E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 117 din 28 februarie 2002

privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 181 din 18 martie 2002


SmartCity3


    Ministrul sanatatii si familiei,
    avand in vedere prevederile art. 15 lit. c) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica nr. DB/2.139 din 28 februarie 2002,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedurile de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Procedurile de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Ministerul Sanatatii si Familiei va elabora, in termen de 180 de zile de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Metodologia de realizare a studiului de impact asupra sanatatii si de abilitare a institutiilor care pot efectua aceste studii.
    Art. 5
    Tarifele de avizare si autorizare sanitara, avizare sanitara si notificare a substantelor si a produselor noi, precum si de consultanta de specialitate vor fi stabilite, prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 331/1999 privind aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 16 iunie 1999.
    Art. 7
    Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica si institutele de sanatate publica vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea lui.

                       Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

    ANEXA 1

                   PROCEDURILE DE REGLEMENTARE SANITARA
pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului

    Art. 1
    (1) Procedurile de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului, sunt:
    a) avizarea sanitara;
    b) autorizarea sanitara.
    (2) Avizul sanitar si autorizatia sanitara se emit in baza Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu respectarea atributiilor ce sunt de competenta directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, a directiilor de specialitate din cadrul ministerelor cu retea sanitara proprie, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    (3) Scopul procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului, este prevenirea situatiilor care ar putea pune in pericol sanatatea publica.
    Art. 2
    (1) Avizarea sanitara reprezinta procesul de analiza care conditioneaza, din punct de vedere tehnic, amplasarea, constructia, amenajarea obiectivelor economice si social-culturale de conformarea la normele de igiena si de sanatate publica.
    (2) Avizul sanitar este un act tehnic si juridic eliberat in scris de catre autoritatea locala de sanatate publica, necesar in procedura de autorizare in amplasarea, constructia, extinderea sau amenajarea obiectivelor economice de investitii si obiectivelor economice si social-culturale. Avizul sanitar se emite inaintea autorizarii sanitare.
    (3) Autorizarea sanitara reprezinta procesul de analiza si investigatie sanitara care conditioneaza, din punct de vedere tehnic si juridic, punerea in functiune si desfasurarea activitatii in obiective de interes public de conformarea la normele de igiena si de sanatate publica.
    (4) Autorizatia sanitara reprezinta un act tehnic si juridic eliberat in scris de catre autoritatea locala de sanatate publica, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente ori de punere in functiune a unei activitati in obiective de interes public.
    (5) Viza anuala reprezinta actul de constatare, eliberat in scris de catre autoritatea locala de sanatate publica, privind respectarea conformitatii cu autorizarea sanitara eliberata anterior.
    (6) Programul de conformare reprezinta un plan de masuri cuprinzand etape care trebuie parcurse in intervale de timp precizate, prin prevederile autorizatiei sanitare, de catre titularul activitatii, sub controlul autoritatii de sanatate publica locala, in scopul respectarii reglementarilor privind sanatatea publica.
    Art. 3
    (1) Avizul sanitar si autorizatia sanitara atesta ca sunt intrunite conditiile igienico-sanitare necesare pentru conformarea la normele de igiena si de sanatate publica in vederea protejarii sanatatii publice.
    (2) Avizul sanitar si autorizatia sanitara stabilesc conditiile prin care solicitantul este obligat sa respecte si sa urmareasca conformarea la normele de igiena si de sanatate publica.
    Art. 4
    (1) Activitatea de avizare-autorizare sanitara se desfasoara in cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, al directiilor de specialitate din cadrul ministerelor cu retea sanitara proprie, de catre personalul biroului pentru avize si autorizatii sanitare.
    (2) Biroul pentru avize si autorizatii sanitare este compus din sef de birou si referenti. Functia de sef de birou va fi ocupata prin concurs de un medic avand specialitatea igiena, medicina muncii, epidemiologie sau sanatate publica.
    (3) Biroul pentru avize si autorizatii sanitare are urmatoarele atributii:
    a) realizeaza activitatea de autorizare si avizare sanitara conform prevederilor prezentului ordin;
    b) primeste si inregistreaza documentatia solicitantului, repartizand-o catre sectiile sau compartimentele de specialitate;
    c) solutioneaza cererile conform recomandarilor cuprinse in referatele de evaluare, completeaza formularele conform recomandarilor si elibereaza avizele si autorizatiile sanitare;
    d) gestioneaza baza de date pentru autorizatiile si avizele sanitare eliberate;
    e) inregistreaza declaratia pe propria raspundere si autorizatia sanitara eliberata;
    f) comunica inspectiei sanitare emiterea autorizatiei sanitare de functionare in termen de 48 de ore;
    g) asigura informarea solicitantilor asupra procedurii de avizare si autorizare sanitara.
    (4) Activitatile de evaluare in vederea eliberarii avizelor si autorizatiilor sanitare se realizeaza de catre personalul de specialitate calificat pentru domeniul de activitate supus autorizarii.
    Art. 5
    Obiectivele si activitatile economice si social-culturale de interes public, supuse prevederilor prezentului ordin, sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 6
    (1) Documentele necesare pentru solicitarea avizului sanitar al obiectivelor si al activitatilor desfasurate in acestea sunt:
    a) cerere;
    b) planul general de amplasare a obiectivului, prezentat la o scara din care sa se inteleaga clar incadrarea in cartier, zona, localitate, accesul la retelele de transport, energie si utilitati, precum si caracteristicile terenului;
    c) planul de amenajare interioara: circuite functionale si modul lor de structurare, modul de asigurare a aprovizionarii cu apa potabila, modul de evacuare a apelor uzate menajere si tehnologice, modul de organizare a evacuarii deseurilor solide si modul de colectare, depozitare temporara si de evacuare/neutralizare a deseurilor periculoase rezultate din activitati care urmeaza sa se desfasoara in obiectivul pentru care se solicita avizarea;
    d) dovada de achitare a tarifului de avizare sanitara.
    (2) La documentele necesare pentru obtinerea avizului sanitar se va solicita, daca este cazul, conform prevederilor legale in vigoare, studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei din zona.
    Art. 7
    (1) Studiul de impact asupra sanatatii populatiei din zona va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
    a) caracterizarea nivelului de expunere a populatiei;
    b) caracterizarea efectelor asupra sanatatii, consecutiv realizarii obiectivului;
    c) evaluarea impactului asupra starii de sanatate a populatiei;
    d) conditiile de conformare pentru prevenirea efectelor;
    e) planul de monitorizare a aplicarii conditiilor de conformare si a efectelor asupra starii de sanatate.
    Art. 8
    (1) Dupa primire dosarul se inregistreaza si se repartizeaza, nominalizandu-se personalul de specialitate pentru analiza si investigarea proiectului.
    (2) Personalul de specialitate analizeaza si evalueaza conformarea proiectului la normele de igiena, standardele, normativele sau la alte reglementari legale si elaboreaza referatul de evaluare.
    (3) Referatul de evaluare va cuprinde concluziile privind conformarea la normele de igiena si la reglementarile de sanatate publica in vigoare, precum si concluzia cu privire la avizarea proiectului in una dintre urmatoarele variante:
    a) sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea avizului sanitar si se elibereaza avizul sanitar;
    b) nu sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea avizului sanitar; acest lucru se comunica solicitantului, precizandu-se neconformitatea constatata si mentionandu-se prevederile legale ce nu sunt indeplinite.
    (4) Referatul de evaluare se elaboreaza conform modelului prezentat in anexa nr. 2.
    (5) In avizul sanitar se vor mentiona urmatoarele:
    a) datele de identificare a solicitantului si calitatea acestuia;
    b) datele de identificare a obiectivului avizat;
    c) activitatea/activitatile pentru care este avizat obiectivul;
    d) numarul din registrul unic de avize sanitare al biroului pentru avize si autorizatii sanitare;
    e) numarul si data intocmirii referatului de evaluare, numele specialistului care a semnat referatul de evaluare, din registrul unic de avize sanitare;
    f) semnatura sefului biroului pentru avize si autorizatii sanitare si stampila directiei de sanatate publica teritoriale sau a municipiului Bucuresti ori a directiei de profil din ministerele cu retea medicala proprie;
    g) in situatia in care obiectivul supus avizarii sanitare se afla pe teritoriul unui judet in care directia de sanatate publica nu are laborator de igiena radiatiilor si obiectivul este proiectat sa aiba arii de lucru in care se desfasoara practici nucleare, referatul de evaluare pentru avizarea sanitara este semnat de catre directorul directiei de sanatate publica teritoriale in a carei raza se afla obiectivul avizat si de catre seful laboratorului de igiena radiatiilor teritorial la care este arondat respectivul judet.
    (6) Rezolvarea solicitarii se va face in maximum 20 de zile de la inregistrarea cererii.
    (7) Documentatia de avizare se va pastra la dosarul de obiectiv din cadrul biroului pentru avize si autorizatii sanitare.
    Art. 9
    (1) Solicitarea avizului sanitar este obligatorie sau facultativa, in functie de reglementarile legale incidente domeniului de activitate supus avizarii.
    (2) Avizul sanitar este obligatoriu pentru autorizarea activitatilor in spatii care au fost construite cu alta destinatie initiala decat activitatea pentru care se solicita autorizarea.
    Art. 10
    (1) Documentele necesare pentru solicitarea autorizatiei sanitare sunt:
    a) cerere;
    b) dosar tehnic, care va cuprinde: avizul sanitar, daca este cazul, planul dimensionat cu structura interioara, dotarile necesare desfasurarii activitatii supuse autorizarii, prezentarea circuitelor functionale, modul de asigurare a iluminatului, ventilatiei, temperaturii ambientale, schita retelelor de utilitati sau modul de asigurare a acestora (apa potabila, apa calda menajera, evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice, evacuarea deseurilor solide si, in cazul unitatilor medicale, a deseurilor periculoase rezultate din activitatea desfasurata);
    c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara.
    (2) Dupa caz, vor fi solicitate urmatoarele:
    a) declaratia pe propria raspundere referitoare la asigurarea conformarii la conditiile igienico-sanitare, conform modelului prezentat in anexa nr. 3;
    b) declaratia de detinere si manipulare de substante toxice, conform Decretului nr. 466/1979 privind regimul produselor si al substantelor toxice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In situatia in care obiectivului supus autorizarii i-a fost eliberat aviz sanitar, dosarul de aviz sanitar se asimileaza dosarului tehnic.
    Art. 11
    (1) Cererea de autorizare si dosarul cuprinzand documentele pentru obiectivele si activitatile prevazute in anexa nr. 1 se depun la biroul pentru avize si autorizatii sanitare, unde sunt verificate si, in cazul in care documentatia este completa, cererea se inregistreaza si se retine spre solutionare.
    (2) Dupa primirea dosarului inregistrat si repartizat se nominalizeaza personalul de specialitate pentru analiza si investigarea proiectului.
    (3) Referatul de evaluare cuprinde, dupa caz, aprecierile privind conformarea sau programul de conformare si calendarul de conformare, precum si concluzia cu privire la autorizarea sanitara in una dintre variantele:
    a) sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare si se elibereaza autorizatie sanitara;
    b) pot fi indeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare, cu realizarea programului si calendarului de conformare stabilit in autorizatie, si se elibereaza autorizatie sanitara;
    c) nu sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare, precizandu-se neconformitatea fata de actele legale care prevad aceste cerinte, comunicandu-se aceasta solicitantului;
    d) referatul de evaluare in vederea eliberarii autorizatiei sanitare se completeaza conform modelului prezentat in anexa nr. 2.
    (4) Formularul autorizatiei sanitare va cuprinde:
    a) datele de identificare a solicitantului si calitatea acestuia;
    b) datele de identificare a obiectivului autorizat;
    c) numarul din registrul unic pentru autorizatii sanitare;
    d) activitatea/activitatile autorizata/autorizate;
    e) programul si calendarul de conformare pentru indeplinirea conditiilor de autorizare sanitara (dupa caz);
    f) numarul si data referatului de evaluare, numele specialistului care a elaborat referatul de evaluare;
    g) semnatura directorului directiei de sanatate publica, a sefului biroului pentru avize si autorizatii sanitare si stampila directiei de sanatate publica sau a directiei de profil din ministerele cu retea sanitara proprie;
    h) in situatia in care un obiectiv supus autorizarii sanitare este proiectat sa aiba arii de lucru in care se desfasoara practici nucleare si este amplasat pe teritoriul unui judet in care directia de sanatate publica nu are laborator de igiena radiatiilor, referatul de evaluare pentru avizarea sanitara este semnat de catre directorul directiei de sanatate publica din judetul in care se afla obiectivul si de catre seful laboratorului de igiena radiatiilor teritorial la care este arondat respectivul judet.
    (5) Documentatia de autorizare se va pastra la dosarul obiectivului, in cadrul biroului pentru avize si autorizatii.
    (6) Rezolvarea solicitarii se va face in termen de 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Art. 12
    In cazul in care sunt necesare prestatii de specialitate pentru analiza si investigatie sanitara, contravaloarea acestora se achita de catre solicitant la directiile de sanatate publica, pe baza de deviz, inainte de eliberarea autorizatiei sanitare.
    Art. 13
    (1) Autorizatia sanitara de functionare se emite strict pentru obiectivul si activitatea/activitatile pentru care a fost solicitata.
    (2) Autorizatia sanitara va cuprinde urmatoarele:
    a) numarul de inregistrare din registrul unic de autorizatii al directiei de sanatate publica;
    b) obiectul de activitate publica;
    c) datele de identificare a obiectivului;
    d) structura functionala prezentata succint;
    e) programul de conformare;
    f) semnatura directorului directiei de sanatate publica, a sefului biroului pentru avize si autorizatii sanitare si stampila directiei de sanatate publica.
    (3) Autorizatia sanitara de functionare se pastreaza la obiectivul pentru care a fost eliberata si trebuie pusa in mod obligatoriu la dispozitie oricarui organ de control, daca acesta o solicita.
    (4) Autorizatia sanitara are valabilitate atat timp cat sunt respectate conditiile igienico-sanitare si sunt mentinute conditiile de structura functionala si cele care se refera la obiectul de activitate din solicitarea initiala, pentru care a fost emisa autorizatia.
    (5) Autorizatia sanitara se vizeaza anual in cazul obiectivelor cuprinse in lista prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 14
    (1) Personalul de specialitate din directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, poate acorda consultatii de specialitate solicitantilor de avize sau autorizatii sanitare, pentru intocmirea documentatiei necesare.
    (2) Persoana de specialitate care acorda consultanta tehnica nu poate semna referatul de evaluare pentru avizarea sau autorizarea sanitara a obiectivului/activitatii pentru care a prestat serviciul de consultanta.
    Art. 15
    (1) Inspectia sanitara din cadrul directiei de sanatate publica poate proceda la retragerea temporara sau definitiva a autorizatiei sanitare de functionare in cazul oricarei modificari a obiectului de activitate si a structurii functionale a obiectivului fata de ceea ce este prevazut in autorizatia sanitara de functionare sau in cazul nerespectarii programului de conformare.
    (2) Din momentul retragerii temporare sau definitive a autorizatiei sanitare de functionare activitatea pentru care a fost eliberata autorizatia sanitara de functionare retrasa se suspenda.
    (3) Pentru reluarea activitatii se reia procedura de autorizare prin biroul pentru avize si autorizatii sanitare din cadrul directiei de sanatate publica teritoriale.
    Art. 16
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele proceduri.

    ANEXA 1
    la proceduri

                    PROIECTE, OBIECTIVE SI ACTIVITATI
             supuse avizarii/autorizarii si autoritatea competenta
________________________________________________________________________________
Nr.         Obiectivul/activitatea           Procedura de           Autoritatea
crt.                                         reglementare           competenta
                                             sanitara
_______________________________________________________________________________
  1. Cabinet medical individual, cabinet     Autorizare sanitara    Directia de
     medical asociat sau grupat, cu ori      pe baza de declaratie  sanatate
     fara punct sanitar, societate civila    pe propria raspundere  publica
     medicala cu sau fara punct sanitar,
     cabinet medical care functioneaza in
     structura unei unitati sanitare
     apartinand ministerelor cu structura
     proprie, care acorda asistenta
     medicala primara
  2. Cabinet medical individual, cabinet     Autorizare*)           Directia de
     medical asociat sau grupat,                                    sanatate
     societate civila medicala de                                   publica
     specialitate, unitate medicala
     ambulatorie de specialitate
     apartinand ministerelor cu structura
     proprie; ambulatoriu de specialitate
     integrat unui spital sau unui spital
     apartinand ministerelor cu structura
     proprie, care acorda asistenta
     medicala de specialitate; centre de
     diagnostic si tratament
  3. Cabinet medical si cabinet              Autorizare*)           Directia de
     stomatologic prescolar, scolar,                                sanatate
     studentesc, cabinete de medicina                               publica
     sportiva, cabinet de medicina muncii,
     cabinet de intreprindere
  4. Spitale publice, private, mixte         Autorizare*)           Directia de
                                                                    sanatate
                                                                    publica
  5. Serviciu de ambulanta - persoana        Declaratie pe propria  Directia de
     fizica                                  raspundere             sanatate
                                                                    publica
  6. Cabinet de planning familial            Declaratie pe propria  Directia de
     - persoana fizica                       raspundere             sanatate
                                                                    publica
  7. Cabinet medical - centru de plasament   Declaratie pe propria  Directia de
     sau primire minori                      raspundere             sanatate
                                                                    publica
  8. Cabinet de homeopatie/kinetoterapie/    Declaratie pe propria  Directia de
     acupunctura                             raspundere             sanatate
                                                                    publica
  9. Laborator de tehnica dentara            Declaratie pe propria  Directia de
                                             raspundere             sanatate
                                                                    publica
 10. Sedii de fundatii caritabile            Declaratie pe propria  Directia de
     pentru copii si tineri, in care se      raspundere             sanatate
     desfasoara activitati cu copii sau                             publica
     tineri (fara unitati de asistenta
     la aceeasi adresa cu sediul fundatiei)
 11. Unitati publice sau private de          Autorizare*)           Directia de
     asistenta sociala, cu paturi pentru                            sanatate
     copii, batrani, persoane cu handicap                           publica
 12. Unitati publice sau private de          Aviz/Autorizare*)      Directia de
     invatamant prescolar, preuniversitar,                          sanatate
     universitar                                                    publica
 13. Unitati de cazare din unitatile         Aviz/Autorizare*)      Directia de
     publice sau private de invatamant                              sanatate
                                                                    publica
 14. Tonete, tarabe, puncte comerciale       Declaratie pe propria  Directia de
     si chioscuri cu suprafata utila mai     raspundere             sanatate
     mica de 10 mp                                                  publica
 15. Unitati de alimentatie colectiva        Autorizare*)           Directia de
     din unitatile publice sau private                              sanatate
     de invatamant                                                  publica
 16. Utilizarea pentru diagnostic si         Aviz/Autorizare        Directia de
     tratament a surselor inchise/                                  sanatate
     deschise, a dispozitivelor                                     publica
     generatoare de radiatii ionizante
 17. Mijloace de transport al produselor     Autorizare             Directia de
     alimentare, apartinand persoanelor                             sanatate
     fizice, asociatiilor familiale,                                publica
     fundatiilor, organizatiilor si
     societatilor comerciale
 18. Obiective cu activitati de              Autorizare             Directia de
     dezinfectie, dezinsectie sau                                   sanatate
     deratizare, apartinand persoanelor                             publica
     fizice, asociatiilor familiale
 19. Servicii publice de aprovizionare       Autorizare*)           Directia de
     cu apa potabila                                                sanatate
                                                                    publica
 20. Alte obiective economice si             Declaratie pe propria  Directia de
     social-culturale in care se             raspundere             sanatate
     desfasoara activitati ce nu sunt                               publica
     supuse inregistrarii si autorizarii
     de functionare prin Biroul Unic al
     Camerei de Comert si Industrie
_______________________________________________________________________________
    *) Viza anuala pe autorizatia sanitara.

    ANEXA 2
    la proceduri

    MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
    Directia de sanatate publica .......................

                REFERAT DE EVALUARE PENTRU AVIZAREA SANITARA
                      Nr. .................../200...

    Subsemnatul/Subsemnata ......................................, in calitate de ...................., din cadrul Directiei de sanatate publica .............. - sectia/compartimentul ......................, am efectuat evaluarea, la
solicitarea ............................, inregistrata la biroul pentru avize si
             (denumirea solicitantului)
autorizatii sanitare din cadrul directiei de sanatate publica, cu nr. .../200.., pentru amplasarea/amenajarea obiectivului ......................., cu sediul in localitatea ..............., str. ................. nr. ......, judetul/sectorul ....................., cu activitatea/activitatile .......................... .
    1. S-au evaluat conditiile de amplasare a obiectivului
............................................
    (prevederile legale de conformare)
    2. S-au evaluat conditiile de constructie si amenajare pentru desfasurarea
activitatii/activitatilor .......................................... .
                              (prevederile legale de conformare)
    3. Structura circuitelor functionale este conform prevederilor legale .......................................................................
    4. Analiza de conformitate la conditiile igienico-sanitare privind:
                                                                  ____ ____
                                                                 | DA | NU |
    a) iluminatul .............................................. |____|____|
                                                                  ____ ____
                                                                 | DA | NU |
    b) asigurarea ventilatiei .................................. |____|____|
                                                                  ____ ____
                                                                 | DA | NU |
    c) asigurarea incalzirii ................................... |____|____|
                                                                  ____ ____
                                                                 | DA | NU |
    d) accesibilitate la apa potabila .......................... |____|____|
                                                                  ____ ____
                                                                 | DA | NU |
    e) asigurarea evacuarii apelor uzate menajere .............. |____|____|
                                                                  ____ ____
                                                                 | DA | NU |
    f) asigurarea evacuarii deseurilor solide menajere ......... |____|____|
                                                                  ____ ____
                                                                 | DA | NU |
    g) asigurarea evacuarii deseurilor periculoase ............. |____|____|
       (activitatile de asistenta medicala)

    Concluzii:
    1. Sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea avizului sanitar.
    2. Nu sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea avizului sanitar, deoarece s-au constatat urmatoarele neconformitati la ..........................
.................................... si se reface documentatia.
  (precizarea prevederilor legale)

    NOTA:
    Daca situatia o impune, se poate detalia pe pagini anexate, cu mentionarea punctelor la care sunt necesare mentiunile suplimentare.

                                               Medic specialist,
                                         ............................

    MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
    Directia de sanatate publica .......................

                 REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA SANITARA
                         Nr. ................../200...

    Subsemnatul/Subsemnata ......................................., in calitate de ...................., si insotit/insotita de ..................... din cadrul Directiei de sanatate publica ...................... - sectia/compartimentul
....................., am efectuat, la solicitarea ............................,
                                                    (denumirea solicitantului)
inregistrata la biroul pentru avize si autorizatii sanitare din cadrul directiei de sanatate publica, cu nr. ............../200..., in prezenta domnului/doamnei ......................, in calitate de administrator/ ........................., evaluarea obiectivului ............................, cu sediul in localitatea ......................, str. ................. nr. ........, judetul/sectorul .................. , cu activitatea/activitatile (cod CAEN) desfasurate la sediul social din localitatea ........................, str. ................. nr. ..........., si la sediul/sediile secundare din localitatea/localitatile ..................., str. ................. nr. ..........., judetul/sectorul ...................... .
    1. S-au evaluat conditiile de desfasurare a activitatii/activitatilor
.........................................................................
(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizata):
    2. Structura circuitelor functionale este conform prevederilor
............................................................................. .
(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizata):
    3. Analiza de conformitate la conditiile igienico-sanitare privind:
    a) iluminatul ..............................................   ____ ____
                                                                  | DA | NU |
                                                                  |____|____|
    b) ventilatia ..............................................   ____ ____
                                                                  | DA | NU |
                                                                  |____|____|
    c) incalzirea ..............................................   ____ ____
                                                                  | DA | NU |
                                                                  |____|____|
    d) apa potabila ............................................   ____ ____
                                                                  | DA | NU |
                                                                  |____|____|
    e) evacuarea apelor uzate menajere .........................   ____ ____
                                                                  | DA | NU |
                                                                  |____|____|

    f) evacuarea deseurilor solide menajere ....................   ____ ____
                                                                  | DA | NU |
                                                                  |____|____|

    g) evacuarea deseurilor periculoase ........................   ____ ____
       (activitatile de asistenta medicala)                       | DA | NU |
                                                                  |____|____|

    Sunt indeplinite conditiile de depozitare si manipulare a substantelor toxice si se elibereaza autorizatia conform Decretului nr. 466/1979.
    Concluzii:
    1. Sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare
..................................
 (precizarea prevederilor legale)
    2. Sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare, cu
urmatoarele conditii si calendar de conformare: .............................. .
                                                (precizarea prevederilor legale)
    3. Nu sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare,
deoarece s-au constatat neconformitati la referatul de evaluare ................
.................................. .
 (precizarea prevederilor legale)

    NOTA:
    Daca situatia o impune, se poate detalia pe pagini anexate, cu mentionarea punctelor la care sunt necesare mentiunile suplimentare.

                                                Medic specialist,
                                             .......................

    MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
    Directia de sanatate publica .......................
    Biroul pentru avize si autorizatii sanitare

           Catre
           ......................................
    Referitor la solicitarea dumneavoastra inregistrata la biroul pentru avize si autorizatii sanitare din cadrul Directiei de sanatate publica ............... cu nr. ............ din data de .................., privind avizarea/autorizarea
sanitara a obiectivului cu activitatea ...................., cu sediul social in
                                           (cod CAEN)
localitatea ......................, str. .................. nr. ............, judetul/sectorul ..................., va comunicam ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia sanitara in vigoare, datorita urmatoarelor neconformitati:
...............................................................................,
     (precizarea lor si a reglementarilor legale cu care nu se conformeaza)
din referatul de evaluare elaborat de catre ....................................
                                                 (numele si specialitatea)
cu nr. .......... din data de ............., inregistrat la biroul pentru avize si autorizatii sanitare.
    Dupa remedierea neconformitatii/neconformitatilor veti reveni cu o noua solicitare de evaluare.

                                                 Sef birou,
                                            ...................

    ANEXA 3
    la proceduri

                               DECLARATIE
                 referitoare la conditiile igienico-sanitare

    Subsemnatul/Subsemnata ........................, in calitate de director/administrator al ......................, din localitatea ............., str. .................... nr. ........, judetul/sectorul ................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria ........... nr. ...., declar urmatoarele pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile false sunt pedepsite conform legii:
    1. In sediul social in care se desfasoara activitatea/activitatile
................................................................................
                                (cod CAEN)
sau in sediul secundar din localitatea ...................., str. ............. nr. ....., judetul ............., in care se desfasoara activitatea/activitatile
.................................................., sunt asigurate urmatoarele:
                     (cod CAEN)
 ______________________________________________________________________________
|    Utilitati                                                   |             |
|________________________________________________________________|_____________|
|    Acces la apa potabila:                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|    - racord la apa potabila                                    | Da          |
|________________________________________________________________|_____________|
|    - alt sistem                                                | Precizat    |
|________________________________________________________________|_____________|
|    - buletin de analiza a apei potabile                        | ........    |
|________________________________________________________________|_____________|
|    Acord la apa calda menajera:                                              |
|______________________________________________________________________________|
|    - racord la apa potabila                                    | Da          |
|________________________________________________________________|_____________|
|    - alt sistem                                                | Precizat    |
|________________________________________________________________|_____________|
|    Sistem de evacuare a apelor uzate menajere:                               |
|______________________________________________________________________________|
|    - racord la canalizare                                      | Da          |
|________________________________________________________________|_____________|
|    - alt sistem                                                | Precizat    |
|________________________________________________________________|_____________|
|    Acces la grup sanitar pentru personal:                                    |
|______________________________________________________________________________|
|    - grup sanitar propriu                                      | Da          |
|________________________________________________________________|_____________|
|    - acces la grup sanitar                                     | Da          |
|________________________________________________________________|_____________|
|    Managementul deseurilor solide:                                           |
|______________________________________________________________________________|
|    - colectarea si/sau depozitarea intermediara a deseurilor   | Da          |
|      solide menajere, conform normelor de igiena               |             |
|________________________________________________________________|_____________|
|    - evacuarea deseurilor solide menajere prin contractare     | Da          |
|      cu o firma specializata                                   |             |
|________________________________________________________________|_____________|
|    - alt sistem                                                | Precizat    |
|________________________________________________________________|_____________|
|    Managementul deseurilor cu regim special:                                 |
|______________________________________________________________________________|
|    - colectarea si/sau depozitarea temporara a deseurilor      | Da          |
|      solide menajere, conform normelor de igiena               |             |
|________________________________________________________________|_____________|
|    - evacuarea deseurilor solide menajere prin contractare     | Da          |
|      cu o firma specializata                                   |             |
|________________________________________________________________|_____________|
|    - alt sistem                                                | Precizat    |
|________________________________________________________________|_____________|

    2. Posed spatiul si dotarile specifice cerute de normele de igiena pentru domeniul meu de activitate.
    3. Cunosc normele privind depozitarea, pastrarea, transportul sau comercializarea produselor din domeniul meu de activitate.
    4. Ma angajez sa respect normele igienico-sanitare in vigoare si sa comunic orice modificare privind cele declarate.
    5. Ma angajez sa asigur personal cu calificarea necesara domeniului meu de activitate si cu cunostintele necesare privind normele igienico-sanitare in vigoare, in scopul prevenirii riscului pentru sanatatea consumatorilor.

                                                     Semnatura
                                                 ..................

    ANEXA 2

                     PROCEDURILE DE REGLEMENTARE SANITARA
a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman

    Art. 1
    Procedurile de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman sunt:
    a) avizarea sanitara;
    b) notificarea.
    Art. 2
    (1) Prin substanta sau produs nou se intelege orice substanta sau produs care nu a fost folosit in mod semnificativ pana in prezent pentru utilizare sau pentru consum uman.
    (2) Prin punere pe piata se intelege actul/activitatea prin care substanta sau produsul nou devine disponibil consumatorului.
    (3) Avizarea sanitara este un proces de analiza a documentatiei tehnice privind conformarea substantei sau a produsului la cerintele normelor de igiena si ale reglementarilor de sanatate publica.
    (4) Avizul sanitar este actul care conditioneaza, din punct de vedere juridic si tehnic, punerea pe piata a substantelor sau a produselor noi, fabricate ori importate pentru prima data.
    (5) Notificarea este demersul administrativ prin care este transmisa, in forma scrisa, catre autoritatea competenta de sanatate publica intentia de punere pe piata a unei substante sau a unui produs nou de catre producator ori de importator.
    (6) Prin dosar de produs se intelege documentatia care contine informatiile necesare pentru evaluarea riscurilor previzibile, imediate sau ulterioare, pentru om si mediu.
    Art. 3
    (1) Directia generala de sanatate publica stabileste si actualizeaza lista cuprinzand substantele si produsele noi si procedura la care acestea trebuie supuse inainte de punerea lor pe piata, in functie de intrarea in vigoare a prevederilor legale specifice substantei sau produsului destinat utilizarii ori consumului uman.
    (2) Avizul sanitar emis pentru o substanta sau un produs este valabil pentru producatorul respectivei substante ori al produsului si pentru toti agentii economici sau pentru orice alta persoana autorizata care distribuie substanta ori produsul pe piata sau care il importa de la acelasi producator.
    (3) Avizul sanitar are valabilitate atat timp cat nu se face nici un fel de modificare in compozitia calitativa si cantitativa sau in domeniul de folosire a substantei ori produsului respectiv.
    (4) Modificarea intervenita in compozitia calitativa si cantitativa sau in domeniul de folosire a unei substante sau produs avizat sanitar atrage pierderea valabilitatii avizului sanitar.
    (5) Categoriile de substante si de produse noi sau de substante si produse importate pentru prima data, supuse avizarii sanitare ori notificarii, sunt cele cuprinse in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) In cadrul Directiei generale de sanatate publica se organizeaza biroul de avizare sanitara, pentru inregistrarea si gestionarea datelor privind substantele sau produsele noi supuse reglementarii sanitare inainte de punerea lor pe piata sau a importului.
    (2) Biroul de avizare sanitara se organizeaza prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
    (3) Biroul de avizare sanitara va fi compus dintr-un sef de birou si 2 consilieri; seful de birou poate fi medic specialist, farmacist specialist, chimist principal, biochimist sau biolog principal, iar consilierii vor avea una dintre pregatirile mentionate, alta insa decat cea a sefului de birou.
    (4) Biroul de avizare sanitara va asigura:
    a) inregistrarea avizelor sanitare si a notificarilor eliberate sau efectuate la institutele de sanatate publica si la directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
    b) gestionarea bazei de date pentru avizele sanitare si notificari;
    c) inregistrarea solicitarilor, solutionarea si eliberarea acordurilor si a certificatelor de abilitare, conform Hotararii Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) publicarea periodica a listei avizelor sanitare si a notificarilor.
    (5) Biroul de avizare sanitara va avea stampila proprie, iar seful de birou are drept de semnatura pe certificatul de abilitare, pe acord si pe licenta de import.
    Art. 5
    (1) Pentru avizarea sanitara si notificarea substantelor si produselor noi, in institutele de sanatate publica se infiinteaza comisia de avizare.
    (2) Comisia de avizare este numita de catre Directia generala de sanatate publica la propunerea consiliilor de administratie ale institutelor de sanatate publica, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Comisia de avizare se compune din personalul existent in institutele de sanatate publica.
    (4) Comisia de avizare este constituita din presedinte, medic primar sau cercetator gradul I, secretar (cu studii superioare), 5 - 7 membri cu specialitatea in: igiena, toxicologie, chimie, microbiologie, biologie, epidemiologie, inginerie sanitara si un registrator.
    (5) Componenta comisiei de avizare se schimba la un interval de 5 ani.
    (6) Comisia de avizare isi va stabili regulamentul de functionare in termen de 10 zile lucratoare de la constituire.
    (7) Comisia de avizare va avea stampila, iar presedintele are drept de semnatura pe avizul sanitar si pe notificare.
    (8) Comisia de avizare are urmatoarele responsabilitati:
    a) primeste si verifica documentele necesare avizarii sanitare sau notificarii si, in cazul in care acestea sunt complete, inregistreaza solicitarea;
    b) analizeaza continutul dosarului tehnic;
    c) elaboreaza referatul de evaluare asupra dosarului tehnic pentru substantele sau produsele supuse avizarii sanitare;
    d) elibereaza avizul sanitar in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii;
    e) comunica notificarea, atunci cand este cazul, in termenul prevazut de actele normative in vigoare pentru grupele de substante sau categoriile de produse supuse notificarii;
    f) comunica avizele sanitare eliberate si notificarile efectuate catre biroul de avizare sanitara al Directiei generale de sanatate publica, in termen de 72 de ore de la eliberare sau inregistrare, conform modelului prezentat in anexa nr. 2;
    g) informeaza corect si complet solicitantii asupra formalitatilor necesare obtinerii avizului sau notificarii.
    Art. 6
    (1) Producatorul sau agentul sau autorizat va solicita comisiei de avizare din institutele de sanatate publica avizul sanitar inainte de distribuirea pe piata a substantelor sau a produselor supuse avizarii sanitare.
    (2) Producatorul sau agentul sau autorizat va inregistra notificarea inainte de punerea pe piata a substantelor sau a produselor supuse notificarii, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 7
    (1) Documentele necesare pentru eliberarea avizului sanitar sunt:
    a) cerere adresata comisiei de avizare (cu antetul solicitantului, adresa, numarul de telefon, contul bancar), in care se specifica:
    - calitatea de producator, de agent autorizat al producatorului sau de importator;
    - numele si adresa completa ale producatorului, in cazul in care solicitantul este importator;
    - numele si adresa completa ale persoanei la care se gaseste dosarul tehnic al produsului;
    - lista cuprinzand documentele depuse la dosarul tehnic;
    b) dosar tehnic pentru avizarea sanitara, ce va contine minimum:
    - numele/denumirea producatorului, respectiv a importatorului, si numarul de inregistrare la registrul comertului;
    - adresa la care isi are sediul in Romania producatorul sau importatorul;
    - tara de origine pentru produsul fabricat in afara teritoriului Romaniei;
    - denumirea comerciala a produsului;
    - categoria de produs;
    - domeniul de utilizare/aplicabilitate si atestarea lui;
    - compozitia calitativa si cantitativa a produsului;
    - detalii fizico-chimice despre produs si materiile prime;
    - criterii de control pentru puritatea ingredientelor si pentru controlul microbiologic, acolo unde este cazul;
    - fisa de securitate a produsului, acolo unde este cazul;
    - declaratia de conformitate prin care producatorul/importatorul isi asuma responsabilitatea conformarii produselor fabricate/importate, potrivit prevederilor legale in domeniu aplicabile categoriei de substante sau de produse;
    - alte documente, dupa caz sau conform prevederilor legale in vigoare, pentru categoria de substante sau de produse;
    c) dovada achitarii tarifului de avizare sau de notificare conform cerintelor prevederilor legale in vigoare pentru categoria respectiva de substante sau de produse.
    (2) Pentru avizarea sanitara nu se depune mostra de produs si nu se solicita buletin de analiza.
    (3) Avizul sanitar va cuprinde urmatoarele informatii:
    a) datele de identificare a producatorului, respectiv a importatorului, si numarul de inregistrare la registrul comertului; adresa la care isi are sediul in Romania producatorul sau importatorul;
    b) tara de origine pentru produsul fabricat in afara teritoriului Romaniei;
    c) denumirea comerciala a produsului, categoria de produse, domeniul de utilizare;
    d) prevederea legala care reglementeaza calitatea si domeniul de utilizare a substantei sau produsului;
    e) semnatura presedintelui comisiei de avizare sau a directorului si a sefului biroului de avizare, precum si stampila institutiei emitente.
    Art. 8
    (1) Documentele necesare pentru notificare sunt:
    a) cerere adresata comisiei de avizare (cu antetul solicitantului, adresa, numarul de telefon, contul bancar), in care se specifica:
    - calitatea de producator, de agent autorizat al producatorului sau de importator;
    - numele si adresa completa ale producatorului, in cazul in care solicitantul este importator;
    - numele si adresa completa ale persoanei la care se gaseste dosarul tehnic al produsului;
    - lista cuprinzand documentele depuse la dosarul tehnic;
    b) dosarul tehnic;
    c) dovada achitarii tarifului de notificare, in cazul in care sunt prevazute tarife pentru categoria respectiva de substante sau de produse.
    (2) Dosarul tehnic este alcatuit conform prevederilor legale specifice de notificare pentru categoria respectiva de produs.
    (3) Dosarul tehnic pentru notificarea produselor care nu fac obiectul unor prevederi legale specifice de notificare va contine:
    a) numele/denumirea producatorului, respectiv a importatorului, si numarul de inregistrare la registrul comertului;
    b) adresa la care isi are sediul in Romania producatorul sau importatorul;
    c) tara de origine pentru produsul fabricat in afara teritoriului Romaniei;
    d) denumirea comerciala a produsului;
    e) categoria de produse si, dupa caz, testele de atestare a categoriei de produse;
    f) compozitia calitativa si cantitativa a produsului si, dupa caz, standardul de produs;
    g) detalii fizico-chimice si microbiologice ale materiilor prime si ale produselor finite si criteriile de puritate si control microbiologic al produsului, acolo unde este cazul;
    h) declaratia de conformitate prin care producatorul/importatorul isi asuma responsabilitatea conformarii produselor fabricate/importate cu prevederile legale in domeniu, aplicabile categoriei de substante sau de produse.
    (4) Notificarea devine efectiva in momentul depunerii datelor prevazute la alin. (1) - (3).
    (5) Orice modificare a informatiilor depuse va fi transmisa, dupa caz, comisiei de avizare sau biroului de avizare sanitara, in termen de 5 zile de la data aparitiei acesteia.
    (6) Producatorul sau agentul sau ori persoana responsabila pentru punerea pe piata a unui produs importat va detine la adresa specificata pe eticheta, numai in scopul controlului, dosarul tehnic al substantei sau produsului, conform prevederilor legale pentru categoria de substante sau de produse.
    (7) In situatia substantelor sau produselor importate datele prevazute la alin. (1) - (3) trebuie sa fie prezentate in limba romana sau intr-o limba accesibila autoritatilor competente.
    Art. 9
    (1) Documentele si referatul de evaluare a dosarului tehnic pentru avizarea sanitara sau pentru notificare se pastreaza la comisia de avizare din institutele de sanatate publica sau, dupa caz, la biroul pentru avize si autorizatii sanitare din cadrul directiilor de sanatate publica, atat timp cat avizul sanitar sau notificarea este valabila.
    (2) Comunicarea catre biroul de avizare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei a avizului sanitar sau a notificarii, dupa termenul prevazut ori neconformitatea avizului sanitar sau a notificarii cu continutul dosarului ori cu prevederile legale in vigoare pentru substanta sau produsul respectiv, conduce la retragerea avizului sanitar sau a notificarii, membrii comisiei sau ai biroului pentru avize si autorizatii sanitare urmand sa suporte cheltuielile de avizare sau notificare.
    Art. 10
    (1) Inspectia Sanitara de Stat controleaza la producator dosarul tehnic si pe piata conformitatea substantei sau a produsului cu specificatiile dosarului tehnic.
    (2) Punerea pe piata a substantei/substantelor sau a produsului/produselor avizate sanitar ori notificate neconforme cu specificatiile din dosarul tehnic conduce la retragerea avizului sanitar sau a notificarii, sanctionarea conform prevederilor legale si la informarea consumatorilor prin anunt public.
    Art. 11
    (1) Datele din dosarele tehnice pentru substantele sau produsele avizate sanitar sunt strict confidentiale.
    (2) Difuzarea datelor din dosarele tehnice este supusa prevederilor legale privind confidentialitatea si proprietatea intelectuala.
    (3) Lista cuprinzand avizele sanitare este asimilata informatiilor cu caracter public si este accesibila partilor interesate si publicului la cerere.
    Art. 12
    (1) In scopul elaborarii in mod corespunzator a documentatiilor tehnice necesare avizarii sanitare sau notificarii, personalul de specialitate din directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau din institutele de sanatate publica poate acorda consultatii tehnice.
    (2) Persoana de specialitate care acorda consultatii tehnice nu poate semna referatul de evaluare pentru avizarea sanitara sau notificarea substantei ori a produsului pentru care a fost acordata prestatia de consultanta de specialitate.
    (3) Consultatiile de specialitate sunt prestatii care se acorda contra cost, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 13
    Avizele sanitare eliberate si notificarile inregistrate pana la data publicarii prezentului ordin raman valabile pentru producator atat timp cat nu se modifica compozitia calitativa si cantitativa a substantelor sau a produselor pentru care a fost eliberat avizul sanitar ori pentru care a fost efectuata notificarea.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele proceduri.

    ANEXA 1
    la proceduri

                                    LISTA
cuprinzand substantele si categoriile de produse noi sau importate pentru prima data, supuse unei reglementari sanitare inainte de distribuirea pe piata
________________________________________________________________________________
Nr.      Substanta/categoria de produs            Procedura     Autoritatea
crt.
________________________________________________________________________________
 1.  Aditivi alimentari                           avizare    Comisia de avizare
 2.  Coloranti folositi in industria alimentara   avizare    Comisia de avizare
     sau la prepararea produselor alimentare
 3.  Aromele utilizate in alimente                avizare    Comisia de avizare
 4.  Produse alimentare, inclusiv bauturi         avizare    Comisia de avizare
     nealcoolice, cu destinatie nutritionala
     speciala
 5.  Produse si ingrediente alimentare tratate    avizare    Comisia de avizare
     cu radiatii
 6.  Produse alimentare contaminate radioactiv    avizare    Ministerul
                                                             Sanatatii si
                                                             Familiei - Directia
                                                             generala de
                                                             sanatate publica
 7.  Apa naturala/potabila imbuteliata            avizare    Comisia de avizare
 8.  Apa minerala imbuteliata                     notificare Biroul de avizare
                                                             Directia de
                                                             sanatate publica
 9.  Produse din categoria nutrienti si/sau       avizare    Comisia de avizare
     suplimente alimentare
 10. Suplimente nutritive                         notificare Comisia de avizare
 11. Materiale in contact cu alimentul,           avizare    Comisia de avizare
     inclusiv utilaje
 12. Produse, altele decat cele alimentare,       avizare    Comisia de avizare
     care au fost supuse iradierii sau contin
     materiale radioactive si au ca destinatie
     utilizarea ori consumul de catre populatie
 13. Organisme modificate genetic si produse      avizare    Comisia de avizare
     rezultate din acestea destinate utilizarii
     sau consumului uman
 14. Utilizarea pentru tratament cosmetic a       notificare Comisia de avizare
     surselor inchise si deschise a
     dispozitivelor generatoare de radiatii
     neionizante
 15. Utilizarea pentru diagnostic si tratament    avizare    Comisia de avizare
     a surselor inchise si deschise a
     dispozitivelor generatoare de radiatii
     ionizante si a produselor farmaceutice
     care contin materiale radioactive
 16. Materiale pentru constructii supuse          avizare    Comisia de avizare
     agrementului tehnic, cu continut potential
     periculos pentru sanatate (radioactiv
     natural, azbest, formaldehida, VOC etc.)
 17. Ambalaje pentru deseurile rezultate din      avizare    Comisia de avizare
     activitatea medicala
 18. Materiale folosite pentru confectionarea     avizare    Comisia de avizare
     echipamentelor de protectie pentru conditii
     speciale
 19. Substante, produse si pesticide, utilizate   avizare    Comisia de avizare
     in profilaxia sanitar-umana, insecticide,
     raticide, produse pentru combaterea scabiei
     si paduchilor, fungicide
 20. Produse pentru uz fitosanitar uman           avizare    Comisia de avizare
 21. Namoluri provenite de la statiile de         notificare Biroul de avizare
     tratare a apelor uzate menajere sau a apei              Directia de
     pentru potabilizare, utilizate in                       sanatate publica
     agricultura pentru tratarea culturilor de
     vegetale destinate consumului uman,
     neprelucrate termic
 22. Apa provenita de la statiile de tratare a    notificare Biroul de avizare
     apelor uzate menajere sau a apei pentru                 Directia de
     potabilizare, utilizata in agricultura                  sanatate publica
     pentru irigarea culturilor de vegetale
     consumabile in stare cruda
 23. Substante si reactivi folositi pentru        avizare    Comisia de avizare
     potabilizarea apei
 24. Materiale de constructie supuse              avizare    Comisia de avizare
     agrementului tehnic si folosite in contact
     cu apa potabila
 25. Materiale de constructie supuse              avizare    Comisia de avizare
     agrementului tehnic si folosite in contact
     cu apa de piscina
 26. Dispozitive (cartuse filtrante,              avizare    Comisia de avizare
     membrane filtrante) in contact cu apa
     potabila
 27. Substante sau produse biocide                avizare    Comisia de avizare
     (dezinfectante, antiseptice si
     decontaminante)
 28. Detergenti utilizati in industria            notificare Biroul de avizare
     alimentara                                              Directia de
                                                             sanatate publica
 29. Produse cosmetice                            notificare Biroul de avizare
                                                             Directia de
                                                             sanatate publica
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    la proceduri

                                      FISA
                   de raportare a avizelor si notificarilor
 ______________________________________________________________________________
|   Institutul de Sanatate Publica sau Directia de sanatate publica            |
|______________________________________________________________________________|
|   Presedintele comisiei de avizare/Seful biroului de avizare sanitara        |
|______________________________________________________________________________|
|   Avizul sanitar/notificarea numarul ....... data ....................       |
|______________________________________________________________________________|
|   Denumirea comerciala a produsului                                          |
|______________________________________________________________________________|
|   Domeniul de utilizare                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|   Numele si adresa completa ale producatorului                               |
|______________________________________________________________________________|
|   Numele si adresa completa ale importatorului                               |
|______________________________________________________________________________|
|   Numele persoanei si adresa la care se gaseste dosarul ce a fost depus      |
|   pentru avizare sanitara sau notificare*)                                   |
|______________________________________________________________________________|
|   Numele persoanei si adresa la care se gaseste dosarul de produs avizat     |
|   sanitar sau notificat                                                      |
|______________________________________________________________________________|
    *) In situatia in care dosarele se arhiveaza in sectia/compartimentul/laboratorul de specialitate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 117/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 117 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 117/2002
Ordin 1030 2009
privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei
Ordin 683 2009
privind abrogarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 364/2002 pentru aprobarea tarifelor percepute pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitara privind proiectele de amplasare, constructie, amenajare si de reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate în acestea, altele decat cele supuse înregistrarii în registrul comertului, precum si pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman, precum si a unor prevederi referitoare la autorizarea si avizarea sanitara
Ordin 1029 2004
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale
Ordin 857 2004
pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman
Ordin 381 2004
privind aprobarea Normelor sanitare de baza pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare
Ordin 273 2004
pentru aprobarea Normelor de igiena privind apele potabile imbuteliate, altele decat apele minerale naturale
Ordin 321 2003
privind abrogarea art. I lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 229/2002 pentru modificarea si completarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli si asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii in vederea achizitionarii de instalatii de irigat noi din productia interna, finantat din Fondul "Dezvoltarea agriculturii romanesti", aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 117/2002
Ordin 364 2002
pentru aprobarea tarifelor percepute pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitara privind proiectele de amplasare, constructie, amenajare si de reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului, precum si pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu