspunderii civile a organelor de conducere, a cenzorilor si a personalului de executie sau cu atributie de control din institutia de credit ajunsa in stare de insolventa;
    k) emiterea hotararii de inchidere a procedurii.
    (5) Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs."
    10. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Pentru hotararile date de judecatorul-sindic in baza prevederilor art. 3, curtea de apel va fi instanta de recurs.
    (2) Recursul va fi judecat in termen de 15 zile de la inregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea partilor urmand sa fie facuta in conditiile art. 86 - 94 din Codul de procedura civila, in cazul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar si al lichidatorului, si prin publicitate in doua ziare de circulatie nationala, in cazul celorlalte parti. Atunci cand Banca Nationala a Romaniei a facut cererea pentru declansarea procedurii, aceasta va fi citata in conditiile art. 86 - 94 din Codul de procedura civila.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 si 3 din Codul de procedura civila, hotararile judecatorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs. Instanta de recurs va putea suspenda urmatoarele hotarari:
    a) hotararea de respingere a contestatiei institutiei de credit debitoare, facuta in conditiile art. 16 alin. (2);
    b) hotararea prin care se solutioneaza obiectiunile la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare, in conditiile art. 26 alin. (2)."
    11. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Potrivit prezentei ordonante, principalele atributii ale lichidatorului sunt:
    a) in momentul primirii hotararii judecatoresti privind deschiderea procedurii falimentului va deschide la o banca, persoana juridica romana sau sucursala a unei banci straine autorizata sa functioneze pe teritoriul Romaniei, doua conturi, unul in lei si altul in valuta, cu mentiunea cont tip institutie de credit in faliment, cu drept exclusiv de dispozitie in interesul procedurii falimentului. In conturile tip institutie de credit in faliment vor fi virate la ordinul lichidatorului sumele existente in conturi la alte institutii financiar-bancare. Lichidatorul va comunica imediat Bancii Nationale a Romaniei denumirea bancii comerciale si conturile deschise la aceasta, dupa care Banca Nationala a Romaniei va transfera imediat in aceste conturi disponibilitatile institutiei de credit aflate in evidentele sale. Operatiunile institutiei de credit in faliment se vor desfasura in continuare prin aceste conturi;
    b) inventarierea bunurilor institutiei de credit debitoare si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor, aplicarea sigiliilor la deschiderea procedurii falimentului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) examinarea activitatii institutiei de credit debitoare in raport cu situatia de fapt, intocmirea unui raport initial amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la starea de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si supunerea acestui raport judecatorului-sindic spre aprobare, in termen de cel mult 30 de zile de la deschiderea procedurii falimentului; la cererea lichidatorului, judecatorul-sindic va putea prelungi aceasta perioada, pentru motive temeinice, prin incheiere irevocabila;
    d) angajarea, cu respectarea prevederilor legale, a personalului necesar in vederea lichidarii si conducerea activitatii acestuia, angajarea putandu-se face si din cadrul personalului existent al institutiei de credit debitoare;
    e) conducerea activitatii institutiei de credit debitoare, respectiv efectuarea de operatiuni in interesul procedurii falimentului, inclusiv reesalonari de credite si stabiliri de noi rate ale dobanzilor aferente activelor institutiei de credit debitoare, cu conditia ca orice nou nivel al ratei dobanzilor sa nu fie mai mic decat nivelul ultimei dobanzi de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, precum si participari la piata valutara interbancara, luarea tuturor masurilor, cum ar fi redimensionarea personalului angajat in scopul reducerii permanente a cheltuielilor de functionare si lichidare;
    f) mentinerea, rezilierea sau denuntarea unor contracte incheiate de institutia de credit debitoare, precum si incheierea de noi contracte in interesul procedurii falimentului;
    g) incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale, sub conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic;
    h) incheierea oricarui document in numele institutiei de credit debitoare, initierea si coordonarea, in numele acesteia, a oricarei actiuni sau proceduri legale;
    i) introducerea de actiuni pentru anularea constituirilor de garantii sau a transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de institutia de credit debitoare in dauna intereselor creditorilor, prin:
    1. acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar, derulate conform prevederilor legale;
    2. operatiuni comerciale in care prestatia institutiei de credit debitoare o depaseste vadit pe cea primita, efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
    3. acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor partilor implicate in aceasta de a sustrage bunuri de la urmarirea de catre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile;
    4. acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al institutiei de credit debitoare este mai mica decat valoarea actului de transfer;
    5. constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;
    6. plati anticipate ale datoriilor efectuate in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulterioara deschiderii procedurii;
    7. acte incheiate cu persoane aflate in relatii speciale cu institutia de credit debitoare, in anul anterior deschiderii procedurii; persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit debitoare sunt cele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    j) examinarea creantelor asupra institutiei de credit debitoare si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea; nu sunt supuse examinarii creantele bugetare, in cazul carora se vor observa dispozitiile legale speciale;
    k) primirea sumelor in lei si in valuta pe seama institutiei de credit debitoare si consemnarea acestora, in termen de 24 de ore, in noile conturi ale institutiei de credit debitoare si plata cheltuielilor curente necesare pentru conservarea si administrarea averii institutiei de credit debitoare, inclusiv cheltuielile personalului angajat in conformitate cu lit. d), plata efectuata anterior definitivarii tabelului creditorilor, cu exceptia remuneratiei cuvenite lichidatorului si persoanelor angajate de acesta;
    l) luarea masurilor corespunzatoare privind conturile in valuta ale institutiei de credit debitoare, deschise la institutii de credit corespondente, prin:
    1. notificarea corespondentilor asupra declararii in stare de faliment a institutiei de credit debitoare, precum si asupra blocarii disponibilitatilor din conturile respective in valuta;
    2. transferarea ulterioara, in termenul cel mai scurt, a disponibilitatilor in noul cont deschis in valuta la banca comerciala, ce se dezvolta pe analitice pentru fiecare valuta; sumele aflate in contul in valuta vor fi convertite in lei si transferate in contul deschis in lei;
    3. efectuarea de plati pentru operatiunile in curs ale institutiei de credit debitoare, precum si administrarea eficienta a disponibilitatilor;
    m) urmarirea incasarii creantelor din averea institutiei de credit debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de aceasta inainte de deschiderea procedurii;
    n) lichidarea bunurilor si drepturilor din averea institutiei de credit debitoare - ansamblul procedeelor, masurilor si tehnicilor pentru realizarea activelor institutiei de credit in faliment, cu respectarea principiului costului minim presupus, respectiv al valorificarii optime a acestora, in scopul achitarii datoriilor catre creditori, prin:
    1. tranzactii privind cumpararea de active si asumarea de pasive, prin care o institutie de credit cu o situatie financiara buna achizitioneaza, partial sau total, activele institutiei de credit debitoare si isi asuma, partial sau total, pasivele acesteia, incluzand totalitatea depozitelor garantate. Tranzactiile privind cumpararea de active si asumarea de pasive pot fi efectuate la vedere sau la termen, cu optiune. Pentru tranzactiile prevazute la prezentul punct, lichidatorul poate sa perceapa de la institutia de credit achizitoare o prima negociata, in functie de calitatea activelor cumparate si a pasivelor asumate, platibila la momentul transferului proprietatii, precum si o prima pentru exercitarea optiunii, in functie de termenul optiunii, platibila la momentul negocierii. Dupa cumparare, pentru activele care fac obiectul unor operatiuni frauduloase, pentru care se probeaza ca au la baza fraude sau ca provin din furturi de instrumente financiare, partile pot modifica tranzactia initiala, urmand ca institutia de credit achizitoare sa primeasca de la lichidator, in contravaloare, alte active ori sume de bani;
    2. vanzarea de bunuri, cum ar fi: cladiri, terenuri, valori mobiliare, operatiuni de lichidare ce se realizeaza cu respectarea prevederilor sectiunii a 6-a <<Falimentul>> a cap. III din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    3. alte tehnici de realizare a activelor, cum ar fi cesiuni de creanta ori novatii, realizate in interesul procedurii falimentului la o valoare negociata;
    o) convocarea primei sedinte a adunarii creditorilor si stabilirea programului sedintelor comitetului creditorilor, ori de cate ori se considera necesar, si prezidarea sedintelor;
    p) intocmirea unui raport lunar asupra evolutiei procedurii falimentului, respectiv asupra stadiului indeplinirii atributiilor sale, pe care il va prezenta judecatorului-sindic spre aprobare; un astfel de raport va include informatii referitoare la valoarea totala a creantelor asupra institutiei de credit debitoare si la valoarea totala a activelor acesteia care au fost valorificate, la sumele obtinute din lichidarea si incasarea de creante, la planul de distribuire intre creditori, la cheltuielile efectuate;
    q) intocmirea bilantului final de lichidare; daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorul este obligat sa intocmeasca situatiile financiare anuale si sa le depuna la organele si la termenele prevazute de lege;
    r) sesizarea judecatorului-sindic despre orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta, in conformitate cu atributiile conferite prin prezenta ordonanta;
    s) efectuarea oricaror acte de procedura cerute de lege."
    12. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) In indeplinirea atributiilor lor, judecatorul-sindic si lichidatorul pot cere si punctul de vedere al Bancii Nationale a Romaniei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere bancara, privitor la orice aspecte de natura bancara.
    (2) Prevederile cap. II sectiunea a 3-a <<Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor>> din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica in mod corespunzator si procedurii falimentului institutiilor de credit, cu exceptia art. 13^1 alin. (6) si art. 16 alin. (2).
    (3) Comitetul creditorilor poate introduce actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial facute de institutia de credit debitoare in dauna creditorilor, atunci cand astfel de actiuni nu au fost introduse de lichidator.
    (4) Dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor numeste un reprezentant, care va actiona in numele ei pana la inchiderea procedurii."
    13. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Prin hotararea judecatoreasca privind deschiderea procedurii falimentului, judecatorul-sindic desemneaza lichidatorul si stabileste atributiile acestuia. Prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare, aprobata prin Legea nr. 505/2002, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar va putea fi desemnat lichidator.
    (2) La momentul deschiderii procedurii falimentului prin hotarare judecatoreasca, drepturile si atributiile adunarii generale, ale consiliului de administratie si ale conducerii executive a institutiei de credit inceteaza de plin drept.
    (3) Judecatorul-sindic va stabili prin hotararea de deschidere a procedurii falimentului cuantumul remuneratiei lichidatorului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    14. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Reprezentantul actionarilor institutiei de credit debitoare si comitetul creditorilor pot face contestatie impotriva masurilor luate de lichidator.
    (2) Contestatia trebuie sa fie inregistrata in termen de 5 zile de la depunerea rapoartelor prevazute la art. 5 lit. c) si p).
    (3) Judecatorul-sindic va solutiona contestatia, in termen de 10 zile de la inregistrarea ei, in Camera de consiliu, cu citarea contestatorului si a lichidatorului, putand, daca va considera necesar, sa suspende executarea masurii contestate. Judecatorul-sindic va cita si Banca Nationala a Romaniei, daca cererea introductiva a fost formulata de aceasta."
    15. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) In orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice, judecatorul-sindic poate inlocui lichidatorul, prin incheiere data in Camera de consiliu.
    (2) Pe data stabilirii atributiilor noului lichidator vor inceta atributiile celui numit anterior. Lichidatorul nou-numit va prelua activitatea de la lichidatorul inlocuit, sub controlul judecatorului-sindic."
    16. Articolul 10 se abroga.
    17. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Procedura falimentului incepe pe baza unei cereri introduse de catre institutia de credit debitoare sau de creditorii acesteia ori de Banca Nationala a Romaniei."
    18. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Banca Nationala a Romaniei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere bancara, va introduce cerere pentru deschiderea procedurii falimentului impotriva institutiei de credit aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. h).
    (2) Cererea Bancii Nationale a Romaniei va fi insotita de hotararea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei institutiei de credit respective si de orice alte documente necesare justificarii actului de sesizare a tribunalului."
    19. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In urma inregistrarii cererii, introdusa conform art. 12, 13 si 14, judecatorul-sindic va notifica imediat despre aceasta partilor mentionate la aceste articole.
    (2) Banca Nationala a Romaniei va desemna un administrator interimar si ii va stabili remuneratia la data depunerii cererii sale sau la data primirii notificarii mentionate la alin. (1). Daca institutia de credit se afla in procedura de administrare speciala la acea data, atributiile administratorului interimar vor fi exercitate de persoana care a fost administrator special sau de membrii comitetului de administrare speciala, dupa caz, in conditiile prezentei ordonante.
    (3) Cheltuielile legate de administrarea interimara se suporta de catre institutia de credit debitoare. Administratorul interimar poate fi revocat de Banca Nationala a Romaniei.
    (4) Daca institutia de credit nu s-a aflat in administrare speciala, atributiile consiliului de administratie al institutiei de credit debitoare se suspenda de plin drept la data numirii administratorului interimar pana la expirarea mandatului acestuia. Consiliul de administratie poate contesta cererea introdusa, conform art. 13 si 14, si pe durata suspendarii sale.
    (5) Administratorul interimar nu poate lua decat acele masuri care sunt necesare pentru a impiedica diminuarea activului si sporirea pasivului.
    (6) De la data depunerii cererii de catre un creditor sau de catre institutia de credit debitoare, in conditiile art. 12 si 13, si a numirii administratorului interimar, autorizatia institutiei de credit se considera acordata numai pentru luarea masurilor conservatorii si pentru derularea operatiunilor curente. Administratorul interimar nu va putea accepta noi depozite si nu va putea acorda noi credite. Contractele in curs se vor executa conform termenilor acestora ori potrivit acordului partilor.
    (7) In cazul unei institutii de credit aflate in situatia prevazuta la alin. (4), conducerea executiva a acesteia este subordonata administratorului interimar. In cazul in care presedintele consiliului de administratie este si presedintele institutiei de credit, acesta pastreaza functia de presedinte si dupa suspendarea consiliului de administratie, in conditiile alin. (4), pana la expirarea mandatului administratorului interimar.
    (8) La data numirii lichidatorului, atributiile administratorului interimar inceteaza de plin drept."
    20. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) La primul termen de judecata, judecatorul-sindic va analiza cererea si, in situatia in care institutia de credit debitoare nu contesta starea de insolventa in cazul cererilor introduse de partile prevazute la art. 13 si 14, va emite hotararea privind deschiderea procedurii falimentului.
    (2) Contestatia impotriva cererii de deschidere a procedurii falimentului se poate face in termen de 5 zile de la data comunicarii cu privire la depunerea acestei cereri.
    (3) Judecatorul-sindic se va pronunta asupra contestatiei in termen de 10 zile de la inregistrarea contestatiei.
    (4) In urma pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului, judecatorul-sindic va comunica aceasta de indata persoanelor prevazute la art. 12 si 13, lichidatorului, Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, precum si oficiului registrului comertului la care institutia de credit debitoare este inregistrata, pentru efectuarea mentiunii institutie de credit in faliment. Comunicarea va fi facuta publica in doua ziare de circulatie nationala.
    (5) In situatia in care institutia de credit are deschise sucursale in alte tari, Banca Nationala a Romaniei va comunica de indata autoritatii de supraveghere bancara din tara gazda a sucursalei respective despre deschiderea procedurii falimentului, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante.
    (6) Judecatorul-sindic va comunica Bancii Nationale a Romaniei hotararea sa privind deschiderea procedurii falimentului institutiei de credit debitoare, de indata, in ziua pronuntarii acesteia, prin fax, e-mail sau prin telefon. Banca Nationala a Romaniei va inchide imediat, dupa finalizarea decontarii platilor din ziua respectiva, in conformitate cu reglementarile in vigoare, conturile institutiei de credit debitoare deschise in evidentele sale. Disponibilitatile vor fi transferate in conturile tip institutie de credit in faliment, deschise la o banca comerciala, conform art. 5.
    (7) De la data deschiderii procedurii toate actele institutiei de credit debitoare vor purta mentiunea prevazuta la alin. (4)."
    21. Alineatele (1), (4) si (5) ale articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) De la data deschiderii procedurii falimentului se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra institutiei de credit debitoare sau bunurilor sale, daca legea nu prevede altfel.
    ...........................................................................
    (4) Data deschiderii procedurii falimentului reprezinta data la care depozitele devin indisponibile, definite astfel in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 39/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) In afara cazurilor prevazute de lege sau a celor autorizate de judecatorul-sindic, toate actele, operatiunile si platile efectuate de institutia de credit debitoare, ulterior deschiderii procedurii falimentului, sunt nule."
    22. Alineatul (6) al articolului 17 se abroga.
    23. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Nici o dobanda, penalitate de orice fel ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor asupra institutiei de credit debitoare de la data deschiderii procedurii falimentului."
    24. Alineatul (1) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Dupa ce s-a dispus deschiderea procedurii falimentului potrivit art. 16 alin. (1), este interzis, sub sanctiunea nulitatii, persoanelor care au detinut functii de conducere, precum si actionarilor semnificativi ai institutiei de credit debitoare sa instraineze fara acordul judecatorului-sindic actiunile sau, dupa caz, partile sociale detinute la institutia de credit debitoare."
    25. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Salariatii institutiei de credit aflate in procedura falimentului vor desemna doua persoane care sa ii reprezinte in cursul procedurii pentru recuperarea creantelor reprezentand salariile si alte drepturi banesti."
    26. La titlul I capitolul III, sectiunea a 2-a, respectiv articolele 21 - 25, se abroga.
    27. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Prevederile cap. III sectiunea a 6-a <<Falimentul>> din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica in mod corespunzator si procedurii falimentului institutiilor de credit, cu exceptia art. 100 alin. (2) si art. 108.
    (2) Remuneratia lichidatorului va fi platita trimestrial numai dupa prezentarea de catre acesta a rapoartelor prevazute la art. 5 lit. c) si p) privind fondurile obtinute din lichidare si din incasarea de creante si a calculului privind onorariul cuvenit si dupa aprobarea acestuia de catre judecatorul-sindic. Judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna termenul de prezentare a raportului si a planului de distributie. Planul de distributie va fi inregistrat la grefa tribunalului si lichidatorul va notifica aceasta fiecarui creditor. Cate o copie dupa raport si dupa planul de distributie vor fi afisate la usa tribunalului. Oricare dintre creditori poate formula obiectiuni la raportul lichidatorului, la plan si la remuneratia de plata, in termen de 10 zile de la afisarea raportului. In astfel de situatii, judecatorul-sindic va tine cu lichidatorul si cu creditorii, in termen de 10 zile de la notificarea de catre creditori, o sedinta in care va solutiona deodata, prin sentinta, toate obiectiunile.
    (3) Toate cheltuielile vor fi suportate din averea institutiei de credit debitoare."
    28. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Dupa aprobarea de catre judecatorul-sindic a modalitatii de lichidare prevazute la art. 5 lit. n) pct. 1, lichidatorul organizeaza imediat, in situatia in care modalitatea de lichidare aprobata prevede, negocierea privind tranzactia de cumparare de active si asumare de pasive; in acest scop, lichidatorul organizeaza o sedinta de informare cu toate institutiile de credit considerate de acesta eligibile, in vederea prezentarii conditiilor si termenilor negocierii. Prealabil sedintei de informare, lichidatorul semneaza cu toate institutiile de credit prezente la sedinta un acord de confidentialitate, prin care acestea se angajeaza sa pastreze, in conditiile legii, secretul profesional cu privire la informatiile din cererea de oferta referitoare la institutia de credit aflata in stare de faliment ce urmeaza a face obiectul negocierii."
    29. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    In cazul in care nu se primesc oferte in termenul stabilit in cererea de oferta ori ofertele primite nu se incadreaza in cerintele de fezabilitate ale unei astfel de tranzactii sau daca judecatorul-sindic nu aproba tranzactia, lichidarea urmeaza a se efectua prin celelalte metode prevazute in prezenta ordonanta, iar lichidatorul, altul decat Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, va comunica de indata despre aceasta Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, care va trece neintarziat la plata compensatiilor, in conformitate cu prevederile legii."
    30. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    In situatia in care tranzactia privind cumpararea de active si asumarea de pasive este aprobata de catre judecatorul-sindic, acesta va stabili si remuneratia lichidatorului."
    31. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Prevederile art. 17 alin. (4^1) si (4^2) din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile lichidatorului, cu exceptia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, atunci cand acesta detine una dintre aceste calitati."
    32. La articolul 37, literele a) si b) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestora, precum si plata remuneratiei lichidatorului si a persoanelor angajate de acesta;
    b) creantele creditorilor garantati, cuprinzand tot capitalul, dobanzile si penalitatile de orice fel, precum si cheltuielile."
    33. Alineatul (2) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri vor fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate, creditorii vor avea pentru diferenta creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare, potrivit naturii lor prevazute la art. 38. Daca dupa plata sumelor prevazute la alin. (1) rezulta o diferenta in plus, aceasta va fi depusa, prin grija lichidatorului, in contul averii institutiei de credit debitoare."
    34. La articolul 38, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "1. taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii falimentului, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea institutiei de credit debitoare, precum si plata remuneratiei persoanelor angajate in conditiile legii, inclusiv a lichidatorului;"
    35. La articolul 39, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    (1) Judecatorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul institutiei de credit ajunse in stare de insolventa sa fie suportata de catre membrii organelor de conducere, cenzori, auditori financiari, personalul de executie si/sau cu atributii de control, care au detinut functiile respective in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, daca au contribuit la ajungerea acesteia in stare de insolventa prin una dintre urmatoarele fapte:"
    36. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    In vederea luarii masurilor prevazute la art. 39 alin. (1), judecatorul-sindic poate fi sesizat de catre lichidator, de un actionar sau de oricare dintre creditori, de Banca Nationala a Romaniei ori se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, si va putea dispune masuri asiguratorii."
    37. Alineatul (1) al articolului 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    (1) Procedura falimentului va fi inchisa de judecatorul-sindic, la solicitarea lichidatorului, printr-o hotarare de inchidere, atunci cand judecatorul-sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea institutiei de credit in faliment au fost distribuite si cand fondurile nereclamate de catre cei indreptatiti, in termen de 90 de zile de la data raportului final, au fost consemnate de catre lichidator la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau au fost depuse la o alta institutie de credit, iar extrasul de cont va fi depus la judecatorul-sindic. Hotararea va fi comunicata in scris sau prin presa, in cel putin doua ziare de circulatie nationala, tuturor partilor implicate, conform prevederilor Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    38. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    In orice stadiu al procedurii, judecatorul-sindic va putea pronunta o sentinta de inchidere a procedurii, daca se constata ca nu exista active in averea institutiei de credit debitoare ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele creditoare."
    39. Articolul 45 se abroga.
    40. La titlul II, capitolul I, respectiv articolul 46, se abroga.
    41. La titlul II, denumirea capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 2
    Procedura falimentului institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor acestora stabilite in alte state membre"
    42. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    (1) Tribunalul competent conform art. 3 alin. (2) este singura autoritate imputernicita sa decida aplicarea unei proceduri a falimentului cu privire la o institutie de credit, persoana juridica romana, inclusiv la sucursalele acesteia stabilite in alte state membre.
    (2) Tribunalul competent va informa de indata, prin intermediul Bancii Nationale a Romaniei, autoritatile competente din statele membre gazda asupra deciziei de a deschide procedura falimentului, inclusiv asupra efectelor practice pe care o astfel de procedura le poate avea. Daca nu este posibila informarea inainte de adoptarea deciziei, aceasta va fi facuta imediat dupa aceea.
    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu aduc atingere prevederilor referitoare la exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor judecatorului-sindic."
    43. La articolul 48, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    (1) Deschiderea unei proceduri a falimentului cu privire la o institutie de credit autorizata in Romania si la sucursalele acesteia stabilite in alte state membre este guvernata de legea romana in ceea ce priveste regimul si aplicarea procedurii falimentului, inclusiv cu privire la:
    a) bunurile care fac obiectul procedurii falimentului si regimul bunurilor dobandite de institutia de credit dupa deschiderea procedurii;
    b) atributiile institutiei de credit si ale lichidatorului;
    c) conditiile in care poate fi invocata compensarea legala;
    d) efectele procedurii falimentului asupra contractelor in derulare in care este parte institutia de credit;
    e) efectele procedurii falimentului asupra procedurilor individuale de executare silita promovate de creditori, cu exceptia proceselor aflate pe rolul instantelor din alte state membre, caz in care se aplica dispozitiile alin. (2);
    f) creantele care trebuie sa fie declarate asupra institutiei de credit si regimul creantelor care iau nastere dupa deschiderea procedurii falimentului;
    g) regulile privind declararea, verificarea si admiterea creantelor;
    h) regulile privind distribuirea veniturilor obtinute din realizarea activelor, ordinea de prioritate a achitarii creantelor si drepturile creditorilor care au obtinut o plata partiala dupa deschiderea procedurii falimentului in temeiul unui drept real sau prin invocarea compensarii legale;
    i) conditiile si efectele inchiderii procedurii falimentului;
    j) drepturile creditorilor dupa inchiderea procedurii falimentului;
    k) cine suporta costurile si cheltuielile aferente procedurii falimentului;
    l) regulile privind nulitatea, anularea sau inopozabilitatea actelor juridice care prejudiciaza drepturile tuturor creditorilor."
    44. La articolul 48, litera c) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "c) contractele de report si contractele care stau la baza tranzactiilor desfasurate pe o piata reglementata, care vor fi guvernate de legea aplicabila contractelor respective, daca nu sunt incalcate dispozitiile lit. b);"
    45. La titlul II capitolul II, denumirea sectiunii a 2-a va avea urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA a 2-a
    Publicarea hotararii de deschidere a procedurii falimentului si desemnarea lichidatorilor"
    46. Alineatele (1) si (3) ale articolului 49 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    (1) Judecatorul-sindic va lua de indata masurile necesare pentru publicarea unui extras din hotararea de deschidere a procedurii falimentului in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si in doua ziare de circulatie nationala din fiecare stat membru gazda.
    ...........................................................................
    (3) Procedura falimentului se aplica indiferent de efectuarea publicitatii prevazute la alin. (1) si produce efecte depline asupra creditorilor."
    47. Alineatele (1) si (2) ale articolului 50 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    (1) Judecatorul-sindic are dreptul de a solicita inregistrarea in registrul imobiliar, in registrul comertului si in orice alt registru public tinut in celelalte state membre a hotararii de deschidere a procedurii falimentului fata de o institutie de credit.
    (2) Judecatorul-sindic va lua masurile necesare pentru a asigura inregistrarea ori de cate ori aceasta este obligatorie, conform legii statului membru respectiv."
    48. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) Lichidatorul desemnat conform legii va putea actiona fara alta formalitate, pe teritoriul statelor membre gazda, in baza unei copii certificate de pe hotararea instantei competente care l-a numit, emisa de aceasta.
    (2) Lichidatorul va putea exercita pe teritoriul statelor membre gazda toate competentele care ii revin potrivit legii romane. El va putea sa numeasca alte persoane care sa il sprijine sau sa il reprezinte in derularea procedurii pe teritoriul acestor state, in special in scopul de a surmonta dificultatile intampinate eventual de creditorii din aceste state.
    (3) In exercitarea competentelor sale lichidatorul va respecta legislatia statului membru pe teritoriul caruia actioneaza, in special cu privire la procedurile de valorificare a activelor si la furnizarea de informatii angajatilor institutiei de credit din statul membru respectiv. Lichidatorul nu poate utiliza forta si nu poate solutiona litigii sau dispute."
    49. Alineatul (1) al articolului 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    (1) Dupa deschiderea procedurii falimentului unei institutii de credit, persoana juridica romana, avand sucursale deschise in alte state membre, lichidatorul ii va informa de indata si in mod individual pe creditorii cunoscuti care au resedinta obisnuita, domiciliul ori sediul social in celelalte state membre."
    50. La titlul II, denumirea capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 3
    Masurile de reorganizare si procedura falimentului aplicabila sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre"
    51. La articolul 55, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (2) - (4) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Autoritatile administrative sau judiciare sunt autoritatile stabilite conform legii nationale, care decid cu privire la luarea masurilor de reorganizare sau de incepere a procedurilor de lichidare.
    (3) Masurile de reorganizare sunt masurile adoptate de autoritatile administrative sau judiciare, destinate sa mentina ori sa restabileasca situatia financiara a unei institutii de credit si care ar putea afecta drepturile preexistente ale unor terti, inclusiv masurile care implica posibilitatea unei suspendari a platilor, a unei suspendari a masurilor de executare sau a unei reduceri a creantelor; persoanele care sunt implicate in activitatea interna a institutiilor de credit, administratorii si actionarii nu sunt considerati terti.
    (4) Procedura de lichidare este procedura colectiva initiata si controlata de autoritatile administrative sau judiciare, cu scopul de a valorifica activele unei institutii de credit sub supravegherea acestor autoritati, inclusiv in cazul in care procedura se inchide printr-un concordat sau alta masura similara."
    52. La articolul 56, alineatele (1), (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    (1) Daca asupra unei institutii de credit dintr-un stat membru, care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, au fost dispuse masuri de reorganizare sau o procedura de lichidare, acestea se vor aplica fara alte formalitati pe teritoriul Romaniei si vor produce efecte in conditiile si de la data prevazute in legislatia statului membru respectiv.
    (2) Masurile de reorganizare sau procedura de lichidare se va aplica in conformitate cu legislatia statului membru de origine si tinand seama de prevederile art. 48.
    ...........................................................................
    (4) Autoritatile administrative sau judiciare competente din statul membru de origine, administratorul sau lichidatorul va comunica oficiului registrului comertului la care sucursala institutiei de credit respectiva este inregistrata decizia privind masurile de reorganizare sau de deschidere a procedurii de lichidare, in vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare. De asemenea, comunicarea va fi transmisa de autoritatile mentionate la doua ziare de circulatie nationala din Romania, in vederea publicarii."
    53. La articolul 56, dupa alineatul (4) se introduc alineatele (4^1) si (4^2) cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Prin administrator se intelege persoana ori organismul desemnat de autoritatile administrative sau judiciare, a carui sarcina este de a administra masurile de reorganizare.
    (4^2) Lichidator este persoana ori organismul desemnat de autoritatile administrative sau judiciare, a carui sarcina este de a administra procedurile de lichidare."
    54. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57
    (1) Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Codului de procedura civila, precum si cu cele ale Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
    (2) Banca Nationala a Romaniei va informa fara intarziere autoritatile competente din statele membre gazda asupra masurilor de reorganizare sau asupra hotararii de deschidere a procedurii lichidarii, luata intr-un stat nemembru cu privire la o institutie de credit si la sucursala acesteia din Romania, atunci cand institutia de credit are sediul in alt stat decat un stat membru si are deschise sucursale si pe teritoriul altor state membre.
    (3) Informarea va fi facuta imediat dupa ce Banca Nationala a Romaniei a retras autorizatia de functionare a sucursalei ca urmare a deschiderii procedurii de lichidare sau de indata ce a luat cunostinta despre luarea masurilor de reorganizare cu privire la sucursala. In comunicare se va mentiona si faptul ca autorizatia de functionare a sucursalei din Romania a fost retrasa."
    55. Articolul 60 se abroga.
    56. Alineatul (5) al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Nici o procedura de urgenta nu poate fi utilizata pentru a limita, a intarzia sau a suspenda executarea unui contract de compensare bilaterala potrivit prezentului articol."
    57. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62
    In actele normative in vigoare, sintagma procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit se inlocuieste cu sintagma procedura falimentului institutiilor de credit, corespunzator prevederilor prezentei ordonante."
    58. Alineatul (1) al articolului 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    (1) Prevederile prezentei ordonante vor intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor titlului II si a prevederilor art. 57 alin. (2) si (3), care vor intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana."
    59. Dupa articolul 64 se introduce articolul 64^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 64^1
    Articolul 82^3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 82^3
    In cazul in care Banca Nationala a Romaniei constata ca redresarea financiara a institutiei de credit nu este posibila, aceasta hotaraste retragerea autorizatiei institutiei de credit si sesizarea instantei competente in vederea declansarii procedurii falimentului.>>"

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 278/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 278 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu