Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 381 din 25 martie 2009

privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentarii la reuniunile structurilor de lucru ale institutiilor Uniunii Europene

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 255 din 16 aprilie 2009Văzând Referatul de aprobare nr. I.B. 3.156 din 25 martie 2009 al Direcţiei de relaţii internaţionale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - In sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înţeles:

a) mandat - poziţie de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene sau pentru cele ale unui alt stat membru al Uniunii Europene. Poziţia oficială de la nivelul Ministerului Sănătăţii, conţinând punctul de vedere tehnic asupra unuia sau a mai multor documente aflate în dezbatere la nivel comunitar, este elaborată de către un expert, avizată de către coordonatorul de dosar şi Direcţia de relaţii internaţionale, aprobată de secretarul de stat coordonator specificat la art. 6 (numai în cazul mandatelor generale) şi, ulterior, avizată la Ministerul Afacerilor Externe şi Departamentul pentru Afaceri Europene (conform Hotărârii Guvernului nr. 115/2008 privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene). Mandatul poate conţine, după caz, şi eventuale limite/marje/alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere.

Proiectul de mandat conţine următoarele elemente:

a1) descrierea pe scurt a propunerii de act comunitar;

a2) impactul economic, social sau de mediu asupra României;

a3) obiectivele României în raport cu propunerea de act comunitar;

a4) limitele ce pot fi acceptate de România în negocierea propunerii respective;

a5) eventuale poziţii de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;

a6) lista actelor normative din legislaţia română care reglementează materia la care face referire propunerea de act comunitar, precum şi o analiză a modificărilor pe care le-ar determina adoptarea acelui act; (Modelul explicativ se regăseşte în anexa nr. 1.)

b) raport de deplasare - document elaborat în urma unei deplasări în interes de serviciu în vederea informării privind activităţile desfăşurate pe parcursul deplasării; (Modelul explicativ se regăseşte în anexa nr. 2.)

c)  dosar tematic - dosar pe un domeniu specific care cuprinde: mandatele României susţinute în cadrul grupurilor de lucru/reuniunilor la nivel comunitar, documentele comunitare care au stat la baza elaborării mandatului, materialele de lucru utilizate în cadrul reuniunilor şi copii ale rapoartelor de deplasare;

d) propunere de nominalizare - referat adresat secretarului de stat coordonator, prin care direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii propune participarea unuia sau a mai multor experţi la un grup de lucru/reuniune la nivel comunitar;

e) coordonator de dosar - persoana din direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii sau dintr-o unitate subordonată Ministerului Sănătăţii, nominalizată în prezentul ordin ca având această calitate.

Art. 2. - Se constituie grupul de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la întâlnirile de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene. Pe fiecare tematică sunt desemnaţi un coordonator de dosar, un supleant şi un grup de lucru aferent. Cei 2 membri, coordonator şi supleant, vor asigura participarea şi în cadrul grupurilor de experţi ale Comisiei Europene.

Art. 3. - Grupul de experţi prevăzuţi la art. 2 îşi desfăşoară activitatea pe domenii, după cum urmează:

1. Epidemiologia şi supravegherea bolilor transmisibile:

Coordonator: dr. Adriana Pistol - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătăţii

Grup tehnic:

- dr. Carmen Sima - Direcţia de Sănătate Publică Maramureş

- dr. Daniela Piţigoi - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

2. Supravegherea şi controlul gripei epidemice şi pandemice:

Coordonator: dr. Florin Popovici - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. Viorel Alexandrescu - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino"

Grup tehnic: dr. Emilia Lupulescu - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino"

3.  Combaterea cancerului:

Coordonator: prof. dr. Rodica Anghel - Institutul Oncologic Bucureşti

Supleant: prof. dr. Tudor Ciuleanu - Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Grup tehnic: dr. Mircea Dediu - Institutul Oncologic Bucureşti

3. Supravegherea şi controlul tuberculozei:

Coordonator: dr. Elmira Ibraim - Institutul Naţional de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

Supleant: dr. Irina Strâmbu - Institutul Naţional de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

Grup tehnic: dr. Cristian Popa - Institutul Naţional de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

4. Consum de antibiotice şi antibiotico-rezistenţa:

Coordonator: conf. dr. Irina Codiţă - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino"

Supleant: dr. Graţiana Chicin - Institutul de Sănătate Publică Timişoara

Grup tehnic:

-  prof. dr. Olga Dorobăţ - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

-  dr. Roxana Şerban - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

6.  Prevenirea şi controlul HIV/SIDA:

Coordonator: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

Supleant: dr. Laurenţiu Zolotuşcă - Ministerul Sănătăţii

Grup tehnic: dr. Mariana Mărdărescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

7. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate:

Coordonator: dr. Carmen Domnariu - Centrul de Sănătate Publică Sibiu

Supleant: dr. Mioara Predescu - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Grup tehnic: Daniela Vâlceanu - Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar

8. Prevenirea obezităţii prin alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică:

Coordonator: dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătăţii

Supleant: dr. Mioara Predescu - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Grup tehnic: Daniela Vâlceanu - Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar

9.  Tutun:

Coordonator: dr. Magdalena Ciobanu - Institutul Naţional de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

Supleant: chim. Gabriela Cilincă - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Grup tehnic: dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătăţii

10.  Controlul consumului de alcool:

Coordonator: dr. Claudia Dima - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. Florentina Furtunescu - Ministerul Sănătăţii

Grup tehnic: prof. dr. Dana Galieta Mincă - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

11.  Prevenirea dependenţei de droguri:

Coordonator: dr. Laurenţiu Zolotuşcă - Ministerul Sănătăţii

Supleant: dr. Daniel Verman - Ministerul Sănătăţii

Grup tehnic: dr. Ciolompea Teodora - Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti

12. Medicina muncii:

Coordonator: dr. Adriana Todea - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. Nuţi Deliu - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Grup tehnic: dr. Letiţia Bucur- Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

13. Radiaţii ionizante şi radiaţii neionizante:

Coordonator: dr. Maria Alexandra Cucu - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. fiz. Constantin Milu - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Grup tehnic: fiz. Irma Csiki - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

14. Nutriţie, etichetare nutriţională, menţiuni nutriţionale şi de sănătate:

Coordonator: dr. Camelia Pârvan - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. Gabriela Gârban - Institutul de Sănătate Publică Timişoara

Grup tehnic:

-  dr. Mariana Petrescu - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

- dr. Florica Scărlătescu - Direcţia de Sănătate Publică Prahova

- dr. Gangler Maria - Ministerul Sănătăţii

15. Alimente cu destinaţie nutriţională specială:

Coordonator: dr. Mariana Vlad - Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca

Supleant: dr. Daniela Nuţă - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Grup tehnic:

- dr. Florentina Iacobi - Ministerul Sănătăţii

- dr. Marta Petre - Ministerul Sănătăţii

16. Aditivi, enzime, arome:

Coordonator: chim. Anca Telniceanu - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: chim. Carmen Hura - Institutul de Sănătate Publică laşi

Grup tehnic: dr. Horaţiu Zapîrţan, Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca

17.  Organisme modificate genetic:

Coordonator: biol. dr. Klaus Fabriţius - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. Anca Roncea - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

18. Materiale în contact cu alimentul:

Coordonator: chim. Gabriela Cilincă - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. Anca Roncea - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Grup tehnic:

- dr. Daniela Cîrlan - Ministerul Sănătăţii

- dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătăţii

19. Apa minerală:

Coordonator: dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătăţii

Supleant: chim. Buksa Kalman - Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş

Grup tehnic:

-  dr. Camelia Pârvan - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

- dr. Florentina Iacobi - Ministerul Sănătăţii

20. Alimente şi ingrediente alimentare noi:

Coordonator: dr. Daniela Nuţă - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. Gabriela Gârban - Institutul de Sănătate Publică Timişoara

Grup tehnic:

- dr. Florentina Iacobi - Ministerul Sănătăţii

- dr. Marta Petre - Ministerul Sănătăţii

21.  Suplimente alimentare:

Coordonator: dr. Gabriela Gârban - Institutul de Sănătate Publică Timişoara

Supleant: dr. Nicoleta Florescu - Institutul de Sănătate Publică laşi

Grup tehnic:

- farm. Anişoara Dudu - Ministerul Sănătăţii

- dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătăţii

22.  Alimente şi ingrediente alimentare tratate cu radiaţii ionizante:

Coordonator: dr. Cristina Câmpeanu - Institutul de Sănătate Publică laşi

Supleant: dr. Nicoleta Florescu - Institutul de Sănătate Publică laşi

Grup tehnic: dr. Marta Petre - Ministerul Sănătăţii

23. Hematologie:

Coordonator: dr. Corina Posea - Spitalul Universitar Bucureşti

Supleant: prof. dr. Liuba Petrov - Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Grup tehnic:

- dr. Alina Mirella Dobrotă - Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa

-  dr. Aurel Marc Andrei Rosin - Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

24. Ţesuturi, celule, organe şi transplant:

Coordonator:  dr. Victor Zota - Agenţia  Naţională de Transplant

Supleant: dr. Luminiţa Dobrescu -Agenţia Naţională de Transplant

Grup tehnic:

-  transplant tisular    - dr. Rosana Turcu, coordonator regional Bucureşti

- transplant hepatic   - prof. dr. Irinel Popescu

- transplant renal       - prof. dr. Ionel Sinescu

                                 - prof. dr. Mihai Lucan

- transplant cardiac   - prof. dr. Radu Deac

- dr. Şerban Brădişteanu

- transplant medular - prof. dr. Dan Colită

- dr.  Raluca  Neagu,  coordonator regional laşi

- dr. Ion Gerotă -Agenţia Naţională de Transplant

- dr. Mariana Postolache - Ministerul Sănătăţii

- dr. Florentina Iacobi - Ministerul Sănătăţii

25. Mediu:

Coordonator: dr. Cornel Neagu - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleanţi:

- dr. Ioan Domahidi - Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş

-  dr. Gabriela Uifălean - Direcţia de Sănătate Publică Mureş

Grup tehnic: dr. Anca Tudor - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

25. Apa potabilă şi apa de îmbăiere:

Coordonatori:

- dr. Emilia Niciu - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

- dr. Anca Tudor - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleanţi:

- dr. Adina Boţoroga - Direcţia de Sănătate Publică Braşov

- dr. Maria Zurini - Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti

- dr. Luiza Căruceru - Direcţia de Sănătate Publică Constanţa

Grup tehnic:

- dr. Daniela Cîrlan - Ministerul Sănătăţii

-  dr. Adrian Pavlov - Direcţia de Sănătate Publică Constanţa

27. Deşeuri medicale:

Coordonator: ing. Oana Curea - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. Laurenţiu Zolotuşcă - Ministerul Sănătăţii

Grup tehnic:

- Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătăţii

-  dr. Gabriela Uifălean - Direcţia de Sănătate Publică Mureş

28. Biocide:

Coordonator: chim. pr. Mihaela Drăguşan - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. Găbiţă Neagu - Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa

Grup tehnic:

- biol. dr. Klaus Fabriţius - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

-  chim. Irina Tănase - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

29.  Cosmetice:

Coordonator: dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătăţii

Supleant: farm. Doina Bumb - Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş

Grup tehnic:

-  chim. Irina Tănase - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

-   chim. Verginia Matei, Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti

30. Boli rare:

Coordonator: prof. dr. Ioan Victor Pop - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

Supleant: prof. dr. Ana Maria Vlădăreanu - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

Grup tehnic:

-  dr. Cristina Rusu - Catedra Genetică Medicală - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore. T. Popa" Iaşi

31.  Domeniul sănătăţii mintale şi al bolilor degenerative (Alzheimer):

Coordonator: dr. Ileana Botezat Antonescu - Centrul Naţional de Sănătate Mintală

Supleant: prof. dr. Pompilia Delean - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" Timişoara

Grup tehnic:

- conf. dr. Cătălina Tudose - Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia"

- prof. dr. Iuliana Dobrescu - Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia"

- dr. Claudia Dima - Centrul Naţional de Sănătate Mintală

32. Domeniul prevenirii traumatismelor şi accidentelor:

Coordonator: dr. Cristian Boieriu - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare Târgu Mureş

Supleant: dr. Raed Arafat -Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare

Grup tehnic: dr. Adrian Borcea - coordonator Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare Bihor

33. Domeniul reglementării timpului de lucru:

Coordonator: ec. Doina Tănase - Ministerul Sănătăţii

Supleant: ec. Crăciuna Negrilă - Ministerul Sănătăţii

Grup tehnic: Alexandra Andreea Timofte - Ministerul Sănătăţii

34. Domeniul farmaceutic:

a) problematica medicamentelor de uz uman: Coordonator: farm, pr. Rodica Bădescu -Agenţia Naţională a Medicamentului

Supleanţi

- farm. pr. Nela Vîlceanu - Agenţia Naţională a Medicamentului

- dr. farm. Simona Raicu - Agenţia Naţională a Medicamentului

- farm. pr. Daniela Enache - Agenţia Naţională a Medicamentului

- dr. farm. Robert Ancuceanu - Agenţia Naţională a Medicamentului

- biol. pr. Anca Moraru - Agenţia Naţională a Medicamentului

- dr. Daniela Stanciu - Agenţia Naţională a Medicamentului

- dr. Simona Bădoi -Agenţia Naţională a Medicamentului

- dr. Mihaela Bogdan -Agenţia Naţională a Medicamentului

- dr. Laurenţiu Chiţimia-Agenţia Naţională a Medicamentului

- ing. Crînguţa Brăescu -Agenţia Naţională a Medicamentului

b)    politica    medicamentului,    stabilirea    preţurilor    la medicamente, rambursarea medicamentelor şi eficienţa relativă:

Coordonator: dr. Bogdan Grigore - Ministerul Sănătăţii

Supleanţi:

- jr. Irina Gresaru - Ministerul Sănătăţii

- farm. George Baicu - Ministerul Sănătăţii

35. Domeniul dispozitivelor medicale:

Coordonator: ing. Ana Maria Tănase - Ministerul Sănătăţii

Supleant: ing. Margareta Mihalache - Ministerul Sănătăţii

36. Domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale:

Coordonator: dr. Beatrice Nimereanu - Ministerul Sănătăţii

Supleanţi:

- Gabriela Chelba - Ministerul Sănătăţii

- Mircea Timofte - Ministerul Sănătăţii

37.  Programul de acţiune comunitar şi strategii în domeniul sănătăţii publice:

Coordonator: conf. dr. Alexandru Rafila - Ministerul Sănătăţii

Supleant: prof. dr. Cristina Borzan - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

Grup tehnic:

- dr. Ileana Tudoran - Ministerul Sănătăţii

-   prof. dr. Cristian Vlădescu - Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar

38. Strategia de Sănătate a Comisiei Europene:

Coordonator:   conf.   dr.  Alexandru   Rafila  -  Ministerul Sănătăţii

Supleanţi:

- prof. dr. Cristina Borzan - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

- dr. Anda Ioana Curta - Ministerul Sănătăţii

Grup tehnic:

- dr. Ileana Tudoran - Ministerul Sănătăţii

- dr. Alexandra Constantinescu - Ministerul Sănătăţii

- Roxana Rotocol - Ministerul Sănătăţii

39. Diabet şi Boli Endocrine:

Coordonator: dr. Ruxandra Dănciulescu - Comisia Consultativă de Diabet şi Boli Endocrine, Ministerul Sănătăţii

Supleant: dr. Alina Nicolau - Spitalul Clinic „Dr. Ioan Cantacuzino"

40.   Servicii de sănătate şi îngrijiri medicale, siguranţa pacientului şi informaţii adresate pacienţilor:

Coordonator: dr. Victor Strâmbu - Ministerul Sănătăţii

Supleant: dr. Anda Ioana Curta - Ministerul Sănătăţii

Grup tehnic:

-  Raluca Luchian - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

- Andreea Urdăreanu - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

- dr. Alexandra Constantinescu - Ministerul Sănătăţii

- dr. Miriam Tăranu - Ministerul Sănătăţii

41. Comitetul de program din cadrul PC7:

Coordonator: prof. dr. Luminiţa Smaranda Iancu - Institutul de Sănătate  Publică Iaşi

Supleant: conf. dr. Victoria Arama - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti

Grup tehnic:

- prof. dr. Cristina Borzan - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca

42. Domeniul siguranţei jucăriilor şi problematicii de tineret:

Coordonator: conf. dr. Aurelia Cordeanu - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. Nicolescu Rodica - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

43.   Domeniul siguranţei rutiere (problematica sănătăţii conducătorilor auto - oftalmologie, boli psihice, diabet):

Coordonatori: prof. dr. Monica Pop - Comisia Consultativă de Oftalmologie, Ministerul Sănătăţii

- dr. Claudia Dima - Centrul Naţional de Sănătate Mintală

Supleant: prof. dr. Mihai Pop - Spitalul Clinic de Oftalmologie

44. Domeniul sănătăţii reproducerii:

Coordonator: prof. dr. Bogdan Marinescu - Comisia Consultativă de Obstetrică-Ginecologie, Ministerul Sănătăţii

Supleant: dr. Alin Stănescu - Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului

45. Indicatorii stării de sănătate:

Coordonator: prof. dr. Cristian Vlădescu - Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar

Supleant: ec. Ioana Perţache - Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti

Grup tehnic: ing. Adriana Galan - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

46.  International Health Regulation (IHR) - Regulamentul sanitar internaţional:

Coordonator: dr. Florin Popovici - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. Radu Cucuiu - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Grup tehnic:

- dr. Iuliu Todea - Ministerul Sănătăţii

- dr. Ariciu Drăgulescu Filip - Spitalul Clinic Militar Central de Urgenţă Bucureşti

47. Health Security Committee (HSC) - Comitetul Securităţii Sănătăţii - cele 3 secţiuni:

secţiunea 1 - Pregătire şi răspuns la arme chimice, biologice şi radioloqice:

Titular: dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătăţii, subsecretar de stat

Supleant: dr. Florin Popovici - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

secţiunea 2 - Pregătire şi răspuns general:

Titular: dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătăţii, subsecretar de stat

Supleant: dr. Adriana Pistol - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

secţiunea 3 - Pregătire şi răspuns în gripă:

Titular: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătăţii

Supleant: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

Reprezentarea României în sesiunea/şedinţa plenară a Comitetului Securităţii Sănătăţii (HSC):

Titular: conf. dr. Aurel Nechita - Ministerul Sănătăţii, secretar de stat

Supleant: dr. Cristina Anton Irimie - Ministerul Sănătăţii, secretar de stat

Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru sănătate publică:

Titular: conf. dr. Alexandru Rafila - Ministerul Sănătăţii

Supleant: prof. dr. Cristian Vlădescu - Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar

Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru nutriţie şi activitate fizică:

Titular: dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătăţii

Supleant: conf. dr. Carmen Domnariu - Centrul de Sănătate Publică Sibiu

Reprezentarea României în Comitetul pentru Decizia CE nr. 2.119/98/CE privind înfiinţarea unor reţele pentru supravegherea şi controlul epidemiologic al bolilor transmisibile în Comunitate:

Titular: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătăţii

Supleant: dr. Adriana Pistol - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

48. Reprezentarea României la ECDC - Centrul European de Control al Bolilor:

a) Consiliul de administraţie:

Titular: conf. dr. Alexandru Rafila - Ministerul Sănătăţii Supleant: dr. Daniela Piţigoi - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

b) Forum consultativ:

Titular: dr. Florin Popovici - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: prof. dr. Doina Azoicăi - Institutul de Sănătate Publică laşi

c) Organisme competente*):

c1) Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală sănătate publică, asistenţă medicală şi programe:

Titular: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătăţii

Supleant: dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătăţii

c2) Institutul de Sănătate Publică Bucureşti - Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile:

Titular: dr. Adriana Pistol - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Supleant: dr. Odette Nicolae, Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile

c3) Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş":

Titular: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

Supleant: dr. Mariana Mărdărescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

c4) Institutul Naţional de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta":

Titular: conf. dr. Constantin Marica - Institutul Naţional de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

Supleant: dr. Domnica Chiotan - Institutul Naţional de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta"

c5) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino":

Titular: dr. Dorel Lucian Radu - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino"

Supleant: dr. Viorel Alexandrescu - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino"

d) Punct focal naţional pentru microbiologie:

Titular: conf. dr. Alexandru Rafila - Ministerul Sănătăţii

Supleant: dr. Gabriel Ionescu - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino"

e)  Punct focal naţional pentru rezistenţa la antimicrobiene:

Titular:  conf. dr.  Irina Codiţă - Institutul  Naţional de Cercetare-Dezvoltare   pentru   Microbiologie   şi   Imunologie „Cantacuzino"

Supleant: dr. Anda Băicuş - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino"

f) Punct focal naţional pentru comunicare de risc:

- dr. Adriana Pistol - pentru boli infecţioase, Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

-  dr. Florin Popovici - pentru Regulamentul sanitar internaţional, Biroul Evenimente de Sănătate şi Alertă Precoce, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

- dr. Anda Baicus - pentru microbiologie, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino"

- dr. Mariana Mărdărescu - pentru HIV, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

-  dr. Amalia Canton - pentru situaţii de urgenţă de sănătate publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe

- dr. Mihaela Armanu - pentru riscuri de mediu, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe

g) Membru în comitetul editorial Eurosurveillance:

- dr. Daniela Piţigoi - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş"

Art. 4. - Experţii prevăzuţi la art. 2 au următoarele atribuţii:

a)   pe domeniul lor de expertiză, elaborează mandatul referitor la documentele aflate în dezbatere la nivelul instituţiilor europene. Expertul (grupul de experţi) este responsabil de corectitudinea, calitatea şi validitatea poziţiei exprimate în mandat, responsabilitate avizată de către coordonatorul de dosar;

b) elaborează raportul de deplasare prevăzut în anexa nr. II, în cazul în care a reprezentat România la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor europene sau la alte tipuri de reuniuni;

c)  participă în cadrul grupurilor de lucru şi reuniunilor de la nivel comunitar în domeniul lor de expertiză, conform nominalizării de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii;

d)  monitorizează evoluţiile legislative la nivel comunitar în domeniul lor de expertiză şi poziţiile celorlalte state membre faţă de temele dezbătute în domeniu;

e) întocmesc dosarul tematic şi îl actualizează ori de câte ori este cazul;

f)  informează direcţia de specialitate şi Direcţia de relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Sănătăţii privind orice eveniment în legătură cu activităţile desfăşurate la nivel comunitar în domeniul lor de expertiză;

g)  comunică celorlalţi experţi în domeniu materialele şi informaţiile obţinute în urma participării la grupuri de lucru sau reuniuni la nivel comunitar, în vederea asigurării unei reprezentativitati instituţionale şi a unei viziuni tehnice coerente în domeniu;

h) solicită/primesc consiliere de la comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, precum şi de la consilierii din cadrul Direcţiei de relaţii internaţionale;

i) răspund de poziţia adoptată referitor la problematica solicitată;

*) Nominalizările de la acest punct se pot modifica prin dispoziţie a ministrului sănătăţii în funcţie de persoanele care conduc instituţiile care fac obiectul acestui punct.

j) au obligaţia de a efectua, acolo unde este cazul, demersurile legale necesare în vederea rambursării, de către instituţiile europene la ale căror grupuri de lucru au participat, a sumelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport.

Art. 5. -In cazul deplasării în vederea participării la un grup de lucru sau reuniune la nivel comunitar, procedura de lucru este următoarea:

1. Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii va transmite pentru aprobare propunerea de nominalizare, în vederea participării unui/unor expert/experţi din domeniu, însoţită de agenda grupului de lucru, în limba română, către secretarul de stat coordonator. Propunerea de nominalizare va fi ulterior transmisă către Direcţia de relaţii internaţionale, în vederea demarării formalităţilor de deplasare.

2.  Mandatul, elaborat de către expert/experţi, va fi înaintat către coordonatorul de dosar spre avizare:

a)  în cazul unui aviz favorabil, coordonatorul înaintează mandatul cu cel puţin 48 de ore înaintea reuniunii, împreună cu documentele pe baza cărora a fost elaborat, către Direcţia de relaţii internaţionale în vederea avizării;

b)  Direcţia de relaţii internaţionale transmite mandatul în vederea aprobării către secretarul de stat coordonator precizat la art. 6 (în cazul mandatelor generale) şi, ulterior, în vederea avizării, către Departamentul pentru Afaceri Europene şi Ministerul Afacerilor Externe;

c) în cazul unui aviz negativ, expertul va reface mandatul conform observaţiilor. Mandatul elaborat de către expert este transmis către DRI atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, la adresa miriam@ms.ro.

3.  Expertul susţine poziţia României în cadrul reuniunilor la care participă în baza mandatului aprobat.

4. In cazul în care în timpul dezbaterilor apar amendamente de ultim moment, acestea având drept consecinţă depăşirea limitelor de acţiune ale mandatului elaborat, expertul sau reprezentantul Ministerului Sănătăţii prezent la reuniune va acţiona, după caz, astfel:

a) dacă amendamentele propuse nu aduc atingere limitelor mandatului aprobat, atunci expertul susţine poziţia din mandat şi se abţine privind noile amendamente, urmând ca în termen de 48 de ore de la încheierea reuniunii, în urma consultărilor din ţară, să transmită poziţia cu privire la amendamentele respective, în scris;

b)  dacă amendamentele propuse vin în contradicţie, în totalitate sau în parte, cu conţinutul mandatului ori aduc modificări substanţiale, expertul se va abţine, urmând ca în termenul şi în condiţiile prevăzute la lit. a) să elaboreze o nouă poziţie. Această nouă poziţie va fi exprimată printr-un nou mandat, care urmează aceeaşi procedură de avizare şi aprobare.

5.  La întoarcerea în ţară, expertul redactează şi transmite către direcţia de specialitate/coordonator de dosar şi Direcţia de relaţii internaţionale, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, raportul de deplasare, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Totodată, transmite raportul de deplasare, spre informare, în format electronic, şi celorlalţi membri ai grupului de lucru din domeniul respectiv. Raportului de deplasare i se ataşează, pe suport hârtie sau în format electronic, următoarele documente: agenda reuniunii  la care a participat, temele dezbătute, documentele de lucru ce au fost folosite, mandatul susţinut în cadrul reuniunii şi dovezile aferente necesare pentru decontarea cheltuielilor. In raportul de deplasare expertul va descrie demersurile efectuate în vederea clarificării şi transmiterii poziţiei României pentru situaţiile de abţinere descrise la pct. 4.

6. Concluziile şi propunerile experţilor menţionate în raportul de deplasare vor fi analizate de către direcţia de specialitate şi, după caz, de către secretarul de stat coordonator, urmând a fi corelate în continuare cu politica Ministerului Sănătăţii în domeniu.

7.  După elaborarea raportului de deplasare, expertul va transmite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii copii de pe documentele anexate la raportul de deplasare, în vederea completării dosarului tematic din cadrul direcţiei de specialitate. Totodată, fiecare expert îşi întocmeşte, în vederea unei evidenţe coerente ale domeniului pe care îl gestionează, propriul său dosar tematic.

8. In cazul în care, din motive obiective, expertul nu poate participa la un grup de lucru sau problematica discutată este complexă, cuprinzând mai multe domenii, Direcţia de relaţii internaţionale poate propune participarea unui consilier pentru afaceri europene din cadrul direcţiei, care va susţine mandatul elaborat de către experţii din domeniu, procedura fiind aceeaşi. Totodată, consilierii pentru afaceri europene desemnaţi să participe de către Direcţia de relaţii internaţionale pot însoţi experţii la reuniunile grupurilor de lucru, în vederea colaborării şi asigurării ducerii la îndeplinire a angajamentelor asumate de către aceştia. Reprezentarea Ministerului Sănătăţii la reuniunile la nivel înalt (high level group) sau conferinţe se va face pe baza nominalizării ministrului sănătăţii.

Art. 6. - Persoanele responsabile pentru coordonarea/ monitorizarea grupului de experţi constituit prin prezentul ordin sunt următoarele:

- domnul dr. Cristian-Anton Irimie, secretar de stat;

- doamna dr. Anda Ioana Curta, Director, Direcţia relaţii internaţionale;

- doamna dr. Miriam Ţăranu, Direcţia relaţii internaţionale.

Art. 7. - Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi alte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 4 şi 5 constituie o încălcare a îndatoririlor de serviciu şi atrage răspunderea expertului şi a tuturor persoanelor responsabile, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 9. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 327/2007 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la întâlnirile de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Ion Bazac

ANEXA Nr. 1

Aprobat

Secretar de stat, *)

Cristian Irimie

Avizat

Direcţia de relaţii internaţionale

Director Dr. Anda Ioana Curta

Avizat

Numele direcţiei de specialitate

Director general/Director al direcţiei de specialitate

Avizat Coordonator dosar

MANDAT

Participant (sau componenţa delegaţiei, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeaşi reuniune)

Grup de lucru/Domeniu:

Data (sau perioada):

Locaţia:

(Mandatul se transmite în timp util - 48 de ore spre avizare la Direcţia de relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Sănătăţii, care va solicita, în cazul mandatelor generale, aprobarea din partea secretarului de stat coordonator şi, când este necesar, aprobarea ministrului sănătăţii şi la Departamentul Afacerilor Europene şi la Ministerul Afacerilor Externe; în cazul în care mandatul întocmit primeşte aviz nefavorabil, expertul nu poate exprima nicio poziţie la reuniunea respectivă.)

1. Justificarea acţiunii:

- (Prezentare în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discuţie conform agendei de lucru, concret şi coerent, specificând şi stadiul discuţiilor sau al negocierilor ce au avut loc la reuniuni anterioare);

- (Importanţa pentru România - RO - inclusiv implicaţiile pentru producători, implicaţiile sociale, economice, financiare sau de ordin legislativ, dacă este cazul).

2.  Poziţia României:

- (Se menţionează scurt şi concis poziţia României referitoare la temele în discuţie - conform documentelor prezentate - acest lucru presupunând ca expertul să cunoască documentele şi să elaboreze poziţia României conform atribuţiilor precizate în ordin)

- (Totodată se menţionează obiectivele de atins, tacticile de negociere, eventualele opoziţii din partea unor state membre -, precum şi posibile „înţelegeri"/convenţii cu reprezentanţi ai altor state membre);

'- (Se vor menţiona şi eventualele limite/marje/alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere; uneori este necesară colaborarea cu alte instituţii implicate sau chiar patronate.)

3. Autorităţile naţionale implicate în proiectul de implementare

3.1. Obligaţii de comunicare/raportare/informare a Comisiei Europene/altei structuri comunitare prevăzute în proiect pentru îndeplinirea acestor obligaţii

Tipul obligaţiei

Da/Nu

Autoritatea care va duce la îndeplinire obligaţia

Comunicare

Da

Raportare

Da

Informare

Da

Alt tip

3.2. Controlul aplicării prevederilor proiectului

Reglementarea controlului aplicării

Da/ Nu

Autoritatea/autorităţile care vor duce la îndeplinire obligaţia

Proiectul conţine   prevederi ce  reglementează controlul aplicării ?

Da

Prevederi privind data intrării în vigoare a diferitelor prevederi propuse de directivă

4. Persoana/persoanele de contact din ţară (care sunt direct implicate în elaborarea poziţiei tehnice a României - în cazul unor amendamente de ultim moment):

Tel/e-mail:

(Note de prezentare:

- mandatul trebuie scris clar şi concis, cu diacritice, fără greşeli gramaticale;

- mandatul reprezintă poziţia României la reuniunea respectivă. Participantul susţine acest mandat, avizat şi aprobat în prealabil, nu alte păreri personale;

- mandatul este semnat şi datat de către expert, care răspunde de afirmaţiile efectuate;

- pentru informarea exactă a experţilor care întocmesc un mandat folosind acest model, reamintim faptul că toate indicaţiile scrise în paranteză cu litere cursive nu trebuie să se regăsească în mandatul transmis către Ministerul Sănătăţii în vederea avizării;

- mandatul se transmite, pe hârtie şi în format electronic (la adresa miriam@ms.ro) la Direcţia de relaţii internaţionale împreună cu documentele pe baza căruia a fost elaborat, cu 48 de ore înainte de reuniune, astfel încât, în cazul unui aviz nefavorabil, expertul să poată reface documentul.)

Data:

Intocmit

..................................................

(numele şi funcţia expertului)

Semnătura (pe mandatul trimis pe hârtie)

*) Numai în cazul mandatelor generale.

ANEXA Nr. 2

Avizat

Numele direcţiei de specialitate

Director general/Director al direcţiei de specialitate

Avizat

Coordonator dosar

RAPORT   DE   DEPLASARE

Participant (sau componenţa delegaţiei, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeaşi reuniune):

Grup de lucru/Domeniu:

Data/Perioada:

Locaţia:

1. Justificarea acţiunii:

(Prezentarea în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discuţie conform agendei de lucru, concret şi coerent, specificând şi stadiul discuţiilor sau al negocierilor ce au avut loc şi eventualitatea reluării discuţiilor la următoarele grupuri de lucru);

- (Concluziile reuniunii - se anunţă şi verbal superiorul ierarhic, precum şi alte direcţii implicate, în cazul unor subiecte de importanţă deosebită.)

2.  Poziţia României şi poziţia celorlalte state membre:

- (Se menţionează scurt şi concis poziţia României (fără notele justificative) referitoare la temele în discuţie, precum şi poziţiile celorlalte state membre, poziţii ce au importanţă majoră în luarea deciziilor viitoare);

- (Totodată se menţionează obiectivele de atins atât pentru România, cât şi pentru alte state membre, în cazul în care se specifică în cadrul dezbaterilor eventuale opoziţii din partea unor state membre, precum şi propunerea unor posibile „înţelegeri" cu reprezentanţii altor state membre în cursul unor dezbateri viitoare.)

3.  Poziţia României luată în cadrul reuniunii în cazul în care au apărut amendamente de ultim moment şi a fost contactată persoana/persoanele de contact din ţară: (care sunt direct implicate în elaborarea poziţiei tehnice a României -inclusiv motivarea acestei acţiuni.)

4. Concluzii/Propuneri:

(capitol foarte important ce determină iniţiative ulterioare ale direcţiei de specialitate/instituţiei în vederea elaborării unor acte normative naţionale necesare) (Note de prezentare:

- raportul trebuie scris clar şi concis, cu diacritice, fără greşeli gramaticale;

- raportul trebuie să reprezinte o descriere detailată a tuturor dezbaterilor, pentru ca oricine îl citeşte să înţeleagă discuţiile ca şi când ar fi participat la reuniunea respectivă;

- raportul este semnat şi datat de către participant/participanţi, care răspunde/răspund de afirmaţiile efectuate, şi este predat direcţiei de specialitate (împreună cu agenda reuniunii) pentru introducerea acestuia în dosarul tematic, precum şi secretarului de stat coordonator în vederea unor eventuale rezoluţii suplimentare;

- raportul se transmite, pe hârtie şi în format electronic (la adresa miriam@ms.ro), la Direcţia de relaţii internaţionale în maximum 3 zile de la terminarea reuniunii, şi numai în format electronic celorlalţi experţi din domeniu;

- pentru informarea exactă a experţilor care întocmesc un raport de deplasare folosind acest model, reamintim faptul că toate indicaţiile scrise în paranteză cu litere înclinate nu trebuie să se regăsească în raportul transmis către Ministerul Sănătăţii.)

Data:                                                                                                                               

Intocmit

................................................

(numele şi funcţia expertului)

Semnătura (pe raportul trimis pe hârtie)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 381/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 381 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu