Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 586 din 15 septembrie 2008

pentru modificarea anexei nr. 1 „Definirea si denumirea sub care se vand produsele" la Norma privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 797 din 27 noiembrie 2008Văzând Referatul Direcţiei politici de piaţă în sectorul zootehnic nr. 120.615/2008,

având în vedere prevederile art. 34 lit. c), d) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, precum şi ale Directivei Consiliului (CE) nr. 114/2001 privind anumite produse din lapte conservat, parţial sau integral deshidratat şi destinat consumului uman, modificată prin Directiva Consiliului (CE) nr. 61/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. I. -Anexa nr. 1 „Definirea şi denumirea sub care se vând produsele" la Norma privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 19 septembrie 2003, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Gheorghe Ciubotaru

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 521/832/321/2003)

DEFINIREA  ŞI  DENUMIREA  SUB CARE SE VÂND   PRODUSELE

1. Lapte parţial deshidratat (lapte concentrat) înseamnă produsul lichid, îndulcit sau nu, obţinut prin înlăturarea parţială a apei din lapte, din laptele integral sau parţial degresat sau dintr-un amestec al acestor produse, care poate prezenta un adaos de smântână sau de lapte integral deshidratat ori amândouă, cantitatea în procente de lapte integral deshidratat adăugat nedepăşind, în produsul finit, 25% din totalul de substanţă uscată din lapte.

Sortimente de lapte concentrat neîndulcit:

a) lapte concentrat cu conţinut mare de grăsime: lapte parţial deshidratat cu un conţinut masic de minimum 15% grăsime şi de minimum 26,5% substanţă uscată totală din lapte;

b)  lapte concentrat: lapte parţial deshidratat cu un conţinut masic de minimum 7,5% grăsime şi de minimum 25% substanţă uscată totală din lapte;

c) lapte concentrat parţial degresat: lapte parţial deshidratat cu un conţinut masic de minimum 1% şi maximum 7,5% grăsime şi de minimum 20% substanţă uscată totală din lapte;

d) lapte concentrat degresat: lapte parţial deshidratat cu un conţinut masic de maximum 1% grăsime şi de minimum 20% substanţă uscată totală din lapte;

Sortimente de lapte concentrat îndulcit:

e)  lapte concentrat îndulcit: lapte parţial deshidratat cu un adaos de zaharoză (zahăr semialb, zahăr alb sau extraalb) şi cu un conţinut masic de minimum 8% grăsime şi de minimum 28% substanţă uscată totală din lapte;

f)  lapte concentrat îndulcit, parţial degresat: lapte parţial deshidratat cu un adaos de zaharoză (zahăr semialb, zahăr alb sau extraalb) şi cu un conţinut masic de minimum 1% şi maximum 8% grăsime şi de minimum 24% substanţă uscată totală din lapte;

g) lapte concentrat îndulcit, degresat: lapte parţial deshidratat cu un adaos de zaharoză (zahăr semialb, zahăr alb sau extraalb) şi cu un conţinut masic de maximum 1% grăsime şi de minimum 24% substanţă uscată totală din lapte.

2. Lapte complet deshidratat înseamnă produsul solid, în care conţinutul de apă nu depăşeşte 5% din masa produsului finit, obţinut prin îndepărtarea apei din lapte, din lapte integral sau parţial degresat, din smântână sau dintr-un amestec al acestor produse.

Sortimente de lapte total deshidratat (lapte praf):

a)  lapte deshidratat cu conţinut ridicat de grăsimi sau lapte praf cu conţinut mare de grăsimi: lapte deshidratat cu conţinut masic de minimum 42% grăsime;

b)  lapte deshidratat integral sau lapte praf integral: lapte deshidratat cu conţinut masic de minimum 26% şi maximum 42% grăsime;

c)  lapte deshidratat parţial degresat sau lapte praf parţial degresat: lapte deshidratat cu conţinut masic de minimum 1,5% şi maximum 26% grăsime;

d)  lapte deshidratat degresat sau lapte praf degresat: lapte deshidratat cu conţinut masic de maximum 1,5% grăsime.

3.Tratamente

a)  se autorizează o cantitate suplimentară de lactoză de maximum 0,03% din masa produsului finit pentru producerea produselor definite la pct. 1 lit. e)-g);

b) fără a se aduce atingere Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 853/2004 din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, conservarea produselor menţionate la pct. 1 şi 2 se realizează prin:

- tratament termic (sterilizare, UHT etc), în cazul produselor menţionate la pct. 1 lit. a)-d);

-  adaos de zaharoză, în cazul produselor menţionate la pct. 1 lit. e)-g);

- deshidratare, în cazul produselor menţionate la pct. 2;

c) fără a aduce atingere cerinţelor compoziţionale enunţate la pct. 1 şi 2 din prezenta anexă, conţinutul proteic al laptelui se poate modifica până la un nivel de minimum 34% din greutate (exprimat în substanţă uscată fără grăsimi), prin adăugarea şi/sau extragerea de componente lactice în aşa fel încât raportul dintre proteina din zer şi cazeina din laptele modificat să rămână acelaşi.

4. Adaosuri şi materii prime autorizate

a) vitamine şi minerale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare;

b)  materiile prime autorizate în scopul ajustării conţinutului proteic menţionat la pct. 3 lit. c) sunt următoarele:

(i) concentratul (retentatul) din lapte.  Concentratul (retentatul) din lapte este produsul obţinut prin concentrarea proteinelor lactice prin ultrafiltrarea laptelui, a laptelui parţial degresat sau a laptelui degresat;

(ii) permeatul  din  lapte.  Permeatul din lapte este produsul obţinut prin eliminarea proteinelor lactice şi a grăsimilor lactate din  lapte, din  lapte parţial degresat sau din lapte degresat prin ultrafiltrare;

(iii) lactoza. Lactoza este o componentă naturală a laptelui, obţinută în mod normal din zer, cu un conţinut de lactoză anhidră de cel puţin 99,0% m/m în substanţa uscată. Lactoza poate fi anhidră, poate să conţină o moleculă de apă de cristalizare sau poate să fie un amestec al ambelor forme.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 586/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 586 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu