E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2 din 28 ianuarie 2005

pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 116 din  4 februarie 2005


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 6, ale art. 9 alin. (1), art. 50, 51 si ale art. 76 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata,

    Plenul Curtii Constitutionale adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, prevazut in anexa.
    Art. 2
    Prezenta hotarare, impreuna cu regulamentul prevazut in anexa, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Prezenta hotarare a fost adoptata de Plenul Curtii Constitutionale, cu unanimitate de voturi, in sedinta sa din data de 28 ianuarie 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Contrasemneaza:
                              Secretar general,
                              Ruxandra Sabareanu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
    de organizare si functionare a Curtii Constitutionale

    In temeiul dispozitiilor art. 76 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004,

    Plenul Curtii Constitutionale adopta prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Curtea Constitutionala este organizata si functioneaza in baza dispozitiilor art. 142 - 147 din Constitutia Romaniei, ale Legii nr. 47/1992 si ale prezentului regulament.
    Art. 2
    Prezentul regulament stabileste atributii si reguli de procedura specifice activitatii Curtii Constitutionale, organizarea si functionarea compartimentelor incadrate cu personal de specialitate si administrativ, precum si regulile de disciplina si raspunderea disciplinara.
    Art. 3
    Dispozitiile prezentului regulament se interpreteaza si se aplica in conformitate cu prevederile Legii nr. 47/1992 si ale celorlalte dispozitii legale aplicabile, dupa caz, corpului magistratilor-asistenti si personalului incadrat in structurile Secretariatului General al Curtii Constitutionale.

    CAP. 2
    Plenul si presedintele Curtii Constitutionale

    Art. 4
    Plenul Curtii Constitutionale indeplineste, pe langa atributiile prevazute de Constitutie si de lege, si urmatoarele atributii:
    a) adopta reglementari si normative proprii, in aplicarea dispozitiilor legale;
    b) aproba proiectul de buget al Curtii Constitutionale si rectificarile aduse bugetului, in conditiile legii;
    c) aproba programe de dezvoltare pe diferite domenii de activitate, precum si lista anuala de investitii;
    d) aproba structura organizatorica a sectiilor corpului de magistrati-asistenti, a Secretariatului General al Curtii Constitutionale, precum si nomenclatorul functiilor, potrivit legii;
    e) valideaza rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de magistrat-asistent si rezultatele examenului de capacitate a magistratilor-asistenti stagiari;
    f) stabileste conditiile referitoare la asimilarile de functii privind personalul din structura Curtii;
    g) aproba Planul de relatii externe si participarea la diferitele actiuni organizate in plan bilateral sau multilateral, precum si reprezentarea Curtii in cadrul unor organisme internationale;
    h) aproba organizarea de catre Curtea Constitutionala a unor conferinte, seminarii si a altor manifestari specifice, cu participarea unor invitati din tara si din strainatate;
    i) hotaraste programul de lucru al Curtii si stabileste zilele in care au loc sedintele de judecata;
    j) adopta orice alte masuri necesare pentru aplicarea legii si buna desfasurare a activitatii Curtii.
    Art. 5
    Presedintele Curtii Constitutionale indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 47/1992, precum si urmatoarele atributii:
    a) dispune comunicarea sesizarilor adresate Curtii catre autoritatile publice, pentru ca acestea sa transmita, in cazurile prevazute de lege, punctele de vedere, precum si orice alte documente solicitate de catre Curte, potrivit legii, si desemneaza judecatorul-raportor;
    b) il instiinteaza pe Presedintele Romaniei in cazurile prevazute de Constitutie si de Legea nr. 47/1992;
    c) dispune, potrivit legii, publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a actelor Curtii, precum si comunicarea acestora autoritatilor publice indreptatite;
    d) numeste magistratii-asistenti si coordoneaza activitatea acestora;
    e) repartizeaza magistratii-asistenti pe langa judecatorii Curtii;
    f) aproba statul de functii si de personal;
    g) dispune delegarile de atributii;
    h) incheie si desface, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
    i) exercita autoritatea disciplinara in conditiile prezentului regulament;
    j) dispune organizarea concursurilor pentru angajarea magistratilor-asistenti si a examenului de capacitate pentru magistratii-asistenti stagiari;
    k) aproba efectuarea concediilor de odihna, in conditiile legii, de catre judecatori, magistratii-asistenti si de catre secretarul general si dispune rechemarea acestora din concediul de odihna; aproba concediile fara plata si concediile de 3 - 5 zile pe an platite, pentru evenimente deosebite, potrivit legii;
    l) stabileste raspunderea materiala a angajatilor Curtii, pe baza propunerilor secretarului general;
    m) dispune masuri privind indeplinirea, de catre personalul Curtii, a obligatiilor de serviciu prevazute de lege si de regulament.

    CAP. 3
    Corpul magistratilor-asistenti

    Art. 6
    (1) In cadrul Curtii Constitutionale functioneaza corpul magistratilor-asistenti, din care fac parte prim-magistratul-asistent, magistratii-asistenti sefi si magistratii-asistenti, numiti in functie potrivit legii si dispozitiilor prezentului regulament. Corpul magistratilor-asistenti isi desfasoara activitatea sub conducerea presedintelui Curtii Constitutionale.
    (2) Repartizarea magistratilor-asistenti pe sectii se face prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale.
    Art. 7
    Prim-magistratul-asistent are urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza activitatea magistratilor-asistenti si supravegheaza ca aceasta sa se desfasoare in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 47/1992 si ale prezentului regulament;
    b) prezinta presedintelui actele de sesizare a Curtii, in vederea numirii judecatorului-raportor si a stabilirii termenului de judecata, dupa caz;
    c) ia masuri pentru inlocuirea magistratului-asistent care lipseste cu un alt magistrat-asistent;
    d) exercita atributiile de magistrat-asistent in dosarele in care este desemnat in aceasta calitate;
    e) coordoneaza activitatea magistratilor-asistenti pentru intocmirea culegerilor anuale de jurisprudenta;
    f) colaboreaza cu Serviciul de cercetare, documentare si informatica la lucrarile de sistematizare a jurisprudentei Curtii Constitutionale si confirma exactitatea datelor si informatiilor privind activitatea jurisdictionala a Curtii;
    g) asigura programarea magistratilor-asistenti pentru efectuarea concediului de odihna si a serviciului de permanenta, atunci cand este cazul;
    h) indeplineste atributiile ce ii revin, potrivit prezentului regulament, privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si pentru organizarea si desfasurarea examenului de capacitate;
    i) semneaza certificatele intocmite de catre magistratii-asistenti desemnati in dosare, ce se elibereaza in baza rezolutiei presedintelui Curtii;
    j) intocmeste si semneaza, in baza rezolutiei presedintelui Curtii Constitutionale, raspunsuri la cererile formulate de parti in dosarele aflate pe rolul Curtii;
    k) propune presedintelui Curtii, cu consultarea magistratilor-asistenti sefi, premierea trimestriala si anuala, precum si calificativele pentru activitatea profesionala desfasurata de magistratii-asistenti;
    l) aduce la cunostinta presedintelui Curtii deficientele constatate in activitatea profesionala a magistratilor-asistenti, precum si abaterile disciplinare ale acestora;
    m) indeplineste orice alta sarcina dispusa de presedintele Curtii.
    Art. 8
    (1) Magistratii-asistenti sefi indeplinesc, in sectiile pe care le conduc, urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza si urmaresc activitatea magistratilor-asistenti din sectie, conform dispozitiilor Legii nr. 47/1992 si ale prezentului regulament;
    b) exercita atributiile de magistrat-asistent in dosarele in care sunt desemnati in aceasta calitate;
    c) indeplinesc atributiile ce le revin, potrivit regulamentului, privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si pentru desfasurarea examenului de capacitate;
    d) verifica proiectele actelor Curtii intocmite de magistratii-asistenti din sectie inainte de prezentarea acestora judecatorilor-raportori desemnati in cauza sau presedintelui Curtii;
    e) verifica, prin sondaj, regularitatea citarilor si a celorlalte comunicari dispuse a se efectua in dosarele Curtii;
    f) verifica actualizarea fisierului de jurisprudenta;
    g) in cazul absentei prim-magistratului-asistent, indeplinesc atributiile acestuia, potrivit ordinului presedintelui;
    h) indeplinesc orice alta sarcina stabilita de presedintele Curtii.
    (2) Magistratul-asistent sef - director al cabinetului presedintelui Curtii Constitutionale indeplineste atributiile prevazute in fisa postului.
    Art. 9
    Magistratii-asistenti au urmatoarele atributii principale privind pregatirea lucrarilor si redactarea actelor emise de Curtea Constitutionala:
    a) preiau dosarele jurisdictionale in care a fost desemnat ca raportor judecatorul pe langa care sunt repartizati, intocmesc concepta de citare si redacteaza corespondenta in legatura cu solutionarea cauzei;
    b) asigura documentatia necesara judecatorului-raportor cu privire la solutiile din jurisprudenta si doctrina romana si straina, in dosarele repartizate si participa la intocmirea raportului;
    c) verifica legalitatea indeplinirii procedurilor de citare si de comunicare in dosarele la a caror solutionare participa;
    d) redacteaza proiectele de decizii, hotarari si avize sub controlul judecatorului-raportor;
    e) urmaresc corecta publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a deciziilor pe care le-au redactat si semnaleaza presedintelui Curtii eventualele erori constatate;
    f) intocmesc fisele de jurisprudenta dupa modelul stabilit de catre Plen;
    g) indeplinesc orice alte sarcini profesionale stabilite de catre judecatorul pe langa care sunt repartizati;
    h) efectueaza serviciul de permanenta, atunci cand este cazul.
    Art. 10
    Atributiile de consilier juridic al Curtii Constitutionale sunt exercitate de magistratul-asistent desemnat prin ordin al presedintelui Curtii.

    CAP. 4
    Functionarea Curtii

    SECTIUNEA 1
    Registrele Curtii

    Art. 11
    Registrele Curtii Constitutionale sunt urmatoarele:
    a) registrul de intrare-iesire a corespondentei, in care se trec, in ordine cronologica, toate actele de sesizare, cererile si celelalte acte care privesc activitatea jurisdictionala a Curtii, precum si toate scrisorile, petitiile si adresele cu caracter administrativ;
    b) registrul general de dosare, in care se trec, in ordinea intrarii, toate actele de sesizare a Curtii; numarul de inregistrare al fiecarui act de sesizare reprezinta numarul de dosar, la care se adauga litera corespunzatoare incadrarii sesizarii in categoriile de atributii prevazute la art. 146 din Constitutie. Toata corespondenta Curtii in legatura cu acel dosar poarta acelasi numar;
    c) registrul opis alfabetic, in care se inscriu denumirea, respectiv numele autorului sesizarii si numarul dosarului; in cazul in care actul de sesizare apartine unui grup de deputati sau de senatori ori unui grup de persoane, in opisul alfabetic se va inscrie numai numele primului autor al sesizarii;
    d) registrul informativ, in care se inscriu dosarele in ordinea lor numerica, cu urmatoarele mentiuni: primul termen de judecata si termenele ulterioare; data iesirii dosarului din arhiva si persoana careia i s-a predat; data reintrarii dosarului in arhiva; numarul si data deciziei, hotararii sau avizului si solutia pe scurt;
    e) registrul de termene al arhivei, in care se inscriu dosarele, pe termenele de judecata;
    f) condica sedintelor de judecata, in care se inscriu toate dosarele din fiecare sedinta, in ordinea din lista dosarelor, solutia, numele judecatorilor si al magistratului-asistent;
    g) registrele de evidenta a redactarii actelor Curtii, in care se trec - in ordine si separat, in functie de distinctia facuta de art. 11 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 - toate deciziile si hotararile pronuntate, precum si avizele emise; data redactarii se considera data depunerii la mapa a deciziei, hotararii sau avizului.
    Art. 12
    La sfarsitul fiecarui an, dupa ultima operatiune din fiecare registru, se va intocmi un proces-verbal de inchidere, care va fi semnat de secretarul general si de prim-magistratul-asistent, aplicandu-se sigiliul. Daca este cazul, inscrierile se vor face in aceleasi registre, reincepandu-se cu o noua numerotare.
    Art. 13
    La propunerea secretarului general si cu avizul prim-magistratului-asistent, presedintele Curtii poate aproba si tinerea altor registre in afara celor prevazute la art. 11, daca sunt necesare activitatii Curtii.
    Art. 14
    Modelul fiecarui registru se aproba de Plenul Curtii.
    Art. 15
    (1) Corespondenta care poarta mentiunea "confidential" se inregistreaza numai cu aceasta mentiune, fara a fi desfacuta, dupa care se preda destinatarului.
    (2) Corespondenta cu caracter secret se prezinta nedesfacuta direct presedintelui Curtii, fiind evidentiata intr-un registru special, potrivit legii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Activitatea premergatoare sedintelor de dezbateri

    Art. 16
    (1) Actele de sesizare a Curtii sunt cele stabilite de lege, primite prin posta sau prin curier. Ele se depun la registratura, unde, in aceeasi zi, primesc data certa, dupa care se predau, prin prim-magistratul-asistent, presedintelui Curtii, avand atasate si plicurile.
    (2) Celelalte cereri si acte, de orice natura, inclusiv corespondenta cu caracter administrativ, sosite prin posta sau prin curier ori depuse personal, precum si cele transmise telegrafic sau prin telefax se inregistreaza, iar apoi se prezinta, dupa caz, presedintelui sau secretarului general, impreuna cu plicurile in care au fost primite.
    (3) In cazul in care Curtea se sesizeaza din oficiu asupra constitutionalitatii initiativelor de revizuire a Constitutiei, actul prin care se declanseaza procedura jurisdictionala este incheierea prin care Plenul a hotarat acest lucru.
    (4) Dovezile de comunicare a procedurii se primesc direct la arhiva Curtii, sub semnatura, dupa care se ataseaza la dosar, arhivarul-registrator atestand despre aceasta pe concepta de citare.
    Art. 17
    (1) Presedintele Curtii, primind actul de sesizare, numeste judecatorul-raportor, care intocmeste un raport scris asupra punctelor de vedere si relatiilor cerute, a solutiilor din doctrina si jurisprudenta romana si straina, precum si asupra oricaror elemente necesare dezbaterilor.
    (2) Daca actul de sesizare vizeaza atributia Curtii prevazuta de art. 146 lit. d) din Constitutie, judecatorul-raportor verifica daca sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 si, daca este cazul, va solicita completarea actului de sesizare, stabilind si termenul in care instanta sa raspunda. Daca judecatorul-raportor sau, ulterior, Plenul apreciaza ca este necesar, se va solicita instantei trimiterea dosarului in care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate.
    (3) Magistratul-asistent, pe baza dispozitiilor judecatorului-raportor, va redacta adresele necesare obtinerii punctelor de vedere prevazute de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.
    (4) In cazurile prevazute la art. 146 lit. a) teza intai, lit. b), c), d) si k) din Constitutie, termenul de depunere a raportului nu poate depasi, de regula, 60 de zile de la data inregistrarii sesizarii.
    (5) In celelalte cazuri [art. 146 lit. a) teza a doua si lit. e) - j) din Constitutie, republicata], termenul de depunere a raportului se stabileste tinandu-se seama de termenele prevazute de lege sau cu aplicarea, dupa caz, a dispozitiilor art. 49 din prezentul regulament.
    (6) Dupa luarea masurilor prevazute la alin. (1), actele de sesizare se restituie de prim-magistratul-asistent la registratura, unde, in aceeasi zi, primesc numarul din registrul de dosare si se inscriu, totodata, in registrul prevazut de art. 11 lit. c) din prezentul regulament.
    (7) Magistratul-asistent repartizat pe langa judecatorul-raportor pregateste lucrarile in vederea dezbaterilor.
    Art. 18
    (1) Termenul de judecata se stabileste de presedintele Curtii, potrivit legii, fara a putea depasi 30 de zile, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 17 alin. (5) din prezentul regulament, cand acesta se fixeaza astfel incat sa fie respectate cerintele legale de celeritate.
    (2) In cazul solutionarii exceptiilor de neconstitutionalitate, termenul de judecata se stabileste la data depunerii raportului.
    (3) Dupa fixarea termenului de judecata dosarele vor fi inregistrate in registrele prevazute de art. 11 lit. d), e) si f) din prezentul regulament.
    Art. 19
    (1) Pe coperta dosarului se vor mentiona numai: denumirea Curtii, numarul dosarului, autorii sesizarii, obiectul sesizarii si termenul de judecata.
    (2) Dosarul trebuie sa aiba toate filele cusute si numerotate; dupa solutionarea definitiva se va proceda la snuruire si la aplicarea sigiliului, iar pe fata interioara a ultimei coperti arhivarul-registrator va certifica numarul filelor, in cifre si in litere.
    (3) Scoaterea dosarelor din incinta Curtii este interzisa.
    (4) Dosarele vor fi puse la dispozitie partilor sau reprezentantilor legali ai acestora pentru studiu numai in arhiva, dupa identificarea si notarea prenumelui si numelui persoanelor care le solicita, verificandu-se actele de identitate, procurile sau delegatiile, precum si integralitatea dosarului la restituire. Personalul arhivei supravegheaza studiul dosarelor.
    Art. 20
    (1) In cauzele privind solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, instiintarea partilor se poate face prin citare, precum si prin alte modalitati operative, cum ar fi telefonic sau prin telegrama, telex ori telefax, pe concepta de citare urmand sa se faca mentiune despre modalitatea folosita, data si ora comunicarii.
    (2) Pe formularul de citatie se mentioneaza expres ca prezentarea partii in fata Curtii nu este obligatorie.
    (3) In cazul persoanelor care au domiciliul sau sediul in strainatate, citarea se face in limba romana, iar deciziile pronuntate se vor comunica netraduse, in mod direct, prin posta, recomandat, pe baza de recipisa si cu confirmare de primire.
    Art. 21
    Exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicata si direct de Avocatul Poporului, sub forma unei sesizari scrise.
    Art. 22
    (1) Magistratul-asistent intocmeste conceptele de citare, dispune emiterea procedurilor de chemare in fata Curtii si comunicarea copiilor de pe actele de sesizare, urmareste primirea punctelor de vedere sau a memoriilor prevazute de lege si asigura aducerea la indeplinire a tuturor lucrarilor dispuse de presedinte sau de judecatorul-raportor, dupa caz.
    (2) Totodata, magistratul-asistent ia masuri de multiplicare, pentru fiecare dintre judecatori, a actului de sesizare, a raportului intocmit in cauza, a fisei dosarului si a punctelor de vedere legal primite in vederea solutionarii cauzei.
    (3) Dupa depunerea raportului, magistratul-asistent asigura, la cerere, consultarea dosarului de catre oricare judecator al Curtii.
    (4) Expedierea corespondentei se face numai pe cale oficiala, prin posta, agent sau curier.
    Art. 23
    (1) Magistratul-asistent preia dosarele de la arhiva, prin semnatura in registrul de termene, cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei, dupa care:
    a) intocmeste lista dosarelor si dispune ca grefa sa o distribuie membrilor Plenului si sa o afiseze cu minimum 24 de ore inaintea termenului de dezbateri;
    b) verifica daca au sosit la Curte si s-au atasat la dosar dovezile de inmanare sau de comunicare a citatiilor si a celorlalte acte procedurale, precum si memoriile formulate in aparare, punctele de vedere, actele si relatiile solicitate de presedintele Curtii ori de judecatorul-raportor;
    c) verifica legalitatea indeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare atasate la dosar.
    (2) Despre neregulile procedurale constatate, magistratul-asistent il informeaza, in scris, pe presedintele Curtii.
    (3) Verificarile mentionate la alin. (1) lit. b) si c) se fac si inaintea inceperii dezbaterilor.
    Art. 24
    (1) In cadrul compartimentului de arhiva se asigura consultarea dosarelor de catre parti sau reprezentantii legali ai acestora.
    (2) In cauzele care, potrivit legii, se solutioneaza cu participarea procurorului, acestuia i se comunica, o data cu instiintarea, si actul de sesizare a Curtii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Activitatea in timpul sedintelor de dezbateri

    Art. 25
    Magistratul-asistent care a pregatit dezbaterile intra in sala de sedinta inainte de inceperea dezbaterilor, verifica respectarea dispozitiilor art. 53 din Legea nr. 47/1992 si asigura prezenta la usa a aprodului.
    Art. 26
    (1) Dupa deschiderea sedintei de catre presedintele Curtii, dosarele sunt strigate de catre magistratul-asistent in ordinea stabilita prin lista de sedinta. Presedintele, la cererea partilor sau din oficiu, poate dispune strigarea unor dosare peste rand sau lasarea mai la urma.
    (2) In fiecare cauza, daca este cazul, magistratul-asistent face apelul partilor si al celorlalte autoritati sau persoane citate, dupa care refera asupra modului in care s-a efectuat procedura de citare a persoanelor sau a autoritatilor chemate la proces si, daca s-au indeplinit celelalte masuri dispuse de Curte, refera pe scurt asupra obiectului cauzei si stadiului in care se afla judecata acesteia.
    (3) Magistratul-asistent duce la indeplinire, in fiecare dosar, prevederile art. 56 din Legea nr. 47/1992.
    Art. 27
    Aprodul anunta publicului din sala intrarea si retragerea Plenului Curtii. La intrarea si la retragerea Plenului Curtii, publicul se ridica in picioare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Activitatea ulterioara incheierii dezbaterilor

    Art. 28
    (1) Actele Curtii se redacteaza in numarul de exemplare necesar spre a asigura pastrarea lor la dosar si in mape speciale, la arhiva si la biblioteca Curtii, comunicarea acestora, in cazurile prevazute de lege, si trimiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In cazurile de neconstitutionalitate constatate potrivit art. 31 din Legea nr. 47/1992, decizia Curtii se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si - spre stiinta - autoritatilor publice implicate.
    (3) Dupa intocmirea procedurilor de comunicare a deciziilor, a hotararilor sau a avizelor, magistratul-asistent va preda dosarele la arhiva, sub semnatura.
    (4) La arhiva se pastreaza si cate un exemplar din fiecare act pronuntat de Curte, in mape speciale de decizii, hotarari si avize, grupate in ordine numerica pe ani.
    Art. 29
    (1) In cazul in care s-a dispus amanarea dezbaterilor, magistratul-asistent va trece in condica de sedinta termenul fixat si motivele amanarii, iar in termen de 48 de ore va intocmi incheierea de amanare, conceptele de citare pentru termenul urmator, adresele si va asigura ducerea la indeplinire a celorlalte masuri dispuse de Curte.
    (2) Dupa redactarea si semnarea incheierilor, magistratul-asistent preda dosarele amanate arhivarului-registrator, care semneaza de primirea lor pe lista de dosare.

    CAP. 5
    Secretariatul General al Curtii Constitutionale

    Art. 30
    (1) Secretariatul General al Curtii Constitutionale raspunde de organizarea si desfasurarea activitatilor functionale si tehnice ale acesteia, pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile legii organice a Curtii si ale prezentului regulament.
    (2) Secretariatul General al Curtii Constitutionale are in structura sa Directia generala economica, servicii si alte compartimente, potrivit structurii organizatorice aprobate de Plenul Curtii Constitutionale.
    (3) Organizarea, functionarea si atributiile compartimentelor prevazute la alin. (2) se stabilesc prin hotarare a Plenului Curtii.
    (4) Atributiile personalului Secretariatului General al Curtii Constitutionale se detaliaza prin fisa fiecarui post.
    Art. 31
    (1) Secretariatul General al Curtii Constitutionale este condus de un secretar general care are urmatoarele atributii principale:
    a) raspunde de pregatirea, organizarea si coordonarea lucrarilor de competenta structurilor Secretariatului General al Curtii Constitutionale, astfel incat acestea sa fie realizate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 47/1992 si ale prezentului regulament;
    b) informeaza, in scris, presedintele Curtii asupra modului de exercitare a atributiilor de ordonator de credite, trimestrial sau ori de cate ori solicita presedintele;
    c) duce la indeplinire, in conditiile legii, hotararile Plenului Curtii si dispozitiile presedintelui, referitoare la atributiile ce ii revin;
    d) conduce compartimentele Secretariatului General al Curtii Constitutionale si ia masuri pentru realizarea la termen si in mod corespunzator a lucrarilor ce le sunt repartizate;
    e) prezinta si asigura fundamentarea actelor ce se supun aprobarii Plenului Curtii sau presedintelui acesteia, cu exceptia deciziilor, a hotararilor si a avizelor prevazute la art. 11 din Legea nr. 47/1992;
    f) consemneaza solutiile adoptate de Plen in materie administrativa intr-un proces-verbal, in baza caruia se emite o hotarare, pentru fiecare sedinta;
    g) solutioneaza petitiile adresate de cetateni si organizatii, potrivit rezolutiei presedintelui Curtii;
    h) supravegheaza direct activitatea de rezolvare a solicitarilor de acces la informatiile de interes public, in conditiile legii;
    i) organizeaza si coordoneaza actualizarea paginii de Internet si a bazei de date apartinand Curtii Constitutionale;
    j) intocmeste proiectul planului de relatii externe al Curtii si, dupa aprobarea de catre Plenul Curtii, urmareste realizarea acestuia;
    k) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Curtii, il supune spre aprobare Plenului si il inainteaza Guvernului, sub semnatura presedintelui Curtii, in conditiile legii;
    l) angajeaza si utilizeaza creditele bugetare, in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli din sumele repartizate prin bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, in conditiile legii;
    m) aproba fisele cuprinzand atributiile fiecarui post din structura Secretariatului General al Curtii Constitutionale;
    n) aproba deplasarile in tara ale personalului Secretariatului General al Curtii Constitutionale;
    o) aproba compensarea cu timp liber corespunzator a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din Secretariatul General al Curtii Constitutionale;
    p) face propuneri presedintelui Curtii pentru stabilirea raspunderii materiale a personalului Curtii;
    q) organizeaza concursurile pentru angajarea personalului Secretariatului General al Curtii Constitutionale;
    r) aproba invoirile si efectuarea concediilor de odihna pentru personalul din Secretariatul General al Curtii Constitutionale si dispune rechemarea din concediul de odihna a acestuia;
    s) organizeaza inventarierea patrimoniului Curtii, aproba si valorifica rezultatele acestei actiuni, in conditiile legii;
    t) aproba valoarea de inventar a cartilor primite gratuit;
    u) aproba, in conditiile legii, plata orelor suplimentare efectuate de personalul Curtii;
    v) contrasemneaza ordinele semnate de presedintele Curtii;
    x) indeplineste si alte atributii stabilite de Plenul Curtii Constitutionale sau de presedintele acesteia.
    (2) In exercitarea atributiilor sale de ordonator principal de credite, precum si in alte cazuri prevazute de lege, secretarul general emite dispozitii.
    Art. 32
    (1) Directia generala economica asigura fundamentarea si elaborarea proiectului de buget al Curtii Constitutionale si utilizarea resurselor financiare in limita bugetului aprobat; asigura administrarea patrimoniului, mijloacele logistice si materiale, precum si serviciile aferente bunei desfasurari a activitatii Curtii, in baza programelor aprobate; gestioneaza problematica financiara si materiala privitoare la resursele umane; aplica prevederile legale privind plata drepturilor salariale, evidenta si virarea obligatiilor financiare aferente drepturilor salariale; asigura realizarea activitatii de protocol si de relatii externe, precum si a celorlalte atributii stabilite de Plenul Curtii, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    (2) Directia generala economica este condusa de un director general si are in structura sa urmatoarele compartimente:
    a) Serviciul financiar-contabil;
    b) Serviciul administrativ si pentru achizitii publice;
    c) Biroul salarizare, resurse umane si relatii externe.
    (3) In lipsa secretarului general, directorul general indeplineste si atributiile acestuia, potrivit insarcinarilor stabilite prin ordin al presedintelui Curtii Constitutionale.
    Art. 33
    Serviciul grefa, registratura si arhiva asigura pregatirea desfasurarii lucrarilor Curtii; primeste si inregistreaza actele de sesizare, cererile si corespondenta, tine evidenta acestora, precum si a circulatiei lor, in conditiile art. 11; efectueaza multiplicarea documentelor si expedierea actelor Curtii, a celorlalte lucrari si a corespondentei, precum si restituirea dosarelor de fond la instanta; organizeaza si mentine in ordine arhiva, conform prevederilor legale; pune la dispozitie dosarele Curtii spre consultare, in arhiva, partilor sau reprezentantilor legali ai acestora si le ofera informatii asupra datelor solicitate din dosare; asigura celelalte servicii auxiliare necesare activitatii jurisdictionale.
    Art. 34
    Serviciul documentare, cercetare si informatica urmareste realizarea si prelucrarea fondului documentar necesar activitatii Curtii, efectuarea de sinteze, informari si traduceri; asigura evidenta jurisprudentei si a doctrinei, pastrarea colectiilor de acte normative, precum si gestionarea si completarea fondului de carte; creeaza si implementeaza aplicatiile necesare sistemului integrat de informatizare al Curtii, asigura gestionarea si actualizarea bazelor de date, precum si a paginii de Internet; tehnoredacteaza si editeaza brosuri si alte publicatii ale Curtii Constitutionale; indeplineste orice alte insarcinari dispuse de Plenul Curtii, de presedinte sau de secretarul general.
    Art. 35
    (1) Personalul de la cabinetele judecatorilor indeplineste atributiile de secretariat pentru cabinetele acestora, precum si orice alte insarcinari stabilite de judecatori.
    (2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), stabilirea programului de lucru si a orelor suplimentare care se platesc potrivit legii, programarea concediilor, acordarea invoirilor, precum si compensarea cu timp liber corespunzator a orelor prestate peste programul normal de lucru sunt de competenta judecatorilor.
    (3) Dispozitiile prevazute la alin. (1) si (2) se aplica, in mod corespunzator, si in cazul personalului de la cabinetul secretarului general.
    Art. 36
    Serviciul de permanenta se asigura in conditiile stabilite de Plenul Curtii Constitutionale.
    Art. 37
    Compartimentul de audit public intern functioneaza in subordinea presedintelui Curtii si indeplineste atributiile prevazute de lege si de regulament, precum si sarcinile dispuse de presedinte privind activitatea din cadrul Secretariatului General al Curtii Constitutionale.

    CAP. 6
    Raspunderea disciplinara

    Art. 38
    Judecatorii Curtii Constitutionale raspund disciplinar pentru incalcarea, cu vinovatie, a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 47/1992.
    Art. 39
    (1) Pornirea actiunii disciplinare impotriva judecatorilor Curtii Constitutionale se poate face numai pe baza unei sesizari scrise si semnate.
    (2) Primind sesizarea, presedintele Curtii Constitutionale numeste o comisie de cercetare disciplinara, formata din 3 judecatori, pentru a examina cele sesizate.
    (3) Daca sesizarea il priveste pe presedintele Curtii Constitutionale, desemnarea celor 3 judecatori revine Plenului Curtii si se face prin tragere la sorti.
    (4) Unul dintre cei 3 judecatori va fi desemnat ca presedinte al comisiei de cercetare disciplinara.
    (5) Ascultarea celui in cauza in fata comisiei de cercetare disciplinara este obligatorie.
    (6) In situatia in care comisia de cercetare disciplinara considera ca sesizarea este neintemeiata, cauza se claseaza, cu aprobarea organului care a numit comisia.
    (7) In cazul in care comisia de cercetare disciplinara considera ca sesizarea este intemeiata, va intocmi un raport care, impreuna cu dosarul, se prezinta Plenului Curtii Constitutionale.
    Art. 40
    (1) Plenul Curtii Constitutionale poate aplica judecatorilor, in functie de gravitatea abaterii, urmatoarele sanctiuni disciplinare:
    a) mustrare;
    b) avertisment sever;
    c) incetarea mandatului de judecator al Curtii Constitutionale.
    (2) Sanctiunile se aplica prin hotarare, adoptata cu votul majoritatii judecatorilor.
    Art. 41
    (1) Stabilirea abaterilor disciplinare savarsite de secretarul general si aplicarea sanctiunii sunt de competenta Plenului Curtii Constitutionale, care va hotari pe baza unui raport intocmit de o comisie de cercetare disciplinara formata din 3 judecatori, numita de presedintele Curtii Constitutionale.
    (2) Plenul Curtii Constitutionale, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii judecatorilor, poate aplica secretarului general, in functie de gravitatea abaterii, urmatoarele sanctiuni disciplinare:
    a) mustrare;
    b) avertisment sever;
    c) revocarea din functie.
    Art. 42
    (1) Magistratii-asistenti si ceilalti salariati ai Curtii Constitutionale raspund disciplinar pentru incalcarea, cu vinovatie, a dispozitiilor Legii nr. 47/1992 si ale prezentului regulament.
    (2) Abaterile disciplinare ale magistratilor-asistenti si ale personalului Secretariatului General al Curtii Constitutionale sunt cele prevazute de reglementarile in vigoare privind statutul fiecarei categorii de personal.
    Art. 43
    (1) Stabilirea abaterilor disciplinare savarsite de magistratii-asistenti si aplicarea sanctiunii sunt de competenta presedintelui Curtii.
    (2) Cel sanctionat se poate plange impotriva sanctiunii, in termen de 10 zile de la comunicarea acesteia, unui consiliu de disciplina format din 3 judecatori numiti de Plenul Curtii.
    (3) Consiliul de disciplina ia hotarari cu votul majoritatii membrilor care il compun si se pronunta prin hotarare motivata.
    (4) Magistratilor-asistenti li se pot aplica, in raport cu gravitatea abaterilor, urmatoarele sanctiuni disciplinare:
    a) observatie;
    b) mustrare;
    c) avertisment;
    d) diminuarea drepturilor salariale cu pana la 15% pe o perioada de 1 - 3 luni;
    e) eliberarea din functie.
    Art. 44
    (1) Numirea comisiei de cercetare disciplinara si a consiliului de disciplina, prevazuta la art. 39, 41 si 43, se face pentru fiecare caz in parte. Dupa pronuntarea hotararii, comisia ori, dupa caz, consiliul isi inceteaza activitatea.
    (2) Lucrarile de secretariat vor fi duse la indeplinire de un magistrat-asistent desemnat de presedintele Curtii.
    Art. 45
    (1) In cazul abaterilor disciplinare savarsite de personalul din compartimentele Secretariatului General al Curtii Constitutionale, cercetarea, stabilirea si sanctionarea acestora urmeaza procedura prevazuta de lege aplicabila raportului de serviciu sau de munca, dupa caz.
    (2) Exercitarea actiunii disciplinare impotriva personalului de la cabinetele judecatorilor se face numai la propunerea judecatorului respectiv.
    Art. 46
    (1) Sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate personalului prevazut la art. 45 alin. (1), in functie de gravitatea abaterilor savarsite, sunt:
    a) mustrare;
    b) avertisment;
    c) diminuarea drepturilor salariale si a indemnizatiei de conducere cu 5 - 10% pe o perioada de 1 - 3 luni;
    d) suspendarea dreptului de avansare (promovare) pe o perioada de 1 - 3 ani;
    e) trecerea intr-o functie inferioara, pe o perioada de 6 - 12 luni, cu diminuarea corespunzatoare a salariului;
    f) destituirea din functie, respectiv desfacerea disciplinara a contractului de munca.
    (2) Masurile prevazute la alin. (1) lit. f) se dispun de presedintele Curtii, la propunerea organului competent.
    (3) Procedura de contestare a sanctiunilor disciplinare este cea prevazuta de lege.
    Art. 47
    Daca in aceeasi cauza sunt implicate persoane care fac parte din categorii diferite de salariati ai Curtii, competenta de stabilire si sanctionare a abaterilor disciplinare si de contestare a sanctiunilor revine autoritatii disciplinare corespunzatoare celei mai inalte functii.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 48
    Curtea Constitutionala stabileste relatii de cooperare cu autoritati similare din strainatate si poate deveni membra a unor organizatii internationale din domeniul justitiei constitutionale.
    Art. 49
    In situatii exceptionale, cand urgenta o impune, presedintele Curtii Constitutionale poate dispune, dupa consultarea judecatorului-raportor, ca termenele prevazute in cap. IV sa fie mai scurte.
    Art. 50
    Judecatorii-raportori pot solicita consultatii de specialitate unor personalitati sau unor institutii, cu aprobarea prealabila a presedintelui Curtii.
    Art. 51
    Modelul robei si al insignelor judecatorilor si ale magistratilor-asistenti se aproba de Plenul Curtii Constitutionale. Costul confectionarii robelor si al insignelor judecatorilor si magistratilor-asistenti se suporta din bugetul Curtii, potrivit legii.
    Art. 52
    (1) Personalul Curtii este obligat sa pastreze confidentialitatea activitatii, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii sau prezentului regulament, aceasta are caracter public.
    (2) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) atrage raspunderea disciplinara.
    Art. 53
    Agentii autoritatilor de ordine publica nu pot intra in sediul Curtii decat cu aprobarea presedintelui Curtii sau a secretarului general.
    Art. 54
    Regulamentul privind concediile se aproba de Plenul Curtii, cu votul majoritatii judecatorilor.
    Art. 55
    (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe aceeasi data se abroga Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale din 4 noiembrie 1997, adoptat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 12/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 12 noiembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 2/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu