E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 681 din 19 iulie 2001

privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 437 din  6 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se infiinteaza Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, denumit in continuare Comitetul interministerial, ca organism fara personalitate juridica, pe langa Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in scopul asigurarii armonizarii mecanismelor si instrumentelor vizand piata interna a produselor si serviciilor, precum si al asigurarii protectiei consumatorilor.
    (2) Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, care functioneaza pe langa Ministerul Industriei si Resurselor, se desfiinteaza.
    (3) Componenta Comitetului interministerial este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (4) Componenta nominala a Comitetului interministerial se aproba prin ordin al secretarului de stat, presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 2
    Comitetul interministerial asigura colaborarea dintre autoritatile administratiei publice centrale, pe de o parte, si colaborarea dintre aceste autoritati si structurile civile, pe de alta parte, in vederea:
    a) dezvoltarii si perfectionarii Sistemului national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor, concept care reprezinta totalitatea institutiilor, mecanismelor, metodelor si procedurilor de control necesare in vederea protejarii vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor, precum si a mediului;
    b) perfectionarii cadrului legislativ si institutional in materie, care sa indeplineasca cerintele de integrare in piata unica europeana;
    c) accelerarii procesului de armonizare a legislatiei nationale cu legislatia comunitara in domeniu.
    Art. 3
    (1) Comitetul interministerial are urmatoarele atributii principale:
    a) analizeaza si evalueaza sistemul actual de supraveghere al pietei din Romania;
    b) studiaza sistemul actual de supraveghere a pietei produselor si serviciilor din tarile Uniunii Europene;
    c) urmareste, in baza analizelor si evaluarilor efectuate, ca Sistemul national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor sa raspunda urmatoarelor cerinte:
    - stabilirea responsabilitatilor operatorilor economici;
    - delimitarea clara a atributiilor organismelor de control abilitate;
    - delimitarea laboratoarelor si a personalului specializat de control pe piata de organismele care certifica conformitatea produselor cu prevederile legale, in perioada de conceptie si de productie;
    - stabilirea metodelor si tehnicilor de control;
    - transparenta procedurilor si siguranta mecanismelor de inspectie si control;
    - formarea personalului specializat pentru controlul pe piata al produselor si serviciilor;
    - perfectionarea procedurilor de informare si colaborare intre institutiile cu competenta in materie.
    (2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) Comitetul interministerial intocmeste rapoarte privind dezvoltarea si perfectionarea Sistemului national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor, precum si a cadrului legislativ si institutional in materie, care sunt prezentate Guvernului de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    (3) Deciziile Comitetului interministerial sunt aduse la indeplinire de autoritatile reprezentate in cadrul acestuia, potrivit atributiilor ce le revin in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
    Art. 4
    (1) Comitetul interministerial este condus de secretarul de stat, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in calitate de presedinte.
    (2) In lipsa presedintelui conducerea Comitetului interministerial este asigurata de catre unul dintre vicepresedinti desemnat prin ordin al secretarului de stat, presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 5
    Secretariatul Comitetului interministerial va fi asigurat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 6
    Comitetul interministerial se intruneste trimestrial si, ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau, in lipsa acestuia, a unuia dintre vicepresedinti.
    Art. 7
    In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari institutiile prevazute in anexa isi vor desemna reprezentantii in Comitetul interministerial.
    Art. 8
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va elabora proiectul regulamentului de organizare si functionare a Comitetului interministerial, care va fi analizat si adoptat in prima sedinta a acestuia. Regulamentul se aproba prin ordin al secretarului de stat, presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 449/2000 privind infiintarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 253 din 7 iunie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Autoritatea Nationala
                         pentru Protectia Consumatorilor
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Mihai Berinde,
                         secretar de stat

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Aurel Constantin Ilie

                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ion Selaru,
                         secretar de stat

                         Ministrul turismului,
                         Matei-Agathon Dan

                         Ministrul pentru intreprinderile mici
                         si mijlocii si cooperatie,
                         Silvia Ciornei

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                            COMPONENTA
 Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor
 ______________________________________________________________________________
|    |                        |     Functia in institutie     |   Calitatea    |
|Nr. |  Denumirea institutiei |       a reprezentantului      |reprezentantului|
|crt.|                        |          in Comitetul         |  in Comitetul  |
|    |                        |        interministerial       |interministerial|
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 1. | Autoritatea Nationala  | secretar de stat, presedinte  | presedinte     |
|    | pentru Protectia       | al Autoritatii Nationale      |                |
|    | Consumatorilor         | pentru Protectia              |                |
|    |                        | Consumatorilor                |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 2. | Ministerul pentru      | secretar de stat pentru       | vicepresedinte |
|    | Intreprinderile Mici si| cooperatie, comert interior si|                |
|    | Mijlocii si Cooperatie | relatia cu Parlamentul si     |                |
|    |                        | organismele neguvernamentale  |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
|  3.| Oficiul Concurentei    | seful Oficiului Concurentei   | vicepresedinte |
|____|________________________|_______________________________|________________|
|  4.| Ministerul pentru      | director                      | membru         |
|    | Intreprinderile Mici si|                               |                |
|    | Mijlocii si Cooperatie |                               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
|  5.| Autoritatea Nationala  | secretar general              | membru         |
|    | pentru Protectia       |                               |                |
|    | Consumatorilor         |                               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
|  6.| Ministerul Integrarii  | director                      | membru         |
|    | Europene               |                               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
|  7.| Ministerul Apelor si   | director                      | membru         |
|    | Protectiei Mediului    |                               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
|  8.| Ministerul Industriei  | director                      | membru         |
|    | si Resurselor          |                               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
|  9.| Ministerul Turismului  | director general              | membru         |
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 10.| Autoritatea Nationala  | director al Directiei de      | membru         |
|    | pentru Protectia       | control si supraveghere a     |                |
|    | Consumatorilor         | pietei                        |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 11.| Oficiul Concurentei    | director general/director     | membru         |
|    |                        | general adjunct               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 12.| Ministerul Sanatatii   | director                      | membru         |
|    | si Familiei            |                               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 13.| Ministerul Sanatatii   | inspector sanitar de stat sef,| membru         |
|    | si Familiei            | Inspectia Sanitara de Stat    |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 14.| Ministerul             | director                      | membru         |
|    | Agriculturii,          |                               |                |
|    | Alimentatiei si        |                               |                |
|    | Padurilor              |                               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 15.| Ministerul             | director                      | membru         |
|    | Agriculturii,          |                               |                |
|    | Alimentatiei si        |                               |                |
|    | Padurilor              |                               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 16.| Ministerul de Interne  | director                      | membru         |
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 17.| Garda Financiara       | comisar-sef                   | membru         |
|    | Centrala               |                               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 18.| Directia Generala a    | director                      | membru         |
|    | Vamilor                |                               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 19.| Ministerul             | director                      | membru         |
|    | Administratiei Publice |                               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 20.| Ministerul Lucrarilor  | director                      | membru         |
|    | Publice,               |                               |                |
|    | Transporturilor si     |                               |                |
|    | Locuintei              |                               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|
| 21.| Ministerul Afacerilor  | director                      | membru         |
|    | Externe                |                               |                |
|____|________________________|_______________________________|________________|

    NOTA:
    La sedintele Comitetului interministerial pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai altor autoritati ale administratiei publice si ai unor organizatii neguvernamentale reprezentative ale intreprinzatorilor, producatorilor si consumatorilor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 681/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 681 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu