E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 64 2007 modificat si completat de Ordin 114 2019
Ordin 64 2007 modificat si completat de Ordin 102 2018
Ordin 64 2007 modificat de Ordin 135 2017
Ordin 64 2007 modificat si completat de Ordin 147 2016
Ordin 64 2007 modificat de Ordin 28 2016
Ordin 64 2007 modificat de Ordin 186 2015
Ordin 64 2007 modificat de Ordin 194 2014
Ordin 64 2007 modificat de Ordin 96 2014
Ordin 64 2007 modificat de Ordin 112 2013
Ordin 64 2007 modificat de Ordin 98 2012
Ordin 64 2007 modificat de Ordin 112 2011
Ordin 64 2007 completat de Ordin 138 2010
Ordin 64 2007 modificat de Ordin 138 2010
Ordin 64 2007 modificat de Ordin 8 2010
Ordin 64 2007 modificat de Ordin 73 2009
Ordin 64 2007 completat de Ordin 73 2009
Ordin 64 2007 modificat de Ordin 112 2008
Ordin 64 2007 completat de Ordin 112 2008
Ordin 64 2007 modificat de Ordin 204 2007
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 64 din 8 martie 2007

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 202 din 26 martie 2007Văzând Referatul de aprobare nr. 65.940 din 7 martie 2007, întocmit de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

în temeiul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Norma sanitară veterinară menţionată la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii cadrului organizatoric în care îşi desfăşoară activitatea personalul de specialitate care efectuează controalele oficiale în unităţile care produc alimente de origine animală şi în vederea stabilirii procedurii de tarifare a controalelor oficiale în unităţile care produc alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor.

Art. 3. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul sanitar veterinar în unităţile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 7 februarie 2007.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 31 decembrie 2007.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Avram

ANEXĂ

NORMĂ   SANITARĂ   VETERINARĂ

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte cadrul organizatoric în care îşi desfăşoară activitatea personalul de specialitate care efectuează controalele oficiale în unităţile care produc alimente de origine animală, precum şi procedura de tarifare a controalelor oficiale în unităţile care produc alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor.

Art. 2. - (1) In aplicarea prezentei norme sanitare veterinare se aplică definiţiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 882/2004/CE.

(2) In sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

a)   control oficial sanitar-veterinar - orice formă de control pe care îl efectuează personalul de specialitate pentru verificarea conformităţii cu legislaţia în domeniul alimentelor, precum şi cu regulile de sănătate şi bunăstare a animalelor;

b)   personalul de specialitate - medicii veterinari sau personalul veterinar auxiliar care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1;

c)   document justificativ - actul oficial întocmit de medicul veterinar de circumscripţie, în baza căruia direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte formalităţile de plată pe care le transmite la unitate.

Art. 3. - Unităţile în care personalul de specialitate îşi desfăşoară activitatea de control oficial sanitar-veterinar sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 şi sunt definite la pct. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 276/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directă de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 301/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Tarifele pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar al activităţilor din unităţile care produc alimente de origine animală sunt prevăzute la pct. II din anexa nr. 1.

Art. 5. - Unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 pot funcţiona numai dacă sunt supuse controalelor oficiale sanitar-veterinare.

Art. 6. - In vederea asigurării controlului oficial sanitar-veterinar, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 încheie contracte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 7. - (1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, stabilesc numărul de personal de specialitate necesar fiecărei unităţi menţionate la pct. I din anexa nr. 1, în funcţie de specificul activităţii acesteia, de capacitatea de producţie, fluxul tehnologic şi de sistemul de organizare.

(2)   Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnează circumscripţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în a cărei subordine se desfăşoară activitatea de control oficial sanitar-veterinar a personalului de specialitate şi numesc medicul veterinar de circumscripţie.

(3)  Medicul veterinar de circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor întocmeşte prezenţa personalului de specialitate din subordine, vizează documentul justificativ prevăzut în anexa nr. 3 şi îl depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 8. - (1) Sumele virate de către unităţi în contul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ca urmare a efectuării controalelor oficiale sanitare veterinare, sunt gestionate separat în contabilitate şi se constituie ca fonduri extrabugetare, care se utilizează conform legii.

(2) In limita sumelor încasate potrivit prevederilor prezentului ordin, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, angajează personalul de specialitate necesar pentru efectuarea controlului oficial sanitar-veterinar, în unităţile menţionate la pct. I din anexa nr. 1, în condiţiile legii, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată.

Art. 9. - Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, înaintează unităţilor documentele de plată pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar efectuat în luna precedentă, care conţin sumele stabilite pe baza documentului justificativ întocmit şi semnat de personalul de specialitate din unitate şi de reprezentantul legal al unităţii şi vizat de medicul veterinar al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în a cărui subordine îşi desfăşoară activitatea.

Art. 10. - In vederea asigurării personalului de specialitate pentru desfăşurarea corespunzătoare a controlului oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, care desfăşoară activităţi discontinue, unităţile comunică săptămânal direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, programul de activitate.

Art. 11. - Pentru buna desfăşurare a controlului oficial sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale, unităţile pun la dispoziţia personalului de specialitate documentele şi înregistrările privind siguranţa alimentelor, prevăzute de legislaţia sanitară veterinară.

Art. 12. - In prima zi lucrătoare a lunii, personalul de specialitate din unitate întocmeşte şi înaintează medicului veterinar de circumscripţie, spre avizare, documentul justificativ care cuprinde sumele calculate conform tarifului legal prevăzut la pct. II din anexa nr. 1 pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar desfăşurată de personalul de specialitate în unitate, pentru luna precedentă, şi care constituie actul oficial în baza căruia direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte formalităţile de plată pe care le transmite la unitate.

Art. 13. - Unităţile virează în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele calculate pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar desfăşurată de personalul de specialitate în luna precedentă, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii documentelor de plată.

Art. 14. - Personalul de specialitate care realizează controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 este subordonat tehnic şi administrativ direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin medicul veterinar de circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, şi are, în principal, următoarele obligaţii:

a)  îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor actelor normative din domeniul sanitar-veterinar, precum şi altor prevederi legale în vigoare;

b)  îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor contractului semnat de unitate cu direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;

c)   verifică implementarea procedurilor bazate pe principiile privind analiza riscurilor şi punctele critice de control (H.A.C.C.P.) şi a trasabilităţii şi are responsabilitatea de a urmări remedierea deficienţelor constatate;

d)  întocmeşte şi înaintează la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin medicul veterinar de circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, la termenele şi în condiţiile stabilite de aceasta, situaţiile şi documentele solicitate, precum şi pe cele prevăzute de reglementările în vigoare;

e)   întocmeşte şi înaintează reprezentantului legal al unităţii rapoarte săptămânale cu privire la deficienţele constatate;

f)   păstrează confidenţialitatea activităţii desfăşurate în unitate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 15. - Personalul de specialitate poartă întreaga răspundere pentru activitatea prestată, pentru deciziile luate, precum şi pentru documentele şi situaţiile întocmite.

Art. 16. - Refuzul unităţii de a semna cu direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv  a  municipiului   Bucureşti,  contractul   pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar sau refuzul de plată al acestuia timp de 30 de zile calendaristice conduce la retragerea personalului de specialitate din unitate şi la pierderea dreptului de funcţionare a acesteia până la intrarea în legalitate.

Art. 17. - Nu este permisă rambursarea directă sau indirectă către medicii veterinari a sumelor ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar.

Art. 18. - In cazul în care unitatea nu virează, în termen de 60 de zile, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor acţionează unitatea în instanţă pentru obligarea acesteia la plata sumelor datorate, precum şi a penalităţilor aferente acestora.

Art. 19. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

ANEXA Nr. 1 la norma sanitară veterinară

I. Categoriile de unităţi care produc alimente de origine animală pentru care se percep tarife pentru acţiunile de control oficial sanitar-veterinar

A.   Carne de ungulate domestice (cabaline, bovine, suine, ovine şi caprine):

1.  abator;

2.  unitate de tranşare.

B.  Carne de pasăre şi de lagomorfe:

1.  abator;

2.  unitate de tranşare.

C.  Carne de vânat de crescătorie:

1.  abator;

2.  unitate de tranşare.

D.  Carne de vânat sălbatic:

1.   unitate care manipulează carne de vânat sălbatic;

2.  unitate de tranşare.

E.   Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic:

1.  unitate carne tocată;

2.  unitate carne preparată;

3.  unitate carne separată mecanic.

F.  Produse din carne:

1.  unitate de procesare;

2.  carmangerie;

3.  măcelărie.

G.   Peşte  şi  produse  din  pescuit comercial  şi  de acvacultura:

1.  unitate produse proaspete din pescuit (cherhana);

2.  unitate procesare produse din pescuit;

3.  piaţa de desfacere a produselor de pescuit comercial şi de acvacultura;

4.  centru de colectare peşte;

5.  punctele de debarcare.

H. Lapte crud şi produse din lapte:

1.  unitate de procesare a laptelui materie primă;

2.  unitate de procesare a produselor din lapte.

I. Unităţi cu activităţi generale:

1.   depozit frigorific independent/depozite produse de origine animală;

2.  piaţa angro;

3.  unitate de reambalare.

II. Tarife percepute pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar al activităţilor din unităţile care produc alimente de origine animală

Activitate

Specificaţie

Tariful

1. Abatorizare

a) carne de vită de la:

- bovine adulte

- 5 euro/animal

- tineret bovin

- 2 euro/animal

b) solipede şi ecvidee

- 3 euro/animal

c) carne de porc: animale cu greutatea carcasei:

- mai mică de 25 kg

- 0,5 euro/animal

- egală sau mai mare de 25 kg

- 1 euro/animal

d) carne de oaie şi carne de capră, animale cu greutatea carcasei:

- mai mică de 12 kg

- 0,15 euro/animal

- egală sau mai mare de 12 kg

- 0,25 euro/animal

e) carne de pasăre:

- pui broiler

- 0,01   euro/animal

- găini şi bibilici

- 0,005 euro/animal

Activitate

Specificaţie

Tariful

- rate si gâşte

- 0,01  euro/animal

- curci

- 0,025 euro/animal

- carne de iepure de fermă

- 0,005 euro/animal

2. Tranşare

a) carne de vită, carne de viţel, carne de porc, carne de solipede/ecvidee, carne de oaie şi carne de capră (carcasă, semicarcasă si sferturi)

- 2 euro/tonă

b) carne de pasăre si carne de iepure de fermă

- 1,5 euro/tonă

c) carne de vânat de fermă si carne de vânat sălbatic:

- păsări vânat mic si vânat terestru

- 1,5 euro/tonă

- carne de ratite (struţ, emu, nandu)

- 3 euro/tonă

- carne de mistreţ şi de rumegătoare

- 2 euro/tonă

3. Procesarea cărnii

- produse din carne, carne tocată şi carne preparată

- 1 euro/tonă materie primă recepţionată

4. Procesarea cărnii de vânat

a) păsări vânat mic

- 0,005 euro/animal

b) vânat mic terestru

- 0,01  euro/animal

c) ratite (struţ)

-   0,5  euro/animal

d) mamifere terestre: - mistreţ

-   1,5  euro/animal

- rumegătoare

-   0,5  euro/animal

5. Procesarea laptelui

- lapte materie primă intrat la procesare

- 1 euro/tonă până la 30 de tone

- 0,5 euro/tonă peste limita de 30 de tone

6. Producerea şi punerea pe piaţă a produselor de pescuit comercial si acvacultura

a) prima punere pe piaţă a produselor de pescuit comercial şi de acvacultura

- 1 euro/tonă pentru   primele   50 de tone valorificate lunar

- 0,5 euro/tonă peste  limita de 50 de tone

b) prima vânzare pe piaţa de peşte a produselor de pescuit comercial şi acvacultura

- 0,5 euro/tonă pentru   primele   50 de tone recepţionate

lunar

-   0,25   euro/tonă peste  limita de 50 de tone

c) prima vânzare în cazul lipsei gradării sau al gradării insuficiente pentru prospeţime şi/sau dimensiune, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei nr. 103/76 si ale Regulamentului Comisiei nr. 104/76

- 1 euro/tonă pentru primele 50 de tone valorificate lunar

- 0,5 euro/tonă peste  limita de 50 de tone

d) procesarea produselor de pescuit comercial şi de acvacultura

- 0,5 euro/tonă peşte intrat la procesare

7. Activităţi generale

- produse de origine animală recepţionate

- 0,5 euro/tonă produse de origine animală recepţionate

NOTĂ:

a)  In cazul unităţilor de procesare a cărnii cu sală de tranşare, pentru carnea intrată la tranşare (carcase, semicarcase şi sferturi de bovine, porcine, ovine şi caprine) se aplică numai tariful prevăzut la pct. 2.

b) Pentru unităţile de procesare a cărnii independente fără abatorizare şi tranşare, carmangerii şi măcelării, se aplică numai tariful de la pct. 3.

c) In cazul în care în aceeaşi unitate se desfăşoară activităţi de abatorizare, tranşare şi procesare a cărnii,se aplică numai tarifele prevăzute la pct. 1 şi 2.

d)  Pentru unităţile de tranşare, restul materiei prime se tarifează ca la pct. 3.

e)  Tariful pentru unităţile prevăzute la pct. I nu poate fi mai mic de 50 euro/lună şi mai mare de 5.000 euro/lună, cu excepţia unităţilor de procesare a cărnii, unde tariful nu poate fi mai mare de 2.000 euro/lună.

f)   Produsele de origine animală depozitate în depozite integrate în unităţile producătoare, precum şi în alte depozite autorizate sanitar-veterinar aparţinând aceleiaşi unităţi, aflate în aceeaşi localitate şi în alte localităţi, precum şi produsele de origine animală livrate de unitatea producătoare altei unităţi in baza unui contract de franciza nu se tarifează.

g)  In cazul în care fermele piscicole aparţin aceleiaşi unităţi de procesare, se percepe numai tariful prevăzut la pct. 6 lit. d).

ANEXA Nr. 2 la norma sanitară veterinară

CONTRACT

nr.............., încheiat la data de.............., pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar

I.  Baza legală

Prezentul contract se încheie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.......................... din data de.....................

II.  Părţile contractante

Intre Direcţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ....................., cu sediul în ........................, cod fiscal nr........................................, având contul nr................................, deschis la ....................................., reprezentată prin director executiv ..........................., denumit în continuare prestator, şi Societatea Comercială ............................................ - S.R.L., cu sediul în .................................................., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr..........................................., C.U.I......................................., cont IBAN nr..........................., deschis la ..................., reprezentată de .................................., în calitate de ................, cu obiect de activitate ......................, cod CAEN ..............., denumită în continuare beneficiar, se încheie prezentul contract pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar, pentru activitatea de producţie desfăşurată de beneficiar, cu respectarea următoarelor clauze:

III.   Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului constă în asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar de către prestator, pentru activitatea de producţie pe care o desfăşoară beneficiarul, în unitatea de procesare, conform prevederilor legale menţionate.

IV.  Durata contractului

Art. 2. - Prezentul contract se încheie pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2007.

V.  Preţul contractului

Art. 3. - (1) Tariful este cel prevăzut la pct. II din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007. Plata acestui tarif se va face în lei, la cursul oficial al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii.

(2)  Tariful se va plăti prin ordin de plată, în termen de maximum 10 zile de la data primirii documentelor de plată, pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar pentru marfa controlată în luna precedentă de personalul de specialitate, angajat de către prestator pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

(3)  Nu este permisă rambursarea directă sau indirectă de către beneficiar a tarifelor pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar în alt mod decât cel stabilit prin prezentul contract.

(4)   Sumele aferente activităţii productive din luna precedentă se stabilesc pe baza documentului justificativ (decont) întocmit şi semnat de personalul de specialitate şi de reprezentantul legal al unităţii (beneficiarul) şi vizat de către medicul veterinar al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în a cărui subordine directă îşi desfăşoară activitatea.

(5)   Nerespectarea termenelor de plată stabilite dă dreptul prestatorului de a calcula şi solicita penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(6)  Nu se vor percepe tarife pentru perioada în care beneficiarul, din motive obiective, nu desfăşoară activitate.

VI.  Drepturile şi obligaţiile părţilor

Art. 4. - Prestatorul are următoarele drepturi şi obligaţii:

a)   să asigure personalul de specialitate necesar beneficiarului în funcţie de specificul activităţii acestuia, de capacitatea de producţie, de fluxul tehnologic şi de sistemul de organizare.

In unităţile de procesare a cărnii sau a laptelui controlul oficial sanitar-veterinar este asigurat de către un medic veterinar sau, în funcţie de specificul activităţii, de mai mulţi, cu acordul beneficiarului;

b)   să urmărească achitarea sumelor reprezentând contravaloarea activităţii productive desfăşurate, calculată conform tarifelor prevăzute în anexa nr. 1 pct. II la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007, virate de către beneficiar, ce trebuie gestionate separat în contabilitate şi se constituie ca fonduri extrabugetare, care se utilizează conform legii;

c)   în cazul în care unitatea nu virează direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele ca urmare a efectuării controlului oficial sanitar-veterinar, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, acţionează unitatea în instanţă pentru obligarea la plata sumelor datorate;

d)  în situaţia în care beneficiarul nu este de acord cu suma pretinsă de prestator, acesta înştiinţează prestatorul în termen de 5 zile de la data primirii facturii;

e) să păstreze confidenţialitatea activităţii desfăşurate în unitate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în caz contrar răspunderea revenind angajatorului, potrivit legii.

Art. 5. - Beneficiarul are următoarele obligaţii:

a)  notifică imediat în scris prestatorul cu privire la perioada în care unitatea nu desfăşoară activitatea;

b)   pentru buna desfăşurare a controlului oficial sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale, unităţile asigură condiţii corespunzătoare. Unităţile pun la dispoziţia personalului de specialitate documentele şi înregistrările privind siguranţa alimentelor prevăzute de legislaţia sanitară veterinară;

c)  virează în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sumele calculate de aceasta pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar desfăşurată de personalul de specialitate în luna precedentă, în termen de 10 zile de la data primirii documentelor de plată, dacă situaţia justificativă pe baza căreia au fost întocmite este semnată şi de beneficiar.

VII.  Incetarea contractului

Art. 6. - (1) Prezentul contract îşi încetează efectele de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti competente, în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a)   beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment), iar procesul de producţie încetează;

b)  acordul de voinţă al părţilor semnatare;

c)  retragerea autorizaţiei de funcţionare.

(2)  Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

(3)   Incetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

VIII.  Forţa majoră

Art. 7. - (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră astfel cum este definită de lege.

(2)  Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 72 de ore, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

(3)   Dacă în termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice, în scris, încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX.  Notificări

Art. 8. - In accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

X.  Litigii

Art. 9. - (1) Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind valabilitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, de reprezentanţii lor, în termen de 10 zile de la apariţia lor.

(2) In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

XI.  Clauze finale

Art. 10. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Prestator,

Direcţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

..............................................................................................

Beneficiar,

Societatea Comercială

....................................

Director executiv,

..............................

Reprezentant,

..............................

Consilier juridic,

..............................

ANEXA Nr. 3 la norma sanitară veterinară

Unitatea .....................................................

Nr..................... data .................................

I .................................................................

Cont bancar ...............................................

Nr. de înregistrare la registrul comerţului

...................................................................

Vizat

Medic veterinar circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor

......................................................................................................

DOCUMENT   JUSTIFICATIV

cuprinzând sumele stabilite conform tarifelor legale pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar pentru luna..................anul........

1.  Unitatea este autorizată/înregistrată sanitar-veterinar pentru activitatea de:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

2.  Personal sanitar-veterinar existent în unitate:

- medici veterinari .............................................

3.  Unitatea a desfăşurat în luna ............................. anul ........... activitatea de:

I. Abatorizare

Specia

Nr. capete

Tarif/animal

Tarif total

II. Tranşare

Specia

Cantitate/tone materie primă intrată la tranşare

Tarif/tonă materie primă intrată la tranşare

Tarif total

III. Procesarea cărnii (produse din carne, carne tocată, carne preparată, carne separată mecanic)

Cantitate/tone materie primă recepţionată

Tarif/tonă materie primă recepţionată

Tarif total

IV. Procesare carne vânat

Specia

Nr. capete

Tarif/animal

Tarif total

V. Prelucrare lapte

Cantitate/tone lapte materie primă intrată la procesare

Tarif/tonă lapte materie primă intrată la procesare

Tarif total

VI. Producţie de peşte (categorii: unitate procesare, cherhana, piaţă desfacere, centru de colectare peşte, punct de debarcare)

Categorie

Cantitate/tone peşte intrat la procesare

Tarif/tonă

Tarif total

VII. Activităţi generale (categorii: depozit frigorific independent/depozite pentru produse de origine animală, piaţă angro, unitate de reambalare)

Categorie

Cantitate/tone produse de origine animală recepţionate

Tarif/tone produse de origine animală recepţionate

Tarif total

Număr de ore de activitate desfăşurată de către personalul sanitar-veterinar de stat existent: - medici veterinari

Intocmit

Medic veterinar oficial

.......................................

Reprezentant legal al unităţii,

.................................................

Prezentul document constituie actul oficial în baza căruia Direcţia Sanitar-veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .......................... întocmeşte formalităţile de plată către unitate.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 64/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 64 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 64/2007
Ordin 114 2019
Ordin 102 2018
Ordin 135 2017
Ordin 147 2016
Ordin 28 2016
Ordin 186 2015
Ordin 194 2014
Ordin 96 2014
Ordin 112 2013
Ordin 98 2012
Ordin 112 2011
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
Ordin 138 2010
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate în unitatile care produc alimente de origine animala
Ordin 8 2010
pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate în unitatile care produc alimente de origine animala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007
Ordin 73 2009
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate în unitatile care produc alimente de origine animala
Ordin 112 2008
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala
Ordin 204 2007
privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu