E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1173 din 3 septembrie 2010

privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentarii la reuniunile structurilor de lucru ale institutiilor Uniunii Europene

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 649 din 20 septembrie 2010Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 9.379 din data de 3 septembrie 2010 al Direcţiei de implementare şi coordonare programe şi relaţii internaţionale,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 115/2008 privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. -In sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înţeles:

a) MS - Ministerul Sănătăţii;

DICPRI- Direcţia de implementare şi coordonare programe şi relaţii internaţionale;

MAE- Ministerul Afacerilor Externe;

DAE-Departamentul pentru Afaceri Europene;

RP RO- Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles;

SM - state membre;

INCDMI- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie;

INSP- Institutul Naţional de Sănătate Publică;

ANMDM - Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;

b) mandat- poziţie de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene sau pentru cele ale unui alt stat membru al Uniunii Europene în domeniile de competenţă ale MS. Mandatul poate conţine, după caz, şi eventuale limite/marje/alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere la reuniuni. In cazul în care implicaţiile economice, sociale sau de mediu ale propunerilor legislative ale Comisiei Europene ori ale altor iniţiative comunitare au o importanţă majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale, poziţia de negociere va fi adoptată sub formă de mandat general. Poziţia MS pe o chestiune care necesită elaborarea unui mandat general va fi aprobată de ministru şi va urma procedura de adoptare conform Hotărârii Guvernului nr. 115/2008 privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene.

Proiectul de mandat conţine următoarele elemente:

a) descrierea pe scurt a propunerii de act comunitar aflat în dezbatere;

b) impactul economic, social sau de mediu asupra României;

c) obiectivele României în raport cu propunerea de act comunitar;

d) limitele ce pot fi acceptate de România în negocierea propunerii respective;

e) eventuale poziţii de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;

f) lista actelor normative din legislaţia română care reglementează materia la care face referire propunerea de act comunitar, precum şi o analiză a modificărilor ulterioare pe care le-ar determina adoptarea acelui act.

(Modelul explicativ se regăseşte în anexa nr. I);

c) raport de deplasare - document elaborat în urma unei deplasări în interes de serviciu în vederea informării privind activităţile desfăşurate pe parcursul deplasării. (Modelul explicativ se regăseşte în anexa nr. II);

d) dosar tematic - dosar pe un domeniu specific care cuprinde: mandatele României susţinute în cadrul grupurilor de lucru/reuniunilor la nivel comunitar, documentele comunitare care au stat la baza elaborării mandatului, materialele de lucru utilizate în cadrul reuniunilor şi copii ale rapoartelor de deplasare, precum şi eventualele poziţii ale altor SM transmise, în vederea continuării dezbaterilor;

e) propunere de nominalizare - referatul de la direcţia de specialitate/autoritatea competentă/instituţia competentă, adresat DICPRI, prin care se propune participarea unuia sau mai multor experţi la un grup de lucru/o reuniune la nivel comunitar, sau rezoluţia directorului direcţiei de specialitate aplicată în scris pe agenda originală a reuniunii;

f) coordonatorul de dosar tematic - persoana desemnată care gestionează, monitorizează şi transmite mandatul.

Art. 2. - Se constituie grupul de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la întâlnirile de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene. Pe fiecare tematică se desemnează un grup de experţi care colaborează între ei, studiază documentele primite şi elaborează poziţia României. Unul sau mai mulţi experţi din domeniul respectiv, conform nominalizării, va/vor asigura participarea la grupurile de lucru de la Consiliul Uniunii Europene, precum şi în cadrul grupurilor de experţi ale Comisiei Europene.

Art. 3. -Aprobarea participării la întâlnirile/grupurile de lucru comunitare se face prin ordin al ministrului. La fiecare participare la reuniuni, expertul va solicita de la MS o copie a ordinului de deplasare.

Art. 4. - Persoanele responsabile pentru coordonarea/ monitorizarea grupului de experţi constituit prin prezentul ordin sunt următoarele:

- secretarul general;

- directorul general al DICPRI;

- consilierul ministrului responsabil pe problematica afacerilor europene;

- dr. Miriam Ţăranu, consilier pentru afaceri europene din cadrul DICPRI, coordonator general al grupului de experţi, reprezentantul MS în sistemul naţional al afacerilor europene.

Art. 5. - Grupul de experţi prevăzuţi la art. 2 îşi desfăşoară activitatea pe domenii, după cum urmează:

1. Epidemiologia şi supravegherea bolilor transmisibile:

Coordonator: dr. Adriana Pistol - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătăţii

- dr. Daniela Piţigoi - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

2. Supravegherea şi controlul gripei epidemice şi pandemice:

 Coordonator: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătăţii

- dr. Adriana Pistol - Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile

- dr. Viorel Alexandrescu - INCDMI „Cantacuzino"

- dr. Emilia Lupulescu - INCDMI „Cantacuzino"

3. Bioetică:

Coordonator: prof. dr. Vasile Astărăstoaie - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa" laşi

- prof. dr. Klara Branzaniuc - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş.

4. Combaterea cancerului:

Coordonator: dr. Daniela Coza - Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca

- dr. Carmen Ungurean - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- conf. dr. Ritli Ladislau - Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu" Oradea

5. Supravegherea şi controlul tuberculozei:

Coordonator: dr. Elmira Ibraim - Institutul de Pneumftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

- dr. Daniela Homorodean - Clinica de Pneumologie „Leon Daniello" Cluj-Napoca

- dr. Odette Nicolae - Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile

6. Boli obstructive respiratorii:

Coordonator: dr. Diana Ioniţă - Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

- prof. dr. Miron Bogdan - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

7. Infecţii nozocomiale, consum de antibiotice şi antibiotico-rezistenţă:

Coordonator: dr. Roxana Şerban - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- conf. dr. Irina Codiţă - INCDMI „Cantacuzino"

- Szekely Edit - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

8. Prevenirea şi controlul HIV/SIDA:

Coordonator: prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

- dr. Mariana Mărdărescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

- dr. Laurenţiu Zolotuşcă - Ministerul Sănătăţii

9. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate:

Coordonator: dr. Carmen Domnariu - Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu

- dr. Alexandra Cucu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Florentina Furtunescu - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

10. Tutun:

Coordonator: dr. Magdalena Ciobanu - Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

- chim. Gabriela Cilincă - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- prof. univ. dr. Florin Mihălţan - Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

11. Controlul consumului de alcool:

Coordonator: dr. Florentina Furtunescu - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

- dr. Adriana Cârlan - Ministerul Sănătăţii

- Adriana Galan - Institutul Naţional de Sănătate Publică

12. Prevenirea dependenţei de droguri:

Coordonator: dr. Ileana Botezat - Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog

- Domnica Petrovai - Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog

- dr. Daniel Verman - Ministerul Sănătăţii

13. Medicina muncii:

Coordonator: prof. dr. Eugenia Naghi - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

- dr. Liliana Râpaş - Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti

- dr. Adriana Todea - Institutul Naţional de Sănătate Publică

14. Radiaţii ionizante şi neionizante:

Coordonator: dr. Maria Alexandra Cucu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Lavinia Călugărescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- fiz. Violeta Calota - Institutul Naţional de Sănătate Publică

15. Etichetare nutriţională, menţiuni nutriţionale şi de sănătate:

Coordonator: dr. Camelia Pârvan - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Gabriela Gârban - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Nicoleta Florescu - Centrul Regional de Sănătate Publică laşi

16. Alimente cu destinaţie nutriţională specială:

 Coordonator: dr. Mariana Vlad - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Daniela Nuţă - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Marta Petre - Ministerul Sănătăţii

17. Aditivi, enzime, arome:

Coordonator: chim. Anca Telniceanu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Aura Copciag - Direcţia de Sănătate Publică Argeş

- dr. Horaţiu Zapîrţan - Institutul Naţional de Sănătate Publică

18. Organisme modificate genetic:

Coordonator: biolog Gabriela Bălan - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Anca Roncea - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Cristina Berteanu - Ministerul Sănătăţii

19. Materiale în contact cu alimentul:

Coordonator: chim. Gabriela Cilincă - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Camelia Pârvan - Institutul Naţional de Sănătate Publică

20. Apa minerală:

Coordonator: dr. Klara Jeszenszky - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătăţii

- dr. Alina Popescu - Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti

21. Alimente şi ingrediente alimentare noi:

Coordonator: dr. Daniela Nuţă - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Nicoleta Florescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Gabriela Gârban - Institutul Naţional de Sănătate Publică

22. Suplimente alimentare şi alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe:

Coordonator: dr. Gabriela Gârban - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Nicoleta Florescu - Centrul Regional de Sănătate Publică laşi

- dr. Marta Petre - Ministerul Sănătăţii

23. Alimente si ingrediente alimentare tratate cu radiaţii ionizante:

Coordonator: dr. Cristina Câmpeanu - Institutul de Sănătate Publică laşi

- dr. Maria Alexandra Cucu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

24. Hematologie:

Coordonator: dr. Alina Mirella Dobrotă - Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa;

- dr. Corina Posea - Spitalul Universitar Bucureşti

- dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătăţii

- dr. Aurel Marc Andrei Rosin - Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T Nicolau" Bucureşti

25. Ţesuturi, celule, organe şi transplant:

Coordonator: dr. Dan Luscalov - Agenţia Naţională de Transplant

- dr. Andrei Nica -Agenţia Naţională de Transplant

- dr. Victor Zota - Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov

- dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătăţii

26. a) Apa potabilă:

Coordonator: dr. Anca Tudor - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Adriana Cîrlan - Ministerul Sănătăţii

- dr. Edit Vartic - Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj-Napoca

b) Apa de îmbăiere:

Coordonator: dr. Luiza Căruceru - Direcţia de Sănătate Publică Constanţa

- dr. Anca Tudor - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- biolog Giorgiana Maria Ghigu - Direcţia de Sănătate Publică Tulcea

27. Deşeuri medicale:

Coordonator: ing. Oana Curea - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătăţii

- dr. Laurenţiu Zolotuşcă - Ministerul Sănătăţii

28. Biocide:

Coordonator: chim. pr. Mihaela Drăguşan - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătăţii

- chim. Irina Tănase - Institutul Naţional de Sănătate Publică

29. Cosmetice:

Coordonator: dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătăţii

- chim. Verginia Matei - Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti

- chim. Irina Tănase - Institutul Naţional de Sănătate Publică

30. Boli rare:

Coordonator: prof. dr. Ana Maria Vlădăreanu - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

- prof. dr. Ioan Victor Pop - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

- conf. dr. Cristina Rusu - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa" Iaşi

31. Domeniul sănătăţii mintale şi al bolilor degenerative: a) sănătate mintală:

Coordonator: prof. univ. dr. Pompilia Dehelean - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" Timişoara

- dr. Ileana Botezat - Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog

- dr. Mihaela Luminiţa Staicu - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

b) boala Alzheimer:

Coordonator: prof. dr. Ovidiu Băjenaru - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

- dr. Bogdan Popescu - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

c) problematica populaţiei vârstnice:

Coordonator: prof. dr. Dana Galieta Minca - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- conf. Gabriel Prada - Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan"

32. Domeniul prevenirii traumatismelor şi accidentelor:

Coordonator: dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătăţii

- dr. Cristian Boeriu - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare Târgu Mureş

- conf. dr. Cătălin Cârstoiu - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

- dr. Adrian Borcea - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare Bihor

33. Domeniul reglementării timpului de lucru:

 Coordonator: dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătăţii

- prof. dr. Klara Branzaniuc - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş

- ec. Doina Tănase - Ministerul Sănătăţii

34. Domeniul farmaceutic:

a) problematica medicamentelor de uz uman:

- dr. farm. Robert Ancuceanu -ANMDM

- dr. Simona Bădoi -ANMDM

- dr. Daniel Boda-ANMDM

- farm. pr. Nela Vîlceanu-ANMDM

b) produse biologice de uz uman: biolog pr. Anca Moraru - ANMDM

c) farmacovigilenţă: farm. pr. Nela Vîlceanu -ANMDM

d) medicamente contrafăcute: jr. Robert Agafitei -ANMDM

- ing. Cringuţa Brăescu -ANMDM

e) politica medicamentului, stabilirea preţurilor la medicamente, rambursarea medicamentelor şi eficienţa relativă:

Coordonator: jr. Irina Gresaru - Ministerul Sănătăţii

- dr. Bogdan Grigore - Ministerul Sănătăţii

35. Domeniul dispozitivelor medicale:

Coordonator: ing. Ana Maria Tănase - Ministerul Sănătăţii Supleant: ing. Margareta Mihalache - Ministerul Sănătăţii

36. Domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale:

Coordonator: Adrian Gheorghe Cocoş - Ministerul Sănătăţii

- dr. Beatrice Nimereanu - Ministerul Sănătăţii

- Mircea Timofte - Ministerul Sănătăţii

- dr. Gergely Istvan - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş

37. Programul de acţiune comunitar şi strategii în domeniul sănătăţii publice:

Coordonator: prof. dr. Daniela Mincă - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

- prof. dr. Cristian Vlădescu - Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar

- conf. dr. Cristina Borzan - Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca

- dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătăţii

38. Strategia de sănătate a Comisiei Europene:

Coordonator: prof. dr. Cristian Vlădescu - Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar

- dr. Călin Alexandru - Ministerul Sănătăţii

- Maria Varga - Ministerul Sănătăţii

39. a) Diabet:

Coordonator: dr. Ruxandra Dănciulescu - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti

- dr. Alina Nicolau - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti

b) Boli endocrine:

Coordonator: prof. dr. Mihai Coculescu - Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon" Bucureşti

- prof. dr. Radu Lichiardopol - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

40. a) Servicii de sănătate şi îngrijiri medicale (asistenţa medicală transfrontalieră):

Coordonator: dr. Anda Curta - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Cristina Berteanu - Ministerul Sănătăţii

- Andreea Urdareanu - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

b) siguranţa pacientului şi informaţii adresate pacienţilor:

Coordonator: dr. Cristina Berteanu - Ministerul Sănătăţii

- dr. Malenchi Viorel - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Anda Curta - Institutul Naţional de Sănătate Publică

41. Comitetul de program din cadrul PC7 (programe de cercetare):

Coordonator: Maria Varga - Ministerul Sănătăţii

- prof. dr. Luminiţa Smaranda Iancu - Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi

- prof. dr. Mihai Ionac - Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara

42. Domeniul siguranţei jucăriilor şi problematica de tineret:

Coordonator: conf. dr. Aurelia Cordeanu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Rodica Nicolescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

43. Domeniul siguranţei rutiere (problematica sănătăţii conducătorilor auto - oftalmologie, boli psihice, diabet):

Coordonator: dr. Ruxandra Dănciulescu - Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon" Bucureşti (diabet)

- prof. univ. dr. Pompilia Dehelean - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" Timişoara (boli psihice)

- prof. dr. Monica Pop - Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti (oftalmologie)

44. Domeniul sănătăţii reproducerii:

Coordonator: prof. dr. Gh. Peltecu - Spitalul Filantropia

- dr. Alin Stănescu - Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului

- Mihaela Bardoş - Ministerul Sănătăţii

- prof. dr. Szabo Bela - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

45. Indicatorii stării de sănătate:

Coordonator: Ioana Perţache - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Mona Chiriac - Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Management Sanitar

- ing. Adriana Galan - Institutul Naţional de Sănătate Publică

46. Strategia de informatizare în sănătate (eHealth):

Coordonator: Cristian Calomfirescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Management Sanitar

- ing. Alexandru Steriu - Ministerul Sănătăţii

- Maria Varga - Ministerul Sănătăţii

47. IHR - Regulamentul sanitar internaţional:

Coordonator: dr. Florin Popovici - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Iuliu Todea - Ministerul Sănătăţii

- dr. Radu Cucuiu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- chim. Irina Tănase - Institutul Naţional de Sănătate Publică

48. Health Security Committee (HSC) - cele 3 secţiuni:

secţiunea 1: Pregătire şi răspuns la arme chimice, biologice şi radiologice:

Coordonator: dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătăţii, subsecretar de stat

- dr. Florin Popovici - Institutul National de Sănătate Publică

- dr. Laurenţiu Teodor Mihai - Ministerul Sănătăţii

secţiunea 2: Pregătire şi răspuns general:

Coordonator: dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătăţii,subsecretar de stat

- dr. Bogdan Oprita - SMURD Bucureşti

- dr. Laurenţiu Teodor Mihai - Ministerul Sănătăţii

secţiunea 3: Pregătire şi răspuns în gripă:

Coordonator: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - secretar de stat, Ministerul Sănătăţii

- dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătăţii

49. Comunicare în domeniul sănătăţii:

Coordonator: Oana Grigore, Ministerul Sănătăţii Supleant: Eva Racz, Ministerul Sănătăţii

- Mariana Negoiţă, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar

50. Portalul de sănătate al Uniunii Europene Sănătate - UE:

 Coordonator: Roxana Mădălina Rotocol, Ministerul Sănătăţii

- dr. Miriam Ţăranu, Ministerul Sănătăţii

51. Dizabilităţi:

Coordonator: prof. dr. Mihai Berteanu - Spitalul Universitar de Urgenţă Elias

- conf. dr. Delia Cinteză - Institutul de Recuperare

- conf. dr. Ion Onac - Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca

- prof. dr. Gelu Onose - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

52. Medicina dentară şi chirurgie buco-maxilo-facială:

 Coordonator: prof. dr. Alexandru Bucur - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

- dr. Andrei Kozma - Ministerul Sănătăţii

- prof. dr. Fornea Norina - Universitatea de Medicină şi Farmacie laşi

- prof. dr. Teodor Trăistaru - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

53. Domeniul tehnologiei informaţiei şi siguranţa comunicaţiilor în domeniul sanitar:

Coordonator: Gheorghe Sârb - Ministerul Sănătăţii

- Adela Neagoe - Ministerul Sănătăţii

- Cristiana Dumitrescu - Ministerul Sănătăţii

- Adrian Şotângă - Ministerul Sănătăţii

Reprezentarea României în Comitetul Securităţii Sănătăţii (HSQ)Plenary*):

- dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătăţii, subsecretar de stat

- dr. Florin Popovici - Institutul Naţional de Sănătate Publică

Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru sănătate publică*):

- dr. Cristian Anton Irimie - Ministerul Sănătăţii, secretar de stat

- prof. dr. Cristian Vladescu - Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar

Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru nutriţie şi activitate fizică*):

- dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătăţii

- dr. Camelia Pârvan - Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti

*) Nominalizările de la acest punct se pot modifica prin dispoziţie a ministrului sănătăţii, în funcţie de persoanele care conduc instituţiile care fac obiectul acestui punct.

Reprezentarea României în Comitetul pentru Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a unei reţele de supraveghere epidemioloqică şi control al bolilor transmisibile în comunitate*):

- prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Ministerul Sănătăţii, secretar de stat;

- dr. Adriana Pistol - Institutul Naţional de Sănătate Publică

Reprezentarea României la ECDC (Centrul European de Control al Bolilor):

a) Consiliul de administrare:

- titular: conf. dr. Alexandru Rafila - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

- supleant: dr. Adriana Pistol - Institutul Naţional de Sănătate Publică

b) Forum consultativ:

- titular: dr. Florin Popovici - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- supleant: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătăţii

c) Organisme competente*):

- c1) Ministerul Sănătăţii:

- titular: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătăţii

- supleant: dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătăţii

- c2) Institutul Naţional de Sănătate Publică

- titular: dr. Adriana Pistol - Institutul Naţional de Sănătate Publică

- supleant: dr. Florin Popovici, Institutul Naţional de Sănătate Publică

- c3) Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş":

- titular: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

- supleant: dr. Mariana Mărdărescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

- c4) Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta":

- titular: dr. Elmira Ibraim - Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

- supleant: dr. Ileana Paula Stoicescu - Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

- c5) INCDMI „Cantacuzino":

- titular: dr. Gabriel Ionescu - INCDMI „Cantacuzino"

- supleant: dr. Viorel Alexandrescu - INCDMI „Cantacuzino"

d) Punct focal naţional pentru supraveghere epidemiologică:

- titular: dr. Adriana Pistol - Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile

- supleant: dr. Odette Nicolae - Institutul Naţional de Sănătate Publică

e) Punct focal naţional pentru microbiologie:

- titular: dr. Gabriel Ionescu - INCDMI „Cantacuzino"

- supleant: prof. dr. Olga Dorobat - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

f) Punct focal naţional pentru rezistenţa la antimicrobiene:

- titular: conf. dr. Irina Codiţă - INCDMI „Cantacuzino";

- supleant: dr. Gabriel Popescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

g) Punct focal naţional pentru comunicare de risc:

- dr. Adriana Pistol - pentru boli transmisibile, Institutul Naţional de Sănătate Publică

- dr. Anda Baicus - pentru microbiologie, INCDMI „Cantacuzino"

- dr. Mariana Mărdărescu - pentru HIV, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

- dr. Amalia Canton - pentru situaţii de urgenţă de sănătate publică, Ministerul Sănătăţii

- dr. Andra Neamţu - pentru riscuri de mediu, Institutul Naţional de Sănătate Publică

h) Membru în comitetul editorial Eurosurveillance:

- dr. Daniela Piţigoi - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

- dr. Gratiana Chicin - Institutul Naţional de Sănătate Publică

Art. 6. - Experţii prevăzuţi la art. 5 au următoarele atribuţii:

a) pe domeniul lor de expertiză, elaborează mandatul referitor la documentele aflate în dezbatere la nivelul instituţiilor europene. Expertul (grupul de experţi) este responsabil de corectitudinea, calitatea şi validitatea poziţiei exprimate în mandat, responsabilitate avizată de către conducerea direcţiei de specialitate;

b) elaborează raportul de deplasare prevăzut în anexa nr. II, în termen de două zile de la întoarcerea în ţară, în cazul în care au reprezentat România la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor europene sau la alte tipuri de reuniuni;

c) participă în cadrul grupurilor de lucru şi reuniunilor de la nivel comunitar în domeniul lor de expertiză, conform nominalizării făcute de către direcţia de specialitate din cadrul MS;

d) monitorizează evoluţiile legislative la nivel comunitar în domeniul lor de expertiză şi poziţiile celorlalte SM faţă de temele dezbătute în domeniu;

e) întocmesc dosarul tematic şi îl actualizează ori de câte ori este cazul;

f) informează direcţia de specialitate şi DICPRI din cadrul MS privind orice eveniment în legătură cu activităţile desfăşurate la nivel comunitar în domeniul lor de expertiză;

g) comunică celorlalţi experţi în domeniu materialele, rapoartele şi informaţiile obţinute în urma participării la grupuri de lucru sau reuniuni la nivel comunitar, în vederea asigurării unei reprezentativităţi instituţionale şi a unei viziuni tehnice coerente în domeniu;

h) solicită/primesc consiliere de la comisiile consultative de specialitate ale MS, precum şi de la consilierii pentru afaceri europene din cadrul DICPRI;

i) răspund de poziţia adoptată referitor la problematica solicitată;

j) au obligaţia de a efectua, acolo unde este cazul, demersurile legale necesare în vederea rambursării, de către instituţiile europene la ale căror grupuri de lucru au participat a sumelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport;

k) au obligaţia de a transmite adresa lor de e-mail oficială la DICPRI, precum şi să îşi verifice zilnic corespondenţa electronică;

l) au obligaţia de a face demersurile necesare pentru a pune în aplicare deciziile adoptate în cadrul grupurilor de lucru la care au participat;

m) au obligaţia de a transmite, la solicitarea DICPRI, note de informare cu privire la stadiul negocierilor pe dosarul de expertiză.

Art. 7. -In cazul deplasării în vederea participării la un grup de lucru sau reuniune la nivel comunitar, procedura de lucru este următoarea:

1. direcţia de specialitate sau instituţia competentă va nominaliza, prin referat, participarea persoanelor la grupurile de lucru, conform acestui ordin, după o prealabilă discuţie cu expertul propus pentru participare, pe care îl va transmite la DICPRI, care va demara formalităţile de deplasare (referat de aprobare şi ordin de deplasare);

*) Nominalizările de la acest punct se pot modifica prin dispoziţia ministrului sănătăţii, în funcţie de persoanele care conduc instituţiile care fac obiectul acestui punct.

2. atunci când nu există o nominalizare din partea direcţiei de specialitate transmisă la DICPRI în termen de 24 ore de la primirea convocării la grupul de lucru sau atunci când expertul desemnat nu corespunde (are sarcini anterioare neîndeplinite sau greşit realizate în raport cu obligaţiile ce îi revin prin prezentul ordin), DICPRI poate, în anumite cazuri, să desemneze 1-2 experţi din cadrul domeniului de specialitate prevăzut în acest ordin, pentru participarea la grupurile de lucru;

3. mandatul elaborat de către expert/experţi va fi înaintat direcţiei de specialitate spre avizare:

a) în cazul unui aviz favorabil, direcţia de specialitate înaintează mandatul cu cel puţin 48 de ore înaintea reuniunii (pe suport hârtie şi în format electronic) către DICPRI în vederea avizării, împreună cu documentele pe baza căruia a fost elaborat în format electronic;

b) DICPRI transmite mandatul spre avizare către DAE si MAE;

c) în cazul unui aviz negativ, expertul va reface mandatul conform observaţiilor. Mandatul elaborat de către expert este transmis către DICPRI atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, la adresa miriam@ms.ro;

4. expertul susţine poziţia României în cadrul reuniunilor la care participă în baza mandatului aprobat;

5. în cazul în care în timpul dezbaterilor apar amendamente de ultim moment, acestea având drept consecinţă depăşirea limitelor de acţiune ale mandatului elaborat, expertul sau reprezentantul MS prezent la reuniune va acţiona, după caz, astfel:

a) dacă amendamentele propuse nu aduc atingere limitelor mandatului aprobat, atunci expertul susţine poziţia din mandat şi se abţine privind noile amendamente, urmând ca în termen de 48 de ore de la încheierea reuniunii, în urma consultărilor din ţară, să transmită poziţia pe amendamentele respective, în scris;

b) dacă amendamentele propuse vin în contradicţie, în totalitate sau în parte, cu conţinutul mandatului ori aduc modificări substanţiale, expertul se va abţine, urmând ca în termenul şi în condiţiile prevăzute la lit. a) să elaboreze o nouă poziţie. Această nouă poziţie va fi exprimată printr-un nou mandat care urmează aceeaşi procedură de avizare şi aprobare;

6. la întoarcerea în ţară, expertul redactează şi transmite către direcţia de specialitate şi DICPRI, în termen de maximum două zile lucrătoare, raportul de deplasare, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Totodată transmite raportul de deplasare, spre informare, în format electronic şi celorlalţi membri ai grupului de lucru din domeniul respectiv. In raportul de deplasare, expertul va descrie demersurile efectuate în vederea clarificării şi transmiterii poziţiei României pentru situaţiile de abţinere descrise la pct. 5;

7. concluziile şi propunerile experţilor menţionate în raportul de deplasare vor fi analizate de către direcţia de specialitate şi, după caz, vor fi aduse la cunoştinţa ministrului sănătăţii, urmând a fi corelate în continuare cu politica MS în domeniu;

8. după elaborarea raportului de deplasare, expertul va transmite direcţiei de specialitate din cadrul MS şi coordonatorului de domeniu, în format electronic, copii de pe documentele anexate raportului de deplasare în vederea completării dosarului tematic. Totodată, fiecare expert îşi întocmeşte, în vederea unei evidenţe coerente domeniului pe care îl gestionează, propriul său dosar tematic, pe care îl va actualiza continuu;

9. în cazul în care, din motive obiective, expertul nu poate participa la un grup de lucru sau problematica discutată este complexă, cuprinzând mai multe domenii, DICPRI poate propune participarea unui consilier pentru afaceri europene din cadrul DICPRI, care va susţine mandatul elaborat de către experţii din domeniu, procedura fiind aceeaşi. Totodată, consilierii pentru afaceri europene din cadrul DICPRI pot însoţi experţii la reuniunile grupurilor de lucru în vederea colaborării şi asigurării ducerii la îndeplinire a angajamentelor asumate de către aceştia. Reprezentarea MS la reuniunile la nivel înalt (high level group) sau la conferinţe comunitare care impun participarea la nivel înalt se va face pe baza nominalizării ministrului sănătăţii.

Art. 8. - DICPRI are următoarele obligaţii:

1. coordonează grupul de experţi stabilit prin prezentul ordin şi asigură respectarea prevederilor acestuia;

2. monitorizează procesul de elaborare a poziţiei României în diversele grupuri de lucru la nivel comunitar;

3. consiliază direcţiile de specialitate din MS în procesul elaborării mandatelor, rapoartelor pentru negocierea unor domenii/aspecte conform cerinţelor comunitare;

4. monitorizează reprezentarea României la reuniunile organizate de către instituţiile europene şi sprijină direcţiile de specialitate pentru ducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate de către MS, ca stat membru al Uniunii Europene;

5. transmite experţilor grupului de lucru, în format electronic sau, după caz, pe hârtie, documentele necesare elaborării mandatelor, în cazul în care acestea nu sunt direct transmise de instituţiile comunitare sau de RP RO;

6. transmite experţilor invitaţia de participare pentru întocmirea referatului de nominalizare;

7. avizează mandatele experţilor ulterior avizării de către conducerea direcţiei de specialitate din MS;

8. transmite mandatele spre avizare către DAE şi MAE;

9. actualizează permanent baza de date privind participarea experţilor MS la întâlnirile de lucru comunitare;

10. întocmeşte dosarul de deplasare pentru întâlnirile de nivel înalt (cu participarea ministrului sănătăţii sau a delegatului);

11. întocmeşte documentaţia de deplasare (ordin, referat de aprobare) în baza referatului de nominalizare al direcţiei de specialitate - instituţiei responsabile;

12. DICPRI poate, în anumite cazuri, să desemneze 1 - 2 experţi din cadrul domeniului de specialitate prevăzut în acest ordin, pentru participarea la grupurile de lucru în cazul absenţei unei nominalizări din partea direcţiei de specialitate transmise la DICPRI în termen de 24 ore de la primirea convocării la grupul de lucru sau pe motive de incompatibilitate ale expertului.

Art. 9. - Direcţiile din cadrul MS şi alte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 6 şi 7 constituie o încălcare a îndatoririlor de serviciu şi atrage răspunderea expertului şi a tuturor persoanelor responsabile, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi nedesemnarea acestuia pentru participarea la alte grupuri de lucru.

Art. 11. -Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 381/2009 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la întâlnirile de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2009.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

ANEXA Nr. I

Aprobat*

Ministru,

Avizat

Direcţia de implementare şi coordonare programe şi relaţii internaţionale

Director

Avizat

Director general/Director al direcţiei de specialitate

MANDAT

Participant: (sau componenţa delegaţiei, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeaşi reuniune)

Grup de lucru/Domeniu:

Data: (sau perioada)

Locaţia:

(Mandatul se transmite, în timp util - 48 de ore, spre avizare la Direcţia de implementare şi coordonare programe şi relaţii internaţionale (DICPRI) - Ministerul Sănătăţii, care va solicita, când este necesar, în cazul mandatelor generale, aprobarea ministrului sănătăţii - avizul la Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) şi la Ministerul Afacerilor Externe (MAE); în cazul în care mandatul întocmit primeşte aviz nefavorabil, expertul nu poate participa şi nu poate exprima nicio poziţie la reuniunea respectivă.)

1. Justificarea acţiunii:

a) (Prezentarea în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discuţie conform agendei de lucru, concret şi coerent, specificând şi stadiul discuţiilor sau negocierilor ce au avut loc la reuniuni anterioare);

b) (Se scrie un scurt istoric al propunerii de act normativ, precizându-se şi stadiul dezbaterilor);

c) (Importanţa pentru România - inclusiv implicaţiile pentru producători, implicaţii sociale, economice, financiare sau de ordin legislativ, dacă este cazul; dacă nu este cazul, se menţionează acest aspect).

2. Poziţia României:

(Se menţionează scurt şi concis poziţia României referitoare la temele în discuţie - conform documentelor prezentate. Acest lucru presupune ca expertul să cunoască documentele şi să elaboreze poziţia României conform atribuţiilor precizate în ordin.)

- (Totodată se menţionează obiectivele de atins, tactici de negociere, eventuale opoziţii din partea unor state membre, precum şi posibile „înţelegeri/convenţii cu reprezentanţi ai altor state membre.)

- (Se vor menţiona şi eventualele limite/marje/alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere; uneori este nevoie de colaborarea cu alte instituţii implicate sau chiar patronate.)

3. Autorităţile naţionale implicate în proiectul de implementare:

Tipul obligaţiei

DA/NU

Autoritatea care va duce la îndeplinire obligaţia

Comunicare

DA

Raportare

DA

Informare

DA

Alt tip

Controlul aplicării prevederilor proiectului:

Reglementarea controlului aplicării

DA/NU

Autoritatea/Autorităţile care va/vor duce la îndeplinire obligaţia

Proiectul conţine prevederi ce reglementează controlul aplicării ?

DA

Prevederi privind data intrării în vigoare a diferitelor prevederi propuse de directivă

Lista actelor normative din legislaţia română care reglementează materia la care face referire propunerea de act comunitar, inclusiv analiza modificărilor pe care le-ar determina adoptarea actului comunitar

4. Persoana/Persoanele de contact din ţară:

(care sunt direct implicate în elaborarea poziţiei tehnice a României - în cazul unor amendamente de ultim moment)

 Telefon/e-mail:

(Note de prezentare:

- mandatul trebuie scris clar şi concis, cu diacritice, fără greşeli gramaticale;

- mandatul reprezintă poziţia României la reuniunea respectivă. Participantul susţine acest mandat, avizat şi aprobat în prealabil, nu alte păreri personale;

- mandatul este semnat şi datat de către expert, care răspunde de afirmaţiile efectuate;

- mandatul se transmite, pe hârtie şi în format electronic (la adresa miriam@ms.ro) la DICPRI împreună cu documentele pe baza cărora a fost elaborat, cu 48 de ore înainte de reuniune, astfel încât, în cazul unui aviz nefavorabil, expertul să poată reface documentul; menţionăm că mandatul este avizat şi de către DAE şi MAE).

Data.................................

Intocmit

..............................................

(numele şi funcţia expertului)

Semnătura (pe mandatul trimis pe hârtie)

* Numai în cazul mandatelor generale

ANEXA Nr. II

Avizat

Numele direcţiei de specialitate

Director general/Director al direcţiei de specialitate

RAPORT DE DEPLASARE

Participant: (sau componenţa delegaţiei, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeaşi reuniune)

Grup de lucru/Domeniu:

Data/Perioada:

Locaţia:

1. Justificarea acţiunii:

- (Prezentarea în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discuţie conform agendei de lucru, concret şi coerent, specificând şi stadiul discuţiilor sau negocierilor ce au avut loc şi eventualitatea reluării discuţiilor la următoarele grupuri de lucru);

- (Concluziile reuniunii - se anunţă şi verbal superiorul ierarhic, precum şi alte direcţii implicate, în cazul unor subiecte de importanţă deosebită.)

2. Poziţia României şi poziţia celorlalte state membre:

- a) [Se menţionează scurt şi concis poziţia României (fără notele justificative) referitoare la temele în discuţie, precum şi poziţiile celorlalte state membre, poziţii ce au importanţă majoră în luarea deciziilor viitoare.];

- b) (Totodată se menţionează obiectivele de atins atât pentru România, cât şi pentru alte state membre, în cazul în care se specifică în cadrul dezbaterilor eventuale opoziţii din partea unor state membre, precum şi propunerea unor posibile „înţelegeri" cu reprezentanţii altor state membre în cursul unor dezbateri viitoare.)

3. Poziţia României luată în cadrul reuniunii în cazul în care au apărut amendamente de ultim moment (documente noi) şi dacă a/au fost contactată/contactate persoana/persoanele de contact din ţară:

(care sunt direct implicate în elaborarea poziţiei tehnice a României - inclusiv motivarea acestei acţiuni).

4. Concluzii/Propuneri:

(capitol foarte important ce determină iniţiative ulterioare ale direcţiei de specialitate/instituţiei în vederea elaborării unor acte normative naţionale necesare)

(Note de prezentare:

- raportul trebuie scris clar şi concis, cu diacritice, fără greşeli gramaticale;

- raportul reprezintă o descriere detaliată a tuturor dezbaterilor care fac ca oricine îl citeşte să înţeleagă discuţiile ca şi când ar fi participat la reuniunea respectivă;

- raportul este semnat şi datat de către participant/participanţi, care răspunde/răspund de afirmaţiile efectuate, şi este predat direcţiei de specialitate (împreună cu agenda reuniunii) în vederea introducerii acestuia în dosarul tematic, precum şi secretarului de stat coordonator în vederea unor eventuale rezoluţii suplimentare;

- raportul de deplasare se transmite, pe hârtie şi în format electronic (la adresa miriam@ms.ro) la Direcţia de implementare şi coordonare programe şi relaţii internaţionale în maximum două zile de la întoarcerea în ţară, şi totodată numai în format electronic celorlalţi experţi din domeniu.

Data................................

Intocmit

.........................................

(numele şi funcţia expertului)

Semnătura (pe raportul trimis pe hârtie


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1173/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1173 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu