Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.709 din 31.05.2018

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 06 iunie 2018SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale nr. S.P. 6.042 din 31.05.2018,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 20 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Până la data de 31 iulie 2019 pot participa la grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene pe lângă experţii nominalizaţi la art. 5 şi una sau mai multe persoane responsabile de pregătirea şi exercitarea preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. 2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5Grupul de experţi prevăzuţi la art. 2 îşi desfăşoară activitatea pe domenii, după cum urmează: 1. Epidemiologia şi supravegherea bolilor transmisibile: Coordonator: dr. Adriana Pistol - INSP Grup tehnic: dr. Corina Silvia Pop - secretar de stat, MS

dr. Amalia Şerban - MS

dr. Carmen Sima - Direcţia de Sănătate Publică Maramureş

dr. Daniela Piţigoi - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»2. Supravegherea şi controlul gripei epidemice şi pandemice: Coordonator: dr. Amalia Şerban - MS Grup tehnic: dr. Adriana Pistol - INSP

dr. Rodica Popescu - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie «Cantacuzino»

dr. Odette Popovici - INSP3. Vaccinare: Coordonator: dr. Amalia Şerban, MS Supleant: Adriana Pistol - INSP Grup tehnic: Aurora Stănescu - INSP4. Bioetică: Coordonator: prof. dr. Klara Branzaniuc - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş Grup tehnic:

prof. dr. Beatrice Ioan - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi5. Combaterea cancerului: Coordonator: dr. Carmen Ungurean - INSP Grup tehnic: dr. Florian Nicula - Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă» Cluj-Napoca

dr. Bogdan Gaston - Institutul Regional de Oncologie Iaşi

conf. dr. Corina Silvia Pop - secretar de stat, MS

dr. Florinel Pop - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila»

dr. Cristina Isar - Centrul Naţional pentru Medicina Familiei

prof. dr. Carmen Domnariu - INSP6. Supravegherea şi controlul tuberculozei: Coordonator: Adriana Socaci - Spitalul Clinic de Boli infecţioase şi Pneumologie «Victor Babeş» Timişoara Grup tehnic: dr. Domnica Chiotan - Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»

dr. Daniela Homorodean - Spitalul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»

dr. Odette Popovici - INSP, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile

dr. Alexandru Rafila, Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»7. Boli obstructive respiratorii: Coordonator: dr. Diana Ioniţă - Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» Grup tehnic: prof. dr. Miron Bogdan - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti8. Infecţiile asociate asistenţei medicale, rezistenţa microbiană şi consumul de antibiotice: Coordonator: prof dr. Alexandru Rafila - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş» Grup tehnic: dr. Roxana Şerban - INSP

prof. dr. Gabriel Popescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»

dr. Maria Nica - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale «Dr. Victor Babeş» Bucureşti9. Prevenirea şi controlul HIV/SIDA: Coordonator: prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş» Grup tehnic: dr. Mariana Mărdărescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»10. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate: Coordonator: dr. Alexandra Cucu - INSP Grup tehnic: dr. Carmen Domnariu - INSP

dr. Florentina Furtunescu - INSP

dr. Claudia Dima - INSP

dr. Livia Cioran - INSP11. Tutun: Coordonator: dr. Magdalena Ciobanu - Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» Grup tehnic: dr. Anda Curta - INSP

psih. Cristian Bălan - INSP

dr. Amalia Şerban - MS12. Ingrediente tutun: Coordonator: chim. Gabriela Cilincă - INSP Supleant: psih. Cristian Balan - INSP Grup tehnic: biochim. Irina Tanase - INSP

dr. Amalia Şerban - MS

ing. Cristiana Cîrlan - MS13. Controlul consumului de alcool: Coordonator: dr. Florentina Furtunescu - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti Grup tehnic: Adriana Galan - INSP

dr. Ciprian Ursu - INSP14. Prevenirea dependenţei de droguri: Coordonator: dr. Ileana Botezat - Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Grup tehnic: dr. Dan Roşca - Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia» Bucureşti15. Medicina muncii: Coordonator: prof. dr. Eugenia Naghi - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti Grup tehnic: dr. Liliana Râpaş - Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti

dr. Felicia Steliana Popescu - INSP

dr. Dana Mateş - INSP16. Radiaţii ionizante: Coordonator: dr. Maria Alexandra Cucu - INSP Grup tehnic: fiz. Olga Girjoaba - INSP

fiz. Alina Dumitrescu - INSP

dr. Silvia Teodorescu - INSP17. Etichetare nutriţională, menţiuni nutriţionale şi de sănătate: Coordonator: dr. Nicoleta Florescu - INSP Supleant: conf. dr. Lucian L. Indrei - Direcţia de Sănătate Publică Iaşi Grup tehnic: dr. Gabriela Garban - INSP dr. Mariana Vlad - INSP18. Alimente cu destinaţie nutriţională specială: Coordonator: dr. Mariana Vlad - INSP Supleant: dr. Daniela Nuţă - INSP Grup tehnic: dr. Cristina Viman - INSP

dr. Rodica Ferezan - INSP

Antonela Preoteasa - MS19. Aditivi, enzime, arome: Coordonator: dr. Corina Zugravu - INSP Supleant: dr. Aura Copciag - Direcţia de Sănătate Publică Argeş Grup tehnic: dr. Horaţiu Zapîrţan - INSP

dr. Mirela Nedelescu - INSP

dr. Anamaria Farr - INSP20. Organisme modificate genetic: Coordonator: dr. Anca Roncea - INSP Grup tehnic: biol. Evelina Vintilă - INSP21. Materiale în contact cu alimentul: Coordonator: chim. Gabriela Cilincă - INSP Supleant: chim. Oana Copoiu - INSP Grup tehnic: dr. Aura Copciag - Direcţia de Sănătate Publică Argeş

dr. Venera Acsinte - Direcţia de Sănătate Publică Buzău

chim. Elena Luca - Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa22. Apă minerală: Coordonator: dr. Klara Jeszenszky - INSP Supleant: chim. Csiszer Attila - INSP Grup tehnic: dr. Flavia Edda Prodan - INSP23. Alimente noi: Coordonator: dr. Daniela Nuţă - INSP Supleant: dr. Nicoleta Florescu - INSP Grup tehnic: dr. Horaţiu Zapîrţan - INSP

dr. Cristina Câmpeanu - INSP24. Suplimente alimentare şi alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe: Coordonator: dr. Gabriela Gârban - INSP Supleant: dr. Nicoleta Florescu - INSP Grup tehnic: dr. Mariana Vlad - INSP

dr. Cristina Viman - INSP

dr. Ofelia Catanescu - INSP25. Alimente şi ingrediente alimentare tratate cu radiaţii ionizante: Coordonator: dr. Cristina Câmpeanu - INSP Supleant: dr. Nicoleta Florescu - INSP 26. Transfuzie sanguină - Sânge şi componente sanguine: Coordonator: dr. Alina Mirela Dobrotă - Centrul de Transfuzii Sanguine Constanţa Supleant: dr. Aurel Marc Andrei Rosin - Centrul de Transfuzii Sanguine Covasna Grup tehnic: dr. Corina Posea - Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» Bucureşti

Sorana Lixandru - MS27. Ţesuturi, celule, organe şi transplant: Coordonator: Dr. Andrei Leşan - MS Grup tehnic: prof. dr. Dan Enescu - Agenţia Naţională de Transplant

prof. dr. Radu Deac - Agenţia Naţională de Transplant

Dr. Corina-Delia Popoviciu - Agenţia Naţională de Transplant

Monica Isăilă - MS

Sorana Lixandru - MS28. a) Apă potabilă: Coordonator: dr. Adina Boţoroga, medic primar, Direcţia de Sănătate Publică Braşov Supleant: dr. Adriana Cârlan Grup tehnic: dr. Ileana Văcaru - Direcţia de Sănătate Publică Alba

dr. Ioana-Rodica Lupşa - INSP

dr. Edit Vartic - INSP

chim. Gabriela Brînzei - INSP

ing. chim. Nicoleta Lemne - INSP b)Apa de îmbăiere:Coordonator: dr. Ioana Lupşa - INSP Supleant: dr. Luiza Căruceru - Direcţia de Sănătate Publică Constanţa Grup tehnic: biol. Liliana Neagu - INSP

biol. Rodica Alina Ochea - Direcţia de Sănătate Publică Constanta

biol. Georgiana Badea - Direcţia de Sănătate Publică Tulcea29. Deşeuri medicale: Coordonator: ing. Oana Curea - INSP Supleant: Gheorghe Iordache - MS Grup tehnic: ing. Ana Maria Bratu - INSP biol. Brânduşa Bocoş - INSP

ing. Cristiana Cîrlan - MS30. Biocide: Coordonator: chim. Simona Drăgoiu - INSP Supleant: Horaţiu Marcu - MS Grup tehnic: dr. Anca Munteanu - INSP

chim. Mihaela Pribu - INSP

biochim. Iuliana Radu - INSP

chim. Rita Ghitulescu - INSP

dr. Vitalyos Anna Orsolya - INSP

Cristiana Cîrlan - MS31. Cosmetice: Coordonator: dr. Simona Pârvu - MS Supleant: chim. Ramona Fătu - Direcţia de Sănătate Publică Buzău Grup tehnic: dr. Mihaela Coman - INSP

chim. Irina Tănase - INSP

chim. Mioara Gheorghe - Direcţia de Sănătate Publică Buzău32. Boli rare: Coordonator: prof. dr. Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara Grup tehnic: prof. dr. Margit Şerban - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara

dr. Nicoleta Berbec - Spitalul Clinic Colţea Bucureşti

prof. dr. Emilia Severin - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti

prof. dr. Eusebiu Vlad Gorduza - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi

conf. dr. Cristina Rusu - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi33. Domeniul sănătăţii mintale şi al bolilor degenerative: a)Sănătate mintală:Coordonator: dr. Ileana Botezat - Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Grup tehnic: dr. Cristina Geanina Anghel - Comisia de psihiatrie pediatrică a MS

dr. Mihaela Luminiţa Staicu - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti b)Boala Alzheimer:Coordonator: prof. dr. Ovidiu Băjenaru - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti Grup tehnic: prof. dr. Cătălina Tudose - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti

dr. Bogdan Popescu - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti c)Problematica populaţiei vârstnice:Coordonator: prof. dr. Dana Galieta Minca - INSP Grup tehnic: conf. Gabriel Prada - Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie «Ana Aslan» 34. Domeniul prevenirii traumatismelor şi accidentelor: Coordonator: dr. Melinte Petru - MS Grup tehnic: dr. Cristian Boeriu - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare Târgu Mureş

prof. dr. Cătălin Cârstoiu - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

dr. Horaţiu Mîndăianu - Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova35. Domeniul farmaceutic: a)Problematica medicamentelor de uz uman:Coordonator: dr. Alexandru Velicu - ANMDM Grup tehnic: farm. Gabriela Baciu - ANMDM

dr. Simona Bădoi - ANMDM

dr. Cristiana Octaviana Ilie - ANMDM

farm. Ada Alexandra Georgescu - ANMDM

farm. Victoriţa Ivaşcu - ANMDM

biol. Mirela Tavakol - ANMDM

farm. Anca Crupariu - ANMDM

farm. Monica Daniela Lazăr - MS b)Produse biologice de uz uman:Coordonator: biol. Mirela Tavakol - ANMDM Grup tehnic: biol. Gianina Andrei - ANMDM c)Farmacovigilenţă:Coordonator: dr. Roxana Ştefania Stroe - ANMDM Grup tehnic: farm. Roxana Dondera - ANMDM

dr. Andreia Rulea - ANMDM d)Medicamente contrafăcute:Coordonator: dr. Alexandru Velicu - ANMDM Grup tehnic: farm. Victoriţa Ivaşcu - ANMDM

cons. jr. Silvia Albăstroiu - ANMDM

ing. Crânguţa Andreia Brăiescu - ANMDM

farm. Gabriela Ruja - ANMDM e)Studii clinice:Coordonator: dr. Alexandru Velicu - ANMDM Grup tehnic: dr. Mirela Vîţă - ANMDM

dr. Adina Pîrvu - ANMDM

farm. Victor Cojocaru f)Etică în studii clinice: Coordonator: prof. Constantin Mircioiu - Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Grup tehnic: Monica Isăilă - MS g)Politica medicamentului, stabilirea preţurilor la medicamente, rambursarea medicamentelor şi eficienţa relativă:Coordonator: Adrian-Stelian Dumitru - MS Grup tehnic: farm. Monica Daniela Lazăr - MS

Emilia El-Mouatamid - MS36. Domeniul dispozitivelor medicale: Coordonator: ing. Lucian Daniel Tiriteu - vicepreşedinte ANMDM Grup tehnic: ing. Ioana Ţene - ANMDM

subing. Margareta Mihalache - ANMDM

ing. Rodica Marinela Chifor - ANMDM37. Domeniul evaluării tehnologiilor medicale: Coordonator: dr. Dan Octavian Alexandrescu - secretar de stat, MS Grup tehnic: dr. Vlad Negulescu - ANMDM

farm. Gabriela Baciu - ANMDM

farm. Cristina Rais - ANMDM38. Accesul pacienţilor la terapii inovative: Coordonator: dr. Dan Octavian Alexandrescu - secretar de stat, MS Grup tehnic: dr. Vlad Negulescu - ANMDM

Adrian-Stelian Dumitru - MS

biol. Mirela Tavakol - ANMDM

Costin Iliuţă - MS39. Domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale: Coordonator: Marilena Chivu - MS Grup tehnic: Mircea Timofte - MS

Iuliana Ganea - MS

Gabriela Ionescu - MS

Catia Murgescu - MS40. Programul de acţiune comunitar în domeniul sănătăţii publice: Coordonator: dr. Daniela Cîrlan - MS Grup tehnic: dr. Florentina Furtunescu - INSP

dr. Amalia Şerban - MS

dr. Alexandra Cucu - INSP 41. Strategia de sănătate a Comisiei Europene: Coordonator: prof. dr. Florentina Furtunescu - INSP Grup tehnic: dr. Corina Silvia Pop - secretar de stat, MS

Amalia Şerban - MS

Monica Isăilă - MS

Roxana Hainagiu - MS42. a) Diabet: Coordonator: prof. dr. Anca Pantea - INSP Grup tehnic: dr. Ruxandra Dănciulescu - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti

dr. Alina Nicolau - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti b)Boli endocrine:Coordonator: prof. dr. Cătălina Poiană - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti Grup tehnic: dr. Sabina Oros - Institutul Naţional de Endocrinologie «C.I. Parhon» Bucureşti

dr. Iuliana Gherlan - Institutul Naţional de Endocrinologie «C.I. Parhon» Bucureşti43. a) Servicii de sănătate şi îngrijiri medicale (asistenţă medicală transfrontalieră): Coordonator: Cristian-Vasile Grasu - secretar de stat, MS Grup tehnic: Roxana Hainagiu - MS

dr. Costin Iliuţă - MS

dr. Anda Curta - INSP

Andreea Garaicu - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate b)Siguranţa pacientului şi informaţii adresate pacienţilor:Coordonator: dr. Roxana Şerban - INSP Grup tehnic: dr. Costin Iliuţă - MS

dr. Viorel Malenchi - INSP

dr. Anda Curta - INSP44. Domeniul siguranţei jucăriilor şi problematica de tineret: Coordonator: dr. Camelia Teodora Stănescu - INSP Grup tehnic: dr. Carmen Dumitrache - INSP

dr. Viorica Kassai - INSP

dr. Rodica Nicolescu - INSP 45. Domeniul siguranţei rutiere (problematica sănătăţii conducătorilor auto - oftalmologie, boli psihice, diabet): Coordonator: dr. Ruxandra Dănciulescu - Institutul Naţional de Endocrinologie «C.I. Parhon» Bucureşti (diabet) Grup tehnic: prof. univ. dr. Aurel Nireţean - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş (boli psihice)

dr. Ileana Botezat - Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog

prof. univ. dr. Iuliana Dobrescu - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti (boli psihice)

prof. dr. Monica Pop - Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti (oftalmologie)46. Domeniul sănătăţii reproducerii: Coordonator: prof. dr. Gh. Peltecu - Spitalul Filantropia Grup tehnic: dr. Alin Stănescu - Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului

prof. dr. Szabo Bela - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

Petronela Stoian - MS47. Indicatorii stării de sănătate: Coordonator: dr. Alexandra Cucu - INSP Grup tehnic: Cristian Calomfirescu - INSP

ing. Adriana Galan - INSP

dr. Silviu Rădulescu - INSP

dr. Adina Geana - Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

dr. Constantina Cristea - INSP48. Strategia de informatizare în sănătate (eHealth): Coordonator: dr. Cristian-Vasile Grasu - secretar de stat, MS Supleant: Răzvan Vulcănescu - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Grup tehnic: Andreea Gărăiacu - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Andrei Iordan - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Costin Iliuţă - MS49. Comitetul pentru Securitatea Sănătăţii (Health Security Committee): Coordonator: dr. Cristian Vasile Grasu - secretar de stat, MS Grup tehnic: dr. Florin Popovici - INSP

dr. Bogdan Opriţă - SMURD Bucureşti

dr. Amalia Serban - MS

dr. Alexandru Rafila - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»50. Comunicare în domeniul sănătăţii: Coordonator: Oana Grigore - MS Supleant: Ramona Leana - MS Grup tehnic: Mihaela Popescu - MS 51. Portalul de sănătate al Uniunii Europene Sănătate - UE: Coordonator: Irina Gresaru - MS Grup tehnic: Mihaela Gîză - MS

Cristian Dudu - MS52. Dizabilităţi şi reabilitare: Coordonator: prof. dr. Mihai Berteanu - Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Grup tehnic: conf. dr. Delia Cinteză - Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, Bucureşti

conf. dr. Adrian Bighea - Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova

dr. Daiana Popa - Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, Bihor53. Medicină dentară şi chirurgie buco-maxilo-facială: Coordonator: prof. dr. Alexandru Bucur - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti Grup tehnic: dr. Andrei Kozma - MS

prof. dr. Norina Fornea - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi

prof. dr. Teodor Trăistaru - Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti54. Domeniul tehnologiei informaţiei şi siguranţa comunicaţiilor în domeniul sanitar: Coordonator: dr. Corina Silvia Pop - secretar de stat, MS Grup tehnic: Nicoleta Bogăceanu - MS Cristian Calomfirescu - INSP

Valentin Roşca - MS55. Produse pentru protecţia plantelor: Coordonator: chim. Mihaela Pribu - INSP Supleant: dr. Camelia Florina Raicea - INSP Grup tehnic: chim. Gabriela Branzei - INSP

chim. Irina Alexandrescu - INSP56. Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor REACH şi CLP: Coordonator: chim. Radu Brănişteanu - INSP Grup tehnic: chim. Mihaela Pribu, chimist principal - INSP

chim. Oana Copoiu - INSP

chim. Viorel Cazuc - INSP

chim. Edda Prodan - INSP57. Sănătatea în relaţie cu mediul şi schimbările climatice: Coordonator: dr. Anca Moldoveanu - INSP Supleant: dr. Ioan Chirilă - INSP Grup tehnic: dr. Andra Neamtu, medic primar igienă - INSP

chim. Irina Tănase - INSP

ing. Angelica Marilena Voinoiu - INSP58. Radiaţii neionizante (câmpuri electromagnetice): Coordonator: fiz. Violeta Calotă - INSP Grup tehnic: fiz. Cristian Goiceanu - INSP

dr. Răzvan Dănulescu - INSP59. Sistem de informaţii pentru sănătate: Coordonator: dr. Alexandra Cucu - INSP Grup tehnic: Cristian Calomfirescu - INSP

Claudiu Botezat - INSP

Mariana Bazavan - INSP60. Relaţia cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA): Coordonator: ing. Catalin Gabriel Oprea - INSP Supleant: Ana Maria Oancea - INSP Grup tehnic: ing. Adriana Andrei - INSP

analist IT Cătălin Alexandru Staicu - INSP61. Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru nutriţie şi activitate fizică: Coordonator: dr. Amalia Şerban - MS Grup tehnic: dr. Corina Zugravu - INSP

dr. Ciprian Ursu - INSP62. Reprezentarea României în Comitetul privind ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate în conformitate cu art. 18 paragraful 1 din Decizia nr. 1.082/2013/UE Coordonator: dr. Amalia Şerban - MS Grup tehnic: dr. Adriana Pistol - INSP

dr. Radu Cucuiu - INSP63. Resurse umane în sănătate Coordonator: Costin Iliuţă - MS Grup tehnic: dr. Alexandra Cucu - INSP

ing. Adriana Galan - INSP

ec. Ecaterina Matei - INSP

dr. Marilena Chivu - MS

dr. Mircea Timofte - MS64. Promovarea activităţii fizice şi a nutriţiei sănătoase: Coordonator: dr. Corina Zugravu - INSP Grup tehnic: dr. Ciprian Ursu - INSP

dr. Livia Cioran - INSP

dr. Claudia Dima - INSP

dr. Mirela Nedelescu - INSP

dr. Alexandra Cucu - INSP65. Sisteme de indicatori pentru evaluarea performanţei sistemelor de sănătate: Coordonator: dr. Claudia Dima - INSP Grup tehnic: dr. Alexandra Cucu - INSP

dr. Costin Iliuţă - MS

Cristian Calomfirescu - INSP

dr. Silviu Radulescu - INSP 66. Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru sănătate publică: Coordonator: dr. Florentina Furtunescu - INSP Supleant: dr. Amalia Şerban - MS Grup tehnic: Dr. Cristian Vasile Grasu - MS

Dr. Corina Silvia Pop - MS 67. Mecanismul de achiziţii centralizate: Coordonator: dr. Cătălin Apostolescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş» Grup tehnic: dr. Bogdan Opriţa - SMURD Bucureşti

dr. Iordache Cristian Gheorghe - MS

dr. Amalia Şerban - MS68. Grupul tehnic privind achiziţiile publice în domeniul sănătăţii

Cristian Safta - MS 69. Ebola: Coordonator: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş» Grup tehnic: dr. Amalia Şerban - MS 70. Reţele europene de referinţă: Coordonator: dr. Costin Iliuţă - MS Grup tehnic: Lidia Manuela Onofrei - MS. 3. La articolul 6, după litera m ) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins: n)coordonatorul grupului de experţi şi experţii desemnaţi să participe la grupurile de lucru în care se dezbat acte normative europene participă şi la lucrările grupului de lucru pentru transpunerea directivelor europene sau pentru crearea cadrului legislativ de aplicare a regulamentelor europene; o)coordonatorul grupului de experţi informează semestrial DRPAERI asupra stadiului documentelor aflate în dezbatere la nivel european. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Sorina PinteaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 709/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 709 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu