E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 704 din 19 mai 2000

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 230 din 25 mai 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu prevederile art. 65 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind stingerea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65  alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor,
                         Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                        PRECIZARI METODOLOGICE
privind stingerea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

    In aplicarea prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, se emit urmatoarele precizari metodologice:
    1. Institutiile publice finantate de la bugetul de stat vor stabili, in baza evidentelor contabile, pe propria raspundere, obligatiile de plata datorate pana la data de 30 noiembrie 1999, neachitate pana la data stingerii, fata de furnizorii de energie electrica, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din productia celorlalte unitati economice, lucrari de constructii si reparatii.
    Ministerele si limitele maxime in cadrul carora se face stingerea acestor obligatii sunt prevazute in anexa nr. 22 la Legea nr. 76/2000.
    Procesul-verbal cuprins in anexa nr. 1 la prezentele precizari metodologice reflecta derularea operatiunilor de stingere a unor obligatii de plata datorate pana la data de 30 noiembrie 1999, neachitate de institutiile publice finantate de la bugetul de stat prin stingere cu obligatiile de plata catre bugetul de stat ale unor furnizori/prestatori pana la data stingerii acestora, potrivit art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000.
    2. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale impreuna cu institutiile subordonate vor determina pe propria raspundere obligatiile de plata datorate pana la data de 30 noiembrie 1999, neachitate pana la data stingerii, fata de furnizorii/prestatorii de energie electrica, termica, apa calda, apa rece, de servicii de canalizare si de salubritate, transport urban, in comun, de calatori, lucrari de constructii si reparatii.
    Limitele maxime pe judete, in cadrul carora se face stingerea obligatiilor bugetelor locale, sunt prevazute in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
    Procesul-verbal cuprins in anexa nr. 2 la prezentele precizari metodologice reflecta derularea operatiunilor de stingere a unor obligatii de plata datorate pana la data de 30 noiembrie 1999 si neachitate de institutiile publice finantate de la bugetele locale prin stingere cu obligatiile de plata catre bugetul de stat ale unor furnizori/prestatori pana la data stingerii acestora, potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000.
    3. In vederea stingerii obligatiilor institutiilor publice catre unitatile furnizoare/prestatoare cu obligatiile acestora catre bugetul de stat, astfel cum se prevede la art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 76/2000, se va proceda astfel:
    3.1. Ordonatorii de credite ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local inscriu, pe propria raspundere, suma reprezentand obligatiile de plata datorate pana la data de 30 noiembrie 1999 si neachitate, in procesul-verbal cuprins in anexa nr. 1 (pct. 1), respectiv in procesul-verbal cuprins in anexa nr. 2 (pct. 1), pe baza facturilor sau a altor documente legal intocmite, primite de la furnizori/prestatori.
    Totodata asigura obtinerea confirmarii acestor obligatii de catre unitatea furnizoare/prestatoare a produselor/serviciilor enumerate la art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 76/2000 si de catre ordonatorul principal de credite, iar in cazul institutiilor publice finantate de la bugetul local si de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului in care isi are sediul institutia publica, pentru incadrarea in limitele maxime prevazute in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
    3.2. Ordonatorii de credite ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local transmit procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2 in cate 5 exemplare, respectiv in 7 exemplare, organului fiscal teritorial in a carui evidenta fiscala sunt inregistrate unitatile furnizoare/prestatoare.
    Procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2 se intocmesc in 5 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata se face numai la nivelul organului fiscal teritorial, si in 7 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata continua la organul fiscal teritorial la care isi are sediul fiscal agentul economic din care face parte unitatea furnizoare/prestatoare.
    4. Organul fiscal teritorial care conduce evidenta obligatiilor fiscale analizeaza documentele primite si procedeaza astfel:
    a) verifica intocmirea corecta a proceselor-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2 si inscrie in acestea cuantumul obligatiilor bugetare ale furnizorilor/prestatorilor, neachitate pana la data stingerii, pe feluri de impozite si majorari de intarziere aferente acestora, calculate pana la data stingerii. Pe randul rezervat fiecarei obligatii datorate bugetului de stat suma inscrisa va cuprinde cumulat impozitul datorat si majorarea de intarziere aferenta;
    b) stinge obligatiile catre bugetul de stat (pe categorii de impozite, in ordinea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996) ale unitatilor furnizoare/prestatoare, in limita datoriilor ordonatorilor de credite ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local fata de acestia, confirmate de ordonatorii principali de credite, selectand, daca este cazul, impozitele a caror vechime este mai mare, pentru evitarea prescrierii dreptului de a cere executarea silita a acestora, impreuna cu majorarile de intarziere aferente acelui fel de impozit.
    Pot fi stinse numai obligatiile catre bugetul de stat nominalizate in formular, iar in cazul taxei pe valoarea adaugata se va excepta taxa pe valoarea adaugata datorata in vama.
    Organele fiscale teritoriale pot stinge si obligatiile catre bugetul de stat restante, pentru care s-au aprobat esalonari sau amanari la plata.
    Pentru Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti si sucursalele acestora se va urmari stingerea cu prioritate a obligatiilor bugetare provenite din accize, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit si impozitul pe salarii, in cadrul acestor tipuri de impozite stingerea efectuandu-se tot in ordinea vechimii acestora.
    Aceasta operatiune se inscrie in spatiul rezervat in procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2 sub semnatura persoanelor autorizate;
    c) isi retine cate un exemplar din procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2, iar pe celelalte le transmite catre:
    - unitatea furnizoare/prestatoare;
    - institutia publica finantata de la bugetul de stat sau de la bugetul local;
    - directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, unde isi are sediul institutia publica;
    - ordonatorul principal de credite.
    In situatia in care unitatea furnizoare/prestatoare (filiala, sucursala fara personalitate juridica) este platitoare de impozite si taxe catre bugetul de stat, organul fiscal teritorial care conduce evidenta obligatiilor fiscale ale acesteia va proceda potrivit celor mentionate mai sus, dupa care isi retine cate un exemplar din procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2, iar pe celelalte 6 exemplare le transmite organului fiscal teritorial la care isi are sediul fiscal agentul economic din care face parte unitatea furnizoare/prestatoare.
    Organul fiscal teritorial al agentului economic din care face parte unitatea furnizoare/prestatoare inscrie si stinge obligatiile de plata catre bugetul de stat, potrivit prezentelor precizari metodologice, sub semnatura persoanelor autorizate, dupa care isi retine cate un exemplar din procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2, iar pe celelalte le transmite catre:
    - unitatea furnizoare/prestatoare (filiala, sucursala etc. platitoare de impozite si taxe la bugetul de stat);
    - institutia publica finantata de la bugetul de stat sau de la bugetul local care are obligatii neachitate la data de 30 noiembrie 1999;
    - agentul economic din care face parte unitatea furnizoare/prestatoare;
    - directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, unde isi are sediul institutia publica;
    - ordonatorul principal de credite.
    5. Ordonatorii principali de credite si, respectiv, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat teritoriale au obligatia sa verifice incadrarea sumelor supuse stingerii in limitele maxime prevazute in anexa nr. 22 si, respectiv, in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
    6. Procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2, vizate si confirmate de organele fiscale, reprezinta documentul justificativ de inregistrare a operatiunilor respective in contabilitate.
    7. Reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni:
    7.1. In contabilitatea agentilor economici
    Agentii economici care au efectuat operatiuni de stingere potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 76/2000 efectueaza in baza "Procesului-verbal de stingere a obligatiilor bugetare in baza Legii nr. 76/2000", aprobat de organele in drept, inregistrarea:

      %                             = 411 "Clienti
    441  "Impozitul pe profit"
    4423 "T.V.A. de plata"
    444  "Impozitul pe salarii"
    446  "Alte impozite, taxe si
          varsaminte asimilate"
    448  "Alte datorii si creante
          cu bugetul statului"

cu sumele stinse prevazute la pct. 4.2 si 5.2, dupa caz, din procesul-verbal prevazut in anexa nr. 1, respectiv, la pct. 5.2 si 6.2, dupa caz, din procesul-verbal prevazut in anexa nr. 2.
    7.2. In contabilitatea institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local
    In contabilitatea ordonatorilor de credite operatiunile de stingere conform prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 76/2000 se reflecta in creditul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000".
    In creditul acestui cont se inregistreaza sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii de catre institutiile publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, dupa caz, care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare, potrivit Legii nr. 76/2000.
    Pe baza "Procesului-verbal de stingere a obligatiilor bugetare in baza Legii nr. 76/2000", aprobat de organele in drept, primit de la organul fiscal teritorial, se efectueaza inregistrarea:

    234 "Furnizori"          = 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000"
                                 
    analitic:                       analitic:
    compania sau societatea         capitol, subcapitol, titlu, articol,
    nationala, alte unitati         alineat
    economice, dupa caz

cu sumele stinse prevazute la pct. 4.2 si 5.2, dupa caz, din procesul-verbal prevazut in anexa nr. 1, respectiv la pct. 5.2 si 6.2, dupa caz, din procesul-verbal prevazut in anexa nr. 2.
    Institutiile publice care au efectuat operatiuni de stingere, potrivit legii, intocmesc "Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Legii nr. 76/2000", conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele precizari metodologice, pe baza sumelor evidentiate in cadrul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000".
    Contul de executie respectiv se prezinta ca anexa distincta la darea de seama contabila pe trimestrul II 2000.
    Sumele stinse, potrivit legii, nu se cuprind in "Contul de executie a bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) si in "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilantul contabil pentru institutii publice.
    8. Operatiunile financiare prevazute mai sus se vor termina pana la data de 12 iunie 2000.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat teritoriale, in a caror raza isi are sediul institutia publica, prin serviciul buget si achizitii publice, vor prelua si vor prelucra datele cuprinse in procesele-verbale de stingere a obligatiilor de plata ale furnizorilor/prestatorilor catre bugetul de stat, comunicate de organele fiscale teritoriale, si vor transmite informatiile respective Ministerului Finantelor - Directia generala tehnologia informatiei pana la data de 20 iunie 2000, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.

    ANEXA 1
    la precizarile metodologice
    - model -

    Ministerul ....................
    Institutia*1) .................
    Sediul ........................
    Codul fiscal ..................

                             PROCES-VERBAL
                        nr. ....../........ 2000
de stingere a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1)
        din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
                 in relatia cu*2) ................           ______________
                                  ................          | Codul fiscal |
                                                            |______________|
                                                            | *2)          |
                                                            |______________|
                                                            | *4)          |
                                                            |______________|
____________________________________________________________________________
                    Explicatii                                Nr.     Suma
                                                              rand   - lei -
____________________________________________________________________________
 1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor privind
    livrarea/prestarea de*3) ..........................
    la data de 30 noiembrie 1999 si neachitate pana la
    data stingerii obligatiilor de plata                       01    .......

             Raspundem pentru datele de mai sus.

    Ordonator de credite,    Conducatorul compartimentului
            L.S.                  financiar-contabil,

 2. Agentul economic*2) .................................

         Confirmam exactitatea datelor de la pct. 1.

        Director,            Conducatorul compartimentului
            L.S.                  financiar-contabil,

 3. Confirmam pe propria raspundere datele de la pct. 1 si
    incadrarea in limita maxima prevazuta in anexa nr. 22
    la Legea nr. 76/2000

      Ordonator principal de credite,       Director,
                   L.S.

 4. Organul fiscal teritorial ............................
 4.1. Datoriile catre bugetul de stat ale*2) .............
      .............................. in suma totala de:        02    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit ........................     03    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii .......................     04    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale ......................................     05    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ................     06    .......
      e) 140101 Accize ...................................     07    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ...........................     08    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         .................................................     09    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ......     10    .......
 4.2. In baza art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, in
      limita sumelor datorate de*1) ............. se sting
      obligatiile catre bugetul de stat ale*2) ..........,
      in suma totala de:                                       11    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit ........................     12    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii .......................     13    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale ......................................     14    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ................     15    .......
      e) 140101 Accize ...................................     16    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna                                 17    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         .................................................     18    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ......     19    .......
 4.3. Obligatii ale institutiei publice finantate de la
      bugetul de stat, ramase nestinse la nivelul
      organelor financiare teritoriale si transmise pentru
      a fi stinse de catre organele fiscale teritoriale in
      evidenta carora se afla inregistrata persoana
      juridica (pct. 1 - pct. 4.2) .......................     20    .......

             Director,               Sef serviciu,
               L.S.

 5. Organul fiscal teritorial in raza caruia
    furnizorul/prestatorul, ca persoana juridica, isi are
    sediul fiscal*4) .....................................
    ......................................................
 5.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*4) .........
      in suma totala de:                                       21    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit ........................     22    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii .......................     23    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale ......................................     24    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ................     25    .......
      e) 140101 Accize ...................................     26    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ...........................     27    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         .................................................     28    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ......     29    .......
 5.2. In baza art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, in
      limita sumelor datorate de*1) .....................,
      se sting obligatiile catre bugetul de stat ale*4)
      ....................., in suma totala de: 30    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit ........................     31    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii .......................     32    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale ......................................     33    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ................     34    .......
      e) 140101 Accize ...................................     35    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ...........................     36    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         .................................................     37    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ......     38    .......

             Director,               Sef serviciu,
               L.S.
_____________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a institutiei publice finantate de la bugetul de stat, fara initiale.
    *2) Denumirea completa a agentului economic furnizor/prestator, sediul si codul fiscal. In cazul in care este sucursala sau filiala fara personalitate juridica, se indica denumirea persoanei juridice, fara initiale.
    *3) Se inscriu, dupa caz: energie electrica, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din productia celorlalte unitati economice, lucrari de constructii si reparatii.
    *4) Se completeaza numai in cazul furnizorilor/prestatorilor, persoane juridice, care au sucursale, filiale.

    ANEXA 2
    la precizarile metodologice
    - model -

    Consiliul judetean/local ......
    Judetul .......................
    Institutia*1) .................
    Sediul ........................
    Codul fiscal ..................

                             PROCES-VERBAL
                        nr. ....../........ 2000
de stingere a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (2)
        din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
                 in relatia cu*2) ................           ______________
                                  ................          | Codul fiscal |
                                                            |______________|
                                                            | *2)          |
                                                            |______________|
                                                            | *4)          |
                                                            |______________|
____________________________________________________________________________
                    Explicatii                                Nr.     Suma
                                                              rand   - lei -
____________________________________________________________________________
 1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor privind
    livrarea/prestarea de*3) ..........................
    la data de 30 noiembrie 1999 si neachitate pana la
    data stingerii obligatiilor de plata                       01    .......

             Raspundem pentru datele de mai sus.

    Ordonator de credite,    Conducatorul compartimentului
            L.S.                  financiar-contabil,

 2. Agentul economic*2) .................................

         Confirmam exactitatea datelor de la pct. 1.

        Director,            Conducatorul compartimentului
          L.S.                    financiar-contabil,

 3. Confirmam pe propria raspundere datele de mai sus.

 Ordonator principal de credite,        Conducatorul
             L.S.                     compartimentului
                                     financiar-contabil,

 4.         Directia generala a finantelor publice
              si controlului financiar de stat
    Confirmam incadrarea in limita maxima prevazuta in
    anexa nr. 23 din Legea nr. 76/2000.

        Director general,            Sef serviciu,
               L.S.

 5. Organul fiscal teritorial ...........................
 5.1. Datoriile catre bugetul de stat ale*2) ............
      ......................., in suma totala de:              02    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit .......................      03    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii ......................      04    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale .....................................      05    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...............      06    .......
      e) 140101 Accize ..................................      07    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ..........................      08    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         ................................................      09    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....      10    .......
 5.2. In baza art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, in
      limita sumelor datorate de*1) ..........., se sting
      obligatiile catre bugetul de stat ale*2) .........,
      in suma totala de:                                       11    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit .......................      12    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii ......................      13    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale .....................................      14    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...............      15    .......
      e) 140101 Accize ..................................      16    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ..........................      17    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         ................................................      18    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....      19    .......
 5.3. Obligatii ale institutiei publice finantate de la
      bugetul judetean/local, ramase nestinse la nivelul
      organelor financiare teritoriale si transmise pentru
      a fi stinse de catre organele fiscale teritoriale in
      evidenta carora se afla inregistrata persoana juridica
      (pct. 1 - pct. 5.2) ................................     20    .......

             Director,               Sef serviciu,
               L.S.

 6. Organul fiscal teritorial in raza caruia
    furnizorul/prestatorul, ca persoana juridica, isi are
    sediul fiscal*4) ....................................
    .....................................................
 6.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*4) .......,
      in suma totala de:                                       21    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit .......................      22    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii ......................      23    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale .....................................      24    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...............      25    .......
      e) 140101 Accize ..................................      26    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ..........................      27    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         ................................................      28    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....      29    .......
 6.2. In baza art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, in
      limita sumelor datorate de*1) ..........., se sting
      obligatiile catre bugetul de stat ale*4) .........,
      in suma totala de:                                       30    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit .......................      31    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii ......................      32    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale .....................................      33    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...............      34    .......
      e) 140101 Accize ..................................      35    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ..........................      36    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         ................................................      37    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....      38    .......

             Director,               Sef serviciu,
               L.S.
_____________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a institutiei publice finantate de la bugetul local, fara initiale.
    *2) Denumirea completa a agentului economic furnizor/prestator, sediul si codul fiscal. In cazul in care este sucursala sau filiala fara personalitate juridica, se indica denumirea persoanei juridice, fara initiale.
    *3) Se inscriu dupa caz: energie electrica, energie termica, apa calda, apa rece, servicii de canalizare si salubritate, transport urban, in comun, de calatori, lucrari de constructii si reparatii.
    *4) Se completeaza numai in cazul furnizorilor/prestatorilor, persoane juridice, care au sucursale, filiale.

    ANEXA 3
    la precizarile metodologice
    - model -

    MINISTERUL (Institutia) ................
    Consiliul Judetean (Institutia) ........
    Consiliul local (Institutia) ...........

                          CONT DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Legii nr. 76/2000
                                                            - mii lei -
 _______________________________________________________________________
|  Denumirea            |    Codul*)     | Limitele maxime | Cheltuieli |
|  indicatorilor*)      |________________|  de stingere    |            |
|                       |Capitolul|Titlul|                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
| Autoritati publice    |  51.01  |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
| Cheltuieli materiale  |         |      |                 |            |
| si servicii           |         |  20  |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
| Cheltuieli de capital |         |  70  |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
| Etc.                  |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
|                       |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
|                       |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
|                       |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
|                       |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
|                       |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
|                       |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
    *) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si titlurilor de cheltuieli.

        Ordonator de credite,            Conducatorul compartimentului
                L.S.                          financiar contabil,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 704/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 704 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu