E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 704 din 19 mai 2000

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 230 din 25 mai 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu prevederile art. 65 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind stingerea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65  alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor,
                         Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                        PRECIZARI METODOLOGICE
privind stingerea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

    In aplicarea prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, se emit urmatoarele precizari metodologice:
    1. Institutiile publice finantate de la bugetul de stat vor stabili, in baza evidentelor contabile, pe propria raspundere, obligatiile de plata datorate pana la data de 30 noiembrie 1999, neachitate pana la data stingerii, fata de furnizorii de energie electrica, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din productia celorlalte unitati economice, lucrari de constructii si reparatii.
    Ministerele si limitele maxime in cadrul carora se face stingerea acestor obligatii sunt prevazute in anexa nr. 22 la Legea nr. 76/2000.
    Procesul-verbal cuprins in anexa nr. 1 la prezentele precizari metodologice reflecta derularea operatiunilor de stingere a unor obligatii de plata datorate pana la data de 30 noiembrie 1999, neachitate de institutiile publice finantate de la bugetul de stat prin stingere cu obligatiile de plata catre bugetul de stat ale unor furnizori/prestatori pana la data stingerii acestora, potrivit art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000.
    2. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale impreuna cu institutiile subordonate vor determina pe propria raspundere obligatiile de plata datorate pana la data de 30 noiembrie 1999, neachitate pana la data stingerii, fata de furnizorii/prestatorii de energie electrica, termica, apa calda, apa rece, de servicii de canalizare si de salubritate, transport urban, in comun, de calatori, lucrari de constructii si reparatii.
    Limitele maxime pe judete, in cadrul carora se face stingerea obligatiilor bugetelor locale, sunt prevazute in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
    Procesul-verbal cuprins in anexa nr. 2 la prezentele precizari metodologice reflecta derularea operatiunilor de stingere a unor obligatii de plata datorate pana la data de 30 noiembrie 1999 si neachitate de institutiile publice finantate de la bugetele locale prin stingere cu obligatiile de plata catre bugetul de stat ale unor furnizori/prestatori pana la data stingerii acestora, potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000.
    3. In vederea stingerii obligatiilor institutiilor publice catre unitatile furnizoare/prestatoare cu obligatiile acestora catre bugetul de stat, astfel cum se prevede la art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 76/2000, se va proceda astfel:
    3.1. Ordonatorii de credite ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local inscriu, pe propria raspundere, suma reprezentand obligatiile de plata datorate pana la data de 30 noiembrie 1999 si neachitate, in procesul-verbal cuprins in anexa nr. 1 (pct. 1), respectiv in procesul-verbal cuprins in anexa nr. 2 (pct. 1), pe baza facturilor sau a altor documente legal intocmite, primite de la furnizori/prestatori.
    Totodata asigura obtinerea confirmarii acestor obligatii de catre unitatea furnizoare/prestatoare a produselor/serviciilor enumerate la art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 76/2000 si de catre ordonatorul principal de credite, iar in cazul institutiilor publice finantate de la bugetul local si de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului in care isi are sediul institutia publica, pentru incadrarea in limitele maxime prevazute in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
    3.2. Ordonatorii de credite ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local transmit procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2 in cate 5 exemplare, respectiv in 7 exemplare, organului fiscal teritorial in a carui evidenta fiscala sunt inregistrate unitatile furnizoare/prestatoare.
    Procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2 se intocmesc in 5 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata se face numai la nivelul organului fiscal teritorial, si in 7 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata continua la organul fiscal teritorial la care isi are sediul fiscal agentul economic din care face parte unitatea furnizoare/prestatoare.
    4. Organul fiscal teritorial care conduce evidenta obligatiilor fiscale analizeaza documentele primite si procedeaza astfel:
    a) verifica intocmirea corecta a proceselor-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2 si inscrie in acestea cuantumul obligatiilor bugetare ale furnizorilor/prestatorilor, neachitate pana la data stingerii, pe feluri de impozite si majorari de intarziere aferente acestora, calculate pana la data stingerii. Pe randul rezervat fiecarei obligatii datorate bugetului de stat suma inscrisa va cuprinde cumulat impozitul datorat si majorarea de intarziere aferenta;
    b) stinge obligatiile catre bugetul de stat (pe categorii de impozite, in ordinea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996) ale unitatilor furnizoare/prestatoare, in limita datoriilor ordonatorilor de credite ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local fata de acestia, confirmate de ordonatorii principali de credite, selectand, daca este cazul, impozitele a caror vechime este mai mare, pentru evitarea prescrierii dreptului de a cere executarea silita a acestora, impreuna cu majorarile de intarziere aferente acelui fel de impozit.
    Pot fi stinse numai obligatiile catre bugetul de stat nominalizate in formular, iar in cazul taxei pe valoarea adaugata se va excepta taxa pe valoarea adaugata datorata in vama.
    Organele fiscale teritoriale pot stinge si obligatiile catre bugetul de stat restante, pentru care s-au aprobat esalonari sau amanari la plata.
    Pentru Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti si sucursalele acestora se va urmari stingerea cu prioritate a obligatiilor bugetare provenite din accize, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit si impozitul pe salarii, in cadrul acestor tipuri de impozite stingerea efectuandu-se tot in ordinea vechimii acestora.
    Aceasta operatiune se inscrie in spatiul rezervat in procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2 sub semnatura persoanelor autorizate;
    c) isi retine cate un exemplar din procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2, iar pe celelalte le transmite catre:
    - unitatea furnizoare/prestatoare;
    - institutia publica finantata de la bugetul de stat sau de la bugetul local;
    - directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, unde isi are sediul institutia publica;
    - ordonatorul principal de credite.
    In situatia in care unitatea furnizoare/prestatoare (filiala, sucursala fara personalitate juridica) este platitoare de impozite si taxe catre bugetul de stat, organul fiscal teritorial care conduce evidenta obligatiilor fiscale ale acesteia va proceda potrivit celor mentionate mai sus, dupa care isi retine cate un exemplar din procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2, iar pe celelalte 6 exemplare le transmite organului fiscal teritorial la care isi are sediul fiscal agentul economic din care face parte unitatea furnizoare/prestatoare.
    Organul fiscal teritorial al agentului economic din care face parte unitatea furnizoare/prestatoare inscrie si stinge obligatiile de plata catre bugetul de stat, potrivit prezentelor precizari metodologice, sub semnatura persoanelor autorizate, dupa care isi retine cate un exemplar din procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2, iar pe celelalte le transmite catre:
    - unitatea furnizoare/prestatoare (filiala, sucursala etc. platitoare de impozite si taxe la bugetul de stat);
    - institutia publica finantata de la bugetul de stat sau de la bugetul local care are obligatii neachitate la data de 30 noiembrie 1999;
    - agentul economic din care face parte unitatea furnizoare/prestatoare;
    - directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, unde isi are sediul institutia publica;
    - ordonatorul principal de credite.
    5. Ordonatorii principali de credite si, respectiv, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat teritoriale au obligatia sa verifice incadrarea sumelor supuse stingerii in limitele maxime prevazute in anexa nr. 22 si, respectiv, in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
    6. Procesele-verbale prevazute in anexele nr. 1 si 2, vizate si confirmate de organele fiscale, reprezinta documentul justificativ de inregistrare a operatiunilor respective in contabilitate.
    7. Reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni:
    7.1. In contabilitatea agentilor economici
    Agentii economici care au efectuat operatiuni de stingere potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 76/2000 efectueaza in baza "Procesului-verbal de stingere a obligatiilor bugetare in baza Legii nr. 76/2000", aprobat de organele in drept, inregistrarea:

      %                             = 411 "Clienti
    441  "Impozitul pe profit"
    4423 "T.V.A. de plata"
    444  "Impozitul pe salarii"
    446  "Alte impozite, taxe si
          varsaminte asimilate"
    448  "Alte datorii si creante
          cu bugetul statului"

cu sumele stinse prevazute la pct. 4.2 si 5.2, dupa caz, din procesul-verbal prevazut in anexa nr. 1, respectiv, la pct. 5.2 si 6.2, dupa caz, din procesul-verbal prevazut in anexa nr. 2.
    7.2. In contabilitatea institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local
    In contabilitatea ordonatorilor de credite operatiunile de stingere conform prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 76/2000 se reflecta in creditul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000".
    In creditul acestui cont se inregistreaza sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii de catre institutiile publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, dupa caz, care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare, potrivit Legii nr. 76/2000.
    Pe baza "Procesului-verbal de stingere a obligatiilor bugetare in baza Legii nr. 76/2000", aprobat de organele in drept, primit de la organul fiscal teritorial, se efectueaza inregistrarea:

    234 "Furnizori"          = 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000"
                                 
    analitic:                       analitic:
    compania sau societatea         capitol, subcapitol, titlu, articol,
    nationala, alte unitati         alineat
    economice, dupa caz

cu sumele stinse prevazute la pct. 4.2 si 5.2, dupa caz, din procesul-verbal prevazut in anexa nr. 1, respectiv la pct. 5.2 si 6.2, dupa caz, din procesul-verbal prevazut in anexa nr. 2.
    Institutiile publice care au efectuat operatiuni de stingere, potrivit legii, intocmesc "Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Legii nr. 76/2000", conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele precizari metodologice, pe baza sumelor evidentiate in cadrul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000".
    Contul de executie respectiv se prezinta ca anexa distincta la darea de seama contabila pe trimestrul II 2000.
    Sumele stinse, potrivit legii, nu se cuprind in "Contul de executie a bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) si in "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilantul contabil pentru institutii publice.
    8. Operatiunile financiare prevazute mai sus se vor termina pana la data de 12 iunie 2000.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat teritoriale, in a caror raza isi are sediul institutia publica, prin serviciul buget si achizitii publice, vor prelua si vor prelucra datele cuprinse in procesele-verbale de stingere a obligatiilor de plata ale furnizorilor/prestatorilor catre bugetul de stat, comunicate de organele fiscale teritoriale, si vor transmite informatiile respective Ministerului Finantelor - Directia generala tehnologia informatiei pana la data de 20 iunie 2000, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.

    ANEXA 1
    la precizarile metodologice
    - model -

    Ministerul ....................
    Institutia*1) .................
    Sediul ........................
    Codul fiscal ..................

                             PROCES-VERBAL
                        nr. ....../........ 2000
de stingere a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1)
        din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
                 in relatia cu*2) ................           ______________
                                  ................          | Codul fiscal |
                                                            |______________|
                                                            | *2)          |
                                                            |______________|
                                                            | *4)          |
                                                            |______________|
____________________________________________________________________________
                    Explicatii                                Nr.     Suma
                                                              rand   - lei -
____________________________________________________________________________
 1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor privind
    livrarea/prestarea de*3) ..........................
    la data de 30 noiembrie 1999 si neachitate pana la
    data stingerii obligatiilor de plata                       01    .......

             Raspundem pentru datele de mai sus.

    Ordonator de credite,    Conducatorul compartimentului
            L.S.                  financiar-contabil,

 2. Agentul economic*2) .................................

         Confirmam exactitatea datelor de la pct. 1.

        Director,            Conducatorul compartimentului
            L.S.                  financiar-contabil,

 3. Confirmam pe propria raspundere datele de la pct. 1 si
    incadrarea in limita maxima prevazuta in anexa nr. 22
    la Legea nr. 76/2000

      Ordonator principal de credite,       Director,
                   L.S.

 4. Organul fiscal teritorial ............................
 4.1. Datoriile catre bugetul de stat ale*2) .............
      .............................. in suma totala de:        02    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit ........................     03    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii .......................     04    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale ......................................     05    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ................     06    .......
      e) 140101 Accize ...................................     07    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ...........................     08    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         .................................................     09    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ......     10    .......
 4.2. In baza art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, in
      limita sumelor datorate de*1) ............. se sting
      obligatiile catre bugetul de stat ale*2) ..........,
      in suma totala de:                                       11    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit ........................     12    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii .......................     13    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale ......................................     14    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ................     15    .......
      e) 140101 Accize ...................................     16    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna                                 17    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         .................................................     18    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ......     19    .......
 4.3. Obligatii ale institutiei publice finantate de la
      bugetul de stat, ramase nestinse la nivelul
      organelor financiare teritoriale si transmise pentru
      a fi stinse de catre organele fiscale teritoriale in
      evidenta carora se afla inregistrata persoana
      juridica (pct. 1 - pct. 4.2) .......................     20    .......

             Director,               Sef serviciu,
               L.S.

 5. Organul fiscal teritorial in raza caruia
    furnizorul/prestatorul, ca persoana juridica, isi are
    sediul fiscal*4) .....................................
    ......................................................
 5.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*4) .........
      in suma totala de:                                       21    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit ........................     22    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii .......................     23    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale ......................................     24    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ................     25    .......
      e) 140101 Accize ...................................     26    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ...........................     27    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         .................................................     28    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ......     29    .......
 5.2. In baza art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, in
      limita sumelor datorate de*1) .....................,
      se sting obligatiile catre bugetul de stat ale*4)
      ....................., in suma totala de: 30    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit ........................     31    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii .......................     32    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale ......................................     33    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ................     34    .......
      e) 140101 Accize ...................................     35    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ...........................     36    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         .................................................     37    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) ......     38    .......

             Director,               Sef serviciu,
               L.S.
_____________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a institutiei publice finantate de la bugetul de stat, fara initiale.
    *2) Denumirea completa a agentului economic furnizor/prestator, sediul si codul fiscal. In cazul in care este sucursala sau filiala fara personalitate juridica, se indica denumirea persoanei juridice, fara initiale.
    *3) Se inscriu, dupa caz: energie electrica, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din productia celorlalte unitati economice, lucrari de constructii si reparatii.
    *4) Se completeaza numai in cazul furnizorilor/prestatorilor, persoane juridice, care au sucursale, filiale.

    ANEXA 2
    la precizarile metodologice
    - model -

    Consiliul judetean/local ......
    Judetul .......................
    Institutia*1) .................
    Sediul ........................
    Codul fiscal ..................

                             PROCES-VERBAL
                        nr. ....../........ 2000
de stingere a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (2)
        din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
                 in relatia cu*2) ................           ______________
                                  ................          | Codul fiscal |
                                                            |______________|
                                                            | *2)          |
                                                            |______________|
                                                            | *4)          |
                                                            |______________|
____________________________________________________________________________
                    Explicatii                                Nr.     Suma
                                                              rand   - lei -
____________________________________________________________________________
 1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor privind
    livrarea/prestarea de*3) ..........................
    la data de 30 noiembrie 1999 si neachitate pana la
    data stingerii obligatiilor de plata                       01    .......

             Raspundem pentru datele de mai sus.

    Ordonator de credite,    Conducatorul compartimentului
            L.S.                  financiar-contabil,

 2. Agentul economic*2) .................................

         Confirmam exactitatea datelor de la pct. 1.

        Director,            Conducatorul compartimentului
          L.S.                    financiar-contabil,

 3. Confirmam pe propria raspundere datele de mai sus.

 Ordonator principal de credite,        Conducatorul
             L.S.                     compartimentului
                                     financiar-contabil,

 4.         Directia generala a finantelor publice
              si controlului financiar de stat
    Confirmam incadrarea in limita maxima prevazuta in
    anexa nr. 23 din Legea nr. 76/2000.

        Director general,            Sef serviciu,
               L.S.

 5. Organul fiscal teritorial ...........................
 5.1. Datoriile catre bugetul de stat ale*2) ............
      ......................., in suma totala de:              02    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit .......................      03    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii ......................      04    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale .....................................      05    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...............      06    .......
      e) 140101 Accize ..................................      07    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ..........................      08    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         ................................................      09    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....      10    .......
 5.2. In baza art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, in
      limita sumelor datorate de*1) ..........., se sting
      obligatiile catre bugetul de stat ale*2) .........,
      in suma totala de:                                       11    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit .......................      12    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii ......................      13    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale .....................................      14    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...............      15    .......
      e) 140101 Accize ..................................      16    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ..........................      17    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         ................................................      18    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....      19    .......
 5.3. Obligatii ale institutiei publice finantate de la
      bugetul judetean/local, ramase nestinse la nivelul
      organelor financiare teritoriale si transmise pentru
      a fi stinse de catre organele fiscale teritoriale in
      evidenta carora se afla inregistrata persoana juridica
      (pct. 1 - pct. 5.2) ................................     20    .......

             Director,               Sef serviciu,
               L.S.

 6. Organul fiscal teritorial in raza caruia
    furnizorul/prestatorul, ca persoana juridica, isi are
    sediul fiscal*4) ....................................
    .....................................................
 6.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*4) .......,
      in suma totala de:                                       21    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit .......................      22    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii ......................      23    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale .....................................      24    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...............      25    .......
      e) 140101 Accize ..................................      26    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ..........................      27    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         ................................................      28    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....      29    .......
 6.2. In baza art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, in
      limita sumelor datorate de*1) ..........., se sting
      obligatiile catre bugetul de stat ale*4) .........,
      in suma totala de:                                       30    .......
      din care:
      a) 010100 Impozit pe profit .......................      31    .......
      b) 020101 Impozit pe salarii ......................      32    .......
      c) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
         comerciale .....................................      33    .......
      d) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...............      34    .......
      e) 140101 Accize ..................................      35    .......
      f) 140102 Impozit la titeiul si la gazele naturale
         din productia interna ..........................      36    .......
      g) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
         explorare si exploatare a resurselor minerale
         ................................................      37    .......
      h) 220107 Venituri din concesiuni (redevente) .....      38    .......

             Director,               Sef serviciu,
               L.S.
_____________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a institutiei publice finantate de la bugetul local, fara initiale.
    *2) Denumirea completa a agentului economic furnizor/prestator, sediul si codul fiscal. In cazul in care este sucursala sau filiala fara personalitate juridica, se indica denumirea persoanei juridice, fara initiale.
    *3) Se inscriu dupa caz: energie electrica, energie termica, apa calda, apa rece, servicii de canalizare si salubritate, transport urban, in comun, de calatori, lucrari de constructii si reparatii.
    *4) Se completeaza numai in cazul furnizorilor/prestatorilor, persoane juridice, care au sucursale, filiale.

    ANEXA 3
    la precizarile metodologice
    - model -

    MINISTERUL (Institutia) ................
    Consiliul Judetean (Institutia) ........
    Consiliul local (Institutia) ...........

                          CONT DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Legii nr. 76/2000
                                                            - mii lei -
 _______________________________________________________________________
|  Denumirea            |    Codul*)     | Limitele maxime | Cheltuieli |
|  indicatorilor*)      |________________|  de stingere    |            |
|                       |Capitolul|Titlul|                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
| Autoritati publice    |  51.01  |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
| Cheltuieli materiale  |         |      |                 |            |
| si servicii           |         |  20  |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
| Cheltuieli de capital |         |  70  |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
| Etc.                  |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
|                       |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
|                       |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
|                       |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
|                       |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
|                       |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
|                       |         |      |                 |            |
|_______________________|_________|______|_________________|____________|
    *) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si titlurilor de cheltuieli.

        Ordonator de credite,            Conducatorul compartimentului
                L.S.                          financiar contabil,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 704/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 704 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu