E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 750 din 13 mai 2004

privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 468 din 25 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m), al art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si al art. 77 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, regulamentele de organizare si functionare ale compartimentelor din subordinea directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, implicate in aplicarea dispozitiilor prezentului ordin, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 4
    Termenul de solutionare a cererilor de restituire, prevazut la art. 6 alin. (1) din Normele de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004, este de 45 de zile.
    Art. 5
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare si Directia generala de inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                           Gheorghe Gherghina,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    A. Restituirea taxei pe valoarea adaugata prevazuta la:
    - art. 3 alin. (1) lit. a) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004;
    - art. 1 alin. (2) din Normele de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004.
    1. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit art. 191 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
    2. Cererea, insotita de documentatia prevazuta la art. 4 alin. (4) din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004 sau de documentatia prevazuta la art. 4 alin. (1) din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004, dupa caz, se depune la organul fiscal de domiciliu, la registratura sau prin posta, de catre:
    - beneficiarii de fonduri provenind din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, precum si din donatii ale persoanelor fizice;
    - cultele religioase recunoscute, asociatiile si fundatiile religioase, institutiile publice si alte institutii care detin lacasuri de cult religios sau alte cladiri utilizate in acest scop.
    3. De la registratura, cererea insotita de documentatie se repartizeaza Compartimentului de analiza a deconturilor cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, denumit in continuare compartiment de specialitate, care inregistreaza cererile intr-o evidenta speciala, organizata potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.
    4. Compartimentul de specialitate verifica cererea si documentatia depusa de solicitant, mentionata la pct. 2.
    5. In termen de 4 zile de la primirea cererii, se transmit cererea si documentatia compartimentului cu atributii de control fiscal, in vederea efectuarii verificarii, potrivit art. 4 alin. (5) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004, respectiv art. 6 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004.
    Verificarea se realizeaza in baza art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, iar constatarile se inscriu in procesul-verbal de control.
    6. In termen de 22 de zile de la data depunerii cererii, compartimentul cu atributii de control fiscal transmite cererea, documentatia si procesul-verbal de control compartimentului de specialitate.
    7. In baza documentatiei si a procesului-verbal de control, in termen de 4 zile de la primirea acestora, compartimentul de specialitate emite Decizia de restituire a T.V.A., al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura.
    8. Decizia de restituire a T.V.A., aprobata de conducatorul unitatii fiscale, se transmite compartimentului de colectare, in vederea compensarii si/sau restituirii, in conformitate cu prevederile art. 106 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
    9. Compartimentul de colectare, in baza datelor din evidenta analitica pe platitor si a Deciziei de restituire a T.V.A., intocmeste Nota de compensare si/sau de restituire, conform formularelor aprobate.
    Nota de compensare si/sau de restituire se intocmeste in patru exemplare, se semneaza de seful compartimentului de colectare si se aproba de conducatorul unitatii fiscale.
    Nota de compensare si/sau de restituire, aprobata, se transmite in termen de 5 zile de la data primirii cererii de la compartimentul de specialitate, pe baza de borderou, compartimentului de trezorerie in vederea efectuarii compensarii si/sau restituirii.
    10. Dupa efectuarea compensarii si/sau restituirii compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare trei exemplare ale Notei de compensare si/sau restituire, cuprinzand si data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de restituire, in termen de 4 zile de la primirea cererii de la compartimentul de colectare.
    11. Compartimentul de colectare retine Decizia de restituire a T.V.A. si un exemplar al Notei de compensare si/sau de restituire si va transmite compartimentului de specialitate, in termen de 3 zile de la primirea documentatiei de la compartimentul de trezorerie, doua exemplare ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului si un exemplar in vederea arhivarii.
    12. Dupa operarea datelor privind solutionarea cererii de restituire in evidenta speciala, compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
    Dosarul solicitarii cuprinde:
    - cererea solicitantului;
    - documentatia prevazuta de reglementarile legale;
    - procesul-verbal de control;
    - Decizia de restituire a T.V.A.;
    - Nota de compensare si/sau de restituire, cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de restituire.
    13. In cel mult 3 zile de la primirea Notei de compensare si/sau de restituire de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate il instiinteaza pe solicitant despre modul de solutionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a T.V.A., insotita de Nota de compensare si/sau de restituire.

    B. Restituirea taxei pe valoarea adaugata prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 303/2004.
    1. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit art. 191 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
    2. Cererea de restituire se depune de catre misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania.
    3. Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata si documentele insotitoare, avizate favorabil de Ministerul Afacerilor Externe se depun la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, la directiile generale ale finantelor publice judetene, la registratura sau prin posta, cu respectarea prevederilor art. 5 din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 303/2004.
    4. De la registratura, cererea insotita de documentatie se repartizeaza Serviciului de metodologie si asistenta pentru contribuabili, care inregistreaza cererile intr-o evidenta speciala, organizata potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.
    5. Serviciul de metodologie si asistenta pentru contribuabili verifica cererea si documentatia depuse de solicitant, potrivit art. 6 alin. (4) din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 303/2004 si emite Decizia de restituire a T.V.A., al carei model este prezentat in anexa nr. 2 la prezenta procedura, in termen de 25 de zile de la data depunerii cererii.
    6. Decizia de restituire, aprobata de directorul executiv adjunct coordonator, se transmite compartimentului de colectare, in vederea compensarii si/sau restituirii, in conformitate cu prevederile art. 106 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
    7. Compartimentul de colectare, in baza datelor din evidenta analitica pe platitor si a Deciziei de restituire a T.V.A., intocmeste Nota de compensare si/sau de restituire, conform formularelor aprobate.
    Nota de compensare si/sau de restituire se intocmeste in patru exemplare, se semneaza de seful compartimentului de colectare si se aproba de directorul executiv adjunct coordonator.
    Nota de compensare si/sau de restituire, aprobata, se transmite, in termen de 8 zile de la data primirii Deciziei de restituire a T.V.A., pe baza de borderou, compartimentului de trezorerie in vederea efectuarii compensarii si/sau restituirii.
    8. Dupa efectuarea compensarii si/sau restituirii compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare trei exemplare ale notei de compensare si/sau de restituire a T.V.A., cuprinzand si data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de restituire, in termen de 5 zile de la data primirii notei.
    9. Compartimentul de colectare va retine Decizia de restituire a T.V.A. si un exemplar al Notei de compensare si/sau de restituire a T.V.A. si va transmite Serviciului de metodologie si asistenta pentru contribuabili, in cel mult 4 zile, doua exemplare ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului si un exemplar in vederea arhivarii.
    10. Dupa operarea datelor privind solutionarea cererii de restituire in evidenta speciala, Serviciul de metodologie si asistenta pentru contribuabili va transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
    Dosarul solicitarii va cuprinde:
    - cererea solicitantului;
    - documentatia prevazuta de reglementarile legale;
    - Decizia de restituire a T.V.A.;
    - Nota de compensare si/sau de restituire a T.V.A., cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de restituire.
    11. In cel mult 3 zile de la primirea Notei de compensare si/sau de restituire de la compartimentul de colectare, Serviciul de metodologie si asistenta pentru contribuabili il instiinteaza pe solicitant despre modul de solutionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a T.V.A., insotita de Nota de compensare si/sau de restituire.

    ANEXA 1
    la procedura

                  EVIDENTA CERERILOR DE RESTITUIRE A T.V.A.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea/numele si prenumele solicitantului
    B - Nr. si data inregistrarii cererii de restituire a T.V.A.
    C - Nr. si data adresei de transmitere spre solutionare compartimentului de control fiscal
    D - Nr. si data adresei de transmitere a rezultatelor controlului de la directia controlului fiscal
    E - Data efectuarii compensarii si/sau a restituirii
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | A |  Codul de  | B |   Suma   | Decizia |  Suma  |Diferente | C | D | E |
|crt.|   |identificare|   |solicitata|organului|aprobata|constatate|   |   |   |
|    |   |   fiscala  |   |          | fiscal*)|        |  fata de |   |   |   |
|    |   |            |   |          |         |        |   suma   |   |   |   |
|    |   |            |   |          |         |        |solicitata|   |   |   |
|____|___|____________|___|__________|_________|________|__________|___|___|___|
|  0 | 1 |      2     | 3 |    4     |    5    |   6    |     7    | 8 | 9 | 10|
|____|___|____________|___|__________|_________|________|__________|___|___|___|
    *) se va completa cu: A - in cazul cererilor aprobate;
                          R - in cazul cererilor respinse.

    ANEXA 2
    la procedura

    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
    UNITATEA FISCALA ........................
    Nr. de inregistrare ........ Data .......

               DECIZIE DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA

    Catre: Denumirea/Numele si prenumele .........................
           Cod de identificare fiscala ...........................
    Adresa: Localitatea ...................., str. .................... nr. ..., bl. ...., ap. ...., et. ...., judetul/sectorul ................ .
    In baza art. 77 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, a Cererii de restituire pentru trimestrul .............., inregistrata sub nr. ... din ............., si a documentatiei/procesului-verbal de control nr. ... din .............., se stabileste taxa pe valoarea adaugata de restituit, astfel:
    - T.V.A. solicitata la restituire ....................... lei
    - T.V.A. aprobata la restituire ......................... lei
    Suma aprobata la restituire urmeaza prevederile art. 104, 105 sau 106, dupa caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

        Aprobat,                 Verificat,               Intocmit,
        Functia                  Functia                  Functia
        Numele si prenumele      Numele si prenumele      Numele si prenumele
        Data                     Data                     Data
        Semnatura                Semnatura                SemnaturaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 750/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 750 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 750/2004
Ordin 303 2004
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin 230 2004
pentru aprobarea Normelor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin 141 2004
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu