E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 750 din 13 mai 2004

privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 468 din 25 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m), al art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si al art. 77 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, regulamentele de organizare si functionare ale compartimentelor din subordinea directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, implicate in aplicarea dispozitiilor prezentului ordin, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 4
    Termenul de solutionare a cererilor de restituire, prevazut la art. 6 alin. (1) din Normele de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004, este de 45 de zile.
    Art. 5
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare si Directia generala de inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                           Gheorghe Gherghina,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    A. Restituirea taxei pe valoarea adaugata prevazuta la:
    - art. 3 alin. (1) lit. a) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004;
    - art. 1 alin. (2) din Normele de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004.
    1. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit art. 191 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
    2. Cererea, insotita de documentatia prevazuta la art. 4 alin. (4) din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004 sau de documentatia prevazuta la art. 4 alin. (1) din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004, dupa caz, se depune la organul fiscal de domiciliu, la registratura sau prin posta, de catre:
    - beneficiarii de fonduri provenind din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, precum si din donatii ale persoanelor fizice;
    - cultele religioase recunoscute, asociatiile si fundatiile religioase, institutiile publice si alte institutii care detin lacasuri de cult religios sau alte cladiri utilizate in acest scop.
    3. De la registratura, cererea insotita de documentatie se repartizeaza Compartimentului de analiza a deconturilor cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, denumit in continuare compartiment de specialitate, care inregistreaza cererile intr-o evidenta speciala, organizata potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.
    4. Compartimentul de specialitate verifica cererea si documentatia depusa de solicitant, mentionata la pct. 2.
    5. In termen de 4 zile de la primirea cererii, se transmit cererea si documentatia compartimentului cu atributii de control fiscal, in vederea efectuarii verificarii, potrivit art. 4 alin. (5) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004, respectiv art. 6 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 230/2004.
    Verificarea se realizeaza in baza art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, iar constatarile se inscriu in procesul-verbal de control.
    6. In termen de 22 de zile de la data depunerii cererii, compartimentul cu atributii de control fiscal transmite cererea, documentatia si procesul-verbal de control compartimentului de specialitate.
    7. In baza documentatiei si a procesului-verbal de control, in termen de 4 zile de la primirea acestora, compartimentul de specialitate emite Decizia de restituire a T.V.A., al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura.
    8. Decizia de restituire a T.V.A., aprobata de conducatorul unitatii fiscale, se transmite compartimentului de colectare, in vederea compensarii si/sau restituirii, in conformitate cu prevederile art. 106 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
    9. Compartimentul de colectare, in baza datelor din evidenta analitica pe platitor si a Deciziei de restituire a T.V.A., intocmeste Nota de compensare si/sau de restituire, conform formularelor aprobate.
    Nota de compensare si/sau de restituire se intocmeste in patru exemplare, se semneaza de seful compartimentului de colectare si se aproba de conducatorul unitatii fiscale.
    Nota de compensare si/sau de restituire, aprobata, se transmite in termen de 5 zile de la data primirii cererii de la compartimentul de specialitate, pe baza de borderou, compartimentului de trezorerie in vederea efectuarii compensarii si/sau restituirii.
    10. Dupa efectuarea compensarii si/sau restituirii compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare trei exemplare ale Notei de compensare si/sau restituire, cuprinzand si data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de restituire, in termen de 4 zile de la primirea cererii de la compartimentul de colectare.
    11. Compartimentul de colectare retine Decizia de restituire a T.V.A. si un exemplar al Notei de compensare si/sau de restituire si va transmite compartimentului de specialitate, in termen de 3 zile de la primirea documentatiei de la compartimentul de trezorerie, doua exemplare ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului si un exemplar in vederea arhivarii.
    12. Dupa operarea datelor privind solutionarea cererii de restituire in evidenta speciala, compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
    Dosarul solicitarii cuprinde:
    - cererea solicitantului;
    - documentatia prevazuta de reglementarile legale;
    - procesul-verbal de control;
    - Decizia de restituire a T.V.A.;
    - Nota de compensare si/sau de restituire, cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de restituire.
    13. In cel mult 3 zile de la primirea Notei de compensare si/sau de restituire de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate il instiinteaza pe solicitant despre modul de solutionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a T.V.A., insotita de Nota de compensare si/sau de restituire.

    B. Restituirea taxei pe valoarea adaugata prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 303/2004.
    1. Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit art. 191 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
    2. Cererea de restituire se depune de catre misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania.
    3. Cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata si documentele insotitoare, avizate favorabil de Ministerul Afacerilor Externe se depun la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, la directiile generale ale finantelor publice judetene, la registratura sau prin posta, cu respectarea prevederilor art. 5 din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 303/2004.
    4. De la registratura, cererea insotita de documentatie se repartizeaza Serviciului de metodologie si asistenta pentru contribuabili, care inregistreaza cererile intr-o evidenta speciala, organizata potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.
    5. Serviciul de metodologie si asistenta pentru contribuabili verifica cererea si documentatia depuse de solicitant, potrivit art. 6 alin. (4) din normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 303/2004 si emite Decizia de restituire a T.V.A., al carei model este prezentat in anexa nr. 2 la prezenta procedura, in termen de 25 de zile de la data depunerii cererii.
    6. Decizia de restituire, aprobata de directorul executiv adjunct coordonator, se transmite compartimentului de colectare, in vederea compensarii si/sau restituirii, in conformitate cu prevederile art. 106 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
    7. Compartimentul de colectare, in baza datelor din evidenta analitica pe platitor si a Deciziei de restituire a T.V.A., intocmeste Nota de compensare si/sau de restituire, conform formularelor aprobate.
    Nota de compensare si/sau de restituire se intocmeste in patru exemplare, se semneaza de seful compartimentului de colectare si se aproba de directorul executiv adjunct coordonator.
    Nota de compensare si/sau de restituire, aprobata, se transmite, in termen de 8 zile de la data primirii Deciziei de restituire a T.V.A., pe baza de borderou, compartimentului de trezorerie in vederea efectuarii compensarii si/sau restituirii.
    8. Dupa efectuarea compensarii si/sau restituirii compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare trei exemplare ale notei de compensare si/sau de restituire a T.V.A., cuprinzand si data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de restituire, in termen de 5 zile de la data primirii notei.
    9. Compartimentul de colectare va retine Decizia de restituire a T.V.A. si un exemplar al Notei de compensare si/sau de restituire a T.V.A. si va transmite Serviciului de metodologie si asistenta pentru contribuabili, in cel mult 4 zile, doua exemplare ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului si un exemplar in vederea arhivarii.
    10. Dupa operarea datelor privind solutionarea cererii de restituire in evidenta speciala, Serviciul de metodologie si asistenta pentru contribuabili va transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
    Dosarul solicitarii va cuprinde:
    - cererea solicitantului;
    - documentatia prevazuta de reglementarile legale;
    - Decizia de restituire a T.V.A.;
    - Nota de compensare si/sau de restituire a T.V.A., cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau de restituire.
    11. In cel mult 3 zile de la primirea Notei de compensare si/sau de restituire de la compartimentul de colectare, Serviciul de metodologie si asistenta pentru contribuabili il instiinteaza pe solicitant despre modul de solutionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a T.V.A., insotita de Nota de compensare si/sau de restituire.

    ANEXA 1
    la procedura

                  EVIDENTA CERERILOR DE RESTITUIRE A T.V.A.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea/numele si prenumele solicitantului
    B - Nr. si data inregistrarii cererii de restituire a T.V.A.
    C - Nr. si data adresei de transmitere spre solutionare compartimentului de control fiscal
    D - Nr. si data adresei de transmitere a rezultatelor controlului de la directia controlului fiscal
    E - Data efectuarii compensarii si/sau a restituirii
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | A |  Codul de  | B |   Suma   | Decizia |  Suma  |Diferente | C | D | E |
|crt.|   |identificare|   |solicitata|organului|aprobata|constatate|   |   |   |
|    |   |   fiscala  |   |          | fiscal*)|        |  fata de |   |   |   |
|    |   |            |   |          |         |        |   suma   |   |   |   |
|    |   |            |   |          |         |        |solicitata|   |   |   |
|____|___|____________|___|__________|_________|________|__________|___|___|___|
|  0 | 1 |      2     | 3 |    4     |    5    |   6    |     7    | 8 | 9 | 10|
|____|___|____________|___|__________|_________|________|__________|___|___|___|
    *) se va completa cu: A - in cazul cererilor aprobate;
                          R - in cazul cererilor respinse.

    ANEXA 2
    la procedura

    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
    UNITATEA FISCALA ........................
    Nr. de inregistrare ........ Data .......

               DECIZIE DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA

    Catre: Denumirea/Numele si prenumele .........................
           Cod de identificare fiscala ...........................
    Adresa: Localitatea ...................., str. .................... nr. ..., bl. ...., ap. ...., et. ...., judetul/sectorul ................ .
    In baza art. 77 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, a Cererii de restituire pentru trimestrul .............., inregistrata sub nr. ... din ............., si a documentatiei/procesului-verbal de control nr. ... din .............., se stabileste taxa pe valoarea adaugata de restituit, astfel:
    - T.V.A. solicitata la restituire ....................... lei
    - T.V.A. aprobata la restituire ......................... lei
    Suma aprobata la restituire urmeaza prevederile art. 104, 105 sau 106, dupa caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

        Aprobat,                 Verificat,               Intocmit,
        Functia                  Functia                  Functia
        Numele si prenumele      Numele si prenumele      Numele si prenumele
        Data                     Data                     Data
        Semnatura                Semnatura                SemnaturaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 750/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 750 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 750/2004
Ordin 303 2004
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin 230 2004
pentru aprobarea Normelor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin 141 2004
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu