E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 231/181 din  2 martie 2004

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              Nr. 231 din 2 martie 2004
              MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
              Nr. 181 din 9 martie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 273 din 29 martie 2004

    Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale sanatate publica si Inspectia sanitara de stat nr. OB 2.224/2004,
    avand in vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile urmatoare, si ale Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii si ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatatii si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu Directia de productie animala si industrie alimentara din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si directiile generale pentru agricultura si dezvoltare regionala judetene si a municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin."
    2. Litera d) a articolului 4 din normele prevazute in anexa va avea urmatorul cuprins:
    "d) utilizarea aromelor si a altor ingrediente alimentare cu proprietati aromatizante nu genereaza aparitia substantelor enumerate in anexa nr. 1 si in cantitati mai mari decat cele specificate."
    3. Punctul 3 al articolului 5 din normele prevazute in anexa va avea urmatorul cuprins:
    "3. amendamente privind limitele maxime stabilite in anexa nr. 1."
    4. Dupa articolul 9 din normele prevazute in anexa se introduc trei noi articole, articolele 9^1 - 9^3, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 9^1
    (1) Persoana responsabila de punerea pe piata a substantelor aromatizante notifica Comisiei Europene care administreaza registrul substantelor aromatizante lista cu substantele aromatizante care sunt utilizate in sau pe alimentele comercializate pe teritoriul Romaniei.
    (2) Notificarea mentionata la alin. (1) cuprinde toate informatiile necesare cu privire la:
    a) natura substantelor aromatizante, informatii cu privire la formula lor chimica, numarul CAS, numarul EINECS, nomenclatura IUPAC, originea lor si, in cazul in care este necesar, conditiile pentru utilizarea lor;
    b) alimentele in/pe care aceste substante sunt utilizate in principal;
    c) concordanta cu criteriile prevazute in art. 3, precum si cu motivele de stabilire a acestor criterii.
    (3) Pe baza notificarii prevazute la alin. (1) si luand in considerare opinia Comisiei Europene asupra notificarii, substantele aromatizante sunt incluse intr-un registru, care, in caz de necesitate, cuprinde si conditiile de utilizare.
    (4) Inventarul substantelor aromatizante utilizate sau destinate a fi utilizate in/pe alimente este inclus in registrul substantelor aromatizante utilizate sau destinate a fi utilizate in/pe alimente, care va fi preluat si publicat intr-un ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului pana la data de 31 decembrie 2005.
    (5) Aceste substante sunt prezentate cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuala ale proprietarului.
    (6) In cazul in care, pe baza notificarii detaliate si tinand seama de noile date sau a reevaluarii datelor existente, efectuata dupa realizarea registrului mentionat la alin. (3), autoritatile care au obligatia de a duce la indeplinire prevederile prezentului ordin suspenda sau restrictioneaza utilizarea acestor substante pe teritoriul Romaniei, au obligatia de a informa Comisia Europeana despre motivele acestei decizii.
    Art. 9^2
    (1) In scopul de a verifica daca substantele aromatizante sunt in concordanta cu criteriile mentionate la art. 3, persoana responsabila de plasarea pe piata a substantelor care nu sunt incluse in registru si clasificate transmite Comisiei Europene, care este asistata de Comitetul operativ pentru alimente, urmatoarele informatii necesare pentru programul de evaluare:
    a) puritatea si specificatiile chimice ale substantelor aromatizante, prevazute in anexa nr. 2;
    b) implicatiile naturale asupra alimentelor;
    c) cantitatea totala de substanta adaugata alimentului;
    d) nivelul normal si maxim de substante utilizat in categoriile de alimente mentionate in anexa nr. 1, daca sunt disponibile;
    e) toate studiile toxicologice si metabolice asupra substantei sau asupra substantelor apropiate.
    (2) Informatiile mentionate vor fi transmise in format standardizat, in conformitate cu anexa nr. 3.
    (3) In cazul in care Comisia Europeana considera necesar, persoana responsabila de plasarea pe piata a substantelor transmite informatiile suplimentare relevante pentru evaluarea unei anumite substante.
    (4) Informatiile mentionate la alin. (1) sunt actualizate, inclusiv pentru substantele care au fost deja evaluate, de catre persoana responsabila de punerea lor pe piata, de indata ce acele substante sunt accesibile.
    (5) In cazul in care in urma programului de evaluare se constata ca substanta aromatizanta nu este conforma cu criteriile stabilite la art. 3, aceasta substanta va fi radiata din registru.
    (6) Utilizarea unei noi substante aromatizante care nu este inclusa in registru este initial inclusa in programul de evaluare, urmand a fi supusa autorizarii Comisiei Europene, asistata de Comitetul operativ pentru alimente.
    Art. 9^3
    (1) In cazul in care informatiile mentionate la art. 9^2 alin. (1) nu sunt transmise de catre persoana responsabila de punerea pe piata a substantei in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, aceasta informeaza Comisia Europeana despre data la care isi va indeplini obligatiile stabilite fie pentru substantele individuale, fie pentru grupurile de substante stabilite in anexa nr. 1.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), persoana responsabila transmite informatiile Comisiei Europene pana la data de 31 decembrie 2006. Aceasta este data stabilita de Comisia Europeana pentru transmiterea informatiilor solicitate conform art. 9^2 alin. (1).
    (3) In cazul in care exista o solicitare argumentata din partea persoanei responsabile de plasarea acestor substante pe piata, transmisa Comisiei Europene anterior expirarii datei limita, aceasta poate prelungi acest termen."
    5. Dupa anexa la norme, care devine anexa nr. 1, se introduc anexele nr. 2 si 3 al caror continut este prevazut in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    6. Articolul 11 din normele prevazute in anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme."
    7. Dupa articolul 11 din normele prevazute in anexa se introduce un nou articol, articolul 12, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Prezentul ordin transpune: Directiva nr. 388/88 privind armonizarea legilor unui stat membru cu privire la aromele ce vor fi utilizate in alimente si la materialele sursa pentru producerea lor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) L 184 din 15 iulie 1988; Directiva nr. 389/89; Regulamentul nr. 2.232/96 stabilind o procedura a Comunitatii pentru substantele aromatizante utilizate sau care urmeaza a fi utilizate in sau asupra alimentelor, publicat in JOCE L 299 din 23 noiembrie 1996; Decizia nr. 217/99 ce adopta un registru al substantelor utilizate in sau pe alimente, elaborata in aplicarea Regulamentului nr. 2.232/96, publicata in JOCE L 084 din 27 martie 1999, amendata prin Decizia nr. 113/2002, publicata in JOCE L 049 din 20 februarie 2002, si Decizia nr. 489/2000, publicata in JOCE L 197 din 3 august 2000; Regulamentul nr. 1.565/2000 privind stabilirea masurilor necesare pentru adoptarea unui program de evaluare in aplicarea Regulamentului nr. 2.232/96, publicat in JOCE L 180/8 din 19 iulie 2000; Regulamentul nr. 622/2002 privind stabilirea termenelor pentru depunerea informatiilor pentru evaluarea substantelor aromatizante utilizate in/pe alimente, publicat in JOCE L 95/10 din 12 februarie 2002."
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    In cuprinsul Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 83/90/2002 denumirea "Ministerul Sanatatii si Familiei" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Sanatatii".

                          Ministrul sanatatii,
                             Ovidiu Brinzan

                        Ministrul agriculturii,
                     padurilor, apelor si mediului,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1
    (anexa nr. 2 la norme)

                       PURITATEA SI SPECIFICATIILE CHIMICE
                    mentionate pentru substantele aromatizante

    - denumirea chimica utilizata in registru;
    - denumirea IUPAC, daca este diferita de denumirea mentionata in registru;
    - sinonime;
    - numerele CAS, E, EINECS, FL, CoE si FEMA, daca sunt disponibile;
    - formula chimica si structurala, greutatea moleculara;
    - forma/aroma fizica;
    - solubilitatea;
    - solubilitatea in etanol;
    - testul de identitate (infrarosu, rezonanta nuclearmagnetica si/sau spectrul de masa);
    - valoarea minima;
    - impuritati;
    - parametrii fizici legati de puritate (justificarea este solicitata daca informatia nu este transmisa);
    - punctul de fierbere (pentru lichide);
    - punctul de topire (pentru solide);
    - indexul refractiv (pentru lichide);
    - gravitatia specifica (pentru lichide);
    - stabilitatea si produsele de descompunere, daca sunt relevante;
    - interactiunea cu componentele alimentare, daca este relevanta;
    - orice alte informatii relevante.

    ANEXA 2
    (anexa nr. 3 la norme)

                              FORMATUL
pentru transmiterea informatiilor asupra substantelor aromatizante

    1. Informatiile trebuie sa fie transmise in format electronic standard, "Forma input pentru baza de date Flavis" (IF - FL). Sumarele informatiilor trebuie sa contina principalele concluzii asupra efectelor metabolice si toxicologice ale substantelor. Formularul IF - FL poate fi obtinut de la urmatoarea adresa de Internet sau comandat de la institutul coordonator al misiunii SCOOP 1.1 a carei adresa este: http://www.flavis.net.
    2. Informatiile trebuie transmise in limba engleza. Pentru identificarea unei substante, trebuie utilizata coloana intitulata "Nume". In cazul in care este deja disponibil, numarul FL trebuie, de asemenea, specificat.
    3.a) Formularul IF - FL trebuie trimis la institutul coordonator al misiunii SCOOP 1.1 prin e-mail, la adresa input@flavis.net, sau prin posta, la adresa de mai jos.
    b) Trei copii ale informatiei trebuie transmise si pe hartie. Fiecare copie trebuie identificata in coloana "Nume" care se refera la substanta sau la grupul chimic. In cazul in care este deja disponibil, numarul FL trebuie, de asemenea, specificat.
    Copiile trebuie transmise la institutul coordonator al misiunii SCOOP 1.1: Danish Veterinary and Food Administration Institute of Food Safety and Toxicology Flavis Morkhoi Bygade 19 DK   2860 Soborg.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 231/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 231 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu