E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.555 din 03.04.2020

privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 290 din 07 aprilie 2020SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii cu nr. NT 456/2020,având în vedere:prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă Lista spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Se aprobă Lista cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Toate unităţile sanitare din sistemul public şi privat au obligaţia asigurării acordării îngrijirilor medicale tuturor pacienţilor, în concordanţă cu prevederile planului de măsuri prevăzut la art. 1. Refuzul asigurării acordării îngrijirilor medicale conform atribuţiilor specifice se sancţionează conform prevederilor legale. Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 533/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 şi a Listei spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 31 martie 2020. Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Horaţiu Moldovan, secretar de stat ANEXA Nr. 1PLAN DE MĂSURI pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 I. Limitarea internărilor programate pe următoarea perioadă în raport cu gradul de ocupare a paturilor, inclusiv paturi Anestezie şi terapie intensivă (ATI) şi evoluţia epidemiologică locală 1. Se reduc cu până la 80% internările programate, precum intervenţiile chirurgicale programate pentru pacienţii cronici în unităţile sanitare cu paturi din centrele universitare, şi până la 50% faţă de luna februarie activitatea din ambulatorii. 2. Spitalele vor raporta zilnic în sistemul electronic centralizat al Ministerului Sănătăţii (MS) situaţia ocupării paturilor. 3. Această măsură se impune atât pentru a asigura capacitatea de preluare a cazurilor de către spitale, cât şi pentru economia de resurse materiale şi umane. 4. Se va asigura o comunicare publică adecvată pentru ca, în această perioadă, publicul să se adreseze spitalelor doar pentru situaţii de urgenţă. II. Asigurarea asistenţei medicale pentru pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 se va realiza prin implicarea etapizată a spitalelor În prima fază, pacienţii pot fi izolaţi în spitalele de boli infecţioase cu secţii de terapie intensivă, care sunt organizate tot pe model pavilionar. Scop: prevenirea răspândirii infecţiei cu COVID-19 şi asigurarea accesului la tratament imediat în condiţii de izolare considerând modelul pavilionar al infrastructurii spitaliceşti Ţinând cont de calea de transmitere preponderent aerogenă (alături de cea prin mâini contaminate), este esenţială izolarea în spaţiu a pacienţilor confirmaţi COVID-19 sau suspecţi de restul pacienţilor non-COVID-19, pentru a scădea la minimum riscul de contaminare. Sunt importante respectarea izolării stricte a pacienţilor COVlD-19 şi evitarea deplasării acestora în afara indicaţiilor stricte. În cazul în care pacienţii confirmaţi COVID-19 necesită deplasare justificată în alte servicii medicale pentru investigaţii medicale sau tratamente particulare (pacienţi cu dializă, investigaţii radiologice, intervenţii chirurgicale etc.), transportul se va realiza într-un mod organizat şi controlat (pacient protejat cu mască, mănuşi, pe circuit stabilit din timp, cu personal echipat complet conform ghidurilor în vigoare şi respectarea riguroasă a regulilor de igienă, dezinfecţia riguroasă a spaţiilor după încheierea actului medical al pacientului cu COVID-19). Faza a doua se aplică atunci când spitalele de boli infecţioase sunt depăşite din punctul de vedere al numărului de pacienţi internaţi şi izolaţi. Se bazează pe sistemul pavilionar disponibil în majoritatea spitalelor de pneumologie. Se adresează: pacienţilor cu infecţie confirmată COVID-19, atunci când numărul lor depăşeşte numărul locurilor disponibile în spitalele de boli infecţioase. Scop: prevenirea răspândirii infecţiei cu COVID-19, prin izolarea pacienţilor într-o singură unitate medicală şi acces la tratament imediat, cu posibilitatea izolării de restul bolnavilor cu alte afecţiuni, considerând modelul pavilionar al infrastructurii spitaliceşti, sub supravegherea medicilor pneumologi şi ATI. Caracteristici şi măsuri la nivelul spitalelor de faza a II-a: spitale dedicate COVID în întregime sau parţial, doar dacă pot asigura circuite complet separate; vor externa sau transfera către alte spitale toţi pacienţii din zona dedicată COVID; vor interna pacienţi pozitivi COVID, forme uşoare şi medii, precum şi cazuri grave în cazul existenţei unei/unui secţii/compartiment ATI, dotată/dotat cu ventilatoare mecanice; pot împrumuta ventilatoare de la spitalele non-COVID, pot detaşa/delega personal medical necesar din alte unităţi sanitare publice şi private, inclusiv medic infecţionist pentru consulturi interdisciplinare; pot achiziţiona şi administra tratament anti-COVID-19 pacienţilor confirmaţi pozitiv în baza protocoalelor terapeutice; îşi creează stoc de medicamente utilizate în tratamentul COVID prin cerere către MS, achiziţii de la UNIFARM sau alţi distribuitori; vor fi introduşi în lista de unităţi sanitare prioritare pentru aprovizionarea cu echipamente de protecţie şi medicamente prin C.N. UNIFARM - S.A., MS, Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC); îşi asigură echipamente de protecţie pentru personalul medical şi le utilizează conform metodologiei Institutului Naţional de Sănătate Publice (INSP); pot funcţiona şi ca spital-suport, tratând patologii asociate la pacienţii COVID+.III. Stabilirea unei reţele de suport pentru spitalul de boli infecţioase printr-un protocol de colaborare sub coordonarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a comitetelor judeţene pentru situaţii de urgentă Într-o primă etapă se recomandă ca spitalele de suport să nu fie reprezentate de spitalele importante de urgenţă din zonă, care pot asigura asistenţa medicală pentru celelalte urgenţe medico-chirurgicale. Pot fi incluse în reţeaua de spitale de suport spitale municipale/orăşeneşti şi spitale din alte judeţe, preponderent cele cu secţii de boli infecţioase, precum şi spitalele din alte reţele decât ale Ministerului Sănătăţii (Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naţionale, unităţi sanitare private). Caracteristici şi măsuri la nivelul spitalelor-suport: vor externa/transfera toţi pacienţii internaţi către alte spitale şi vor rămâne în expectativă; vor asigura tratamentul patologiilor asociate pentru pacienţii suspecţi COVID sau COVID pozitivi, forme uşoare şi medii, precum şi cazuri grave în cazul existenţei unei/unui secţii/compartiment ATI, dotată/dotat cu ventilatoare mecanice; vor asigura circuite separate pentru pacienţii suspecţi COVID până la confirmarea prin testare; pot împrumuta ventilatoare de la spitalele non-COVID, pot detaşa/delega personal medical necesar din alte unităţi sanitare cu paturi, inclusiv medic infecţionist pentru consulturi interdisciplinare; pot achiziţiona şi administra tratament anti-COVID-19 pacienţilor confirmaţi pozitiv în baza unui protocol terapeutic elaborat de un medic infecţionist; îşi creează stoc de medicamente utilizate în tratamentul COVID prin cerere către MS, achiziţii de la C.N. UNIFARM - S.A. sau alţi distribuitori; vor fi introduşi în lista de unităţi sanitare prioritare pentru aprovizionarea cu echipamente de protecţie şi medicamente prin C.N. UNIFARM - S.A., MS, ONAC; îşi asigură echipamente de protecţie pentru personalul medical şi îl utilizează conform metodologiei INSP.Măsuri la nivelul unităţilor sanitare care realizează dializa: pentru fiecare judeţ sunt stabilite centre private de dializă, precum şi spitale publice, care vor realiza dializa iterativă pentru pacienţii COVID şi boală renală cronică în stadiu final; spitalele publice şi centrele de dializă vor ţine cont de recomandările comisiei de nefrologie în elaborarea propriilor proceduri de lucru pentru pacienţii COVID disponibile pe site-ul INSP: www.cnscbt.ro; în funcţie de judeţ, sunt desemnate fie centre dedicate, care vor realiza dializa iterativă doar pentru pacienţi COVID, fie centre în care pacienţii COVID vor fi dializaţi în tura suplimentară, cu dezinfecţia ulterioară a întregii clinici; direcţiile de sănătate publică (DSP) vor monitoriza permanent situaţia cazurilor COVID ce necesită dializă iterativă, a locurilor disponibile în centrele de dializă şi în spitalele publice desemnate. În cazul în care capacitatea centrelor este depăşită, DSP va solicita MS introducerea altor centre în program; astfel, pacienţii cu boală renală cronică în stadiu final şi COVID confirmat cu forme asimptomatice, uşoare şi medii vor fi internaţi în spitale-suport. În acord cu centrul de dializă desemnat, pacienţii vor fi transportaţi cu ambulanţa către centrul de dializă, respectând normele de protecţie recomandate de comisia de nefrologie a MS; spitalul-suport care internează pacientul trebuie să colaboreze cu serviciul de ambulanţă şi cu centrul de dializă, asigurând transportul fără întârzieri şi în deplină siguranţă a acestor pacienţi către centrul de dializă; în cazul în care pacienţii dezvoltă o formă severă sau critică a infecţiei virale, aceştia vor fi direct internaţi sau transferaţi în spitalul public desemnat în fiecare judeţ care dispune atât de staţie de hemodializă, cât şi de secţie/compartiment ATI, pentru a continua tratamentul pentru COVID şi a realiza dializa iterativă. Transportul se va realiza tot cu ambulanţa. Spitalele publice desemnate vor transfera pacienţii dializaţi COVID pozitivi atunci când forma de boală este uşoară şi medie către spitalul-suport, pacienţii urmând a efectua dializa în centrul privat dedicat.IV. Pregătirea spitalelor pentru asigurarea îngrijirii pacienţilor critici (în cazul extinderii crizei şi depăşirii capacităţii spitalelor de boli infecţioase) - măsuri 1. În situaţia apariţiei de cazuri critice ce necesită internare în compartimentele ATI ale spitalelor de boli infecţioase se va asigura preluarea cazurilor critice din aceste compartimente - altele decât cele cu COVID-19 - de către serviciile ATI din localitate/judeţ/regiune. 2. Stabilirea unităţilor sanitare cu paturi care au secţie ATI şi linie de gardă ATI şi care vor prelua cazuri critice la nevoie, atunci când capacitatea serviciului ATI al spitalului de boli infecţioase este depăşită 3. Raportarea numărului de paturi ATI din fiecare unitate sanitară cu paturi atât de stat, cât şi private, precum şi a numărului de paturi din spital care dispun de surse de oxigen şi aer comprimat funcţionale 4. Identificarea unor zone (de exemplu: bloc operator, saloane de izolare) din spitalele cu secţii ATI unde activitatea ATI să se poată extinde la nevoie, pentru a asigura îngrijirea pacienţilor critici cu COVID-19, preferabil într-o zonă separată de spaţiul în care sunt îngrijiţi pacienţi critici cu alte patologii 5. Asigurarea aprovizionării prin procedură de urgenţă cu medicamente, materiale sanitare, echipamente individuale de protecţie, reactivi, atunci când nu există contracte de aprovizionare în derulare V. Triajul clinico-epidemiologic al pacienţilor Pacienţii COVID pozitivi sau suspecţi care reprezintă urgenţe medico-chirurgicale se rezolvă în spitalul de urgenţă unde s-au adresat şi au fost evaluaţi şi se transferă ulterior în spitalul-suport. Triajul clinico-epidemiologic*) *) Figura este reprodusă în facsimil. VI. Reglementări cu privire la echipamentele individuale de protecţie (PPE) 1. Criteriile minimale pentru utilizarea echipamentelor individuale de protecţie vor respecta recomandările din „Utilizarea raţională a PPE în contextul COVID-19", document elaborat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în domeniu (Interim Guidance 27 Februarie 2020). 2. Se vor efectua o instruire documentată, precum şi una practică, cu tot personalul pentru utilizarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie. VII. Asigurarea resursei umane. Măsuri posibile 1. Analiza necesităţii detaşării medicilor cu specialitatea boli infecţioase din unităţile sanitare care nu au secţii de boli infecţioase (din cabinetele de boli infecţioase etc.) în secţiile sau spitalele de boli infecţioase 2. Asigurarea de servicii medicale (ATI sau de alte specialităţi) pentru a asigura extinderea activităţii destinate gestionării cazurilor de îmbolnăviri COVID-19 3. Prin reducerea activităţii chirurgicale strict la urgenţe, o parte din personalul ATI care activează în blocul operator va fi disponibil pentru activitatea în terapie intensivă 4. Medici pneumologi VIII. Se vor asigura prezentarea cu luare la cunoştinţă, precum şi diseminarea în cadrul unităţilor sanitare cu paturi a pictogramelor de pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică (www.insp.gov.ro) referitoare la infecţia COVID-19, postate la rubrica „Informaţii pentru personalul medico-sanitar". Utilizarea raţională a echipamentului individual de protecţie în contextul infecţiei COVID-19 IX. Măsuri de prevenire în contextul COVID-19 Pe baza dovezilor disponibile, virusul SARS-CoV-2 este transmis de la om la om prin contact direct şi prin picături Flügge. Persoanele cu cel mai mare risc de infecţie sunt cele care sunt în contact direct cu un pacient cu COVID-19 sau care au grijă de pacienţii cu COVID-19. Măsurile de prevenire şi limitare sunt esenţiale atât în domeniul asistenţei medicale, cât şi la nivelul comunităţii. Cele mai eficiente măsuri preventive pentru comunitate includ: • efectuarea frecventă a igienei mâinilor cu o soluţie hidro-alcoolică prin frecare în cazul în care mâinile nu sunt vizibil murdare sau cu apă şi săpun în cazul în care mâinile sunt murdare; • evitarea atingerii ochilor, nasului şi gurii; • practicarea igienei respiratorii prin tuse sau strănut în plica cotului sau într-o batistă, cu aruncarea imediată a acesteia; • purtarea unei măşti în cazul prezenţei simptomelor respiratorii şi efectuarea igienei mâinilor după îndepărtarea măştii; • menţinerea distanţei sociale (minimum 1 m) faţă de persoanele cu simptome respiratorii. Personalul medical trebuie să aplice măsuri de precauţie suplimentare pentru a se proteja şi a preveni transmiterea în timpul îngrijirilor medicale. Măsurile de precauţie care trebuie puse în aplicare de către personalul medical care îngrijeşte pacienţii cu COVID-19 includ utilizarea PPE în mod corespunzător; acest lucru implică atât selectarea echipamentului individual de protecţie adecvat, cât şi echiparea şi dezechiparea corespunzătoare a acestuia. Recomandări de utilizare optimă a echipamentului individual de protecţie disponibil Având în vedere deficitul global de echipament individual de protecţie, următoarele strategii pot facilita utilizarea optimă a PPE (Fig. 1). Fig. 1*). Strategii de optimizare a disponibilităţii echipamentului individual de protecţie (PPE) *) Figura 1 este reprodusă în facsimil. Minimizarea necesităţii de echipament individual de protecţie (PPE) Următoarele intervenţii pot minimiza necesitatea de echipament individual de protecţie astfel ca să fie protejate în acelaşi timp personalul medical, precum şi alte persoane împotriva expunerii la virusul SARS-CoV-2 în cadrul asistenţei medicale: 1. Restricţionarea accesului personalului medical în saloanele pacienţilor cu infecţie COVID-19, dacă nu sunt implicaţi în îngrijire directă. Se va lua în considerare gruparea activităţilor astfel încât să fie minimizat numărul de persoane introduse (de exemplu, verificaţi semnele vitale în timpul administrării medicamentelor sau livraţi alimentele în timp ce se efectuează şi alte îngrijiri) şi se vor planifica ce activităţi vor fi efectuate la marginea patului. 2. În mod ideal, vizitatorii nu vor fi permişi, dar, dacă acest lucru nu este posibil, se va restricţiona numărul de vizitatori în zonele de izolare a pacienţilor cu COVID-19, de asemenea va fi restricţionat timpul per vizită; vor fi oferite instrucţiuni clare privind modul de echipare şi dezechipare a echipamentului individual de protecţie, precum şi modul de efectuare a igienei mâinilor sub supravegherea unui cadru medical, astfel încât vizitatorii să evite autocontaminarea (https://www.who.int/csr/resources/publications/putontakeoff PPE/en/). Asigurarea că echipamentele individuale de protecţie (PPE) sunt utilizate în mod raţional şi corect Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat pe baza riscului de expunere (de exemplu, tipul de activitate) şi a dinamicii de transmitere a agentului patogen (de exemplu, contact, picături sau aerosoli). Utilizarea exagerată a PPE va avea un impact suplimentar asupra dificultăţilor de aprovizionare. Prin vizualizarea următoarelor recomandări se poate asigura utilizarea raţională a PPE. • Tipul de PPE utilizat atunci când se oferă îngrijiri pacienţilor cu COVID-19 va varia în funcţie de situaţie, personalul sanitar şi activitatea desfăşurată (Tabelul 1). • Personalul medical implicat în îngrijirea directă a pacienţilor trebuie să utilizeze următoarele PPE: halate, mănuşi, mască şi protecţie oculară (ochelari de protecţie sau scut facial). • În mod specific, pentru procedurile generatoare de aerosoli pentru pacienţii cu COVID-19 (de exemplu, intubare, ventilaţie noninvazivă, traheostomie, resuscitare cardiopulmonară, ventilaţie manuală înainte de intubare, bronhoscopie, gastroscopie şi recoltarea testelor PCR COVID) personalul medical trebuie să utilizeze protecţie, mănuşi, halate, măşti FFP2 şi FFP3; de asemenea, se vor utiliza şorţuri impermeabile, în cazul în care combinezoanele/halatele nu sunt impermeabile. • Măştile de protecţie înaltă (de exemplu, N95, FFP2 standard sau echivalent) au fost utilizate pentru o perioadă îndelungată în timpul urgenţelor anterioare de sănătate publică care au implicat boli respiratorii acute, atunci când echipamentele individuale de protecţie (PPE) nu erau disponibile în cantităţi suficiente. Aceasta se referă la purtarea aceleiaşi măşti de protecţie înaltă în timp ce sunt îngrijiţi mai mulţi pacienţi care au acelaşi diagnostic fără a o scoate, iar dovezile indică faptul că măştile de protecţie înaltă îşi menţin protecţia atunci când sunt utilizate pentru perioade lungi de timp. Cu toate acestea, utilizarea măştilor de protecţie înaltă timp de mai mult de 4 ore poate duce la disconfort şi trebuie evitată. Recomandări privind utilizarea echipamentului de protecţie 1. Utilizarea echipamentului de protecţie la nivelul blocului operator şi în secţiile de ATI: a)precauţii generale de contact (PGC): (halat şi două perechi de mănuşi impermeabile), adică peste uniformă (de unică folosinţă, bluză + pantalon) se va îmbrăca un halat chirurgical impermeabil de unică folosinţă şi peste acesta, eventual un şorţ de plastic de unică folosinţă, bonetă, botoşi; b)în cazul îngrijirilor curente acordate pacienţilor la care nu se vor iniţia manevre generatoare de aerosoli: PGC plus mască chirurgicală sau chiar mască N95/PFF2, ochelari de protecţie; c)în cazul îngrijirilor acordate pacienţilor la care se vor iniţia manevre generatoare de aerosoli (ventilaţie pe mască, ventilaţie CNFC, IOT, IOT + VM, aspiraţie secreţii, bronhoscopie etc.): PGC plus mască PFF3 (sau în lipsă, mască N95/PFF2) ori aparat mască cu purificator de aer, ochelari de protecţie şi echipament de protecţie oculară (vizieră); d)în toate situaţiile de mai sus se pot utiliza în locul halatului chirurgical impermeabil de unică folosinţă combinezoanele, doar dacă acestea se potrivesc, nu se rup şi sunt impermeabile; e)în cazul pacienţilor suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19 se recomandă ca accesul în blocul operator al echipei chirurgicale şi al personalului nenecesar pentru realizarea intubaţiei să fie permis după inducţia anesteziei şi după realizarea intubaţiei; f)se recomandă minimalizarea personalului la nivelul blocului operator; g)se recomandă ca între intervenţiile chirurgicale să existe o pauză de minimum o oră pentru realizarea decontaminării tuturor suprafeţelor, inclusiv a monitoarelor, tastaturilor, cablurilor, aparatului de anestezie.2. Îmbrăcarea şi înlăturarea echipamentului personal de protecţie: a)modul în care se îmbracă şi se înlătură echipamentul personal de protecţie este extrem de important (mai ales în cazul în care transmiterea prin contact este modul principal de transmitere); b)înlăturarea echipamentului personal de protecţie vizibil murdar este aspectul cel mai dificil; c)îmbrăcarea şi înlăturarea echipamentului personal de protecţie ar trebui repetate înainte de primirea primelor cazuri de COVID-19 (simulare); d)se impune o atenţie sporită la locul de suprapunere a halatului cu mănuşile. Mânecile halatului trebuie să fie acoperite de mânuşi (fără să existe un spaţiu restant între ele). Utilizarea mănuşilor mai lungi (similare mănuşilor chirurgicale) poate facilita acest lucru. De asemenea, îndepărtarea echipamentului personal de protecţie poate fi mai uşor realizată în acest caz; e)la îndepărtarea echipamentului personal de protecţie se începe întotdeauna cu aplicarea pe mănuşi a unei soluţii de dezinfectare pe bază de alcool; f)tot echipamentul de protecţie (halat, mănuşi, ochelari, bonetă, botoşi etc.), cu excepţia măştii, trebuie dat jos în salonul pacientului la maximă distanţă de acesta şi depus pe rând în cutia cu sac „de infecţioase"; g)masca de protecţie se dă jos numai după ieşirea din salonul cu COVID-19, adică doar în anticamera salonului sau, în lipsa acesteia, pe hol, şi trebuie depusă tot într-o cutie cu sac „de infecţioase"; h)după îndepărtarea echipamentului personal de protecţie se igienizează mâinile cu o soluţie de dezinfectare pe bază de alcool.Tabelul 1. Recomandări de folosire a echipamentului individual de protecţie (PPE) care trebuie utilizat în contextul COVID-19, în funcţie de secţie, personal şi tipul de activitate

Personal sau pacient Activitate Tip de echipament
Furnizor de servicii medicale
Spital
Salon de spital Personal medical În contact direct cu pacienţi cu COVID-19 Mască simplă Halat de unică folosinţă Mănuşi Protecţia ochilor (ochelari sau vizieră)
Proceduri generatoare de aerosoli efectuate la pacienţi cu COVID-19 Mască N95 sau FFP2 standard sau echivalent Halat de unică folosinţă peste care se pune şorţ/combinezon Mănuşi Protecţia ochilor
Personal de curăţenie În salonul de izolare a pacientului cu COVID-19 Mască simplă Halat de unică folosinţă Mănuşi menajere Protecţia ochilor Ghete/Papuci de spital închişi în faţă
Bloc operator sau ATI Personal medical În contact direct cu pacienţi cu COVID-19 Mască chirurgicală sau chiar mască N95/FFP2; halat impermeabil de unică folosinţă sau halat de unică folosinţă peste care se pune şorţ impermeabil de unică folosinţă Două perechi de mănuşi de unică utilizare Bonetă Botoşi Protecţia ochilor (ochelari sau ecran de protecţie facială)
Proceduri generatoare de aerosoli efectuate la pacienţi cu COVID-19 Mască FFP3 (sau în lipsă, mască N95/FFP2) sau aparat mască cu purificator de aer Halat impermeabil de unică folosinţă sau halat de unică folosinţă peste care se pune şorţ impermeabil de unică folosinţă Două perechi de mănuşi de unică utilizare Bonetă Botoşi Protecţia ochilor (ochelari sau ecran de protecţie facială)
Personal de curăţenie În salonul de izolare a pacientului cu COVID-19 Mască simplă Halat impermeabil de unică folosinţă sau halat de unică folosinţă peste care se pune şorţ impermeabil de unică folosinţă Mănuşi menajere Protecţia ochilor Ghete/Papuci de spital închişi în faţă
Alte zone (coridoare, sala de tratament etc.) Tot personalul Orice activitate care nu presupune contact cu pacientul cu COVID-19 Echipament obişnuit de spital
Personal sau pacient Activitate Tip de echipament
Triaj Personal medical Screening preliminar ce nu necesită contact direct cu pacientul Menţinerea distanţei de cel puţin 1 m între pacient şi personal Echipament obişnuit de spital
Pacienţi cu simptomatologie respiratorie Orice activitate Menţinerea distanţei de cel puţin 1 m între pacient şi personal Mască simplă
Pacienţi fără simptomatologie respiratorie Orice activitate Echipament obişnuit de spital
Laborator Personalul din laborator Manipularea probelor respiratorii Mască simplă Halat de unică folosinţă Mănuşi Protecţia ochilor
Zona administrativă Tot personalul, inclusiv personalul medical Activităţi administrative care nu necesită contact cu pacient cu COVID-19 Nu necesită echipament individual de protecţie.
Ambulatorii de specialitate
Cabinet de consultaţie Personal medical Examinarea fizică a pacientului cu simptome respiratorii Mască simplă Halat de unică folosinţă Mănuşi Protecţie oculară
Personal medical Examinarea fizică a pacientului fără simptome respiratorii Echipament individual de protecţie conform precauţiunilor universale standard şi evaluării riscului
Pacienţi cu simptomatologie respiratorie Orice activitate Mască simplă
Pacienţi fără simptomatologie respiratorie Orice activitate Nu necesită echipament individual de protecţie.
Îngrijitoare de curăţenie Între consultaţii şi după examinarea pacienţilor cu simptome respiratorii Mască simplă Halat de unică folosinţă Mănuşi menajere Protecţie oculară (dacă există risc de stropire cu materie organică sau chimică) Ghete/papuci de spital închişi în faţă
Sala de aşteptare Pacienţi cu simptomatologie respiratorie Orice activitate Mască simplă Izolaţi imediat pacientul în camera de izolare sau într-o zona separată de sala de aşteptare. Dacă acest lucru nu este posibil, asiguraţi o distanţă de cel puţin 1 m de respectivul pacient.
Pacienţi fără simptomatologie respiratorie Orice activitate Nu necesită echipament individual de protecţie.
Zona administrativă Întreg personalul, inclusiv personal medical Activităţi administrative Nu necesită echipament individual de protecţie.
Triaj Personal medical Screening preliminar fără implicarea contactului direct Menţinerea distanţei de cel puţin 1 m între pacient şi personal Mască simplă
Pacienţi cu simptomatologie respiratorie Orice activitate Menţinerea distanţei de cel puţin 1 m între pacient şi personal Mască simplă
Pacienţi fără simptomatologie respiratorie Orice activitate Nu necesită echipament individual de protecţie.
Personal sau pacient Activitate Tip de echipament
În comunitate
La domiciliu Pacienţi cu simptomatologie respiratorie Orice activitate Menţinerea distanţei de cel puţin 1 metru faţă de restul persoanelor din casă Mască simplă atunci când se află în prezenţa altor persoane
Îngrijitor Intră în camera pacientului şi oferă îngrijire directă. Mască simplă
Zone publice (şcoli, magazine, staţii de transport în comun etc.) Persoane fără simptomatologie respiratorie Orice activitate Nu necesită echipament individual de protecţie.

X. Ghid pentru evaluarea riscului personalului medical (P.M.) expus la pacienţii cu infecţie cu COVID-19 Răspândirea: 1. de la o persoană la altă persoană este similară cu transmiterea altor virusuri respiratorii, în principal prin picăturile produse de persoana infectată răspândite prin tuse sau strănut; 2. prin atingerea suprafeţelor contaminate, deşi nu este demonstrat încă. Ghidarea monitorizării: 1. Automonitorizarea: Personalul medical trebuie să se automonitorizeze pentru: febră: 2 x 24 h; simptome respiratorii; tuse, durere de gât, dificultate în respiraţie, mialgii.2. Monitorizare activă: DSP: are responsabilitatea pentru a comunica regulat cu persoanele potenţial expuse infecţiei, în vederea evaluării clinice (febră şi simptomele respiratorii); pentru personalul cu risc de expunere mare/mediu se recomandă comunicare cel puţin 1 x 24 h; modul de comunicare: se stabileşte la nivel local (prin telefon, internet sau alte mijloace de comunicare).3. Automonitorizare cu supervizare delegată: personalul medical: se recomandă să îşi autoevalueze simptomatologia înainte de a intra în tură; dacă personalul medical prezintă simptome: planul include anunţarea superiorilor şi direcţiei de sănătate publică (DSP), urmată de păstrarea contactului cu persoana infectată în vederea necesităţii transportului în unităţile medicale specializate.4. Contact direct: Expunerea este definită ca: apropierea la o distanţă de cel puţin 2 m, pentru o perioadă de minimum 15 minute/contact neprotejat cu secreţiile/excreţiile persoanei infectate. Factorii care cresc riscul infecţiei cu COVID-19: durata prelungită de expunere; simptomatologie respiratorie evidentă: tuse, strănut fără ca pacientul să poarte mască de protecţie facială, care să diminueze răspândirea infecţiei; lipsa echipamentului adecvat de protecţie (mască FFP2, FFP3, ochelari, şorţ facial, mănuşi, halat impermeabil) de către personalul medical în momentul în care fac manevre care produc aerosoli (bronhoscopie, resuscitare cardiopulmonară, intubaţie, extubaţie, nebulizare aerosoli, aspiraţie traheo-bronşică în sistem deschis, gastroscopie, recoltarea testului PCR-COVID).Clasificarea în funcţie de riscul epidemiologic pentru personalul medical (P.M.) asimptomatic în urma contactului direct sau cu secreţiile/excreţiile pacientului infectat cu COVID-19: CONTACT PRELUNGIT CU UN PACIENT CU COVID-19 CARE A PURTAT MASCA DE PROTECŢIE:

Factori de risc epidemiologic Categoria de expunere Recomandarea monitorizării pentru COVID-19 (până la 14 zile de la posibila expunere) Restricţiile de lucru pentru personalul medical
P.M. fără echipament de protecţie Mediu Activ Izolare la domiciliu cel puţin 14 zile de la ultima expunere
P.M.: care nu poartă mască simplă sau mască facială Mediu Activ Izolare la domiciliu cel puţin 14 zile de la ultima expunere
P.M.: Fără protecţie pentru ochi Scăzut Automonitorizare şi supervizare delegată Niciuna
P.M.: Fără halat sau mănuşi Scăzut Automonitorizare şi supervizare delegată Niciuna
P.M.: care poartă tot echipamentul de protecţie cu o mască facială normală Scăzut Automonitorizare şi supervizare delegată Niciuna

CONTACT PRELUNGIT CU UN PACIENT CU COVID-19 CARE NU A PURTAT MASCĂ DE PROTECŢIE:

Factori de risc epidemiologic Categoria de expunere Recomandarea monitorizării pentru COVID-19 (până la 14 zile de la posibila expunere) Restricţiile de lucru pentru personalul medical
P.M.: fără echipament de protecţie Mare Activ Izolare la domiciliu cel puţin 14 zile de la ultima expunere
P.M.: care nu poartă mască simplă sau mască facială Mare Activ Izolare la domiciliu cel puţin 14 zile de la ultima expunere
P.M.: Fără protecţie pentru ochi Mediu Activ Izolare la domiciliu cel puţin 14 zile de la ultima expunere
P.M.: Fără halat sau mănuşi Scăzut Automonitorizare şi supervizare delegată Niciuna
P.M.: care poartă tot echipamentul de protecţie cu o mască facială normală Scăzut Autmonitorizare şi supervizare delegată Niciuna

Exemple: 1. P.M. care poartă halat, mănuşi, mască FFP2 sau FFP3, protecţie pentru ochi şi mască facială simplă în timp ce fac manevre care produc aerosoli (bronhoscopie, resuscitare cardiopulmonară, intubaţie, extubaţie, nebulizare aerosoli, aspiraţie traheobronşică în sistem deschis, gastroscopie) are risc mediu. 2. P.M. care nu a folosit protecţia recomandată şi a avut contact scurt cu pacientul, indiferent dacă pacientul purta mască, are risc scăzut. 3. P.M. care trece pe lângă un pacient la peste 1 m distanţă şi nu are contact direct cu pacientul sau secreţiile/excreţiile acestuia este considerat fără risc. Recomandare pentru monitorizare bazată pe expunerea la COVID-19 Pentru categoriile de risc de expunere care dezvoltă semne şi simptome compatibile cu COVID-19 trebuie să stabilească punctul de contact pentru evaluarea medicală înainte de întoarcerea la locul de lucru. Expunerea în comunitate sau asociată cu călătoria: P.M. cu expunere potenţială la COVID-19 în comunitate trebuie să aibă evaluarea riscului expunerii conform ghidurilor; cei cu risc mare-mediu: izolare la domiciliu cel puţin 14 zile de la ultima expunere; cei care au semne şi simptome compatibile cu COVID-19 trebuie să stabilească punctul de contact pentru evaluarea medicală înainte de întoarcerea la lucru. ANEXA Nr. 2LISTA spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a SPITALE - FAZA I

Nr. crt. Judeţul Spitalul
1. Braşov Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
2. Bucureşti Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş
3. Bucureşti Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Dr. Victor Babeş
4. Cluj Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca
5. Constanţa Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa
6. Dolj Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova
7. Iaşi Spitalul de Boli Infecţioase
8. Suceava Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava
9. Timiş Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Timişoara

SPITALE - FAZA a II-a

Nr. crt. Judeţul Spitalul
1. Bucureşti Institutul Marius Nasta
2. Cluj Spitalul Leon Daniello de Pneumologie
3. Constanţa Secţia Exterioară Agigea a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa
4. Constanţa Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa
5. Iaşi Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi
6. Galaţi Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi
7. Mureş Spitalul Clinic Judeţean Târgu Mureş
8. Satu Mare Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare

ANEXA Nr. 3LISTA cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-21

Nr. Judeţ Spital-suport pacienţi COVID-19 pozitiv sau suspecţi Maternitate - COVID-19 pozitiv sau suspecţi Unitate dializă pacienţi COVID-19 sau suspecţi
1 ALBA Spitalul Municipal Blaj Spitalul Municipal Blaj Toate centrele-tură suplimentară
Spitalul Judeţean de Urgenţe Alba Iulia - cazuri grave şi critice
2 ARAD Secţia exterioară de pneumologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad Secţie exterioară de Boli infecţioase - Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad - str. Cicio Pop Secţii exterioare din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Arad – sediu Piaţa Mihai Viteazu Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad - secţie exterioară Dializa S.C. Avitum Braun - centru local Arad - tură suplimentară
Spital Orăşenesc Ineu Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad - cazuri grave şi critice
Locaţie Expo Arad - spital campanie
Spitalul „Medlife Genesys" Arad
3 ARGEŞ Spitalul Orăşenesc „Sf. Spiridon Mioveni" - corp vechi Spitalul Municipal Câmpulung Centrul de dializă Nephrocare Câmpulung
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti - Secţia de boli infecţioase
Spitalul Municipal Câmpulung - Secţia de boli infecţioase şi secţia de pediatrie Spitalul de Pediatrie Piteşti - şi urgenţe chirurgie pediatrică
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti - cazuri grave şi critice
4 BACĂU Spital Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca" Oneşti Spital Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca" Oneşti Centrul de dializă Oneşti
Fresenius
Nefrocare Oneşti - centru dedicat
Spital Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca" Oneşti - cazuri grave şi critice
5 BIHOR Spitalul Municipal Oradea Spitalul Municipal Oradea Spitalul Municipal Oradea
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa Centrul de Dializă „Diaverum" - tură suplimentară
Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon" Năsăud Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa - cazuri grave şi critice
7 BOTOŞANI Spitalul Judeţean de Urgenţă Botoşani Spitalul Judeţean de Urgenţă Botoşani - secţie externă OG Toate centrele tură suplimentară/distinctă
Spitalul Judeţean de Urgenţă Botoşani - cazuri grave şi critice
8 BRĂILA Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila - corp B, C, E Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila - Pavilionul A Spitalul de Psihiatrie Sfântul Pantelimon - Camera de gardă; Compartimentul psihiatrie pediatrică; Secţia Psihiatrie 3 Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila - corp D Clădire Ambulatoriu Centrul de dializă Diaverum, Brăila - tură suplimentară
Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila - corp B (corpul B rămâne ca rezervă dacă se depăşeşte capacitatea de 15 paturi din Clădirea Ambulatoriului - Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila - corp D)
Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila - cazuri grave şi critice
9 BUZĂU Spitalul Municipal Râmnicu Sărat Spitalul Municipal Râmnicu Sărat Centrul de dializă Diaverum Buzău - tură suplimentară
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău - cazuri grave şi critice
Nr. Judeţ Spital-suport pacienţi COVID-19 pozitiv sau suspecţi Maternitate - COVID-19 pozitiv sau suspecţi Unitate dializă pacienţi COVID-19 sau suspecţi
10 BRAŞOV Spitalul Judeţean de Urgenţă „Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe Spitalul Judeţean de Urgenţă „Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe, cu excepţia sarcinilor sub 36 de săptămâni, cu complicaţii care vor fi preluate de Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „dr. A. I. Sbarcea" Braşov Toate centrele - tură suplimentară
Centrul de dializă Spitalul Municipal Făgăraş
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov - Centrul de dializă - pacienţi gravi şi critici
11 CARAŞ-SEVERIN Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş Centrul de dializă Avitum Reşiţa - tură suplimentară
Spitalul Judeţean Caraş-Severin - Reşiţa - pacienţi gravi şi critici
12 CĂLĂRAŞI Spitalul Municipal Olteniţa Spitalul Municipal Olteniţa Centrul de dializă Diaverum - tură suplimentară
13 CLUJ Spitalul Clinic de Boli infecţioase Cluj-Napoca - prin supradimensionarea numărului de paturi într-o clădire din satul Suceag, str. Principală (100 de paturi) Spitalul clinic de pneumoftiziologie „Leon Danielo" Cluj-Napoca Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - Secţia Clinică Medicină Internă I, Secţia Clinică Cardiologie I, Cardiologie intervenţională Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - Secţia Clinică Obstetrică-Ginecologie I Toate centrele de dializă private - tură suplimentară Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - dializă şi hemofiltrare pentru pacienţii internaţi în secţia clinică medicină internă I Spitalul Municipal Cluj-Napoca pentru pacienţii suspecţi COVID-19 cu urgenţe nefrologie şi pacienţii dializaţi cronic şi acutizaţi Toate secţiile/compartimentele de ATI/TI ale spitalelor suport pentru cazurile grave şi critice internate în secţie/compartiment
14 CONSTANŢA Spitalul Municipal Medgidia Spitalul Municipal Medgidia Centrul de dializă Nefrocare Medgidia - centru dedicat Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - Centrul de dializă - pacienţi gravi şi critici
15 COVASNA Spitalul Judeţean de Urgenţă „Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe Spitalul Judeţean de Urgenţă „Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe, cu excepţia sarcinilor sub 36 de săptămâni, cu complicaţii care vor fi preluate de Spitalul clinic de Obstetrică-Ginecologie „dr.A. I. Sbarcea" Braşov Centrul de dializă Sfântu Gheorghe Avitum - tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântu Gheorghe - pacienţi gravi şi critici
16 DÂMBOVIŢA Spitalul Orăşenesc Pucioasa Pavilion central Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte: ortopedie traumatologie Spitalul Municipal Moreni S.C. Diasys Medical - S.R.L. - tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte - cazuri grave şi critice
17 GALAŢI Spitalul CFR Galaţi Spitalul Municipal „Anton Cincu" Tecuci Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire - pavilion separat Centrul de dializă Diaverum, Galaţi - tură suplimentară Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi - pacienţi critici şi gravi
18 DOLJ Spitalul Clinic Municipal Filantropia - locaţiile Sărari, Corneliu Coposu Spitalul CF Craiova - chirurgie generală Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - neurologie şi psihiatrie Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - pentru pacienţi cu infarct miocardic acut, secţii cu profil unic în judeţul Dolj şi pacienţii gravi care au nevoie ATI Spitalul Clinic Municipal Filantropia - locaţia Sărari Toate centrele - tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - pacienţi gravi şi critici
19 GIURGIU Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale Centrul de dializă Fresenius - tură suplimentară Pacienţi gravi şi critici - Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila" Bucureşti
20 GORJ Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu - cazuri grave şi critice
Nr. Judeţ Spital-suport pacienţi COVID-19 pozitiv sau suspecţi Maternitate - COVID-19 pozitiv sau suspecţi Unitate dializă pacienţi COVID-19 sau suspecţi
21 HARGHITA Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc - centru dedicat Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc - cazuri grave şi critice
22 HUNEDOARA Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva -secţia Boli infecţioase Spitalul Municipal Hunedoara Spitalul Municipal Orăştie Spitalul Municipal Lupeni Spitalul Municipal Vulcan Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva - cazuri grave şi critice
23 IALOMIŢA Spitalul Municipal Feteşti Spitalul Municipal Feteşti Fresenius Nefrocare Slobozia - tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia - cazuri grave şi critice
24 IAŞI Spitalul Clinic de Neurochirurgie „Nicolae Oblu" Spitalul Clinic CF Iaşi Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologică „Elena Doamna" Iaşi Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" centru dedicat COVID-19 dializă - centru dedicat Fresenius Nefrocare Iaşi - tură suplimentară (la nevoie)
25 ILFOV vezi Bucureşti vezi Bucureşti vezi Bucureşti
26 MARAMUREŞ Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea" Baia Mare Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea" Baia Mare Toate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare - cazuri grave şi critice
27 MEHEDINŢI Spital Municipal Orşova Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă Spital Municipal Orşova Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă Toate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin - cazuri grave şi critice
28 MUREŞ Spitalul Clinic Judeţean Mureş Spitalul Clinic Judeţean Mureş Toate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - cazuri grave şi critice
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş şi Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş - corp clădire Chirurgie infantilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - corp clădire Chirurgie infantilă
Spitalul Municipal Sighişoara - compartiment Pneumologie
29 NEAMŢ Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Toate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ - cazuri complicate
30 OLT Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina - secţia de Boli infecţioase Spitalul Municipal Caracal - comorbidităţi Spitalul Municipal Caracal Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Olt - cazuri grave şi critice
31 PRAHOVA Spitalul Municipal Câmpina Spitalul Municipal Câmpina Toate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ploieşti - cazuri grave şi critice
32 SATU MARE Spitalul Municipal Carei Spitalul Municipal Carei S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - Centru dializă Satu Mare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Satu Mare - cazuri grave şi critice
33 SĂLAJ Secţia exterioară Boli infecţioase Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău
Secţia exterioară Pneumologie Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău Spitalul Orăşenesc „Prof. Ioan Puşcaş" Şimleu Silvaniei Nefromed Sălaj - tură suplimentară
Spitalul Orăşenesc „Prof. Ioan Puşcaş" Şimleu Silvaniei Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău - cazuri critice şi grave
34 SIBIU Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu - 5 pavilioane externe suport Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu - 1 pavilion organizat maternitate Toate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu - cazuri grave şi critice
35 SUCEAVA Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou" Suceava Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian" Rădăuţi - secţiile de boli infecţioase, pneumologie şi dermatovenerologie Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou" Suceava Toate centrele - tură suplimentară (la nevoie) Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou" Suceava Secţia de dializă - centru dedicat - cazuri grave şi critice
Nr. Judeţ Spital-suport pacienţi COVID-19 pozitiv sau suspecţi Maternitate - COVID-19 pozitiv sau suspecţi Unitate dializă pacienţi COVID-19 sau suspecţi
36 TELEORMAN Spitalul Caritas Municipal Roşiori de Vede Spitalul Caritas Roşiori de Vede secţia de maternitate Toate centrele tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria - cazuri grave şi critice
37 TIMIŞ Spitalul CF 2 Timişoara Spitalul Municipal Timişoara Spitalul Municipal „Teodor Andrei" Lugoj Maternitatea Bega Timişoara Toate centrele- tură suplimentară distinctă
Spitalul Judeţean de Urgenţă Timişoara - cazuri grave şi critice
38 TULCEA Secţia de Boli infecţioase a Spitalului Judeţean Tulcea Spitalul Municipal Medgidia Fresenius Nefrocare - tură suplimentară Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - cazuri grave şi critice
39 VASLUI Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman" Bârlad Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman" Bârlad - centrul de dializă - COVID-19 Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman" Bârlad - Secţia de maternitate Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman" Bârlad - centru dedicat - Centrul de hemodializă
40 VÂLCEA Spitalul Orăşenesc Horezu Spitalul Orăşenesc Horezu - Secţia de maternitate Fresenius Nefro Care - tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea - cazuri grave şi critice
41 VRANCEA Spitalul Municipal Adjud Spitalul Municipal Adjud - Secţia de maternitate Centrul de dializă Diaverum Focşani - tură suplimentară Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani - cazuri grave şi critice
42 BUCUREŞTI Spitalul Clinic Colentina Centrul Medical Policlinico di Monza - punct de lucru „Monza Metropolitan Hospital" - str. Şerban Vodă nr. 95-101, sectorul 4, Bucureşti Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan" Bucureşti - Maternitatea Bucur Toate centrele de dializă - tura 4 suplimentară distinctă
Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandru-Rusescu" - Bucureşti - Unitatea de asistenţă materno-fetală de excelenţă (Polizu) S.C. DIAVERUM ROMÂNIA - S.R.L. - punct de lucru SEMA PARC - pentru pacienţii COVID-19 pozitivi
S.C. DIAVERUM ROMÂNIA - S.R.L. - punct de lucru RĂCARI - pentru pacienţi suspecţi testaţi COVID-19 negativi
Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila" - Bucureşti - pentru pacienţi COVID-19 pozitivi - cazuri grave şi critice

1) Pentru încadrarea suspecţilor cu virusul SARS-CoV-2 se utilizează definiţia de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) publicată pe site-ul INSP. În funcţie de caracteristicile judeţene, afecţiunile asociate şi de posibilitatea asigurării circuitelor separate pentru pacienţii suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 până la confirmarea prin testare, Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pot stabili şi alte unităţi sanitare pentru internarea acestor pacienţi.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 555/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 555 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu