E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 20 din 30 ianuarie 1998

privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 41 din 30 ianuarie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 107. alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. c) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Fondurile cu capital de risc sunt organisme de plasament in valori mobiliare, constituite ca fonduri inchise de investitii, prin mobilizarea resurselor financiare de la persoane fizice sau de la persoane juridice de drept privat, romane ori straine.
    Art. 2
    (1) Fondurile cu capital de risc pot efectua plasamentul resurselor financiare in una dintre urmatoarele forme:
    a) in mod direct, prin participarea la constituirea de societati comerciale cu capital privat sau prin majorarea capitalului social al acestor societati, pe baza de contract incheiat intre parti;
    b) in mod direct, in baza art. 98 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ori prin dobandire de actiuni sau obligatiuni convertibile in actiuni la bursa de valori sau pe alta piata organizata, in regimul Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si al reglementarilor adoptate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in executarea acestei legi.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), fondurile cu capital de risc efectueaza plasamentul pe baza unui plan de afaceri prezentat de catre societatile comerciale cu capital privat sau de catre fondatorii acestora, la momentul constituirii lor.
    Art. 3
    Fondurile cu capital de risc care se infiinteaza si se organizeaza sub forma societatilor comerciale pe actiuni pot asigura:
    a) consultanta si asistenta manageriala societatilor comerciale cu capital privat, in vederea dezvoltarii, reorganizarii sau a restructurarii acestora, precum si a extinderii activitatii lor sau a initierii de noi afaceri;
    b) participarea la managementul societatilor comerciale la care detin actiuni sau parti sociale.
    Art. 4
    In cazurile in care fondurile cu capital de risc detin, la o societate comerciala cotata la bursa de valori sau pe alta piata organizata, actiuni ce confera o pozitie de control sau majoritara, ele se supun obligatiilor de evidenta si raportare prevazute de Legea nr. 52/1994, in conditiile stabilite prin reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

    CAP. 2
    Constituirea si organizarea fondurilor cu capital de risc

    Art. 5
    (1) Fondurile cu capital de risc se infiinteaza in una dintre urmatoarele forme juridice:
    a) societate civila particulara, fara personalitate juridica, in temeiul art. 1.491, 1.492 si al art. 1.499 - 1.531 din Codul civil;
    b) societate de investitii, organizata ca societate comerciala pe actiuni, constituita prin subscriptie integrala si simultana a capitalului social, in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata.
    (2) Contractul de societate civila sau, dupa caz, actul constitutiv se intocmeste in conformitate cu reglementarile adoptate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    (3) Utilizarea expresiei fond cu capital de risc si desfasurarea de activitati specifice fondurilor cu capital de risc sunt rezervate exclusiv societatilor civile particulare si societatilor de investitii care se constituie si functioneaza potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.
    Art. 6
    (1) Participarea sau capitalul social minim pentru constituirea unui fond cu capital de risc, dupa caz, se stabileste prin reglementari emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si este alcatuit numai din aporturi in numerar, integral varsate la data constituirii.
    (2) Numarul de fondatori pentru constituirea unui fond cu capital de risc, in oricare dintre cele doua forme prevazute la art 5 alin. (1), este de pana la 50 de persoane.
    Art. 7
    (1) Constituirea fondului cu capital de risc in forma juridica de societate civila particulara este supusa autorizarii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care verifica realitatea varsamantului integral subscris si conformitatea contractului civil sau a actului constitutiv.
    (2) Fondul cu capital de risc care se infiinteaza ca societate de investitii organizata ca societate comerciala pe actiuni se constituie cu avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, care verifica realitatea liberarii capitalului subscris si indeplinirea conditiilor stipulate in actul constitutiv.
    Art. 8
    (1) Persoanele care constituie fondul cu capital de risc in forma juridica de societate civila particulara desemneaza, prin contractul de societate, un consiliu de incredere alcatuit din 3-7 membri ai fondului; acestia aleg, din randul lor, cu majoritate simpla de voturi, un presedinte.
    (2) Consiliul de incredere reprezinta fondul cu capital de risc in raporturile cu societatea de administrare a investitiilor, cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si cu orice persoana fizica si persoana juridica.
    (3) Fiecare membru in consiliul de incredere dispune de un vot; in caz de partaj egal al voturilor, votul presedintelui este decisiv.
    (4) Drepturile si obligatiile membrilor consiliului de incredere se stabilesc prin contractul de societate civila, in conformitate cu reglementarile adoptate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

    CAP. 3
    Administrarea si functionarea fondurilor cu capital de risc

    Art. 9
    (1) Fondurile cu capital de risc constituite in forma juridica de societate civila particulara incheie, prin consiliul de incredere si cu avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, contracte cu societati de administrare a investitiilor, care functioneaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionarii fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca investitii de intermediere financiara, aprobata prin Legea nr. 83/1994.
    (2) Societatea de administrare a investitiilor va intocmi lunar, trimestrial, semestrial si anual raportari privind situatia financiara a fondului. Raportarile semestriale si anuale vor fi verificate si certificate de cenzori externi independenti.
    Art. 10
    (1) Fondurile cu capital de risc vor distribui membrilor lor titluri de participare - certificate de investitor sau actiuni, in functie de forma juridica de organizare a fondului - cu o valoare nominala egala cu cel putin 100.000.000 lei.
    (2) Titlurile de participare la fond sunt nominative si transmisibile, inclusiv pe piata extrabursiera, in conditiile stabilite prin contractul civil sau, dupa caz, prin actul constitutiv.
    (3) Fondul cu capital de risc constituit ca societate de investitii va cere admiterea actiunilor emise, la cota unei piete organizate de valori mobiliare, in termen de 90 de zile de la data emisiunii.
    Art. 11
    (1) Fondurile cu capital de risc isi vor diversifica investitiile in societati comerciale, indiferent daca dobandesc o pozitie semnificativa de control sau majoritara la o societate comerciala.
    (2) Un fond cu capital de risc nu va putea investi mai mult de 20% din activele sale intr-o singura societate comerciala sau in mai multe societati comerciale controlate de catre aceeasi persoana.
    Art. 12
    (1) Fondurile cu capital de risc constituite in forma juridica de societate civila particulara pot fi transformate in societati de investitii, prin hotararea membrilor, adoptata cu majoritatea simpla de voturi, aferenta titlurilor de participare detinute.
    (2) Procedura, conditiile si efectele operatiunii de transformare se stabilesc prin reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 13
    Fondurile cu capital de risc pot efectua plasamente la societatile comerciale la care statul este actionar, supuse privatizarii, numai sub conditia dobandirii, printr-o singura achizitie, a intregii participari detinute de stat la respectivele societati comerciale.
    Art. 14
    Dispozitiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori se aplica regimului juridic al fondurilor cu capital de risc, daca nu contravin dispozitiilor prezentei ordonante.
    Art. 15
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Pana la termenul prevazut la alin. (1), Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va emite norme si instructiuni pentru punerea in executare a prezentei ordonante.

               PRIM-MINISTRU
               VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      p. Ministrul reformei,
                      presedintele Consiliului
                      pentru Reforma
                      Laurentiu Tachiciu,

                      Ministrul privatizarii,
                      Valentin M. IonescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 20/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 20 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu