E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 12 1997 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 2 2005
Articolul 51 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 6 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 7 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 8 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 33 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 34 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 36 din actul Hotărârea 12 1997 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 37 din actul Hotărârea 12 1997 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 38 din actul Hotărârea 12 1997 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 39 din actul Hotărârea 12 1997 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 46 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 47 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 48 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 49 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 50 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 14 2002
Articolul 35 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 20 2001
Articolul 36 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 20 2001
Articolul 37 din actul Hotărârea 12 1997 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 20 2001
Articolul 20 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 19 2000
Articolul 25 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 19 2000
Articolul 5 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 12 2000
Articolul 33 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 12 2000
Articolul 34 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 12 2000
Articolul 35 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 12 2000
Articolul 33 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1 1999
Articolul 34 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1 1999
Articolul 35 din actul Hotărârea 12 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 12 din  4 noiembrie 1997

pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 308 din 12 noiembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) lit. e) si al art. 48 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata,

    Plenul Curtii Constitutionale adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Aproba Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, prevazut in anexa.
    Art. 2
    Prezenta hotarare impreuna cu regulamentul-anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    In termen de 7 zile, Serviciul de documentare, cercetare si informatica va realiza o brosura cuprinzand prevederile din Constitutie referitoare la Curtea Constitutionala, Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, si Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale.

    Prezenta hotarare a fost adoptata de Plenul Curtii Constitutionale, in sedinta sa din data de 4 noiembrie 1997, la care au participat: prof. univ. dr. Ioan Muraru - presedinte, prof. univ. dr. Costica Bulai, prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, conf. univ. dr. Mihai Constantinescu, prof. univ. dr. Nicolae Popa, prof. univ. dr. Lucian Stangu, conf. univ. dr. Florin Bucur Vasilescu, dr. Romul Petru Vonica si prof. univ. dr. Victor Dan Zlatescu, judecatori.

                   PRESEDINTELE
                   CURTII CONSTITUTIONALE,
                   prof. univ. dr. IOAN MURARU


                        REGULAMENTUL
    de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Curtea Constitutionala se organizeaza si functioneaza in baza dispozitiilor art. 140-145 din Constitutia Romaniei, ale Legii nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 7 august 1997, si ale prezentului regulament, emis potrivit prevederilor acestei legi.
    Art. 2
    Prezentul regulament stabileste reguli complementare de procedura, atributiile personalului de specialitate si administrativ, precum si reguli de disciplina si de raspundere disciplinara.
    Art. 3
    Dispozitiile regulamentului se interpreteaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 47/1992 si ale celorlalte dispozitii legale aplicabile magistratilor si functionarilor publici.

    CAP. 2
    Plenul si presedintele Curtii Constitutionale

    Art. 4
    Plenul Curtii Constitutionale, alcatuit din judecatorii Curtii, indeplineste atributiile acesteia, prevazute de Constitutie si legi.
    Plenul poate lua orice masura necesara pentru buna desfasurare a activitatii Curtii.
    Art. 5
    Cvorumul pentru Plenul Curtii Constitutionale este, potrivit legii, de doua treimi din numarul judecatorilor Curtii.
    Plenul hotaraste cu votul majoritatii judecatorilor Curtii, daca prin lege nu se prevede altfel.
    Solutiile adoptate de plen in materie jurisdictionala se inscriu in condica sedintelor de judecata, iar in celelalte cazuri se consemneaza, pentru fiecare sedinta in parte, intr-un proces-verbal intocmit de seful Serviciului de pregatire a lucrarilor si secretariat, in baza caruia secretarul general redacteaza o hotarare.
    Pentru exercitarea altor atributii decat cele jurisdictionale, plenul se convoaca de presedintele Curtii Constitutionale, din proprie initiativa sau la cererea scrisa a unui judecator. Convocarea se face cu anuntarea ordinii de zi, care se adopta in plen, la inceputul sedintei.
    Art. 6
    Presedintele Curtii Constitutionale indeplineste atributiile prevazute in sarcina sa de Legea nr. 47/1992, precum si urmatoarele atributii:
    a) ia masuri pentru comunicarea sesizarii Curtii autoritatilor publice prevazute de lege, pentru incunostintarea judecatorilor Curtii asupra punctelor de vedere sau altor acte justificative primite si pentru desemnarea judecatorilor-raportori;
    b) dispune, potrivit legii, publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei si comunicarea actelor Curtii;
    c) instiinteaza pe Presedintele Romaniei in situatia prevazuta la art. 32 alin. (2) din Legea nr. 47/1992;
    d) conduce compartimentul magistratilor-asistenti;
    e) numeste pe magistratul-asistent sef si ii repartizeaza pe magistratii-asistenti pe langa cate un judecator al Curtii;
    f) dispune delegarile de atributii;
    g) incheie si desface, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    h) stabileste procedura audientelor la nivelul Curtii Constitutionale;
    i) exercita autoritatea disciplinara in conditiile prezentului regulament;
    j) dispune organizarea concursurilor pentru angajarea magistratilor-asistenti;
     k) aproba efectuarea concediilor de odihna, in conditiile legii, de catre judecatori, magistratul-asistent sef, magistratii-asistenti si de catre secretarul general si dispune rechemarea acestora din concediul de odihna; aproba concediile fara plata si concediile de 3-5 zile pe an platite, pentru evenimente deosebite;
    l) stabileste raspunderea materiala a angajatilor Curtii, pe baza propunerilor secretarului general.
    In problemele privind personalul, delegarea de atributii si administratia Curtii presedintele emite ordine.

    CAP. 3
    Magistratii-asistenti

    Art. 7
    Magistratii-asistenti sunt angajati cu contract individual de munca, fac parte, potrivit legii, din Corpul magistratilor si au urmatoarele obligatii principale in legatura cu pregatirea lucrarilor si redactarea actelor emise de Curtea Constitutionala:
    a) preiau dosarele jurisdictionale in care a fost desemnat ca raportor judecatorul pe langa care sunt repartizati, intocmesc conceptul de citare si redacteaza corespondenta in legatura cu solutionarea cauzei;
    b) ajuta pe judecatorul-raportor sa se documenteze asupra solutiilor din jurisprudenta si doctrina romana si straina, in legatura cu cauzele la care participa, si sa-si intocmeasca raportul;
    c) verifica legalitatea indeplinirii procedurilor de citare si de comunicare in dosarele la solutionarea carora participa;
    d) redacteaza proiectele de decizii, hotarari si avize sub controlul judecatorului-raportor;
    e) urmaresc corecta publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a deciziilor pe care le-au redactat si semnaleaza presedintelui Curtii eventualele erori constatate;
    f) intocmesc fisele de jurisprudenta dupa modelul stabilit de catre plen;
    g) indeplinesc orice alte sarcini stabilite de catre judecatorul pe langa care sunt repartizati;
    h) efectueaza serviciul de permanenta.
    Magistratul-asistent repartizat pe langa presedintele Curtii Constitutionale indeplineste atributiile prevazute in fisa postului.
    Art. 8
    Magistratul-asistent sef are urmatoarele atributii:
    a) urmareste ca activitatea magistratilor-asistenti sa se desfasoare in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 47/1992 si ale prezentului regulament;
    b) prezinta presedintelui Curtii actele de sesizare a acesteia, in vederea numirii judecatorului-raportor si stabilirii termenului de judecata, dupa caz;
    c) ia masuri pentru inlocuirea magistratului-asistent care lipseste cu un alt magistrat-asistent;
    d) exercita atributiile de magistrat-asistent in cauzele privitoare la art. 144 lit. a) din Constitutie;
    e) exercita atributiile de consilier juridic al Curtii;
    f) colaboreaza cu Serviciul de cercetare, documentare si informatica la lucrarile de sistematizare a practicii jurisdictionale constitutionale si confirma exactitatea datelor si informatiilor privind activitatea jurisdictionala a Curtii;
    g) asigura programarea magistratilor-asistenti pentru efectuarea serviciului de permanenta.

    CAP. 4
    Functionarea Curtii

    Sectiunea 1
    Registrele Curtii
    Art. 9
    Registrele Curtii Constitutionale sunt urmatoarele:
    a) registrul de intrare-iesire a corespondentei, in care se trec, in ordine, toate actele de sesizare, cererile si celelalte acte ce privesc activitatea jurisdictionala a Curtii, precum si toate scrisorile, petitiile si adresele cu caracter administrativ;
    b) registrele de dosare, in care se trec, in ordinea intrarii, toate actele de sesizare a Curtii; numarul de inregistrare al fiecarui act de sesizare formeaza numarul de dosar, la care se adauga o litera de la A la I, in functie de incadrarea sesizarii in categoriile de atributii prevazute la art. 144 din Constitutie; sub acelasi numar se vor inregistra si toate cererile depuse ulterior sau adresele trimise de Curte in legatura cu cauza respectiva;
    c) opisul alfabetic, in care se trec denumirea organului sau numele persoanei care a facut sesizarea si numarul dosarului; in cazul in care actul de sesizare apartine unui grup de deputati sau de senatori, in opisul alfabetic se va trece numai numele primului deputat, respectiv senator;
    d) registrul informativ, in care se mentioneaza, pentru fiecare dosar: primul termen de judecata si termenele urmatoare acordate de Curte; data iesirii dosarului din arhiva si persoana careia i s-a predat; data reintrarii dosarului in arhiva; numarul si data deciziei, hotararii sau avizului si solutia pe scurt;
    e) registrul de termene al arhivei, in care se trec dosarele, pe termenele de judecata fixate;
    f) condica sedintelor de judecata, in care se trec toate dosarele din sedinta respectiva, in ordinea inscrisa in lista cauzelor, solutia, numele judecatorilor si al magistratului-asistent;
    g) registrele de evidenta a redactarii actelor Curtii, in care se trec - in ordine si separat, in functie de distinctia facuta de art. 13 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 -, toate deciziile si hotararile pronuntate, precum si avizele emise; data redactarii se considera data depunerii la mapa a deciziei, hotararii sau avizului in forma dactilografiata.
    La sfarsitul fiecarui an, dupa ultima operatiune din fiecare registru, se va intocmi un proces-verbal de inchidere, care va fi semnat de secretarul general si de magistratul-asistent sef, aplicandu-se sigiliul. Inscrierile se vor face in aceleasi registre, reincepandu-se numerotarea, daca este cazul.
    Art. 10
    Presedintele Curtii poate aproba si alte registre decat cele prevazute la art. 9.
    Art. 11
    Modelul registrelor folosite de Curte se aproba de plenul acesteia.

    Sectiunea a 2-a
    Activitatea premergatoare sedintelor de dezbateri
    Art. 12
    Actele de sesizare a Curtii sunt cele stabilite de lege, sosite prin posta sau prin curier. Ele se depun la registratura, unde, in aceeasi zi, primesc data certa, dupa care se predau, prin magistratul-asistent sef, presedintelui Curtii, avand atasate si plicurile.
    Celelalte cereri si acte, de orice natura, inclusiv corespondenta cu caracter administrativ, sosite prin posta sau prin curier ori depuse personal, cat si cele transmise telegrafic sau prin telefax, se inregistreaza, iar apoi se prezinta, dupa caz, presedintelui sau secretarului general, in cazul corespondentei postale, sau prin curier, impreuna cu plicurile in care au fost trimise.
    In cazul in care Curtea se sesizeaza din oficiu asupra constitutionalitatii initiativelor de revizuire a Constitutiei, actul prin care se declanseaza procedura jurisdictionala este incheierea prin care plenul a hotarat acest lucru.
    Dovezile de comunicare a procedurii se primesc direct la arhiva Curtii, sub semnatura, dupa care se ataseaza la dosar, arhivarul-registrator atestand despre aceasta pe conceptul de citare.
    Corespondenta cu caracter secret se prezinta, nedesfacuta, direct presedintelui Curtii, fiind evidentiata intr-un registru special.
    Plicurile care poarta mentiunea "confidential" se inregistreaza in registrul prevazut la alineatul precedent numai cu aceasta mentiune, fara a fi desfacute, dupa care se predau destinatarului.
    Art. 13
    Presedintele Curtii, primind actul de sesizare, numeste, dupa caz, unul sau mai multi judecatori ca raportori, care vor referi asupra punctelor de vedere si relatiilor cerute, solutiilor din doctrina si jurisprudenta romana si straina, precum si asupra oricaror elemente necesare dezbaterilor.
    In cazurile prevazute la art. 144 lit. a), b), c), h) si i) din Constitutie termenul de depunere a raportului nu poate depasi, de regula, 60 de zile de la data inregistrarii sesizarii, in conditiile art. 23 alin. (4) din Legea nr.
47/1992.
    Dupa luarea masurilor prevazute la alin. 1, actele de sesizare se restituie, de magistratul-asistent sef, la registratura, unde, in aceeasi zi, primesc numarul din registrul de dosare si se inscriu, totodata, in registrul prevazut de art. 9 lit. c) din prezentul regulament.
    Magistratul-asistent repartizat pe langa judecatorul desemnat ca raportor pregateste dezbaterile.
    Art. 14
    Termenul de judecata se stabileste de presedintele Curtii, la data depunerii raportului, fara ca acesta sa poata depasi 30 de zile.
    Dupa fixarea termenului de judecata dosarele vor fi inregistrate in registrele prevazute la art. 9 lit. d), e) si f) din prezentul regulament.
    Art. 15
    Daca actul de sesizare vizeaza atributia Curtii prevazuta la art. 144 lit. c) din Constitutie, judecatorul-raportor verifica daca sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 si, daca este cazul, va solicita completarea actului de sesizare, stabilind si termenul in care instanta sa raspunda. Daca judecatorul-raportor sau, ulterior, plenul apreciaza ca este necesar, se va solicita instantei trimiterea dosarului in care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate.
    Magistratul-asistent, pe baza dispozitiilor judecatorului-raportor, va redacta adresele necesare obtinerii punctelor de vedere prevazute de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.
    Art. 16
    Pe coperta dosarului se vor mentiona numai: denumirea Curtii, numarul dosarului, autorii sesizarii, obiectul cauzei si termenul de judecata.
    Dosarul trebuie sa aiba toate filele cusute si numerotate; dupa solutionarea definitiva se va proceda la snuruire si la aplicarea sigiliului, iar pe fata interioara a ultimei coperte referentul cu atributii de arhivar-registrator va certifica numarul filelor, in cifre si in litere.
    Scoaterea din incinta Curtii, precum si fotocopierea, pentru parti, a dosarelor, actelor si lucrarilor sunt interzise.
    Dosarele vor fi puse la dispozitia partilor pentru studiu numai in arhiva, dupa identificarea si notarea de catre referentul cu atributii de arhivar-registrator a prenumelui si numelui persoanelor care le solicita, verificandu-se actele de identitate, procurile sau delegatiile, precum si integralitatea dosarului la restituire.
    Art. 17
    Magistratul-asistent intocmeste conceptele de citare, dispune emiterea procedurilor de chemare in fata Curtii si comunicarea copiilor de pe actele de sesizare, urmareste primirea punctelor de vedere sau a memoriilor prevazute de lege si asigura aducerea la indeplinire a tuturor lucrarilor dispuse de presedinte sau de judecatorul-raportor, dupa caz.
    Totodata, magistratul-asistent ia masuri de multiplicare, pentru fiecare dintre judecatori, a actului de sesizare, a raportului intocmit in cauza, a fisei dosarului si, la cerere, a punctelor de vedere legal primite in vederea solutionarii cauzei.
    Dupa depunerea raportului, magistratul-asistent asigura, la cerere, consultarea dosarului de catre oricare judecator al Curtii.
    Expedierea corespondentei se face numai pe cale oficiala, prin posta, agent sau curier.
    Chemarea in fata Curtii se poate face si telefonic sau prin telegrama, telex ori telefax, pe conceptul de citare urmand sa se faca mentiune despre procedeul folosit, data si ora comunicarii.
    In cazul persoanelor care au domiciliul sau sediul in strainatate, citarea se va face in limba romana, iar deciziile pronuntate se vor comunica netraduse, in mod direct, prin posta, recomandat, pe baza de recipisa si cu confirmare de primire.
    Art. 18
    Magistratul-asistent preia dosarele de la arhiva, prin semnatura in registrul de termene, cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei, dupa care:
    a) intocmeste lista cauzelor si dispune ca grefa sa o distribuie membrilor plenului si sa o afiseze cu minimum 24 de ore inaintea termenului de dezbateri;
    b) verifica daca au sosit la Curte si s-au atasat la dosar dovezile de inmanare sau de comunicare a citatiilor si a celorlalte acte procedurale, precum si memoriile formulate in aparare, punctele de vedere, actele si relatiile solicitate de presedintele Curtii ori de judecatorul-raportor;
    c) verifica legalitatea indeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare atasate la dosar.
    Despre neregulile procedurale constatate, magistratul-asistent informeaza, in scris, pe presedintele Curtii.
    Verificarile mentionate la lit. b) si c) se fac si inaintea inceperii dezbaterilor.
    Art. 19
    Presedintele Curtii asigura persoanelor implicate in mod direct in solutionarea cauzei studierea din timp a dosarelor.
    In cazurile in care, potrivit legii, este citat Ministerul Public, acestuia i se comunica, o data cu citatia, si actul de sesizare.
    In cauzele privind solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, dosarele pot fi consultate de parti sau de avocatii acestora, pe baza de imputernicire.

    Sectiunea a 3-a
    Activitatea in timpul sedintelor de dezbateri
    Art. 20
    La sedinte participa toti judecatorii Curtii, in afara de situatiile in care unii sunt impiedicati in mod justificat.
    Sedintele sunt prezidate de presedintele Curtii.
    La sedinte participa, in mod obligatoriu, magistratul-asistent repartizat pe langa judecatorul desemnat ca judecator-raportor, iar in cazurile prevazute de lege, reprezentantul Ministerului Public si alte persoane sau autoritati, citate in acest scop.
    In cazurile in care legea nu obliga la citare, dezbaterea are loc numai cu participarea judecatorilor Curtii, pe baza sesizarii si a celorlalte documente aflate la dosar. Presedintele Curtii, poate invita, pentru relatii, persoanele socotite necesare.
    Art. 21
    Accesul publicului este limitat la numarul de locuri din sala de sedinta. Secretarul general va lua masuri pentru asigurarea accesului publicului in sala de sedinta.
    In scopul asigurarii solemnitatii sedintei, utilizarea in sala de sedinta a aparatelor ce permit inregistrarea, fixarea sau transmiterea cuvantului ori a imaginii este admisa numai inainte de inceperea dezbaterilor si cu autorizarea prealabila a presedintelui Curtii.
    Este interzis ca in sala de sedinta sa se faca propaganda de orice fel, prin viu grai ori prin afise, pancarte sau alte materiale de acest gen, sub sanctiunea evacuarii din sala si a sesizarii organelor de politie, daca presedintele Curtii apreciaza ca fapta are caracter grav.
    Dispozitiile art. 122 si 123 din Codul de procedura civila sunt aplicabile.
    Art. 22
    In timpul sedintelor publice, judecatorii, magistratii-asistenti, procurorii si avocatii poarta roba si insigna.
    Art. 23
    Magistratul-asistent care a pregatit dezbaterile intra in sala de sedinta inainte de inceperea dezbaterilor, verifica respectarea dispozitiilor art. 21 din prezentul regulament si asigura prezenta la usa a aprodului.
    Art. 24
    Dupa deschiderea dezbaterilor de catre presedintele Curtii, cauzele sunt strigate, in ordinea stabilita prin lista de sedinta, de catre magistratul-asistent.
    In fiecare cauza, daca este cazul, magistratul-asistent face apelul partilor si al celorlalte autoritati sau persoane citate, dupa care refera asupra modului in care s-a efectuat procedura de citare a persoanelor sau a autoritatilor chemate la proces si, daca s-au indeplinit celelalte masuri dispuse de Curte, refera pe scurt asupra obiectului cauzei si stadiului in care se afla judecata acesteia.
    Art. 25
    O data legal sesizata, Curtea procedeaza la examinarea constitutionalitatii, nefiind aplicabile dispozitiile referitoare la suspendarea, intreruperea sau stingerea procesului.
    Art. 26
    In cursul sedintei publice, magistratul-asistent va consemna in registrul de note, numerotat si sigilat, numarul dosarului, sustinerile orale ale partilor si ale procurorului, masurile dispuse de Curte, precum si toate celelalte aspecte rezultand din desfasurarea dezbaterilor. Pe baza acestuia, magistratul-asistent va intocmi incheierea de dezbateri. Registrul de note se pastreaza in arhiva Curtii timp de 5 ani de la data ultimelor note scrise.
    Art. 27
    In cazul in care Curtea ramane in pronuntare, presedintele anunta ziua stabilita pentru aceasta. Amanarea pronuntarii nu va depasi, de regula, 30 de zile. In condica de sedinta se va trece, in momentul pronuntarii, si termenul la care au avut loc dezbaterile.
    Art. 28
    Aprodul anunta publicului din sala intrarea si retragerea Plenului Curtii.

    Sectiunea a 4-a
    Activitatea ulterioara incheierii dezbaterilor
    Art. 29
    Deliberarea se face in secret si la ea vor fi prezenti numai judecatorii care au participat la dezbateri. Magistratul-asistent care a pregatit dezbaterile si a participat la ele poate fi consultat.
    Judecatorul-raportor voteaza primul, cel mai tanar judecator, al doilea, apoi, ceilalti judecatori si, la sfarsit, presedintele Curtii.
    In situatia in care un judecator cere sa se intrerupa deliberarea pentru o mai buna studiere a problemelor ce formeaza obiectul dezbaterii si presedintele Curtii sau cel putin o treime din numarul judecatorilor plenului considera cererea justificata, se va amana pronuntarea pentru o alta data, tinand seama de urgenta cauzei.
    Daca in procesul deliberarii se constata necesitatea lamuririi suplimentare a unor aspecte, presedintele Curtii poate dispune redeschiderea dezbaterilor, luand masurile procesuale necesare.
    Art. 30
    Rezultatul deliberarii se inscrie intr-o minuta, care se semneaza de judecatorii care au participat la sedinta si de magistratul-asistent.
    Magistratul-asistent va consemna de indata in condica de sedinta solutiile date, care se semneaza de catre judecatori.
    Judecatorul poate formula opinie separata, avand obligatia sa o motiveze pana la data semnarii deciziei.
    Art. 31
    Deciziile, hotararile si avizele se redacteaza in scris de catre magistratul-asistent care a participat la dezbateri, urmand ca dupa examinarea lor de catre judecatorul-raportor sa fie definitivate in sedinta judecatorilor care le-au pronuntat. Termenul de redactare este de cel mult 30 de zile de la pronuntare.
    Actele Curtii, mentionate in alin. 1, se vor redacta in numarul de exemplare necesare spre a asigura pastrarea lor la dosar si in mape speciale, la arhiva si la biblioteca Curtii, comunicarea acestora, in cazurile prevazute de lege, si trimiterea spre publicare.
    Deciziile, hotararile si avizele se certifica de catre presedintele Curtii si de magistratul-asistent care a participat la dezbateri. Ele primesc numar in ordinea inscrierii lor in condica de sedinta, separat pentru decizii, hotarari si avize.
    Actele pronuntate de Curte se comunica si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile stabilite prin Legea nr. 47/1992. De asemenea, Curtea editeaza culegeri de decizii si hotarari si organizeaza sistematizarea jurisprudentei.
    Dupa intocmirea procedurilor de comunicare a deciziilor, a hotararilor sau a avizelor, magistratul-asistent va preda dosarele arhivarului-registrator, sub semnatura.
    La arhiva se pastreaza si cate un exemplar din fiecare act pronuntat de Curte, in mape speciale de decizii, hotarari si avize, grupate in ordine numerica pe ani.
    Art. 32
    In cazul in care s-a dispus amanarea dezbaterilor, magistratul-asistent va trece in condica de sedinta termenul fixat si motivele amanarii, iar in termen de 48 de ore va intocmi incheierea de amanare, conceptele de citare pentru termenul urmator, adresele si va asigura aducerea la indeplinire a celorlalte masuri dispuse de Curte.
    Dupa redactarea si semnarea incheierilor, magistratul-asistent preda dosarele amanate arhivarului-registrator, care semneaza de primirea lor pe lista de procese.

    CAP. 5
    Secretariatul Curtii Constitutionale

    Art. 33
    Secretariatul Curtii Constitutionale are in structura sa birouri, oficii, servicii si Directia economica.
    Organizarea si functionarea compartimentelor prevazute la alin. 1 se stabilesc prin hotararea Plenului Curtii.
    Atributiile stabilite de regulament pentru personalul Secretariatului Curtii se detaliaza de secretarul general prin fisa postului.
    Art. 34
    Secretariatul Curtii Constitutionale este condus de secretarul general. Secretarul general este numit si revocat din functie de Plenul Curtii. El este ordonator de credite si este asimilat functiei de secretar de stat.
    Secretarul general are urmatoarele atributii:
    a) asigura pregatirea, organizarea si coordonarea lucrarilor Curtii, astfel ca acestea sa se desfasoare in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 47/1992 si ale prezentului regulament;
    b) informeaza in scris, pe presedintele Curtii asupra modului de exercitare a atributiilor de ordonator de credite, semestrial sau ori de cate ori solicita presedintele;
    c) asigura, in conditiile legii, aducerea la indeplinire a dispozitiilor presedintelui sau a hotararilor Plenului Curtii, referitoare la modul de exercitare a atributiilor ce ii revin;
    d) conduce compartimentele Secretariatului Curtii si ia masuri pentru realizarea la termen si in mod corespunzator a lucrarilor ce le sunt repartizate;
    e) prezinta si asigura fundamentarea actelor ce se supun aprobarii Plenului Curtii sau presedintelui acesteia, cu exceptia deciziilor, a hotararilor si a avizelor prevazute la art. 13 din Legea nr. 47/1992;
    f) raspunde de actiunile de relatii externe ale Curtii, intocmeste planul de relatii externe si asigura, dupa aprobarea de catre plen, executarea acestuia;
    g) angajeaza si utilizeaza creditele bugetare in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli din sumele repartizate prin bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, in conditiile legii;
    h) intocmeste proiectul de buget de venituri si cheltuieli al Curtii, il supune spre aprobare plenului acesteia si il inainteaza Guvernului, sub semnatura presedintelui Curtii, in conditiile legii;
    i) aproba deplasarile in tara facute de personalul Secretariatului Curtii;
    j) aproba compensarea cu timp liber corespunzator a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul Secretariatului Curtii;
    k) face propuneri presedintelui Curtii pentru stabilirea raspunderii materiale a salariatilor Curtii;
    l) organizeaza concursurile pentru angajarea salariatilor Secretariatului Curtii;
    m) aproba invoirile si efectuarea concediilor de odihna pentru personalul Secretariatului Curtii si dispune rechemarea din concediul de odihna a acestuia;
    n) organizeaza inventarierea patrimoniului Curtii, aproba si valorifica rezultatele acesteia;
    o) aproba valoarea de inventar a cartilor primite gratuit;
    p) aproba, in conditiile legii, plata orelor suplimentare efectuate de salariatii Curtii;
    r) contrasemneaza ordinele semnate de presedintele Curtii.
    Inlocuitorul de drept al secretarului general este directorul Directiei economice.
    Art. 35
    Directia economica, avand in structura sa Serviciul financiar-contabil si Serviciul aprovizionare si administrativ, asigura elaborarea, fundamentarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli al Curtii, exercitarea, de catre secretarul general, a calitatii sale de ordonator de credite, si efectuarea lucrarilor de personal, salarizare, administrarea bunurilor din patrimoniul Curtii, activitatea de aprovizionare si transport, realizarea altor prestatii administrative de care depinde functionarea Curtii.
    Directorul Directiei economice coordoneaza si raspunde de activitatea serviciilor din subordine.
    Art. 36
    Serviciul financiar-contabil asigura elaborarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli al Curtii si efectuarea celorlalte lucrari financiar-contabile, iar personalul acestuia indeplineste urmatoarele atributii:
    a) seful serviciului indruma, coordoneaza si raspunde de activitatea salariatilor din cadrul serviciului, exercita viza de control financiar preventiv;
    b) expertul in domeniul financiar si contabilitate indeplineste atributiile specifice acestei functii in institutiile bugetare;
    c) expertul pentru probleme de personal executa lucrarile privind angajarea personalului, eliberarea legitimatiilor, evidenta carnetelor de munca, evidenta militara, aplicarea sanctiunilor disciplinare, incetarea raporturilor de munca si intocmirea dosarelor de pensionare;
    d) expertul pentru problemele de implementare pe calculator a lucrarilor financiar-contabile elaboreaza programele specifice activitatii financiare, calculeaza salariile pe calculator si efectueaza alte lucrari specifice;
    e) casierul executa operatiunile de casa ale Curtii si alte lucrari repartizate de director;
    f) referentul pentru probleme de evidenta gestiunilor tine evidenta gestiunilor de materiale si elaboreaza alte lucrari stabilite de director.
    Art. 37
    Serviciul aprovizionare si administrativ asigura aprovizionarea cu materii prime si materiale, obiecte de inventar si mijloace fixe pentru necesitatile Curtii si rezolva problemele privind administrarea patrimoniului, personalul sau avand urmatoarele atributii:
    a) seful serviciului indruma si coordoneaza intreaga activitate de aprovizionare si de administrare a patrimoniului Curtii Constitutionale, elaboreaza si contrasemneaza documentele serviciului;
    b) referentul-administrator asigura realizarea lucrarilor de reparatii si intretinere a bunurilor din patrimoniul Curtii; urmareste incadrarea consumului de carburanti in plafonul aprobat;
    c) tehnicianul pentru aprovizionare asigura aprovizionarea curenta cu bunurile necesare functionarii normale a compartimentelor Curtii Constitutionale;
    d) magazinerul primeste, pastreaza si elibereaza bunurile aflate in administrarea, folosinta sau detinerea, chiar temporara, a Curtii Constitutionale;
    e) magazinerul-bufetier gestioneaza bunurile si produsele existente la bufetul de protocol; executa activitati specifice de servicii pentru bufetul de protocol; distribuie corespondenta in interiorul Curtii Constitutionale;
    f) soferul de serviciu asigura intretinerea si functionarea in bune conditii a autovehiculului din dotare; indeplineste sarcinile de transport stabilite de seful serviciului aprovizionare si administrativ sau de alte persoane abilitate in acest sens.
    Art. 38
    Serviciul de documentare, cercetare si informatica urmareste realizarea si prelucrarea fondului documentar necesar activitatii Curtii, efectuarea de studii, informari si traduceri, evidenta si informarea operativa asupra practicii Curtii si editarea culegerilor de practica jurisdictionala a Curtii Constitutionale, precum si a unor sinteze privind jurisprudenta acesteia. In acest scop, personalul serviciului indeplineste urmatoarele atributii:
    a) seful serviciului coordoneaza, indruma si controleaza activitatea salariatilor din subordine si repartizeaza acestora lucrarile, in functie de specialitatea lor; principalele lucrari, stabilite ca atare de secretarul general, se realizeaza nemijlocit de seful serviciului sau sub conducerea sa;
    b) cercetatorul stiintific efectueaza studiile si informarile dispuse de presedintele Curtii, intocmeste documentatii, rapoarte si alte materiale necesare Curtii, asigurand, daca este cazul, traducerea lor intr-o limba de circulatie internationala;
    c) expertul in domeniul informaticii efectueaza studii si informari dispuse de presedintele Curtii sau de judecatorul-raportor, asigura evidenta si informarea operativa asupra practicii jurisdictionale a Curtii, furnizeaza sistemului informational datele primare, necesare functionarii acestuia, participa la intocmirea corespondentei cu strainatatea;
    d) expertul (consilierul) executa lucrari de traducere si de editare din si in limba straina, in functie de specializarea sa, si participa, in calitate de traducator, la actiunile de relatii externe ale Curtii;
    e) referentul in domeniul informaticii utilizeaza sistemul informational necesar documentarii Curtii, furnizeaza datele necesare judecatorilor Curtii, magistratilor-asistenti, cercetatorilor stiintifici, expertilor sau consilierilor pentru relatii externe, la solicitarea acestora;
    f) referentul-bibliotecar gestioneaza, prelucreaza si tine evidenta bibliotecii, intocmeste fisierul acesteia si informeaza personalul Curtii asupra lucrarilor de specialitate primite;
    g) referentul pentru probleme de multiplicare si tipografie executa multiplicarea documentelor pentru compartimentele Curtii Constitutionale, efectuand lucrari de brosare, legatorie si machetare;
    h) expertii subordonati presedintelui Curtii Constitutionale si secretarului general participa la actiunile de relatii externe ale Curtii, asigura traducerea, intocmirea si expedierea corespondentei cu strainatatea si translatia, in functie de specializarea lor, primesc si insotesc delegatiile straine si urmaresc realizarea activitatilor legate de relatiile externe ale Curtii;
    i) dactilografa executa lucrari de dactilografiere, potrivit repartizarii facute de seful ierarhic superior.
    Studiile, culegerile si informarile elaborate de cercetatorii stiintifici sau experti se realizeaza in conditiile prezentului regulament, cu consultarea magistratilor-asistenti.
    Art. 39
    Serviciul de pregatire a lucrarilor si secretariat asigura efectuarea lucrarilor de dactilografiere a actelor si documentatiilor Curtii, activitatea de evidenta primara, arhiva, expeditie, realizarea unor servicii auxiliare necesare judecatii. In acest scop, personalul serviciului indeplineste urmatoarele atributii:
    a) seful serviciului coordoneaza, indruma si controleaza activitatea salariatilor din subordine si repartizeaza lucrarile intre acestia, conform atributiilor fiecaruia; ia masuri pentru pregatirea desfasurarii sedintelor de plen; verifica modul in care au fost dactilografiate actele Curtii, inainte de trimiterea lor spre publicare sau comunicare partilor; tine evidenta reclamatiilor, propunerilor, sesizarilor si cererilor adresate Curtii si intocmeste proiectul de raspuns la aceste petitii;
    b) referentul cu probleme de secretariat si informare juridica tine pe calculator evidenta sesizarilor si a dosarelor aflate pe rolul Curtii, a deciziilor pronuntate si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei; intocmeste informari si situatii statistice sau furnizeaza sistemului informational datele necesare pentru realizarea unor materiale de sinteza privind activitatea jurisdictionala a Curtii; ajuta la pregatirea sedintelor de plen; inregistreaza si pastreaza ordinele si dispozitiile emise de presedintele Curtii si, respectiv, de secretarul general; ia masuri pentru dactilografierea listelor cauzelor, pe baza conceptului intocmit de magistratii-asistenti, precum si a altor materiale stabilite de seful serviciului;
    c) referentul cu atributii de arhivar-registrator primeste si inregistreaza corespondenta, actele de sesizare inaintate Curtii, petitiile si memoriile persoanelor venite in audienta, precum si altele asemenea, distribuindu-le apoi la cabinete si servicii, conform rezolutiei presedintelui Curtii, a persoanei desemnate de acesta sau, dupa caz, de secretarul general; ia masuri pentru expedierea trimiterilor postale si a actelor Curtii; formeaza dosarele pentru sesizarile nou-intrate, le inregistreaza conform art. 9 din prezentul regulament, le leaga si le completeaza cu actele sosite ulterior; scoate dosarele din arhiva, la cererea judecatorilor sau a magistratilor-asistenti, si le primeste inapoi, numai sub semnatura; asigura pastrarea in mape speciale a deciziilor, hotararilor, avizelor pronuntate de Curte, precum si a dosarelor aflate pe rol in arhiva curenta, pe care le da spre consultare partilor si avocatilor, conform reglementarilor in vigoare;
    d) grefierul multiplica si pune la dispozitie judecatorilor si magistratilor-asistenti sesizarile, rapoartele si, la cerere, punctele de vedere cuprinse in dosarele de judecata, precum si alte acte necesare judecatorilor; informeaza imediat pe magistratii-asistenti despre orice document sosit ulterior si verifica daca s-au atasat la dosar toate actele prevazute de procedura; completeaza condica de sedinta si registrul de termene la zi; aduce, la sala sedintelor de judecata, dosarele aflate pe rol in ziua respectiva si condica de sedinta; asista la sedintele de judecata;
    e) secretarul-grefier completeaza citatiile in dosare, pe baza conceptului de citare intocmit de magistratul-asistent, si indeplineste procedurile de chemare in fata Curtii; redacteaza o nota in care se vor specifica procedeul folosit, data si ora comunicarii, aceleasi mentiuni urmand a fi facute si pe conceptul de citare, in cazul in care citarea uneia dintre parti se face prin telefon, telegrama, telex sau telefax; ia legatura cu partile, cu instantele de judecata sau cu alte institutii, in vederea completarii actelor procedurale; comunica Ministerului Public actul de sesizare, o data cu citatia, in vederea studierii lor din timp; asigura multiplicarea si comunicarea actelor Curtii in conditiile prezentului regulament;
    f) referentul cu probleme de arhiva si documente secrete organizeaza si mentine in ordine arhiva generala; raspunde de activitatea de predare-primire a documentelor create la Curte si a dosarelor la arhiva, de selectionarea, inventarierea si depozitarea acestora, conform prevederilor legale; tine evidenta materialelor ce contin date sau informatii cu caracter secret si ia masuri pentru pastrarea lor in siguranta; asigura conditiile necesare consultarii operative a dosarelor si a altor documente aflate in arhiva generala;
    g) aprodul asigura intrarea persoanelor convocate de Curte in sala de sedinta si, sub conducerea presedintelui plenului, contribuie la pastrarea ordinii si solemnitatii sedintelor de judecata; afiseaza si difuzeaza lista cauzelor; ajuta la multiplicarea si difuzarea lucrarilor pregatitoare pentru dosarele aflate pe rol;
    h) curierul preda corespondenta (adrese oficiale, acte procedurale, colete etc.) la posta, pe baza de borderou, iar daca este cazul, o transporta si o depune la institutiile publice, pe baza de condica; distribuie la cabinete si servicii corespondenta sosita pe adresa Curtii, precum si materialele care alcatuiesc dosarele aflate pe rol.
    Art. 40
    Referentii si soferii de la cabinetele judecatorilor indeplinesc atributiile stabilite de judecator.
    Pentru persoanele prevazute la alin. 1, stabilirea programului de lucru si a orelor suplimentare care se platesc potrivit legii, programarea concediilor, acordarea invoirilor, precum si compensarea cu timp liber corespunzator orelor prestate peste programul normal de lucru constituie atributii ale judecatorilor.
    Dispozitiile prevazute la alin. 1 si 2 se aplica, in mod corespunzator, si in cazul soferului si al referentului de la cabinetul secretarului general.
    Art. 41
    Serviciul de permanenta se asigura in conditiile stabilite de Plenul Curtii Constitutionale.

    CAP. 6
    Raspunderea disciplinara

    Art. 42
    Judecatorii Curtii Constitutionale raspund disciplinar pentru incalcarea, cu vinovatie, a dispozitiilor art. 40 din Legea nr. 47/1992.
    Magistratii-asistenti si ceilalti salariati ai Curtii Constitutionale raspund disciplinar pentru incalcarea, cu vinovatie, a dispozitiilor Legii nr. 47/1992 si ale prezentului regulament.
    Art. 43
    Pornirea actiunii disciplinare impotriva judecatorilor Curtii Constitutionale se poate face numai pe baza unei sesizari scrise si semnate.
    Primind sesizarea, presedintele Curtii Constitutionale numeste o comisie de cercetare disciplinara, formata din 3 judecatori, pentru a examina cele sesizate.
    Daca sesizarea priveste pe presedintele Curtii Constitutionale, desemnarea celor 3 judecatori revine Plenului Curtii si se face prin tragere la sorti.
    Unul dintre cei 3 judecatori va fi desemnat ca presedinte al comisiei de cercetare disciplinara.
    Ascultarea celui invinuit in fata comisiei de cercetare disciplinara este obligatorie.
    In situatia in care comisia de cercetare disciplinara considera ca sesizarea este neintemeiata, cauza se claseaza, cu aprobarea organului care a numit comisia.
    In cazul in care comisia de cercetare disciplinara considera ca sesizarea este intemeiata, va intocmi un raport care, impreuna cu dosarul, se prezinta Plenului Curtii Constitutionale.
    Art. 44
    Plenul Curtii Constitutionale poate aplica judecatorilor, in functie de gravitatea abaterii, urmatoarele sanctiuni disciplinare:
    a) mustrare;
    b) avertisment sever;
    c) incetarea mandatului de judecator al Curtii Constitutionale.
    Sanctiunile se aplica prin hotarare, adoptata cu votul majoritatii judecatorilor.
    Art. 45
    Stabilirea abaterilor disciplinare savarsite de secretarul general si aplicarea sanctiunii sunt de competenta Plenului Curtii Constitutionale, care va hotari pe baza unui raport intocmit de o comisie de cercetare disciplinara formata din 3 judecatori, numita de presedintele Curtii Constitutionale.
    Plenul Curtii Constitutionale, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii judecatorilor, poate aplica secretarului general, in functie de gravitatea abaterii, urmatoarele sanctiuni disciplinare:
    a) mustrare;
    b) avertisment sever;
    c) revocarea din functie.
    Art. 46
    Stabilirea abaterilor disciplinare savarsite de magistratul-asistent sef ori de magistratii-asistenti si aplicarea sanctiunii sunt de competenta presedintelui Curtii.
    Cel sanctionat se poate plange impotriva sanctiunii, in termen de 10 zile de la comunicarea acesteia, unui consiliu de disciplina, format din 3 judecatori numiti de Plenul Curtii.
    Art. 47
    Stabilirea si sanctionarea abaterilor disciplinare savarsite de salariatii din compartimentele Secretariatului Curtii Constitutionale sunt de competenta secretarului general al Curtii, cu exceptia desfacerii disciplinare a contractului individual de munca.
    Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca se aplica de presedintele Curtii, la propunerea secretarului general.
    Cel sanctionat se poate plange impotriva sanctiunii, in termen de 10 zile de la comunicarea acesteia, unui consiliu de disciplina, format dintr-un judecator, ca presedinte, si 2 magistrati-asistenti, numiti de Plenul Curtii.
    Exercitarea actiunii disciplinare impotriva soferilor si referentilor de la cabinetele judecatorilor se face numai la propunerea judecatorului respectiv.
    Art. 48
    Numirea comisiei de cercetare disciplinara si a consiliului de disciplina se face pentru fiecare caz in parte. Dupa pronuntare, acestea isi inceteaza activitatea.
    Lucrarile de secretariat vor fi aduse la indeplinire de un magistrat-asistent, desemnat de presedintele Curtii.
    Dosarele privind sanctiunile disciplinare se pastreaza de expertul pentru probleme de personal.
    Art. 49
    Daca in aceeasi cauza sunt implicate persoane care fac parte din categorii diferite de salariati ai Curtii, competenta de stabilire si de sanctionare a abaterilor disciplinare si de contestare a sanctiunilor revine autoritatii disciplinare corespunzatoare celei mai inalte functii.
    Art. 50
    Consiliul de disciplina ia hotarari cu votul majoritatii membrilor care il compun. Hotararile trebuie sa fie motivate si inregistrate intr-un registru special, tinut de expertul pentru probleme de personal.
    Art. 51
    Pentru abaterile disciplinare savarsite de magistratul-asistent sef, de magistratii-asistenti si de ceilalti salariati se pot aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) retragerea uneia sau a mai multor gradatii sau trepte de salarizare pe o perioada de 1-3 luni sau, in cazul celor incadrati cu salariul la nivelul de baza, diminuarea acestuia cu 10-15% pe aceeasi perioada;
    d) reducerea salariului si reducerea indemnizatiei de conducere pe durata de 1-3 luni, cu 10-15%;
    e) retrogradarea din functie sau din categorie in cadrul aceleiasi profesiuni, pentru o durata de 1-3 luni;
    d) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 52
    Curtea Constitutionala intretine relatii cu autoritati similare din strainatate si poate deveni membra a unor organizatii internationale din domeniul justitiei constitutionale.
    Art. 53
    In situatii exceptionale, cand urgenta o impune, presedintele Curtii Constitutionale poate dispune, dupa consultarea judecatorului-raportor, ca termenele prevazute in cap. IV al prezentului regulament sa fie mai scurte.
    Art. 54
    Judecatorii-raportori pot solicita consultatii de specialitate unor personalitati sau unor institutii, cu aprobarea prealabila a presedintelui Curtii.
    Art. 55
    Modelul robei si al insignelor judecatorilor si ale magistratilor-asistenti se aproba de Plenul Curtii Constitutionale. Costul confectionarii robelor si al insignelor judecatorilor si magistratilor-asistenti se suporta de Curte, potrivit legii.
    Art. 56
    Activitatea Curtii este confidentiala, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii sau prezentului regulament, are caracter public.
    Nerespectarea acestor dispozitii atrage raspunderea disciplinara.
    Art. 57
    Agentii autoritatilor de ordine publica nu pot intra in sediul Curtii decat cu aprobarea presedintelui Curtii sau a secretarului general.
    Art. 58
    Regulamentul privind concediile se aproba de Plenul Curtii, cu votul majoritatii judecatorilor.
    Art. 59
    Prezentul regulament, adoptat de Plenul Curtii Constitutionale in sedinta din data de 4 noiembrie 1997, intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pe aceeasi data se abroga Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale din 18 iunie 1992, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 7 august 1992, cu modificarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 12/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 12 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 12/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu