Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 521/832/321 din 11 august 2003

pentru aprobarea Normei privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau total deshidratat, destinate consumului uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI


SmartCity3

              Nr. 521 din 11 august 2003
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 832 din 4 septembrie 2003
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 321 din 11 septembrie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 665 din 19 septembrie 2003

    Vazand Referatul de aprobare nr. 144.474 din 9 iunie 2003 al Directiei generale de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor,
    avand in vedere prevederile art. 34 alin. (1) lit. c), d) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, al Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si al Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau total deshidratat, destinate consumului uman, prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, agentii economici care desfasoara activitati de producere si comercializare a sortimentelor de lapte conservat care fac obiectul prezentei norme vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    La intrarea in vigoare a prezentei norme se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 128/300/2001 pentru aprobarea Normelor privind natura, continutul, fabricarea, compozitia si etichetarea anumitor tipuri de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinat consumului uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 615 din 28 septembrie 2001.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 1 ianuarie 2004.

                   p. Ministrul agriculturii,
                   padurilor, apelor si mediului,
                   Petre Daea,
                   secretar de stat

                   Ministrul sanatatii,
                   Mircea Beuran

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                   pentru Protectia Consumatorilor,
                   Rovana Plumb,
                   secretar de stat

    ANEXA 1

                                 NORMA
privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman

    Art. 1
    Prezenta norma se aplica sortimentelor de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, definite in anexa nr. 1 la prezenta norma.
    Art. 2
    Ministerul Sanatatii poate autoriza adaugarea unor vitamine in produsele definite in anexa nr. 1 la prezenta norma.
    Art. 3
    (1) Etichetarea, prezentarea si publicitatea produselor definite in anexa nr. 1 la prezenta norma se fac cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    (2) Elemente suplimentare de etichetare:
    1. a) denumirea produselor mentionate in anexa nr. 1 la prezenta norma se aplica doar in cazul produselor mentionate in aceasta anexa si se utilizeaza in cazul comercializarii, fara a se aduce atingere prevederilor lit. b) pentru a le desemna;
    b) ca o alternativa la denumirea produselor mentionate la lit. a), anexa nr. 2 la prezenta norma stabileste lista cu denumirile speciale ale produselor importate din tarile comunitare. Aceste denumiri pot fi utilizate in limba si in conditiile stabilite de aceasta anexa.
    2. Eticheta trebuie sa precizeze continutul de grasime din lapte, exprimat in procente din greutatea produsului finit, cu exceptia produselor definite la pct. 1 lit. d) si g) si la pct. 2 lit. d) din anexa nr. 1 la prezenta norma, precum si continutul procentual de substanta uscata negrasa lactata pentru produsele definite la pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta norma. Aceste elemente insotesc denumirile sub care se vand produsele.
    3. In cazul produselor definite la pct. 2 din anexa nr. 1 la prezenta norma, eticheta trebuie sa cuprinda instructiunile cu privire la modul de diluare sau de reconstituire, incluzand detaliile privind continutul de grasime al produsului astfel diluat sau reconstituit.
    4. In cazul produselor preambalate, a caror masa nu depaseste 20 g pe unitate si care au un ambalaj exterior, elementele stabilite in prezentul articol trebuie sa apara doar pe ambalajul exterior, cu exceptia precizarilor necesare conform pct. 1.
    5. Eticheta produselor definite la pct. 2 din anexa nr. 1 la prezenta norma trebuie sa precizeze faptul ca produsul "nu este destinat sugarilor cu varsta sub 12 luni".
    (3) Toate elementele prezentate prin etichetare trebuie sa fie clare, lizibile si sa nu permita stergerea.
    Art. 4
    (1) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 128/300/2001 pentru aprobarea Normelor privind natura, continutul, fabricarea, compozitia si etichetarea anumitor tipuri de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinat consumului uman, se abroga cu efect de la 1 ianuarie 2004.
    (2) Trimiterile la normele aprobate prin acest ordin comun se interpreteaza ca trimiteri la prezenta norma.
    Art. 5
    (1) Se autorizeaza comercializarea produselor definite in anexa nr. 1 la prezenta norma, daca sunt conforme definitiilor si conditiilor stabilite in prezenta norma, incepand cu data de 1 ianuarie 2004.
    (2) Produsele aflate in stoc sau contractate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei norme pot fi comercializate cu elementele de identificare si caracterizare marcate initial, pana la epuizarea stocurilor, dar nu mai mult de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei norme.
    Art. 6
    Respectarea prevederilor prezentei norme se verifica de catre autoritatile competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor, stabilite prin art. 38 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 pentru reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2002, iar sanctiunile pentru nerespectarea normei se aplica conform sectiunii a 4-a, art. 41, 42 si 43 din aceeasi ordonanta de urgenta.

    ANEXA 1
    la norma

              DEFINIREA SI DENUMIREA SUB CARE SE VAND PRODUSELE

    1. Lapte partial deshidratat (lapte concentrat): produsul lichid, indulcit sau nu, obtinut direct prin inlaturarea partiala a apei din lapte, din lapte total sau partial degresat sau dintr-un amestec al acestor produse, care poate prezenta un adaos de smantana sau de lapte total deshidratat, ori din amandoua aceste produse, adaosul de lapte total deshidratat nedepasind, in produsul finit, 25% din substanta uscata totala din lapte.
    Sortimente de lapte concentrat neindulcit:
    a) lapte concentrat cu continut mare de grasimi: lapte partial deshidratat cu un continut masic de minimum 15% grasime si de minimum 26,5% substanta uscata totala din lapte;
    b) lapte concentrat: lapte partial deshidratat cu un continut masic de minimum 7,5% grasime si de minimum 25% substanta uscata totala din lapte;
    c) lapte concentrat partial degresat: lapte partial deshidratat cu un continut masic de minimum 1% si mai putin de 7,5% grasime si de minimum 20% substanta uscata totala din lapte;
    d) lapte concentrat degresat: lapte partial deshidratat cu un continut masic de maximum 1% grasime si de minimum 20% substanta uscata totala din lapte.
    Sortimente de lapte concentrat indulcit:
    e) lapte concentrat indulcit: lapte partial deshidratat cu un adaos de zaharoza (zahar semialb, zahar alb sau extraalb) si cu un continut masic de minimum 8% grasime si de minimum 28% substanta uscata totala din lapte;
    f) lapte concentrat indulcit, partial degresat: lapte partial deshidratat cu un adaos de zaharoza (zahar semialb, zahar alb sau extraalb) si cu un continut masic de minimum 1% si mai putin de 8% grasime si de minimum 24% substanta uscata totala din lapte;
    g) lapte concentrat indulcit, degresat: lapte partial deshidratat cu un adaos de zaharoza (zahar semialb, zahar alb sau extraalb) si cu un continut masic de maximum 1% grasime si de minimum 24% substanta uscata totala din lapte.
    2. Lapte total deshidratat (lapte praf): produsul solid in care continutul de apa nu depaseste 5% din masa produsului finit, obtinut direct prin indepartarea apei din lapte, din lapte complet sau partial degresat, din smantana sau dintr-un amestec al acestor produse, in care continutul de apa nu depaseste 5% din greutatea produsului finit.
    Sortimente de lapte praf:
    a) lapte deshidratat cu continut ridicat de grasime sau lapte praf cu continut ridicat de grasime: lapte deshidratat cu continut masic de minimum 42% grasime;
    b) lapte deshidratat integral sau lapte praf integral: lapte deshidratat cu continut masic de minimum 26% si mai putin de 42% grasime;
    c) lapte deshidratat partial degresat sau lapte praf partial degresat: lapte deshidratat cu continut masic mai mare de 1,5% si mai putin de 26% grasime;
    d) lapte deshidratat degresat sau lapte praf degresat: lapte deshidratat cu continut masic de maximum 1,5% grasime.
    3. Tratamente
    a) Se autorizeaza o cantitate suplimentara de lactoza de maximum 0,03% din masa produsului finit pentru producerea produselor definite la pct. 1 lit. e) - g).
    b) Fara a se aduce atingere Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 389/2002 de aprobare a Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe baza de lapte, conservarea produselor mentionate la pct. 1 si 2 se realizeaza prin:
    - tratament termic (sterilizare, UHT etc.) in cazul produselor mentionate la pct. 1 lit. a) - d);
    - adaos de zaharoza, in cazul produselor mentionate la pct. 1 lit. e) - g);
    - deshidratare, in cazul produselor mentionate la pct. 2.
    4. Adaosuri autorizate
    Conform art. 2 din norma, Ministerul Sanatatii poate autoriza adaugarea unor vitamine in produsele definite in prezenta anexa, cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 - Norme metodologice privind etichetarea nutritionala a alimentelor - la Hotararea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002.

    ANEXA 2
    la norma

                                   LISTA
denumirilor speciale pentru anumite produse din anexa nr. 1 la norma

    a) Termenul in limba engleza "evaporated milk" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 1 lit. b), cu un continut masic de minimum 9% grasime si de 31% substanta uscata totala din lapte.
    b) Termenii in limba franceza "lait demi-ecreme" si "lait demi-ecreme concentre non sucre", termenul in limba spaniola "leche evaporada semidesnatada", termenii in limba olandeza "geevaporeerde halfvolle melk" si "halfvolle koffiemelk", precum si termenul in limba engleza "evaporated semi-skimmed milk" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 1 lit. c), cu un continut masic intre 4% si 4,5% grasime si de minimum 24% substanta uscata totala.
    c) Termenul in limba daneza "kondenseret kaffeflrde" si termenul in limba germana "kondensierte Keffeesahne" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 1 lit. a).
    d) Termenul in limba daneza "flrdepulver", termenii in limba germana "Rahmpulver" si "Sahnepulver", termenul in limba franceza "creme en poudre", termenul in limba daneza "roompoeder", termenul in limba suedeza "graddpulver", termenul in limba finlandeza "kermajauhe" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 2 lit. a).
    e) Termenul in limba franceza "lait demi-ecreme concentre sucre", termenul in limba spaniola "leche condensada semidesnatada" si termenul in limba olandeza "gecondenseerde halfvolle melk met suiker" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 1 lit. f), cu un continut masic intre 4% si 4,5% grasime si de minimum 28% substanta uscata totala.
    f) Termenul in limba franceza "lait demi-ecreme en poudre", termenul in limba olandeza "halfvolle melkpoeder" si termenii in limba engleza "semi-skimmed milk powder" si "dried semi-skimmed milk" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 2 lit. c), cu un continut de grasime cuprins intre 14% si 16% .
    g) Termenul in limba portugheza "leite em po meio gordo" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 2 lit. c), cu un continut de grasime cuprins intre 13% si 26% .
    h) Termenul in limba olandeza "koffiemelk" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 1 lit. b).
    i) Termenul in limba finlandeza "rasvaton maitojuahe" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 2 lit. d).
    j) Termenul in limba spaniola "leche en polvo semidesnatada" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 2 lit. c), cu un continut de grasime cuprins intre 10% si 16% .SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 521/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 521 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 521/2003
Ordin 360 2008
pentru modificarea anexei nr. 1 „Definirea si denumirea sub care se vand produsele" la Norma privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003
Ordin 1701 2008
pentru modificarea anexei nr. 1 „Definirea si denumirea sub care se vand produsele" la Norma privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003
Ordin 586 2008
pentru modificarea anexei nr. 1 „Definirea si denumirea sub care se vand produsele" la Norma privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu