E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 56 2000 abrogat de articolul 34 din actul OUG 141 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 56 2000 in legatura cu Ordin 21124 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 56 2000 in legatura cu Ordin 246 2002
Ordonanţa 56 2000 in legatura cu Ordin 351 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 657 2001
Articolul 4 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 657 2001
Articolul 6 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 657 2001
Articolul 11 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 657 2001
Articolul 18 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 657 2001
Articolul 20 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 657 2001
Articolul 21 din actul Ordonanţa 56 2000 abrogat de articolul 1 din actul Legea 657 2001
Articolul 23 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 657 2001
Articolul 26 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 657 2001
Articolul 27 din actul Ordonanţa 56 2000 abrogat de articolul 1 din actul Legea 657 2001
Articolul 35 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 657 2001
Ordonanţa 56 2000 in legatura cu Hotărârea 1113 2001
Ordonanţa 56 2000 aprobat de Legea 39 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de Legea 39 2001
Articolul 4 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de Legea 39 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de Legea 39 2001
Articolul 10 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de Legea 39 2001
Articolul 11 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de Legea 39 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de Legea 39 2001
Articolul 15 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de Legea 39 2001
Articolul 17 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de Legea 39 2001
Articolul 18 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de Legea 39 2001
Articolul 19 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de Legea 39 2001
Articolul 35 din actul Ordonanţa 56 2000 completat de OUG 109 2000
Articolul 30 din actul Ordonanţa 56 2000 abrogat de OUG 109 2000
Articolul 31 din actul Ordonanţa 56 2000 abrogat de OUG 109 2000
Articolul 32 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 33 din actul Ordonanţa 56 2000 abrogat de OUG 109 2000
Articolul 34 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 3 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 4 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 7 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 10 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 16 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 17 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 18 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 20 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 21 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 23 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 25 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 27 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 5 din actul Ordonanţa 56 2000 modificat de OUG 109 2000
Articolul 29 din actul Ordonanţa 56 2000 abrogat de OUG 109 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 56 din 30 ianuarie 2000

privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 45 din 31 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. D pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pentru a se asigura in Romania depozitarea in bune conditii a cerealelor si semintelor oleaginoase de catre agentii economici care detin spatii special amenajate cu aceasta destinatie, prin prezenta ordonanta se stabilesc reglementari privind modul de licentiere a depozitelor si a agentilor economici respectivi, precum si regimul certificatelor de depozit pentru cereale si/sau seminte oleaginoase.
    Art. 2
    Pentru asigurarea si garantarea integritatii cerealelor si/sau semintelor oleaginoase depozitate se instituie un sistem de garantii de operare, care include o garantie de buna operare si un fond de garantare a certificatelor de depozit, in conditiile prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 3
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, denumit in continuare ministerul de resort, reprezinta autoritatea publica care stabileste si autorizeaza depozitarea, la cererea deponentilor, in conditiile prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 4
    In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile mentionate mai jos sunt definite astfel:
    a) depozitul - o constructie, structura sau un spatiu protejat, inclusiv siloz, administrat legal de un agent economic si utilizat special pentru depozitarea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase destinate comercializarii;
    b) depozitarul - agentul economic care detine cel putin un depozit care este atestat - ca urmare a inspectarii si autorizarii date, la cererea sa scrisa, de ministerul de resort sau de un inspector autorizat - ca indeplineste conditiile corespunzatoare pentru depozitarea si gradarea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase pentru utilizare interna sau export/import si ca este indreptatit pentru a emite certificate de depozit;
    c) deponentul - orice persoana fizica sau juridica care, in calitate de detinator de buna-credinta al certificatului de depozit, poate pretinde predarea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase depozitate, la prima cerere;
    d) detinatorul de certificat de depozit - deponentul care primeste, in schimbul depozitarii de cereale si/sau de seminte oleaginoase, un certificat de depozit, conform conditiilor prevazute in prezenta ordonanta;
    e) certificatul de depozit - un document care constituie titlu de credit negociabil reprezentativ de marfuri, emis de catre depozitar la purtator, in schimbul primirii cerealelor si/sau semintelor oleaginoase de la deponent sau de la oricare reprezentant al acestuia;
    f) depozitarea - activitatea, incluzand operatiile de receptie, gradare, conditionare, stocare si livrare a cerealelor si/sau semintelor oleaginoase, efectuata de catre depozitar sau de un alt agent economic care administreaza legal un depozit;
    g) activitatea de gradare - evaluarea si certificarea calitatii cerealelor si/sau a semintelor oleaginoase predate depozitarului;
    h) licenta de depozit - documentul emis de ministerul de resort, care atesta ca, pe o anumita perioada determinata, depozitarul indeplineste conditiile tehnice si financiare pentru depozitare si pentru activitatea de gradare, conform prevederilor prezentei ordonante si ale normelor metodologice prevazute la art. 36.

    CAP. 2
    Licentierea depozitarului

    SECTIUNEA 1
    Licenta de depozit
    Art. 5
    (1) Licenta de depozit se acorda pentru fiecare depozit, la cererea oricarui agent economic constituit in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, detinator al depozitului, daca sunt indeplinite conditiile minime de performanta tehnica si viabilitate financiara pentru depozitare si gradare, conform prevederilor prezentei ordonante si ale normelor metodologice prevazute la art. 36, pe care agentul economic se obliga sa le respecte.
    (2) Verificarea si certificarea conditiilor tehnice si financiare se realizeaza, dupa caz, fie de catre o unitate din cadrul ministerului de resort pe care acesta a abilitat-o in acest sens, fie de catre inspectori autorizati de ministerul de resort.
    Art. 6
    Licenta de depozit se va elibera contra unei taxe de licentiere, care nu va depasi costurile normale necesare emiterii licentei. Cuantumul taxei si actualizarea acesteia in functie de rata inflatiei se vor stabili prin ordin comun al ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului finantelor.
    Art. 7
    Licenta de depozit are o perioada de valabilitate de 3 ani de la data emiterii sale pentru fiecare depozit.
    Art. 8
    Licenta de depozit poate fi suspendata, revocata sau anulata pentru situatiile si in conditiile stabilite prin normele metodologice prevazute la art. 36.
    Art. 9
    (1) Dupa ce se ofera depozitarului, licentiat conform prezentei ordonante, posibilitatea de a fi audiat si de a da explicatii, in cazul suspendarii sau revocarii licentei de depozit, ministerul de resort va controla depozitul la care s-a constatat incalcarea prevederilor legale, iar depozitarul este obligat sa presteze activitatea de depozitare pana la stingerea obligatiilor din contractele incheiate cu deponentii.
    (2) Pe perioada suspendarii sau revocarii activitatea de control se poate exercita si pentru cerealele si/sau semintele oleaginoase expediate si depozitate in alta parte, indiferent daca aceste produse depozitate sunt proprietatea deponentului sau a insusi depozitarului.
    Art. 10
    Dupa stabilirea tuturor pierderilor financiare ce decurg din situatia prevazuta la art. 15, stabilite de ministerul de resort sau, dupa caz, de catre inspectori autorizati de ministerul de resort, acestea vor fi acoperite si rambursate deponentilor in primul rand din garantia de buna operare oferita de fiecare depozitar si, in completare, din Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, prevazut pentru protectia acestor deponenti, conform prezentei ordonante si a normelor metodologice prevazute la art. 36.
    Art. 11
    Exista posibilitatea de prelungire a licentei de depozit, la cererea depozitarului, pe unul sau mai multi ani, fara a se depasi maximul de 3 ani.
    Art. 12
    Depozitarul poate solicita anularea propriei licente de depozit printr-o cerere scrisa inaintata ministerului de resort, in conditiile stabilite prin normele metodologice prevazute la art. 36.
    Art. 13
    In situatiile de suspendare, revocare, anulare si expirare a licentei de depozit, depozitarul transmite ministerului de resort certificatele de depozit anulate ca urmare a predarii cerealelor si/sau semintelor oleaginoase, certificatele de depozit gresit completate si anulate, precum si certificatele necompletate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Tariful de depozitare
    Art. 14
    Depozitarul va afisa permanent tariful de depozitare practicat, la loc vizibil, in spatiile destinate relatiilor cu publicul, si il va publica in doua ziare, dintre care unul de raspandire nationala.
    Art. 15
    Pentru serviciile de depozitare cu plata in avans perioada negociata nu va depasi 12 luni. Daca termenul de depozitare va depasi termenul negociat, deponentul va plati tariful corespunzator la livrarea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase.

    SECTIUNEA a 3-a
    Asigurarea depozitarului
    Art. 16
    (1) Fiecare depozitar este obligat sa contracteze o asigurare a depozitului aflat in proprietatea sa.
    (2) Plaja riscurilor pentru care depozitarul este obligat sa se asigure cuprinde asigurari contra incendiilor, inundatiilor si cutremurelor, precum si alte asigurari stabilite prin normele metodologice prevazute la art. 36.

    SECTIUNEA a 4-a
    Depozitarea
    Art. 17
    Depozitarul va pastra cerealele si/sau semintele oleaginoase separat, in functie de calitatea lor inregistrata in fiecare certificat de depozit emis, pentru a se permite astfel in orice moment o identificare precisa, precum si livrarea lor corespunzator calitatii.

    CAP. 3
    Activitatea de gradare a cerealelor si/sau semintelor oleaginoase

    SECTIUNEA 1
    Sistemul national de gradare a cerealelor
    Art. 18
    (1) Se infiinteaza Comisia Nationala de Gradare a Cerealelor si Semintelor Oleaginoase, ca organism neguvernamental, fara personalitate juridica, formata din reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, ai patronatelor si ai agentilor economici reprezentativi din domeniu.
    (2) Atributiile, modul de organizare si functionare, precum si componenta Comisiei Nationale de Gradare a Cerealelor si Semintelor Oleaginoase se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Emiterea licentei de gradator
    Art. 19
    Gradarea cerealelor si a semintelor oleaginoase, depozitate conform prevederilor prezentei ordonante, se efectueaza de catre agentii gradatori, autorizati prin acordarea unei licente de gradator, in conformitate cu prevederile sistemului national de gradare a cerealelor si semintelor oleaginoase.
    Art. 20
    Gradarea se efectueaza conform Manualului de gradare a cerealelor si semintelor oleaginoase, care se aproba de ministerul de resort, prin ordin al ministrului, la propunerea Comisiei Nationale de Gradare a Cerealelor si Semintelor Oleaginoase, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Manualul de gradare a cerealelor si semintelor oleaginoase va fi reactualizat, daca este necesar, conform aceleiasi proceduri.

    CAP. 4
    Certificatul de depozit

    SECTIUNEA 1
    Cerintele de emitere si continutul
    Art. 21
    Certificatul de depozit este emis sub forma unui document cu regim special, inseriat de ministerul de resort si pus la dispozitie depozitarilor. Ministerul de resort va tine evidenta tuturor certificatelor de depozit emise, printr-un registru al certificatelor de depozit.
    Art. 22
    Depozitarii elibereaza certificate de depozit, la cerere, deponentului, pentru cerealele si/sau semintele oleaginoase predate de catre acesta si depozitate, conform prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 23
    (1) Certificatul de depozit contine date privind cantitatea, termenii si conditiile de receptie, calitate, conditionare, custodie, garantie si de livrare a cerealelor si a semintelor oleaginoase, precum si conditiile de plata pentru serviciile prestate de catre depozitar.
    (2) Certificatul de depozit constituie titlu negociabil la purtator, transmisibil, fara limite sau restrictii, in lipsa de stipulatie contrara inserata in titlu la cererea deponentului.
    (3) Valabilitatea certificatului de depozit este de maximum 3 ani de la data emiterii sale.
    Art. 24
    Certificatul de depozit poate servi la constituirea unei garantii reale mobiliare asupra cerealelor si/sau semintelor oleaginoase depozitate, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 25
    Certificatul de depozit emis in conformitate cu prevederile prezentei ordonante trebuie sa contina, sub sanctiunea nulitatii, urmatoarele mentiuni:
    a) denumirea si sediul depozitarului, numarul de inmatriculare in registrul comertului, adresa depozitului;
    b) data emiterii certificatului de depozit;
    c) numarul si seria certificatului de depozit;
    d) denumirile exacte ale cerealelor si/sau ale semintelor oleaginoase si cantitatile depozitate din fiecare;
    e) tipul, clasa si gradarea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase depozitate;
    f) tariful serviciilor de depozitare si, unde este cazul, valoarea serviciilor platite in avans;
    g) semnatura autorizata si stampila depozitarului;
    h) o sectiune afectata pentru gajarea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase in care se vor inscrie urmatoarele: data constituirii gajului, valoarea garantata, numele/denumirea si semnatura constituentului gajului si numele/denumirea si semnatura creditorului gajist, precum si data rambursarii creditului si semnaturile de certificare a rambursarii creditului.

    SECTIUNEA a 2-a
    Inregistrarea certificatelor de depozit
    Art. 26
    Depozitarul este obligat sa tina, in conditiile stabilite de normele metodologice prevazute la art. 36, inregistrari complete referitoare atat la certificatele de depozit emise, cat si la cerealele si/sau semintele oleaginoase depozitate.
    Art. 27
    Ministerul de resort poate cere oricarui depozitar sa ii transmita date si informatii precise privind evidenta certificatelor de depozit, cantitatea si calitatea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase depozitate, conditiile de depozitare ale depozitarului, precum si date privind situatia financiar-contabila.

    SECTIUNEA a 3-a
    Livrarea si expedierea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase depozitate
    Art. 28
    La cererea detinatorului certificatului de depozit, depozitarul este obligat sa livreze, fara intarziere, cerealele si/sau semintele oleaginoase depozitate, in conditiile de cantitate si calitate specificate in certificatul de depozit, dupa indeplinirea obligatiilor scadente de plata referitoare la tariful de depozitare, calculate pana la data livrarii. Costurile expedierii vor fi suportate de catre detinatorul certificatului de depozit.

    CAP. 5
    Garantiile de buna operare si Fondul de garantare pentru certificatele de depozit

    Art. 29
    In vederea asigurarii si garantarii integritatii cerealelor si/sau semintelor oleaginoase depozitate, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, conform prevederilor prezentei ordonante, este stabilita o garantie de buna operare, precum si un Fond de garantare pentru certificatele de depozit, denumit in continuare Fondul.
    Art. 30
    Fondul se infiinteaza sub forma unei societati comerciale pe actiuni la care statul, reprezentat de ministerul de resort, detine actiunea de control. Modul de constituire a capitalului social, partile, organizarea si functionarea Fondului sunt prevazute in statutul care se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 31
    Portofoliul garantiilor angajate de catre Fond poate fi reasigurat, in conditiile legii.
    Art. 32
    Fondul este imputernicit sa examineze in orice moment registrele, inregistrarile, documentele, conturile si informatiile referitoare la depozitar, aferente certificatelor de depozit.
    Art. 33
    (1) Fiecare depozitar care solicita o licenta de depozit conform prezentei ordonante va depune si va inregistra la Fond o garantie de buna operare, valida si suficienta, sau alte garantii acceptabile a caror valoare va fi determinata de ministerul de resort pentru a garanta indeplinirea corecta a obligatiilor sale ca depozitar.
    (2) Nivelul garantiei de buna operare, depusa de depozitar, si modul de actualizare sau de modificare a acestuia se stabilesc prin normele metodologice prevazute la art. 36.
    (3) Daca aceasta garantie de buna operare nu este constituita intr-o perioada determinata, care va fi stabilita in comunicarea scrisa a ministerului de resort, licenta poate fi suspendata sau, dupa caz, anulata.
    Art. 34
    (1) Fondul poate cere plata unor cote depozitarilor si oricaror entitati care au legatura cu depozitarea cerealelor si/sau semintelor oleaginoase, conform prezentei ordonante, determinate de ministerul de resort, intr-un fond pentru asigurarea intereselor financiare ale deponentilor privind produsele depozitate in depozitele licentiate conform prezentei ordonante si normelor metodologice prevazute la art. 36. Aceste cote colectate si introduse in acest fond vor avea o singura utilizare, respectiv protejarea intereselor financiare ale deponentilor, in situatia in care un depozitar nu reuseste sa isi indeplineasca sarcinile si obligatiile conform prezentei ordonante si normelor metodologice prevazute la art. 36.
    (2) Pierderile inregistrate de orice deponent ca urmare a incalcarii de catre depozitar a oricaror obligatii pentru care a fost emisa o garantie de buna operare vor fi compensate de catre Fond in mod corespunzator. Fondul are dreptul sa actioneze in judecata, in nume propriu, depozitarul pentru a-si recupera pierderile suferite.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 35
    Faptele ce constituie contraventii la prevederile prezentei ordonante si modul de sanctionare a acestora vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului. Constatarea savarsirii faptelor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane imputernicite in acest sens prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei. Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 36
    In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante ministerul de resort va elabora si supune aprobarii Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 37
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu urmatoarele exceptii:
    a) art. 19 si 20 din cap. III, care se aplica incepand din data de 1 mai 2000;
    b) prevederile cap. II, IV si V, care se aplica incepand din data de 1 iunie 2000;
    c) art. 30, care intra in vigoare la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 38
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante orice dispozitii contrare se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Stefan Pete,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 56/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 56 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 56/2000
OUG 141 2002
privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
Ordin 21124 2002
privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit
Ordin 246 2002
privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit
Ordin 351 2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de licentiere a depozitelor de cereale si seminte oleaginoase
Legea 657 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
Hotărârea 1113 2001
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora
Legea 39 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
OUG 109 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu