Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.846 din 03.07.2018

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 05 iulie 2018SmartCity1


Văzând Referatul de aprobare nr. SP 7.420 din 29 iunie 2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.820 din 29 iunie 2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile", litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 382, 397 şi 398 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„382 W60057003 J05AB04 RIBAVIRINUM REBETOL 200 mg CAPS. 200 mg MERCK SHARP & DOHME MAREA BRITANIE CUTIE X 140 CAPS. (BLIST. PVC/PE/PVDC) P-RF/R 140 1,932857 2,359643 5,522428
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............
397 W59948001 J05AR10 LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM** KALETRA 200 mg/50 mg COMPR. FILM. 200 mg/50 mg ABBVIE LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 120 COMPR. FILM. PR 120 11,833666 13,216666 0,000000
398 W59947002 J05AR10 LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM** KALETRA 80 mg/ml + 20 mg/ml SOL. ORALĂ 80 mg/ml + 20 mg/ml ABBVIE LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X 5 FLAC. MULTIDOZĂ DIN TPE X 60 ML + 5 SERINGI GRADATE A 5 ML PR 5 243,736000 273,302000 0,000000"

2. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile", litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 513 se introduc zece noi poziţii, poziţiile 514-523, cu următorul cuprins:

„514 W61374009 J05AB04 RIBAVIRINUM RIBAVIRINA AUROBINDO 200 mg COMPR. FILM. 200 mg AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED MALTA CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 168 COMPR. FILM. PRF 168 1,610714 1,966369 0,000000
515 W57505004 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ. PR 1 580,650000 671,060000 0,000000
516 W57505005 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ. PR 10 553,645000 607,289000 0,000000
517 W57505008 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SOL. INJ. PR 10 168,193000 187,146000 0,000000
518 W57505010 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ. PR 1 360,390000 430,980000 0,000000
519 W57505011 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ. PR 10 333,388000 367,208000 0,000000
520 W57505013 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ. PR 1 690,780000 791,100000 0,000000
521 W57505014 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ. PR 10 663,775000 727,331000 0,000000
522 W57505016 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ. PR 1 1.351,550000 1.511,340000 0,000000
523 W57505017 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ. PR 10 1.324,550000 1.447,576000 0,000000"

3. În anexa nr. 2, la secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie", poziţia 413 se abrogă. 4. În anexa nr. 2, la secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie", după poziţia 506 se introduc douăzeci şi una de noi poziţii, poziţiile 507-527, cu următorul cuprins:

„507 W63064006 L01AA09 BENDAMUSTINUM**1 BENDAMUSTINA MYLAN 2,5 mg/ml PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 2,5 mg/ml MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CAPACITATEA DE 50 ML, CARE CONŢINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ PR 5 739,594000 813,788000 0,000000
508 W63064002 L01AA09 BENDAMUSTINUM**1 BENDAMUSTINA MYLAN 2,5 mg/ml PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 2,5 mg/ml MYLAN S.A.S. FRANŢA CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CAPACITATEA DE 20 ML, CARE CONŢINE 25 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ PR 5 189,386000 214,062000 0,000000
509 W62548005 L01AA09 BENDAMUSTINUM**1 BENDAMUSTINA ACCORD 2,5 mg/ml PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 2,5 mg/ml ACCORD HEALTHCARE LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONŢINE 100 MG BENDAMUSTINĂ PR 5 740,990000 815,310000 0,000000
510 W62432002 L01AA09 BENDAMUSTINUM **1 BENDAMUSTINA ZENTIVA 2,5 mg/ml PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 2,5 mg/ml ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. CARE CONŢINE 25 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ PR 5 191,764000 216,652000 0,000000
511 W62432006 L01AA09 BENDAMUSTINUM **1 BENDAMUSTINA ZENTIVA 2,5 mg/ml PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 2,5 mg/ml ZENTIVA, K.S. REPUBLICA CEHĂ CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML, CU PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. CARE CONŢINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ PR 5 749,060000 824,106000 0,000000
512 W42165001 L01XC07 BEVACIZUMABUM**1 Ω AVASTIN 25 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 25 mg/ml ROCHE REGISTRATION LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF. S 1 1.130,890000 1.270,820000 0,000000
513 W42165002 L01XC07 BEVACIZUMABUM **1 Ω AVASTIN 25 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 25 mg/ml ROCHE REGISTRATION LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF. S 1 4.372,950000 4.804,670000 0,000000
514 W57560002 L01XC11 IPILIMUMABUM **1 Ω YERVOY 5 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 5 mg/ml BRISTOL-MYERS SQUIBB MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 40 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (200 MG IPILIMUMAB) PR 1 61.909,920000 67.520,050000 0,000000
515 W57560001 L01XC11 IPILIMUMABUM **1 Ω YERVOY 5 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 5 mg/ml BRISTOL-MYERS SQUIBB MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (50 MG IPILIMUMAB) PR 1 15.499,980000 16.933,150000 0,000000
516 W60245001 L01XC13 PERTUZUMABUM **1 PERJETA 420 mg CONC. PT. SOL. PERF. 420 mg ROCHE REGISTRATION LTD. MAREA BRITANIE CUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 14 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE PERFUZABILĂ X 420 MG PERTUZUMAB PR 1 11.448,310000 12.516,820000 0,000000
517 W62021001 L01XC18 PEMBROLIZUMABUM **1 Ω KEYTRUDA 50 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg MERCK SHARP & DOHME MAREA BRITANIE FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CE CONŢINE 50 MG PEMBROLIZUMAB PR 1 7.605,870000 8.328,560000 0,000000
518 W61463001 L01XC21 RAMUCIRUMABUM **1 Ω CYRAMZA CONC. PT. SOL. PERF. 10 mg/ml ELI LILLY NEDERLAND BV OLANDA AMBALAJ CU 2 FLACOANE A 10 ML PR 2 2.651,965000 2.909,720000 0,000000
519 W63494002 L01XC27 OLARATUMAB **1 LARTRUVO 10 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 10 mg/ml ELI LILLY NEDERLAND BV OLANDA CUTIE CU 2 FLAC. DE 19 ML CE CONŢIN 190 MG OLARATUMAB PR 2 2.435,150000 2.673,390000 0,000000
520 W63120001 L01XE33 PALBOCICLIBUM **1 IBRANCE 100 mg CAPS. 100 mg PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPSULE PR 21 788,516190 861,300476 0,000000
521 W63121001 L01XE33 PALBOCICLIBUM **1 IBRANCE 125 mg CAPS. 125 mg PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPSULE PR 21 788,516190 861,300476 0,000000
522 W63119001 L01XE33 PALBOCICLIBUM **1 IBRANCE 75 mg CAPS. 75 mg PFIZER LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPSULE PR 21 788,516190 861,300476 0,000000
523 W63379002 L01XX52 VENETOCLAX **1 VENCLYXTO 100 mg COMPR. FILM. 100 mg ABBVIE LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 14 COMPR. FILM. PR 14 241,157142 265,586428 0,000000
524 W63379003 L01XX52 VENETOCLAX **1 VENCLYXTO 100 mg COMPR. FILM. 100 mg ABBVIE LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 112 COMPR. FILM. (4 CUTII X 28 COMPR. FILM.) AMBALAJ MULTIPLU PR 112 239,280625 261,156875 0,000000
525 W63379001 L01XX52 VENETOCLAX **1 VENCLYXTO 100 mg COMPR. FILM. 100 mg ABBVIE LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 7 COMPR. FILM. PR 7 243,300000 270,647142 0,000000
526 W63377002 L01XX52 VENETOCLAX **1 VENCLYXTO 10 mg COMPR. FILM. 10 mg ABBVIE LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 14 COMPR. FILM. PR 14 26,044285 31,113571 0,000000
527 W63378002 L01XX52 VENETOCLAX **1 VENCLYXTO 50 mg COMPR. FILM. 50 mg ABBVIE LTD. MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. DIN AL. DIN PVC/PE/PCTFE X 7 COMPR. FILM. PR 7 123,788571 140,380000 0,000000"

5. În anexa nr. 2, la secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", după poziţia 143 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 144-147, cu următorul cuprins:

„144 W63475001 A10AE54 COMBINAŢII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) ** SULIQUA 100 unităţi/ml + 50 micrograme/ml SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT 100 unităţi/ml + 50 micrograme/ml SANOFI - AVENTIS GROUPE FRANŢA CUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE (PENURI) PREUMPLUTE X 3 ML SOLUŢIE PRF 5 158,930000 180,864000 0,000000
145 W61462002 A10BJ05 DULAGLUTIDUM ** TRULICITY 1,5 mg/0,5 ml SOL. INJ. ÎN PEN PREUMPLUT 1,5 mg/0,5 ml ELI LILLY NEDERLAND BV OLANDA AMBALAJ MULTIPLU: 12 (3 PACHETE A CÂTE 4) PENURI PREUMPLUTE CU 0,5 ML SOL. PRF 12 88,858333 100,035000 0,000000
146 W60940001 A10BK03 EMPAGLIFLOZINUM ** JARDIANCE 10 mg COMPR. FILM. 10 mg BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH GERMANIA CUTIE X BLISTERE PERFORATE DIN PVC/AL PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂŢI DOZATE X 30 COMPRIMATE FILMATE (30 X 1) PRF 30 5,565000 6,793666 0,000000
147 W60941001 A10BK03 EMPAGLIFLOZINUM ** JARDIANCE 25 mg COMPR. FILM. 25 mg BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH GERMANIA CUTIE X BLISTERE PERFORATE DIN PVC/AL PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂŢI DOZATE X 30 COMPRIMATE FILMATE (30 X 1) PRF 30 5,565000 6,793666 0,000000"

6. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune", punctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune", după poziţia 9 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile 10-18, cu următorul cuprins:

„10 W57505004 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ. PR 1 580,650000 671,060000 0,000000
11 W57505005 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ. PR 10 553,645000 607,289000 0,000000
12 W57505008 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SOL. INJ. PR 10 168,193000 187,146000 0,000000
13 W57505010 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ. PR 1 360,390000 430,980000 0,000000
14 W57505011 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ. PR 10 333,388000 367,208000 0,000000
15 W57505013 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ. PR 1 690,780000 791,100000 0,000000
16 W57505014 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ. PR 10 663,775000 727,331000 0,000000
17 W57505016 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ. PR 1 1.351,550000 1.511,340000 0,000000
18 W57505017 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ. PR 10 1.324,550000 1.447,576000 0,000000"

7. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficienţă primară", după poziţia 9 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile 10-18, cu următorul cuprins:

„10 W57505004 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ. PR 1 580,650000 671,060000 0,000000
11 W57505005 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ. PR 10 553,645000 607,289000 0,000000
12 W57505008 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SOL. INJ. PR 10 168,193000 187,146000 0,000000
13 W57505010 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ. PR 1 360,390000 430,980000 0,000000
14 W57505011 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ. PR 10 333,388000 367,208000 0,000000
15 W57505013 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ. PR 1 690,780000 791,100000 0,000000
16 W57505014 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ. PR 10 663,775000 727,331000 0,000000
17 W57505016 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ. PR 1 1.351,550000 1.511,340000 0,000000
18 W57505017 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ. PR 10 1.324,550000 1.447,576000 0,000000"

8. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", după subprogramul P6.23 „Neuropatia optică ereditară Leber" se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.24 „Amiotrofia spinală musculară", cu următorul cuprins:

„1 W64093001 M09AX07 NUSINERSENUM **1 SPINRAZA 12 mg SOL INJ. 2,4 mg/ml BIOGEN IDEC LTD MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DE 5 ML CE CONŢINE 12 MG NUSINERSEN PR 1 312.600,590000 340.773,240000 0,000000"

9. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1 „Transplant medular", după poziţia 301 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile 302-310, cu următorul cuprins:

„302 W57505004 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ. PR 1 580,650000 671,060000 0,000000
303 W57505005 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ. PR 10 553,645000 607,289000 0,000000
304 W57505008 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg./ml. SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML. SOL. INJ. PR 10 168,193000 187,146000 0,000000
305 W57505010 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg./ml. SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ. PR 1 360,390000 430,980000 0,000000
306 W57505011 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg./ml. SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ. PR 10 333,388000 367,208000 0,000000
307 W57505013 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ. PR 1 690,780000 791,100000 0,000000
308 W57505014 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALA** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ. PR 10 663,775000 727,331000 0,000000
309 W57505016 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML. SOL. INJ. PR 1 1.351,550000 1.511,340000 0,000000
310 W57505017 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML. SOL. INJ. PR 10 1.324,550000 1.447,576000 0,000000"

10. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", după poziţia 202 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile 203-211, cu următorul cuprins:

203 W57505004 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML. SOL. INJ. PR 1 580,650000 671,060000 0,000000
204 W57505005 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML. SOL. INJ. PR 10 553,645000 607,289000 0,000000
205 W57505008 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML. SOL. INJ. PR 10 168,193000 187,146000 0,000000
206 W57505010 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ. PR 1 360,390000 430,980000 0,000000
207 W57505011 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALA** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ. PR 10 333,388000 367,208000 0,000000
208 W57505013 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ. PR 1 690,780000 791,100000 0,000000
209 W57505014 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ. PR 10 663,775000 727,331000 0,000000
210 W57505016 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL. INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML. SOL. INJ. PR 1 1.351,550000 1.511,340000 0,000000
211 W57505017 J06BA01 IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ** GAMMANORM 165 mg/ml SOL INJ. 165 mg/ml OCTAPHARMA (IP) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ. PR 10 1.324,550000 1.447,576000 0,000000"

11. În anexa nr. 4, la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile", litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins:

„4 W64430001 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ** IG VENA 5 g/ 100 ml soluţie perfuzabilă SOL. PERF. 5 g/100 ml KEDRION S.P.A. ITALIA CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUŢIE PERFUZABILĂ ŞI UN SET PENTRU ADMINISTRARE PR 1 1.168,260000 0,000000 0,000000"

12. În anexa nr. 4, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune", punctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune", după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins:

„4 W64430001 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** IG VENA 5 g/ 100 ml soluţie perfuzabilă SOL. PERF. 5 g/100 ml KEDRION S.P.A. ITALIA CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUŢIE PERFUZABILĂ ŞI UN SET PENTRU ADMINISTRARE PR 1 1.168,260000 0,000000 0,000000"

13. În anexa nr. 4, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficienţă primară", după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins:

„4 W64430001 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** IG VENA 5 g/ 100 ml soluţie perfuzabilă SOL. PERF. 5 g/100 ml KEDRION S.P.A. ITALIA CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUŢIE PERFUZABILĂ ŞI UN SET PENTRU ADMINISTRARE PR 1 1.168,260000 0,000000 0,000000"

14. În anexa nr. 4, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1 „Transplant medular", după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins:

„4 W64430001 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** IG VENA 5 g/ 100 ml soluţie perfuzabilă SOL. PERF. 5 g/100 ml KEDRION S.P.A. ITALIA CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUŢIE PERFUZABILĂ ŞI UN SET PENTRU ADMINISTRARE PR 1 1.168,260000 0,000000 0,000000"

15. În anexa nr. 4, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins:

„4 W64430001 J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ ** IG VENA 5 g/ 100 ml soluţie perfuzabilă SOL. PERF. 5 g/100 ml KEDRION S.P.A. ITALIA CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUŢIE PERFUZABILĂ ŞI UN SET PENTRU ADMINISTRARE PR 1 1.168,260000 0,000000 0,000000"

Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iulie 2018. Ministrul sănătăţii, Sorina Pintea p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Liliana Maria MihaiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 846/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 846 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 846/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu