E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 750 din 13 mai 2004

privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 468 din 25 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m), al art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si al art. 77 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, regulamentele de organizare si functionare ale compartimentelor din subordinea directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, implicate in aplicarea dispozitiilor prezentului ordin, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 4
    Termenul de solutionare a cererilor de restituire, prevazut la art. 6 alin. (1) din Normele de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004, este de 45 de zile.
    Art. 5
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare si Directia generala de inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                           Gheorghe Gherghina,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    A. Restituirea taxei pe valoarea adaugata prevazuta la:
    - art. 3 alin. (1) lit. a) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004;
    - art. 1 alin. (2) din Normele de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004.
    1. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit art. 191 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
    2. Cererea, insotita de documentatia prevazuta la art. 4 alin. (4) din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004 sau de documentatia prevazuta la art. 4 alin. (1) din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004, dupa caz, se depune la organul fiscal de domiciliu, la registratura sau prin posta, de catre:
    - beneficiarii de fonduri provenind din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, precum si din donatii ale persoanelor fizice;
    - cultele religioase recunoscute, asociatiile si fundatiile religioase, institutiile publice si alte institutii care detin lacasuri de cult religios sau alte cladiri utilizate in acest scop.
    3. De la registratura, cererea insotita de documentatie se repartizeaza Compartimentului de analiza a deconturilor cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, denumit in continuare compartiment de specialitate, care inregistreaza cererile intr-o evidenta speciala, organizata potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.
    4. Compartimentul de specialitate verifica cererea si documentatia depusa de solicitant, mentionata la pct. 2.
    5. In termen de 4 zile de la primirea cererii, se transmit cererea si documentatia compartimentului cu atributii de control fiscal, in vederea efectuarii verificarii, potrivit art. 4 alin. (5) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004, respectiv art. 6 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004.
    Verificarea se realizeaza in baza art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, iar constatarile se inscriu in procesul-verbal de control.
    6. In termen de 22 de zile de la data depunerii cererii, compartimentul cu atributii de control fiscal transmite cererea, documentatia si procesul-verbal de control compartimentului de specialitate.
    7. In baza documentatiei si a procesului-verbal de control, in termen de 4 zile de la primirea acestora, compartimentul de specialitate emite Decizia de restituire a T.V.A., al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura.
    8. Decizia de restituire a T.V.A., aprobata de conducatorul unitatii fiscale, se transmite compartimentului de colectare, in vederea compensarii si/sau restituirii, in conformitate cu prevederile art. 106 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
    9. Compartimentul de colectare, in baza datelor din evidenta analitica pe platitor si a Deciziei de restituire a T.V.A., intocmeste Nota de compensare si/sau de restituire, conform formularelor aprobate.
    Nota de compensare si/sau de restituire se intocmeste in patru exemplare, se semneaza de seful compartimentului de colectare si se aproba de conducatorul unitatii fiscale.
    Nota de compensare si/sau de restituire, aprobata, se transmite in termen de 5 zile de la data primirii cererii de la compartimentul de specialitate, pe baza de borderou, compartimentului de trezorerie in vederea efectuarii compensarii si/sau restituirii.
    10. Dupa efectuarea compensarii si/sau restituirii compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare trei exemplare ale Notei de compensare si/sau restituire, cuprinzand si data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de restituire, in termen de 4 zile de la primirea cererii de la compartimentul de colectare.
    11. Compartimentul de colectare retine Decizia de restituire a T.V.A. si un exemplar al Notei de compensare si/sau de restituire si va transmite compartimentului de specialitate, in termen de 3 zile de la primirea documentatiei de la compartimentul de trezorerie, doua exemplare ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului si un exemplar in vederea arhivarii.
    12. Dupa operarea datelor privind solutionarea cererii de restituire in evidenta speciala, compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
    Dosarul solicitarii cuprinde:
    - cererea solicitantului;
    - documentatia prevazuta de reglementarile legale;
    - procesul-verbal de control;
    - Decizia de restituire a T.V.A.;
    - Nota de compensare si/sau de restituire, cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de restituire.
    13. In cel mult 3 zile de la primirea Notei de compensare si/sau de restituire de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate il instiinteaza pe solicitant despre modul de solutionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a T.V.A., insotita de Nota de compensare si/sau de restituire.

    B. Restituirea taxei pe valoarea adaugata prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 303/2004.
    1. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit art. 191 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
    2. Cererea de restituire se depune de catre misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania.
    3. Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata si documentele insotitoare, avizate favorabil de Ministerul Afacerilor Externe se depun la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, la directiile generale ale finantelor publice judetene, la registratura sau prin posta, cu respectarea prevederilor art. 5 din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 303/2004.
    4. De la registratura, cererea insotita de documentatie se repartizeaza Serviciului de metodologie si asistenta pentru contribuabili, care inregistreaza cererile intr-o evidenta speciala, organizata potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.
    5. Serviciul de metodologie si asistenta pentru contribuabili verifica cererea si documentatia depuse de solicitant, potrivit art. 6 alin. (4) din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 303/2004 si emite Decizia de restituire a T.V.A., al carei model este prezentat in anexa nr. 2 la prezenta procedura, in termen de 25 de zile de la data depunerii cererii.
    6. Decizia de restituire, aprobata de directorul executiv adjunct coordonator, se transmite compartimentului de colectare, in vederea compensarii si/sau restituirii, in conformitate cu prevederile art. 106 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
    7. Compartimentul de colectare, in baza datelor din evidenta analitica pe platitor si a Deciziei de restituire a T.V.A., intocmeste Nota de compensare si/sau de restituire, conform formularelor aprobate.
    Nota de compensare si/sau de restituire se intocmeste in patru exemplare, se semneaza de seful compartimentului de colectare si se aproba de directorul executiv adjunct coordonator.
    Nota de compensare si/sau de restituire, aprobata, se transmite, in termen de 8 zile de la data primirii Deciziei de restituire a T.V.A., pe baza de borderou, compartimentului de trezorerie in vederea efectuarii compensarii si/sau restituirii.
    8. Dupa efectuarea compensarii si/sau restituirii compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare trei exemplare ale notei de compensare si/sau de restituire a T.V.A., cuprinzand si data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de restituire, in termen de 5 zile de la data primirii notei.
    9. Compartimentul de colectare va retine Decizia de restituire a T.V.A. si un exemplar al Notei de compensare si/sau de restituire a T.V.A. si va transmite Serviciului de metodologie si asistenta pentru contribuabili, in cel mult 4 zile, doua exemplare ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului si un exemplar in vederea arhivarii.
    10. Dupa operarea datelor privind solutionarea cererii de restituire in evidenta speciala, Serviciul de metodologie si asistenta pentru contribuabili va transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
    Dosarul solicitarii va cuprinde:
    - cererea solicitantului;
    - documentatia prevazuta de reglementarile legale;
    - Decizia de restituire a T.V.A.;
    - Nota de compensare si/sau de restituire a T.V.A., cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de restituire.
    11. In cel mult 3 zile de la primirea Notei de compensare si/sau de restituire de la compartimentul de colectare, Serviciul de metodologie si asistenta pentru contribuabili il instiinteaza pe solicitant despre modul de solutionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a T.V.A., insotita de Nota de compensare si/sau de restituire.

    ANEXA 1
    la procedura

                  EVIDENTA CERERILOR DE RESTITUIRE A T.V.A.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea/numele si prenumele solicitantului
    B - Nr. si data inregistrarii cererii de restituire a T.V.A.
    C - Nr. si data adresei de transmitere spre solutionare compartimentului de control fiscal
    D - Nr. si data adresei de transmitere a rezultatelor controlului de la directia controlului fiscal
    E - Data efectuarii compensarii si/sau a restituirii
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | A |  Codul de  | B |   Suma   | Decizia |  Suma  |Diferente | C | D | E |
|crt.|   |identificare|   |solicitata|organului|aprobata|constatate|   |   |   |
|    |   |   fiscala  |   |          | fiscal*)|        |  fata de |   |   |   |
|    |   |            |   |          |         |        |   suma   |   |   |   |
|    |   |            |   |          |         |        |solicitata|   |   |   |
|____|___|____________|___|__________|_________|________|__________|___|___|___|
|  0 | 1 |      2     | 3 |    4     |    5    |   6    |     7    | 8 | 9 | 10|
|____|___|____________|___|__________|_________|________|__________|___|___|___|
    *) se va completa cu: A - in cazul cererilor aprobate;
                          R - in cazul cererilor respinse.

    ANEXA 2
    la procedura

    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
    UNITATEA FISCALA ........................
    Nr. de inregistrare ........ Data .......

               DECIZIE DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA

    Catre: Denumirea/Numele si prenumele .........................
           Cod de identificare fiscala ...........................
    Adresa: Localitatea ...................., str. .................... nr. ..., bl. ...., ap. ...., et. ...., judetul/sectorul ................ .
    In baza art. 77 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, a Cererii de restituire pentru trimestrul .............., inregistrata sub nr. ... din ............., si a documentatiei/procesului-verbal de control nr. ... din .............., se stabileste taxa pe valoarea adaugata de restituit, astfel:
    - T.V.A. solicitata la restituire ....................... lei
    - T.V.A. aprobata la restituire ......................... lei
    Suma aprobata la restituire urmeaza prevederile art. 104, 105 sau 106, dupa caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

        Aprobat,                 Verificat,               Intocmit,
        Functia                  Functia                  Functia
        Numele si prenumele      Numele si prenumele      Numele si prenumele
        Data                     Data                     Data
        Semnatura                Semnatura                SemnaturaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 750/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 750 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 750/2004
Ordin 303 2004
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin 230 2004
pentru aprobarea Normelor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin 141 2004
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu