E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 767 din  1 iunie 2000

pentru aprobarea Instructiunilor cuprinzand procedura de asistare a contribuabililor in domeniul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 299 din 30 iunie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In vederea asigurarii unor servicii de calitate pentru contribuabili, se aproba Instructiunile cuprinzand procedura de asistare a contribuabililor in domeniul fiscal, cuprinse in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 792/1999 pentru aprobarea Instructiunilor cuprinzand procedura de acordare a asistentei pentru contribuabili, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 7 septembrie 1999.
    Art. 4
    Raspunsurile formulate dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin la problematica fiscala transmisa spre solutionare directiilor de specialitate, conform Ordinului ministrului finantelor nr. 792/1999, de catre Directia proceduri fiscale si asistarea contribuabililor vor fi comunicate acestei directii.
    Art. 5
    Directiile Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor, Directia generala comunicare si relatii publice din cadrul Ministerului Finantelor si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                        p. Ministrul finantelor,
                            Sebastian Vladescu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                               INSTRUCTIUNI
cuprinzand procedura de asistare a contribuabililor in domeniul fiscal

    1. Asistarea contribuabililor in domeniul fiscal se exercita de urmatoarele structuri din cadrul aparatului central si teritorial al Ministerului Finantelor:
    a) directiile de specialitate si Directia proceduri fiscale si asistarea contribuabililor din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor;
    b) serviciile de metodologie si asistenta pentru contribuabili si birourile (compartimentele) administrare monopol de stat din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene; serviciul metodologie, relatii cu contribuabilii si serviciul monopoluri (tigari, bauturi, jocuri etc.) din cadrul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti; serviciile (birourile, compartimentele) de aplicare a conventiilor de evitare a dublei impuneri din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov;
    c) birourile de asistenta pentru contribuabili din cadrul administratiilor financiare municipale; serviciile juridice si relatii cu contribuabilii si serviciile de licente, marcare tigari si bauturi alcoolice din cadrul administratiilor financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
    d) serviciile (birourile) administrarii veniturilor statului din cadrul circumscriptiilor fiscale orasenesti;
    e) serviciile (birourile) administrarii veniturilor statului din cadrul perceptiilor rurale.
    2. Pentru a beneficia de asistarea in domeniul fiscal contribuabilii se vor adresa structurilor teritoriale in raza carora sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
    3. Raspunsurile la intrebarile contribuabililor vor fi elaborate de toate structurile prevazute la pct. 1 lit. b) - e), in functie de competente, si se refera la problematica legata de:
    - inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe;
    - actele componente ale dosarului fiscal;
    - termenele de depunere a actelor din dosarul fiscal;
    - termenele de depunere a declaratiilor si penalitatile aplicate pentru depunerea cu intarziere a acestora;
    - modul de completare a rubricilor din formulare;
    - completarea dosarelor necesare in vederea obtinerii licentelor de atestare a dreptului de marcare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice;
    - completarea dosarelor necesare in vederea obtinerii autorizatiilor de comercializare a alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei;
    - modalitatea de obtinere a timbrelor si a banderolelor necesare in vederea marcarii produselor supuse acestui regim;
    - termenele de plata si majorarile de intarziere si/sau penalitatile aplicate in caz de intarziere a platii impozitelor si/sau taxelor;
    - modalitatea de plata (prin casierie sau prin virament);
    - colectarea obligatiilor bugetare;
    - modul de stingere a obligatiilor bugetare ca urmare a platilor voluntare efectuate de platitori;
    - executarea silita;
    - stingerea creantelor bugetare prin alte modalitati (compensare, insolvabilitate, prescriptie, lichidare, faliment, cesiune, anulare si altele);
    - restituirea sumelor platite in plus;
    - solutionarea spetelor referitoare la aplicarea legislatiei fiscale in domeniul impozitelor directe si indirecte aplicabile persoanelor fizice si juridice rezidente si nerezidente.
    4. Informatiile referitoare la eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoanele fizice si juridice romane, precum si cele privind eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit, conform conventiei de evitare a dublei impuneri, vor fi furnizate de structurile prevazute la pct. 1 lit. b) si c) si, respectiv, de Directia acorduri fiscale internationale din cadrul Ministerului Finantelor, conform Ordinului ministrului finantelor nr. 1.798/1998.
    5. Structurile prevazute la pct. 1 lit. b) - e) vor solicita contribuabililor toate informatiile, explicatiile, precum si documentele necesare formularii de raspunsuri la solicitarile acestora.
    6. In cazul in care intrebarile contribuabililor nu pot fi solutionate la nivelul structurilor prevazute la pct. 1 lit. c), d) si e), aceste intrebari vor fi retransmise spre analiza si solutionare structurilor prevazute la pct. 1 lit. b), care vor formula si vor transmite direct contribuabililor raspunsurile solicitate.
    Totodata structurile prevazute la pct. 1 lit. b) vor intreprinde masurile necesare pentru aducerea la cunostinta tuturor unitatilor fiscale din subordine a acestor raspunsuri.
    7. In situatia in care exista intrebari la care nu se formuleaza raspunsuri de catre structurile prevazute la pct. 1 lit. b), acestea vor fi sistematizate si transmise spre analiza directiilor de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor.
    Adresa prin care se solicita solutionarea problematicii fiscale transmise unei directii de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor va cuprinde numai aspecte aflate in competenta de solutionare a acelei directii.
    Pentru fiecare intrebare transmisa spre solutionare directiilor de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor formula, in mod obligatoriu, puncte de vedere privind modul de solutionare a acesteia. In caz contrar, adresele vor fi restituite in vederea completarii cu punctul de vedere al directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat teritoriale respective.
    Descrierea spetelor, formularea intrebarilor si a propunerilor de solutionare a acestora vor fi redactate in mod clar si concis, folosindu-se toate datele, informatiile si documentele de care dispun directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    La solicitarea directiilor de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor furniza toate datele si informatiile necesare, in scris sau verbal, pentru clarificarea intrebarilor si spetelor transmise spre solutionare.
    8. In urma analizei spetelor si intrebarilor transmise de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, directiile de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor vor proceda la gruparea acestora dupa cum urmeaza:
    a) intrebari ale caror raspunsuri nu necesita modificarea sau completarea actelor normative si care urmeaza sa fie solutionate in mod direct;
    b) intrebari si spete care necesita stabilirea de solutii cu caracter general, uniform aplicabile, pentru care se vor emite, dupa caz, ordine ale ministrului finantelor sau decizii ale comisiilor fiscale din cadrul Ministerului Finantelor;
    c) aspecte a caror solutionare necesita modificarea sau completarea actelor normative.
    9. Raspunsurile la intrebarile prevazute la pct. 8 lit. a), avizate de Directia generala juridic si contencios, precum si solutiile stabilite conform pct. 8 lit. b) vor fi comunicate de directiile de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    In cazul in care directiile de specialitate retin aspecte a caror solutionare necesita modificarea sau completarea actelor normative, ele vor instiinta directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, despre acest fapt.
    10. In baza solutiilor si raspunsurilor primite de la directiile de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor comunica contribuabililor raspunsurile solicitate.
    11. Totodata, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor intreprinde toate masurile necesare pentru transmiterea solutiilor si raspunsurilor primite de la directiile de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor tuturor unitatilor fiscale din subordinea acestora.
    Toate unitatile fiscale care primesc solutiile si raspunsurile elaborate de directiile de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor vor lua masuri pentru instruirea si informarea corespunzatoare a personalului din aparatul fiscal propriu, inclusiv a celui angajat in activitatea de control, in legatura cu continutul solutiilor si raspunsurilor, in vederea aplicarii unitare a acestora.
    12. Adresele privind problematica fiscala, transmise de contribuabilii persoane juridice direct Ministerului Finantelor si repartizate Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor, vor fi retransmise prin cabinetul secretarului general adjunct coordonator directiilor de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor, care le vor transmite directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza carora sunt inregistrati contribuabilii, in vederea analizarii si formularii raspunsurilor de catre structurile prevazute la pct. 1 lit. b) - e), conform competentelor.
    13. Scrisorilor privind problematica fiscala, transmise sub semnatura de contribuabilii persoane fizice si de asociatiile fara personalitate juridica direct Ministerului Finantelor si repartizate Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor, li se va aplica procedura mentionata la pct. 12.
    14. Toate scrisorile anonime privind problematica fiscala, transmise Ministerului Finantelor si repartizate Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor, vor fi retransmise, prin cabinetul secretarului general adjunct coordonator, Directiei generale de control fiscal din Ministerul Finantelor, care le va analiza, in vederea selectarii din aceste adrese a problematicii care va fi avuta in vedere la programarea controalelor viitoare, si va lua masurile corespunzatoare.
    In cazul in care scrisorile anonime transmise cuprind si aspecte care ar putea fi avute in vedere la eventuale modificari ale legislatiei fiscale o copie de pe acestea va fi transmisa de catre Directia generala de control fiscal, pentru informare, directiilor de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor.
    15. Scrisorile privind problematica fiscala, primite de Ministerul Finantelor si repartizate Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor provenind de la contribuabilii nemultumiti de solutiile la intrebarile lor primite de la structurile teritoriale prevazute la pct. 1 lit. b) - e), vor fi repartizate spre solutionare, prin cabinetul secretarului general adjunct coordonator, directiilor de specialitate din cadrul departamentului, care vor comunica raspunsul direct contribuabililor.
    In situatia in care solutia data de directia de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor este diferita de cea data anterior de structurile teritoriale prevazute la pct. 1) lit. b) - e), solutia respectiva va fi comunicata si acestor structuri de directia de specialitate.
    De asemenea, directia de specialitate va comunica Directiei generale de audit intern atat solutia data de directia de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor, cat si solutia data anterior de structurile teritoriale prevazute la pct. 1 lit. b) - e), pentru a fi avute in vedere la programarea viitoarelor actiuni de control privind activitatea structurilor teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    16. Scrisorile trimise de contribuabili Ministerului Finantelor si repartizate Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor, care contin propuneri de imbunatatire a legislatiei fiscale in vigoare, vor fi repartizate, prin cabinetul secretarului general adjunct coordonator, directiilor de specialitate din cadrul departamentului, pentru a fi avute in vedere la elaborarea viitoarelor proiecte de acte normative.
    Directiile de specialitate vor face cunoscut contribuabililor faptul ca propunerile lor au fost retinute in acest sens.
    17. Toate scrisorile care nu provin de la contribuabili, prin care insa se solicita solutionarea unor spete ridicate de acestia prin intermediul unor institutii publice centrale sau locale (Guvern, Parlament, consilii locale etc.), sindicate sau patronate, repartizate Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor, vor fi transmise spre solutionare, prin cabinetul secretarului general adjunct coordonator, directiilor de specialitate din cadrul departamentului, care vor formula raspunsul direct catre contribuabil si vor informa despre aceasta institutia publica prin intermediul careia s-au primit solicitarile.
    18. Intrebarile privind problematica fiscala, adresate Ministerului Finantelor de reprezentantii mass-media si transmise Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor, vor fi repartizate prin cabinetul secretarului general adjunct coordonator directiilor de specialitate din cadrul departamentului. Acestea vor formula raspunsul si il vor transmite, sub semnatura secretarului general adjunct coordonator, Directiei generale comunicare si relatii publice, pentru a fi adus la cunostinta solicitantilor.
    19. Directia acorduri fiscale internationale va realiza corespondenta specifica negocierii, renegocierii si aplicarii conventiilor de evitare a dublei impuneri, respectiv corespondenta directa in relatia cu autoritatea competenta din alte tari.
    20. Problematica fiscala ridicata direct de aparatul fiscal teritorial se solutioneaza astfel:
    a) cea ridicata de structurile prevazute la pct. 1 lit. c) - e), de structurile prevazute la pct. 1 lit. b);
    b) cea ridicata direct de structurile prevazute la pct. 1 lit. b), precum si cea ridicata de structurile prevazute la pct. 1 lit. c) - e), la care structurile de la pct. 1 lit. b) nu au putut formula raspunsuri, de directiile de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor.
    Pentru solutionarea problematicii fiscale prevazute la lit. b) va fi respectata procedura descrisa la pct. 7 alin. 2 - 5, pct. 8 - 11.
    21. Adresele privind problematica fiscala, transmise de contribuabili Ministerului Finantelor, repartizate altor directii din minister si transmise de catre acestea, spre solutionare, directiilor de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor, vor fi retransmise de catre acestea din urma directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza carora sunt inregistrati contribuabilii, in vederea analizarii si formularii raspunsurilor de catre structurile prevazute la pct. 1 lit. b) - e), conform competentelor.
    22. Directiile de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor vor comunica, in mod obligatoriu, raspunsurile si solutiile la intrebarile transmise acestui minister si repartizate spre solutionare directiilor din departament, precum si intrebarile aferente, in scris si pe suport magnetic, Directiei proceduri fiscale si asistarea contribuabililor, in vederea incarcarii bazei de date privind problematica fiscala solutionata de Ministerul Finantelor si a mediatizarii acestora in randul contribuabililor. Transmiterea catre Directia proceduri fiscale si asistarea contribuabililor din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor se va face in aceeasi zi in care raspunsurile si solutiile au fost transmise solicitantilor.
    Directia proceduri fiscale si asistarea contribuabililor din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor din Ministerul Finantelor va lua masuri de mediatizare a raspunsurilor, solutiilor si intrebarilor, prin intermediul Directiei generale comunicare si relatii publice, in Revista finante, credit, contabilitate, pe INTERNET etc., cu respectarea confidentialitatii datelor in domeniul impozitelor si taxelor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 767/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 767 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu