Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 72 din 15 august 2005

privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste standarde minime pentru protectia viteilor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 759 din 19 august 2005


SmartCity3


    Vazand Referatul de aprobare nr. 33.806 din 12 august 2005, intocmit de Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
    avand in vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia,

    presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara ce stabileste standarde minime pentru protectia viteilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 4
    Prezentul ordin constituie transpunerea oficiala a Directivei Consiliului 91/629/CEE ce stabileste standarde minime pentru protectia viteilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 340 din 11 decembrie 1991, p. 28.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 6 luni de la publicare.

                       p. Presedintele Autoritatii Nationale
              Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
                            Constantin Lupescu

    ANEXA 1

                          NORMA SANITARA VETERINARA
        ce stabileste standarde minime pentru protectia viteilor

    Art. 1
    Prezenta norma sanitara veterinara stabileste standarde minime pentru protectia viteilor destinati cresterii si ingrasarii.
    Art. 2
    Pentru scopurile prezentei norme sanitare veterinare, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) vitel - un animal din specia bovine pana la varsta de 6 luni;
    b) autoritate competenta - autoritatea competenta astfel cum este definita la art. 2 pct. 6 din Norma sanitara veterinara privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 580/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 90/425/CEE.
    Art. 3
    (1) Autoritatea sanitara veterinara centrala a Romaniei, reprezentata de Directia generala sanitara veterinara din structura Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, trebuie sa se asigure ca, incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, toate exploatatiile sunt conforme cel putin cu urmatoarele cerinte:
    a) viteii nu trebuie tinuti in boxe individuale dupa varsta de 8 saptamani, cu exceptia cazului in care un medic veterinar certifica faptul ca sanatatea sau comportamentul vitelului necesita ca acesta sa fie izolat pentru a fi supus tratamentului. Latimea oricarei boxe individuale pentru un vitel trebuie sa fie cel putin egala cu inaltimea vitelului la greaban, masurata in pozitie patrupeda, iar lungimea acesteia trebuie sa fie cel putin egala cu lungimea corpului vitelului, masurata de la varful nasului pana la marginea caudala a tuberozitatii ischiatice, inmultita cu 1,1. Boxele individuale pentru vitei, exceptandu-le pe cele pentru izolarea animalelor bolnave, trebuie sa aiba pereti perforati care sa permita viteilor sa aiba contacte vizuale si tactile;
    b) pentru viteii crescuti in grupuri, spatiul liber alocat si disponibil pentru fiecare vitel trebuie sa fie de cel putin 1,5 mp pentru fiecare vitel cu o greutate vie de pana la 150 kg, de cel putin 1,7 mp pentru fiecare vitel cu greutatea vie intre 150 kg si 220 kg si de cel putin 1,8 mp pentru fiecare vitel cu greutatea vie de 220 kg si peste.
    (2) Totusi, prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplica:
    a) exploatatiilor cu mai putin de 6 vitei;
    b) viteilor tinuti alaturi de mame in vederea alaptarii.
    (3) Durata de utilizare a instalatiilor construite inainte de intrarea in vigoare a prezentei norme sanitare veterinare si care nu intrunesc prevederile alin. (1) trebuie sa fie stabilita de autoritatea competenta in lumina rezultatelor inspectiilor prevazute la art. 6 alin. (1) si nu trebuie prelungita in nici un caz dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    Art. 4
    Autoritatea sanitara veterinara centrala a Romaniei trebuie sa se asigure, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, ca, in fapt, conditiile pentru cresterea viteilor sunt in conformitate cu prevederile anexei la prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 5
    Prevederile anexei la prezenta norma sanitara veterinara pot fi modificate si completate aplicandu-se cerintele Uniunii Europene, pentru a se tine cont de progresul stiintific.
    Art. 6
    (1) Autoritatea sanitara veterinara centrala a Romaniei trebuie sa se asigure ca sunt efectuate inspectii sub responsabilitatea acesteia, pentru a se verifica daca sunt respectate prevederile prezentei norme sanitare veterinare si ale anexei la aceasta. Aceste inspectii ce pot fi efectuate si cu ocazia controalelor realizate in alte scopuri trebuie sa acopere anual un numar reprezentativ din punct de vedere statistic de sisteme diferite de crestere a animalelor, utilizate in Romania.
    (2) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, la fiecare 2 ani, inainte de ultima zi lucratoare a lunii aprilie, autoritatea sanitara veterinara centrala a Romaniei trebuie sa informeze Comisia Europeana despre rezultatele inspectiilor efectuate in cursul celor 2 ani precedenti, in conformitate cu prezentul articol, incluzand numarul de inspectii efectuate in raport cu numarul de exploatatii din teritoriul national.
    Art. 7
    Pentru a fi importate in Romania animalele care provin din tari ce nu sunt membre ale Uniunii Europene trebuie sa fie insotite de un certificat emis de autoritatea competenta a tarii exportatoare, care sa ateste faptul ca acestea au beneficiat de un tratament cel putin echivalent cu cel administrat animalelor din Romania, asa cum este prevazut de prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 8
    (1) a) Expertii veterinari ai Comisiei Europene pot, in cooperare cu reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, sa efectueze inspectii la fata locului in Romania, in masura in care acest lucru este indispensabil pentru evaluarea aplicarii uniforme a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Persoanele care efectueaza astfel de inspectii trebuie sa implementeze masurile speciale de igiena personala necesare pentru a exclude orice risc de transmitere a bolii.
    b) Expertii responsabili pentru aceste inspectii trebuie sa fie desemnati de Comisia Europeana, la propunerile statelor membre.
    c) Inspectiile trebuie sa fie efectuate in numele Comunitatii Europene, care suporta cheltuielile ocazionate de vizita expertilor veterinari comunitari.
    d) Frecventa si procedura acestor inspectii trebuie sa fie stabilite in conformitate cu procedura comunitara.
    e) Cand pe teritoriul Romaniei se efectueaza o astfel de inspectie, trebuie sa se acorde expertilor Comisiei Europene si ai statelor membre ale Uniunii Europene toata asistenta necesara in indeplinirea obligatiilor acestora.
    f) Reprezentantii Comisiei Europene si ai statelor membre ale Uniunii Europene trebuie sa informeze Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor despre rezultatele acestor inspectii.
    g) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa ia orice masuri care se pot dovedi necesare, pentru a tine seama de rezultatele acestor inspectii.
    h) Daca Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nu ia aceste masuri, Comisia Europeana poate, dupa ce situatia a fost examinata in cadrul Comitetului Veterinar Permanent, sa recurga la prevederile care ii dau dreptul sa suspende temporar sau definitiv importul de vitei din exploatatia respectiva.
    i) Daca deficientele nu sunt inlaturate in termenul prevazut, Comisia Europeana poate elimina Romania de pe lista tarilor terte din care este autorizat oficial importul de vitei. Comisia Europeana trebuie sa notifice Romaniei masurile luate si motivele aplicarii acestora.
    j) Prevederi generale pentru implementarea prezentului articol, in special in ceea ce priveste frecventa si modalitatile de efectuare a inspectiilor la care se refera lit. a), trebuie sa fie stabilite in conformitate cu procedura comunitara.
    (2) a) Expertii veterinari ai Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate competenta a Romaniei, pot, in cooperare cu reprezentanti ai autoritatii competente din tara terta vizata, sa efectueze inspectii la fata locului in acea tara terta, in masura in care acest lucru este indispensabil pentru evaluarea aplicarii uniforme a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    b) Expertii responsabili pentru aceste inspectii trebuie sa fie numiti de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor la propunerile directorilor generali ai acesteia.
    c) Inspectiile trebuie sa fie efectuate in numele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, care suporta cheltuielile ocazionate de vizita expertilor veterinari romani.
    d) Frecventa si procedura acestor inspectii trebuie sa fie stabilite in conformitate cu procedura nationala emisa de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
    e) Tara terta vizata, pe teritoriul careia se efectueaza o astfel de inspectie, trebuie sa acorde expertilor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor toata asistenta necesara in indeplinirea obligatiilor acestora.
    f) Reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa informeze autoritatea competenta a tarii terte vizate despre rezultatele acestor inspectii.
    g) Autoritatea competenta a tarii terte vizate trebuie sa ia orice masuri ce se pot dovedi necesare, pentru a tine seama de rezultatele acestor inspectii.
    h) Daca autoritatea competenta a tarii terte vizate nu ia aceste masuri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor recurge la prevederile ce ii dau dreptul sa suspende temporar sau definitiv importul de vitei din exploatatia respectiva.
    i) Daca deficientele nu sunt inlaturate in termenul prevazut, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor elimina acea tara terta de pe lista tarilor terte din care este autorizat oficial importul de vitei in Romania. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa notifice autoritatii competente a acelei tari terte masurile luate si motivele aplicarii acestora.
    j) Prevederi generale pentru implementarea prezentului articol, in special in ceea ce priveste frecventa si modalitatile de efectuare a inspectiilor la care se refera lit. a), trebuie sa fie stabilite in conformitate cu procedura nationala.
    Art. 9
    (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pune in aplicare acte normative, reglementari si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitara veterinara, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrarii Europene si al Misiunii Romaniei pe langa Uniunea Europeana, impreuna cu tabelele de concordanta, in vederea evaluarii conformitatii transpunerii legislative, si va stabili masurile necesare pentru implementarea corecta si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (2) Autoritatea sanitara veterinara centrala a Romaniei poate sa mentina sau sa aplice in teritoriul propriu prevederi mai stricte pentru protectia viteilor decat cele stabilite in prezenta norma sanitara veterinara. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa informeze Comisia Europeana despre orice astfel de masuri.
    (3) Atunci cand Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor actioneaza potrivit prevederilor alin. (1), trebuie sa faca o referire expresa la prezenta norma sanitara veterinara. Procedura privind realizarea referirii mentionate ramane in responsabilitatea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
    (4) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va lua masurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice incalcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, iar in caz de infractiuni, sesizeaza organele de cercetare penala.
    (5) Prezenta norma sanitara veterinara constituie transpunerea oficiala a Directivei Consiliului 91/629/CEE, astfel cum a fost amendata ultima data prin Regulamentul Consiliului 806/2003/CE.
    Art. 10
    Anexa face parte integranta din prezenta norma sanitara veterinara.

    ANEXA 1
    la norma sanitara veterinara

                     CONDITIILE PENTRU CRESTEREA VITEILOR

    1. Materialele utilizate pentru constructia adaposturilor pentru cazarea viteilor si, in special, a boxelor si a echipamentului cu care acestia intra in contact, trebuie sa nu fie daunatoare si sa permita curatenia mecanica, precum si dezinfectia temeinica.
    2. Pana la elaborarea unor reguli comunitare in acest sens, ce trebuie sa fie transpuse in legislatia nationala, circuitele electrice si echipamentul trebuie sa fie instalate in conformitate cu normele nationale in vigoare, pentru a se preveni socurile electrice.
    3. Izolarea, incalzirea si ventilatia adaposturilor trebuie sa asigure ca circulatia aerului, nivelul impuritatilor, temperatura, umiditatea relativa a aerului si concentratiile de gaze sunt mentinute in limite ce nu sunt daunatoare viteilor.
    4. Toate echipamentele automate sau mecanice, indispensabile pentru sanatatea si bunastarea viteilor, trebuie sa fie inspectate cel putin o data pe zi. Atunci cand se constata defectiuni, acestea trebuie remediate imediat sau, daca acest lucru nu este posibil, trebuie sa fie luate masuri corespunzatoare in vederea protejarii sanatatii si bunastarii viteilor pana la remedierea defectiunii, in special prin utilizarea metodelor alternative de furajare si de mentinere a conditiilor de mediu in limite normale.
    5. Atunci cand se utilizeaza un sistem de ventilatie artificiala, trebuie prevazute un sistem de rezerva corespunzator care sa poata asigura o reinnoire a aerului suficienta pentru a pastra sanatatea si bunastarea viteilor in eventualitatea unei avarii si un sistem de alarma care sa atentioneze ingrijitorul in caz de aparitie a defectiunilor. Sistemul de alarma trebuie sa fie testat periodic.
    6. Viteii nu trebuie sa fie tinuti in permanenta in intuneric. Pentru a raspunde nevoilor lor fiziologice si etologice, trebuie elaborate prevederi care sa permita, pentru diferite conditii de climat, un iluminat artificial sau natural corespunzator. In cazul iluminatului artificial, acesta trebuie sa functioneze pentru o perioada cel putin echivalenta cu perioada de lumina naturala disponibila in mod normal intre orele 9,00 si 17,00. Trebuie sa existe, de asemenea, surse adecvate de iluminat, fixe sau mobile, suficient de puternice pentru a permite o inspectare a viteilor in orice moment.
    7. Toti viteii tinuti in adaposturi trebuie sa fie inspectati de catre proprietar sau de catre persoana responsabila de animale cel putin de doua ori pe zi. Viteii tinuti in aer liber trebuie sa fie inspectati cel putin o data pe zi. Orice vitel suspect de imbolnavire sau ranit trebuie sa fie tratat corespunzator fara intarziere, iar consultatia de catre medicul veterinar trebuie sa fie efectuata cat mai repede posibil pentru fiecare vitel care nu raspunde la ingrijirea data de ingrijitor. Atunci cand este necesar, viteii bolnavi sau raniti trebuie sa fie izolati in spatii adecvate, cu asternut uscat si confortabil.
    8. Adaposturile pentru vitei trebuie sa fie construite in asa fel incat sa permita fiecarui vitel sa stea culcat, sa se odihneasca, sa stea in pozitie patrupeda si sa se linga fara dificultate.
    9. Viteii nu trebuie sa fie legati, cu exceptia celor cazati in grupuri, care pot fi legati pentru perioade de cel mult o ora pentru hranire cu lapte sau administrare de substituenti de lapte. Atunci cand se foloseste legarea viteilor, aceasta nu trebuie sa le produca raniri. Viteii trebuie inspectati cu regularitate, iar mijlocul de legare trebuie ajustat pentru a le asigura confortul. Fiecare mijloc de legare trebuie sa fie confectionat in asa fel incat sa elimine riscul de strangulare sau ranire si sa permita vitelului sa se miste, conform prevederilor pct. 8.
    10. Cladirile, boxele, echipamentul si ustensilele folosite pentru vitei trebuie sa fie curatate temeinic si dezinfectate, pentru a se preveni infectiile incrucisate sau dezvoltarea organismelor purtatoare de boala. Fecalele, urina si hrana neconsumata sau imprastiata trebuie sa fie indepartate ori de cate ori este necesar, pentru a se diminua mirosul si pentru a nu atrage muste sau rozatoare.
    11. Pardoseala trebuie sa fie neteda, dar nealunecoasa, astfel incat sa se previna ranirea viteilor, si trebuie proiectata astfel incat sa nu provoace raniri sau suferinte viteilor culcati ori in pozitie patrupeda. Pardoseala trebuie sa fie adecvata pentru marimea si greutatea viteilor si sa formeze o suprafata rigida, plana si stabila. Zona de culcus trebuie sa fie confortabila, curata si drenata corespunzator si sa nu afecteze viteii in mod nefavorabil. Tuturor viteilor mai mici de doua saptamani trebuie sa li se asigure un asternut corespunzator.
    12. Tuturor viteilor trebuie sa li se asigure o alimentatie corespunzatoare varstei, greutatii, cerintelor fiziologice si comportamentale ale acestora, pentru asigurarea unei stari de sanatate si bunastare corespunzatoare. In acest scop hrana viteilor trebuie sa contina o cantitate suficienta de fier, pentru a se asigura un nivel mediu sanguin de hemoglobina de cel putin 4,5 mmol/l, si o ratie zilnica minima de furaje fibroase pentru fiecare vitel de peste doua saptamani, cantitatea crescand de la 50 la 250 g/zi pentru viteii cu varsta intre 8 si 20 de saptamani. Viteilor nu trebuie sa li se puna botnite.
    13. Toti viteii trebuie sa fie hraniti cel putin de doua ori pe zi. Atunci cand viteii sunt cazati in grupuri si nu sunt furajati ad libidum sau cu un sistem de furajare automat, fiecare vitel trebuie sa aiba acces la hrana in acelasi timp cu ceilalti din grupul respectiv.
    14. Toti viteii mai mari de doua saptamani trebuie sa aiba acces liber la o cantitate suficienta de apa proaspata sau sa fie capabili sa-si satisfaca nevoile consumului de fluide prin utilizarea altor lichide. In conditii de caldura excesiva sau pentru viteii care sunt bolnavi, apa proaspata de baut trebuie sa le fie asigurata in permanenta.
    15. Echipamentele de furajare si adapare trebuie sa fie proiectate, construite, instalate si intretinute astfel incat sa se limiteze pe cat posibil contaminarea hranei si a apei destinate viteilor.
    16. Fiecare vitel trebuie sa primeasca colostru de bovine cat mai curand posibil dupa fatare si, in orice caz, in primele 6 ore de viata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 72/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 72 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 72/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu