Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 8 din  2 aprilie 1999

pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investitii in fonduri cu capital de risc

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 213 din 14 mai 1999


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 13 si 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,
    avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionarii fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara, aprobata prin Legea nr. 83/1994, ale Ordonantei Guvernului nr. 20/1998, privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc, precum si ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 5/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc,
    in temeiul prevederilor subcapitolului "Procedura de consultare a investitorilor pentru reorganizarea si lichidarea fondurilor deschise de investitii" din cap. II, partea I din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/1996 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare,
    in baza Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 17 din 5 octombrie 1994,

    Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pe data prezentului ordin se aproba Regulamentul nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investitii in fonduri cu capital de risc si se dispune publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 2
    Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiara si Departamentul logistic vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Regulamentul nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investitii in fonduri cu capital de risc intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.

                                PRESEDINTELE
                  COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
                         prof. univ. dr. STEFAN BOBOC


                           REGULAMENTUL Nr. 5/1999
privind transformarea fondurilor deschise de investitii in fonduri cu capital de risc

    Art. 1
    Adunarea generala a investitorilor poate hotari transformarea fondului deschis de investitii, constituit in baza Ordonantei Guvernului nr. 24/1993, aprobata prin Legea nr. 83/1994, in fond cu capital de risc sau in societate de investitii cu capital de risc conform prezentului regulament, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998.
    Art. 2
    (1) In mod obligatoriu consultarea investitorilor se va face cu privire la informatiile cuprinse la art. 56 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/1996 si la componenta consiliului de incredere al fondului cu capital de risc sau, dupa caz, a consiliului de administratie al societatii de investitii cu capital de risc, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998.
    (2) Consiliul de incredere al fondului cu capital de risc sau consiliul de administratie al societatii de investitii cu capital de risc este imputernicit sa semneze contractul de societate civila al fondului cu capital de risc sau actul constitutiv al societatii de investitii cu capital de risc.
    Art. 3
    (1) Dupa validarea rezultatelor consultarii investitorilor de catre cenzorul extern independent se va proceda la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei si in 3 ziare de larga circulatie a hotararii de transformare, inclusiv a numelor membrilor primului consiliu de incredere al fondului cu capital de risc sau, dupa caz, ai consiliului de administratie al societatii de investitii cu capital de risc.
    (2) La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de transformare vor inceta operatiunile de emisiune si de rascumparare, daca acestea nu au fost sistate inaintea declansarii consultarii investitorilor.
    (3) Concomitent, societatea de depozitare va determina numarul investitorilor si al titlurilor de participare aflate in circulatie pentru fondul deschis de investitii.
    (4) Dupa data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de transformare sunt permise numai regularizari legate de operatiunile de emisiune si de rascumparare a titlurilor de participare anterioare datei publicarii hotararii de transformare.
    (5) In termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de transformare se va determina de catre societatea de depozitare numarul investitorilor si al titlurilor de participare aflate in circulatie, tinandu-se seama de regularizari.
    (6) Titlurile de participare ale fondului deschis de investitii vor fi considerate fractiuni ale titlului de participare al fondului cu capital de risc, valoarea nominala a titlului de participare al fondului cu capital de risc fiind egala cu valoarea titlului de participare al fondului deschis de investitii de la data semnarii contractului de societate civila al fondului cu capital de risc, certificata de un cenzor extern independent.
    (7) Fondul cu capital de risc isi va putea majora capitalul prin emisiune de noi fractiuni de titluri pe baza hotararii adunarii generale a investitorilor.
    (8) In cazul in care o actiune a societatii de investitii cu capital de risc, constituita conform art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1998, devine proprietatea mai multor persoane, acestea vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    Art. 4
    (1) Valoarea capitalului initial al fondului cu capital de risc este egala cu valoarea activului net al fondului deschis de investitii la data semnarii contractului de societate civila al noului fond, stabilita de societatea de depozitare si certificata de un cenzor extern independent in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de transformare.
    (2) Capitalul social al societatii de investitii cu capital de risc se va determina de catre societatea de depozitare pe baza situatiei activelor si obligatiilor fondului deschis de investitii, certificata de un cenzor extern independent in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de transformare.
    (3) Bilantul de deschidere al societatii de investitii cu capital de risc se va intocmi pe baza situatiei activelor si obligatiilor fondului deschis de investitii.
    Art. 5
    Termenul prevazut la art. 3 alin. (5) si la art. 4 alin. (1) si (2) poate fi prelungit cu acordul consiliului de incredere al fondului cu capital de risc sau, dupa caz, al consiliului de administratie al societatii de investitii cu capital de risc si cu avizul C.N.V.M., la prezentarea unor justificari intemeiate.
    Art. 6
    (1) In termen de 10 zile de la data semnarii contractului de societate civila fondul cu capital de risc, prin reprezentantul sau legal, va solicita C.N.V.M. eliberarea autorizatiei conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998.
    (2) In termen de 10 zile de la data semnarii actului constitutiv societatea de investitii cu capital de risc, prin reprezentantul sau legal, va solicita C.N.V.M. autorizarea conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 8/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 8 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu