Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 521/832/321 din 11 august 2003

pentru aprobarea Normei privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau total deshidratat, destinate consumului uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI


SmartCity3

              Nr. 521 din 11 august 2003
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 832 din 4 septembrie 2003
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 321 din 11 septembrie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 665 din 19 septembrie 2003

    Vazand Referatul de aprobare nr. 144.474 din 9 iunie 2003 al Directiei generale de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor,
    avand in vedere prevederile art. 34 alin. (1) lit. c), d) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, al Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si al Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau total deshidratat, destinate consumului uman, prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, agentii economici care desfasoara activitati de producere si comercializare a sortimentelor de lapte conservat care fac obiectul prezentei norme vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    La intrarea in vigoare a prezentei norme se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 128/300/2001 pentru aprobarea Normelor privind natura, continutul, fabricarea, compozitia si etichetarea anumitor tipuri de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinat consumului uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 615 din 28 septembrie 2001.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 1 ianuarie 2004.

                   p. Ministrul agriculturii,
                   padurilor, apelor si mediului,
                   Petre Daea,
                   secretar de stat

                   Ministrul sanatatii,
                   Mircea Beuran

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                   pentru Protectia Consumatorilor,
                   Rovana Plumb,
                   secretar de stat

    ANEXA 1

                                 NORMA
privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman

    Art. 1
    Prezenta norma se aplica sortimentelor de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, definite in anexa nr. 1 la prezenta norma.
    Art. 2
    Ministerul Sanatatii poate autoriza adaugarea unor vitamine in produsele definite in anexa nr. 1 la prezenta norma.
    Art. 3
    (1) Etichetarea, prezentarea si publicitatea produselor definite in anexa nr. 1 la prezenta norma se fac cu respectarea reglementarilor in vigoare.
    (2) Elemente suplimentare de etichetare:
    1. a) denumirea produselor mentionate in anexa nr. 1 la prezenta norma se aplica doar in cazul produselor mentionate in aceasta anexa si se utilizeaza in cazul comercializarii, fara a se aduce atingere prevederilor lit. b) pentru a le desemna;
    b) ca o alternativa la denumirea produselor mentionate la lit. a), anexa nr. 2 la prezenta norma stabileste lista cu denumirile speciale ale produselor importate din tarile comunitare. Aceste denumiri pot fi utilizate in limba si in conditiile stabilite de aceasta anexa.
    2. Eticheta trebuie sa precizeze continutul de grasime din lapte, exprimat in procente din greutatea produsului finit, cu exceptia produselor definite la pct. 1 lit. d) si g) si la pct. 2 lit. d) din anexa nr. 1 la prezenta norma, precum si continutul procentual de substanta uscata negrasa lactata pentru produsele definite la pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta norma. Aceste elemente insotesc denumirile sub care se vand produsele.
    3. In cazul produselor definite la pct. 2 din anexa nr. 1 la prezenta norma, eticheta trebuie sa cuprinda instructiunile cu privire la modul de diluare sau de reconstituire, incluzand detaliile privind continutul de grasime al produsului astfel diluat sau reconstituit.
    4. In cazul produselor preambalate, a caror masa nu depaseste 20 g pe unitate si care au un ambalaj exterior, elementele stabilite in prezentul articol trebuie sa apara doar pe ambalajul exterior, cu exceptia precizarilor necesare conform pct. 1.
    5. Eticheta produselor definite la pct. 2 din anexa nr. 1 la prezenta norma trebuie sa precizeze faptul ca produsul "nu este destinat sugarilor cu varsta sub 12 luni".
    (3) Toate elementele prezentate prin etichetare trebuie sa fie clare, lizibile si sa nu permita stergerea.
    Art. 4
    (1) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului sanatatii si familiei nr. 128/300/2001 pentru aprobarea Normelor privind natura, continutul, fabricarea, compozitia si etichetarea anumitor tipuri de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinat consumului uman, se abroga cu efect de la 1 ianuarie 2004.
    (2) Trimiterile la normele aprobate prin acest ordin comun se interpreteaza ca trimiteri la prezenta norma.
    Art. 5
    (1) Se autorizeaza comercializarea produselor definite in anexa nr. 1 la prezenta norma, daca sunt conforme definitiilor si conditiilor stabilite in prezenta norma, incepand cu data de 1 ianuarie 2004.
    (2) Produsele aflate in stoc sau contractate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei norme pot fi comercializate cu elementele de identificare si caracterizare marcate initial, pana la epuizarea stocurilor, dar nu mai mult de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei norme.
    Art. 6
    Respectarea prevederilor prezentei norme se verifica de catre autoritatile competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor, stabilite prin art. 38 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 pentru reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2002, iar sanctiunile pentru nerespectarea normei se aplica conform sectiunii a 4-a, art. 41, 42 si 43 din aceeasi ordonanta de urgenta.

    ANEXA 1
    la norma

              DEFINIREA SI DENUMIREA SUB CARE SE VAND PRODUSELE

    1. Lapte partial deshidratat (lapte concentrat): produsul lichid, indulcit sau nu, obtinut direct prin inlaturarea partiala a apei din lapte, din lapte total sau partial degresat sau dintr-un amestec al acestor produse, care poate prezenta un adaos de smantana sau de lapte total deshidratat, ori din amandoua aceste produse, adaosul de lapte total deshidratat nedepasind, in produsul finit, 25% din substanta uscata totala din lapte.
    Sortimente de lapte concentrat neindulcit:
    a) lapte concentrat cu continut mare de grasimi: lapte partial deshidratat cu un continut masic de minimum 15% grasime si de minimum 26,5% substanta uscata totala din lapte;
    b) lapte concentrat: lapte partial deshidratat cu un continut masic de minimum 7,5% grasime si de minimum 25% substanta uscata totala din lapte;
    c) lapte concentrat partial degresat: lapte partial deshidratat cu un continut masic de minimum 1% si mai putin de 7,5% grasime si de minimum 20% substanta uscata totala din lapte;
    d) lapte concentrat degresat: lapte partial deshidratat cu un continut masic de maximum 1% grasime si de minimum 20% substanta uscata totala din lapte.
    Sortimente de lapte concentrat indulcit:
    e) lapte concentrat indulcit: lapte partial deshidratat cu un adaos de zaharoza (zahar semialb, zahar alb sau extraalb) si cu un continut masic de minimum 8% grasime si de minimum 28% substanta uscata totala din lapte;
    f) lapte concentrat indulcit, partial degresat: lapte partial deshidratat cu un adaos de zaharoza (zahar semialb, zahar alb sau extraalb) si cu un continut masic de minimum 1% si mai putin de 8% grasime si de minimum 24% substanta uscata totala din lapte;
    g) lapte concentrat indulcit, degresat: lapte partial deshidratat cu un adaos de zaharoza (zahar semialb, zahar alb sau extraalb) si cu un continut masic de maximum 1% grasime si de minimum 24% substanta uscata totala din lapte.
    2. Lapte total deshidratat (lapte praf): produsul solid in care continutul de apa nu depaseste 5% din masa produsului finit, obtinut direct prin indepartarea apei din lapte, din lapte complet sau partial degresat, din smantana sau dintr-un amestec al acestor produse, in care continutul de apa nu depaseste 5% din greutatea produsului finit.
    Sortimente de lapte praf:
    a) lapte deshidratat cu continut ridicat de grasime sau lapte praf cu continut ridicat de grasime: lapte deshidratat cu continut masic de minimum 42% grasime;
    b) lapte deshidratat integral sau lapte praf integral: lapte deshidratat cu continut masic de minimum 26% si mai putin de 42% grasime;
    c) lapte deshidratat partial degresat sau lapte praf partial degresat: lapte deshidratat cu continut masic mai mare de 1,5% si mai putin de 26% grasime;
    d) lapte deshidratat degresat sau lapte praf degresat: lapte deshidratat cu continut masic de maximum 1,5% grasime.
    3. Tratamente
    a) Se autorizeaza o cantitate suplimentara de lactoza de maximum 0,03% din masa produsului finit pentru producerea produselor definite la pct. 1 lit. e) - g).
    b) Fara a se aduce atingere Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 389/2002 de aprobare a Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe baza de lapte, conservarea produselor mentionate la pct. 1 si 2 se realizeaza prin:
    - tratament termic (sterilizare, UHT etc.) in cazul produselor mentionate la pct. 1 lit. a) - d);
    - adaos de zaharoza, in cazul produselor mentionate la pct. 1 lit. e) - g);
    - deshidratare, in cazul produselor mentionate la pct. 2.
    4. Adaosuri autorizate
    Conform art. 2 din norma, Ministerul Sanatatii poate autoriza adaugarea unor vitamine in produsele definite in prezenta anexa, cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 - Norme metodologice privind etichetarea nutritionala a alimentelor - la Hotararea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002.

    ANEXA 2
    la norma

                                   LISTA
denumirilor speciale pentru anumite produse din anexa nr. 1 la norma

    a) Termenul in limba engleza "evaporated milk" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 1 lit. b), cu un continut masic de minimum 9% grasime si de 31% substanta uscata totala din lapte.
    b) Termenii in limba franceza "lait demi-ecreme" si "lait demi-ecreme concentre non sucre", termenul in limba spaniola "leche evaporada semidesnatada", termenii in limba olandeza "geevaporeerde halfvolle melk" si "halfvolle koffiemelk", precum si termenul in limba engleza "evaporated semi-skimmed milk" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 1 lit. c), cu un continut masic intre 4% si 4,5% grasime si de minimum 24% substanta uscata totala.
    c) Termenul in limba daneza "kondenseret kaffeflrde" si termenul in limba germana "kondensierte Keffeesahne" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 1 lit. a).
    d) Termenul in limba daneza "flrdepulver", termenii in limba germana "Rahmpulver" si "Sahnepulver", termenul in limba franceza "creme en poudre", termenul in limba daneza "roompoeder", termenul in limba suedeza "graddpulver", termenul in limba finlandeza "kermajauhe" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 2 lit. a).
    e) Termenul in limba franceza "lait demi-ecreme concentre sucre", termenul in limba spaniola "leche condensada semidesnatada" si termenul in limba olandeza "gecondenseerde halfvolle melk met suiker" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 1 lit. f), cu un continut masic intre 4% si 4,5% grasime si de minimum 28% substanta uscata totala.
    f) Termenul in limba franceza "lait demi-ecreme en poudre", termenul in limba olandeza "halfvolle melkpoeder" si termenii in limba engleza "semi-skimmed milk powder" si "dried semi-skimmed milk" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 2 lit. c), cu un continut de grasime cuprins intre 14% si 16% .
    g) Termenul in limba portugheza "leite em po meio gordo" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 2 lit. c), cu un continut de grasime cuprins intre 13% si 26% .
    h) Termenul in limba olandeza "koffiemelk" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 1 lit. b).
    i) Termenul in limba finlandeza "rasvaton maitojuahe" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 2 lit. d).
    j) Termenul in limba spaniola "leche en polvo semidesnatada" se refera la produsul definit in anexa nr. 1 la norma, pct. 2 lit. c), cu un continut de grasime cuprins intre 10% si 16% .SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 321/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 321 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 321/2003
Ordin 360 2008
pentru modificarea anexei nr. 1 „Definirea si denumirea sub care se vand produsele" la Norma privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003
Ordin 1701 2008
pentru modificarea anexei nr. 1 „Definirea si denumirea sub care se vand produsele" la Norma privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003
Ordin 586 2008
pentru modificarea anexei nr. 1 „Definirea si denumirea sub care se vand produsele" la Norma privind definirea, denumirile sub care se vand, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu