E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 83/90 din 13 februarie 2002

pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 83 din 13 februarie 2002
              MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
              Nr. 90 din 28 februarie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 250 din 15 aprilie 2002

    Ministrul sanatatii si familiei si ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    avand in vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. DB 1.447 din 13 februarie 2002 si al Directiei standarde, marci si licente, calitatea alimentelor si acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 171.126 din 21 februarie 2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu Directia standarde, marci si licente, calitatea alimentelor si acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga art. 77 si 80 ale tabelului nr. 15 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii lui.

                    Ministrul sanatatii si familiei,
                           Daniela Bartos

           Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                             Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                NORME
privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor

    Art. 1
    (1) Prezentele norme se aplica aromelor care sunt utilizate sau care sunt destinate utilizarii in sau pe alimente cu scopul de a le imprima miros si/sau gust, precum si materiilor prime utilizate la producerea aromelor.
    (2) In sensul prezentelor norme, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) aroma - orice substanta aromatizanta, preparat aromatizant, aroma de transformare, aroma de fum sau amestecul acestora;
    b) substanta aromatizanta - o substanta chimica definita, cu proprietati aromatizante, care se obtine prin:
    - procese fizice corespunzatoare (inclusiv distilarea sau extractia cu solventi) ori prin procese microbiologice sau enzimatice care pornesc de la materiale de origine vegetala sau animala atat in stare bruta, cat si dupa prelucrare pentru consum uman prin metode traditionale de preparare a alimentelor (inclusiv uscarea, torefierea si fermentarea);
    - sinteza chimica sau izolare prin procedee chimice si este identica din punct de vedere chimic cu o substanta prezenta in mod natural in materialul de origine vegetala sau animala descris la prima liniuta;
    - sinteza chimica, dar care nu este identica cu o substanta prezenta in mod natural in materialul de origine vegetala sau animala descris la prima liniuta;
    c) preparat aromatizant - un produs diferit de substantele descrise la lit. b) prima liniuta, concentrat sau nu, care se obtine prin procesele fizice corespunzatoare (inclusiv distilarea si extractia cu solventi) sau prin procesele enzimatice ori microbiologice care pornesc de la materii de origine vegetala sau animala atat in stare bruta, cat si dupa prelucrarea pentru consumul uman prin metodele traditionale de preparare a alimentelor (inclusiv uscarea, torefierea si fermentarea);
    d) aroma de transformare - un produs obtinut conform metodelor de fabricatie adecvate prin incalzirea la o temperatura de cel mult 180 grade C, pentru o perioada ce nu depaseste 15 minute, a unui amestec de ingrediente dintre care nici unul nu are neaparat proprietati aromatizante, dar cel putin unul contine azot (amino), iar altul este un zahar reducator;
    e) aroma de fum - extractul de fum utilizat in procesele traditionale de afumare.
    (3) Aromele pot contine alimente, precum si alte substante conforme cu legislatia in vigoare.
    Art. 2
    Prezentele norme nu se aplica:
    a) substantelor si produselor comestibile care sunt destinate consumului ca atare, cu sau fara reconstituire;
    b) substantelor care au in mod preponderent gust dulce, acru sau sarat;
    c) materialelor de origine vegetala sau animala, care au proprietati aromatizante inerente, daca nu sunt folosite ca sursa de aromatizare.
    Art. 3
    (1) Se interzice productia, importul, vanzarea sau utilizarea aromelor care nu corespund prezentelor norme.
    (2) Utilizarea substantelor aromatizante este permisa in urmatoarele conditii:
    a) nu prezinta nici un risc pentru sanatatea consumatorului;
    b) consumatorul nu este indus in eroare prin utilizarea lor.
    (3) Pentru evaluarea posibilelor efecte daunatoare ale substantelor aromatizante, acestea se supun unei evaluari toxicologice corespunzatoare.
    (4) In cazul in care o substanta aromatizanta contine sau este formata dintr-un organism modificat genetic, evaluarea sigurantei substantei aromatizante are in vedere si aspectul legat de protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.
    Art. 4
    Toate substantele aromatizante se supun unei supravegheri permanente si se reevalueaza ori de cate ori este nevoie pentru a se asigura ca:
    a) aromele nu contin elemente sau substante in cantitati periculoase din punct de vedere toxicologic, cu exceptia celor mentionate in criteriile specifice de puritate prevazute in legislatia in vigoare;
    b) aromele nu contin mai mult de 3 mg/kg arsen, 10 mg/kg plumb, 1 mg/kg cadmiu si 1 mg/kg mercur;
    c) utilizarea aromelor nu cauzeaza in prezenta alimentelor consumate aparitia 3,4 benzpirenului in cantitati mai mari decat 0,03 micro grame/kg;
    d) utilizarea aromelor si a altor ingrediente alimentare cu proprietati aromatizante nu cauzeaza aparitia substantelor enumerate in anexa si in cantitati mai mari decat cele specificate.
    Art. 5
    Ministerul Sanatatii si Familiei va adopta:
    1. prevederi corespunzatoare privind:
    a) sursele aromatizante obtinute din alimente, plante aromatice si condimente, ce sunt considerate in mod normal alimente;
    b) sursele aromatizante obtinute din materii prime vegetale sau animale, ce nu sunt considerate in mod normal alimente;
    c) substantele aromatizante obtinute prin procesele fizice corespunzatoare sau prin procese enzimatice ori microbiologice care pornesc de la materii prime vegetale sau animale;
    d) substantele aromatizante sintetizate chimic sau izolate chimic, care sunt identice din punct de vedere chimic cu substantele aromatizante naturale prezente in alimente ori in plantele aromatice si condimente, care sunt considerate in mod normal alimente;
    e) substantele aromatizante sintetizate chimic sau izolate chimic, care sunt identice din punct de vedere chimic cu substantele aromatizante naturale prezente in materiile prime de origine vegetala sau animala, care nu sunt considerate in mod normal alimente;
    f) substantele aromatizante sintetizate chimic sau izolate chimic, altele decat cele mentionate la lit. d) si e);
    g) materiile prime utilizate pentru producerea aromelor de fum sau de transformare si conditiile de reactie in care sunt pregatite;
    2. orice prevederi speciale ce pot fi necesare pentru protejarea sanatatii publice sau a comertului, care se refera la:
    a) utilizarea si metodele de producere a aromelor, inclusiv procesele fizice sau procesele enzimatice ori microbiologice pentru producerea preparatelor aromatizante si a substantelor aromatizante mentionate la art. 1 alin. (2) lit. b) si c);
    b) conditiile de utilizare a substantelor si a materialelor mentionate la art. 6 alin. (1);
    3. amendamente privind limitele maxime stabilite in anexa.
    Art. 6
    (1) Ministerul Sanatatii si Familiei va adopta liste cuprinzand substante sau materiale autorizate ca:
    a) aditivi necesari la utilizarea si depozitarea aromelor;
    b) produse utilizate la dizolvarea si diluarea aromelor;
    c) aditivi necesari la producerea aromelor (adaosuri tehnologice, substante ajutatoare), daca nu sunt inclusi in alte prevederi nationale legale.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei va adopta, daca este necesar:
    a) metodele de analiza pentru a verifica respectarea limitelor cuprinse la art. 4;
    b) procedura de prelevare a probelor si metodele pentru analizele calitative si, acolo unde este cazul, cantitative ale aromelor care intra in componenta alimentelor sau care sunt utilizate la suprafata alimentelor (in sau de pe alimente);
    c) criteriile specifice de puritate pentru anumite arome.
    (3) Ministerul Sanatatii si Familiei va adopta:
    a) criteriile microbiologice aplicabile aromelor;
    b) criteriile de desemnare a denumirilor specifice, mentionate la art. 8 alin. (1) lit. b);
    Art. 7
    In cazul in care, ca urmare a obtinerii unor informatii noi sau a reevaluarii informatiilor existente, se constata una dintre urmatoarele situatii:
    a) prezenta uneia dintre substantele enumerate sau limitele maxime prevazute, desi sunt in conformitate cu prevederile prezentelor norme;
    b) utilizarea unei arome, in conformitate cu prevederile prezentelor norme;
    c) prezenta unei substante similare cu cele enumerate in anexe,
constituie un pericol pentru sanatatea publica, atunci cand aplicarea prezentelor norme se suspenda temporar sau se limiteaza.
    Art. 8
    (1) Aromele care nu sunt destinate vanzarii catre consumatorul final nu pot fi comercializate daca ambalajele sau recipientele lor nu contin urmatoarele informatii, vizibile, clare si care nu pot fi sterse:
    a) denumirea sau denumirea comerciala si adresa producatorului ori ale ambalatorului sau adresa distribuitorului;
    b) descrierea produsului comercializat: fie prin mentiunea "aroma" sau printr-o denumire specifica, fie prin descrierea aromei;
    c) expresia "pentru uz alimentar" sau o referire specifica la alimentele pentru care sunt produse aromele respective;
    d) o lista cuprinzand categoriile de substante aromatizante si preparatele de aromatizare, inscrise in ordinea descrescatoare a cantitatii, clasificate astfel:
    - substante aromatizante naturale in cazul substantelor aromatizante definite conform art. 1 alin. (2) lit. b) prima liniuta;
    - substante aromatizante identice cu substantele naturale pentru substantele aromatizante definite la art. 1 alin. (2) lit. b) a doua liniuta;
    - substantele aromatizante artificiale, in cazul substantelor aromatizante definite conform art. 1 alin. (2) lit. b) a treia liniuta;
    - preparatele aromatizante definite conform art. 1 alin. (2) lit. c);
    - aromele de transformare definite conform art. 1 alin. (2) lit. d);
    - aromele de fum definite conform art. 1 alin. (2) lit. e);
    e) in cazul unui amestec de substante aromatizante cu aditivii necesari pentru depozitarea si utilizarea aromelor sau cu substantele utilizate ca solventi si diluanti ai aromelor, o lista in ordinea descrescatoare a cantitatii din amestec a:
    - categoriilor de arome clasificate la lit. d);
    - denumirilor fiecarei substante sau material ori, dupa caz, a codului numeric CEE (Comunitatea Economica Europeana);
    f) o indicatie a calitatii maxime pentru fiecare component sau grupa de componente supuse unei limite cantitative pentru un aliment sau informatii corespunzatoare care permit cumparatorului sa respecte prevederile aplicabile acelui aliment;
    g) o mentiune care identifica marfa;
    h) cantitatea nominala exprimata in unitati de masa sau de volum.
    (2) Mentiunea "natural" sau orice alta mentiune care in esenta are acelasi inteles se poate utiliza numai pentru aromele al caror principal component contine in exclusivitate preparatele aromatizante definite la art. 1 alin. (2) lit. c). Daca descrierea comerciala a aromei contine o referire la un aliment sau la o sursa aromatizanta, atunci mentiunea "natural" sau orice alta mentiune care in esenta are acelasi inteles se utilizeaza doar daca componentul aromatizant este izolat in totalitate sau aproape in totalitate de alimentul ori de sursa aromatizanta respectiva prin procese fizice, enzimatice sau microbiologice ori prin metodele traditionale de pregatire a alimentelor.
    (3) Informatiile mentionate la alin. (1) lit. d), e) si f) apar doar pe documentele comerciale legate de marfa respectiva, care se vor preda o data sau inainte de livrarea acesteia, cu conditia ca pe una dintre partile vizibile ale ambalajului ori ale recipientului produsului in cauza sa apara indicatia "destinat fabricarii alimentelor si nu vanzarii cu amanuntul".
    (4) Mentiunile prevazute in prezentul articol se inscriu in limba romana, fara a exclude prezentarea acestora si in alte limbi. Informatiile se inscriu intr-o exprimare usor de inteles de cumparator, daca nu au fost luate alte masuri in scopul bunei informari a acestuia.
    Art. 9
    (1) Aromele destinate vanzarii catre consumatorul final nu se comercializeaza daca etichetele lor nu contin urmatoarele informatii obligatorii, vizibile, clare si care nu pot fi sterse:
    a) mentiunea "aroma" sau o denumire ori o descriere specifica aromei;
    b) mentiunile "pentru alimente" sau o referire specifica la alimentul pentru care este destinata aroma respectiva;
    c) data durabilitatii minimale, conform reglementarilor in vigoare;
    d) conditiile speciale de depozitare si de utilizare;
    e) instructiunile de utilizare, daca omiterea lor impiedica utilizarea corespunzatoare a aromei;
    f) cantitatea neta exprimata in unitati de masa sau de volum;
    g) denumirea sau denumirea comerciala si adresa producatorului ori ale ambalatorului;
    h) indicatia sau un semn de identificare a lotului in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    i) in cazul unui amestec de arome cu alte substante, o lista cuprinzand componentele, in ordinea descrescatoare a cantitatilor din amestec, pentru:
    - aroma sau aromele in cauza, in conformitate cu prevederile lit. a);
    - denumirile tuturor celorlalte substante sau, daca este cazul, codurile numerice E ale Comunitatii Economice Europene.
    (2) Mentiunea "natural" sau orice alta mentiune care in esenta are acelasi inteles se utilizeaza doar pentru aromele in care componentul aromatizant contine in exclusivitate substantele aromatizante definite la art. 1 alin. (2) lit. b) prima liniuta si/sau preparatele aromatizante definite la art. 1 alin. (2) lit. c). Daca descrierea comerciala a aromelor contine o referire la un aliment sau la o sursa aromatizanta, atunci mentiunea "natural" sau orice alta mentiune, care in esenta are acelasi inteles, poate fi utilizata numai daca componentul aromatizant este separat in totalitate ori partial din alimentul sau sursa aromatizanta respectiva prin procese fizice, enzimatice sau microbiologice ori prin metode traditionale de preparare a alimentelor.
    (3) Mentiunile prevazute in prezentul articol se inscriu in limba romana, fara a exclude prezentarea acestora si in alte limbi.
    Art. 10
    Prezentele norme se aplica in egala masura atat aromelor destinate utilizarii in alimente, cat si alimentelor importate.
    Art. 11
    Anexa la norme face parte integranta din prezenta anexa.

    ANEXA 1
    la norme

                               LISTA
cuprinzand limitele maxime pentru anumite substante provenind din arome si din alte ingrediente alimentare cu proprietati aromatizante si prezente in alimente, asa cum sunt consumate, si in care s-au utilizat aromele
_______________________________________________________________________________
        Substante        Alimente Bauturi  Exceptii si/sau restrictii speciale
                         (mg/kg)  (mg/kg)
_______________________________________________________________________________
Acid agaric*)              20       20     100 mg/kg in bauturile alcoolice si
                                           in alimentele care contin ciuperci
Aloina*)                    0,1      0,1   50 mg/kg in bauturile alcoolice
Beta asarona*)              0,1      0,1   1 mg/kg in bauturile alcoolice si in
                                           condimentele utilizate la snack-food
Berberina*)                 0,1      0,1   10 mg/kg in bauturile alcoolice
Cumarina*)                  2        2     10 mg/kg in anumite produse de
                                           cofetarie care contin caramel
                                           50 mg/kg in guma de mestecat
                                           10 mg/kg in bauturile alcoolice
Acid cianhidric             1        1     50 mg/kg in nuga, martipan sau
                                           inlocuitorii sai ori in alte
                                           produse similare
                                           1 mg/% volum in bauturile alcoolice
                                           5 mg/kg la grupele conservate
Hipericina*)                0,1      0,1   10 mg/kg in bauturile alcoolice
                                           1 mg/kg in produsele de cofetarie
Pulegona*)                 25      100     250 mg/kg in bauturile cu aroma de
                                           menta sau peppermint
                                           350 mg/kg in produsele de cofetarie
                                           din menta
Quassina*)                  5        5     10 mg/kg in produsele de cofetarie
                                           care se vand la kg si
                                           50 mg/kg in bauturile alcoolice
Safrol si izosafrol*)       1        1     2 mg/kg in bauturile alcoolice care
                                           nu depasesc 25% volum de alcool
                                           5 mg/kg in bauturile alcoolice cu
                                           mai mult de 25% volum de alcool
                                           15 mg/kg in alimentele care contin
                                           nucsoara si condimente obtinute din
                                           coaja uscata a nucsoarei
Santonin*)                  0,1      0,1   1 mg/kg in bauturile alcoolice care
                                           contin mai mult de 25% volum de
                                           alcool
Tuiona (alpha si beta)*)    0,5      0,5   5 mg/kg in bauturile alcoolice care
                                           nu depasesc 25% volum de alcool
                                           10 mg/kg in bauturile alcoolice care
                                           depasesc 25% volum de alcool
                                           25 mg/kg in alimentele care contin
                                           preparate pe baza de salvie
                                           35 mg/kg in bitter
_______________________________________________________________________________
    *) Nu se pot adauga ca atare la alimente si arome. Pot fi prezente intr un aliment natural sau dupa adaugarea unor arome obtinute din materii prime naturale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 83/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 83 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu