E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 351 din  2 august 2002

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de licentiere a depozitelor de cereale si seminte oleaginoase

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 608 din 16 august 2002


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata si modificata prin Legea nr. 39/2001, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.113/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora,
    vazand Referatul nr. 140.134 din 3 iunie 2002 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de licentiere a depozitelor de cereale si seminte oleaginoase,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de licentiere a depozitelor de cereale si seminte oleaginoase, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                  Petre Daea,
                                secretar de stat

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei de licentiere a depozitelor de cereale si seminte oleaginoase

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste modul de organizare si functionare a Comisiei de licentiere a depozitelor de cereale si seminte oleaginoase, denumita in continuare Comisie, constituita prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 136/2002.
    Art. 2
    Comisia este organism de specialitate cu atributii privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.

    CAP. 2
    Componenta si functionarea Comisiei

    Art. 3
    Comisia este formata din 15 membri, dintre care 9 reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, numiti prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, si 6 reprezentanti desemnati de agentii economici care activeaza in domeniul producerii, depozitarii si comercializarii cerealelor si semintelor oleaginoase si care contribuie financiar la constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.
    Art. 4
    Pana la constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit reprezentantii agentilor economici care activeaza in domeniu vor fi numiti prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    Art. 5
    Componenta Comisiei este urmatoarea:
    a) presedinte - secretar de stat in Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, coordonator al sectorului implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice;
    b) vicepresedinte - desemnat de cei care contribuie financiar la constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit;
    c) membru, functionar in Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, director general al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice;
    d) membru, functionar in Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, director al Directiei de productie vegetala;
    e) membru, functionar in Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, sef al Serviciului tehnic pentru licentierea depozitelor si gestionarea certificatelor de depozit si constituirea Fondului de garantare;
    f) membru, functionar in Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, economist la Directia generala de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare;
    g) membru, functionar in Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, jurist la Directia juridica;
    h) membru, functionar in Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Directia de productie vegetala;
    i) membru, functionar in Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, director al Directiei de industrie alimentara, standarde, marci si licente;
    j) membru, functionar, director general adjunct la Agentia Domeniilor Statului;
    k) 5 membri, agenti economici cu activitate in domeniul producerii, depozitarii si comercializarii cerealelor si semintelor oleaginoase.
    Art. 6
    Comisia se intruneste trimestrial in sedinte de lucru ordinare si, ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare, la cererea a cel putin 8 dintre membrii sai, la convocarea scrisa a presedintelui sau, in lipsa acestuia, a vicepresedintelui.
    Scrisoarea de convocare se transmite cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data propusa pentru intrunirea Comisiei in sedinta ordinara si cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de data propusa pentru intrunirea in sedinta extraordinara.
    Art. 7
    Comisia este statutar constituita prin prezenta a cel putin doua treimi din numarul total de membri, iar hotararile se iau prin consensul membrilor prezenti.
    Art. 8
    Intre sesiunile de lucru ale Comisiei secretariatul tehnic de specialitate al acesteia este asigurat de Serviciul tehnic pentru licentierea depozitelor si gestionarea certificatelor de depozit si constituirea Fondului de garantare.

    CAP. 3
    Atributiile Comisiei

    Art. 9
    Comisia are urmatoarele atributii principale:
    - reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, precum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea;
    - constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.
    Art. 10
    Atributiile Comisiei in domeniul reglementarii depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, precum si al regimului certificatelor de depozit pentru acestea sunt urmatoarele:
    1. Reglementarea activitatii:
    a) propune masurile si actiunile ce trebuie intreprinse in domeniul depozitarii cerealelor, semintelor oleaginoase si altor seminte de consum, al gestionarii certificatelor de depozit si al administrarii Fondului de garantare pentru certificatele de depozit;
    b) urmareste implementarea actelor normative care reglementeaza receptionarea si predarea cerealelor si semintelor oleaginoase;
    c) colaboreaza cu institutii din tara si din strainatate in domenii de interes comun.
    2. Autorizarea inspectorilor:
    a) aproba instructiunile pentru autorizarea inspectorilor in vederea verificarii conditiilor tehnice si financiare pentru eliberarea licentelor de depozit depozitarilor si depozitelor;
    b) stabileste numarul inspectorilor autorizati si zona de activitate;
    c) examineaza persoanele desemnate pentru acordarea calitatii de inspector;
    d) retrage autorizatia inspectorilor.
    3. Eliberarea, suspendarea sau anularea licentei de depozit:
    a) in baza documentatiilor inaintate de serviciul tehnic de specialitate aproba sau respinge, dupa caz, cererea pentru acordarea licentei de depozit depozitarilor si depozitelor;
    b) aproba suspendarea licentei de depozit atunci cand nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 29 din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.113/2001;
    c) aproba anularea licentei de depozit atunci cand din rapoartele inspectorilor autorizati constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 31 si 32 din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.113/2001.
    4. Indrumarea activitatii in domeniu:
    a) periodic analizeaza activitatea din domeniu si pentru imbunatatirea ei propune initierea de acte normative si reglementari, pe care le supune spre aprobare ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor;
    b) analizeaza activitatea si propune dotarea logistica a serviciului tehnic de specialitate;
    c) propune ministerului de resort aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei si tiparirea certificatelor de depozit si a licentelor;
    d) examineaza, aproba sau respinge, dupa caz, procesele-verbale de constatare intocmite de inspectorii autorizati, in urma controalelor efectuate si a sanctiunilor propuse;
    e) analizeaza, prin inspectorii abilitati, cauzele care au dat nastere la litigii intre depozitarul licentiat si detinatorul certificatului de depozit, face propuneri de solutionare a litigiului si comunica partilor modul in care a fost solutionat litigiul;
    f) analizeaza rapoartele inspectorilor autorizati cu privire la contraventiile constatate, prevazute la art. 37 din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.113/2001, si aproba sanctiunile propuse.
    Art. 11
    Atributiile Comisiei in domeniul administrarii Fondului de garantare pentru certificatele de depozit sunt urmatoarele:
    a) supravegheaza si controleaza modul de constituire a Fondului de garantare pentru certificatele de depozit;
    b) urmareste ca Fondul de garantare pentru certificatele de depozit sa se constituie permanent din cele patru surse prevazute la art. 71 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.113/2001;
    c) analizeaza si dispune Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, despagubirea detinatorului de certificate de depozit in situatia in care depozitarul nu poate sa ii predea cantitatea specificata pe certificatul de depozit;
    d) urmareste reintregirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit de la depozitarul gasit in culpa.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 351/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 351 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 351/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu