E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1428 din 30 octombrie 2000

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 571 din 16 noiembrie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    in conformitate cu prevederile art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind stingerea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 704/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 25 mai 2000, si Ordinul ministrului finantelor nr. 982/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 19 iulie 2000.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul finantelor,
                          Sebastian Vladescu,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                       PRECIZARI METODOLOGICE
privind stingerea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

    In aplicarea prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, se emit urmatoarele precizari metodologice:

    1. Institutiile publice finantate de la bugetul de stat vor stabili pe baza evidentelor contabile, pe propria raspundere, obligatiile de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 fata de furnizori/prestatori pentru livrarea de energie electrica, termica, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din productia celorlalte unitati economice, lucrari de constructii si reparatii si neachitate pana la data stingerii, denumiti in continuare furnizori directi.
    Procesul-verbal cuprins in anexa nr. 1 la prezentele precizari metodologice reflecta derularea operatiunilor de stingere a unor obligatii de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 si neachitate de institutiile publice finantate de la bugetul de stat, catre anumiti furnizori directi, prin stingere cu obligatiile de plata datorate bugetului de stat de catre acestia si neachitate pana la data stingerii lor, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    Ministerele si limitele maxime in cadrul carora se face stingerea obligatiilor sunt prevazute in anexa nr. 22 la Legea nr. 76/2000.
    2. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, impreuna cu institutiile subordonate, vor determina pe propria raspundere obligatiile de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 fata de furnizori/prestatori pentru livrarea de energie electrica, termica, apa calda, apa rece, servicii de canalizare si salubritate, transport urban in comun de calatori, lucrari de constructii si reparatii si neachitate pana la data stingerii, denumiti in continuare furnizori directi.
    Procesul-verbal cuprins in anexa nr. 2 la prezentele precizari metodologice reflecta derularea operatiunilor de stingere a unor obligatii de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 si neachitate de institutiile publice finantate din bugetele locale, catre anumiti furnizori directi, prin stingere cu obligatiile de plata datorate bugetului de stat de catre acestia si neachitate pana la data stingerii lor, potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    Limitele maxime in cadrul carora se face stingerea obligatiilor sunt prevazute in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
    3. Conform prevederilor art. 65 alin. (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, daca furnizorii directi ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale nu au obligatii catre bugetul de stat, dar au datorii rezultate din relatiile contractuale fata de alti agenti economici care au obligatii restante la bugetul de stat, denumiti in continuare agenti economici, se vor stinge obligatiile agentilor economici respectivi fata de bugetul de stat in limita sumelor datorate de institutia publica catre furnizorii directi si ale acestora catre agentii economici mentionati mai sus. Operatiunile de stingere efectiva a sumelor datorate de institutiile publice finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale se vor efectua, de asemenea, cu incadrarea in limitele maxime prevazute in anexa nr. 22 si, respectiv, in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
    4. In vederea stingerii obligatiilor institutiilor publice catre unitatile furnizoare/prestatoare cu obligatiile acestora catre bugetul de stat, asa cum se prevede la art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, se va proceda astfel:
    Ordonatorii de credite ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local inscriu in procesul-verbal, pe propria raspundere, suma reprezentand obligatiile de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 si neachitate, pe baza facturilor sau altor documente legale intocmite, primite de la furnizorii directi.
    Totodata ordonatorii de credite asigura obtinerea confirmarii acestor obligatii de catre furnizorii directi, precum si confirmarea agentilor economici privind obligatiile datorate de furnizorii directi ai institutiei publice catre agentii economici respectivi.
    Ordonatorii de credite vor obtine si confirmarea sumelor datorate si neachitate catre furnizorii directi, de la ordonatorul principal de credite, iar in cazul institutiilor publice finantate de la bugetul local, si de la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana in a carei raza teritoriala isi are sediul institutia publica.
    5. In cazul in care furnizorii directi ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale au obligatii de plata restante la bugetul de stat, ordonatorii de credite ai acestor institutii intocmesc procesele-verbale dupa cum urmeaza:
    - in 5 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata se face numai la nivelul organului fiscal la care este inregistrat furnizorul direct;
    - in 7 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata continua la organul fiscal la care este inregistrat furnizorul direct, persoana juridica, din care face parte unitatea furnizoare (filiala sau sucursala fara personalitate juridica).
    Aceste procese-verbale se transmit de ordonatorii de credite organelor fiscale la care sunt inregistrati furnizorii directi.
    Organul fiscal analizeaza documentele primite si procedeaza astfel:
    a) verifica intocmirea corecta a proceselor-verbale si inscrie in acestea cuantumul obligatiilor bugetare ale furnizorilor directi, neachitate pana la data stingerii, pe feluri de impozite si majorari de intarziere aferente acestora, calculate pana la data stingerii. Pe randul rezervat fiecarei obligatii datorate bugetului de stat suma inscrisa va cuprinde impozitul datorat si majorarea de intarziere aferenta, cumulat;
    b) stinge obligatiile catre bugetul de stat (pe categorii de impozite, in ordinea prevazuta in Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996) ale furnizorilor directi, in limita datoriilor institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local fata de acestia, confirmate de ordonatorii principali de credite, selectand, daca este cazul, impozitele a caror vechime este mai mare, pentru evitarea prescrierii dreptului de a cere executarea silita a acestora, impreuna cu majorarile de intarziere aferente acelui fel de impozit.
    Pot fi stinse numai obligatiile datorate bugetului de stat, nominalizate in formular, cu mentiunea ca T.V.A. datorata in vama nu face obiectul compensarii.
    Organele fiscale teritoriale pot stinge si obligatiile restante datorate bugetului de stat, nominalizate in formular, pentru care s-au aprobat esalonari sau amanari la plata.
    Stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat se inscrie in spatiul rezervat in procesele-verbale, sub semnatura persoanelor autorizate;
    c) retine cate un exemplar al proceselor-verbale, iar celelalte exemplare le transmite catre:
    - furnizorul direct;
    - institutia publica finantata de la bugetul de stat sau de la bugetul local;
    - directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul institutia publica;
    - ordonatorul principal de credite.
    In situatia in care furnizorul direct este o filiala sau sucursala fara personalitate juridica, platitoare de impozite si taxe catre bugetul de stat, organul fiscal teritorial va proceda potrivit celor mentionate mai sus, dupa care retine cate un exemplar al proceselor-verbale, iar celelalte 6 exemplare le transmite organului fiscal teritorial la care este inregistrata ca platitoare de impozite si taxe unitatea cu personalitate juridica din care face parte filiala sau sucursala, dupa caz.
    Organul fiscal teritorial la care este inregistrata ca platitoare de impozite si taxe unitatea cu personalitate juridica din care face parte filiala sau sucursala, dupa caz, inscrie si stinge obligatiile de plata catre bugetul de stat, potrivit prezentelor precizari metodologice, sub semnatura persoanelor autorizate, dupa care retine cate un exemplar al proceselor-verbale, iar pe celelalte le transmite catre:
    - filiala sau sucursala, dupa caz;
    - institutia publica finantata de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care are obligatii neachitate la data de 31 decembrie 1999;
    - unitatea cu personalitate juridica din care face parte filiala sau sucursala;
    - directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul institutia publica;
    - ordonatorul principal de credite.
    6. In cazul in care furnizorii directi ai institutiei publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, nu au obligatii la bugetul de stat, dar au datorii catre alti agenti economici, rezultate din relatiile contractuale incheiate cu acestia, ordonatorii de credite intocmesc procesele-verbale dupa cum urmeaza:
    - in 6 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata datorate bugetului de stat se face numai la nivelul organului fiscal teritorial in a carui evidenta se afla agentul economic care are obligatii restante la bugetul de stat si fata de care are obligatii furnizorul direct al institutiei publice;
    - in 8 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata continua la organul fiscal teritorial in a carui evidenta se afla agentul economic, persoana juridica, din care face parte filiala sau sucursala fara personalitate juridica fata de care furnizorul direct inregistreaza datorii.
    Sumele de plata datorate agentilor economici de catre furnizorii directi sunt confirmate de agentii economici respectivi pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale de fals.
    Procesele-verbale se transmit de ordonatorii de credite organului fiscal teritorial in a carui evidenta se afla agentul economic care inregistreaza obligatii catre bugetul de stat.
    Procesele-verbale se distribuie in acelasi mod ca cel prezentat la pct. 5 din prezentele precizari metodologice, exemplarul intocmit in plus fiind transmis agentului economic care are obligatii de plata restante la bugetul de stat, fata de care furnizorul direct al institutiei publice inregistreaza datorii.
    Suma totala cu care se sting obligatiile de plata restante catre bugetul de stat ale acestui agent economic nu va depasi nivelul obligatiilor institutiei publice fata de furnizorul direct.
    Procesele-verbale vizate si confirmate de organele fiscale reprezinta documentul justificativ de inregistrare a operatiunilor de stingere in contabilitate.
    7. Reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni
    7.1. In contabilitatea agentilor economici
    Agentii economici care au efectuat operatiuni de stingere a obligatiilor in baza prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, in baza procesului-verbal de stingere a obligatiilor de plata, aprobat de organele in drept, vor efectua urmatoarele inregistrari:
    a) In situatia in care agentii economici - furnizori directi - au obligatii catre bugetul de stat [art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000]:

          %                        = 411 "Clienti"
441 "Impozit pe profit"
4423 "T.V.A. de plata"
444 "Impozit pe salarii"
446 "Alte impozite, taxe
    si varsaminte asimilate"
448 "Alte datorii si creante
    cu bugetul statului"

    b) In situatia in care agentii economici - furnizori directi - nu au obligatii catre bugetul de stat, dar au datorii contractuale fata de alti agenti economici care au obligatii restante catre bugetul de stat [art. 65 alin. (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000]:
    b1) In contabilitatea furnizorilor directi:

          %                        = 411 "Clienti"
401 "Furnizori"
404 "Furnizori de imobilizari"

    b2) In contabilitatea agentului economic cu care furnizorul direct are relatii contractuale:

          %                        = 411 "Clienti"
441 "Impozit pe profit"
4423 "T.V.A. de plata"
444 "Impozit pe salarii"
446 "Alte impozite, taxe
    si varsaminte asimilate"
448 "Alte datorii si creante
    cu bugetul statului"

    7.2. In contabilitatea institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau bugetul local
    In contabilitatea ordonatorilor de credite operatiunile de stingere conform prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, se reflecta in creditul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000".
    In creditul acestui cont se inregistreaza sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii de catre institutiile publice finantate de la bugetul de stat sau bugetul local, dupa caz, care au intrat in operatiunea de stingere a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit acestui act normativ.
    Pe baza procesului-verbal de stingere a obligatiilor de plata cuprins in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, dupa caz, aprobat de organele in drept, primit de la organul fiscal teritorial, se efectueaza inregistrarea:

 234 "Furnizori"     = 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000, modificata
                           si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                           nr. 145/2000"
 analitic:                 analitic:
 furnizor direct           capitol, subcapitol,
 sau agent economic        titlu, articol, alineat
 
cu sumele stinse mentionate la pct. 5.2 sau 6.2, dupa caz, din anexa nr. 1 sau, respectiv, la pct. 6.2 sau 7.2, dupa caz, din anexa nr. 2.
    Institutiile publice care au efectuat operatiuni de stingere, potrivit legii, intocmesc "Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000", conform anexei nr. 3 la prezentele precizari metodologice, pe baza sumelor evidentiate in cadrul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000".
    Contul de executie respectiv se prezinta ca anexa distincta la darea de seama contabila pe trimestrul IV 2000.
    Sumele stinse, potrivit legii, nu se cuprind in "Contul de executie a bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) si in "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilantul contabil pentru institutii publice.
    8. Operatiunile financiare prevazute mai sus se vor termina pana la data de 15 decembrie 2000.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat in a caror raza teritoriala isi are sediul institutia publica, prin serviciul buget si achizitii publice, vor prelua si vor prelucra datele din procesele-verbale de stingere a obligatiilor de plata ale furnizorilor/prestatorilor catre bugetul de stat, transmise de organele fiscale teritoriale, si vor transmite informatiile respective Ministerului Finantelor - Directia generala tehnologia informatiei pana la data de 20 decembrie 2000, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.

    ANEXA 1
    la precizarile metodologice

    Ministerul ......................
    Institutia*1) ...................
    Adresa ..........................
    Codul fiscal ....................

                            PROCES-VERBAL
                      nr. ...../............ 2000
de stingere a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 in relatia cu*) ................
                                                            ................
                                                             ______________
                                    - model -               |  Cod fiscal  |
                                                            |______________|
                                                            | *3)          |
                                                            |______________|
                                                            | *4)          |
                                                            |______________|
                                                            | *5)          |
                                                            |______________|
____________________________________________________________________________
                Explicatii                             Numarul      Suma
                                                       randului     (lei)
____________________________________________________________________________
1.   Suma reprezentand contravaloarea facturilor
     privind livrarea/prestarea de*2) ............
     la data de 31 decembrie 1999 si neachitate pana
     la data stingerii obligatiilor de plata             01      ...........

         Raspundem pentru datele de mai sus.

     Ordonator de credite,       Conducatorul
            L.S.               compartimentului
                              financiar-contabil,

2.   Furnizorul direct*3) ..........................

   Confirmam exactitatea datelor cuprinse la pct. 1.

      Director,        Conducatorul compartimentului
        L.S.                 financiar-contabil,

3.   Agentul economic fata de care furnizorul direct
     inregistreaza datorii*4)

   Confirmam pe propria raspundere datoria
   furnizorului direct*3)

      Director,        Conducatorul compartimentului
        L.S.                 financiar-contabil,

4.   Confirmam pe propria raspundere exactitatea
     datelor cuprinse la pct. 1 si incadrarea in
     limita maxima prevazuta in anexa nr. 22 la
     Legea nr. 76/2000.

      Ordonator principal         Director,
         de credite,
            L.S.

5.   Organul fiscal teritorial .....................
5.1. Datoriile catre bugetul de stat ale*) .........
     in suma totala de ............................,     02      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     03      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     04      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     05      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale ..................................    06      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ............    07      ...........
     f) 140101 Accize ...............................    08      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna ..............    09      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        .............................................    10      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        .............................................    11      ...........
5.2. In baza art. 65 alin. (1) si (4^1) din Legea
     nr. 76/2000, modificata si completata prin
     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000,
     in limita sumelor datorate de*1) catre*3)
     si/sau*3) catre*4) ............................
     se sting obligatiile datorate catre bugetul de
     stat ale*)....................................,
     in suma totala de ............................,     12      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     13      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     14      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     15      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     16      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     17      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     18      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     19      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     20      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     21      ...........
5.3. Obligatii ale institutiei publice finantate de
     la bugetul de stat, ramase nestinse la nivelul
     organului fiscal teritorial si transmise pentru
     a fi stinse de catre organul fiscal teritorial
     la care este inregistrat furnizorul
     direct/agentul economic, persoana juridica
     (pct. 1 - pct. 5.2) ...........................     22      ...........

        Director general,         Sef serviciu,
              L.S.

6.   Organul fiscal teritorial la care este
     inregistrat ca platitor furnizorul
     direct/agentul economic, persoana juridica*5)
     ...............................................
6.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de*5)
     ...............................................
     in suma totala de ............................,     23      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     24      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     25      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     26      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     27      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     28      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     29      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     30      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     31      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     32      ...........
6.2. In baza art. 65 alin. (1) si (4^1) din Legea
     nr. 76/2000, modificata si completata prin
     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000,
     in limita sumelor datorate de*1) catre*3)
     si/sau*3) catre*4) ...........................,
     se sting obligatiile datorate catre bugetul de
     stat ale*5) ..................................,
     in suma totala de ............................,     33      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     34      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     35      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     36      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     37      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     38      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     39      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     40      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     41      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     42      ...........

            Director,            Sef serviciu,
              L.S.
____________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a institutiei publice finantate de la bugetul de stat, fara initiale.
    *2) Se inscriu produsele livrate sau serviciile prestate, dupa caz, prevazute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    *3) Denumirea completa a furnizorului direct. In cazul in care este sucursala sau filiala se indica denumirea persoanei juridice, fara initiale.
    *4) Denumirea completa a agentului economic fata de care furnizorul direct inregistreaza datorii.
    *5) Se completeaza numai in cazul furnizorului direct/agentului economic, persoana juridica, din care face parte sucursala sau filiala care a beneficiat de compensare.
    *) Se va mentiona furnizorul direct*3)/agentul economic*4) care beneficiaza de compensare. In cazul in care este filiala sau sucursala se indica si denumirea persoanei juridice.

    ANEXA 2
    la precizarile metodologice

    Consiliul Judetean/Local ...........
    Institutia*1) ......................
    Adresa .............................
    Codul fiscal .......................

                             PROCES-VERBAL
                      nr. ...../............ 2000
de stingere a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) si alin. (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 in relatia cu*) ................
                                                            ................
                                                             ______________
                                    - model -               |  Cod fiscal  |
                                                            |______________|
                                                            | *3)          |
                                                            |______________|
                                                            | *4)          |
                                                            |______________|
                                                            | *5)          |
                                                            |______________|
____________________________________________________________________________
                Explicatii                             Numarul      Suma
                                                       randului     (lei)
____________________________________________________________________________
1.   Suma reprezentand contravaloarea facturilor
     privind livrarea/prestarea de*2) ............
     la data de 31 decembrie 1999 si neachitate pana
     la data stingerii obligatiilor de plata             01      ...........

         Raspundem pentru datele de mai sus.

     Ordonator de credite,       Conducatorul
            L.S.               compartimentului
                              financiar-contabil,

2.   Furnizorul direct*3) ..........................

   Confirmam exactitatea datelor cuprinse la pct. 1.

      Director,        Conducatorul compartimentului
        L.S.                 financiar-contabil,

3.   Agentul economic fata de care furnizorul direct
     inregistreaza datorii*4) ......................

   Confirmam pe propria raspundere datoria
   furnizorului direct*3).

      Director,        Conducatorul compartimentului
        L.S.                 financiar-contabil,

4.   Confirmam pe propria raspundere exactitatea
     datelor cuprinse la pct. 1.

      Ordonator principal         Conducatorul
          de credite,           compartimentului
             L.S.              financiar-contabil,

5.   Directia generala a finantelor publice si
     controlului financiar de stat
     Confirmam incadrarea in limita maxima
     prevazuta in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.

          Director general,       Sef serviciu,
                L.S.

6.   Organul fiscal teritorial .....................
6.1. Datoriile catre bugetul de stat ale*) .........
     ............., in suma totala de .............,     02      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     03      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     04      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     05      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     06      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     07      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     08      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     09      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     10      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     11      ...........
6.2. In baza art. 65 alin. (2) si (4^1) din Legea
     nr. 76/2000, modificata si completata prin
     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000,
     in limita sumelor datorate de*1) catre*3)
     si/sau*3) catre*4) ...........................,
     se sting obligatiile datorate catre bugetul de
     stat ale*) ...................................,
     in suma totala de ............................,     12      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     13      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     14      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     15      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     16      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     17      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     18      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     19      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     20      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     21      ...........
6.3. Obligatii ale institutiei publice finantate de
     la bugetul local, ramase nestinse la nivelul
     organului fiscal teritorial si transmise pentru
     a fi stinse de catre organul fiscal teritorial
     la care este inregistrat furnizorul
     direct/agentul economic, persoana juridica
     (pct. 1 - pct. 6.2) ...........................     20      ...........

             Director,       Sef serviciu,
                L.S.

7.   Organul fiscal teritorial la care este
     inregistrat ca platitor furnizorul
     direct/agentul economic, persoana juridica*5)
     ..............................................
7.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de*5)
     .............................................,
     in suma totala de ...........................,      21      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ..................      22      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     23      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     24      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     25      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     26      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     27      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     28      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     29      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     30      ...........
7.2. In baza art. 65 alin. (2) si (4^1) din Legea
     nr. 76/2000, modificata si completata prin
     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000,
     in limita sumelor datorate de*1) catre*3)
     si/sau*3) catre*4) ...........................,
     se sting obligatiile catre bugetul de stat
     ale*5) ...............................,
     in suma totala de ............................,     31      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ..................      32      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     33      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     34      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     35      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     36      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     37      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     38      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     39      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     40      ...........

             Director,       Sef serviciu,
                L.S.
____________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a institutiei publice finantate de la bugetul local, fara initiale.
    *2) Se inscriu produsele livrate sau serviciile prestate, dupa caz, prevazute la art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    *3) Denumirea completa a furnizorului direct. In cazul in care este sucursala sau filiala se indica denumirea persoanei juridice, fara initiale.
    *4) Denumirea completa a agentului economic fata de care furnizorul direct inregistreaza datorii.
    *5) Se completeaza numai in cazul furnizorului direct/agentului economic, persoana juridica, din care face parte sucursala sau filiala care a beneficiat de compensare.
    *) Se va mentiona furnizorul direct*3)/agentul economic*4) care beneficiaza de compensare. In cazul in care este filiala sau sucursala se indica si denumirea persoanei juridice.

    ANEXA 3
    la precizarile metodologice

    MINISTERUL (Institutia) ...................
    CONSILIUL JUDETEAN (Institutia) ...........
    CONSILIUL LOCAL (Institutia) ..............

                          CONTUL DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere potrivit Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000

                                        - model -
                                                             - mii lei -
 ________________________________________________________________________
|      Denumirea        |      Cod*)      | Limitele maxime | Cheltuieli |
|   indicatorilor*)     |_________________|   de stingere   |            |
|                       | Capitol | Titlu |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
| Autoritati publice    |  51.01  |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
| Cheltuieli materiale  |         |       |                 |            |
| si servicii           |         |   20  |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
| Cheltuieli de capital |         |   70  |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
| Etc.                  |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
    *) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si titlurilor de cheltuieli.

          Ordonator de credite,           Conducatorul compartimentului
                   L.S.                         financiar contabil,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1428/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1428 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu