Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 533 din 12 decembrie 2001

privind aprobarea componentei nominale si a Regulamentului de organizare si functionare ale Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din  7 ianuarie 2002


SmartCity3


    Secretarul de stat, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
    in conformitate cu:
    - prevederile art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederile art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 681/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor,
    in temeiul art. 3 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba componenta nominala a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                    pentru Protectia Consumatorilor,
                             Rovana Plumb,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                         COMPONENTA NOMINALA
a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor
________________________________________________________________________________
Nr.        Denumirea        Functia in institutie a         Calitatea si numele
crt.      institutiei       reprezentantului in Comitetul   reprezentantului in
                            Interministerial pentru         Comitetul
                            Supravegherea Pietei Produselor Interministerial
                            si Serviciilor si Protectia     pentru Supravegherea
                            Consumatorilor                  Pietei Produselor si
                                                            Serviciilor si
                                                            Protectia
                                                            Consumatorilor
________________________________________________________________________________
  1. Autoritatea Nationala  secretar de stat, presedintele  presedinte
     pentru Protectia       Autoritatii Nationale pentru    Rovana Plumb
     Consumatorilor         Protectia Consumatorilor
  2. Ministerul pentru      secretar de stat pentru         vicepresedinte
     Intreprinderile Mici   cooperatie, comert interior si  Dumitru Bulumete
     si Mijlocii si         relatia cu Parlamentul si
     Cooperatie             organismele neguvernamentale
  3. Oficiul Concurentei    secretar de stat,               vicepresedinte
                            seful Oficiului Concurentei     Nicu Tanase
  4. Autoritatea Nationala  secretar general                membru
     pentru Protectia                                       Ferdinand Nagy
     Consumatorilor
  5. Ministerul pentru      director,                       membru
     Intreprinderile Mici   Directia Protectia              Dan Stanescu
     si Mijlocii si         Consumatorului
     Cooperatie
  6. Ministerul Integrarii  director,                       membru
     Europene               Directia evaluare pregatiri     Maria Baciu
                            pentru aderare si cooperare
                            institutionala
  7. Ministerul Apelor si   director,                       membru
     Protectiei Mediului    Directia de gestiune deseuri    Mariana Ghineraru
                            si substante chimice
                            periculoase
  8. Ministerul Industriei  director,                       membru
     si Resurselor          Directia acreditari, calitate,  Cristiana Ion
                            protectia mediului
  9. Ministerul Turismului  director general,               membru
                            Directia generala autorizare    Viorel Teianu
                            si control in turism
 10. Autoritatea Nationala  director,                       membru
     pentru Protectia       Directia control si             Stelica Nicula
     Consumatorilor         supraveghere a pietei
 11. Oficiul Concurentei    director general adjunct,       membru
                            Directia generala de            Dan Pantea
                            investigatie si control
 12. Ministerul Sanatatii   director general adjunct,       membru
     si Familiei            Directia generala de sanatate   Ioana Iacob
                            publica
 13. Ministerul Sanatatii   inspector sanitar de stat sef,  membru
     si Familiei            Inspectia Sanitara de Stat      Lili Pasat
 14. Ministerul             director general adjunct,       membru
     Agriculturii,          Agentia Nationala Sanitara      Sorin Mitrea
     Alimentatiei si        Veterinara
     Padurilor
 15. Ministerul             director,                       membru
     Agriculturii,          Directia standarde, marci,      Constantin Baciu
     Alimentatiei si        licente, calitatea alimentelor
     Padurilor              si acreditare
 16. Ministerul de Interne  sef Directia Politie            membru
                            economico-financiara            colonel Milescu
                                                            Aurel
 17. Garda Financiara       comisar sef de divizie          membru
     Centrala                                               Gabriel Carbunaru
 18. Directia Generala a    director,                       membru
     Vamilor                sef Serviciu tarif vamal        Mioara Voicu Mic
                            integrat
 19. Ministerul             director,                       membru
     Administratiei Publice Directia servicii publice       Ioan Margaritaru
                            descentralizate
 20. Ministerul Lucrarilor  director general,               membru
     Publice,               Corpul de control al            Traian Panait
     Transporturilor si     ministrului
     Locuintei
 21. Ministerul Afacerilor  director general,               membru
     Externe                Directia generala politici      Victoria Campeanu
                            comerciale
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                             REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor

    CAP. 1
    Atributii

    Art. 1
    Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, infiintat prin Hotararea Guvernului nr. 681/2001 pe langa Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in scopul armonizarii mecanismelor si instrumentelor vizand piata interna a produselor si serviciilor, precum si al asigurarii protectiei consumatorilor, asigura colaborarea dintre autoritatile administratiei publice centrale si dintre aceste autoritati si structurile civile.
    Art. 2
    Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor are ca scop:
    a) dezvoltarea si perfectionarea Sistemului national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor;
    b) perfectionarea cadrului legislativ si institutional in materie, care sa indeplineasca cerintele de integrare in piata unica europeana;
    c) accelerarea procesului de armonizare a legislatiei nationale cu legislatia comunitara in domeniu.
    Art. 3
    Atributiile principale ale Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor sunt urmatoarele:
    a) analizeaza si evalueaza sistemul actual de supraveghere a pietei din Romania;
    b) studiaza sistemul actual de supraveghere a pietei produselor si serviciilor din tarile Uniunii Europene;
    c) urmareste, in baza analizelor si evaluarilor efectuate, ca Sistemul national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor sa raspunda urmatoarelor cerinte:
    - stabilirea responsabilitatilor operatorilor economici;
    - delimitarea clara a atributiilor organismelor de control abilitate;
    - delimitarea laboratoarelor si a personalului specializat de control pe piata de organismele care certifica conformitatea produselor cu prevederile legale, in perioada de conceptie si de productie;
    - stabilirea metodelor si tehnicilor de control;
    - transparenta procedurilor si siguranta mecanismelor de inspectie si control;
    - formarea personalului specializat pentru controlul pe piata al produselor si serviciilor;
    - perfectionarea procedurilor de informare si colaborare intre institutiile cu competenta in materie;
    d) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor intocmeste rapoarte privind dezvoltarea si perfectionarea Sistemului national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor, precum si a cadrului legislativ si institutional in materie, care sunt prezentate Guvernului de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

    CAP. 2
    Modul de functionare

    Art. 4
    Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor se intruneste trimestrial si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau, in lipsa acestuia, a unuia dintre vicepresedinti.
    Art. 5
    Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor este condus de secretarul de stat, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in calitate de presedinte.
    In lipsa presedintelui conducerea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor este asigurata de unul dintre vicepresedinti, desemnat prin ordin al secretarului de stat, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 6
    Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor se considera legal intrunit daca se asigura prezenta a minimum doua treimi din numarul membrilor titulari.
    Art. 7
    Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor adopta decizii prin votul deschis al majoritatii simple a membrilor titulari prezenti. In cazul unui numar egal de voturi, votul presedintelui este hotarator.
    Modificarea sau completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor se face la cererea presedintelui, a unuia dintre vicepresedinti sau la cererea a cel putin doua treimi din numarul membrilor titulari.
    Regulamentul de organizare si functionare modificat sau completat va fi aprobat prin ordin al secretarului de stat, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in termen de 10 zile de la data adoptarii lui, si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    Dezbaterile si deciziile din cadrul reuniunilor se consemneaza intr-un registru de procese-verbale ale Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, fiecare proces-verbal fiind contrasemnat de reprezentantii cu drept de vot prezenti la sedinta. Registrul de procese-verbale se va pastra la secretariatul Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor.
    Art. 9
    Secretariatul Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor este asigurat de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
    Secretariatul Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor este alcatuit din 3 (trei) membri si este coordonat de un secretar desemnat prin ordin al secretarului de stat, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    In perioada dintre doua reuniuni secretariatul asigura legatura dintre membrii Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, schimburile de informatii si documentele necesare pentru indeplinirea obiectivelor propuse, precum si convocarea acestora.
    Secretariatul urmareste efectuarea lucrarilor de secretariat si participa la reuniunile Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor fara drept de vot.
    Membrii Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor sunt convocati nominal, in scris, cu minimum 7 zile inaintea fiecarei reuniuni, comunicandu-li-se locul, data si ora convocarii, precum si ordinea de zi, la care se anexeaza documentele de lucru necesare.
    Propunerile din partea membrilor privind proiectele pentru ordinea de zi se primesc cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru reuniune.
    In cazuri de urgenta convocarea se va face de indata.
    Art. 10
    La sedintele Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor pot participa, in calitate de invitat, reprezentanti ai altor autoritati ale administratiei publice si ai unor organizatii neguvernamentale reprezentative ale intreprinzatorilor, producatorilor si consumatorilor.
    In acest sens fiecare participant va desemna, in functie de ordinea de zi, invitatii pe care ii considera oportuni; numele acestora vor fi comunicate presedintelui Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru reuniune.

    CAP. 3
    Alte dispozitii

    Art. 11
    Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor este format din 21 de membri care vor fi desemnati de catre institutiile prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 681/2001.
    Membrii care fac parte din Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor si din secretariatul acestuia isi pastreaza calitatea de angajat, respectiv de functionar public la institutiile de la care provin, precum si toate drepturile ce deriva din aceasta calitate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 533/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 533 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu