E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1428 din 30 octombrie 2000

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 571 din 16 noiembrie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    in conformitate cu prevederile art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind stingerea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 704/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 25 mai 2000, si Ordinul ministrului finantelor nr. 982/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 19 iulie 2000.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul finantelor,
                          Sebastian Vladescu,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                       PRECIZARI METODOLOGICE
privind stingerea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

    In aplicarea prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, se emit urmatoarele precizari metodologice:

    1. Institutiile publice finantate de la bugetul de stat vor stabili pe baza evidentelor contabile, pe propria raspundere, obligatiile de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 fata de furnizori/prestatori pentru livrarea de energie electrica, termica, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din productia celorlalte unitati economice, lucrari de constructii si reparatii si neachitate pana la data stingerii, denumiti in continuare furnizori directi.
    Procesul-verbal cuprins in anexa nr. 1 la prezentele precizari metodologice reflecta derularea operatiunilor de stingere a unor obligatii de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 si neachitate de institutiile publice finantate de la bugetul de stat, catre anumiti furnizori directi, prin stingere cu obligatiile de plata datorate bugetului de stat de catre acestia si neachitate pana la data stingerii lor, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    Ministerele si limitele maxime in cadrul carora se face stingerea obligatiilor sunt prevazute in anexa nr. 22 la Legea nr. 76/2000.
    2. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, impreuna cu institutiile subordonate, vor determina pe propria raspundere obligatiile de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 fata de furnizori/prestatori pentru livrarea de energie electrica, termica, apa calda, apa rece, servicii de canalizare si salubritate, transport urban in comun de calatori, lucrari de constructii si reparatii si neachitate pana la data stingerii, denumiti in continuare furnizori directi.
    Procesul-verbal cuprins in anexa nr. 2 la prezentele precizari metodologice reflecta derularea operatiunilor de stingere a unor obligatii de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 si neachitate de institutiile publice finantate din bugetele locale, catre anumiti furnizori directi, prin stingere cu obligatiile de plata datorate bugetului de stat de catre acestia si neachitate pana la data stingerii lor, potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    Limitele maxime in cadrul carora se face stingerea obligatiilor sunt prevazute in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
    3. Conform prevederilor art. 65 alin. (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, daca furnizorii directi ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale nu au obligatii catre bugetul de stat, dar au datorii rezultate din relatiile contractuale fata de alti agenti economici care au obligatii restante la bugetul de stat, denumiti in continuare agenti economici, se vor stinge obligatiile agentilor economici respectivi fata de bugetul de stat in limita sumelor datorate de institutia publica catre furnizorii directi si ale acestora catre agentii economici mentionati mai sus. Operatiunile de stingere efectiva a sumelor datorate de institutiile publice finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale se vor efectua, de asemenea, cu incadrarea in limitele maxime prevazute in anexa nr. 22 si, respectiv, in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
    4. In vederea stingerii obligatiilor institutiilor publice catre unitatile furnizoare/prestatoare cu obligatiile acestora catre bugetul de stat, asa cum se prevede la art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, se va proceda astfel:
    Ordonatorii de credite ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local inscriu in procesul-verbal, pe propria raspundere, suma reprezentand obligatiile de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 si neachitate, pe baza facturilor sau altor documente legale intocmite, primite de la furnizorii directi.
    Totodata ordonatorii de credite asigura obtinerea confirmarii acestor obligatii de catre furnizorii directi, precum si confirmarea agentilor economici privind obligatiile datorate de furnizorii directi ai institutiei publice catre agentii economici respectivi.
    Ordonatorii de credite vor obtine si confirmarea sumelor datorate si neachitate catre furnizorii directi, de la ordonatorul principal de credite, iar in cazul institutiilor publice finantate de la bugetul local, si de la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana in a carei raza teritoriala isi are sediul institutia publica.
    5. In cazul in care furnizorii directi ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale au obligatii de plata restante la bugetul de stat, ordonatorii de credite ai acestor institutii intocmesc procesele-verbale dupa cum urmeaza:
    - in 5 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata se face numai la nivelul organului fiscal la care este inregistrat furnizorul direct;
    - in 7 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata continua la organul fiscal la care este inregistrat furnizorul direct, persoana juridica, din care face parte unitatea furnizoare (filiala sau sucursala fara personalitate juridica).
    Aceste procese-verbale se transmit de ordonatorii de credite organelor fiscale la care sunt inregistrati furnizorii directi.
    Organul fiscal analizeaza documentele primite si procedeaza astfel:
    a) verifica intocmirea corecta a proceselor-verbale si inscrie in acestea cuantumul obligatiilor bugetare ale furnizorilor directi, neachitate pana la data stingerii, pe feluri de impozite si majorari de intarziere aferente acestora, calculate pana la data stingerii. Pe randul rezervat fiecarei obligatii datorate bugetului de stat suma inscrisa va cuprinde impozitul datorat si majorarea de intarziere aferenta, cumulat;
    b) stinge obligatiile catre bugetul de stat (pe categorii de impozite, in ordinea prevazuta in Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996) ale furnizorilor directi, in limita datoriilor institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local fata de acestia, confirmate de ordonatorii principali de credite, selectand, daca este cazul, impozitele a caror vechime este mai mare, pentru evitarea prescrierii dreptului de a cere executarea silita a acestora, impreuna cu majorarile de intarziere aferente acelui fel de impozit.
    Pot fi stinse numai obligatiile datorate bugetului de stat, nominalizate in formular, cu mentiunea ca T.V.A. datorata in vama nu face obiectul compensarii.
    Organele fiscale teritoriale pot stinge si obligatiile restante datorate bugetului de stat, nominalizate in formular, pentru care s-au aprobat esalonari sau amanari la plata.
    Stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat se inscrie in spatiul rezervat in procesele-verbale, sub semnatura persoanelor autorizate;
    c) retine cate un exemplar al proceselor-verbale, iar celelalte exemplare le transmite catre:
    - furnizorul direct;
    - institutia publica finantata de la bugetul de stat sau de la bugetul local;
    - directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul institutia publica;
    - ordonatorul principal de credite.
    In situatia in care furnizorul direct este o filiala sau sucursala fara personalitate juridica, platitoare de impozite si taxe catre bugetul de stat, organul fiscal teritorial va proceda potrivit celor mentionate mai sus, dupa care retine cate un exemplar al proceselor-verbale, iar celelalte 6 exemplare le transmite organului fiscal teritorial la care este inregistrata ca platitoare de impozite si taxe unitatea cu personalitate juridica din care face parte filiala sau sucursala, dupa caz.
    Organul fiscal teritorial la care este inregistrata ca platitoare de impozite si taxe unitatea cu personalitate juridica din care face parte filiala sau sucursala, dupa caz, inscrie si stinge obligatiile de plata catre bugetul de stat, potrivit prezentelor precizari metodologice, sub semnatura persoanelor autorizate, dupa care retine cate un exemplar al proceselor-verbale, iar pe celelalte le transmite catre:
    - filiala sau sucursala, dupa caz;
    - institutia publica finantata de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care are obligatii neachitate la data de 31 decembrie 1999;
    - unitatea cu personalitate juridica din care face parte filiala sau sucursala;
    - directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul institutia publica;
    - ordonatorul principal de credite.
    6. In cazul in care furnizorii directi ai institutiei publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, nu au obligatii la bugetul de stat, dar au datorii catre alti agenti economici, rezultate din relatiile contractuale incheiate cu acestia, ordonatorii de credite intocmesc procesele-verbale dupa cum urmeaza:
    - in 6 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata datorate bugetului de stat se face numai la nivelul organului fiscal teritorial in a carui evidenta se afla agentul economic care are obligatii restante la bugetul de stat si fata de care are obligatii furnizorul direct al institutiei publice;
    - in 8 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata continua la organul fiscal teritorial in a carui evidenta se afla agentul economic, persoana juridica, din care face parte filiala sau sucursala fara personalitate juridica fata de care furnizorul direct inregistreaza datorii.
    Sumele de plata datorate agentilor economici de catre furnizorii directi sunt confirmate de agentii economici respectivi pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale de fals.
    Procesele-verbale se transmit de ordonatorii de credite organului fiscal teritorial in a carui evidenta se afla agentul economic care inregistreaza obligatii catre bugetul de stat.
    Procesele-verbale se distribuie in acelasi mod ca cel prezentat la pct. 5 din prezentele precizari metodologice, exemplarul intocmit in plus fiind transmis agentului economic care are obligatii de plata restante la bugetul de stat, fata de care furnizorul direct al institutiei publice inregistreaza datorii.
    Suma totala cu care se sting obligatiile de plata restante catre bugetul de stat ale acestui agent economic nu va depasi nivelul obligatiilor institutiei publice fata de furnizorul direct.
    Procesele-verbale vizate si confirmate de organele fiscale reprezinta documentul justificativ de inregistrare a operatiunilor de stingere in contabilitate.
    7. Reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni
    7.1. In contabilitatea agentilor economici
    Agentii economici care au efectuat operatiuni de stingere a obligatiilor in baza prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, in baza procesului-verbal de stingere a obligatiilor de plata, aprobat de organele in drept, vor efectua urmatoarele inregistrari:
    a) In situatia in care agentii economici - furnizori directi - au obligatii catre bugetul de stat [art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000]:

          %                        = 411 "Clienti"
441 "Impozit pe profit"
4423 "T.V.A. de plata"
444 "Impozit pe salarii"
446 "Alte impozite, taxe
    si varsaminte asimilate"
448 "Alte datorii si creante
    cu bugetul statului"

    b) In situatia in care agentii economici - furnizori directi - nu au obligatii catre bugetul de stat, dar au datorii contractuale fata de alti agenti economici care au obligatii restante catre bugetul de stat [art. 65 alin. (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000]:
    b1) In contabilitatea furnizorilor directi:

          %                        = 411 "Clienti"
401 "Furnizori"
404 "Furnizori de imobilizari"

    b2) In contabilitatea agentului economic cu care furnizorul direct are relatii contractuale:

          %                        = 411 "Clienti"
441 "Impozit pe profit"
4423 "T.V.A. de plata"
444 "Impozit pe salarii"
446 "Alte impozite, taxe
    si varsaminte asimilate"
448 "Alte datorii si creante
    cu bugetul statului"

    7.2. In contabilitatea institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau bugetul local
    In contabilitatea ordonatorilor de credite operatiunile de stingere conform prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, se reflecta in creditul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000".
    In creditul acestui cont se inregistreaza sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii de catre institutiile publice finantate de la bugetul de stat sau bugetul local, dupa caz, care au intrat in operatiunea de stingere a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit acestui act normativ.
    Pe baza procesului-verbal de stingere a obligatiilor de plata cuprins in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, dupa caz, aprobat de organele in drept, primit de la organul fiscal teritorial, se efectueaza inregistrarea:

 234 "Furnizori"     = 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000, modificata
                           si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                           nr. 145/2000"
 analitic:                 analitic:
 furnizor direct           capitol, subcapitol,
 sau agent economic        titlu, articol, alineat
 
cu sumele stinse mentionate la pct. 5.2 sau 6.2, dupa caz, din anexa nr. 1 sau, respectiv, la pct. 6.2 sau 7.2, dupa caz, din anexa nr. 2.
    Institutiile publice care au efectuat operatiuni de stingere, potrivit legii, intocmesc "Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000", conform anexei nr. 3 la prezentele precizari metodologice, pe baza sumelor evidentiate in cadrul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000".
    Contul de executie respectiv se prezinta ca anexa distincta la darea de seama contabila pe trimestrul IV 2000.
    Sumele stinse, potrivit legii, nu se cuprind in "Contul de executie a bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) si in "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilantul contabil pentru institutii publice.
    8. Operatiunile financiare prevazute mai sus se vor termina pana la data de 15 decembrie 2000.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat in a caror raza teritoriala isi are sediul institutia publica, prin serviciul buget si achizitii publice, vor prelua si vor prelucra datele din procesele-verbale de stingere a obligatiilor de plata ale furnizorilor/prestatorilor catre bugetul de stat, transmise de organele fiscale teritoriale, si vor transmite informatiile respective Ministerului Finantelor - Directia generala tehnologia informatiei pana la data de 20 decembrie 2000, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.

    ANEXA 1
    la precizarile metodologice

    Ministerul ......................
    Institutia*1) ...................
    Adresa ..........................
    Codul fiscal ....................

                            PROCES-VERBAL
                      nr. ...../............ 2000
de stingere a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 in relatia cu*) ................
                                                            ................
                                                             ______________
                                    - model -               |  Cod fiscal  |
                                                            |______________|
                                                            | *3)          |
                                                            |______________|
                                                            | *4)          |
                                                            |______________|
                                                            | *5)          |
                                                            |______________|
____________________________________________________________________________
                Explicatii                             Numarul      Suma
                                                       randului     (lei)
____________________________________________________________________________
1.   Suma reprezentand contravaloarea facturilor
     privind livrarea/prestarea de*2) ............
     la data de 31 decembrie 1999 si neachitate pana
     la data stingerii obligatiilor de plata             01      ...........

         Raspundem pentru datele de mai sus.

     Ordonator de credite,       Conducatorul
            L.S.               compartimentului
                              financiar-contabil,

2.   Furnizorul direct*3) ..........................

   Confirmam exactitatea datelor cuprinse la pct. 1.

      Director,        Conducatorul compartimentului
        L.S.                 financiar-contabil,

3.   Agentul economic fata de care furnizorul direct
     inregistreaza datorii*4)

   Confirmam pe propria raspundere datoria
   furnizorului direct*3)

      Director,        Conducatorul compartimentului
        L.S.                 financiar-contabil,

4.   Confirmam pe propria raspundere exactitatea
     datelor cuprinse la pct. 1 si incadrarea in
     limita maxima prevazuta in anexa nr. 22 la
     Legea nr. 76/2000.

      Ordonator principal         Director,
         de credite,
            L.S.

5.   Organul fiscal teritorial .....................
5.1. Datoriile catre bugetul de stat ale*) .........
     in suma totala de ............................,     02      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     03      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     04      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     05      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale ..................................    06      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ............    07      ...........
     f) 140101 Accize ...............................    08      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna ..............    09      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        .............................................    10      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        .............................................    11      ...........
5.2. In baza art. 65 alin. (1) si (4^1) din Legea
     nr. 76/2000, modificata si completata prin
     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000,
     in limita sumelor datorate de*1) catre*3)
     si/sau*3) catre*4) ............................
     se sting obligatiile datorate catre bugetul de
     stat ale*)....................................,
     in suma totala de ............................,     12      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     13      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     14      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     15      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     16      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     17      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     18      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     19      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     20      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     21      ...........
5.3. Obligatii ale institutiei publice finantate de
     la bugetul de stat, ramase nestinse la nivelul
     organului fiscal teritorial si transmise pentru
     a fi stinse de catre organul fiscal teritorial
     la care este inregistrat furnizorul
     direct/agentul economic, persoana juridica
     (pct. 1 - pct. 5.2) ...........................     22      ...........

        Director general,         Sef serviciu,
              L.S.

6.   Organul fiscal teritorial la care este
     inregistrat ca platitor furnizorul
     direct/agentul economic, persoana juridica*5)
     ...............................................
6.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de*5)
     ...............................................
     in suma totala de ............................,     23      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     24      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     25      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     26      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     27      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     28      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     29      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     30      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     31      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     32      ...........
6.2. In baza art. 65 alin. (1) si (4^1) din Legea
     nr. 76/2000, modificata si completata prin
     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000,
     in limita sumelor datorate de*1) catre*3)
     si/sau*3) catre*4) ...........................,
     se sting obligatiile datorate catre bugetul de
     stat ale*5) ..................................,
     in suma totala de ............................,     33      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     34      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     35      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     36      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     37      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     38      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     39      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     40      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     41      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     42      ...........

            Director,            Sef serviciu,
              L.S.
____________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a institutiei publice finantate de la bugetul de stat, fara initiale.
    *2) Se inscriu produsele livrate sau serviciile prestate, dupa caz, prevazute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    *3) Denumirea completa a furnizorului direct. In cazul in care este sucursala sau filiala se indica denumirea persoanei juridice, fara initiale.
    *4) Denumirea completa a agentului economic fata de care furnizorul direct inregistreaza datorii.
    *5) Se completeaza numai in cazul furnizorului direct/agentului economic, persoana juridica, din care face parte sucursala sau filiala care a beneficiat de compensare.
    *) Se va mentiona furnizorul direct*3)/agentul economic*4) care beneficiaza de compensare. In cazul in care este filiala sau sucursala se indica si denumirea persoanei juridice.

    ANEXA 2
    la precizarile metodologice

    Consiliul Judetean/Local ...........
    Institutia*1) ......................
    Adresa .............................
    Codul fiscal .......................

                             PROCES-VERBAL
                      nr. ...../............ 2000
de stingere a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) si alin. (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 in relatia cu*) ................
                                                            ................
                                                             ______________
                                    - model -               |  Cod fiscal  |
                                                            |______________|
                                                            | *3)          |
                                                            |______________|
                                                            | *4)          |
                                                            |______________|
                                                            | *5)          |
                                                            |______________|
____________________________________________________________________________
                Explicatii                             Numarul      Suma
                                                       randului     (lei)
____________________________________________________________________________
1.   Suma reprezentand contravaloarea facturilor
     privind livrarea/prestarea de*2) ............
     la data de 31 decembrie 1999 si neachitate pana
     la data stingerii obligatiilor de plata             01      ...........

         Raspundem pentru datele de mai sus.

     Ordonator de credite,       Conducatorul
            L.S.               compartimentului
                              financiar-contabil,

2.   Furnizorul direct*3) ..........................

   Confirmam exactitatea datelor cuprinse la pct. 1.

      Director,        Conducatorul compartimentului
        L.S.                 financiar-contabil,

3.   Agentul economic fata de care furnizorul direct
     inregistreaza datorii*4) ......................

   Confirmam pe propria raspundere datoria
   furnizorului direct*3).

      Director,        Conducatorul compartimentului
        L.S.                 financiar-contabil,

4.   Confirmam pe propria raspundere exactitatea
     datelor cuprinse la pct. 1.

      Ordonator principal         Conducatorul
          de credite,           compartimentului
             L.S.              financiar-contabil,

5.   Directia generala a finantelor publice si
     controlului financiar de stat
     Confirmam incadrarea in limita maxima
     prevazuta in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.

          Director general,       Sef serviciu,
                L.S.

6.   Organul fiscal teritorial .....................
6.1. Datoriile catre bugetul de stat ale*) .........
     ............., in suma totala de .............,     02      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     03      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     04      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     05      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     06      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     07      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     08      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     09      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     10      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     11      ...........
6.2. In baza art. 65 alin. (2) si (4^1) din Legea
     nr. 76/2000, modificata si completata prin
     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000,
     in limita sumelor datorate de*1) catre*3)
     si/sau*3) catre*4) ...........................,
     se sting obligatiile datorate catre bugetul de
     stat ale*) ...................................,
     in suma totala de ............................,     12      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     13      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     14      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     15      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     16      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     17      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     18      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     19      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     20      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     21      ...........
6.3. Obligatii ale institutiei publice finantate de
     la bugetul local, ramase nestinse la nivelul
     organului fiscal teritorial si transmise pentru
     a fi stinse de catre organul fiscal teritorial
     la care este inregistrat furnizorul
     direct/agentul economic, persoana juridica
     (pct. 1 - pct. 6.2) ...........................     20      ...........

             Director,       Sef serviciu,
                L.S.

7.   Organul fiscal teritorial la care este
     inregistrat ca platitor furnizorul
     direct/agentul economic, persoana juridica*5)
     ..............................................
7.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de*5)
     .............................................,
     in suma totala de ...........................,      21      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ..................      22      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     23      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     24      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     25      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     26      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     27      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     28      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     29      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     30      ...........
7.2. In baza art. 65 alin. (2) si (4^1) din Legea
     nr. 76/2000, modificata si completata prin
     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000,
     in limita sumelor datorate de*1) catre*3)
     si/sau*3) catre*4) ...........................,
     se sting obligatiile catre bugetul de stat
     ale*5) ...............................,
     in suma totala de ............................,     31      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ..................      32      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     33      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     34      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     35      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     36      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     37      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     38      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     39      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     40      ...........

             Director,       Sef serviciu,
                L.S.
____________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a institutiei publice finantate de la bugetul local, fara initiale.
    *2) Se inscriu produsele livrate sau serviciile prestate, dupa caz, prevazute la art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    *3) Denumirea completa a furnizorului direct. In cazul in care este sucursala sau filiala se indica denumirea persoanei juridice, fara initiale.
    *4) Denumirea completa a agentului economic fata de care furnizorul direct inregistreaza datorii.
    *5) Se completeaza numai in cazul furnizorului direct/agentului economic, persoana juridica, din care face parte sucursala sau filiala care a beneficiat de compensare.
    *) Se va mentiona furnizorul direct*3)/agentul economic*4) care beneficiaza de compensare. In cazul in care este filiala sau sucursala se indica si denumirea persoanei juridice.

    ANEXA 3
    la precizarile metodologice

    MINISTERUL (Institutia) ...................
    CONSILIUL JUDETEAN (Institutia) ...........
    CONSILIUL LOCAL (Institutia) ..............

                          CONTUL DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere potrivit Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000

                                        - model -
                                                             - mii lei -
 ________________________________________________________________________
|      Denumirea        |      Cod*)      | Limitele maxime | Cheltuieli |
|   indicatorilor*)     |_________________|   de stingere   |            |
|                       | Capitol | Titlu |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
| Autoritati publice    |  51.01  |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
| Cheltuieli materiale  |         |       |                 |            |
| si servicii           |         |   20  |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
| Cheltuieli de capital |         |   70  |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
| Etc.                  |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
    *) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si titlurilor de cheltuieli.

          Ordonator de credite,           Conducatorul compartimentului
                   L.S.                         financiar contabil,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1428/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1428 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu