E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 19 din actul Ordin 36 1999 abrogă Ordin 36 1997
Articolul 19 din actul Ordin 36 1999 abrogă Ordin 19 1997
Articolul 19 din actul Ordin 36 1999 abrogă Ordin 8 1997
Articolul 19 din actul Ordin 36 1999 abrogă Ordin 90 1996
Articolul 3 din actul Ordin 36 1999 in legatura cu articolul 2 din actul Legea 31 1996
Articolul 14 din actul Ordin 36 1999 in legatura cu Legea 17 1996
Articolul 16 din actul Ordin 36 1999 in legatura cu Hotărârea 276 1995
Articolul 13 din actul Ordin 36 1999 in legatura cu Ordonanţa 31 1994
Articolul 13 din actul Ordin 36 1999 in legatura cu Hotărârea 594 1992
Articolul 10 din actul Ordin 36 1999 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 340 1992
Articolul 10 din actul Ordin 36 1999 in legatura cu articolul 2 din actul Hotărârea 340 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 36C din  1 martie 1999

privind regimul de export si import al marfurilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 141 din  7 aprilie 1999


SmartCity3


    Ministrul industriei si comertului,

    in baza Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, si a Legii nr. 133/1994 pentru ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, a Acordului international privind carnea de bovina si a Acordului international privind produsele lactate, incheiate la Marrakech la 15 aprilie 1994,
    tinand seama de prevederile Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor,
    avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata,
    tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 157/1996 privind plata la vedere sau pe credit a unor produse si grupe de produse care se pot exporta, in conditiile legii,
    in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor si exporturilor de produse strategice, aprobata prin Legea nr. 93/1994,
    avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se deruleaza prin cliring, barter si cooperare economica internationala in baza acordurilor comerciale si de plati guvernamentale, aprobata prin Legea nr. 127/1994, ale Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea in vederea recuperarii creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalitatilor de incasare a creantelor Romaniei din activitatea de comert exterior si alte activitati externe derulate in baza acordurilor guvernamentale si comerciale inainte de 31 decembrie 1989, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 33/1995 privind masuri pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel,
    tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 764/1991 privind unele masuri in legatura cu respectarea regimului licentelor de export si import,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 215/1992 privind regimul licentelor de export si import al Romaniei,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 228/1992 privind protejarea producatorilor nationali si a pietei interne de competitia neloiala rezultata din importul unor produse la pret de dumping sau subventionat, precum si de exportul la preturi sub nivelul celor practicate pe piata interna,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 594/1992 privind regimul importurilor si exporturilor de articole si tehnologii supuse controlului destinatiei finale, precum si cel al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice si biologice si a rachetelor purtatoare de asemenea arme, cu modificarile si completarile ulterioare,
    tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 276/1995 privind efectuarea de operatiuni legate de import-export, incheiate la nivel de agent economic, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 969/1996,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 267/1997 privind reglementarea unor operatiuni comerciale de tip barter-compensatie cu operatori economici din Republica Moldova,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Exportul marfurilor care fac obiectul prezentului ordin se efectueaza pe baza de licente de export eliberate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 2
    (1) Exportul marfurilor mentionate in anexa nr. 1 este permis pe baza de licente de export automate.
    (2) Pentru exportul pomilor de Craciun, proaspeti, cuprinsi la pozitia tarifara 0604.91.21 mentionata in anexa nr. 1, este necesar avizul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    (3) Pentru exportul marfurilor aferente grupei tarifare 3002, mentionata in anexa nr. 1, este necesar avizul Ministerului Sanatatii.
    Art. 3
    (1) Exportul produselor cu continut de metale pretioase care constituie monopol de stat conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 31/1996, al metalelor pretioase, pietrelor pretioase si al obiectelor confectionate din acestea, a caror scoatere din tara este permisa potrivit legii, precum si exportul produselor prevazute in anexa nr. 2 se realizeaza pe baza de licenta de export, cu avizul Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) Exportul metalelor pretioase efectuat de Banca Nationala a Romaniei, potrivit statutului sau de functionare, se realizeaza fara licenta de export.
    Art. 4
    Exportul produselor siderurgice ale caror pozitii tarifare sunt mentionate in anexa nr. 3 este supus licentierii automate numai pentru destinatii in afara Uniunii Europene.
    Art. 5
    (1) Exportul de marfuri in cadrul acordurilor de cliring, barter si cooperare se realizeaza pe baza de licenta de operatiune, cu avizul Ministerului Finantelor si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 59/1994, aprobata prin Legea nr. 127/1994.
    (2) Exportul de marfuri pe credit cu durata de peste 90 de zile se realizeaza pe baza de licente de export, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 157/1996.
    (3) Exportul de marfuri in contul datoriei externe se realizeaza pe baza de licente de operatiune, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/1994.
    Art. 6
    Exportul marfurilor supuse licentierii, rezultate din operatiuni de perfectionare activa (prelucrare in Romania) sau din operatiuni de perfectionare pasiva (prelucrare in strainatate), se efectueaza pe baza de licenta, cu respectarea prevederilor anexei nr. 14 "Instructiuni privind eliberarea licentelor" la Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 13 C/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 17 decembrie 1998.
    Art. 7
    Face exceptie de la prevederile art. 1 exportul urmatoarelor categorii de marfuri:
    a) cele utilizate ca ambalaj pentru produse (inclusiv pentru amarare si separatii pe nave);
    b) cele destinate aprovizionarii navelor si aeronavelor in teritoriul vamal al Romaniei.
    Art. 8
    Importul marfurilor care fac obiectul prezentului ordin se efectueaza pe baza de licente de import eliberate de Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 9
    (1) Importul de marfuri cu finantare din credite externe, acordate de guverne sau de institutii financiare internationale, garantate la nivel guvernamental, se realizeaza pe baza de licente de operatiune, cu confirmarea de catre Ministerul Finantelor a existentei finantarii externe.
    (2) Importul de marfuri in cadrul acordurilor de cliring, barter si cooperare, precum si importul de marfuri in contul creantelor externe se realizeaza pe baza de licente de operatiune, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 10
    Importul deseurilor si al reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator se realizeaza pe baza de licenta, astfel:
    a) pentru categoriile de deseuri valorificabile, admise conditionat la import, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 340/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza acordului Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si al Ministerului Sanatatii, precum si a certificatului de abilitare emis de Ministerul Industriei si Comertului;
    b) pentru categoriile de produse periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator, prevazute la pozitiile nr. 15, 17, 18, 21, 22 si 26 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 340/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza avizului si acordului Ministerului Sanatatii sau ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, dupa caz, precum si a certificatului de abilitare emis de ministerul de resort.
    Art. 11
    Importul si exportul de titei si de produse petroliere, ale caror pozitii tarifare sunt prevazute in anexa nr. 4, sunt supuse licentierii automate.
    Art. 12
    (1) Importul si exportul de substante chimice prevazute in anexa nr. 5 sunt supuse licentierii automate, in vederea prevenirii deturnarii acestor substante de la scopul lor licit. Eliberarea licentelor de import sau de export este conditionata de avizarea de catre Inspectoratul General al Politiei a operatiunii respective.
    (2) Se supune regimului prevazut la alin. (1) importul oricarui tip de gaze cu efect iritant-lacrimogen, sufocant sau paralizant, destinate autoapararii persoanelor, imbuteliate in sprayuri ori in alte recipiente sau incorporate in dispozitive de autoaparare, care nu fac obiectul controlului produselor strategice potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 594/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 31/1994, aprobata prin Legea nr. 93/1994.
    Art. 13
    (1) Exportul si importul de produse strategice supuse controlului destinatiei finale, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 594/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 31/1994, aprobata prin Legea nr. 93/1994, si ale Legii nr. 31/1996, se realizeaza cu licente de export si de import eliberate de catre Ministerul Industriei si Comertului pe baza aprobarii date de Consiliul interministerial.
    (2) Cererile de licenta pentru exportul si importul produselor prevazute la alin. (1) se depun la Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice.
    Art. 14
    Exportul si importul de arme de foc, prevazute la art. 3 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, altele decat cele prevazute la art. 12 alin. (2), precum si al munitiilor pentru aceste tipuri de arme si de materiale explozive folosite in economie se realizeaza pe baza licentelor eliberate de Ministerul Industriei si Comertului, cu avizul Inspectoratului General al Politiei.
    Art. 15
    Exportul si importul materialelor radioactive si al instalatiilor nucleare prevazute in anexa nr. 6, altele decat cele considerate produse strategice si supuse controlului destinatiei finale, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 594/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 31/1994, aprobata prin Legea nr. 93/1994, si ale Hotararii Guvernului nr. 287/1998, se efectueaza cu licente de export si de import eliberate de Ministerul Industriei si Comertului, pe baza autorizarii Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, conform prevederilor Legii nr. 111/1996.
    Art. 16
    (1) Operatiunile legate de import-export, incheiate la nivel de agent economic in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 276/1995, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 969/1996, se realizeaza pe baza de licente de operatiune eliberate de catre Ministerul Industriei si Comertului.
    (2) Operatiunile comerciale sub forma de barter, incheiate de agentii economici din Romania in relatia cu parteneri din Republica Moldova, se realizeaza pe baza de licente de operatiune eliberate de catre Ministerul Industriei si Comertului, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 267/1997.
    Art. 17
    Agentii economici care desfasoara operatiuni de comert exterior sunt obligati sa respecte prevederile cuprinse in licentele de export si de import.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 19
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza valabilitatea Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 90/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 2 din 9 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 384 din 30 decembrie 1997.

                 Ministrul industriei si comertului,
                            Radu Berceanu

    ANEXA 1

                         LISTA
cuprinzand marfurile supuse licentierii automate la export
----------------------------------------------------------------------------
 Nr. Pozitia tarifara                  Denumirea produsului
crt.
----------------------------------------------------------------------------
---- ---------------- ------------------------------------------------------
        0604.91       Pomi de Craciun, proaspeti:
  1.    0604.91.21    Brazi nordici [Abies nordmanniana (Stev) Spach] si
                      brazi nobili (Abies procera Rehd)
  2.    0604.91.29    Altele
                      Ramuri de conifere, proaspete:
  3.    0604.91.41    Brazi nordici [Abies nordmanniana (Stev) Spach] si
                      brazi nobili (Abies procera Rehd)
  4.    0604.91.49    Altele
                      Marmura si travertin:
  5.    2515.11.00    Brute sau degrosate
        2515.12       Simplu debitate cu ferastraul sau prin alt procedeu,
                      in blocuri sau placi de forma patrata sau
                      dreptunghiulara
  6.     2515.12.50   Cu o grosime care sa depaseasca 4 cm, dar sa nu
                      depaseasca 25 cm
  7.     2515.12.90   Altele
  8.     3002.10.91   Hemoglobina, globulina din sange si serum-globulina
  9.     3002.90.10   Sange uman
 10.     3002.90.30   Sange animal preparat in vederea utilizarii
                      terapeutice, profilactice sau de diagnostic
 11.     3002.90.50   Culturi de microorganisme
 12.     3002.90.90   Altele
         4101         Piei brute de bovine sau de cabaline (proaspete,
                      sarate, uscate, cenuserite, piclate sau altfel
                      conservate, dar netabacite, nepergamentate sau altfel
                      preparate), chiar depilate sau despicate (spaltuite)
         4101.10      Piei intregi de bovine, de o greutate unitara care sa
                      nu depaseasca 8 kg daca sunt uscate, 10 kg daca sunt
                      sarate uscate sau 14 kg daca sunt proaspete, sarate
                      umede sau altfel conservate
 13.     4101.10.10   Proaspete sau sarate umede
 14.     4101.10.90   Altele
                      Alte piei de bovine, proaspete sau sarate umede:
 15.     4101.21.00   Intregi
 16.     4101.22.00   Crupoane si semicrupoane
 17.     4101.29.00   Altele
         4101.30      Alte piei de bovine, altfel conservate:
 18.     4101.30.10   Uscate sau sarate uscate
 19.     4101.30.90   Altele
         4102         Piei brute de ovine (proaspete sau sarate, uscate,
                      cenuserite, piclate sau altfel conservate, dar
                      netabacite, nepergamentate sau altfel preparate),
                      chiar epilate sau despicate (spaltuite), altele decat cele
                      excluse prin Nota 1c) de la prezentul capitol
          4102.10     Cu lana
  20.     4102.10.10  De miel
  21.     4102.10.90  De alte ovine
                      Epilate sau fara lana
  22.     4102.21.00  Piclate
  23.     4102.29.00  Altele
  24. ex. 4103.90.00  Altele (piei brute de porcine, inclusiv pecari)
          4104.10     Piei tabacite si piei intregi de bovine, cu suprafata
                      unitara care sa nu depaseasca 28 de picioare patrate
                      (2,6 mp):
  25.     4104.10.30  Alte piei, simplu tabacite cu crom, in stare umeda
                      (wet blue)
          4104.22     Piei tabacite si piei de bovine, altfel pretabacite:
  26.     4104.22.10  Simplu tabacite cu crom, in stare umeda (wet blue)
          4105        Piei depilate de ovine, preparate, altele decat cele
                      de la pozitia nr. 41.08 sau 41.09.
                      Tabacite sau retabacite, dar nepreparate ulterior,
                      chiar despicate (spaltuite)
          4105.12     Altfel pretabacite:
 27.      4105.12.10  Nedespicate
          4105.19     Altele:
 28.      4105.19.10  Nedespicate
          4401        Lemn de foc, sub forma de trunchiuri, busteni, ramuri,
                      vreascuri sau sub forme similare, lemn sub forma de
                      aschii sau particule; rumegus, deseuri si resturi de
                      lemn, aglomerate sau nu sub forma de busteni,
                      brichete, pelete sau sub forme similare.
 29.      4401.10.00  Lemn de foc, sub forma de trunchiuri, busteni, ramuri,
                      vreascuri sau sub forme similare
                      Lemn sub forma de placi sau particule:
 30.      4401.21.00  De conifere
 31.      4401.22.00  Altele decat conifere
          4401.30     Rumegus, deseuri si resturi de lemn, chiar aglomerate
                      sub forma de busteni, brichete, pelete sau sub forme
                      similare:
 32.      4401.30.10  Rumegus
 33.      4401.30.90  Altele
 34.      4402.00.00  Carbune de lemn (inclusiv carbune din coji si nuci),
                      chiar aglomerat
          4403        Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit.
          4403.10     Tratat cu vopsea, creozot sau alti agenti de
                      conservare:
 35.      4403.10.10  Stalpi de conifere de o lungime nu mai mica de 6 m,
                      dar nici mai mare de 18 m, cu circumferinta bazei de
                      peste 45 cm, dar nu mai mult de 90 cm, injectati sau
                      altfel impregnati intr-un anumit grad
 36.      4403.10.90  Altele
          4403.20     Altele, de conifere:
 37.      4403.20.10  Din specia Picea abies Karst sau de brad argintat
                      (Abies alba Mill)
 38.      4403.20.30  De pin din specia Pinus sylvestris L
 39.      4403.20.90  Altele
                      Altele:
 40.      4403.91.00  De stejar (Quercus spp)
 41.      4403.92.00  De fag (Fagus spp)
 42.      4403.99.10  De plop
 43.      4403.99.20  De castan
 44.      4403.99.50  Mesteacan
 45.      4403.99.99  Altele
          4404        Lemn pentru cercuri de doage: prajini despicate;
                      prajini, tarusi si pari de lemn, ascutiti, netaiati
                      longitudinal; lemn simplu degrosat sau rotunjit, dar
                      netorsionat, necurbat, nici altfel prelucrat, pentru
                      bastoane, umbrele, manere de scule sau benzi de lemn
                      si produse similare.
 46.      4404.10.00  De conifere
 47.      4404.20.00  Altele decat de conifere
          4406        Traverse de lemn pentru cai ferate sau similare.
 48.      4406.10.00  Neimpregnate
 49.      4406.90.00  Altele
          4407        Lemn taiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau
                      cojit, chiar geluit, slefuit sau lipit prin imbinare
                      dintata, de o grosime care depaseste 6 mm.
          4407.10     Din conifere:
 50.      4407.10.10  Lipite prin imbinare dintata, chiar geluite sau
                      slefuite
                      Geluite:
 51.      4407.10.31  Din specia Picea abies Karst sau din brad argintat
                      (Abies alba Mill)
 52.      4407 10.33  Din specia Pinus sylvestris L
 53.      4407.10.38  Altele
 54.      4407.10.50  Slefuite
                      Altele:
 55.      4407.10.71  Scandurele destinate fabricarii creioanelor
 56.      4407.10.79  Lemn de o lungime de pana la 125 cm si de o grosime
                      de cel putin 12,5 mm
                      Altele:
 57.      4407.10.91  De molid din specia "Picea abies Karst" sau brad
                      argintat (Abies alba Mill.)
 58.      4407.10.93  De pin din specia Pinus sylvestris L
 59.      4407.10.99  Altele
          4407.91     De stejar (Quercus spp):
 60.      4407.91.10  Lipite prin imbinare dintata, chiar geluite sau
                      slefuite
 61.      4407.91.31  Lame si frize pentru parchet, neasamblate
 62.      4407.91.39  Altele
 63.      4407.91.50  Slefuite
 64.      4407.91.90  Altele
          4407.92     De fag (Fagus spp):
 65.      4407.92.10  Lipite prin imbinare dintata, chiar geluite sau
                      slefuite
 66.      4407.92.30  Geluite
 67.      4407.92.50  Slefuite
 68.      4407.92.90  Altele
 69.      4407.99.10  Lipite prin imbinare dintata, chiar geluite sau
                      slefuite
                      Altele:
 70.      4407.99.30  Geluite
 71.      4407.99.50  Slefuite
                      Altele:
 72.      4407.99.91  De plop
 73.      4407.99.93  De nuc
 74.      4407.99.98  Altele
          4408        Foi de placaj si foi pentru furnir de placaj (chiar
                      imbinate) si alt lemn taiat longitudinal, retezat sau
                      derulat, chiar geluit, slefuit sau lipit prin imbinare
                      dintata, de o grosime care nu depaseste 6 mm.
         4408.90      Altele
 75. ex. 4408.90.81   De o grosime care sa nu depaseasca 1 mm, cu exceptia
                      furnirului de fag
 76. ex. 4408.90.89   De o grosime care sa depaseasca 1 mm, cu exceptia
                      furnirului de fag
 77. ex. 4409.20.91   Lamele si frize pentru parchet (prelucrate,
                      neasamblate) din stejar si esente valoroase
 78. ex. 4409.20.99   Altele (stejar si esente valoroase)
         4412         Placaje, lemn furniruit si lemn stratificat similar.
 79. ex. 4412.99.80   Altele (placaje furniruite cu stejar si esente
                      valoroase)
 80. ex. 4415.10.10   Lazi, ladite, cosuri, bidoane si ambalaje similare
                      din rasinoase, fag, stejar, diferite esente tari si
                      esente valoroase
         4415.20      Palete simple, box-palete si alte platforme de
                      incarcare, grilaje din lemn pentru palete
 81.     4415.20.20   Palete simple; grilaje din lemn pentru palete
 82.     4415.20.90   Altele
         4416.00      Butoaie de vin, cuve, putine si alte produse de
                      dogarie si partile lor din lemn, inclusiv lemn pentru
                      doage
 83. ex. 4416.00.10   Lemn pentru doage, chiar taiat pe cele doua fete
                      principale, dar neprelucrat altfel, din stejar
 84. ex. 4416.00.90   Altele, din stejar
 85.     4418.40.00   Cofraje pentru betonare
 86. ex. 4418.90.10   Altele, din lemn lamelar (parti de sarpanta pentru
                      constructii, capriori, bile, manele)
 87. ex. 4418.90.90   Altele (parti de sarpanta pentru constructii,
                      capriori, bile, manele)
         4703         Paste chimice de lemn, cu soda sau sulfat, cu exceptia
                      pastelor cu dizolvant.
                      Nealbite:
 88.     4703.11.00   De conifere
                      Semialbite sau albite:
 89.     4703.21.00   De conifere
         4704         Paste chimice de lemn, cu sulfit, cu exceptia pastelor
                      cu dizolvant.
                      Nealbite:
 90.     4704.11.00   De conifere
                      Semialbite sau albite:
 91.     4704.21.00   De conifere
 92.     4705.00.00   Paste semichimice de lemn
         7204         Deseuri si resturi din fonta, fier sau otel; deseuri
                      lingotiere din fier sau otel.
 93.     7204.10.00   Deseuri si resturi din fonta
                      Deseuri si resturi din oteluri aliate:
         7204.21      Din oteluri inoxidabile:
 94.     7204.21.10   Cu un continut de nichel de 8% sau mai mult din
                      greutate
 95.     7204.21.90   Altele
 96.     7204.29.00   Altele
 97.     7204.30.00   Deseari si resturi din fier sau otel cositorit
                      Alte deseuri si resturi:
         7204.41      Deseuri de aschiere, span, deseuri de macinare,
                      pilitura si deseuri de stantare sau decupare, chiar
                      sub forma de baloturi:
 98.     7204.41.10   Deseuri de aschiere, span, deseuri de macinare,
                      pilitura
                      Deseuri de stantare sau decupare:
 99.     7204.41.91   Sub forma de baloturi
100.     7204.41 99   Altele
         7204.49      Altele
101.     7204.49.10   Fragmentate
                      Altele
102.     7204.49.30   Sub forma de baloturi
                      Altele:
103.     7204.49.91   Nesortate, neclasate
104.     7204.49.99   Altele
         7204.50      Deseuri lingotiere:
105.     7204.50.10   Din oteluri aliate
106.     7204.50.90   Altele
         7206         Fier si oteluri nealiate in lingouri sau in alte forme
                      primare, cu exceptia fierului de la pozitia nr. 7203.
107.     7206.10.00   Lingouri
         7207         Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate.
                      Cu un continut de carbon de mai putin de 0,25% din
                      greutate:
         7207.11      Cu sectiunea transversala patrata sau dreptunghiulara
                      si a caror latime este mai mica decat dublul grosimii:
                      Laminate sau obtinute prin turnare continua:
108.     7207.11.14   Cu o grosime care nu depaseste 130 mm
109.     7207.11.16   Cu o grosime de peste 130 mm
         7207.12      Altele, cu sectiunea transversala dreptunghiulara:
110.     7207.12.10   Laminate sau obtinute prin turnare continua
         7207.19      Altele
                      Cu sectiunea transversala circulara sau poligonala:
                      Laminate sau obtinute prin turnare continua
                      Altele
111.     7207.19.14   Obtinute prin turnare continua
112.     7207.19.16   Altele
113.     7207.19.90   Altele
         7207.20      Cu un continut de carbon de minimum 0,25% din
                      greutate:
                      Cu sectiunea transversala patrata sau dreptunghiulara,
                      a caror latime este mai mica decat dublul grosimii:
                      Laminate sau obtinute prin turnare continua:
                      Altele, cu un continut in greutate:
114.     7207.20.15   De 0,25% sau peste, dar mai mic de 0,6%, de carbon
115.     7207.20.17   De minimum 0,6% carbon
                      Altele, cu sectiunea transversala dreptunghiulara:
116.     7207.20.32   Laminate sau obtinute prin turnare continua
                      Cu sectiunea transversala circulara sau poligonala:
                      Laminate sau obtinute prin turnare continua:
                      Altele:
117.     7207.20.55   Cu un continut de carbon de minimum 0,25%, dar mai mic
                      de 0,6% din greutate
118.     7207.20.57   Cu un continut de carbon de minimum 0,6% din greutate
         7224         Alte oteluri aliate in lingouri sau sub alte forme
                      primare; produse semifabricate din alte oteluri
                      aliate.
119.     7224.10.00   Lingouri si alte forme primare
         7224.90      Altele:
                      Cu sectiunea transversala patrata sau dreptunghiulara
                      Laminate la cald sau obtinute prin turnare continua:
                      A caror latime este mai mica decat dublul grosimii:
120.     7224.90.01   Din oteluri rapide
121.     7224.90.05   Cu un continut de carbon de 0,7% sau mai putin,
                      de 0,5% sau peste, dar pana in 1,2% inclusiv de
                      mangan si de 0,6% sau peste, dar pana in 2,3% inclusiv
                      de siliciu, din greutate; cu un continut de bor
                      de 0,0008% sau peste din greutate, fara ca nici un alt
                      element sa atinga continutul minimal indicat la
                      Nota 1, punctul f) a prezentului capitol
122.     7224.90.08   Altele
123.     7224.90.15   Altele
                      Altele:
                      Laminate la cald sau obtinute prin turnare continua:
124.     7224.90.31   Cu un continut de carbon de 0,9% sau peste, dar pana
                      in 1,15% inclusiv, din greutate, si un continut de
                      crom de 0,5% sau peste, dar pana in 2% inclusiv, din
                      greutate, si, eventual, un continut de molibden de
                      maximum 0,5% din greutate
125.     7224.90.39   Altele
         7302.10      Sine:
                      Altele:
126.     7302.10.90   Uzate
127.     7402.00.00   Cupru nerafinat; anozi de cupru pentru rafinare
                      electrolitica.
                      Cupru rafinat:
         7403         Cupru rafinat si aliaje de cupru sub forma bruta.
128.     7403.11.00   Catozi si sectiuni de catozi
129.     7403.12.00   Bare semifabricate pentru sarma de cupru ("Wire-bars")
130.     7403.13.00   Lingouri
131.     7403.19.00   Altele:
                      Aliaje de cupru
132.     7403.21.00   Aliaje pe baza de cupru-zinc (alama)
133.     7403.22.00   Aliaje pe baza de cupru-staniu (bronz)
134.     7403.23.00   Aliaje pe baza de cupru-nichel (cupronichel) sau
                      aliaje pe baza de cupru-nichel-zinc (alpaca)
135.     7403.29.00   Alte aliaje de cupru (cu exceptia aliajelor de baza
                      de la pozitia nr. 7405)
         7404.00      Deseuri si resturi de cupru:
136.     7404.00.10   Din cupru rafinat
                      Din aliaje de cupru:
137.     7404.00.91   Pe baza de cupru-zinc (alama)
138.     7404 00 99   Altele
139.     7405.00.00   Aliaje de baza, din cupru
         7407         Bare si profiluri din cupru.
140.     7407.10.00   Din cupru rafinat
                      Din aliaje de cupru:
         7407.21      Pe baza de cupru-zinc (alama):
141.     7407.21.10   Bare
142.     7407.29.00   Altele
         7411         Tevi si tuburi din cupru.
         7411.10      Din cupru rafinat:
                      Drepte, cu o grosime a peretelui:
143.     7411.10.11   De peste 0,6 mm
144.     7411.10.90   Altele
                      Din aliaje de cupru:
         7411.21      Pe baza de cupru-zinc (alama):
145.     7411.21.10   Drepte
146.     7411.21.90   Altele
         7411.29      Altele:
147.     7411.29.10   Drepte
148.     7411.29.90   Altele
         7412         Accesorii de tevarie (de exemplu: racorduri, coturi,
                      bucse), din cupru.
149.     7412.10.00   Din cupru rafinat
150.     7412.20.00   Din aliaje de cupru
                      Alte articole, filetate:
151.     7415.32.00   Alte suruburi; bolturi si piulite
152.     7415.39.00   Altele
         7419         Alte articole din cupru.
                      Altele:
153.     7419.91.00   Turnate, presate, stantate sau forjate, dar
                      neprelucrate altfel
154.     7419.99.00   Altele
         7503.00      Deseuri si resturi de nichel:
155.     7503.00.10   Din nichel nealiat (tehnic)
156.     7503.00.90   Din aliaje de nichel
         7601.20      Aliaje de aluminiu
                      Secundare
157.     7601.20.91   In lingouri sau in stare lichida
158.     7601.20.99   Altele
         7602.00      Deseuri si resturi de aluminiu:
                      Deseuri:
159.     7602.00.11   Deseuri de aschiere, span, deseuri de macinare,
                      pilitura; deseuri de foi si de benzi subtiri,
                      colorate, acoperite sau lipite intre ele, cu o
                      grosime ce nu depaseste 0,2 mm (fara suport)
160.     7602.00.19   Altele (inclusiv rebuturile de fabricatie)
161.     7602.00.90   Resturi
         7616         Alte articole din aluminiu.
         7616.99      Altele:
162.     7616.99.10   Turnate sau presate
163.     7616.99.90   Altele
         7801         Plumb sub forma bruta.
164.     7801.10.00   Plumb rafinat
                      Altul:
165.     7801.91.00   Continand stibiul ca alt element predominant in greutate
         7801.99      Altele:
166.     7801.99.91   Aliaje de plumb
167.     7801.99.99   Altele
168.     7802.00.00   Deseuri si resturi din plumb.
         7806.00      Alte articole din plumb:
169.     7806.00.90   Altele
         7901         Zinc sub forma bruta.
                      Zinc nealiat (tehnic):
170.     7901.11.00  Cu un continut de zinc de cel putin 99,99% din
                      greutate
         7901.12      Cu un continut de zinc de mai putin de 99,99% din
                      greutate:
171.     7901.12.10   Cu un continut de zinc de cel putin 99,95%, dar mai
                      putin de 99,99%, din greutate
172.     7901.12.30   Cu un continut de zinc de cel putin 98,5%, dar mai
                      putin de 99,95%, din greutate
173.     7901.12 90   Cu un continut de zinc de cel putin 97,5%, dar mai
                      putin de 98,5%, din greutate
174.     7902.00.00   Deseuri si resturi de zinc.
175.     8002.00.00   Deseuri si resturi de staniu.
         8548.10      Deseuri si resturi de pile, de baterii de pile si de
                      acumulatori electrici, pile si baterii de pile
                      electrice uzate si acumulatori electrici uzati
                      Acumulatori electrici uzati:
176.     8548.10.21   Acumulatori plumb-acid
177.     8548.10.29   Altii
                      Deseuri si resturi de pile, de baterii de pile si de
                      acumulatori electrici:
178.     8548.10.91   Continand plumb
179.     8548.10.99   Altele
         8548.90      Altele
180.     8548.90.10   Memorii cu acces dinamic aleator (D-RAMs) sub forma de
                      combinatii multiple, cum ar fi "stark D-RAMs" si
                      module
181.     8548.90.90   Altele
----------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Cu "ex." s-au marcat situatiile in care, din intreaga pozitie tarifara, este supus licentierii automate, cu scop statistic, numai produsul sau grupa de produse mentionate.

    ANEXA 2

                             LISTA
cuprinzand produsele cu continut de metale pretioase, al caror export se efectueaza pe baza de licenta, cu avizul Bancii Nationale a Romaniei
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Pozitia tarifara                 Denumirea produsului
----------------------------------------------------------------------------
 1.    2603.00.00         Minereuri de cupru si concentratele lor.
 2.    2607.00.00         Minereuri de plumb si concentratele lor.
 3.    2608.00.00         Minereuri de zinc si concentratele lor.
       2616               Minereuri de metale pretioase si
                          concentratele lor.
 4.    2616.10.00         Minereuri de argint si concentratele lor
 5.    2616.90.00         Altele
       2620               Cenusi si reziduuri (altele decat cele rezultate
                          de la fabricarea fierului sau otelului) care
                          contin metale sau compusi ai metalelor.
                          Care contin in principal zinc:
 6.    2620.11.00         Mate pentru galvanizare
 7.    2620.19.00         Altele
 8.    2620.20.00         Care contin in principal plumb
 9.    2620.30.00         Care contin in principal cupru
10.    2621.00.00         Alte feluri de zgure si cenusi, inclusiv cenusi de
                          vareh.
       7401               Mate de cupru, cupru cementat
                          (precipitat de cupru).
11.    7401.10.00         Mate de cupru
12.    7401.20.00         Cupru cementat (precipitat de cupru)
13.    7801.99.10         Plumb pentru rafinare, continand 0,02% sau mai
                          mult din greutate argint (lingouri de plumb)
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                                 LISTA

cuprinzand pozitiile tarifare ale produselor siderurgice pentru care s-au instituit licente automate numai pentru destinatii in afara Uniunii Europene

    7202.11.20   7209.27.10    7213.91.20   7219.13.10   7225.40.80
    7202.11.80   7209.27.90    7213.91.41   7219.13.90   7225.50.20
    7202.99.11   7209.28.10    7213.91.49   7219.14.10   7225.91.10
    7203.90.00   7209.28.90    7213.91.70   7219.22.10   7225.92.10
    7206.90.00   7209.90.10    7213.91.90   7219.22.90   7225.99.10
    7208.10.00   7210.11.10    7213.99.10   7219.23.00   7226.11.10
    7208.25.00   7210.12.11    7213.99.90   7219.24.00   7226.19.10
    7208.26.00   7210.12.19    7214.20.00   7219.31.00   7226.19.30
    7208.27.00   7210.20.10    7214.30.00   7219.32.10   7226.20.20
    7208.36.00   7210.30.10    7214.91.10   7219.32.90   7226.91.10
    7208.37.10   7210.41.10    7214.91.90   7219.33.10   7226.91.90
    7208.37.90   7210.49.10    7214.99.10   7219.33.90   7226.92.10
    7208.38.10   7210.50.10    7214.99.31   7219.34.10   7226.93.20
    7208.38.90   7210.61.10    7214.99.39   7219.34.90   7226.94.20
    7208.39.10   7210.69.10    7214.99.50   7219.35.10   7226.99.20
    7208.39.90   7210.70.31    7214.99.61   7219.35.90   7227.10.00
    7208.40.10   7210.70.39    7214.99.69   7219.90.10   7227.20.00
    7208.40.90   7210.90.31    7214.99.80   7220.11.00   7227.90.10
    7208.51.10   7210.90.33    7214.99.90   7220.12.00   7227.90.50
    7208.51.30   7210.90.38    7215.90.10   7220.20.10   7227.90.95
    7208.51.50   7211.13.00    7216.10.00   7220.90.11   7228.10.10
    7208.51.91   7211.14.10    7216.21.00   7220.90.31   7228.10.30
    7208.51.99   7211.14.90    7216.22.00   7221.00.10   7228.20.11
    7208.52.10   7211.19.20    7216.31.11   7221.00.90   7228.20.19
    7208.52.91   7211.19.90    7216.31.19   7222.11.11   7228.20.30
    7208.52.99   7211.23.10    7216.31.91   7222.11.19   7228.30.20
    7208.53.10   7211.23.51    7216.31.99   7222.11.21   7228.30.41
    7208.53.90   7211.29.20    7216.32.11   7222.11.29   7228.30.49
    7208.54.10   7211.90.11    7216.32.19   7222.11.91   7228.30.61
    7208.54.90   7212.10.10    7216.32.91   7222.11.99   7228.30.69
    7208.90.10   7212.10.91    7216.32.99   7222.19.10   7228.30.70
    7209.15.00   7212.20.11    7216.33.10   7222.19.90   7228.30.89
    7209.16.10   7212.30.11    7216.33.90   7222.30.10   7228.60.10
    7209.16.90   7212.40.10    7216.40.10   7222.40.10   7228.70.10
    7209.17.10   7212.40.91    7216.40.90   7222.40.30   7228.70.31
    7209.17.90   7212.50.31    7216.50.10   7225.11.00   7228.80.10
    7209.18.10   7212.50.51    7216.50.91   7225.19.10   7228.80.90
    7209.18.91   7212.60.11    7216.50.99   7225.19.90   7301.10.00
    7209.18.99   7212.60.91    7216.99.10   7225.20.20
    7209.25.00   7213.10.00    7219.11.00   7225.30.00
    7209.26.10   7213.20.00    7219.12.10   7225.40.20
    7209.26.90   7213.91.10    7219.12.90   7225.40.50

    NOTA:
    Exportul produselor siderurgice in tarile membre ale Uniunii Europene se va face numai pe baza licentei de export tip CECO.

    ANEXA 4

                           LISTA
cuprinzand pozitiile tarifare ale titeiului si produselor petroliere pentru care se instituie licente automate la import si export

    I. Import

    2709.00.10   2710.00.26   2710.00.34   2710.00.61   2710.00.68   2710.00.74
                 2710.00.27                2710.00.65                2710.00.76
    2709.00.90   2710.00.29   2710.00.36   2710.00.66   2710.00.71   2710.00.77
    2710.00.25   2710.00.32   2710.00.37   2710.00.67   2710.00.72   2710.00.78

    II. Export

    2709.00.10   2710.00.29   2710.00.61   2710.00.71   2710.00.78   2711.12.94
    2709.00.90   2710.00.32   2710.00.65   2710.00.72   2711.12.11   2711.12.97
    2710.00.25   2710.00.34   2710.00.66   2710.00.74   2711.12.19   2711.13.10
    2710.00.26   2710.00.36   2710.00.67   2710.00.76   2711.12.91   2711.13.91
    2710.00.27   2710.00.37   2710.00.68   2710.00.77   2711.12.93   2711.13.97

    ANEXA 5

                            TABEL
         cuprinzand substantele chimice esentiale si precursorii
----------------------------------------------------------------------------
 Nr. Pozitia tarifara                Denumirea produsului
crt.
----------------------------------------------------------------------------
 1.     2806.10.00     Acid clorhidric (clorura de hidrogen)
 2.     2807.00.10     Acid sulfuric
 3.     2841.61.00     Permanganat de potasiu
        2902           Hidrocarburi ciclice.
        2902.30        Toluen:
 4.     2902.30.10     - Destinate a fi folosite drept carburanti sau
                         combustibili
 5.     2902.30.90     - Destinate altor utilizari
 6. ex. 2909.11.00     Eter etilic (oxid de dietil)
 7.     2914.11.00     Acetona
 8.     2914.12.00     Butanona (metiletilcetona)
 9. ex. 2914.31.00     Altele (fenil 1 - propanona 2)
10.     2915.24.00     Anhidrida acetica
11. ex. 2916.34.00     Acid fenilacetic
12. ex. 2922.43.00     Acid antranilic
13.     2924.22.00     Acid 2 - acetamidobenzoic
                       (Acid N - acetilantranilic)
14.     2932.91.00     Isosafrol (izosafrol)
15.     2932.93.00     Piperonal
16.     2932.94.00     Safrol
17. ex. 2932.99.90     Altele (3,4 - metilendioxifenil, propan - 2 - one)
18. ex. 2933.32.00     Piperidina
19. ex. 2939.41.00     Efedrina
20. ex. 2939.42.00     Pseudoefedrina
21. ex. 2939.61.00     Ergometrina
22. ex. 2939.62.00     Ergotamina
23. ex. 2939.63.00     Acid lisergic
----------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Cu "ex." s-au marcat situatiile in care, din intreaga pozitie tarifara, este supus licentierii automate numai produsul sau grupa mentionata.

    ANEXA 6

                           LISTA
cuprinzand materialele radioactive si aparatele cu raze X, alfa, beta sau gama, altele decat cele considerate produse strategice (conform Hotararii Guvernului nr. 594/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 31/1994, aprobata prin Legea nr. 93/1994), la care importul sau exportul este autorizat, in prealabil, de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, conform prevederilor Legii nr. 111/1996
----------------------------------------------------------------------------
Nr.    Pozitia tarifara                  Denumirea marfii
crt.
----------------------------------------------------------------------------
 1.    2844.40           Elemente, izotopi si compusi radioactivi, altii
                         decat cei de la pozitiile nr. 2844.10, 2844.20 sau
                         2844.30; aliaje, dispersii (inclusiv cerneluri),
                         produse ceramice si amestecuri care contin aceste
                         elemente, izotopi sau compusi: reziduuri
                         radioactive
 2.    2844.50.00        Elemente combustibile pentru reactoare nucleare
                         (cartuse) uzate
 3.    9022              Aparate cu raze X si aparate cu raze alfa, beta sau
                         gama, folosite sau nu in medicina, chirurgie,
                         stomatologie sau in medicina veterinara, inclusiv
                         aparate pentru radiofotografie sau radioterapie,
                         tuburi cu raze X si alte dispozitive generatoare de
                         raze X, generatoare de tensiune, pupitre de
                         comanda, ecrane, mese, fotolii si suporturi
                         similare pentru examinare sau tratament.
                         Aparate cu raze X, folosite sau nu in medicina,
                         chirurgie, stomatologie sau in medicina veterinara,
                         inclusiv aparatele pentru radiografie sau
                         radioterapie:
 4.    9022.12.00        - Aparate de tomografie controlate de o masina
                           automata de prelucrare a informatiilor
 5.    9022.13.00        - Altele, pentru stomatologie
 6.    9022.14.00        - Altele, folosite in medicina, chirurgie sau in
                           medicina veterinara
 7.    9022.19.00        - Pentru alte intrebuintari
                         Aparate cu raze alfa, beta sau gama, folosite sau
                         nu in medicina, chirurgie, stomatologie sau in
                         medicina veterinara, inclusiv aparate pentru
                         radiofotografie sau radioterapie:
 8.    9022.21.00        - Folosite in medicina, chirurgie, stomatologie
                           sau in medicina veterinara
 9.    9022.29.00        - Pentru alte intrebuintari
10.    9022.30.00        - Tuburi cu raze X
11.    9022.90           - Altele, inclusiv parti si accesorii:
12.    9022.90.10        - Ecrane radiologice, inclusiv ecrane
                           intensificatoare; grile de protectie
                           antidisipatoare
13.    9022.90.90        - Altele
14.    9030.10           - Instrumente si aparate pentru masurarea
                           radiatiilor nucleare*)
----------------------------------------------------------------------------
    *) Termenul radiatie nucleara desemneaza oricare dintre urmatoarele tipuri de radiatii: alfa, beta, gama, neutroni electroni, protoni de mare energie sau alte particule atomice. Nu se includ undele radio, radiatiile vizibile, infrarosii si ultraviolete.

    NOTA:
    In vederea eliberarii licentelor de import sau de export pentru produsele prevazute mai sus, agentii economici, o data cu solicitarea licentei, fac dovada ca autoritatile competente din tara destinatarului final au dat asigurari explicite ca acestea:
    - vor face obiectul protectiei fizice efective pentru a preveni folosirea si manipularea neautorizata;
    - vor fi supuse, dupa caz, aplicarii garantiilor Agentiei Internationale pentru Energia Atomica, in conformitate cu prevederile documentului AIEA GOV/1621;
    - vor fi transportate cu respectarea cerintelor specifice;
    - vor fi respectate, dupa caz, prescriptiile cu privire la protectia
      impotriva radiatiilor.
      Totodata solicitantul licentei trebuie sa faca dovada unei garantii financiare pentru acoperirea plafonului stabilit prin lege pentru raspunderea civila pentru daune nucleare.
    Eliberarea licentelor pentru importul sau exportul materialelor radioactive sau al instalatiilor nucleare este conditionata si de prezentarea de catre solicitantul licentei a autorizatiei de import/export emise in acest sens, conform prevederilor Legii nr. 111/1996, de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 36/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 36 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 36/1999
Ordin 36 1997
privind regimul de export si de import al marfurilor
Ordin 19 1997
pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul industriei si comertului, nr. 90/1996 privind regimul de export si import al marfurilor in anul 1997, cu modificarile ulterioare
Ordin 8 1997
pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul industriei si comertului, nr. 90/1996 privind regimul de export si import al marfurilor in anul 1997
Ordin 90 1996
privind regimul de export si import al marfurilor in anul 1997
Legea 31 1996
privind regimul monopolului de stat
Legea 17 1996
privind regimul armelor de foc si al munitiilor
Hotărârea 276 1995
privind efectuarea de operatiuni legate de import-export, incheiate la nivel de agent economic
Ordonanţa 31 1994
privind regimul importurilor si exporturilor de produse strategice
Hotărârea 594 1992
privind regimul importurilor si exporturilor de articole si tehnologii supuse controlului destinatiei finale, precum si cel al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice si biologice si a rachetelor purtatoare de asemenea arme
Hotărârea 340 1992
privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator
Ordin 391 2003
privind marfurile supuse licentelor automate la export si import
Ordin 119 2001
privind prelungirea termenelor de valabilitate a licentelor de export, de import si de operatiune de export sau de import, a caror valabilitate expira la data de 31 decembrie 2001
Ordin 357 1999
pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 132/1999 privind instituirea sistemului de supraveghere a exportului in Republica Ungara al unor produse siderurgice originare din Romania
Ordin 296 1999
pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999 privind regimul de export si import al marfurilor
Ordin 235 1999
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999 privind regimul de export si import al marfurilor, cu modificarile ulterioare
Ordin 132 1999
privind instituirea sistemului de supraveghere a exportului in Republica Ungara al unor produse siderurgice originare din Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu