Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4866 din 17.08.2011

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 633 din 05 septembrie 2011SmartCity1


Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. Cs.A. 8.995 din 29 iulie 2011,în temeiul prevederilor:

Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit următorul ordin: Articolul I Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Cseke Attila Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.141/1.386/2007) LISTA centrelor universitare medicale şi a unităţilor sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidenţiat*) 1. Lista centrelor universitare şi a unităţilor sanitare din centre universitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidenţiat

Centrul universitar Unitatea sanitară
Arad Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
Braşov Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
Braşov Spitalul Clinic de Copii Braşov
Braşov Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea“ Braşov
Braşov Spitalul de Boli Infecţioase Braşov
Braşov Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
Braşov Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov
Braşov Spitalul Clinic CF Braşov - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Bucureşti Spitalul Clinic „Sf. Maria“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Gr. Alexandrescu“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic „Filantropia“ Bucureşti

*) Vor fi reacreditate la un interval de 5 ani.

Centrul universitar Unitatea sanitară
Bucureşti Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic „Colentina“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Ortopedie şi TBC Osteoarticular „Foişor“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic „Colţea“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic „N. Malaxa“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. V. Babeş“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Dermato-venerologie „Prof. Dr. S. Longhin“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Urgenţă „Elias“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele“ Bucureşti
Bucureşti Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
Bucureşti Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu“ Bucureşti
Bucureşti Centrul de Boli Reumatismale „Dr. I. Stoia“ Bucureşti
Bucureşti Centrul Clinic de Urgenţe de Boli Cardio-Vasculare „Acad. Vasile Cândea“ al Armatei
Bucureşti Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „V. Babeş“ Bucureşti
Bucureşti Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau“ Bucureşti
Bucureşti Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu“ Bucureşti
Bucureşti Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. A. Rusescu“ Bucureşti
Bucureşti Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“ Bucureşti
Bucureşti Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan“ Bucureşti
Bucureşti Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“ Bucureşti
Bucureşti Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă“ Bucureşti
Bucureşti Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta“ Bucureşti
Bucureşti Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti
Bucureşti Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu“ Bucureşti
Bucureşti Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti
Bucureşti Institutul Clinic Fundeni Bucureşti
Bucureşti Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu“ Bucureşti
Bucureşti Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti
Bucureşti Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti
Bucureşti Institutul de Virusologie „St. S. Nicolau“ Bucureşti
Bucureşti Institutul Naţional de Medicină Sportivă
Bucureşti Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
Bucureşti Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
Bucureşti Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila“
Bucureşti Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. D. Gerota“
Bucureşti Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“
Bucureşti Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino“
Bucureşti Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov
Bucureşti Spitalul Clinic CF nr. 1 Witing Bucureşti - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Bucureşti Spitalul Clinic General CF nr. 2 Bucureşti - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Cluj-Napoca Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor“ Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danielo“ Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca

Centrul universitar Unitatea sanitară
Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu“ Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă“ Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Constanţa Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa
Constanţa Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa
Constanţa Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa
Constanţa Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord
Constanţa Spitalul Clinic CF Constanţa - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Craiova Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
Craiova Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“ Craiova
Craiova Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş“ Craiova
Craiova Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
Craiova Institutul de Medicină Legală Craiova
Craiova Spitalul Clinic CF Craiova - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Craiova Spitalul Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Ştefan Odobleja“ Craiova
Galaţi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Galaţi
Galaţi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan“ Galaţi
Galaţi Spitalul de Boli Infecţioase „Cuvioasa Parascheva“ Galaţi
Iaşi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“ Iaşi
Iaşi Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu“ Iaşi
Iaşi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“ Iaşi
Iaşi Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna“ Iaşi
Iaşi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva“ Iaşi
Iaşi Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă“ Iaşi
Iaşi Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi
Iaşi Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon“ Iaşi
Iaşi Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi
Iaşi Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G.I.M. Georgescu“ Iaşi
Iaşi Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola“ Iaşi
Iaşi Institutul de Medicină Legală Iaşi
Iaşi Spitalul Clinic CF Iaşi - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Iaşi Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. I. Czihac“ Iaşi
Oradea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea
Oradea Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu“ Oradea
Oradea Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
Oradea Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu“ Oradea
Oradea Spitalul Clinic CF Oradea - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Sibiu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
Sibiu Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
Sibiu Spitalul de Psihiatrie „Dr. Ghe. Preda“ Sibiu
Sibiu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Centrul universitar Unitatea sanitară
Târgu Mureş Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
Târgu Mureş Spitalul Clinic Judeţean Mureş
Târgu Mureş Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş
Timişoara Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara
Timişoara Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
Timişoara Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu“ Timişoara
Timişoara Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş“ Timişoara
Timişoara Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. D. Popescu“ Timişoara
Timişoara Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara
Timişoara Institutul de Medicină Legală Timişoara
Timişoara Spitalul Clinic CF Timişoara - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Timişoara Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu“ Timişoara

NOTĂ: În spitalele care nu sunt universitare sau clinice, sunt acreditate pentru pregătirea rezidenţilor numai secţiile clinice. Restul secţiilor sunt acreditate numai pentru pregătirea rezidenţilor în medicină de familie. 2. Unităţi sanitare judeţene, municipale şi orăşeneşti acreditate pentru pregătire în medicina de familie

Centrul universitar de îndrumare Judeţul Unitatea sanitară
Cluj-Napoca Alba Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Bucureşti Argeş Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti
Bucureşti Argeş Spitalul Municipal Câmpulung
Bucureşti Argeş Spitalul Militar de Urgenţă „Ion Jianu“ Piteşti
Iaşi Bacău Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău
Iaşi Bacău Spitalul de Pediatrie Bacău
Iaşi Bacău Spitalul Municipal Oneşti
Iaşi Bacău Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti
Oradea Bihor Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea“ Marghita
Oradea Bihor Spitalul Municipal „Episcop N. Popovici“ Beiuş
Târgu Mureş Bistriţa-Năsăud Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa
Iaşi Botoşani Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati“ Botoşani
Iaşi Botoşani Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoşani
Iaşi Botoşani Spitalul de Copii Botoşani
Iaşi Botoşani Spitalul de Psihiatrie Botoşani
Iaşi Botoşani Spitalul Municipal Dorohoi
Bucureşti Brăila Spitalul de Urgenţă Judeţean Brăila
Bucureşti Brăila Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila
Bucureşti Brăila Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon“ Brăila
Braşov Braşov Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure“ Făgăraş
Bucureşti Bucureşti Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu“ Bucureşti - Ministerul Justiţiei
Bucureşti Buzău Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Bucureşti Călăraşi Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi
Bucureşti Călăraşi Spitalul Municipal Olteniţa
Timişoara Caraş-Severin Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa
Timişoara Caraş-Severin Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş
Cluj-Napoca Cluj Spitalul Municipal Dej

Centrul universitar de îndrumare Judeţul Unitatea sanitară
Cluj-Napoca Cluj Spitalul Municipal Turda
Cluj-Napoca Cluj Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian“ Cluj
Constanţa Constanţa Spitalul Municipal Mangalia
Constanţa Constanţa Spitalul Municipal Medgidia
Constanţa Constanţa Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu“ Constanţa - Ministerul Apărării Naţionale
Târgu Mureş Covasna Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof“ Sfântu Gheorghe
Bucureşti Dâmboviţa Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte
Craiova Dolj Spitalul Filişanilor - Filiaşi
Craiova Dolj Spitalul Municipal Calafat
Galaţi Galaţi Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire“ Galaţi
Galaţi Galaţi Spitalul Municipal „Anton Cincu“ Tecuci
Galaţi Galaţi Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi
Galaţi Galaţi Spitalul de Psihiatrie „Elena Doamna“ Galaţi
Galaţi Galaţi Spitalul General CF Galaţi
Galaţi Galaţi Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Aristide Serfioti“ Galaţi
Bucureşti Giurgiu Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu
Craiova Gorj Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu
Târgu Mureş Harghita Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc
Târgu Mureş Harghita Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc
Timişoara Hunedoara Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva
Timişoara Hunedoara Spitalul Municipal „A. Simionescu“ Hunedoara
Timişoara Hunedoara Spitalul de Urgenţă Petroşani
Bucureşti Ialomiţa Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia
Iaşi Iaşi Spitalul Municipal Paşcani
Iaşi Iaşi Spitalul General CF Paşcani
Bucureşti Ilfov Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu“ Bălăceanca
Cluj-Napoca Maramureş Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş“ Baia Mare
Cluj-Napoca Maramureş Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare
Cluj-Napoca Maramureş Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare
Cluj-Napoca Maramureş Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei
Cluj-Napoca Maramureş Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus
Craiova Mehedinţi Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin
Craiova Mehedinţi Spitalul Municipal Orşova
Craiova Mehedinţi Spital General CF Drobeta-Turnu Severin
Târgu Mureş Mureş Spitalul Municipal „Dr. Ghe. Marinescu“ Târnăveni
Târgu Mureş Mureş Spitalul Municipal „Dr. E. Nicoară“ Reghin
Târgu Mureş Mureş Spitalul Municipal Sighişoara
Iaşi Neamţ Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ
Iaşi Neamţ Spitalul Municipal de Urgenţă Roman
Craiova Olt Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina
Craiova Olt Spitalul Municipal Caracal

Centrul universitar de îndrumare Judeţul Unitatea sanitară
Bucureşti Prahova Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti
Bucureşti Prahova Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti
Bucureşti Prahova Spitalul Municipal Ploieşti
Bucureşti Prahova Spitalul de Pediatrie Ploieşti
Bucureşti Prahova Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti
Bucureşti Prahova Spitalul Municipal Câmpina
Bucureşti Prahova Spitalul General CF Ploieşti
Cluj-Napoca Sălaj Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău
Cluj-Napoca Sălaj Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei
Cluj-Napoca Satu Mare Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare
Sibiu Sibiu Spitalul Municipal Mediaş
Sibiu Sibiu Spitalul General CF Sibiu
Sibiu Sibiu Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin“ Sibiu
Iaşi Suceava Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou“ Suceava
Iaşi Suceava Spitalul Municipal Rădăuţi
Bucureşti Teleorman Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria
Timişoara Timiş Spitalul Municipal Lugoj
Constanţa Tulcea Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea
Craiova Vâlcea Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea
Craiova Vâlcea Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea
Craiova Vâlcea Spitalul Municipal „Costache Nicolescu“ Drăgăşani
Iaşi Vaslui Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui
Iaşi Vaslui Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman“ Bârlad
Iaşi Vrancea Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon“ Focşani
Iaşi Vrancea Spitalul Municipal Adjud
Iaşi Vrancea Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu“ Focşani


3.1. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidenţiat în medicina de urgenţă

Bucureşti;

Cluj-Napoca;

Craiova;

Iaşi;

Târgu Mureş;

Timişoara.3.2. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidenţiat în medicina de urgenţă în colaborare cu alte centre:

Arad, în colaborare cu Timişoara;

Braşov şi Sibiu, în colaborare cu Târgu Mureş;

Constanţa şi Galaţi, în colaborare cu Bucureşti;

Oradea, în colaborare cu Cluj-Napoca.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4866/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4866 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu