E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 141 2002 abrogat de Legea 101 2014
OUG 141 2002 modificat de OUG 28 2014
OUG 141 2002 modificat de Legea 187 2012
OUG 141 2002 modificat de OUG 7 2009
OUG 141 2002 completat de OUG 7 2009
Articolul 3 din actul OUG 141 2002 in legatura cu Ordin 483 2003
OUG 141 2002 in legatura cu Ordin 356 2003
OUG 141 2002 aprobat de Legea 149 2003
Articolul 20 din actul OUG 141 2002 modificat de Legea 149 2003
Articolul 23 din actul OUG 141 2002 modificat de Legea 149 2003
Articolul 24 din actul OUG 141 2002 modificat de Legea 149 2003
Articolul 26 din actul OUG 141 2002 modificat de Legea 149 2003
Articolul 28 din actul OUG 141 2002 modificat de Legea 149 2003
Articolul 29 din actul OUG 141 2002 modificat de Legea 149 2003
Articolul 30 din actul OUG 141 2002 modificat de Legea 149 2003
Articolul 31 din actul OUG 141 2002 modificat de Legea 149 2003
Articolul 31 din actul OUG 141 2002 articole noi... Legea 149 2003
Articolul 4 din actul OUG 141 2002 modificat de Legea 149 2003
Articolul 6 din actul OUG 141 2002 modificat de Legea 149 2003
Articolul 14 din actul OUG 141 2002 abrogat de Legea 149 2003
Articolul 16 din actul OUG 141 2002 modificat de Legea 149 2003
Articolul 17 din actul OUG 141 2002 modificat de Legea 149 2003
Articolul 18 din actul OUG 141 2002 modificat de Legea 149 2003
OUG 141 2002 in legatura cu Ordin 16112 2003
OUG 141 2002 in legatura cu Ordin 120 2003
OUG 141 2002 in legatura cu Ordin 85 2003
OUG 141 2002 in legatura cu Hotărârea 82 2003
Articolul 18 din actul OUG 141 2002 in legatura cu Hotărârea 1336 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 141 din 17 octombrie 2002

privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 828 din 18 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modul de acordare a licentei de depozit, regimul certificatelor de depozit pentru semintele de consum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.
    Art. 2
    Pentru garantarea integritatii semintelor de consum depozitate se instituie un sistem pentru acordarea licentelor de depozit si de gradare a semintelor de consum si se constituie Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 3
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, denumit in continuare ministerul de resort, reprezinta autoritatea publica responsabila cu acordarea licentelor de depozit si autorizarea gradatorilor pentru semintele de consum, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Agentii economici care au in proprietate sau in administrare unul sau mai multe depozite pot solicita in scris acordarea licentei de depozit.
    (3) In vederea acordarii licentei de depozit pentru semintele de consum se infiinteaza Comisia pentru acordarea licentelor de depozit, ca organism deliberativ, fara personalitate juridica.
    (4) Atributiile si modul de functionare ale comisiei prevazute la alin. (3) se stabilesc prin norme metodologice, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (5) Membrii Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit sunt numiti prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, la propunerea directiei generale de specialitate din cadrul ministerului de resort.
    (6) Comisia pentru acordarea licentelor de depozit este compusa din 15 membri care reprezinta ministerul de resort, asociatiile patronale si/sau agenti economici cu activitate in domeniul depozitarii semintelor de consum.
    (7) Ministerul de resort va disponibiliza din fondurile proprii sumele necesare pentru tiparirea licentelor de depozit si a certificatelor de depozit.
    Art. 4
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile mentionate mai jos sunt definite astfel:
    a) seminte de consum - seminte de cereale, leguminoase boabe, oleaginoase si alte seminte destinate consumului uman, animal, industrializarii si comercializarii;
    b) depozit - constructie, ansamblu de constructii, inclusiv siloz, impreuna cu dotarile tehnice aferente, situate intr-o incinta, aflate in proprietate sau administrate de un agent economic si utilizate special pentru depozitarea semintelor de consum;
    c) depozitar - agent economic care are in proprietate sau administreaza un depozit si caruia i s-a acordat licenta de depozit in conditiile prezentei ordonante de urgenta si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;
    d) depozitare - activitatea incluzand operatiunile de receptie, gradare, conditionare, pastrare si restituire a semintelor de consum;
    e) deponent - persoana fizica sau juridica, proprietar al unei cantitati de seminte de consum pe care o preda direct sau prin reprezentantul sau autorizat, in vederea depozitarii la un depozitar, pentru care primeste in schimb unul sau mai multe certificate de depozit;
    f) certificat de depozit - un document care constituie titlu de valoare, negociabil, la ordin, nominativ, emis de depozitar in schimbul primirii spre depozitare a semintelor de consum de la deponent si care poate fi transmis, dupa caz, prin cesiune sau prin simpla remitere;
    g) activitate de gradare - activitate profesionala de identificare si separare pe criterii de calitate a loturilor de seminte pentru consum, in vederea incadrarii acestora in unul dintre gradele prevazute in Manualul de gradare a semintelor de consum;
    h) detinator de certificat de depozit - orice persoana fizica sau juridica care, in calitate de posesor al certificatului de depozit, poate pretinde predarea de catre depozitar, la prima cerere, a semintelor de consum mentionate in certificatul de depozit, in schimbul acestui certificat;
    i) licenta de depozit - documentul emis de ministerul de resort care atesta ca, pe o perioada determinata, depozitarul indeplineste conditiile tehnice si financiare pentru depozitare, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
    j) pretul pietei - pretul format in conditiile concurentei deschise, libere, in care nici unul dintre agentii pietei nu poate influenta sau decide unilateral stabilirea nivelului si dinamicii acestuia, format pe baza raportului dintre cerere si oferta;
    k) punct de receptie a semintelor de consum - locul in care o persoana fizica sau juridica ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are in proprietate o cantitate de seminte de consum, o preda in vederea depozitarii.

    CAP. 2
    Licenta de depozit

    SECTIUNEA 1
    Acordarea licentei de depozit

    Art. 5
    (1) Licenta de depozit se acorda, de Comisia pentru acordarea licentelor de depozit, agentului economic constituit in conditiile legii, pentru fiecare depozit aflat in proprietate sau in administrare, daca sunt indeplinite conditiile financiare si de performanta tehnica pentru gradare si depozitare, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia.
    (2) Verificarea si certificarea conditiilor financiare si tehnice se realizeaza de persoane fizice sau juridice specializate, abilitate in acest scop de ministerul de resort.
    Art. 6
    (1) Licenta de depozit se elibereaza contra unei taxe pentru acordarea licentei, care se face venit la bugetul de stat.
    (2) Cuantumul taxei pentru acordarea licentei de depozit si actualizarea acestuia in functie de rata inflatiei se stabilesc anual, prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrului finantelor publice, si cuprind costurile necesare emiterii licentei de depozit.
    Art. 7
    Licenta de depozit are o perioada de valabilitate de 5 ani de la data emiterii sale pentru fiecare depozit, cu posibilitatea prelungirii, in conditiile respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 8
    Licenta de depozit se prelungeste, la cererea scrisa a depozitarului, fara a depasi perioada de 3 ani, cu perceperea unei taxe de prelungire, reprezentand 60% din valoarea taxei pentru acordarea licentei de depozit, la data solicitarii prelungirii.
    Art. 9
    Licenta de depozit poate fi suspendata, anulata sau retrasa pentru situatiile si in conditiile mentionate in normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 10
    (1) In cazul propunerii de suspendare sau anulare a licentei de depozit, depozitarul licentiat, conform prezentei ordonante de urgenta, are posibilitatea sa fie audiat de catre Comisia pentru acordarea licentelor de depozit.
    (2) Reprezentanti ai Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit vor controla depozitul la care s-a constatat incalcarea prevederilor legale, iar depozitarul va presta activitatea de depozitare pana la stingerea obligatiilor din contractele de prestari de servicii incheiate cu deponentii.
    (3) Pe perioada suspendarii licentei de depozit, activitatea de control se poate exercita si pentru semintele de consum transferate si depozitate in alta parte, indiferent daca aceste produse sunt proprietatea deponentului sau a depozitarului.
    Art. 11
    Depozitarul poate solicita retragerea propriei licente de depozit printr-o cerere scrisa, inaintata Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit, in conditiile stabilite de normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 12
    In situatiile de suspendare, anulare sau expirare a licentei de depozit, depozitarul este obligat sa transmita ministerului de resort certificatele de depozit anulate ca urmare a restituirii semintelor de consum deponentului, certificatele de depozit gresit completate si anulate, precum si certificatele necompletate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Tariful de depozitare

    Art. 13
    (1) Depozitarul va afisa permanent, la loc vizibil, in spatii destinate relatiilor cu publicul, tariful pentru serviciile prestate in cadrul operatiunilor de depozitare definite la art. 4 lit. d).
    (2) Plata serviciilor prestate se face in bani sau in natura; pentru plata in natura contravaloarea se calculeaza la pretul pietei din momentul incheierii contractului de depozit.
    Art. 14
    (1) Pentru serviciile de depozitare cu plata in avans perioada negociata nu va depasi 12 luni.
    (2) In situatia in care termenul de depozitare depaseste termenul negociat, deponentul va plati tariful practicat de depozitar, la data restituirii semintelor de consum, pentru perioada care excede contractului de prestare de servicii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Asigurarea depozitarului

    Art. 15
    (1) Fiecare depozitar este obligat sa incheie un contract de asigurare a spatiilor de depozitare aflate in proprietatea sau in administrarea sa, precum si a semintelor de consum depozitate in aceste spatii.
    (2) Contractele de asigurare se incheie separat, pentru spatiile de depozitare si semintele de consum depozitate aferente certificatelor de depozit eliberate, pentru urmatoarele riscuri: explozii, incendii, inundatii si cutremure.
    (3) Depozitarul este obligat sa plateasca primele de asigurare pentru intreaga perioada a depozitarii semintelor de consum.
    (4) Dreptul la despagubiri rezultate din contractul de asigurare a semintelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit, in baza unui contract de cesiune, va fi transmis integral Fondului de garantare pentru certificatele de depozit.
    Art. 16
    (1) Depozitarul va pastra semintele de consum separat, in functie de gradul inregistrat in fiecare certificat de depozit emis, astfel incat restituirea sa se faca in limitele de calitate corespunzatoare gradului atribuit la receptie.
    (2) Pe perioada depozitarii semintelor de consum scazamintele si perisabilitatile se determina conform prevederilor legale.
    Art. 17
    Agentii economici care presteaza servicii de depozitare sunt obligati sa accepte, in mod nediscriminatoriu, semintele de consum aduse spre depozitare, pana la capacitatea maxima pentru care s-a acordat licenta de depozit.

    CAP. 3
    Activitatea de gradare a semintelor de consum

    SECTIUNEA 1
    Sistemul national de gradare

    Art. 18
    (1) Activitatea de gradare a semintelor de consum se organizeaza in cadrul Sistemului national de gradare a semintelor de consum, instituit prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, dupa consultarea organizatiilor reprezentative in domeniu, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Se infiinteaza Comisia Nationala de Gradare a Semintelor de Consum, cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, de interes general si de utilitate publica, cu finantare din surse proprii.
    (3) Comisia Nationala de Gradare a Semintelor de Consum este condusa de un consiliu format din reprezentanti ai ministerului de resort, ai patronatelor si ai organizatiilor profesionale pe produs sau grupe de produse in domeniul productiei, depozitarii, procesarii, comercializarii si standardizarii semintelor de consum.
    (4) Atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Gradare a Semintelor de Consum se stabilesc prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. (1).

    SECTIUNEA a 2-a
    Emiterea licentei de gradator

    Art. 19
    (1) Gradarea semintelor de consum se efectueaza de catre gradatori, autorizati prin acordarea unei licente de gradator, in conformitate cu prevederile Sistemului national de gradare a semintelor de consum.
    (2) Gradatorii pot avea si calitatea de angajati ai societatilor comerciale care se ocupa cu activitatea de depozitare, comercializare sau procesare a semintelor de consum.
    (3) Gradarea semintelor de consum proprietate a depozitarului licentiat, se face de catre un gradator care nu are calitatea de salariat al acestuia.
    Art. 20
    (1) Gradarea se efectueaza la punctele de receptie a semintelor de consum.
    (2) Manualul de gradare a semintelor de consum se aproba la propunerea Comisiei Nationale de Gradare a Semintelor de Consum, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Manualul de gradare a semintelor de consum poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

    CAP. 4
    Certificatul de depozit

    SECTIUNEA 1
    Cerinte privind tiparirea, emisiunea si continutul certificatului de depozit

    Art. 21
    (1) Certificatul de depozit este emis sub forma unui document cu regim special, inseriat de ministerul de resort si pus la dispozitia depozitarilor.
    (2) Ministerul de resort comanda tiparirea certificatelor de depozit si tine evidenta acestora.
    (3) Tiparirea certificatelor de depozit se finanteaza de la bugetul de stat prin bugetul ministerului de resort.
    Art. 22
    Depozitarii elibereaza deponentilor certificate de depozit, pentru semintele de consum predate de acestia si depozitate, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 23
    (1) Certificatul de depozit este transmisibil, fara limite sau restrictii.
    (2) Certificatul de depozit reprezinta titlu executoriu pentru cantitatea semintelor de consum inscrisa in acesta.
    (3) Certificatul de depozit este valabil pana la data restituirii marfii de catre depozitar, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale.
    (4) Pentru depozitarea semintelor de consum peste termenul prevazut la art. 14 alin. (1) depozitarul elibereaza un nou certificat de depozit.
    Art. 24
    Certificatul de depozit poate servi la constituirea unei garantii reale mobiliare asupra semintelor de consum depozitate, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 25
    (1) Formularul-tip al certificatelor de depozit este prevazut in normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Certificatul de depozit emis in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta trebuie sa contina, sub sanctiunea nulitatii, urmatoarele mentiuni:
    a) seria si numarul certificatului de depozit;
    b) denumirea si sediul depozitarului, numarul licentei de depozit, codul unic de inregistrare, adresa depozitului;
    c) date pentru identificarea deponentului si semnatura lui;
    d) data emiterii certificatului de depozit si perioada depozitarii semintelor de consum;
    e) denumirea semintelor de consum si cantitatea predata;
    f) tipul, anul recoltei, clasa si gradul semintelor de consum predate;
    g) tariful serviciilor prestate si, unde este cazul, valoarea serviciilor platite in avans;
    h) semnatura si stampila depozitarului;
    i) o sectiune destinata transmiterii dreptului asupra acestuia, precum si pentru constituirea garantiei reale mobiliare asupra semintelor de consum depozitate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Inregistrarea certificatelor de depozit

    Art. 26
    (1) Depozitarul este obligat sa efectueze in registrul special al certificatelor de depozit inregistrari complete referitoare la certificatele de depozit eliberate, anulate sau necompletate, precum si la cantitatile de seminte de consum depozitate.
    (2) Registrul si certificatele de depozit vor fi pastrate in conditii de maxima siguranta.
    Art. 27
    Ministerul de resort va tine evidenta certificatelor de depozit tiparite si distribuite depozitarilor, intr-un registru special al certificatelor de depozit.

    SECTIUNEA a 3-a
    Restituirea si expedierea semintelor de consum

    Art. 28
    La cererea detinatorului certificatului de depozit si in schimbul acestuia depozitarul este obligat sa predea, in termen de 14 zile, semintele de consum depozitate, in conditiile de cantitate si calitate specificate in certificatul de depozit, dupa indeplinirea obligatiilor scadente de plata a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate pana la data restituirii. Costurile expedierii se suporta de catre detinatorul certificatului de depozit.

    CAP. 5
    Fondul de garantare pentru certificatele de depozit

    Art. 29
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza Fondul de garantare pentru certificatele de depozit, denumit in continuare Fondul.
    (2) Fondul este persoana juridica de drept public, cu finantare extrabugetara.
    (3) Organizarea si functionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.
    (4) Sediul Fondului este in municipiul Bucuresti.
    (5) Depozitarii carora li s-a acordat licenta de depozit au obligatia sa depuna in contul Fondului o cota reprezentand 0,5% din valoarea de piata a semintelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit.
    Art. 30
    (1) Scopul Fondului este de a garanta rambursarea valorii semintelor de consum inscrise in certificatele de depozit emise de depozitarii carora li s-a acordat licenta de depozit.
    (2) Fondul va compensa plata depozitelor, reprezentand contravaloarea semintelor de consum depozitate, atunci cand acestea devin indisponibile.
    (3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, depozitele sunt considerate indisponibile de la data prevazuta in hotararea judecatoreasca definitiva si executorie de incepere a procedurii falimentului depozitarului.
    (4) Detinatorii certificatului de depozit indisponibil vor primi de la Fond contravaloarea semintelor de consum specificate in certificatul de depozit, calculata la pretul pietei, la data solicitarii restituirii semintelor de consum.
    (5) Ministerul de resort va proceda la stabilirea pierderilor financiare rezultate din certificatul de depozit indisponibil, in termen de maximum 30 de zile de la data sesizarii de catre deponenti.
    (6) In termen de 30 de zile de la stabilirea pierderilor Fondul va despagubi deponentii, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta si ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia.
    Art. 31
    (1) Depozitarii sunt obligati sa participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, pentru asigurarea intereselor financiare ale deponentilor.
    (2) Contributiile la bugetul Fondului vor avea ca unica utilizare protejarea intereselor financiare ale deponentilor, in situatia in care depozitarii nu isi indeplinesc obligatiile prevazute in contractele de prestari de servicii de depozitare, precum si obligatia de a restitui semintele de consum la solicitarea deponentului.
    (3) Resursele financiare ale bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului se constituie din:
    a) cote platite de depozitari, reprezentand 0,5% din valoarea de piata a semintelor de consum depozitate si pentru care s-au eliberat certificate de depozit, conform normelor metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta;
    b) dobanzi incasate la depozitele constituite de Fond;
    c) realizarea creantelor sale;
    d) incasarea despagubirilor din politele de asigurare din contractele prevazute la art. 15;
    e) venituri din investirea resurselor sale;
    f) alte venituri, donatii, sponsorizari si altele asemenea.
    (4) Resursele financiare prevazute la alin. (3) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor directe ale Fondului.
    (5) Fondul poate investi resursele financiare disponibile in titluri de stat si obligatiuni emise de Banca Nationala a Romaniei, bancile comerciale, administratiile si bancile centrale din tarile membre ale Uniunii Europene si tarile membre ale Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare.
    (6) Prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta se stabileste plafonul minim si maxim al resurselor financiare, pentru garantarea contravalorii semintelor de consum depozitate, ale Fondului.
    (7) Sumele reprezentand cote de participare la constituirea Fondului sunt nerambursabile si vor fi incadrate de catre depozitari in grupa cheltuielilor de exploatare.
    (8) Cheltuielile curente ale Fondului nu pot depasi veniturile prevazute la alin. (3) lit. e).

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 32
    (1) Faptele ce constituie contraventii la prevederile prezentei ordonante de urgenta si modul de sanctionare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (2) Constatarea savarsirii faptelor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor. Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate persoanelor fizice si persoanelor juridice.
    Art. 33
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 34
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta ministerul de resort va elabora si va supune aprobarii Guvernului normele metodologice pentru aplicarea acesteia.
    Art. 35
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
    a) Ordonanta Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 39/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Hotararea Guvernului nr. 1.113/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 755 din 27 noiembrie 2001;
    c) orice dispozitii contrare prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 141/2002
Legea 101 2014
OUG 28 2014
Legea 187 2012
OUG 7 2009
pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derularii afacerilor în domeniul comertului cu seminte de consum, precum si pentru modificarea unor acte normative
Ordin 483 2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum
Ordin 356 2003
pentru aprobarea Regulamentului privind licentele de gradator
Legea 149 2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
Ordin 16112 2003
privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit
Ordin 120 2003
privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit
Ordin 85 2003
pentru aprobarea Instructiunilor privind verificarea si certificarea conditiilor tehnice si financiare ale depozitelor pentru semintele de consum
Hotărârea 82 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora
Hotărârea 1336 2002
privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu