E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 74 din 29 martie 2004

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare in administrare sau de concesiune

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 381 din 30 aprilie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 370.331 din 15 martie 2004,
    in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 119 alin. (2) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare in administrare sau de concesiune, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 110/1998 pentru aprobarea Instructiunilor privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 348 din 15 septembrie 1998, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 158/1999 privind completarea instructiunilor referitoare la raportarea taxelor si redeventelor miniere datorate bugetului de stat de catre titularii de acorduri petroliere si de licente si/sau permise miniere, cu exceptia prevederilor referitoare la titularii de acorduri petroliere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
    Art. 3
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                           Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                            INSTRUCTIUNI TEHNICE
privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare in administrare sau de concesiune

    I. Obligatiile titularilor de licente si/sau de permise

    1. Titularii licentelor/permiselor sunt obligati la plata catre bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, precum si a unei redevente miniere pentru activitatea de exploatare (incluzand si exploatarea experimentala desfasurata in timpul activitatii de explorare).
    2. Titularii de licente si/sau de permise de exploatare au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data eliberarii acestora, sa se inregistreze la organele fiscale la care sunt arondati, ca platitori de taxe si redevente miniere.
    3. In acelasi termen titularii au obligatia de a se prezenta pentru luarea in evidenta la compartimentul de inspectie teritoriala pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati. Pentru luarea in evidenta, acestia vor avea asupra lor licenta sau permisul, in original, precum si o copie a acesteia/acestuia, care va ramane la compartimentul de inspectie teritoriala pentru resurse minerale dupa confruntarea acesteia cu exemplarul original de catre reprezentantul autorizat al compartimentului respectiv. Aceeasi obligatie o au si titularii de licente si/sau de permise de exploatare, incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentului ordin. Aceleasi obligatii revin titularilor si in cazul aparitiei unor modificari ale prevederilor licentelor si/sau permiselor prin acte aditionale incheiate cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, conform prevederilor legale in vigoare.
    4. Redeventele miniere se declara la organul fiscal competent pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei pentru care se datoreaza, iar taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale se declara la organul fiscal competent pana la data de 25 decembrie inclusiv a anului in curs, pentru anul urmator, pe formularul stabilit prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a. Titularii au obligatia ca, in termen de 3 zile de la data depunerii declaratiei, sa transmita o copie de pe aceasta la compartimentele de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati.

    A. Taxa pe activitatea miniera
    1. Calculul si evidenta taxei datorate de titularii licentelor de explorare sau de exploatare, precum si de titularii permiselor de prospectiune sau de exploatare se realizeaza de catre acestia, in functie de suprafata perimetrelor inscrise in actele de dare in administrare sau de concesiune si de taxele anuale specifice fiecarui tip de activitate (pe unitatea de suprafata), prevazute la art. 44 din Legea minelor nr. 85/2003.
    2. Raportarea platii taxelor pentru activitatile miniere mentionate la pct. 1 se face anticipat, in baza unei declaratii anuale privind taxa pe activitati miniere, intocmita de titularii licentelor de explorare sau de exploatare, precum si de titularii permiselor de prospectiune sau de exploatare, in conformitate cu modelul si cu instructiunile de completare cuprinse in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni tehnice, dupa cum urmeaza:
    - pentru primul an de activitate, la data intrarii in vigoare a actului de dare in administrare sau de concesiune, proportional cu numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului;
    - pentru urmatorii ani de activitate, pana la data de 31 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator;
    - pentru titularii de permis de exploatare, la data eliberarii acestuia, pentru intreaga perioada de valabilitate a permisului.

    B. Redeventa miniera
    1. Pentru evidenta si calculul redeventei miniere, titularii licentelor sau ai permiselor de exploatare, precum si titularii licentelor de explorare, care realizeaza productie miniera prin exploatare experimentala, au obligatia de a intocmi si de a transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale rapoarte trimestriale pentru fiecare perimetru, cu date si informatii privind activitatea de exploatare a resurselor minerale si productia miniera realizata, in conformitate cu definitiile din Legea nr. 85/2003.
    Datele vor fi inscrise in formularul prevazut in tabelul din anexa nr. 2 la prezentele instructiuni tehnice si vor fi transmise compartimentelor de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati, pana la data de 10 a primei luni a trimestrului urmator perioadei de raportare.
    Pana la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator perioadei de raportare, titularii de licente si/sau de permise de exploatare vor depune la compartimentul de inspectie teritoriala pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la care sunt arondati, un exemplar al decontului trimestrial, insotit de copii ale documentelor justificative de plata. Modelul de decont trimestrial este prezentat in anexa nr. 3 la prezentele instructiuni tehnice.
    2. Valoarea productiei miniere care sta la baza calculului redeventei miniere se determina astfel:
    a) Pentru titularii de licente de exploatare incheiate inainte de data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2002 de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995, conform prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, redeventa este data de valoarea productiei miniere, care se calculeaza pe baza preturilor de livrare practicate in perioada de raportare si a cantitatilor de produse miniere comercializate in aceasta perioada, indiferent de modul de comercializare (in stare bruta sau prelucrate). Din valoarea productiei miniere rezultate nu se vor scadea cheltuielile de prelucrare conform prevederilor actualelor acte normative. Cota procentuala a redeventei miniere datorate este cea prevazuta in licentele de explorare/exploatare, stabilita conform prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestora.
    Pentru produsele miniere care se utilizeaza in cadrul aceleiasi unitati si, ca urmare, nu au pret de livrare practicat, acesta se va stabili, pe propria raspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, prin luarea in considerare a pretului de cost (cheltuieli de extractie si de prelucrare) al produselor respective, amendat cu un factor de crestere de 7% .
    Conform art. 21 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, care arata ca: "Prevederile legale existente la data intrarii in vigoare a licentei raman valabile pe toata durata acesteia, cu exceptia aparitiei unor eventuale dispozitii legale favorabile titularului", dupa intrarea in vigoare a licentelor, titularii pot solicita modificarea prevederilor licentelor valabil incheiate.
    In aceasta situatie, pentru a beneficia de prevederile art. 45 din Legea nr. 85/2003, titularii licentelor incheiate inainte de aparitia Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2002 vor solicita incheierea unor acte aditionale la licente, cu modificarea prevederilor referitoare la redeventa miniera.
    Dupa incheierea acestor acte aditionale, titularii de licente pot beneficia de prevederile art. 45 din Legea nr. 85/2003, privind calculul redeventei miniere.
    b) Pentru titularii de licente si/sau de permise de exploatare incheiate dupa data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2002, valoarea productiei miniere se calculeaza pe baza preturilor de livrare practicate in perioada de raportare si a cantitatilor livrate, cu scaderea cheltuielilor de prelucrare.
    In cazul produselor miniere prelucrate si comercializate, titularul va intocmi, pe propria raspundere, o situatie a cheltuielilor de prelucrare pentru fiecare produs minier comercializat, care a fost supus prelucrarii. Din valoarea productiei miniere comercializate, calculata pe baza preturilor de livrare si a cantitatilor livrate in perioada de raportare, se vor scadea cheltuielile de prelucrare, rezultand valoarea productiei miniere, care sta la baza calculului contravalorii redeventei miniere datorate. Cota procentuala a redeventei miniere datorate este cea prevazuta in licentele sau permisele de exploatare, conform prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestora.
    Cheltuielile de prelucrare cuprind cheltuielile aferente operatiunilor pentru obtinerea produselor miniere comercializabile, cum sunt: concasare, macinare, flotare, filtrare, spalare, taiere, lustruire, uscare, cioplire, sortare, separare magnetica si electrostatica, imbuteliere ape minerale. Acestea se calculeaza de catre titular, pe propria raspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice.
    Pentru produsele miniere care se utilizeaza in cadrul aceleiasi unitati si, ca urmare, nu au pret de livrare practicat, acesta se va stabili, pe propria raspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, prin luarea in considerare a pretului de cost (cheltuieli de extractie si prelucrare) al produselor respective, amendat cu un factor de crestere de 7% .
    c) Preturile de livrare avute in vedere la stabilirea valorii productiei miniere comercializate nu vor include T.V.A.
    3. Se interzice existenta stocurilor la sfarsitul perioadei de valabilitate a licentei sau a permisului de exploatare. In cazuri cu totul exceptionale, cand acest lucru nu este posibil, se admit stocuri care sa nu depaseasca maximum 10% din cantitatea de produse miniere comercializate in ultimele 6 luni ale perioadei de valabilitate. Inspectorii teritoriali din cadrul compartimentelor de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati titularii de licente sau permise vor verifica cantitatile de produse miniere aflate in stoc. Valoarea productiei miniere pentru cantitatea de produse miniere aflate in stoc se va calcula pe baza preturilor de livrare cele mai mari practicate in perioada de valabilitate a licentei sau permisului si a cantitatilor de produse miniere certificate. Titularul va evidentia aceasta valoare separat in decontul ultimului trimestru de raportare si va calcula redeventa miniera corespunzator prevederilor din licenta sau permisul de exploatare si ale prezentelor instructiuni tehnice pe propria raspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice.
    Cantitatea de produse miniere comercializate dupa expirarea licentei sau permisului nu va putea depasi cantitatea de produse miniere certificate si nu va mai fi supusa unor recalculari ulterioare ale redeventei miniere datorate.

    II. Obligatiile compartimentelor de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

    1. Compartimentele de inspectie teritoriala pentru resurse minerale au obligatia ca, pana la data de 30 a primei luni a trimestrului urmator perioadei de raportare, sa centralizeze datele primite de la titularii arondati. Raportul trimestrial va fi intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentele instructiuni tehnice. Rapoartele astfel intocmite vor fi transmise Directiei generale inspectie si supraveghere teritoriala a activitatilor miniere si a operatiunilor petroliere din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pana la, cel tarziu, data de intai a celei de-a doua luni a trimestrului urmator.
    2. O data cu raportul privind redeventa miniera pe trimestrul al IV-lea se va intocmi si trimite la Directia generala inspectie si supraveghere teritoriala a activitatilor miniere si a operatiunilor petroliere din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale raportul anual privind taxa pe activitatea miniera desfasurata de titularii de licente de explorare si/sau exploatare si de permise de prospectiune, completandu-se coloanele corespunzatoare din anexa nr. 5 la prezentele instructiuni tehnice. Raportul nu va include si titularii de permise de exploatare, intrucat taxa datorata de acestia se achita la data eliberarii permisului, cand sunt luati in evidenta Directiei generale inspectie si supraveghere teritoriala a activitatilor miniere si a operatiunilor petroliere din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    3. Concomitent cu rapoartele trimestriale privind datele de productie si redeventele miniere datorate vor fi transmise si rapoarte cu sanctiunile aplicate agentilor economici care nu au respectat prevederile prezentului ordin privind termenele de raportare, de achitare a taxelor si redeventelor miniere, precum si pentru furnizarea de date si informatii eronate privind modul de calcul al redeventei miniere datorate.

    III. Sanctiuni

    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, iar cuantumul amenzilor este urmatorul:
    1. Nerespectarea prezentelor instructiuni tehnice se sanctioneaza cu amenda de la 60.000.000 lei la 200.000.000 lei, conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. a) si ale art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2003.
    2. Neachitarea la termenele stabilite prin lege si prevazute in licente sau permise a taxelor si redeventelor miniere se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. t) si ale art. 57 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2003.
    3. Furnizarea cu buna stiinta de date eronate privind modul de calcul al redeventei miniere se sanctioneaza conform art. 34 lit. f) din Legea nr. 85/2003.
    4. Pentru neplata in termen a redeventei miniere se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere in conformitate cu reglementarile privind colectarea creantelor bugetare.

    ANEXA 1
    la instructiunile tehnice

                         TAXA PE ACTIVITATI MINIERE
              _                     _                     _
PROSPECTIUNE |_|         EXPLORARE |_|        EXPLOATARE |_|

    Declaratie anuala privind taxa pe activitati miniere pe perioada ..........
    Denumirea titularului .....................................................
    Codul fiscal al platitorului ..............................................
    Numele si prenumele (pentru persoane fizice) ..............................
    Localitatea ......................, str. ........................ nr. ...., judetul/sectorul ..............., codul postal ......., telefon/fax ...........

 ______________________________________________________________________________
|   Tipul   |Nr. si data|       Perimetrul      | Perioada |  Taxa   |   Taxa  |
|activitatii| licentei/ |_______________________|  (luni)  | anuala  | datorata|
|           |permisului | Denumirea | Suprafata |          |(lei/kmp)|  (lei)  |
|           |           |           |   (kmp)   |          |         |         |
|___________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|
|     0     |     1     |     2     |     3     |     4    |    5    |    6    |
|___________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|
| TOTAL:    |           |           |           |          |         |         |
|___________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|

 _______________________________________________
|              Document de plata                |
|_______________________________________________|
|   Tipul   |   Numarul   |   Data   |   Suma   |
|___________|_____________|__________|__________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca informatiile din acest document sunt reale si corecte.

    Numele .....................     Functia ........................
    Prenumele ..................     Semnatura si stampila ..........

    Instructiuni de completare a declaratiei anuale privind taxa pe activitati miniere

    Declaratia se va completa in doua exemplare, cu urmatoarele destinatii:
    - originalul se transmite compartimentelor de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    - o copie, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspectie teritoriala pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ramane la platitor.
    Coloanele formularului declaratiei se completeaza dupa cum urmeaza:
    - coloana 0 se completeaza cu activitatile miniere pentru care sunt acordate licentele sau permisele: prospectiune, explorare, exploatare;
    - coloana 1 se completeaza cu numarul si data licentei sau permisului in baza caruia se desfasoara activitatea respectiva;
    - coloana 2 se completeaza cu denumirea perimetrului;
    - coloana 3 se completeaza cu suprafata perimetrului, inscrisa in actul de dare in administrare sau de concesiune;
    - coloana 4 se completeaza cu perioada, in luni, la care se refera taxa, conform prezentelor instructiuni tehnice;
    - coloana 5 se completeaza cu taxele anuale, in lei, prevazute la art. 44 alin. (2) - (5) din Legea minelor nr. 85/2003, corespunzatoare tipului de activitate desfasurata;
    - coloana 6 se completeaza cu taxa datorata, calculata conform prezentelor instructiuni tehnice.

    ANEXA 2
    la instructiunile tehnice

                      RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

    Denumirea titularului .....................................................
    Numele si prenumele (pentru persoane fizice) ..............................
    Denumirea perimetrului/numar de contract ..................................
    Localitatea ...................., str. ........................ nr. ......, judetul/sectorul ..............., codul postal ........., telefon/fax .........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Denumirea
    U - Unitatea de masura
    C - Cantitatea sorturilor realizate si stoc
    CP - Cheltuieli de prelucrare*) (lei)
    V - Valoarea fara cheltuieli de prelucrare*) (lei)
 ______________________________________________________________________________
|Perioada |  Substanta exploatata  |  Produsele miniere   |      Redeventa     |
|de       |                        |  realizate           |                    |
|raportare|________________________|______________________|____________________|
|         | D |Cantitatea|U| D |C|U|Pretul|Valoarea|CP| V |Cota       |  Suma  |
|         |   |          | |   | | |unitar|        |  |   |procentuala|datorata|
|         |   |          | |   | | |(lei) |        |  |   |           |  (lei) |
|_________|___|__________|_|___|_|_|______|________|__|___|___________|________|
|    0    | 1 |     2    |3| 4 |5|6|  7   |    8   | 9| 10|     11    |   12   |
|_________|___|__________|_|___|_|_|______|________|__|___|___________|________|
|TOTAL:   |   |          | |   | | |      |        |  |   |           |        |
|_________|___|__________|_|___|_|_|______|________|__|___|___________|________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar pe propria raspundere ca informatiile din acest document sunt reale si corecte.

    Numele .....................     Functia ........................
    Prenumele ..................     Semnatura si stampila ..........
------------
    *) Date care se completeaza conform cap. I B pct. 2 lit. b) din instructiunile tehnice.

    ANEXA 3
    la instructiunile tehnice

                             REDEVENTA MINIERA

    Decont pe trimestrul ............... anul ..........
    Denumirea titularului .....................................................
    Numele si prenumele (pentru persoane fizice) ..............................
    Denumirea perimetrului/numar de contract ..................................
    Codul fiscal al platitorului .......................
    Localitatea ..................., str. .......................... nr. ....., judetul/sectorul ................., codul postal ......, telefon/fax ..........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    U - Unitatea de masura
    CP - Cheltuieli de prelucrare*) (lei)
    V - Valoarea fara cheltuieli de prelucrare*) (lei)
 ______________________________________________________________________________
|          Produsele miniere realizate           |       Redeventa (lei)       |
|________________________________________________|_____________________________|
|Denumirea|Cantitatea| U |Pretul|Valoarea| CP| V |   Cota    |Datorata|Achitata|
|         |          |   |unitar| (lei)  |   |   |procentuala|        |        |
|         |          |   |(lei) |        |   |   |           |        |        |
|_________|__________|___|______|________|___|___|___________|________|________|
|    0    |    1     | 2 |   3  |   4    | 5 | 6 |     7     |   8    |   9    |
|_________|__________|___|______|________|___|___|___________|________|________|
| TOTAL:  |          |   |      |        |   |   |           |        |        |
|_________|__________|___|______|________|___|___|___________|________|________|
 _______________________________________________
|              Document de plata                |
|_______________________________________________|
|   Tipul   |   Numarul   |   Data   |   Suma   |
|___________|_____________|__________|__________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar pe propria raspundere ca informatiile din acest document sunt reale si corecte.

    Numele .....................     Functia ........................
    Prenumele ..................     Semnatura si stampila ..........
------------
    *) Date care se completeaza conform cap. I B pct. 2 lit. b) din instructiunile tehnice.

    Instructiuni de completare a decontului trimestrial privind redeventa miniera

    Decontul trimestrial privind redeventa miniera se va completa in doua exemplare, cu urmatoarele destinatii:
    - originalul se transmite compartimentului de inspectie teritoriala pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    - o copie, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspectie teritoriala de resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ramane la platitor.
    Coloanele formularului de decont se completeaza dupa cum urmeaza:
    - coloana 0 se completeaza cu produsele miniere realizate, conform nominalizarii din actul de dare in administrare sau de concesiune;
    - coloana 1 se completeaza cu cantitatile totale de produse miniere realizate in perioada de raportare;
    - coloana 2 se completeaza cu unitatile de masura corespunzatoare cantitatilor inscrise in coloana 1;
    - coloana 3 se completeaza cu preturile unitare in lei, practicate in perioada de raportare pentru produsele miniere respective;
    - coloana 4 se completeaza cu valoarea produselor miniere realizate, corespunzatoare cantitatilor si preturilor inscrise in coloanele 2 si 3;
    - coloana 5 include cheltuielile de prelucrare;
    - coloana 6 se completeaza cu valoarea care rezulta din diferenta dintre valoarea inscrisa in coloana 4 si cheltuielile de prelucrare inscrise in coloana 5;
    - coloana 7 se completeaza trecandu-se cota procentuala aplicata conform art. 45 din Legea minelor nr. 85/2003;
    - coloana 8 se completeaza cu sumele reprezentand redeventa miniera datorata bugetului de stat, calculata prin aplicarea procentelor prevazute in art. 45 din Legea nr. 85/2003, la valoarea/valoarea fara cheltuieli de prelucrare a productiei realizate in perioada de raportare;
    - coloana 9 se completeaza cu sumele achitate, reprezentand redeventa.
    Cantitatile si preturile inscrise in coloanele 1 si 3 se stabilesc in conformitate cu instructiunile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind evidenta, calculul, plata si raportarea redeventelor miniere.

    ANEXA 4
    la instructiunile tehnice

    AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
    Compartimentul de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ...........

                                     RAPORT
              privind redeventa miniera pe trimestrul .... anul ....
                         Judetul ....................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    DN - Denumirea
    NL - Nr. licentei/permisului
    CU - Cantitatea/unitatea de masura
    CP - Cheltuieli de prelucrare (lei)
    V - Valoarea fara cheltuieli de prelucrare (lei)
    P - Cota procentuala
    D - Datorata (lei)
    A - Achitata (lei)
    R - Restanta (lei)
    NO - Numarul/data ordinului de plata
    NS - Nr. sesizare CIT catre DJFP
    N - Nr. de inregistrare DJFP
    O - Observatii
 ______________________________________________________________________________
|Titular/|Perimetru|Denumirea |CU|Pretul|Valoarea|CP| V|Redeventa |NO|NS| N| O |
|Cod     |_________|produsului|  |unitar| (lei)  |  |  |__________|  |  |  |   |
|fiscal  | DN | NL |minier    |  |(lei) |        |  |  |C| D| A| R|  |  |  |   |
|________|____|____|__________|__|______|________|__|__|_|__|__|__|__|__|__|___|
|    0   | 1  | 2  |     3    | 4|   5  |    6   | 7| 8|9|10|11|12|13|14|15| 16|
|________|____|____|__________|__|______|________|__|__|_|__|__|__|__|__|__|___|
|________|____|____|__________|__|______|________|__|__|_|__|__|__|__|__|__|___|
|TOTAL:  |    |    |          |  |      |        |  |  | |  |  |  |  |  |  |   |
|________|____|____|__________|__|______|________|__|__|_|__|__|__|__|__|__|___|

    Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor si respecta prevederile licentei/permisului minier si reglementarile legale in vigoare.

           Expert/consilier,                        Intocmit,
       .......................                   ................

    ANEXA 5
    la instructiunile tehnice

    AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
    Compartimentul de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ...........

                                 RAPORT
                anual privind taxa pe activitatea miniera
                           Judetul ...........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    T - Tip de activitate
    D - Denumirea
    S - Suprafata (kmp)
    P - Perioada (luni)
    TD - Taxa datorata (lei)
    N - Nr. si data inregistrarii la administratia financiara
 ______________________________________________________________________________
|Titular/|Nr. si  |T |Perimetru| P| Taxa  |TD|  Taxa  |N |Numarul/ |Observatii |
|Cod     |data    |  |_________|  |anuala |  |achitata|  |data     |           |
|fiscal  |licentei|  | D  |  S |  | (lei/ |  | (lei)  |  |ordinului|           |
|        |        |  |    |    |  | kmp)  |  |        |  |de plata |           |
|________|________|__|____|____|__|_______|__|________|__|_________|___________|
|    0   |    1   | 2| 3  | 4  | 5|   6   | 7|   8    | 9|   10    |     12    |
|________|________|__|____|____|__|_______|__|________|__|_________|___________|
|        |        |  |    |    |  |       |  |        |  |         |           |
|TOTAL:  |        |  |    |    |  |       |  |        |  |         |           |
|________|________|__|____|____|__|_______|__|________|__|_________|___________|

    Numele .....................     Functia ........................
    Prenumele ..................     Semnatura si stampila ..........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 74/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 74 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu