E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 2 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 3 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 4 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 5 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 6 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 7 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 8 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 9 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 10 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 10 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 11 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 12 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 13 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 14 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 15 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 16 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Articolul 1 din actul Ordin 6 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordin 139 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 6 din 10 februarie 2000

pentru aprobarea formularelor-tip de licenta si a altor documente prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE SI AL


SmartCity3

              INTERZICERII ARMELOR CHIMICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 80 din 23 februarie 2000

    Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,
    avand in vedere prevederile art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba formularele-tip de licenta si alte documente prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, conform modelelor prezentate in anexele 1 - 16 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 3
    Anexele 1 - 16 la prezentul ordin inlocuiesc in mod corespunzator anexele 2A, 2B, 3A, 3B, 4A si 4B la Hotararea Guvernului nr. 594/1992.
    Art. 4
    Licentele si celelalte documente emise pe formularele-tip aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 594/1992 raman valabile pana la expirarea termenului inscris in aceste documente, dar nu mai tarziu de data de 31 iulie 2000.

                              Presedintele,
              Agentiei Nationale de Control al Exporturilor
              Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,
                             Marius Petrescu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1
                                             _________________________________
                                            | CONFIDENTIAL DUPA COMPLETARE    |
                                            | (CONFIDENTIAL AFTER FILLING IN) |
                                            |_________________________________|

                       LICENTA INDIVIDUALA DE IMPORT
                        (INDIVIDUAL IMPORT LICENCE)
_______________________________________________________________________________
            |1. Importator             |2. Nr. si data inreg. la importator    |
            |   (Importer)             |   (No. and date of registration at    |
            |                          |   importer)                           |
            | Adresa                   |_______________________________________|
            | (Address)                |3. Nr. si data inreg. la ANCESIAC      |
            |                          |   (No. and date of registration at    |
            | Telefon            Fax   |   ANCESIAC)                           |
            | (Telephone)        (Fax) |_______________________________________|
            |                          |4. Partener extern/Tara                |
            | Banca                    |   (Foreign partner/Country)           |
            | (Bank)                   |_______________________________________|
            |                          |5. Tara      | Cod  |6. Tara    | Cod  |
            | Cont valuta              |   platitoare|      |vanzatoare |      |
            | (Currency account)       |   (Payer's  |(Code)|(Exporting |(Code)|
            |                          |   country)  |      | country)  |      |
            | Cod fiscal               |_____________|______|___________|______|
            | (Fiscale code)           |7. Tara de   | Cod  |8. Conditia de    |
            |                          |   origine   |      |   livrare        |
            |                          |   (Country  |(Code)|   (Delivery      |
            |                          |   of origin)|      |   terms)         |
            |__________________________|_____________|______|__________________|
            |9. Destinatar final       |10. Conditia de plata si credit |  Cod |
            |   (Name of ultimate      |    (Payment terms)             |(Code)|
            |   consignee)             |                                |      |
            |__________________________|________________________________|______|
CERERE      |11. Termen de valabilitate|12. Moneda (Valuta) platii      |  Cod |
PENTRU      |    solicitat             |                                |      |
LICENTA     |    (Validity requested)  |    (Currency of payment)       |(Code)|
INDIVIDUALA |__________________________|________________________________|______|
DE IMPORT   |13. Denumirea|14. Pozitie|15. Nr.   |16. Cantitate   |17. Valoarea|
(INDIVIDUAL |comerciala   | Tarif     |art. conf.| (Quantity)     | CIF in     |
IMPORT      |a produselor | vamal     |liste de  |________________| valuta     |
LICENCE     |(Description)| (Customs  |control   |Cod   | Cod     | platii     |
APPLICATION)|of goods)    | tariff    |(Control  |UM/   | UM      | (CIF value |
            |             | code no.) |lists code|tone, |supl/    | in currency|
            |             |           | no.)     |kg    |cantit.  | of payment)|
            |             |           |          |      |supl.    |            |
            |             |           |          |(Code/|(Code    |            |
            |             |           |          |tones,|suppl/   |            |
            |             |           |          |kilos)|quantity)|            |
            |_____________|___________|__________|______|_________|____________|
            |             |           |          |      |         |            |
            |             |           |          |      |         |            |
            |             |           |          |      |         |            |
            |_____________|___________|__________|______|_________|____________|
            |                  18. TOTAL         |      |         |            |
            |                     (TOTAL)        |      |         |            |
            |____________________________________|______|_________|____________|
            | 19. Biroul vamal                   | 21. Certificam pe propria   |
            |     (Customs office)               | raspundere exactitatea      |
            |____________________________________| datelor inscrise in prezenta|
            | 20. Alte precizari ale             | cerere si va rugam sa       |
            |     solicitantului                 | autorizati importul.        |
            |     (Further details from the      | Functie, nume, prenume,     |
            |     applicant)                     | semnatura autorizata,       |
            |                                    | stampila                    |
            |                                    | (We hereby certify on our   |
            |                                    | responsability that all     |
            |                                    | information in this         |
            |                                    | application is accurate and |
            |                                    | we therefore ask to         |
            |                                    | authorize the import. Name, |
            |                                    | title, authorized           |
            |                                    | signature, stamp)           |
____________|____________________________________|_____________________________|
            |                                                                  |
            |                       GUVERNUL ROMANIEI                          |
            |                    (GOVERNMENT OF ROMANIA)                       |
            |      AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE     |
            |               SI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE                 |
            |       (NATIONAL AGENCY FOR THE CONTROL OF STRATEGIC EXPORTS      |
            |               AND PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS)               |
            |                                                                  |
LICENTA     | LICENTA INDIVIDUALA DE IMPORT   Nr.              Data            |
INDIVIDUALA |  (INDIVIDUAL IMPORT LICENCE)    (No) .........   (Date)......... |
DE IMPORT   |                                                                  |
(INDIVIDUAL | SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA IMPORTULUI PANA LA DATA DE ........... |
IMPORT      | (WE HEREBY AUTHORIZE THIS IMPORT TO TAKE PLACE UNTIL)            |
LICENCE)    |                                                                  |
            | CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:            |
            | (IN COMPLIANCE WITH THE PRESENT APPLICATION, WITH THE            |
            | FOLLOWING DETAILS):                                              |
            |                                   Semnatura autorizata, stampila |
            |                                   (Authorized signature, stamp)  |
____________|__________________________________________________________________|

    ANEXA 2
 ______________________________________________________________________________
| 22. Avize                                                                    |
|     (Notes)                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
| 23. Modificari ulterioare aprobarii licentei individuale de import           |
|     (Changes after the individual import licence approval)                   |
|______________________________________________________________________________|
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|____________________________________|_________________________________________| |Instructiuni privind completarea cererii pentru licenta individuala de import |
|    (Directions for filling in the individual import licence application)     |
|                                                                              |
| (Toate rubricile se completeaza in mod obligatoriu pe cele 3 exemplare (de   |
| culoare verde, rosie si albastra, in aceasta ordine), numai prin             |
| dactilografiere sau prin imprimare cu ajutorul tehnicii de calcul. Existenta |
| unor adaugari sau stersaturi conduce la respingerea documentelor si la       |
| intocmirea unei noi cereri de licenta). Rubricile numerotate de la 1 la 23   |
| vor fi completate cu urmatoarele date: 1. Denumirea oficiala completa (fara  |
| prescurtari), adresa sediului social inregistrat la Registrul comertului     |
| (judet, localitate, cod, strada, numar si, dupa caz, bloc, scara, etaj,      |
| apartament), banca si contul prin care se deruleaza platile, codul fiscal;   |
| 2. Numarul de inregistrare intern dat de importator si data; 3. Numarul de   |
| inregistrare si data depunerii cererii la ANCESIAC; 4. Numele oficial,       |
| complet (fara prescurtari), al firmei partenere si tara in care aceasta      |
| firma isi are sediul; 5. Tara in care se afla sediul bancii platitoare si    |
| codul tarii respective*1); 6. Tara in care se afla sediul firmei partenere   |
| exportatoare si codul tarii respective*1); 7. Tara in care s-au fabricat     |
| produsele, conform documentelor de export si codul tarii respective*1);      |
| 8. Conform INCOTERMS 1990, contractului sau documentelor de export;          |
| 9. Utilizatorul final al produselor, care poate fi acelasi cu importatorul;  |
| 10. Descrierea in clar si codul respectiv*1); 11. Scris sub forma            |
| Z Z . L L . A A A A;                                                         |
| - -   - -   - - - -                                                          |
| 12. Denumirea unitatii monetare (valutei), exprimata in cod alfabetic si cod |
| numeric*1); 13. Denumirea completa a produselor strategice si, dupa caz,     |
| dimensiunile, compozitia/concentratia, structura, caracteristicile tehnice,  |
| calitatea, tipul, marca, denumirea chimica si codul CAS pentru substantele   |
| chimice. Cand spatiul nu permite, se va utiliza formularul "ANEXA la ......",|
| in acest caz, la rubrica 13 facandu-se mentiunea "Vezi Anexa"; 14. Pozitia   |
| tarifara, pentru fiecare produs in parte, conform Tarifului vamal de import  |
| al Romaniei pe anul in curs; 15. Codificarea alfanumerica a produsului       |
| strategic conform Listelor de control aflate in vigoare si publicate in      |
| Monitorul Oficial al Romaniei; 16. In prima coloana se va inscrie, sub forma |
| unei fractii, astfel: la numarator, codul unitatii de masura*1), iar la      |
| numitor, masa neta, in tone sau kilograme a produsului. In a doua coloana se |
| va inscrie, sub forma unei fractii, astfel: la numarator, codul unitatii de  |
| masura suplimentare*1), alta decat tone sau kilograme, iar la numitor,       |
| cantitatea conform documentelor de import; 17. Se va inscrie valoarea totala |
| CIF a produselor strategice care face obiectul cererii. In cazul produselor  |
| strategice supuse licentierii, primite/trimise pentru operatiuni de          |
| perfectionare activa sau pasiva se va inscrie valoarea statistica a acestora,|
| sub care se va mentiona costul prelucrarii respective. Cifrele care          |
| reprezinta cantitatea si valoarea se vor scrie cu punct de despartire pentru |
| mii, milioane etc.; 18. Suma cantitatilor sau valorilor din coloanele de la  |
| rubricile 16 si 17; 19. Se mentioneaza unul sau mai multe birouri vamale, in |
| functie de spatiul disponibil, din cele abilitate sa efectueze operatiuni de |
| vamuire a produselor strategice; 20. Se vor face, dupa caz, mentiuni         |
| referitoare la natura operatiunii comerciale, daca se solicita prelungire    |
| sau inlocuire de licenta, mentionand si numarul licentei pe care o           |
| prelungeste sau inlocuieste sau daca importul este temporar, mentionand si   |
| termenul de inchidere a operatiunii. In cazul in care conditia de livrare de |
| la rubrica 8 este alta decat CIF, se va mentiona si valoarea corespunzatoare |
| a conditiei de livrare respective. Daca spatiul nu permite, solicitantul va  |
| intocmi un document separat cu aceste date sau cu altele suplimentare, pe    |
| care-l va certifica in aceleasi conditii ca si cererea de licenta.           |
| Numarul acestui document, ce se va anexa cererii de licenta, se va inscrie   |
| in rubrica 20. 21. Stampila se aplica astfel incat functia, numele si        |
| prenumele semnatarului, precum si inscrisul din stampila sa ramana lizibile; |
| 22. Dupa caz, conform reglementarilor in vigoare; 23. Spatiu rezervat        |
| ANCESIAC.                                                                    |
|                                                                              |
| *1) Conform Ghidului de utilizare a Tarifului vamal de import al Romaniei,   |
| emis de Ministerul Industriei si Comertului, pe anul in curs.                |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3
 ______________________________________________________________________________
| 22. Avize                                                                    |
|     (Notes)                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
| 23. Modificari ulterioare aprobarii licentei individuale de import           |
|     (Changes after the individual import licence approval)                   |
|______________________________________________________________________________|
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
|                       Spatiu rezervat autoritatii vamale                     |
|                             (For Customs use only)                           |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. pozitiei | Pozitie | Cantitate, | Numarul Declaratiei | Semnatura,| Obs. |
| din licenta  | Tarif   |     UM     | vamale de import si | stampila  |      |
| sau din      | vamal   |            | data                |           |      |
| anexa la     |         |            |                     |           |      |
| licenta      |         |            |                     |           |      |
|______________|_________|____________|_____________________|___________|______|
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|______________|_________|____________|_____________________|___________|______|

    ANEXA 4
 ______________________________________________________________________________
| 22. Avize                                                                    |
|     (Notes)                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
| 23. Modificari ulterioare aprobarii licentei individuale de import           |
|     (Changes after the individual import licence approval)                   |
|______________________________________________________________________________|
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
|                            Spatiu rezervat ANCESIAC                          |
|                            (For official use only)                           |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Avize/autorizari directii de specialitate | 3. Propunere pentru aprobare/ |
|    din cadrul ANCESIAC                       |    respingere                 |
|                                              |                               |
|                                              |                               |
|                                              |                               |
|                                              |                               |
|                                              |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| 2. Avize/autorizari directii de specialitate | 4. Cererea de licenta a fost  |
|    din cadrul ANCESIAC                       |    aprobata/respinsa prin     |
|                                              |    Ordinul nr.... din ....... |
|                                              |                               |
|                                              |    al Presedintelui ANCESIAC  |
|                                              |                               |
|                                              |                               |
|                                              |                               |
|                                              |                Semnatura      |
|                                              |                               |
|______________________________________________|_______________________________|

    ANEXA 5
                                             _________________________________
                                            | CONFIDENTIAL DUPA COMPLETARE    |
                                            | (CONFIDENTIAL AFTER FILLING IN) |
                                            |_________________________________|

                                  ANEXA
                                 (ANNEX)
                 la
                 (of) ....................................
 ______________________________________________________________________________
| 1. Nr. si data inreg. la solicitant  | 2. Nr. si data inreg. la ANCESIAC     |
|    (No. and date of registration at  |    (No. and date of registration at   |
|    the applicant)                    |    ANCESIAC                           |
|______________________________________|_______________________________________|
| 3. Denumirea  | 4. Pozitie  | 5. Nr. art. | 6. Cantitate     | 7. Valoarea   |
| comerciala a  | Tarif vamal | conf. liste |    (Quantity)    | CIF/FOB  in   |
| produselor    | (Customs    | de control  |__________________| valuta platii |
| (Description  | tariff code | (Control    | Cod   | Cod UM   | (CIF/FOB      |
| of goods)     | no.)        | lists code  | UM/   | supl./   | value in      |
|               |             | no.)        | tone, | cantit.  | currency of   |
|               |             |             | kg    | supl.    | payment)      |
|               |             |             | (Code/| (Code    |               |
|               |             |             | tones,| suppl./  |               |
|               |             |             | kilos)| quantity)|               |
|_______________|_____________|_____________|_______|__________|_______________|
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|_______________|_____________|_____________|_______|__________|_______________|
|                  8. TOTAL                 |       |          |               |
|                    (TOTAL)                |       |          |               |
|___________________________________________|_______|__________|_______________|
| 9. Certificam pe propria raspundere exactitatea datelor inscrise in prezenta |
|    anexa.                                                                    |
|    Functie, nume si prenume, semnatura autorizata, stampila                  |
|                                                                              |
|    (We hereby certify on our responsibility that all information in this     |
|    annex are accurate. Name, title, authorized signature, stamp)             |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|                             GUVERNUL ROMANIEI                                |
|                           (GOVERNMENT OF ROMANIA)                            |
|           AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE            |
|                       SI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE                     |
|            (NATIONAL AGENCY FOR THE CONTROL OF STRATEGIC EXPORTS             |
|                      AND PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS)                    |
|                                                                              |
| CERTIFICAM ANEXA LA:                                                         |
| (WE HEREBY CERTIFY THE ANNEX OF) ..........................................  |
| ...........................................................................  |
|                                                                              |
|  Data                                                                        |
| (Date) ..........................         Semnatura autorizata, stampila     |
|                                           (Authorized signature, stamp)      |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 6

                                             _________________________________
                                            | CONFIDENTIAL DUPA COMPLETARE    |
                                            | (CONFIDENTIAL AFTER FILLING IN) |
                                            |_________________________________|

                    DECLARATIA DESTINATARULUI FINAL
                   (STATEMENT BY ULTIMATE CONSIGNEE)
 ______________________________________________________________________________
| 1. Nr. si data inreg. la solicitant  | 2. Nr. si data inreg. la ANCESIAC     |
|    (No. and date of registration at  |    (No. and date of registration at   |
|    the applicant)                    |    ANCESIAC)                          |
|______________________________________|_______________________________________|
| 3. Destinatar final                  | 4. Importator                         |
|    (Ultimate consignee)              |    (Importer)                         |
|                                      |                                       |
| Adresa                               | Adresa                                |
| (Address)                            | (Address)                             |
|                                      |                                       |
| Tel/fax (Phone/Fax):                 | Tel/fax (Phone/Fax):                  |
|                                      |                                       |
| Persoana de legatura                 | Persoana de legatura                  |
| (Contact person)                     | (Contact person)                      |
|______________________________________|_______________________________________|
| 5. Denumirea  | 6. Pozitie  | 7. Nr. art. | 8. Cantitate     | 9. Valoarea   |
| comerciala a  | Tarif vamal | conf. liste |    (Quantity)    | CIF in valuta |
| produselor    | (Customs    | de control  |__________________| platii        |
| (Description  | tariff code | (Control    | Cod   | Cod UM   | (CIF value in |
| of goods)     | no.)        | lists code  | UM/   | supl./   | currency of   |
|               |             | no.)        | tone, | cantit.  | payment)      |
|               |             |             | kg    | supl.    |               |
|               |             |             | (Code/| (Code    |               |
|               |             |             | tones,| suppl./  |               |
|               |             |             | kilos)| quantity)|               |
|_______________|_____________|_____________|_______|__________|_______________|
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|_______________|_____________|_____________|_______|__________|_______________|
|                 10. TOTAL                 |       |          |               |
|                    (TOTAL)                |       |          |               |
|___________________________________________|_______|__________|_______________|
|                          11. DECLARATIE (STATEMENT)                          |
| Modul in care destinatarul final va utiliza sau dispune de produsele         |
| strategice descrise si enumerate mai sus:                                    |
| (Disposition or use of the strategic goods by the ultimate consignee):       |
|  _                                                                           |
| |_|  Vor fi folosite in forma in care au fost primite, pentru ............., |
|      (They will be used as they were received, for)                          |
| .................................. in urmatorul loc (sediu)................, |
|                                   (in the following place (residence))       |
| nu vor fi incorporate in nici un alt produs final si nu vor fi reexportate   |
|(they will not be imbeded in any other final good and must not be re-exported)|
| fara aprobarea autoritatii competente din Romania;                           |
| (except with the authorization of the competent Romanian authority)          | |  _                                                                           |
| |_| Vor fi revandute in Romania, in forma in care au fost primite;           |
|     (They will be resold in Romania as they were received)                   |
|  _                                                                           |
| |_| Vor fi prelucrate, modificate si/sau incorporate in urmatoarele produse  |
|     ......................................................................., |
|     (They will be processed, modified and/or imbeded in the following goods) |
|     pentru a fi utilizate in scopul ......................................., |
|     (to be used for)                                                         |
| in locul (tara) ........................, numai dupa obtinerea aprobarii     |
| (in the following place (country))        autoritatii competente din Romania;|
|                                           (only with the authorization of the|
|                                           competent Romanian authority)      |
|  _                                                                           |
| |_| Vor fi reexportate, in forma in care au fost primite, catre ............ |
|     (They will be re-exported as they were received to)                      |
| .......... numai dupa obtinerea aprobarii autoritatii competente din Romania;| |            (only with the authorization of the competent Romanian authority) |
|  _                                                                           |
| |_| Altele (descriere completa): ........................................... |
|     (Others (full description))                                              |
| ............................................................................ |
| Certific pe propria raspundere ca datele si informatiile inscrise in         | | prezenta declaratie sunt exacte si au fost mentionate cu buna-credinta,      |
| cunoscand ca pentru orice declaratie falsa sau omisiune facuta cu intentie   |
| ma voi expune sanctiunilor prevazute de reglementarile in vigoare. (I hereby |
| certify on my own responsibility that all information in this statement is   |
| accurate and is mentioned to the best of my knowledge, recognising that for  |
| any false statement or omission made with intention I will be punished       |
| according to the law).                                                       |
|                                                                              |
|                                                                              |
|  Data                  Stampila     Numele, functia si semnatura             |
|                                     reprezentantului legal                   |
| (Date) .............   (Stamp)      (Name, title and authorized signature)   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 7
                                             _________________________________
                                            | CONFIDENTIAL DUPA COMPLETARE    |
                                            | (CONFIDENTIAL AFTER FILLING IN) |
                                            |_________________________________|

                                  ANEXA
                                 (ANNEX)
                        la
                        (of) ......................
 ______________________________________________________________________________
| 1. Nr. si data inreg. la solicitant  | 2. Nr. si data inreg. la ANCESIAC     |
|    (No. and date of registration at  |    (No. and date of registration at   |
|    the applicant)                    |    ANCESIAC)                          |
|______________________________________|_______________________________________|
| 3. Denumirea  | 4. Pozitie  | 5. Nr. art. | 6. Cantitate     | 7. Valoarea   |
| comerciala a  | Tarif vamal | conf. liste |    (Quantity)    | CIF in valuta |
| produselor    | (Customs    | de control  |__________________| platii        |
| (Description  | tariff code | (Control    | Cod   | Cod UM   | (CIF value in |
| of goods)     | no.)        | lists code  | UM/   | supl./   | currency of   |
|               |             | no.)        | tone, | cantit.  | payment)      |
|               |             |             | kg    | supl.    |               |
|               |             |             | (Code/| (Code    |               |
|               |             |             | tones,| suppl./  |               |
|               |             |             | kilos)| quantity)|               |
|_______________|_____________|_____________|_______|__________|_______________|
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|_______________|_____________|_____________|_______|__________|_______________|
|                  8. TOTAL                 |       |          |               |
|                    (TOTAL)                |       |          |               |
|___________________________________________|_______|__________|_______________|
| Certific pe propria raspundere ca datele si informatiile inscrise in prezenta|
| anexa sunt exacte si au fost mentionate cu buna-credinta, cunoscand ca pentru|
| orice declaratie falsa sau omisiune facuta cu intentie ma voi expune         |
| sanctiunilor prevazute de reglementarile in vigoare. (I hereby certify on my |
| own responsibility that all information in this annex is accurate and is     |
| mentioned to the best of my knowledge, recognising that for any false        |
| statement or omission made with intention I will be punished according       |
| to the law).                                                                 |
|                                                                              |
|                                                                              |
|  Data                  Stampila     Numele, functia si semnatura             |
|                                     reprezentantului legal                   |
| (Date) .............   (Stamp)      (Name, title and signature of the        |
|                                     authorized official)                     |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 8
                                             _________________________________
                                            | CONFIDENTIAL DUPA COMPLETARE    |
                                            | (CONFIDENTIAL AFTER FILLING IN) |
                                            |_________________________________|

                          Cerere de eliberare a
                 CERTIFICATULUI INTERNATIONAL DE IMPORT
                            (Application for)
                   (INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE)
 ______________________________________________________________________________
| 1. Nr. si data inreg. la solicitant  | 2. Nr. si data inreg. la ANCESIAC     |
|    (No. and date of registration at  |    (No. and date of registration at   |
|    the applicant)                    |    ANCESIAC)                          |
|______________________________________|_______________________________________|
| 3. Exportator                        | 4. Importator                         |
|    (Exporter)                        |    (Importer)                         |
| Adresa                               | Adresa                                |
| (Address)                            | (Address)                             |
|                                      |                                       |
| Tel/fax (Phone/Fax):                 | Tel/fax (Phone/Fax):                  |
|                                      |                                       |
| Tara (Country)                       | Tara (Country)                        |
|______________________________________|_______________________________________|
| 5. Denumirea  | 6. Pozitie  | 7. Nr. art. | 8. Cantitate     | 9. Valoarea   |
| comerciala a  | Tarif vamal | conf. liste |    (Quantity)    | CIF in valuta |
| produselor    | (Customs    | de control  |__________________| platii        |
| (Description  | tariff code | (Control    | Cod   | Cod UM   | (CIF value in |
| of goods)     | no.)        | lists code  | UM/   | supl./   | currency of   |
|               |             | no.)        | tone, | cantit.  | payment)      |
|               |             |             | kg    | supl.    |               |
|               |             |             | (Code/| (Code    |               |
|               |             |             | tones,| suppl./  |               |
|               |             |             | kilos)| quantity)|               |
|_______________|_____________|_____________|_______|__________|_______________|
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|_______________|_____________|_____________|_______|__________|_______________|
|                 10. TOTAL                 |       |          |               |
|                    (TOTAL)                |       |          |               |
|___________________________________________|_______|__________|_______________|
|                               11. ANGAJAMENT                                 |
|                                                                              |
| .............................. reprezentant legal al                         |
| (functia, numele si prenumele)                                               |
| ............................................................................ |
| (denumirea completa a importatorului)                                        |
|                                                                              |
| - solicit eliberarea unui Certificat International de Import pentru          |
| produsele strategice enumerate si descrise mai sus, provenind din (tara)     |
| ........................., fiind originare din (tara) ...................... |
| - ma angajez sa le import in Romania, in conformitate cu reglementarile in   |
| vigoare si in cantitatile mentionate mai sus;                                |
| - ma angajez sa nu le deturnez, sa nu le transbordez si/sau sa le reexport   |
| catre o alta destinatie, fara autorizatia prealabila a autoritatii competente|
| din Romania;                                                                 |
| - ma angajez sa notific imediat autoritatii competente din Romania orice     |
| schimbare survenita in actele sau faptele declarate;                         |
| - ma angajez sa transmit exportatorului, la cererea acestuia, documentul de  |
| efectuare a importului (Certificatul de Control al Livrarii) emis de         |
| autoritatea competenta din Romania;                                          |
|                                                                              |
| Certific pe propria raspundere ca datele si informatiile inscrise in prezenta|
| cerere sunt exacte si au fost mentionate cu buna-credinta, cunoscand ca      |
| pentru orice declaratie falsa sau omisiune facuta cu intentie ma voi expune  |
| sanctiunilor prevazute de reglementarile in vigoare.                         |
|                                                                              |
|                                                                              |
|  Data                  Stampila     Numele, functia si semnatura             |
|                                     reprezentantului legal                   |
| (Date) .............   (Stamp)      (Name, title and authorized signature)   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 9
                                             _________________________________
                                            | CONFIDENTIAL DUPA COMPLETARE    |
                                            | (CONFIDENTIAL AFTER FILLING IN) |
                                            |_________________________________|
                                                   ____________________________
          GUVERNUL ROMANIEI                       |                            |
       (GOVERNMENT OF ROMANIA)                    |  CERTIFICAT INTERNATIONAL  |
                                                  |           DE IMPORT        |
AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL                   |     (INTERNATIONAL IMPORT  |
EXPORTURILOR STRATEGICE SI AL                     |        CERTIFICATE)        |
INTERZICERII ARMELOR CHIMICE                      |                            |
(NATIONAL AGENCY FOR THE CONTROL OF               |   Nr. ................     |
STRATEGIC EXPORTS AND PROHIBITION OF              |                            |
CHEMICAL WEAPONS                                  |                            |
Palatul Parlamentului, Corp A1                    |                            |
Calea 13 Septembrie nr. 13    tel:+40.1.311.20.83 |                            |
Sector 5, Bucuresti, Romania  fax:+40.1.311.12.65 |                            |
 _________________________________________________|____________________________|
| 1. Exportator       | 2. Importator                                          |
|    (Exporter)       |    (Importer)                                          |
|                     |                                                        |
| Adresa              | Adresa                                                 |
| (Address)           | (Address)                                              |
|                     |                                                        |
| Tel/fax: | Tel/fax:                                               |
| (Phone/Fax):        | (Phone/Fax):                                           |
|                     |                                                        |
| Tara (Country)      | Tara (Country)                                         |
|_____________________|________________________________________________________|
| 3. Denumirea        | 4. Pozitie  | 5. Nr. art. | 6. Cantit. | 7. Valoarea   |
| comerciala a        | Tarif vamal | conf. liste | si UM      | CIF in valuta |
| produselor          | (Customs    | de control  | (Quantity  | platii        |
| (Description of     | tariff code | (Control    | and unit   | (CIF value in |
| goods)              | no.)        | lists code  | of measure)| currency of   |
|                     |             | no.)        |            | payment)      |
|                     |             |             |            |               |
|_____________________|_____________|_____________|____________|_______________|
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|_____________________|_____________|_____________|____________|_______________|
|                 8. TOTAL                        |            |               |
|                    (TOTAL)                      |            |               |
|_________________________________________________|____________|_______________|
| Se certifica faptul ca importatorul s-a angajat sa importe produsele         |
| specificate mai sus, sa nu le deturneze, transbordeze sau sa le reexporte    |
| catre o alta destinatie, fara aprobarea autoritatii competente din Romania.  |
| De asemenea, importatorul se angajeaza sa notifice imediat autoritatii mai   |
| sus mentionate orice schimbare survenita in actele sau faptele declarate si  |
| sa transmita, la cererea exportatorului, un certificat de control al livrarii|
| emis de autoritatea competenta din Romania.                                  |
| (It is hereby certified that the importer has undertaken to import into      | | Romania the above mentioned goods, and not to divert, tranship or re-export  |
| them to another destination except with the authorization of the competent   |
| Romanian authority. The importer also undertakes to notify immediately to    |
| the above mentioned Romanian authority any changes of fact or intention set  |
| forth herein and to forward a delivery verification form, if requested, by   |
| the foreign exporter.)                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Acest Certificat International de Import isi pierde valabilitatea daca nu    |
| este prezentat autoritatilor straine competente in decurs de 6 (sase) luni   |
| de la data emiterii lui.                                                     |
| (This International Import Certificate ceases to be valid unless presented   |
| to the competent foreign authorities within 6 (six) months from its date of  |
| issue.)                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Spatiu rezervat pentru ANCESIAC                                              |
| (For the Romanian authority use only)                                        |
|                                                                              |
| Data eliberarii               Stampila       Numele, functia si semnatura    |
|                                              persoanei autorizate            |
| (Date of issue) ...........   (Stamp)        (Name, title and signature of   |
|                                              the authorized official)        |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 10
                                             _________________________________
                                            | CONFIDENTIAL DUPA COMPLETARE    |
                                            | (CONFIDENTIAL AFTER FILLING IN) |
                                            |_________________________________|

                                  ANEXA
                                 (ANNEX)
                        la
                        (of) ......................
 ______________________________________________________________________________
| 1. Denumirea        | 2. Pozitie  | 3. Nr. art. | 4. Cantit. | 5. Valoarea   |
| comerciala a        | Tarif vamal | conf. liste | si UM      | CIF in valuta |
| produselor          | (Customs    | de control  | (Quantity  | platii        |
| (Description        | tariff code | (Control    | and unit   | (CIF value in |
| of goods)           | no.)        | lists code  | of measure)| currency of   |
|                     |             | no.)        |            | payment)      |
|_____________________|_____________|_____________|____________|_______________|
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|_____________________|_____________|_____________|____________|_______________|
|                  6. TOTAL                       |            |               |
|                    (TOTAL)                      |            |               |
|_________________________________________________|____________|_______________|
| Spatiu rezervat pentru ANCESIAC                                              |
| (For the Romanian authority use only)                                        |
|                                                                              |
| CERTIFICAM ANEXA LA:                                                         |
| (WE HEREBY CERTIFY THE ANNEX OF THE:)                                        |
|                                                                              |
| .....................................                                        |
|                                                                              |
| .....................................                                        |
|                                                                              |
|                                                                              |
|  Data                  Stampila     Numele, functia si semnatura persoanei   |
|                                     autorizate                               |
| (Date) .............   (Stamp)      (Name, title and signature of the        |
|                                     authorized official)                     |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 11
                                             _________________________________
                                            | CONFIDENTIAL DUPA COMPLETARE    |
                                            | (CONFIDENTIAL AFTER FILLING IN) |
                                            |_________________________________|

                           Cerere de eliberare a
                  CERTIFICATULUI DE CONTROL AL LIVRARII
                           (Application for)
                   (DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE)
 ______________________________________________________________________________
| 1. Nr. si data inreg. la solicitant  | 2. Nr. si data inreg. la ANCESIAC     |
|    (No. and date of registration at  |    (No. and date of registration at   |
|    the applicant)                    |    ANCESIAC                           |
|______________________________________|_______________________________________|
| 3. Importator                        | 4. Exportator                         |
|    (Importer)                        |    (Exporter)                         |
| Adresa                               | Adresa                                |
| (Address)                            | (Address)                             |
|                                      |                                       |
| Tel/fax (Phone/Fax):                 | Tel/fax (Phone/Fax):                  |
|                                      |                                       |
| Tara (Country)                       | Tara (Country)                        |
|______________________________________|_______________________________________|
| 5. Denumirea  | 6. Pozitie  | 7. Nr. art. | 8. Cantitate     | 9. Valoarea   |
| comerciala a  | Tarif vamal | conf. liste |    (Quantity)    | CIF in valuta |
| produselor    | (Customs    | de control  |__________________| platii        |
| (Description  | tariff code | (Control    | Cod   | Cod UM   | (CIF value in |
| of goods)     | no.)        | lists code  | UM/   | supl./   | currency of   |
|               |             | no.)        | tone, | cantit.  | payment)      |
|               |             |             | kg    | supl.    |               |
|               |             |             | (Code/| (Code    |               |
|               |             |             | tones,| suppl./  |               |
|               |             |             | kilos)| quantity)|               |
|_______________|_____________|_____________|_______|__________|_______________|
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|               |             |             |       |          |               |
|_______________|_____________|_____________|_______|__________|_______________|
|                 10. TOTAL                 |       |          |               |
|                    (TOTAL)                |       |          |               |
|___________________________________________|_______|__________|_______________|
|                                11. DECLARATIE                                |
|                                                                              |
| .............................. reprezentant legal al ....................... |
| (functia, numele si prenumele)                                               |
| ............................................................................ |
| (denumirea completa a importatorului)                                        |
|                                                                              |
| - solicit eliberarea unui Certificat de Control al Livrarii pentru           |
| produsele strategice enumerate si descrise mai sus, provenind din (tara)     |
| ........................., fiind originare din (tara) .....................; |
| - declar ca produsele au fost importate in baza licentei de import nr. ..... |
| din data de ..................;                                              |
| - declar ca produsele au sosit in Vama ........... in data de ............., |
| conform documentelor de transport nr. .........., din data de ............., |
| pentru care s-a intocmit Declaratia vamala de import nr. ................... |
| din data de ...................;                                             |
| - declar ca adresa destinatiei produselor este urmatoarea .................. |
| ............................................................................ |
| ...........................................................................; |
| - anexez in sprijinul cererii mele dovezile justificative enumerate mai jos: |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Certific pe propria raspundere ca datele si informatiile inscrise in prezenta|
| cerere sunt exacte si au fost mentionate cu buna-credinta, cunoscand ca      |
| pentru orice declaratie falsa sau omisiune facuta cu intentie ma voi expune  |
| sanctiunilor prevazute de reglementarile in vigoare.                         |
|                                                                              |
|  Data ...........      Stampila     Numele, functia si semnatura             |
|                                     reprezentantului legal                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 12

                                             _________________________________
                                            | CONFIDENTIAL DUPA COMPLETARE    |
                                            | (CONFIDENTIAL AFTER FILLING IN) |
                                            |_________________________________|
                                                   ____________________________
          GUVERNUL ROMANIEI                       |                            |
       (GOVERNMENT OF ROMANIA)                    |  CERTIFICAT DE CONTROL AL  |
                                                  |            LIVRARII        |
AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL                   |   (DELIVERY VERIFICATION   |
EXPORTURILOR STRATEGICE SI AL                     |         CERTIFICATE)       |
INTERZICERII ARMELOR CHIMICE                      |                            |
(NATIONAL AGENCY FOR THE CONTROL OF               |     Nr. ................   |
STRATEGIC EXPORTS AND PROHIBITION OF              |                            |
CHEMICAL WEAPONS)                                 |                            |
Palatul Parlamentului, Corp A1                    |                            |
Calea 13 Septembrie nr. 13    tel:+40.1.311.20.83 |                            |
Sector 5, Bucuresti, Romania  fax:+40.1.311.12.65 |                            |
 _________________________________________________|____________________________|
| 1. Importator       | 2. Exportator                                          |
|    (Importer)       |    (Exporter)                                          |
|                     |                                                        |
| Adresa              | Adresa                                                 |
| (Address)           | (Address)                                              |
|                     |                                                        |
| Tel/fax: | Tel/fax:                                               |
| (Phone/Fax):        | (Phone/Fax):                                           |
|                     |                                                        |
| Tara (Country)      | Tara (Country)                                         |
|_____________________|________________________________________________________|
| 3. Denumirea        | 4. Pozitie  | 5. Nr. art. | 6. Cantit. | 7. Valoarea   |
| comerciala a        | Tarif vamal | conf. liste | si UM      | CIF in valuta |
| produselor          | (Customs    | de control  | (Quantity  | platii        |
| (Description of     | tariff code | (Control    | and unit   | (CIF value in |
| goods)              | no.)        | lists code  | of measure)| currency of   |
|                     |             | no.)        |            | payment)      |
|                     |             |             |            |               |
|_____________________|_____________|_____________|____________|_______________|
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|                     |             |             |            |               |
|_____________________|_____________|_____________|____________|_______________|
|                 8. TOTAL                        |            |               |
|                    (TOTAL)                      |            |               |
|_________________________________________________|____________|_______________|
| Se certifica faptul ca importatorul a facut dovada in fata autoritatii       |
| competente din Romania ca produsele enumerate si specificate                 |
| (It is hereby certified that the importer has produced evidence to the       |
| competent Romanian authority, that the above mentioned)                      |
|                                                                              |
| mai sus au sosit in Romania prin Vama ...................................... |
| (goods has been delivered in Romania through the custom-house)               |
| la data de ............,                                                     |
|     (dated)                                                                  |
|                                                                              |
| conform documentelor de transport nr. ....................................., |
| (according to the transport documents no.)                                   |
| din data de ...........,                                                     |
|     (dated)                                                                  |
|                                                                              |
| pentru care s-a intocmit Declaratia vamala de import nr. .................., |
| (according to the custom-house clearence no.)                                |
| din data de ...........,                                                     |
|     (dated)                                                                  |
| fiind importate in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare.         |
| (beeing imported according to the Romanian law).                             |
|______________________________________________________________________________|
| Acest Certificat de Control al Livrarii isi pierde valabilitatea daca nu este|
| prezentat autoritatilor straine competente in decurs de 6 (sase) luni de la  |
| data emiterii lui.                                                           |
| (This Delivery Verification Certificate ceases to be valid unless presented  |
| to the competent foreign authorities within 6 (six) months from its date of  |
| issue.)                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Spatiu rezervat pentru ANCESIAC                                              |
| (For the Romanian authority use only)                                        |
|                                                                              |
| Data eliberarii               Stampila       Numele, functia si semnatura    |
|                                              persoanei autorizate            |
| (Date of issue) ...........   (Stamp)        (Name, title and signature of   |
|                                              the authorized official)        |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 13

                                             _________________________________
                                            | CONFIDENTIAL DUPA COMPLETARE    |
                                            | (CONFIDENTIAL AFTER FILLING IN) |
                                            |_________________________________|

                       LICENTA INDIVIDUALA DE EXPORT
                        (INDIVIDUAL EXPORT LICENCE)
_______________________________________________________________________________
            |1. Exportator             |2. Nr. si data inreg. la exportator    |
            |   (Exporter)             |   (No. and date of registration at    |
            |                          |   exporter                            |
            | Adresa                   |_______________________________________|
            | (Address)                |3. Nr. si data inreg. la ANCESIAC      |
            |                          |   (No. and date of registration at    |
            | Telefon            Fax   |   ANECESIAC)                          |
            | (Telephone)        (Fax) |_______________________________________|
            |                          |4. Partener extern/Tara                |
            | Banca                    |   (Foreign partner/Country)           |
            | (Bank)                   |_______________________________________|
            |                          |5. Tara    | Cod  |6. Tara      | Cod  |
            | Cont valuta              | platitoare|      | cumparatoare|      |
            | (Currency account)       | (Payer's  |(Code)| (Importing  |(Code)|
            |                          | country)  |      | country)    |      |
            | Cod fiscal               |___________|______|_____________|______|
            | (Fiscale code)           |7. Tara de | Cod  |8. Conditia de      |
            |                          | destinatie|      |   livrare          |
            |                          (Destination|(Code)|   (Delivery terms) |
            |                          | country)  |      |                    |
            |__________________________|___________|______|____________________|
            |9. Furnizor               |10. Conditia de plata si credit |  Cod |
            |   (Supplier)             |    (Payment terms)             |(Code)|
            |                          |                                |      |
            |__________________________|________________________________|______|
CERERE      |11. Termen de valabilitate|12. Moneda (Valuta) platii      |  Cod |
PENTRU      |    solicitat             |                                |      |
LICENTA     |    (Validity requested)  |    (Currency of payment)       |(Code)|
INDIVIDUALA |__________________________|________________________________|______|
DE EXPORT   |13. Denumirea|14. Pozitie|15. Nr.   |16. Cantitate   |17. Valoarea|
(INDIVIDUAL |comerciala   | Tarif     |art. conf.| (Quantity)     | FOB in     |
EXPORT      |a produselor | vamal     |liste de  |________________| valuta     |
LICENCE     |(Description)| (Customs  |control   |Cod   | Cod     | platii     |
APPLICATION)|of goods)    | tariff    |(Control  |UM/   | UM      | (FOB value |
            |             | code no.) |lists code|tone, |supl./   | in currency|
            |             |           | no.)     |kg    |cantit   | of payment)|
            |             |           |          |      |supl.    |            |
            |             |           |          |(Code/|(Code    |            |
            |             |           |          |tones,|suppl/   |            |
            |             |           |          |kilos)|quantity)|            |
            |_____________|___________|__________|______|_________|____________|
            |             |           |          |      |         |            |
            |             |           |          |      |         |            |
            |             |           |          |      |         |            |
            |_____________|___________|__________|______|_________|____________|
            |                  18. TOTAL         |      |         |            |
            |                     (TOTAL)        |      |         |            |
            |____________________________________|______|_________|____________|
            | 19. Biroul vamal                   | 21. Certificam pe propria   |
            |     (Customs office)               | raspundere exactitatea      |
            |____________________________________| datelor inscrise in prezenta|
            | 20. Alte precizari ale             | cerere si va rugam sa       |
            |     solicitantului                 | autorizati exportul.        |
            |     (Further details from the      | Functie, nume, prenume,     |
            |     applicant)                     | semnatura autorizata,       |
            |                                    | stampila                    |
            |                                    | (We hereby certify on our   |
            |                                    | responsability that all     |
            |                                    | information in this         |
            |                                    | application is accurate and |
            |                                    | we therefore ask to         |
            |                                    | authorize the export. Name, |
            |                                    | title, authorized,          |
            |                                    | signature, stamp)           |
____________|____________________________________|_____________________________|
            |                                                                  |
            |                       GUVERNUL ROMANIEI                          |
            |                    (GOVERNMENT OF ROMANIA)                       |
            |      AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE     |
            |               SI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE                 |
            |       (NATIONAL AGENCY FOR THE CONTROL OF STRATEGIC EXPORTS      |
            |               AND PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS)               |
            |                                                                  |
LICENTA     | LICENTA INDIVIDUALA DE EXPORT   Nr.               Data           |
INDIVIDUALA |  (INDIVIDUAL EXPORT LICENCE)    (No) .........   (Date) ........ |
DE EXPORT   |                                                                  |
(INDIVIDUAL | SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA EXPORTULUI PANA LA DATA DE ........... |
EXPORT      | (WE HEREBY AUTHORIZE THIS EXPORT TO TAKE PLACE UNTIL)            |
LICENCE)    |                                                                  |
            | CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:            |
            | (IN COMPLIANCE WITH THE PRESENT APPLICATION, WITH THE            |
            | FOLLOWING DETAILS):                                              |
            |                                   Semnatura autorizata, stampila |
            |                                   (Authorized signature, stamp)  |
____________|__________________________________________________________________|

    ANEXA 14
 ______________________________________________________________________________
| 22. Avize                                                                    |
|     (Notes)                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
| 23. Modificari ulterioare aprobarii licentei individuale de export           |
|     (Changes after the individual export licence approval)                   |
|______________________________________________________________________________|
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|____________________________________|_________________________________________| |Instructiuni privind completarea cererii pentru licenta individuala de export |
|    (Directions for filling in the individual export licence application )    |
|                                                                              |
| (Toate rubricile se completeaza in mod obligatoriu pe cele 3 exemplare (de   |
| culoare verde, rosie si albastra, in aceasta ordine), numai prin             |
| dactilografiere sau prin imprimare cu ajutorul tehnicii de calcul. Existenta |
| unor adaugari sau stersaturi conduce la respingerea documentelor si la       |
| intocmirea unei noi cereri de licenta). Rubricile numerotate de la 1 la 23   |
| vor fi completate cu urmatoarele date: 1. Denumirea oficiala completa (fara  |
| prescurtari), adresa sediului social inregistrat la Registrul comertului     |
| (judet, localitate, cod, strada, numar si, dupa caz, bloc, scara, etaj,      |
| apartament), banca si contul prin care se deruleaza platile, codul fiscal;   |
| 2. Numarul de inregistrare intern dat de exportator si data; 3. Numarul de   |
| inregistrare si data depunerii cererii la ANCESIAC; 4. Numele oficial,       |
| complet (fara prescurtari), al firmei partenere si tara in care aceasta      |
| firma isi are sediul; 5. Tara in care se afla sediul bancii platitoare si    |
| codul tarii respective*1); 6. Tara in care se afla sediul firmei partenere   |
| importatoare si codul tarii respective*1); 7. Tara in care vor ajunge        |
| produsele, conform documentelor de export si codul tarii respective*1);      |
| 8. Conform INCOTERMS 1990, contractului sau documentelor de export;          |
| 9. Furnizorul produselor, care poate fi acelasi cu exportatorul;             |
| 10. Descrierea in clar si codul respectiv*1); 11. Scris sub forma            |
| Z Z . L L . A A A A;                                                         |
| - -   - -   - - - -                                                          |
| 12. Denumirea unitatii monetare (valutei), exprimata in cod alfabetic si cod |
| numeric*1); 13. Denumirea completa a produselor strategice si, dupa caz,     |
| dimensiunile, compozitia/concentratia, structura, caracteristicile tehnice,  |
| calitatea, tipul, marca, denumirea chimica si codul CAS pentru substantele   |
| chimice. Cand spatiul nu permite, se va utiliza formularul "ANEXA la ......",|
| in acest caz, la rubrica 13 facandu-se mentiunea "Vezi Anexa"; 14. Pozitia   |
| tarifara, pentru fiecare produs in parte, conform Tarifului vamal de import  |
| al Romaniei pe anul in curs; 15. Codificarea alfanumerica a produsului       |
| strategic conform Listelor de control aflate in vigoare si publicate in      |
| Monitorul Oficial al Romaniei; 16. In prima coloana se va inscrie, sub forma |
| unei fractii, astfel: la numarator, codul unitatii de masura*1), iar la      |
| numitor, masa neta, in tone sau kilograme a produsului. In a doua coloana se |
| va inscrie, sub forma unei fractii, astfel: la numarator, codul unitatii de  |
| masura suplimentare*1), alta decat tone sau kilograme, iar la numitor,       |
| cantitatea conform documentelor de import; 17. Se va inscrie valoarea totala |
| FOB a produselor strategice care face obiectul cererii. In cazul produselor  |
| strategice supuse licentierii, primite/trimise pentru operatiuni de          |
| perfectionare activa sau pasiva se va inscrie valoarea statistica a acestora,|
| sub care se va mentiona costul prelucrarii respective. Cifrele care          |
| reprezinta cantitatea si valoarea se vor scrie cu punct de despartire pentru |
| mii, milioane etc.; 18. Suma cantitatilor sau valorilor din coloanele de la  |
| rubricile 16 si 17; 19. Se mentioneaza unul sau mai multe birouri vamale, in |
| functie de spatiul disponibil, din cele abilitate sa efectueze operatiuni de |
| vamuire a produselor strategice; 20. Se vor face, dupa caz, mentiuni         |
| referitoare la natura operatiunii comerciale, daca se solicita prelungire    |
| sau inlocuire de licenta, mentionand si numarul licentei pe care o           |
| prelungeste sau inlocuieste sau daca exportul este temporar, mentionand si   |
| termenul de inchidere a operatiunii. In cazul in care conditia de livrare de |
| la rubrica 8 este alta decat FOB, se va mentiona si valoarea corespunzatoare |
| a conditiei de livrare respective. Daca spatiul nu permite, solicitantul va  |
| intocmi un document separat cu aceste date sau cu altele suplimentare, pe    |
| care-l va certifica in aceleasi conditii ca si cererea de licenta.           |
| Numarul acestui document, ce se va anexa cererii de licenta, se va inscrie   |
| in rubrica 20. 21. Stampila se aplica astfel incat functia, numele si        |
| prenumele semnatarului, precum si inscrisul din stampila sa ramana lizibile; |
| 22. Dupa caz, conform reglementarilor in vigoare; 23. Spatiu rezervat        |
| ANCESIAC.                                                                    |
|                                                                              |
| *1) Conform Ghidului de utilizare a Tarifului vamal de import al Romaniei,   |
| emis de Ministerul Industriei si Comertului, pe anul in curs.                |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 15
 ______________________________________________________________________________
| 22. Avize                                                                    |
|     (Notes)                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
| 23. Modificari ulterioare aprobarii licentei individuale de export           |
|     (Changes after the individual export licence approval)                   |
|______________________________________________________________________________|
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
|                      Spatiu rezervat autoritatii vamale                      |
|                             (For Customs use only)                           |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. pozitiei | Pozitie | Cantitate, | Numarul Declaratiei | Semnatura,| Obs. |
| din licenta  | Tarif   |     UM     | vamale de export si | stampila  |      |
| sau din      | vamal   |            | data                |           |      |
| anexa la     |         |            |                     |           |      |
| licenta      |         |            |                     |           |      |
|______________|_________|____________|_____________________|___________|______|
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|              |         |            |                     |           |      |
|______________|_________|____________|_____________________|___________|______|

    ANEXA 16
 ______________________________________________________________________________
| 22. Avize                                                                    |
|     (Notes)                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
| 23. Modificari ulterioare aprobarii licentei individuale de export           |
|     (Changes after the individual export licence approval)                   |
|______________________________________________________________________________|
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|                                    |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
|                            Spatiu rezervat ANCESIAC                          |
|                            (For official use only)                           |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Avize/autorizari directii de specialitate | 3. Propunere pentru aprobare/ |
|    din cadrul ANCESIAC                       |    respingere                 |
|                                              |                               |
|                                              |                               |
|                                              |                               |
|                                              |                               |
|                                              |                               |
|______________________________________________|_______________________________|
| 2. Avize/autorizari directii de specialitate | 4. Cererea de licenta a fost  |
|    din cadrul ANCESIAC                       |    aprobata/respinsa prin     |
|                                              |    Ordinul nr.... din ....... |
|                                              |                               |
|                                              |    al Presedintelui ANCESIAC  |
|                                              |                               |
|                                              |                               |
|                                              |                               |
|                                              |                Semnatura      |
|                                              |                               |
|______________________________________________|_______________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu