Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 8 din  2 aprilie 1999

pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investitii in fonduri cu capital de risc

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 213 din 14 mai 1999


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 13 si 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,
    avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionarii fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara, aprobata prin Legea nr. 83/1994, ale Ordonantei Guvernului nr. 20/1998, privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc, precum si ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 5/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc,
    in temeiul prevederilor subcapitolului "Procedura de consultare a investitorilor pentru reorganizarea si lichidarea fondurilor deschise de investitii" din cap. II, partea I din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/1996 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare,
    in baza Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 17 din 5 octombrie 1994,

    Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pe data prezentului ordin se aproba Regulamentul nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investitii in fonduri cu capital de risc si se dispune publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 2
    Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiara si Departamentul logistic vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Regulamentul nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investitii in fonduri cu capital de risc intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.

                                PRESEDINTELE
                  COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
                         prof. univ. dr. STEFAN BOBOC


                           REGULAMENTUL Nr. 5/1999
privind transformarea fondurilor deschise de investitii in fonduri cu capital de risc

    Art. 1
    Adunarea generala a investitorilor poate hotari transformarea fondului deschis de investitii, constituit in baza Ordonantei Guvernului nr. 24/1993, aprobata prin Legea nr. 83/1994, in fond cu capital de risc sau in societate de investitii cu capital de risc conform prezentului regulament, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998.
    Art. 2
    (1) In mod obligatoriu consultarea investitorilor se va face cu privire la informatiile cuprinse la art. 56 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 9/1996 si la componenta consiliului de incredere al fondului cu capital de risc sau, dupa caz, a consiliului de administratie al societatii de investitii cu capital de risc, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998.
    (2) Consiliul de incredere al fondului cu capital de risc sau consiliul de administratie al societatii de investitii cu capital de risc este imputernicit sa semneze contractul de societate civila al fondului cu capital de risc sau actul constitutiv al societatii de investitii cu capital de risc.
    Art. 3
    (1) Dupa validarea rezultatelor consultarii investitorilor de catre cenzorul extern independent se va proceda la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei si in 3 ziare de larga circulatie a hotararii de transformare, inclusiv a numelor membrilor primului consiliu de incredere al fondului cu capital de risc sau, dupa caz, ai consiliului de administratie al societatii de investitii cu capital de risc.
    (2) La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de transformare vor inceta operatiunile de emisiune si de rascumparare, daca acestea nu au fost sistate inaintea declansarii consultarii investitorilor.
    (3) Concomitent, societatea de depozitare va determina numarul investitorilor si al titlurilor de participare aflate in circulatie pentru fondul deschis de investitii.
    (4) Dupa data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de transformare sunt permise numai regularizari legate de operatiunile de emisiune si de rascumparare a titlurilor de participare anterioare datei publicarii hotararii de transformare.
    (5) In termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de transformare se va determina de catre societatea de depozitare numarul investitorilor si al titlurilor de participare aflate in circulatie, tinandu-se seama de regularizari.
    (6) Titlurile de participare ale fondului deschis de investitii vor fi considerate fractiuni ale titlului de participare al fondului cu capital de risc, valoarea nominala a titlului de participare al fondului cu capital de risc fiind egala cu valoarea titlului de participare al fondului deschis de investitii de la data semnarii contractului de societate civila al fondului cu capital de risc, certificata de un cenzor extern independent.
    (7) Fondul cu capital de risc isi va putea majora capitalul prin emisiune de noi fractiuni de titluri pe baza hotararii adunarii generale a investitorilor.
    (8) In cazul in care o actiune a societatii de investitii cu capital de risc, constituita conform art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1998, devine proprietatea mai multor persoane, acestea vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    Art. 4
    (1) Valoarea capitalului initial al fondului cu capital de risc este egala cu valoarea activului net al fondului deschis de investitii la data semnarii contractului de societate civila al noului fond, stabilita de societatea de depozitare si certificata de un cenzor extern independent in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de transformare.
    (2) Capitalul social al societatii de investitii cu capital de risc se va determina de catre societatea de depozitare pe baza situatiei activelor si obligatiilor fondului deschis de investitii, certificata de un cenzor extern independent in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de transformare.
    (3) Bilantul de deschidere al societatii de investitii cu capital de risc se va intocmi pe baza situatiei activelor si obligatiilor fondului deschis de investitii.
    Art. 5
    Termenul prevazut la art. 3 alin. (5) si la art. 4 alin. (1) si (2) poate fi prelungit cu acordul consiliului de incredere al fondului cu capital de risc sau, dupa caz, al consiliului de administratie al societatii de investitii cu capital de risc si cu avizul C.N.V.M., la prezentarea unor justificari intemeiate.
    Art. 6
    (1) In termen de 10 zile de la data semnarii contractului de societate civila fondul cu capital de risc, prin reprezentantul sau legal, va solicita C.N.V.M. eliberarea autorizatiei conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998.
    (2) In termen de 10 zile de la data semnarii actului constitutiv societatea de investitii cu capital de risc, prin reprezentantul sau legal, va solicita C.N.V.M. autorizarea conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/1998.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 8/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 8 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu