Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 689 din 11 octombrie 2006

privind revizuirea volumului maxim de masa lemnoasa pe picior care poate fi recoltata in anul 2006, pe categorii de resurse si pe destinatii, si repartizarea acestuia pe judete, pentru padurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, padurile proprietate privata a persoanelor fizice si juridice de drept privat si pentru vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 860 din 20 octombrie 2006In temeiul art.  1  alin. (2) şi (3) şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 789/2005 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de management forestier nr. 170.593 din 18 septembrie 2006, în baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.  155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se revizuieşte, pe categorii de resurse, volumul maxim de masă lemnoasă pe picior prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 789/2005 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006, cu modificările ulterioare, şi se stabilesc următoarele cantităţi care se pot recolta:

a) 10,65 milioane m3 din păduri aflate în proprietatea publică a statului;

b)   2,75 milioane m3 din păduri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;

c)   2,20 milioane m3 din păduri proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat;

d)   2,20 milioane m3 din păduri proprietate privată a persoanelor fizice;

e)   0,70 milioane m3 din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional.

Art. 2. - Se revizuieşte volumul de masă lemnoasă prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 789/2005, cu modificările ulterioare, şi se stabilesc cantităţile pe următoarele destinaţii:

a)   6,00 milioane m3 din volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 1 lit. a) sunt destinate spre vânzare pe picior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind vânzarea masei lemnoase destinate operatorilor economici. Din acest volum, 0,06 milioane m3 sunt destinate onorării contractelor încheiate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva cu operatorii economici care construiesc drumuri forestiere în bazine forestiere inaccesibile în contrapartidă cu masă lemnoasă pe picior, în derulare;

b)   2,00 milioane m3 din volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 1 lit. a) sunt destinate pentru prestări de servicii operatorilor economici atestaţi în activitatea de exploatare forestieră, pe bază de licitaţii sau de negociere directă;

c)   2,10 milioane m3 din volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 1 lit. a) sunt destinate aprovizionării populaţiei din mediul rural;

d)   0,55 milioane m3 din volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 1 lit. a) sunt destinate nevoilor proprii ale administratorului pădurilor proprietate publică a statului.

Art. 3. - Se revizuieşte şi se stabileşte repartizarea pe judeţe a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1.

Art. 4. - Se revizuieşte şi se stabileşte repartizarea pe judeţe a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat, conform anexei nr. 2.

Art. 5. - Se revizuieşte şi se stabileşte repartizarea pe judeţe a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform anexei nr. 3.

Art. 6. - Se revizuieşte şi se stabileşte repartizarea pe judeţe a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, conform anexei nr. 4.

Art. 7. - Anexele nr. 1 -4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - (1) Repartizarea pe fiecare ocol silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice a volumelor de lemn  pe  picior provenind  din  resursele  prevăzute în anexele nr.  1-4 se realizează de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare.

(2)    Repartizarea pe proprietari sau deţinători a volumelor maxime de lemn se realizează de către ocoalele silvice prin aplicarea următoarelor procente:

a)    87% din posibilitatea anuală stabilită prin amenajamentele silvice avizate sau pe baza hotărârilor Conferinţei a II-a de amenajare, pentru amenajamentele silvice neavizate;

b)   77% din volumul de recoltat printr-o intervenţie, stabilit prin studiile sumare de amenajare aprobate conform legii, diferenţiat pe produse principale, inclusiv tăieri de conservare - 71% şi pe produse secundare - 100%;

c)  77% din volumul anual de recoltat stabilit prin studiile de transformare aprobate.

(3)   Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. b), în cazul tratamentelor intensive la care se realizează ultima intervenţie şi al defrişărilor legale, procentul de extras va fi de 100%.

(4)   In cazul tăierilor rase şi al tăierilor în crâng repartizarea volumului maxim de masă lemnoasă se face cu evitarea alăturării parchetelor.

(5)   Este interzisă repartizarea cotei de tăiere de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare pe baza altor informaţii decât cele care au servit la fundamentarea volumelor de material lemnos prezentate în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin, cu excepţia situaţiilor care determină recoltarea produselor accidentale apărute după data intrării în vigoare a prezentului ordin şi numai după realizarea precomptărilor impuse de normele tehnice silvice.

(6)    Repartizarea pe proprietari sau deţinători a volumelor de masă lemnoasă pe picior prevăzute la art. 1, rezultate în urma tăierilor de produse accidentale, se face de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, numai cu aprobarea secretarului de stat pentru păduri din Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, emisă în baza fundamentării transmise de acestea.

(7)  Ocoalele silvice realizează marcarea, întocmesc actul de punere în valoare, autorizează parchetele spre exploatare şi comunică lunar inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare situaţia exploatărilor volumului de lemn repartizat.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 279/2006 privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006, pe categorii de resurse şi pe destinaţii, şi repartizarea acestuia pe judeţe, pentru pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice de drept privat şi pentru vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 mai 2006.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

*) Anexele nr. 1 -4 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

REPARTIZAREA   PE   JUDEŢE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale

JUDEŢUL

VOLUM

(mii mc.)

Alba

137,9

Arad

128,5

Argeş

5,2

Bacău

36,1

Bihor

144,5

Bistrita-Năsăud

443,7

Botoşani

0,1

Braşov

451,4

Brăila

0,4

Buzău

4,4

Caras -Severin

53,0

Călăraşi

0,0

Cluj

114,5

Constanta

0,0

Covasna

70,9

Dâmboviţa

0,7

Dolj

1,0

Galaţi

1,7

Giurgiu

0,0

Gorj

1,6

Harghita

90,9

Hunedoara

78,6

Ialomiţa

0,3

Iaşi

1,5

Ilfov

0,0

Maramureş

111,9

Mehedinţi

1,0

Mureş

208,6

Neamţ

21,7

Olt

0,3

Prahova

0,3

Satu-Mare

34,1

Sălaj

32,0

Sibiu

265,6

Suceava

237,3

Teleorman

0,6

Timiş

47,6

Tulcea

0,3

Vaslui

1,0

Vâlcea

7,0

Vrancea

13,8

TOTAL

2750

ANEXA Nr. 2

REPARTIZAREA   PE   JUDEŢE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat

Judeţul

Volum

(mii mc)

Alba

36,5

Arad

76,9

Argeş

56,7

Bacău

47,4

Bihor

47,9

Bistriţa-Năsăud

17,3

Botoşani

1,2

Braşov

59,9

Brăila

0,0

Buzău

28,4

Caras -Severin

24,8

Călăraşi

0,0

Cluj

30,5

Constanţa

0,0

Covasna

168,4

Dâmbovita

3,9

Dolj

8,4

Galaţi

1,0

Giurgiu

0,0

Gorj

90,5

Harghita

522,0

Hunedoara

66,0

Ialomiţa

0,2

Iaşi

6,4

Ilfov

1,0

Maramureş

93,0

Mehedinţi

2,3

Mureş

137,2

Neamţ

47,4

Olt

2,6

Prahova

0,8

Satu-Mare

12,2

Sălaj

33,1

Sibiu

26,1

Suceava

96,7

Teleorman

0,5

Timiş

1,7

Tulcea

0,0

Vaslui

0,8

Vâlcea

248,5

Vrancea

201,8

TOTAL

2200

ANEXA Nr. 3

REPARTIZAREA   PE   JUDEŢE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice

Judeţul

Volum

(mii mc)

Alba

80,0

Arad

51,4

Argeş

186,7

Bacău

133,0

Bihor

19,3

Bistriţa-Năsăud

39,9

Botoşani

12,7

Braşov

11,9

Brăila

0,2

Buzău

94,7

Caras -Severin

19,6

Călăraşi

1,2

Cluj

65,5

Constanţa

0,2

Covasna

83,4

Dâmboviţa

63,1

Dolj

29,0

Galaţi

7,7

Giurgiu

2,0

Gorj

39,3

Harghita

251,1

Hunedoara

43,0

Ialomiţa

17,3

Iaşi

24,6

Ilfov

1,2

Maramureş

113,7

Mehedinţi

26,1

Mureş

34,7

Neamţ

82,2

Olt

13,7

Prahova

55,0

Satu-Mare

27,7

Sălaj

34,7

Sibiu

3,1

Suceava

267,7

Teleorman

7,6

Timiş

16,4

Tulcea

0,2

Vaslui

37,2

Vâlcea

78,5

Vrancea

123,5

TOTAL

2200

ANEXA Nr. 4

REPARTIZAREA   PE   JUDEŢE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional

JUDEŢUL

VOLUM

(mii mc.)

Alba

22,9

Arad

19,3

Argeş

6,0

Bacău

26,3

Bihor

46,2

Bistriţa-Năsăud

15,1

Botoşani

3,9

Braşov

35,4

Brăila

6,9

Buzău

18,2

Caras -Severin

34,7

Călăraşi

0,0

Cluj

92,4

Constanţa

0,0

Covasna

37,0

Dâmboviţa

3,9

Dolj

3,9

Galaţi

2,6

Giurgiu

0,0

Gorj

7,1

Harghita

105,9

Hunedoara

18,6

Ialomiţa

1,2

Iaşi

2,3

Ilfov

0,0

Maramureş

14,6

Mehedinţi

8,3

Mureş

38,5

Neamţ

29,6

Olt

4,3

Prahova

1,5

Satu-Mare

14,6

Sălaj

7,7

Sibiu

12,3

Suceava

19,3

Teleorman

1,8

Timiş

8,1

Tulcea

9,2

Vaslui

2,5

Vâlcea

4,0

Vrancea

13,9

TOTAL

700


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 689/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 689 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 689/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu