E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1428 din 30 octombrie 2000

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 571 din 16 noiembrie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    in conformitate cu prevederile art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind stingerea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 704/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 25 mai 2000, si Ordinul ministrului finantelor nr. 982/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 19 iulie 2000.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul finantelor,
                          Sebastian Vladescu,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                       PRECIZARI METODOLOGICE
privind stingerea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

    In aplicarea prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, se emit urmatoarele precizari metodologice:

    1. Institutiile publice finantate de la bugetul de stat vor stabili pe baza evidentelor contabile, pe propria raspundere, obligatiile de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 fata de furnizori/prestatori pentru livrarea de energie electrica, termica, gaze naturale, produse petroliere, produse specifice din productia celorlalte unitati economice, lucrari de constructii si reparatii si neachitate pana la data stingerii, denumiti in continuare furnizori directi.
    Procesul-verbal cuprins in anexa nr. 1 la prezentele precizari metodologice reflecta derularea operatiunilor de stingere a unor obligatii de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 si neachitate de institutiile publice finantate de la bugetul de stat, catre anumiti furnizori directi, prin stingere cu obligatiile de plata datorate bugetului de stat de catre acestia si neachitate pana la data stingerii lor, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    Ministerele si limitele maxime in cadrul carora se face stingerea obligatiilor sunt prevazute in anexa nr. 22 la Legea nr. 76/2000.
    2. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, impreuna cu institutiile subordonate, vor determina pe propria raspundere obligatiile de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 fata de furnizori/prestatori pentru livrarea de energie electrica, termica, apa calda, apa rece, servicii de canalizare si salubritate, transport urban in comun de calatori, lucrari de constructii si reparatii si neachitate pana la data stingerii, denumiti in continuare furnizori directi.
    Procesul-verbal cuprins in anexa nr. 2 la prezentele precizari metodologice reflecta derularea operatiunilor de stingere a unor obligatii de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 si neachitate de institutiile publice finantate din bugetele locale, catre anumiti furnizori directi, prin stingere cu obligatiile de plata datorate bugetului de stat de catre acestia si neachitate pana la data stingerii lor, potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    Limitele maxime in cadrul carora se face stingerea obligatiilor sunt prevazute in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
    3. Conform prevederilor art. 65 alin. (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, daca furnizorii directi ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale nu au obligatii catre bugetul de stat, dar au datorii rezultate din relatiile contractuale fata de alti agenti economici care au obligatii restante la bugetul de stat, denumiti in continuare agenti economici, se vor stinge obligatiile agentilor economici respectivi fata de bugetul de stat in limita sumelor datorate de institutia publica catre furnizorii directi si ale acestora catre agentii economici mentionati mai sus. Operatiunile de stingere efectiva a sumelor datorate de institutiile publice finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale se vor efectua, de asemenea, cu incadrarea in limitele maxime prevazute in anexa nr. 22 si, respectiv, in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.
    4. In vederea stingerii obligatiilor institutiilor publice catre unitatile furnizoare/prestatoare cu obligatiile acestora catre bugetul de stat, asa cum se prevede la art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, se va proceda astfel:
    Ordonatorii de credite ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local inscriu in procesul-verbal, pe propria raspundere, suma reprezentand obligatiile de plata datorate pana la data de 31 decembrie 1999 si neachitate, pe baza facturilor sau altor documente legale intocmite, primite de la furnizorii directi.
    Totodata ordonatorii de credite asigura obtinerea confirmarii acestor obligatii de catre furnizorii directi, precum si confirmarea agentilor economici privind obligatiile datorate de furnizorii directi ai institutiei publice catre agentii economici respectivi.
    Ordonatorii de credite vor obtine si confirmarea sumelor datorate si neachitate catre furnizorii directi, de la ordonatorul principal de credite, iar in cazul institutiilor publice finantate de la bugetul local, si de la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana in a carei raza teritoriala isi are sediul institutia publica.
    5. In cazul in care furnizorii directi ai institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale au obligatii de plata restante la bugetul de stat, ordonatorii de credite ai acestor institutii intocmesc procesele-verbale dupa cum urmeaza:
    - in 5 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata se face numai la nivelul organului fiscal la care este inregistrat furnizorul direct;
    - in 7 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata continua la organul fiscal la care este inregistrat furnizorul direct, persoana juridica, din care face parte unitatea furnizoare (filiala sau sucursala fara personalitate juridica).
    Aceste procese-verbale se transmit de ordonatorii de credite organelor fiscale la care sunt inregistrati furnizorii directi.
    Organul fiscal analizeaza documentele primite si procedeaza astfel:
    a) verifica intocmirea corecta a proceselor-verbale si inscrie in acestea cuantumul obligatiilor bugetare ale furnizorilor directi, neachitate pana la data stingerii, pe feluri de impozite si majorari de intarziere aferente acestora, calculate pana la data stingerii. Pe randul rezervat fiecarei obligatii datorate bugetului de stat suma inscrisa va cuprinde impozitul datorat si majorarea de intarziere aferenta, cumulat;
    b) stinge obligatiile catre bugetul de stat (pe categorii de impozite, in ordinea prevazuta in Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996) ale furnizorilor directi, in limita datoriilor institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetul local fata de acestia, confirmate de ordonatorii principali de credite, selectand, daca este cazul, impozitele a caror vechime este mai mare, pentru evitarea prescrierii dreptului de a cere executarea silita a acestora, impreuna cu majorarile de intarziere aferente acelui fel de impozit.
    Pot fi stinse numai obligatiile datorate bugetului de stat, nominalizate in formular, cu mentiunea ca T.V.A. datorata in vama nu face obiectul compensarii.
    Organele fiscale teritoriale pot stinge si obligatiile restante datorate bugetului de stat, nominalizate in formular, pentru care s-au aprobat esalonari sau amanari la plata.
    Stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat se inscrie in spatiul rezervat in procesele-verbale, sub semnatura persoanelor autorizate;
    c) retine cate un exemplar al proceselor-verbale, iar celelalte exemplare le transmite catre:
    - furnizorul direct;
    - institutia publica finantata de la bugetul de stat sau de la bugetul local;
    - directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul institutia publica;
    - ordonatorul principal de credite.
    In situatia in care furnizorul direct este o filiala sau sucursala fara personalitate juridica, platitoare de impozite si taxe catre bugetul de stat, organul fiscal teritorial va proceda potrivit celor mentionate mai sus, dupa care retine cate un exemplar al proceselor-verbale, iar celelalte 6 exemplare le transmite organului fiscal teritorial la care este inregistrata ca platitoare de impozite si taxe unitatea cu personalitate juridica din care face parte filiala sau sucursala, dupa caz.
    Organul fiscal teritorial la care este inregistrata ca platitoare de impozite si taxe unitatea cu personalitate juridica din care face parte filiala sau sucursala, dupa caz, inscrie si stinge obligatiile de plata catre bugetul de stat, potrivit prezentelor precizari metodologice, sub semnatura persoanelor autorizate, dupa care retine cate un exemplar al proceselor-verbale, iar pe celelalte le transmite catre:
    - filiala sau sucursala, dupa caz;
    - institutia publica finantata de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care are obligatii neachitate la data de 31 decembrie 1999;
    - unitatea cu personalitate juridica din care face parte filiala sau sucursala;
    - directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul institutia publica;
    - ordonatorul principal de credite.
    6. In cazul in care furnizorii directi ai institutiei publice finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, nu au obligatii la bugetul de stat, dar au datorii catre alti agenti economici, rezultate din relatiile contractuale incheiate cu acestia, ordonatorii de credite intocmesc procesele-verbale dupa cum urmeaza:
    - in 6 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata datorate bugetului de stat se face numai la nivelul organului fiscal teritorial in a carui evidenta se afla agentul economic care are obligatii restante la bugetul de stat si fata de care are obligatii furnizorul direct al institutiei publice;
    - in 8 exemplare, in situatia in care stingerea obligatiilor de plata continua la organul fiscal teritorial in a carui evidenta se afla agentul economic, persoana juridica, din care face parte filiala sau sucursala fara personalitate juridica fata de care furnizorul direct inregistreaza datorii.
    Sumele de plata datorate agentilor economici de catre furnizorii directi sunt confirmate de agentii economici respectivi pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale de fals.
    Procesele-verbale se transmit de ordonatorii de credite organului fiscal teritorial in a carui evidenta se afla agentul economic care inregistreaza obligatii catre bugetul de stat.
    Procesele-verbale se distribuie in acelasi mod ca cel prezentat la pct. 5 din prezentele precizari metodologice, exemplarul intocmit in plus fiind transmis agentului economic care are obligatii de plata restante la bugetul de stat, fata de care furnizorul direct al institutiei publice inregistreaza datorii.
    Suma totala cu care se sting obligatiile de plata restante catre bugetul de stat ale acestui agent economic nu va depasi nivelul obligatiilor institutiei publice fata de furnizorul direct.
    Procesele-verbale vizate si confirmate de organele fiscale reprezinta documentul justificativ de inregistrare a operatiunilor de stingere in contabilitate.
    7. Reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni
    7.1. In contabilitatea agentilor economici
    Agentii economici care au efectuat operatiuni de stingere a obligatiilor in baza prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, in baza procesului-verbal de stingere a obligatiilor de plata, aprobat de organele in drept, vor efectua urmatoarele inregistrari:
    a) In situatia in care agentii economici - furnizori directi - au obligatii catre bugetul de stat [art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000]:

          %                        = 411 "Clienti"
441 "Impozit pe profit"
4423 "T.V.A. de plata"
444 "Impozit pe salarii"
446 "Alte impozite, taxe
    si varsaminte asimilate"
448 "Alte datorii si creante
    cu bugetul statului"

    b) In situatia in care agentii economici - furnizori directi - nu au obligatii catre bugetul de stat, dar au datorii contractuale fata de alti agenti economici care au obligatii restante catre bugetul de stat [art. 65 alin. (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000]:
    b1) In contabilitatea furnizorilor directi:

          %                        = 411 "Clienti"
401 "Furnizori"
404 "Furnizori de imobilizari"

    b2) In contabilitatea agentului economic cu care furnizorul direct are relatii contractuale:

          %                        = 411 "Clienti"
441 "Impozit pe profit"
4423 "T.V.A. de plata"
444 "Impozit pe salarii"
446 "Alte impozite, taxe
    si varsaminte asimilate"
448 "Alte datorii si creante
    cu bugetul statului"

    7.2. In contabilitatea institutiilor publice finantate de la bugetul de stat sau bugetul local
    In contabilitatea ordonatorilor de credite operatiunile de stingere conform prevederilor art. 65 alin. (1), (2) si (4^1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, se reflecta in creditul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000".
    In creditul acestui cont se inregistreaza sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii de catre institutiile publice finantate de la bugetul de stat sau bugetul local, dupa caz, care au intrat in operatiunea de stingere a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit acestui act normativ.
    Pe baza procesului-verbal de stingere a obligatiilor de plata cuprins in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, dupa caz, aprobat de organele in drept, primit de la organul fiscal teritorial, se efectueaza inregistrarea:

 234 "Furnizori"     = 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000, modificata
                           si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                           nr. 145/2000"
 analitic:                 analitic:
 furnizor direct           capitol, subcapitol,
 sau agent economic        titlu, articol, alineat
 
cu sumele stinse mentionate la pct. 5.2 sau 6.2, dupa caz, din anexa nr. 1 sau, respectiv, la pct. 6.2 sau 7.2, dupa caz, din anexa nr. 2.
    Institutiile publice care au efectuat operatiuni de stingere, potrivit legii, intocmesc "Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000", conform anexei nr. 3 la prezentele precizari metodologice, pe baza sumelor evidentiate in cadrul contului 703 "Finantarea in baza Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000".
    Contul de executie respectiv se prezinta ca anexa distincta la darea de seama contabila pe trimestrul IV 2000.
    Sumele stinse, potrivit legii, nu se cuprind in "Contul de executie a bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) si in "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilantul contabil pentru institutii publice.
    8. Operatiunile financiare prevazute mai sus se vor termina pana la data de 15 decembrie 2000.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat in a caror raza teritoriala isi are sediul institutia publica, prin serviciul buget si achizitii publice, vor prelua si vor prelucra datele din procesele-verbale de stingere a obligatiilor de plata ale furnizorilor/prestatorilor catre bugetul de stat, transmise de organele fiscale teritoriale, si vor transmite informatiile respective Ministerului Finantelor - Directia generala tehnologia informatiei pana la data de 20 decembrie 2000, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.

    ANEXA 1
    la precizarile metodologice

    Ministerul ......................
    Institutia*1) ...................
    Adresa ..........................
    Codul fiscal ....................

                            PROCES-VERBAL
                      nr. ...../............ 2000
de stingere a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) si (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 in relatia cu*) ................
                                                            ................
                                                             ______________
                                    - model -               |  Cod fiscal  |
                                                            |______________|
                                                            | *3)          |
                                                            |______________|
                                                            | *4)          |
                                                            |______________|
                                                            | *5)          |
                                                            |______________|
____________________________________________________________________________
                Explicatii                             Numarul      Suma
                                                       randului     (lei)
____________________________________________________________________________
1.   Suma reprezentand contravaloarea facturilor
     privind livrarea/prestarea de*2) ............
     la data de 31 decembrie 1999 si neachitate pana
     la data stingerii obligatiilor de plata             01      ...........

         Raspundem pentru datele de mai sus.

     Ordonator de credite,       Conducatorul
            L.S.               compartimentului
                              financiar-contabil,

2.   Furnizorul direct*3) ..........................

   Confirmam exactitatea datelor cuprinse la pct. 1.

      Director,        Conducatorul compartimentului
        L.S.                 financiar-contabil,

3.   Agentul economic fata de care furnizorul direct
     inregistreaza datorii*4)

   Confirmam pe propria raspundere datoria
   furnizorului direct*3)

      Director,        Conducatorul compartimentului
        L.S.                 financiar-contabil,

4.   Confirmam pe propria raspundere exactitatea
     datelor cuprinse la pct. 1 si incadrarea in
     limita maxima prevazuta in anexa nr. 22 la
     Legea nr. 76/2000.

      Ordonator principal         Director,
         de credite,
            L.S.

5.   Organul fiscal teritorial .....................
5.1. Datoriile catre bugetul de stat ale*) .........
     in suma totala de ............................,     02      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     03      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     04      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     05      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale ..................................    06      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ............    07      ...........
     f) 140101 Accize ...............................    08      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna ..............    09      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        .............................................    10      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        .............................................    11      ...........
5.2. In baza art. 65 alin. (1) si (4^1) din Legea
     nr. 76/2000, modificata si completata prin
     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000,
     in limita sumelor datorate de*1) catre*3)
     si/sau*3) catre*4) ............................
     se sting obligatiile datorate catre bugetul de
     stat ale*)....................................,
     in suma totala de ............................,     12      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     13      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     14      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     15      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     16      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     17      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     18      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     19      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiune,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     20      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     21      ...........
5.3. Obligatii ale institutiei publice finantate de
     la bugetul de stat, ramase nestinse la nivelul
     organului fiscal teritorial si transmise pentru
     a fi stinse de catre organul fiscal teritorial
     la care este inregistrat furnizorul
     direct/agentul economic, persoana juridica
     (pct. 1 - pct. 5.2) ...........................     22      ...........

        Director general,         Sef serviciu,
              L.S.

6.   Organul fiscal teritorial la care este
     inregistrat ca platitor furnizorul
     direct/agentul economic, persoana juridica*5)
     ...............................................
6.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de*5)
     ...............................................
     in suma totala de ............................,     23      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     24      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     25      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     26      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     27      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     28      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     29      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     30      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     31      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     32      ...........
6.2. In baza art. 65 alin. (1) si (4^1) din Legea
     nr. 76/2000, modificata si completata prin
     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000,
     in limita sumelor datorate de*1) catre*3)
     si/sau*3) catre*4) ...........................,
     se sting obligatiile datorate catre bugetul de
     stat ale*5) ..................................,
     in suma totala de ............................,     33      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     34      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     35      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     36      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     37      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     38      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     39      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     40      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     41      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     42      ...........

            Director,            Sef serviciu,
              L.S.
____________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a institutiei publice finantate de la bugetul de stat, fara initiale.
    *2) Se inscriu produsele livrate sau serviciile prestate, dupa caz, prevazute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    *3) Denumirea completa a furnizorului direct. In cazul in care este sucursala sau filiala se indica denumirea persoanei juridice, fara initiale.
    *4) Denumirea completa a agentului economic fata de care furnizorul direct inregistreaza datorii.
    *5) Se completeaza numai in cazul furnizorului direct/agentului economic, persoana juridica, din care face parte sucursala sau filiala care a beneficiat de compensare.
    *) Se va mentiona furnizorul direct*3)/agentul economic*4) care beneficiaza de compensare. In cazul in care este filiala sau sucursala se indica si denumirea persoanei juridice.

    ANEXA 2
    la precizarile metodologice

    Consiliul Judetean/Local ...........
    Institutia*1) ......................
    Adresa .............................
    Codul fiscal .......................

                             PROCES-VERBAL
                      nr. ...../............ 2000
de stingere a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) si alin. (4^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 in relatia cu*) ................
                                                            ................
                                                             ______________
                                    - model -               |  Cod fiscal  |
                                                            |______________|
                                                            | *3)          |
                                                            |______________|
                                                            | *4)          |
                                                            |______________|
                                                            | *5)          |
                                                            |______________|
____________________________________________________________________________
                Explicatii                             Numarul      Suma
                                                       randului     (lei)
____________________________________________________________________________
1.   Suma reprezentand contravaloarea facturilor
     privind livrarea/prestarea de*2) ............
     la data de 31 decembrie 1999 si neachitate pana
     la data stingerii obligatiilor de plata             01      ...........

         Raspundem pentru datele de mai sus.

     Ordonator de credite,       Conducatorul
            L.S.               compartimentului
                              financiar-contabil,

2.   Furnizorul direct*3) ..........................

   Confirmam exactitatea datelor cuprinse la pct. 1.

      Director,        Conducatorul compartimentului
        L.S.                 financiar-contabil,

3.   Agentul economic fata de care furnizorul direct
     inregistreaza datorii*4) ......................

   Confirmam pe propria raspundere datoria
   furnizorului direct*3).

      Director,        Conducatorul compartimentului
        L.S.                 financiar-contabil,

4.   Confirmam pe propria raspundere exactitatea
     datelor cuprinse la pct. 1.

      Ordonator principal         Conducatorul
          de credite,           compartimentului
             L.S.              financiar-contabil,

5.   Directia generala a finantelor publice si
     controlului financiar de stat
     Confirmam incadrarea in limita maxima
     prevazuta in anexa nr. 23 la Legea nr. 76/2000.

          Director general,       Sef serviciu,
                L.S.

6.   Organul fiscal teritorial .....................
6.1. Datoriile catre bugetul de stat ale*) .........
     ............., in suma totala de .............,     02      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     03      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     04      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     05      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     06      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     07      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     08      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     09      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     10      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     11      ...........
6.2. In baza art. 65 alin. (2) si (4^1) din Legea
     nr. 76/2000, modificata si completata prin
     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000,
     in limita sumelor datorate de*1) catre*3)
     si/sau*3) catre*4) ...........................,
     se sting obligatiile datorate catre bugetul de
     stat ale*) ...................................,
     in suma totala de ............................,     12      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ...................     13      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     14      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     15      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     16      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     17      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     18      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     19      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     20      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     21      ...........
6.3. Obligatii ale institutiei publice finantate de
     la bugetul local, ramase nestinse la nivelul
     organului fiscal teritorial si transmise pentru
     a fi stinse de catre organul fiscal teritorial
     la care este inregistrat furnizorul
     direct/agentul economic, persoana juridica
     (pct. 1 - pct. 6.2) ...........................     20      ...........

             Director,       Sef serviciu,
                L.S.

7.   Organul fiscal teritorial la care este
     inregistrat ca platitor furnizorul
     direct/agentul economic, persoana juridica*5)
     ..............................................
7.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de*5)
     .............................................,
     in suma totala de ...........................,      21      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ..................      22      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     23      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     24      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     25      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     26      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     27      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     28      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     29      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     30      ...........
7.2. In baza art. 65 alin. (2) si (4^1) din Legea
     nr. 76/2000, modificata si completata prin
     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000,
     in limita sumelor datorate de*1) catre*3)
     si/sau*3) catre*4) ...........................,
     se sting obligatiile catre bugetul de stat
     ale*5) ...............................,
     in suma totala de ............................,     31      ...........
     din care:
     a) 010100 Impozit pe profit ..................      32      ...........
     b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferenta
        bugetului de stat) .........................     33      ...........
     c) 060102 Impozit pe venituri din salarii .....     34      ...........
     d) 080103 Impozit pe dividende de la societatile
        comerciale .................................     35      ...........
     e) 130100 Taxa pe valoarea adaugata ...........     36      ...........
     f) 140101 Accize ..............................     37      ...........
     g) 140102 Impozit la titeiul si la gazele
        naturale din productia interna .............     38      ...........
     h) 170104 Taxa pe activitatea de prospectiuni,
        explorare si exploatare a resurselor minerale
        ............................................     39      ...........
     i) 220107 Venituri din concesiuni (redevente)
        ............................................     40      ...........

             Director,       Sef serviciu,
                L.S.
____________________________________________________________________________
    *1) Denumirea completa a institutiei publice finantate de la bugetul local, fara initiale.
    *2) Se inscriu produsele livrate sau serviciile prestate, dupa caz, prevazute la art. 65 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000.
    *3) Denumirea completa a furnizorului direct. In cazul in care este sucursala sau filiala se indica denumirea persoanei juridice, fara initiale.
    *4) Denumirea completa a agentului economic fata de care furnizorul direct inregistreaza datorii.
    *5) Se completeaza numai in cazul furnizorului direct/agentului economic, persoana juridica, din care face parte sucursala sau filiala care a beneficiat de compensare.
    *) Se va mentiona furnizorul direct*3)/agentul economic*4) care beneficiaza de compensare. In cazul in care este filiala sau sucursala se indica si denumirea persoanei juridice.

    ANEXA 3
    la precizarile metodologice

    MINISTERUL (Institutia) ...................
    CONSILIUL JUDETEAN (Institutia) ...........
    CONSILIUL LOCAL (Institutia) ..............

                          CONTUL DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere potrivit Legii nr. 76/2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000

                                        - model -
                                                             - mii lei -
 ________________________________________________________________________
|      Denumirea        |      Cod*)      | Limitele maxime | Cheltuieli |
|   indicatorilor*)     |_________________|   de stingere   |            |
|                       | Capitol | Titlu |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
| Autoritati publice    |  51.01  |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
| Cheltuieli materiale  |         |       |                 |            |
| si servicii           |         |   20  |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
| Cheltuieli de capital |         |   70  |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
| Etc.                  |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
|                       |         |       |                 |            |
|_______________________|_________|_______|_________________|____________|
    *) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si titlurilor de cheltuieli.

          Ordonator de credite,           Conducatorul compartimentului
                   L.S.                         financiar contabil,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1428/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1428 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu