Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4119 din  9 iunie 2003

privind salarizarea prin plata cu ora a cadrelor didactice care fac parte din comisiile pentru examenele de capacitate, bacalaureat si absolvire a invatamantului profesional si postliceal - 2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 671 din 23 septembrie 2003


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 22, 27, 34 si 53 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,
    tinand cont de prevederile ordinelor ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.327/2002 cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de capacitate 2003, nr. 4.328/2002 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2003, ale Ordinului ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 3.176/137/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal si ale Ordinului ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 4.330/534/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul liceal, filierele tehnologica si vocationala,
    avand in vedere prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea Statutului personalului didactic in invatamantul superior si in invatamantul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.343/2002, precum si ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Cadrele didactice care fac parte din comisiile pentru examenul de capacitate din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare sunt retribuite prin plata cu ora dupa cum urmeaza:
    - presedintele si membrii comisiei din centrul de examen: 15 minute pentru fiecare candidat, inmultite cu numarul probelor de examen, dar fara a depasi un salariu de baza al functiei in care este incadrat;
    - presedintele si membrii comisiei din centrul zonal de evaluare: 15 minute pentru fiecare lucrare scrisa repartizata, dar fara a depasi un salariu de baza al functiei in care este incadrat;
    - cadrele didactice - supraveghetori: pentru fiecare proba se calculeaza cate 4 ore destinate supravegherii candidatilor;
    - profesorii evaluatori: 15 minute pentru fiecare lucrare scrisa evaluata.
    Art. 2
    Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene de capacitate in calitate de presedinte, vicepresedinte, secretar sunt retribuite prin plata cu ora astfel: 72 de ore, indiferent de numarul candidatilor si al probelor.
    Art. 3
    Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene de contestatii pentru examenul de capacitate sunt retribuite prin plata cu ora dupa cum urmeaza:
    - presedintele: 36 de ore, indiferent de numarul de contestatii depuse;
    - secretarii: 36 de ore, indiferent de numarul de contestatii depuse;
    - profesorii corectori: 15 minute pentru fiecare lucrare scrisa corectata.
    Art. 4
    Cadrele didactice care fac parte din comisiile pentru proba practica, specifica domeniului artistic sau sportiv studiat, sustinuta de absolventii invatamantului gimnazial de arta sau sportiv in cadrul examenului de capacitate, sunt retribuite prin plata cu ora astfel: 15 minute pentru fiecare candidat examinat.
    Art. 5
    Cadrele didactice care fac parte din comisiile pentru examenul de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare sunt retribuite prin plata cu ora dupa cum urmeaza:
    - presedintele comisiei (cadru didactic universitar):
        - la o comisie de pana la 100 de candidati (inclusiv) se acorda 50% din salariul de baza lunar al functiei didactice in care este incadrat;
        - la o comisie de peste 100 de candidati se acorda un salariu de baza lunar al functiei didactice in care este incadrat;
    - membrii comisiei (inclusiv secretarul) din centrele de examen: 30 de minute pentru fiecare candidat, indiferent de numarul probelor de examen, dar fara a depasi un salariu de baza al functiei in care este incadrat;
    - vicepresedintele si secretarul comisiei (cadru didactic) din centrele zonale de evaluare: 30 de minute pentru fiecare lucrare scrisa repartizata, dar fara a depasi un salariu de baza al functiei in care este incadrat;
    - profesorii examinatori: 15 minute pentru fiecare candidat examinat la probele orale sau practice;
    - profesorii evaluatori pentru disciplinele la care se sustine test de tip clasic: 20 de minute pentru fiecare lucrare scrisa evaluata;
    - cadrele didactice - supraveghetori:
        - 5 ore destinate supravegherii candidatilor;
        - la cele 5 ore se adauga cate 5 minute pentru fiecare lucrare scrisa de tip grila evaluata de profesorul supraveghetor (fiecare lucrare de tip grila este evaluata de doua cadre didactice).
    Art. 6
    Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene de bacalaureat in calitate de presedinte, vicepresedinte, secretar sunt retribuite prin plata cu ora astfel: 72 de ore, indiferent de numarul candidatilor si al probelor.
    Art. 7
    Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene de contestatii pentru examenul de bacalaureat sunt retribuite prin plata cu ora dupa cum urmeaza:
    - presedintele, vicepresedintele si secretarul: 18 ore, indiferent de numarul de contestatii depuse;
    - profesorii evaluatori: 20 de minute pentru fiecare lucrare scrisa corectata.
    Art. 8
    (1) Cadrele didactice care fac parte din comisiile de examinare pentru obtinerea certificatului de competente profesionale/atestatului profesional sunt retribuite prin plata cu ora astfel: 15 minute pentru fiecare candidat examinat.
    (2) Indrumatorii proiectului/lucrarii de specialitate sunt retribuiti prin plata cu ora astfel: 2 ore pentru fiecare proiect coordonat si avizat favorabil pentru sustinere.
    Art. 9
    (1) Unitatile scolare in care se organizeaza centre de examen si centre zonale de evaluare vor elibera fiecarui membru al comisiilor de capacitate, respectiv de bacalaureat, o adeverinta din care sa reiasa numarul de ore efectuate in cadrul comisiei. Adeverinta va fi semnata de directorul unitatii de invatamant, pe baza listei alcatuite si semnate de presedintele comisiei respective. Pentru cadrele didactice care fac parte din comisia judeteana de contestatii, adeverintele sunt eliberate de inspectoratul scolar.
    (2) Drepturile prevazute la art. 1 - 8 vor fi achitate de unitatile de invatamant preuniversitar in care membrii comisiilor au carnet de munca. Pentru presedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile prevazute la art. 5 se achita de catre unitatile de invatamant preuniversitar in care este organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare respectiv.
    Art. 10
    Cheltuielile de deplasare in afara localitatii, ocazionate de participarea cadrelor didactice in comisiile de capacitate, respectiv de bacalaureat, vor fi suportate de inspectoratele scolare judetene (Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti), in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 543/1995, cu modificarile ulterioare (pct. 44 al cap. VII din anexa).
    Art. 11
    Cadrele didactice care fac parte din comisiile de examinare din centrele de examen organizate pentru absolvirea invatamantului profesional si postliceal vor fi salarizate prin plata cu ora dupa cum urmeaza:
    - presedintele, vicepresedintele si evaluatorul extern: 20 de minute pentru fiecare candidat, indiferent de numarul probelor, dar fara a depasi un salariu de baza al functiei in care este incadrat;
    - secretarul comisiei (cadru didactic): 15 minute pentru fiecare candidat, indiferent de numarul probelor, dar fara a depasi un salariu de baza al functiei in care este incadrat;
    - secretarul comisiei (care nu este cadru didactic): va fi salarizat, pentru orele care depasesc programul normal de lucru, in conformitate cu prevederile legale pentru plata orelor suplimentare din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
    - membrii subcomisiei la scoala de ucenici: 20 de minute pentru fiecare candidat, pentru sustinerea si evaluarea probei practice;
    - membrii subcomisiei la scoala profesionala, scoala postliceala si scoala de maistri:
        - 15 minute pentru fiecare lucrare scrisa corectata;
        - 20 de minute pentru fiecare candidat, pentru sustinerea si evaluarea probei practice;
        - 15 minute pentru fiecare candidat, pentru sustinerea proiectului;
        - 2 ore pentru fiecare proiect coordonat si avizat favorabil pentru sustinere (pentru indrumatorii de proiect la scoala profesionala, scoala postliceala si scoala de maistri);
    - cadrele didactice - supraveghetori: 4 ore pentru proba scrisa.
    Art. 12
    Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de evaluare pentru absolvirea invatamantului profesional si postliceal sunt retribuite prin plata cu ora dupa cum urmeaza:
    - presedintele, vicepresedintii si secretarii comisiei: 15 ore, indiferent de numarul candidatilor si al probelor.
    Art. 13
    Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii pentru examenul de absolvire a invatamantului profesional si postliceal sunt retribuite prin plata cu ora dupa cum urmeaza:
    - presedintele, vicepresedintele si secretarii comisiei: 10 ore, indiferent de numarul de contestatii depuse;
    - profesorii corectori: 15 minute pentru fiecare lucrare scrisa corectata.
    Art. 14
    Directia generala pentru invatamantul preuniversitar, Directia generala buget finante, Directia generala pentru invatamant in limbile minoritatilor, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si conducerile unitatilor de invatamant vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                    Ministrul educatiei si cercetarii,
                           Ecaterina AndronescuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4119/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4119 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu