Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.63 din 03.04.2020

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2019
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 371 din 08 mai 2020SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 501 din 3.02.2020, întocmit de Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, în urma actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2019*), se modifică după cum urmează: 1. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 2. La anexa nr. 2, literele B şi C vor avea următorul cuprins: B. TARIF pentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar

Nr. crt. Acţiunea efectuată Tarif/mijloc de transport - lei -
1 Verificarea documentelor sanitare veterinare însoţitoare şi a îndeplinirii condiţiilor sanitare veterinare de export al mărfurilor supuse controalelor sanitare veterinare de frontieră 47

C. TARIF pentru asistenţa sanitară veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei

Nr. crt. Acţiunea efectuată Tarif/acţiune - lei -
1 Acordarea asistenţei veterinare animalelor de companie, în timpul călătoriei, la solicitarea proprietarului 68

3. La anexa nr. 3, literele B, C şi D vor avea următorul cuprins: B. TARIF pentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

Nr. crt. Etapele aferente realizării unui control oficial în domeniul alimentar Cheltuieli pentru salariu/persoană/h (lei) Cheltuieli necesare perfecţionării/persoană/h (lei) Total cheltuieli/h (lei)
1 Pregătirea controlului, studierea facilităţilor şi documentaţiei deţinute de operatorii economici, astfel încât să fie capabili să îşi îndeplinească atribuţiile în mod adecvat 23 1 24
2 Realizarea controlului 23 1 24
3 Analiza activităţii de control şi stabilirea concluziilor 23 1 24
TOTAL 69 3 72

*) Inflaţia a fost calculată pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 sau data intrării în vigoare a tarifului - decembrie 2019 pentru tarifele intrate în vigoare în anul 2019. C. TARIF pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

Loturi ≤ 15 tone lei (indexat*) Loturi > 15 tone lei (indexat*)
Distanţa până la locul de prelevare ≤ 80 km 72 lei 85 lei
Distanţa până la locul de prelevare > 80 km 100 lei 107 lei

D. TARIF pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul

Nr. crt. Unitatea Tariful de înregistrare - lei/unitate -
1. Carne, lapte şi produse din lapte: Carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor şi/sau a lagomorfelor la nivelul fermei sau al exploataţiei, centru de prelucrare a laptelui 376
Exploataţie de producţie a laptelui 10
Automat de vânzare a laptelui 50
Centru de colectare a vânatului sălbatic 250
2. Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din miere şi ouă de consum: Centru de prelucrare a peştelui integrat în ferma de acvacultură, magazin de desfacere a peştelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru de extracţie, colectare a mierii şi a altor produse apicole, centru de colectare a ouălor 250
Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole 126
3. Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi în domeniu: Restaurant, indiferent de specific, laborator de cofetărie şi/sau patiserie, pensiuni turistice, unităţi de vânzare prin internet, staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport 376
Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering 250
Automate de vânzare a produselor alimentare
a) înregistrare pentru 1-50 automate 360
b) înregistrare pentru 51-100 automate 493
c) înregistrare pentru 101-500 automate 625
d) înregistrare pentru 501-1.000 automate 809
e) înregistrare pentru mai mult de 1.000 automate 1.071
Târg/Expoziţie de produse alimentare, piaţa angro de legume-fructe 357
Puncte gastronomice locale 110
Unităţi mobile de comercializare a alimentelor 250
Hipermarket/Supermarket 629
4. Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor Unităţi de prelucrare a cartofilor şi de producţie a produselor din cartofi în scop alimentar 250
Unităţi de conservare şi fabricare a sucurilor/concentratelor de fructe şi legume 250
Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legume (inclusiv gemuri, marmelade şi jeleuri) 250
5. Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Unităţi pentru producţia şi prelucrarea uleiurilor vegetale brute şi rafinate 376
Unităţi pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate
Unităţi pentru producţia făinei oleaginoase nedegresate 376
Nr. crt. Unitatea Tariful de înregistrare - lei/unitate -
6. Activităţi de fabricare a produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon - unităţi de morărit şi măcinat 250
Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun şi a premixurilor
Unităţi pentru fabricarea amidonului, glutenului, a glucozei, siropului de glucoză şi a maltozei 376
Unităţi pentru măcinarea legumelor 250
7. Activităţi de fabricare a altor produse alimentare Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete şi conservate de patiserie, produselor proaspete şi uscate de panificaţie, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiţilor, pişcoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc. 376
Unităţi pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, gumei de mestecat, a ciocolatei şi produselor din cacao etc. 376
Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi a altor produse făinoase similare 250
Unităţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi fabricarea condimentelor 376
Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 376
Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate 250
Unităţi pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte 250
Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate) 250
Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor 250
8. Activităţi de fabricare a băuturilor Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie şi a băuturilor alcoolice distilate 376
Unităţi pentru fabricarea vinului, cidrului şi a altor vinuri din fructe 376
Unităţi pentru fabricarea berii, a malţului şi a altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentaţie 376
Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice 376
9. Alte activităţi Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală 250
Unităţi de fabricare a îngheţatei 250
Unităţi de fabricare a gheţii alimentare 250
Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală 376
Depozit pentru seminţe de consum 250
Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate 376
Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele 250
Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală 126

4. Anexele nr. 4-6 se înlocuiesc cu anexele nr. 2-4 la prezentul ordin. Articolul IIAnexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Robert Viorel ChioveanuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 63/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 63 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 63/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu