E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 74 din 29 martie 2004

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare in administrare sau de concesiune

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 381 din 30 aprilie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 370.331 din 15 martie 2004,
    in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 119 alin. (2) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare in administrare sau de concesiune, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 110/1998 pentru aprobarea Instructiunilor privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 348 din 15 septembrie 1998, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 158/1999 privind completarea instructiunilor referitoare la raportarea taxelor si redeventelor miniere datorate bugetului de stat de catre titularii de acorduri petroliere si de licente si/sau permise miniere, cu exceptia prevederilor referitoare la titularii de acorduri petroliere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
    Art. 3
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                           Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                            INSTRUCTIUNI TEHNICE
privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre titularii actelor de dare in administrare sau de concesiune

    I. Obligatiile titularilor de licente si/sau de permise

    1. Titularii licentelor/permiselor sunt obligati la plata catre bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, precum si a unei redevente miniere pentru activitatea de exploatare (incluzand si exploatarea experimentala desfasurata in timpul activitatii de explorare).
    2. Titularii de licente si/sau de permise de exploatare au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data eliberarii acestora, sa se inregistreze la organele fiscale la care sunt arondati, ca platitori de taxe si redevente miniere.
    3. In acelasi termen titularii au obligatia de a se prezenta pentru luarea in evidenta la compartimentul de inspectie teritoriala pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati. Pentru luarea in evidenta, acestia vor avea asupra lor licenta sau permisul, in original, precum si o copie a acesteia/acestuia, care va ramane la compartimentul de inspectie teritoriala pentru resurse minerale dupa confruntarea acesteia cu exemplarul original de catre reprezentantul autorizat al compartimentului respectiv. Aceeasi obligatie o au si titularii de licente si/sau de permise de exploatare, incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentului ordin. Aceleasi obligatii revin titularilor si in cazul aparitiei unor modificari ale prevederilor licentelor si/sau permiselor prin acte aditionale incheiate cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, conform prevederilor legale in vigoare.
    4. Redeventele miniere se declara la organul fiscal competent pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei pentru care se datoreaza, iar taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale se declara la organul fiscal competent pana la data de 25 decembrie inclusiv a anului in curs, pentru anul urmator, pe formularul stabilit prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a. Titularii au obligatia ca, in termen de 3 zile de la data depunerii declaratiei, sa transmita o copie de pe aceasta la compartimentele de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati.

    A. Taxa pe activitatea miniera
    1. Calculul si evidenta taxei datorate de titularii licentelor de explorare sau de exploatare, precum si de titularii permiselor de prospectiune sau de exploatare se realizeaza de catre acestia, in functie de suprafata perimetrelor inscrise in actele de dare in administrare sau de concesiune si de taxele anuale specifice fiecarui tip de activitate (pe unitatea de suprafata), prevazute la art. 44 din Legea minelor nr. 85/2003.
    2. Raportarea platii taxelor pentru activitatile miniere mentionate la pct. 1 se face anticipat, in baza unei declaratii anuale privind taxa pe activitati miniere, intocmita de titularii licentelor de explorare sau de exploatare, precum si de titularii permiselor de prospectiune sau de exploatare, in conformitate cu modelul si cu instructiunile de completare cuprinse in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni tehnice, dupa cum urmeaza:
    - pentru primul an de activitate, la data intrarii in vigoare a actului de dare in administrare sau de concesiune, proportional cu numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului;
    - pentru urmatorii ani de activitate, pana la data de 31 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator;
    - pentru titularii de permis de exploatare, la data eliberarii acestuia, pentru intreaga perioada de valabilitate a permisului.

    B. Redeventa miniera
    1. Pentru evidenta si calculul redeventei miniere, titularii licentelor sau ai permiselor de exploatare, precum si titularii licentelor de explorare, care realizeaza productie miniera prin exploatare experimentala, au obligatia de a intocmi si de a transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale rapoarte trimestriale pentru fiecare perimetru, cu date si informatii privind activitatea de exploatare a resurselor minerale si productia miniera realizata, in conformitate cu definitiile din Legea nr. 85/2003.
    Datele vor fi inscrise in formularul prevazut in tabelul din anexa nr. 2 la prezentele instructiuni tehnice si vor fi transmise compartimentelor de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati, pana la data de 10 a primei luni a trimestrului urmator perioadei de raportare.
    Pana la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator perioadei de raportare, titularii de licente si/sau de permise de exploatare vor depune la compartimentul de inspectie teritoriala pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la care sunt arondati, un exemplar al decontului trimestrial, insotit de copii ale documentelor justificative de plata. Modelul de decont trimestrial este prezentat in anexa nr. 3 la prezentele instructiuni tehnice.
    2. Valoarea productiei miniere care sta la baza calculului redeventei miniere se determina astfel:
    a) Pentru titularii de licente de exploatare incheiate inainte de data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2002 de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995, conform prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, redeventa este data de valoarea productiei miniere, care se calculeaza pe baza preturilor de livrare practicate in perioada de raportare si a cantitatilor de produse miniere comercializate in aceasta perioada, indiferent de modul de comercializare (in stare bruta sau prelucrate). Din valoarea productiei miniere rezultate nu se vor scadea cheltuielile de prelucrare conform prevederilor actualelor acte normative. Cota procentuala a redeventei miniere datorate este cea prevazuta in licentele de explorare/exploatare, stabilita conform prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestora.
    Pentru produsele miniere care se utilizeaza in cadrul aceleiasi unitati si, ca urmare, nu au pret de livrare practicat, acesta se va stabili, pe propria raspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, prin luarea in considerare a pretului de cost (cheltuieli de extractie si de prelucrare) al produselor respective, amendat cu un factor de crestere de 7% .
    Conform art. 21 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, care arata ca: "Prevederile legale existente la data intrarii in vigoare a licentei raman valabile pe toata durata acesteia, cu exceptia aparitiei unor eventuale dispozitii legale favorabile titularului", dupa intrarea in vigoare a licentelor, titularii pot solicita modificarea prevederilor licentelor valabil incheiate.
    In aceasta situatie, pentru a beneficia de prevederile art. 45 din Legea nr. 85/2003, titularii licentelor incheiate inainte de aparitia Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2002 vor solicita incheierea unor acte aditionale la licente, cu modificarea prevederilor referitoare la redeventa miniera.
    Dupa incheierea acestor acte aditionale, titularii de licente pot beneficia de prevederile art. 45 din Legea nr. 85/2003, privind calculul redeventei miniere.
    b) Pentru titularii de licente si/sau de permise de exploatare incheiate dupa data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2002, valoarea productiei miniere se calculeaza pe baza preturilor de livrare practicate in perioada de raportare si a cantitatilor livrate, cu scaderea cheltuielilor de prelucrare.
    In cazul produselor miniere prelucrate si comercializate, titularul va intocmi, pe propria raspundere, o situatie a cheltuielilor de prelucrare pentru fiecare produs minier comercializat, care a fost supus prelucrarii. Din valoarea productiei miniere comercializate, calculata pe baza preturilor de livrare si a cantitatilor livrate in perioada de raportare, se vor scadea cheltuielile de prelucrare, rezultand valoarea productiei miniere, care sta la baza calculului contravalorii redeventei miniere datorate. Cota procentuala a redeventei miniere datorate este cea prevazuta in licentele sau permisele de exploatare, conform prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestora.
    Cheltuielile de prelucrare cuprind cheltuielile aferente operatiunilor pentru obtinerea produselor miniere comercializabile, cum sunt: concasare, macinare, flotare, filtrare, spalare, taiere, lustruire, uscare, cioplire, sortare, separare magnetica si electrostatica, imbuteliere ape minerale. Acestea se calculeaza de catre titular, pe propria raspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice.
    Pentru produsele miniere care se utilizeaza in cadrul aceleiasi unitati si, ca urmare, nu au pret de livrare practicat, acesta se va stabili, pe propria raspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, prin luarea in considerare a pretului de cost (cheltuieli de extractie si prelucrare) al produselor respective, amendat cu un factor de crestere de 7% .
    c) Preturile de livrare avute in vedere la stabilirea valorii productiei miniere comercializate nu vor include T.V.A.
    3. Se interzice existenta stocurilor la sfarsitul perioadei de valabilitate a licentei sau a permisului de exploatare. In cazuri cu totul exceptionale, cand acest lucru nu este posibil, se admit stocuri care sa nu depaseasca maximum 10% din cantitatea de produse miniere comercializate in ultimele 6 luni ale perioadei de valabilitate. Inspectorii teritoriali din cadrul compartimentelor de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati titularii de licente sau permise vor verifica cantitatile de produse miniere aflate in stoc. Valoarea productiei miniere pentru cantitatea de produse miniere aflate in stoc se va calcula pe baza preturilor de livrare cele mai mari practicate in perioada de valabilitate a licentei sau permisului si a cantitatilor de produse miniere certificate. Titularul va evidentia aceasta valoare separat in decontul ultimului trimestru de raportare si va calcula redeventa miniera corespunzator prevederilor din licenta sau permisul de exploatare si ale prezentelor instructiuni tehnice pe propria raspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice.
    Cantitatea de produse miniere comercializate dupa expirarea licentei sau permisului nu va putea depasi cantitatea de produse miniere certificate si nu va mai fi supusa unor recalculari ulterioare ale redeventei miniere datorate.

    II. Obligatiile compartimentelor de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

    1. Compartimentele de inspectie teritoriala pentru resurse minerale au obligatia ca, pana la data de 30 a primei luni a trimestrului urmator perioadei de raportare, sa centralizeze datele primite de la titularii arondati. Raportul trimestrial va fi intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentele instructiuni tehnice. Rapoartele astfel intocmite vor fi transmise Directiei generale inspectie si supraveghere teritoriala a activitatilor miniere si a operatiunilor petroliere din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pana la, cel tarziu, data de intai a celei de-a doua luni a trimestrului urmator.
    2. O data cu raportul privind redeventa miniera pe trimestrul al IV-lea se va intocmi si trimite la Directia generala inspectie si supraveghere teritoriala a activitatilor miniere si a operatiunilor petroliere din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale raportul anual privind taxa pe activitatea miniera desfasurata de titularii de licente de explorare si/sau exploatare si de permise de prospectiune, completandu-se coloanele corespunzatoare din anexa nr. 5 la prezentele instructiuni tehnice. Raportul nu va include si titularii de permise de exploatare, intrucat taxa datorata de acestia se achita la data eliberarii permisului, cand sunt luati in evidenta Directiei generale inspectie si supraveghere teritoriala a activitatilor miniere si a operatiunilor petroliere din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    3. Concomitent cu rapoartele trimestriale privind datele de productie si redeventele miniere datorate vor fi transmise si rapoarte cu sanctiunile aplicate agentilor economici care nu au respectat prevederile prezentului ordin privind termenele de raportare, de achitare a taxelor si redeventelor miniere, precum si pentru furnizarea de date si informatii eronate privind modul de calcul al redeventei miniere datorate.

    III. Sanctiuni

    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, iar cuantumul amenzilor este urmatorul:
    1. Nerespectarea prezentelor instructiuni tehnice se sanctioneaza cu amenda de la 60.000.000 lei la 200.000.000 lei, conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. a) si ale art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2003.
    2. Neachitarea la termenele stabilite prin lege si prevazute in licente sau permise a taxelor si redeventelor miniere se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. t) si ale art. 57 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2003.
    3. Furnizarea cu buna stiinta de date eronate privind modul de calcul al redeventei miniere se sanctioneaza conform art. 34 lit. f) din Legea nr. 85/2003.
    4. Pentru neplata in termen a redeventei miniere se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere in conformitate cu reglementarile privind colectarea creantelor bugetare.

    ANEXA 1
    la instructiunile tehnice

                         TAXA PE ACTIVITATI MINIERE
              _                     _                     _
PROSPECTIUNE |_|         EXPLORARE |_|        EXPLOATARE |_|

    Declaratie anuala privind taxa pe activitati miniere pe perioada ..........
    Denumirea titularului .....................................................
    Codul fiscal al platitorului ..............................................
    Numele si prenumele (pentru persoane fizice) ..............................
    Localitatea ......................, str. ........................ nr. ...., judetul/sectorul ..............., codul postal ......., telefon/fax ...........

 ______________________________________________________________________________
|   Tipul   |Nr. si data|       Perimetrul      | Perioada |  Taxa   |   Taxa  |
|activitatii| licentei/ |_______________________|  (luni)  | anuala  | datorata|
|           |permisului | Denumirea | Suprafata |          |(lei/kmp)|  (lei)  |
|           |           |           |   (kmp)   |          |         |         |
|___________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|
|     0     |     1     |     2     |     3     |     4    |    5    |    6    |
|___________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|
| TOTAL:    |           |           |           |          |         |         |
|___________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|

 _______________________________________________
|              Document de plata                |
|_______________________________________________|
|   Tipul   |   Numarul   |   Data   |   Suma   |
|___________|_____________|__________|__________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca informatiile din acest document sunt reale si corecte.

    Numele .....................     Functia ........................
    Prenumele ..................     Semnatura si stampila ..........

    Instructiuni de completare a declaratiei anuale privind taxa pe activitati miniere

    Declaratia se va completa in doua exemplare, cu urmatoarele destinatii:
    - originalul se transmite compartimentelor de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    - o copie, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspectie teritoriala pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ramane la platitor.
    Coloanele formularului declaratiei se completeaza dupa cum urmeaza:
    - coloana 0 se completeaza cu activitatile miniere pentru care sunt acordate licentele sau permisele: prospectiune, explorare, exploatare;
    - coloana 1 se completeaza cu numarul si data licentei sau permisului in baza caruia se desfasoara activitatea respectiva;
    - coloana 2 se completeaza cu denumirea perimetrului;
    - coloana 3 se completeaza cu suprafata perimetrului, inscrisa in actul de dare in administrare sau de concesiune;
    - coloana 4 se completeaza cu perioada, in luni, la care se refera taxa, conform prezentelor instructiuni tehnice;
    - coloana 5 se completeaza cu taxele anuale, in lei, prevazute la art. 44 alin. (2) - (5) din Legea minelor nr. 85/2003, corespunzatoare tipului de activitate desfasurata;
    - coloana 6 se completeaza cu taxa datorata, calculata conform prezentelor instructiuni tehnice.

    ANEXA 2
    la instructiunile tehnice

                      RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

    Denumirea titularului .....................................................
    Numele si prenumele (pentru persoane fizice) ..............................
    Denumirea perimetrului/numar de contract ..................................
    Localitatea ...................., str. ........................ nr. ......, judetul/sectorul ..............., codul postal ........., telefon/fax .........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Denumirea
    U - Unitatea de masura
    C - Cantitatea sorturilor realizate si stoc
    CP - Cheltuieli de prelucrare*) (lei)
    V - Valoarea fara cheltuieli de prelucrare*) (lei)
 ______________________________________________________________________________
|Perioada |  Substanta exploatata  |  Produsele miniere   |      Redeventa     |
|de       |                        |  realizate           |                    |
|raportare|________________________|______________________|____________________|
|         | D |Cantitatea|U| D |C|U|Pretul|Valoarea|CP| V |Cota       |  Suma  |
|         |   |          | |   | | |unitar|        |  |   |procentuala|datorata|
|         |   |          | |   | | |(lei) |        |  |   |           |  (lei) |
|_________|___|__________|_|___|_|_|______|________|__|___|___________|________|
|    0    | 1 |     2    |3| 4 |5|6|  7   |    8   | 9| 10|     11    |   12   |
|_________|___|__________|_|___|_|_|______|________|__|___|___________|________|
|TOTAL:   |   |          | |   | | |      |        |  |   |           |        |
|_________|___|__________|_|___|_|_|______|________|__|___|___________|________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar pe propria raspundere ca informatiile din acest document sunt reale si corecte.

    Numele .....................     Functia ........................
    Prenumele ..................     Semnatura si stampila ..........
------------
    *) Date care se completeaza conform cap. I B pct. 2 lit. b) din instructiunile tehnice.

    ANEXA 3
    la instructiunile tehnice

                             REDEVENTA MINIERA

    Decont pe trimestrul ............... anul ..........
    Denumirea titularului .....................................................
    Numele si prenumele (pentru persoane fizice) ..............................
    Denumirea perimetrului/numar de contract ..................................
    Codul fiscal al platitorului .......................
    Localitatea ..................., str. .......................... nr. ....., judetul/sectorul ................., codul postal ......, telefon/fax ..........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    U - Unitatea de masura
    CP - Cheltuieli de prelucrare*) (lei)
    V - Valoarea fara cheltuieli de prelucrare*) (lei)
 ______________________________________________________________________________
|          Produsele miniere realizate           |       Redeventa (lei)       |
|________________________________________________|_____________________________|
|Denumirea|Cantitatea| U |Pretul|Valoarea| CP| V |   Cota    |Datorata|Achitata|
|         |          |   |unitar| (lei)  |   |   |procentuala|        |        |
|         |          |   |(lei) |        |   |   |           |        |        |
|_________|__________|___|______|________|___|___|___________|________|________|
|    0    |    1     | 2 |   3  |   4    | 5 | 6 |     7     |   8    |   9    |
|_________|__________|___|______|________|___|___|___________|________|________|
| TOTAL:  |          |   |      |        |   |   |           |        |        |
|_________|__________|___|______|________|___|___|___________|________|________|
 _______________________________________________
|              Document de plata                |
|_______________________________________________|
|   Tipul   |   Numarul   |   Data   |   Suma   |
|___________|_____________|__________|__________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar pe propria raspundere ca informatiile din acest document sunt reale si corecte.

    Numele .....................     Functia ........................
    Prenumele ..................     Semnatura si stampila ..........
------------
    *) Date care se completeaza conform cap. I B pct. 2 lit. b) din instructiunile tehnice.

    Instructiuni de completare a decontului trimestrial privind redeventa miniera

    Decontul trimestrial privind redeventa miniera se va completa in doua exemplare, cu urmatoarele destinatii:
    - originalul se transmite compartimentului de inspectie teritoriala pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    - o copie, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspectie teritoriala de resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ramane la platitor.
    Coloanele formularului de decont se completeaza dupa cum urmeaza:
    - coloana 0 se completeaza cu produsele miniere realizate, conform nominalizarii din actul de dare in administrare sau de concesiune;
    - coloana 1 se completeaza cu cantitatile totale de produse miniere realizate in perioada de raportare;
    - coloana 2 se completeaza cu unitatile de masura corespunzatoare cantitatilor inscrise in coloana 1;
    - coloana 3 se completeaza cu preturile unitare in lei, practicate in perioada de raportare pentru produsele miniere respective;
    - coloana 4 se completeaza cu valoarea produselor miniere realizate, corespunzatoare cantitatilor si preturilor inscrise in coloanele 2 si 3;
    - coloana 5 include cheltuielile de prelucrare;
    - coloana 6 se completeaza cu valoarea care rezulta din diferenta dintre valoarea inscrisa in coloana 4 si cheltuielile de prelucrare inscrise in coloana 5;
    - coloana 7 se completeaza trecandu-se cota procentuala aplicata conform art. 45 din Legea minelor nr. 85/2003;
    - coloana 8 se completeaza cu sumele reprezentand redeventa miniera datorata bugetului de stat, calculata prin aplicarea procentelor prevazute in art. 45 din Legea nr. 85/2003, la valoarea/valoarea fara cheltuieli de prelucrare a productiei realizate in perioada de raportare;
    - coloana 9 se completeaza cu sumele achitate, reprezentand redeventa.
    Cantitatile si preturile inscrise in coloanele 1 si 3 se stabilesc in conformitate cu instructiunile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind evidenta, calculul, plata si raportarea redeventelor miniere.

    ANEXA 4
    la instructiunile tehnice

    AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
    Compartimentul de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ...........

                                     RAPORT
              privind redeventa miniera pe trimestrul .... anul ....
                         Judetul ....................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    DN - Denumirea
    NL - Nr. licentei/permisului
    CU - Cantitatea/unitatea de masura
    CP - Cheltuieli de prelucrare (lei)
    V - Valoarea fara cheltuieli de prelucrare (lei)
    P - Cota procentuala
    D - Datorata (lei)
    A - Achitata (lei)
    R - Restanta (lei)
    NO - Numarul/data ordinului de plata
    NS - Nr. sesizare CIT catre DJFP
    N - Nr. de inregistrare DJFP
    O - Observatii
 ______________________________________________________________________________
|Titular/|Perimetru|Denumirea |CU|Pretul|Valoarea|CP| V|Redeventa |NO|NS| N| O |
|Cod     |_________|produsului|  |unitar| (lei)  |  |  |__________|  |  |  |   |
|fiscal  | DN | NL |minier    |  |(lei) |        |  |  |C| D| A| R|  |  |  |   |
|________|____|____|__________|__|______|________|__|__|_|__|__|__|__|__|__|___|
|    0   | 1  | 2  |     3    | 4|   5  |    6   | 7| 8|9|10|11|12|13|14|15| 16|
|________|____|____|__________|__|______|________|__|__|_|__|__|__|__|__|__|___|
|________|____|____|__________|__|______|________|__|__|_|__|__|__|__|__|__|___|
|TOTAL:  |    |    |          |  |      |        |  |  | |  |  |  |  |  |  |   |
|________|____|____|__________|__|______|________|__|__|_|__|__|__|__|__|__|___|

    Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor si respecta prevederile licentei/permisului minier si reglementarile legale in vigoare.

           Expert/consilier,                        Intocmit,
       .......................                   ................

    ANEXA 5
    la instructiunile tehnice

    AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
    Compartimentul de inspectie teritoriala pentru resurse minerale ...........

                                 RAPORT
                anual privind taxa pe activitatea miniera
                           Judetul ...........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    T - Tip de activitate
    D - Denumirea
    S - Suprafata (kmp)
    P - Perioada (luni)
    TD - Taxa datorata (lei)
    N - Nr. si data inregistrarii la administratia financiara
 ______________________________________________________________________________
|Titular/|Nr. si  |T |Perimetru| P| Taxa  |TD|  Taxa  |N |Numarul/ |Observatii |
|Cod     |data    |  |_________|  |anuala |  |achitata|  |data     |           |
|fiscal  |licentei|  | D  |  S |  | (lei/ |  | (lei)  |  |ordinului|           |
|        |        |  |    |    |  | kmp)  |  |        |  |de plata |           |
|________|________|__|____|____|__|_______|__|________|__|_________|___________|
|    0   |    1   | 2| 3  | 4  | 5|   6   | 7|   8    | 9|   10    |     12    |
|________|________|__|____|____|__|_______|__|________|__|_________|___________|
|        |        |  |    |    |  |       |  |        |  |         |           |
|TOTAL:  |        |  |    |    |  |       |  |        |  |         |           |
|________|________|__|____|____|__|_______|__|________|__|_________|___________|

    Numele .....................     Functia ........................
    Prenumele ..................     Semnatura si stampila ..........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 74/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 74 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu