Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.147 din 22.12.2016

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1050 din 27 decembrie 2016SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 7.464 din 29 noiembrie 2016, întocmit de Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul Direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 852/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme generale de igienă care se aplică alimentelor, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 853/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 854/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare, şi al Regulamentului (CE) nr. 882/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2017. 2. Norma sanitară veterinară prevăzută în anexă se modifică şi se completează după cum urmează: a)La articolul 2 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) , cu următorul cuprins:d)circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - structură fără personalitate juridică, organizată în condiţiile legii, în cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care reprezintă autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor la nivel local, prin care se realizează supravegherea, controlul şi monitorizarea activităţii unităţilor care produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează produse de origine animală şi nonanimală înregistrate/autorizate sanitar-veterinar. b)La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Personalul de specialitate care efectuează controale oficiale în unităţile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar care produc, prelucrează, depozitează şi/sau distribuie alimente de origine animală este încadrat pe o perioadă determinată la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Şeful serviciului control oficial siguranţa alimentelor şi coordonatorul circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor vizează prezenţa personalului de specialitate, documentul justificativ prevăzut în anexa nr. 3 şi verifică îndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişelor de post.
c)La articolul 14, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c)în baza unui program de lucru stabilit, verifică dacă unitatea respectă condiţiile generale şi specifice de igienă prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv modalitatea de implementare a procedurilor de autocontrol bazate pe principiile analizei riscurilor (HACCP), modul în care este realizată trasabilitatea materiilor prime şi a produselor finite şi are responsabilitatea de a urmări remedierea deficienţelor constatate; rezultatele verificărilor efectuate, împreună cu măsurile dispuse, în cazul în care situaţia o impune, sunt înscrise într-o notă de control, adusă la cunoştinţa reprezentantului legal al unităţii respective, sub semnătură de primire; d) Sintagma „şef serviciu/birou control oficial siguranţa alimentelor" se înlocuieşte cu sintagma „şef serviciu control oficial siguranţa alimentelor." 3. Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară se completează după cum urmează: a)La punctul I litera B, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 4 şi 5 , cu următorul cuprins:4. centru sacrificare; 5. punct de tăiere la nivelul fermei. b)La punctul I litera H, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3 , cu următorul cuprins:3. centru independent de prelucrare a laptelui. 4. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Radu Roatiş Cheţan ANEXĂ(Anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară) Unitatea ........ ................ ............. Nr. ........ ................ data ........ .......... I ........ ................ ................ ............ Nr. de înregistrare la registrul comerţului ........ ................ ................ ................ ......... Vizat Şef Serviciu control oficial siguranţa alimentelor din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ........ ................ ................ ........ ........ Coordonator al Circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ........ ................ ................ ............... DOCUMENT JUSTIFICATIV cuprinzând sumele stabilite conform tarifelor legale pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar pentru luna ......... anul .......... 1. Unitatea este autorizată/înregistrată sanitar-veterinar pentru activitatea de: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 2. Personal sanitar-veterinar existent în unitate: medici veterinari ........ ................ ................ ................ ........3. Unitatea a desfăşurat în luna ............... anul ........ ........ ............ activitatea de: I. Abatorizare

Specia Nr. capete Tarif/animal Tarif total

II. Tranşare

Specia Cantitate/tone materie primă intrată la tranşare Tarif/tonă materie primă intrată la tranşare Tarif total

III. Procesarea cărnii (produse din carne, carne tocată, carne preparată, carne separată mecanic)

Cantitate/tone materie primă recepţionată Tarif/tonă materie primă recepţionată Tarif total

IV. Procesare carne vânat

Specia Nr. capete Tarif/animal Tarif total

V. Prelucrare lapte

Cantitate/tone lapte materie primă intrată la procesare Tarif/tonă lapte materie primă intrată la procesare Tarif total

VI. Producţie de peşte (categorii: unitate procesare, cherhana, piaţă desfacere, centru de colectare peşte, punct de debarcare)

Categorie Cantitate/tone peşte intrat la procesare Tarif/tonă Tarif total

VII. Activităţi generale (categorii: depozit frigorific independent/depozite pentru produse de origine animală, piaţă angro, unitate de reambalare)

Categorie Cantitate/tone produse de origine animală recepţionate Tarif/tone produse de origine animală recepţionate Tarif total

Număr de ore de activitate desfăşurată de către personalul sanitar-veterinar de stat existent: medici veterinariÎntocmit Medic veterinar oficial, ........ ................ ........ ............. Reprezentant legal al unităţii, ........ ................ ................ ........ ........... Prezentul document constituie actul oficial în baza căruia Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ........ .......... întocmeşte formalităţile de plată către unitate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 147/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 147 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu